Click here to load reader

Znanje i inovacije, pove ć anje produktivnosti

  • View
    48

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Znanje i inovacije, pove ć anje produktivnosti. Inovacija : “ Sve aktivnosti koje dovode do novih proizvoda ili procesi koji povećavaju produktivnost ” Primeri inovacija Tehnološke inovacije (tra k tor, veštačko đubrivo ) Nove organizacione forme ( zadruge ) Novi oblici finansiranja - PowerPoint PPT Presentation

Text of Znanje i inovacije, pove ć anje produktivnosti

Slide 1Inovacija:
“Sve aktivnosti koje dovode do novih proizvoda ili procesi koji poveavaju produktivnost”
Primeri inovacija
Nove organizacione forme (zadruge)
Industrijska primena poljoprivrednih useva
*
Vrednost poljoprivr. zemljišta i prozvodnje
*
Razvoj kompanija iz podruja poljoprivrede i hortikulture
U periodu od 10 godina broj kompanija iz podruja poljoprivrede i hortikulture opao je za 1/3 na 81,828 u 2005
Snaan rast u mega farmama
(kombinovani kapaciteti zabeleili porast od 5% do 17% u 10 godina)
Farme za primarnu proizvodnju mleka
21,334
18,666
12,369
7,175
7,253
Total
81,828
3.7 miliona ha
40% trajni pašnjaci
2% trajni usevi
Proizvodna vrednost NL 2005 € 18.6 mld
Ukupno 1.7% BNP
EU-25 prosek 1.6%
51% ukrasne biljke
Srednji poloaj u EU
*
Agrologistika
Roterdam najvea luka za uvoz povra, voa i biljnog ulja u EU
Amsterdam za kakao zrno, dri 60% svetskih zaliha

*
Agrologistika
Jedan od tri kamiona u Holandiji natovaren je cveem i prehrambenim proizvodima
Jedan od deset kamiona nosi ukrasne biljke
*
Rastojanje

Search related