2
GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ ZAŠTO JE PROJEKAT „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ POTREBAN? Energijska efikasnost (EE) u Bosni i Hercegovini je još uvijek u početnoj fazi. Obzirom da javni objek u BiH trenutno troše tri puta više energije nego što propisuju EU standardi i čine značajan dio budžetskih troškova, jedan od prvih koraka je da postanu energijski efikasni. KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA Jačanje kapaciteta instucija obuke, jačanje kapaciteta i pružanje tehničke asistencije Fondovima, formiranje Udruženja termoenergečara; Instucionalizacija upravljanja energijom uvođenje EMIS sistema (Informacionog sistema za upravljanje energijom) u javne objekte, edukacija krajnjih korisnika, monitoring ostvarenih ušteda i kreiranje zakonske obaveze o praćenju potrošnje u javnim objekma. Formiranje zakonodavnog okvira kreiranje podzakonskih akata i finansijskih mehanizama pri Fondovima za zaštu okoliša u svrhu kreiranja samoodrživog sistema finansiranja projekata iz oblas energijske efikasnos Provođenje infrastrukturnih mjera ciljevi mjera su ušteda energije, zapošljavanje domaće radne snage, povećanje komfora u javnim objekma, ušteda u budžema, te mogućnost reinvesranja ušteđenih sredstava, Podizanje svijes šire javnos o energijskoj efikasnos niz akvnos u svrhu edukacije stanovništva o energijskoj efikasnos, mogućnosma uštede energije i smanjenju troškova. CILJ PROJEKTA Stvori uslove za invescije u projekte energijske efikasnos, Poveća broj „zelenih radnih mjesta“, koje nastaje kroz nove djelatnos i razvoj postojećih, doprinje razvoju tržišta što vodi ka povećanju privrednog napretka. Ostali partneri: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zapadno-hercegovački, Srednjebosanski i Kanton 10, te Ministarstvo prosvjete i kulture RS. Ukupna vrijednost projekta: 10,7 miliona EUR METODA ODABIRA PROJEKTA DONATORI

GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ - fzofbih.org.ba GED.pdf · GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ ZAŠTO JE PROJEKAT „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ POTRE AN? Energijska efikasnost

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ - fzofbih.org.ba GED.pdf · GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ ZAŠTO JE PROJEKAT „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ POTRE AN? Energijska efikasnost

GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“

ZAŠTO JE PROJEKAT „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ POTREBAN? Energijska efikasnost (EE) u

Bosni i Hercegovini je još uvijek u početnoj fazi. Obzirom da javni objekti u BiH trenutno troše tri puta više

energije nego što propisuju EU standardi i čine značajan dio budžetskih troškova, jedan od prvih koraka je da

postanu energijski efikasni.

KLJUČNE AKTIVNOSTI PROJEKTA

Jačanje kapaciteta institucija – obuke, jačanje kapaciteta i pružanje tehničke asistencije Fondovima, formiranje Udruženja termoenergetičara;

Institucionalizacija upravljanja energijom – uvođenje EMIS sistema (Informacionog sistema za upravljanje energijom) u javne objekte, edukacija krajnjih korisnika, monitoring ostvarenih ušteda i kreiranje zakonske obaveze o praćenju potrošnje u javnim objektima.

Formiranje zakonodavnog okvira – kreiranje podzakonskih akata i finansijskih mehanizama pri Fondovima za zaštitu okoliša u svrhu kreiranja samoodrživog sistema finansiranja projekata iz oblasti energijske efikasnosti

Provođenje infrastrukturnih mjera – ciljevi mjera su ušteda energije, zapošljavanje domaće radne snage, povećanje komfora u javnim objektima, ušteda u budžetima, te mogućnost reinvestiranja ušteđenih sredstava,

Podizanje svijesti šire javnosti o energijskoj efikasnosti – niz aktivnosti u svrhu edukacije stanovništva o energijskoj efikasnosti, mogućnostima uštede energije i smanjenju troškova.

CILJ PROJEKTA

Stvoriti uslove za investicije u projekte energijske efikasnosti,

Povećati broj „zelenih radnih mjesta“, koje nastaje kroz nove djelatnosti i razvoj postojećih,

doprinjeti razvoju tržišta što vodi ka povećanju privrednog napretka.

Ostali partneri: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zapadno-hercegovački, Srednjebosanski i Kanton 10, te Ministarstvo prosvjete i kulture RS.

Ukupna vrijednost projekta: 10,7 miliona EUR

METODA ODABIRA PROJEKTA

DONATORI

Page 2: GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ - fzofbih.org.ba GED.pdf · GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ ZAŠTO JE PROJEKAT „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“ POTRE AN? Energijska efikasnost

Uspostavljanje finansijskih mehanizma pri

Fondovima koji omogućavaju investicije u EE

Provođenje preko 140 detaljnih energetskih pregleda, te minimalno 85 projekata infrastrukturnih

mjera u cilju povećanja energijske efikasnosti

Uveđenje informacionog sistema upravljanja potrošnjom

(EMIS) u preko 5.000 objekata u BiH

Povećanje svijest javnosti o upravljanju energijom,

energijskoj efikasnosti i smanjenju emisija CO2

Smanjenje potrošnje energije javnih objekata za 50% i smanjenje emisija CO2 za 4.500 t

Povećanje stope zaposlenosti – kreiranje zelenih

radnih mjesta u ekvivalentu od 400.000 KM godišnje

Uspostavljanje održivih sistema na svim nivoima

vlasti u BiH, koji za krajnji cilj ima smanjenje emisija stakleničkih plinova, poboljšanje EE u javnim objektima i

reinvesticiju ušteđenih sredstava

OSTVARENI CILJEVI U PRVOJ GODINI PROJEKTA

Provedeno 48 detaljnih energetskih pregleda

Izvršeno 14 infrastrukturnih projekata u cilju

povećanja energijske efikasnosti

Uveden EMIS sistem u preko 1.000 objekata u BiH

Smanjena emisija CO2 za minimalno 850 t godišnje

Kreirano oko 250 čovjek/mjeseci domaće radne

snage

U USK kreirana Odluka o obaveznom unosu podataka u EMIS

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Umjetnička škola i Zavod

KONTAKT

t. +387 33 293 400 f. +387 33 293 400 e. [email protected]

Zmaja od Bosne bb 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

www.ba.undp.org

www.facebook.com/undpbih

www.youtube.com/user/undpbih

GED - „ZELENI EKONOMSKI RAZVOJ“

GEOGRAFSKA POKRIVENOST