Zeleni Konjic

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  1/15

  eleni konjic

  eleni konjic

  Judita Jeleni i Ivona CirkveniJudita Jeleni i Ivona Cirkveni

  O Tomaa Gorianca MalaO Tomaa Gorianca MalaSubotica 6.aSubotica 6.a

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  2/15

  Sadraj:

  adraj:

  OpiOpi StaniteStanite !re"rana!re"rana !rila#odbe!rila#odbe

  $a%mno&avan'e$a%mno&avan'e

  (#ro&enot(#ro&enot )animl'ivoti)animl'ivoti

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  3/15

  Opis:

  pis:

  *ul'ina ti'ela mu 'e do + cm.*ul'ina ti'ela mu 'e do + cm. ,a #lavi ima du#a ticala i velike oi.,a #lavi ima du#a ticala i velike oi. Ima uta don'e trane #lave i 'akeIma uta don'e trane #lave i 'ake

  el'uti.el'uti. Ima'u - para du#i" krila i para no#u.Ima'u - para du#i" krila i para no#u.

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  4/15

  Stanite:

  tanite:

  /eti u u tepama0 ali &ive i na dru#im/eti u u tepama0 ali &ive i na dru#imvrtama travn'aka.vrtama travn'aka.

  Mo&e e nai i na rubovima uma i uMo&e e nai i na rubovima uma i u#rml'u.#rml'u.

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  5/15

  Prehrana:

  rehrana:

  1rani e dru#im kukcima.1rani e dru#im kukcima. I ponekad nekim travamaI ponekad nekim travama

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  6/15

  Prilagodbe:

  rilagodbe:

  Ima'u ra%vi'en lu".Ima'u ra%vi'en lu". Mu&'aci e mo#u #laati %rikan'emMu&'aci e mo#u #laati %rikan'em

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  7/15

  Razmnoavanje:

  azmnoavanje:

  2enke na %atku ima'u du#u le#licu2enke na %atku ima'u du#u le#licupomou ko'e u %eml'u odla&u 'a'apomou ko'e u %eml'u odla&u 'a'a

  Mladi kad e i%le#u nema'u krila i tek eMladi kad e i%le#u nema'u krila i tek enakon nekoliko prevlaen'a preobra%e unakon nekoliko prevlaen'a preobra%e uodraleodrale

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  8/15

  Slike

  like

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  9/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  10/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  11/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  12/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  13/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  14/15

 • 7/25/2019 Zeleni Konjic

  15/15