of 29 /29
Transportna sredstva u željezničkom saobraćaju PREDMET: Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema Student: Mentor:

Zeljeznicka sredstva

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Zeljeznicka sredstva

Page 1: Zeljeznicka sredstva

Transportna sredstva u željezničkom saobraćaju

PREDMET: Osnovi transportnih i komunikacijskih sistema

Student: Mentor:

doc.dr Abidin Deljanin

Page 2: Zeljeznicka sredstva

Uvod

• Željeznička vozila su vozila koja se kreću po šinama, predviđena da vuku ili budu vučena od strane vučnih vozila (u ovu vrstu vozila ne spada tramvaji). Željeznička vozila namijenjena su prijevozu putnika, roba (tereta) ili za potrebe željeznice.

• Ova vozila se povezuju u jedno ili više vučnih vozila i jedno ili više vučenih vozila i tada tu skupinu vozila nazivamo voz.

Page 3: Zeljeznicka sredstva

Osnovna podjela željezničkih vozila

Prema osnovnoj podjeli željeznička vozila dijele se na:

• vučna vozila

• vučena vozila

• vozila za posebne namjene

Page 4: Zeljeznicka sredstva

Voz

• Voz je naziv za skup željezničkih vozila, koji se kreću po šinama. Voz je sastavljen od jedne ili više lokomotiva (vučnih vozila) i jednog ili više vagona (vučenih vozila).

U osnovi razlikujemo:• putničke vozove• teretne vozove• kombinirane putničko teretne ili

teretno putničke vozove.

Page 5: Zeljeznicka sredstva

Vučna vozila

• Vučna vozila su željeznička vozila s vlastitim pogonom namijenjena za vuču ili guranje drugih vozila, a neka i za neposredan prijevoz putnika ili robe.

• Moguće su vrlo raznovrsne izvedbe vučnih vozila što se može vidjeti iz podjele koja se navodi prema odabranim kriterijima.

Page 6: Zeljeznicka sredstva

Podjela vučnih vozila

Vučna vozila dijele se prema:

• vrsti pogona

• vrsti konstrukcije

• eksploatacijskoj namjeni

• dosegu opsluživanja 

• širini kolosijeka i vrsti pruge.

Page 7: Zeljeznicka sredstva

Prema vrsti pogona tokom historijskog razvoja su postojaleili postoje sljedeće vrste vučnihvozila: • parna  • dizelska • električna • turbinska.

Page 8: Zeljeznicka sredstva

Prema vrsti konstrukcije vučna

vozila mogu biti izvedena kao:

• lokomotive 

• motorni vagoni 

• motorni vozovi.

Page 9: Zeljeznicka sredstva

Lokomotive

Lokomotiva je vučno željezničko vozilo namijenjenovuči ili guranju vučenih vozila(vagona).

• Osnovna podijela lokomotiva:• parne• diesel• električne

Page 10: Zeljeznicka sredstva

Postoji i nekoliko specijalnih eksperimentalnih pogona:

• turbinska lokomotiva• magnetsko levitacijsko vučno vozilo

Postojalo je i nekoliko neuspjelih eksperimentalih modela pogona:

• nuklearni pogon• pogon na stražnji propeler• pogon na mlazni motor

Page 11: Zeljeznicka sredstva

Parana lokomotiva

• Prva parna lokomotiva izgrađena je zbog potrebe da bi se zamenili konji koji su vukli vagonete natovarene rudom u rudnicima, a koji su se pokazali slabi u ovom poslu.

• Prvom parnom lokomotivom može se smatrati parna lokomotiva koju je izradio 1804. godine Ričard Trevitik.

Page 12: Zeljeznicka sredstva

• Parna lokomotiva je vrsta vučnog

željezničkog vozila i više

od jednog stoljeća, bila je

osnovno sredstvo vuče

vozova na željeznici.

Page 13: Zeljeznicka sredstva

Dizelska lokomotiva

• Diesel lokomotiva je vrsta vučnog željezničkog vozila.

Sami razvoj ove vrste lokomotiva započeo je nakon patentiranja Diesel motora od strane Rudolfa Diesela a prva diesel lokomotiva konstruirana je u Velikoj Britaniji 1897. godine.

Page 14: Zeljeznicka sredstva

• Diesel vučna vozila sastoje se iz više dijelova, a njavažniji dio je diesel-motor. To je motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, koji pretvara termo-hemijsku energiju dizel- goriva u mehaničku energiju obrtanja radilice

Page 15: Zeljeznicka sredstva

U osnovi diesele lokomotive razlikujemo prema prijenosniku snage:

•diesel mehaničke lokomotive

•diesel električne lokomotive

•diesel hidraulične lokomotive

Page 16: Zeljeznicka sredstva

Električna lokomotiva

• Električna lokomotiva je vrsta vučnog željezničkog vozila. Ova vrsta lokomotiva za svoj pogon koristi vučne elektromotore koji se napajaju preko kontaktne mreže preko patnografa (oduzimača električne struje)

Page 17: Zeljeznicka sredstva

• Električna energija se iz elektrana preko visokonaponske mreže dovodi do elektrovučnih podstanica gdje se transformira u napon za napajanje kontaktne mreže, iz kontaktne mreže pomoću pantografa (oduzimača struje) dovodi se do lokomotive (i dalje do pogonskih elektromotora) a strujni krug se zatvara preko kotača i šina koji tvore povratni vod.

Page 18: Zeljeznicka sredstva

Ovu vrstu lokomotiva možemo podijeliti na tri načina:

1. Prema naponu u kontaktnoj mreži

2. Prema vrsti vučnih elektromotora

3. Prema broju mogućih istovremenih sustava napajanja

Page 19: Zeljeznicka sredstva

Turbinska lokomotiva

• Turbinska lokomotiva je vrsta vučnog željezničkog vozila. Ova vrsta lokomotiva za svoj pogon koristi plinsku turbinu.

• Prva turbo-motorna lokomotiva u svetu izrađena je u Švajcarskoj tvornici 1941. godine u fabrici Braun- Boveri

Page 20: Zeljeznicka sredstva

Zbog ovih nedostataka primjena turbinskih lokomotiva može se opravdati samo na vrlo dugim prugama gdje se vuča ostvaruje pod punim opterećenjem turbinskog motora lokomotive.

Takve pruge su primjerice u SAD-u (transkontinentalna) i Rusiji (transibirska).

Page 21: Zeljeznicka sredstva

Vučena vozila

• Vučena vozila su željeznička vozila bez vlastitog pogona, namijenjena za prijevoz putnika ili robe, a vuku ih vučna vozila.

Page 22: Zeljeznicka sredstva

Postoje sljedeće osnovne vrste

vučenih vozila:

• putnički vagoni

• teretni vagoni

• vagoni specijalne namjene.

Page 23: Zeljeznicka sredstva

Putnički vagon

• Putnički vagon je željezničko vučeno vozilo namijenjeno isključivo prijevozu putnika i davanju usluga putnicima od strane prijevoznika

• Putnički vagoni mogu biti izvedeni sa odjeljcima i hodnikom sa jedne strane, sa odjeljcima i hodnikom u sredini i bez odjeljaka

Page 24: Zeljeznicka sredstva

Prema osnovnoj podjeli u putničke vagone spadaju:

•vagoni sa sjedalima

•vagoni sa ležajevima

•vagoni za spavanje

•vagoni za ručavanje

•vagoni sa bifeom

•vagoni za prijevoz pošte

Page 25: Zeljeznicka sredstva

Teretni vagon• Teretni vagon je željezničko

vučeno vozilo namijenjeno

isključivo prijevozu tereta.

Prema izvedbi voznog stroja

teretni vagoni mogu biti:• dvoosovinski • troosovinski • s okretnim postoljima (četiri ili više

osovina)

Page 26: Zeljeznicka sredstva

Prema osnovnoj podjeli teretne vagone možemo podijeliti na:

• zatvorene vagone

• otvorene vagone sa visokim ili niskim stranicama

• vagoni platoi (labudice)

• specijalni teretni vagoni

• vagoni hladnjače

• vagoni cisterne

• vagoni sa spremnicima

Page 27: Zeljeznicka sredstva

Vagoni specijalne namjene

• Vozila za vlastite potrebe željeznice služe željeznici za različita ispitivanja i obavljanje brojnih poslova vezanih uz održavanje željezničke infrastrukture

A u njih spadaju:• grtala i ralice za snijeg • dizalice • ostala specijalna vozila za vlastite

potrebe željeznice

Page 28: Zeljeznicka sredstva

Zaključak

• Željeznica je veoma važan vid transporta kada se radi o masovnim robnim prevozima dužim relacijama kao i učešće u masovnim prevozima u velikim urbanim sredinama i prevozu putnika između velikih centara, stoga je veoma bitno dalje unaprijeđenje i usavršavanje vučnih i vučenih vozila, za dalji razvoj željeznica u cijelini.

Page 29: Zeljeznicka sredstva

Hvala na pažnji !!!