8
PROTAN PROHODNI KROVOVI ZELENI KROVOVI ŠLJUNKOM OPTEREĆENI KROVOVI

Protan Zeleni Krov

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ravan zeleni krov

Citation preview

 • PROTAN PROHODNI KROVOVI

  ZELENI KROVOVI LJUNKOM OPTEREENI KROVOVI

 • PROTAN ZELENI KROVOVI

  Prilikom odluivanja kakav krovni sistem izabrati, slobodno kontaktirajte nau tehniku slubu. Iskustvo u izvoenju zelenih krovova dokazano je kroz nau listu izvedenih projekata i daje Vam sigurnost da e svi slojevi i predloeni sistemi biti odraeni u skladu sa tehnikim propisima, detaljima i uskladu sa tehnikim uputstvima proizvoaa. U ponudi imamo i sisteme vertkalnih zelenih zidova koji u kombinaciji sa krovnim vrtovima pruaju jedinstven osjeaj boravka na krovu.

  Obratite nam se sa poverenjem.

  Protan je najvei skandinavski proivoa termoplastinih krovnih proizvoda. Firma CNT je ovlaeni zastupnik i licencirana za ugradnju PVC membrana iz proizvodnog programa Protan. Protan nudi iroku paletu izdrljivih, fleksibilnih i visokokvalitetnih proizvoda. Sa vie od 70 miliona kvadratnih metara ugraenih membrana i prvim krovom iz 1971, Protan garantuje kvalitet i dugotrajnost. Sistemi prohodnih krovova najee se izvode sa ljunkom kao optereenjem ali mogu biti ureeni kao zeleni krovovi u standardnom sistemu ili u sistemu obrnutog krova, gde se termoizolacija nalazi izndad hidroizolacionih slojeva.

  Prednosti prohodnih krovova: Poveana iskoristivost krovnih povrina titi objekat od visokih temperaturnih razlika Poveana je zatita od poara Bolja termika i akustika zatita

  PROTAN REENJA

 • Protan hidroizolaciona membrana za zelene krovove je vieslojna krovna hidroizolaciona membrana ojaana staklenim vlaknima, proizvedena od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-a). Podruja primene su ekstenzivni i intenzivni zeleni krovovi. Protan G sadri stabilizatore, koji omoguuju veliku otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, UV zraenje i sadri protivpoarne aditive. Protan G kao i Protan SE sadri jedinstvenu protivkliznu povrinsku strukturu koja je standard u itavom proizvodnom programu. U poreenju sa ostalim proizvodima prua znaajni sigurnosni faktor a ujedno podie i estetku vrednost samog projekta. Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vrue varenje ugrejanim vazduhom.

  Online Tehnika Dokumentacija Mogue je skinuti tehniku dokumentaciju i CAD detalje online na www.cnt-doo.rs

  PROTAN MEMBRANE

  U sistemima gde se planira ugradnja zelenih krovova kao i kod neprohodnog ili izloenog krovnog reenja savetujemo upotrebu visokokvalitetnih hidroizolacionih krovnih membrana Protan G 1.5 mm, Protan GG 2.0 mm i Protan SE 1.6 mm Titanium+.

  Prirodni estetski dizajn Potovanje najstroih zahteva za planiranje Poveani upotrebljivi prostor u zgradi Blago oblikovanje prostora koje se stapa s okoliem Poboljana lokalna sredina (ulazi CO2 - izlazi O2) Poboljana akustika unutar zgrade

  Dodatna toplotna izolacija Produuje vek trajanja krova Smanjuje temperaturu u urbanim podrujima Korisne povrine na krovu

  PROTAN KROVNE MEMBRANE

 • ZELENI KROVOVI Upotreba zelenog krova dovodi do naturalizacije urbanog pejzaa uz istovremeno poveanje nivoa udobnosti za stanovnike objekta. Protan je razvio membrane i za ekstenzivnu (dubina zemlje od 40-300 mm) i za intenzivnu (dubina zemlje preko 300 mm) sadnju. Ekstenzivni zeleni krovovi grade se korienjem biljaka koje trae malo odravanja, kao to su biljke sa malim korenima i trave koje pruaju izvrsno pokrivanje. Intenzivni krovni sistemi trae dodatne drenane elije da bi se prilikom velikih kia voda drenirala sa krova ali i da bi se ventilisao celi sistem. Za neke intenzivne sisteme potrebno je i dodatno navodnjavanje gde su biljke zahtevnije za odravanje, jaeg korena, koriste se i sadnice, ponekada se presauju ve gotovi grmovi i razvijena stabla. U intenzivnom sistemu deblji je sloj humusa. Svi Protan materijali su testirani protiv urastanja korenja u Norvekim institutima kao i Nemakom FLL -u. Potrebno je napomenuti da Protan PVC hidroizolaciona membrana u kombinaciji sa Atlantisovim reenjem, koje se sastoji od kombinovanja standardnih slojeva zelenog krova sa jedinstvenim drenanim elijama Flo-Cell od 30 mm i slojem renog ispranog peska, ini savreni sistem za projektovanje i primenu intenzivnih i ekstenzivnih zelenih krovova. Moemo ponuditi i kombinaciju drenanog sistema sa modularnim rezervoarima za vodu koji ujedno slue za sakupljanje kinice i kasnije navodnjavanje. Osnovu supstrata (slojeva ekstenzivnog ili intenzivnog krova), ini odabrani agregat mineralnog sastava (razliite separacije iste lave, kvarca, peene i sirove gline) s optimalnom mogunou proceivanja uz istovremeno maksimalno skladienje vode. To je omogueno porama i mikroporama unutar granulata. Dobro je kontaktirati i strunjake za prostornu arhitekturu vezano za predloge oko izgleda samog zelenila ali i predloga hranjivih agregata koji su kompatibilni sa biljkama ili sadnicama na zelenom krovu.

  Atlantis drenane elije Atlantis drenana elija slui kao drenaa za brzi odvod vika atmosferske vode, kao akumulacioni sloj i kao sloj koji slui za provetravanje zone korenja. Zbog svojih karakteristika i otpornosti na visoka optereenja mogu se koristiti i na intenzivnim i na ekstenzivnim krovnim vrtovima ili zelenim krovovima. Moe se kombinovati ekstenzivna i intenzivna varijanta zelenog krova na istoj povrini.

 • Bitno je obratiti panju na elemente odvodnjavanja kao to su revizijska okna, podne reetke za terase, kanali sa rebrastom ili mreastom reetkom i visinskim podeavanjem, slivnici itd. Bitno je voditi rauna oko projektovanja i planiranja svih vrsta otvora kao to su pomoni ulazi na krov, svetlarnici, ventilacijske cevi i sl. Predlaemo da sve te otvore obloite sa slojem ljunka i da se sloj ljunka odvoji od sloja supstrata metalnim profilima. Predlaemo da se i slivnici obloe slojem ljunka zbog brzog dreniranja vode i uz napomenu da je zabranjeno nasuti supstrat preko slivnika i odvodnih kanala jer moe doi do zaepljenja i ozbiljnih problema na zelenom krovu.

  DRENANI SISTEMI ATLANTIS

 • OPTEREENI KROVNI SISTEMI U sistemu optereenog krovnog reenja savetujemo upotrebu hidroizolacionih krovnih membrana Protan G 1.5mm, Protan GG 2.0 mm i Protan SE 1,6 mm Titanium+. Protan hidroizolaciona membrana za optereene krovne sisteme je vieslojna krovna hidroizolaciona membrana ojaana staklenim vlaknima, proizvedena od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-a). Podruja primjene su ljunkom optereeni ravni krovovi kao i ekstenzivni i intenzivni zeleni krovovi. Protan G sadri stabilizatore, koji omoguuju visoku otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, UV zraenje i sadri protivpoarne aditive. Protan G i Protan SE sadre patentiranu jedinstvenu protivkliznu povrinsku strukturu koja je standard u itavom proizvodnom programu. U poreenju sa ostalim proizvodima prua znaajni sigurnosni faktor a ujedno podie i estetku vrednost samog projekta. Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vrue varenje ugrejanim vazduhom.

  Glavna svojstva: Brzo instaliranje osigurava brzu

  vodonepropusnu strukturu Brze i lake za instaliranje, te time i

  isplative Izdrljive su na razne temperaturne i

  vremenske uslove

  Omoguuju vrhunsku propustljivost za vodenu paru

  Nema mehanikog uvrivanja na betonsku podlogu

  Nema prodiranja u sloj parne brane

  Nema potrebe za lepcima ili rastvaraima

  Nema upotrebe otvorenog plamena

  Optereeni krovni sistemi mogu obuhvatati sledee namene: Rekreacionu upotrebu kao to su vrt,

  unutranje nenatkriveno dvorite, prostor za sedenje, prostor trga, sportska povrina itd.

  Zatitu membrane za podruja s intenzivnim korienjem

  Kreativnost planiranja, naroito iz estetskih razloga

  Tehnika ogranienja kao to je delotvorna parna brana

  Zatita od uslova ekstremnog optereenja vetrom

 • VAKUUMSKI KROVNI SISTEMI Kod svih prohodnih krovova podloga mora nositi optereenje dodatnih slojeva krova. U veini sluajeva projektuje se na betonskoj podlozi u padu.

  Topli krov Zavrna obrada povrine (ljunak, zemlja, kulir ploe, drvena

  podloga ili sl.)

  Zatitni sloj polipropilenskog geotekstila Protan PVC hidroizolaciona membrana Razdelni sloj polipropilenskog geotekstila Termoizolacioni sloj Sloj parne brane (preporuujemo bitumensku parnu branu

  na betonskoj podlozi) Odgovarajua podloga (najee AB ploa u padu)

  Obrnuti krov Zavrna obrada povrine (ljunak, zemlja, betonske kulir

  ploe na podmetaima, drvena podloga ili sl.) Zatitni sloj

  Termoizolacioni sloj Razdelni sloj polipropilenskog geotekstila Protanova polimerska krovopokrivna membrana Zatitni sloj visokokvalitetnog polipropilenskog geotekstila Odgovarajua podloga (najee AB ploa u padu)

  Hidroizolacijske membrane Protan su dugotrajno reenje za sve sisteme krovova. Obratite nam se s poverenjem !!!

 • CNT d.o.o.

  Bul. Mihaila Pupina 10i / V.P.2

  11070, Beograd

  Tel. (+381) 011 214 53 20

  Mob. (+381) 063 48 99 29

  www.cnt-doo.rs

  [email protected]