1
GSPublisherVersion 0.31.100.18 S NATJEČAJ ZA ODABIR STRUČNOG RJEŠENJA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NA LOKACIJI BADEL, SESVETE DOSTAVA DOSTAVA DOSTAVA GARAŽA GARAŽA GARAŽA DOSTAVA DOSTAVA ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - TRGOVINA ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - POSLOVNA/JAVNA NAMJENA GARAŽA DOSTAVA ULAZ - VRTIĆ ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ-IZLAZ ULAZ-IZLAZ ULAZ-IZLAZ 14 PM 4 PM 12 PM 6 PM 13 PM 14 PM ZONA USPORENOG PROMETA TRG P+4 P+4 P+4 4 PM 8 PM 4 PM DJEČJI VRTIĆ U PRIZEMLJU P+1 P+1 P P P+4 TRG P+4 DJEČJI VRTIĆ - DVORIŠTE (PRIZEMLJE) KATOVI - GARAŽE P+1 P+1 ODGOJNO-OBRAZOVNA USTANOVA - 200 m 2 12 PM 8 PM 12 PM 6 PM KAZETA 2 A: 2.811 m 2 KAZETA 4 A: 8.524 m 2 UŽI OBUHVAT A: 62.170 m 2 PARCELA P3 - PARK A: 1.669 m 2 KAZETA 1 A: 19.172 m 2 KAZETA 5 A: 4.840 m 2 PARCELA P1 - PARK A: 3.757 m 2 PARCELA - VODNO DOBRO P: 2.852 m 2 KAZETA 3 A: 5.759 m 2 PARCELA PROMETNICE A: 13.052 m 2 POSLOVNI PROSTORI P: 616 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 400 m 2 STAMBENO-POSLOVNA ZGRADA P: 325 m 2 GARAŽA P: 452 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 P+11 P+4 P+4 P+4 P+4 P+4 TRGOVINA P: 1.631 m 2 UGOSTITELJSTVO P: 340 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 616 m 2 STAMBENO-POSL. ZGRADA - "TORANJ" P: 320 m 2 UGOSTITELJSTVO P: 520 m 2 TRGOVINA P: 1.576 m 2 TRGOVINA P: 2.285 m 2 TRGOVINA P: 2.310 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 520 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 520 m 2 ±0,00 +4,50 +7,50 +13,50 +16,50 +19,50 -3,00 ±0,00 +4,50 +7,50 +13,50 +16,50 +19,50 -3,00 ±0,00 +4,50 +7,50 ±0,00 +4,50 ±0,00 +4,50 +4,50 -3,25 ±0,00 +7,50 +10,50 +13,50 +16,50 +4,50 -3,25 ±0,00 +7,50 +10,50 +13,50 +16,50 +4,50 -3,25 ±0,00 +4,50 ±0,00 +7,50 +1,50 +4,50 +7,50 ±0,00 +10,50 +13,50 +16,50 -1,50 +1,50 +4,50 +7,50 ±0,00 +10,50 +13,50 +16,50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 P+4 P+4 P+4 KAZETA 1 A: 19.403,25 m 2 KAZETA 4 A: 8.210,50 m 2 KAZETA 3 A: 6.025,00 m 2 KAZETA 2 A: 2.811,25 m 2 28 PM x 4 et. = 112 PM KAZETA 5 A: 4.840 m 2 P+1 P+1 P+1 P+1 P+4 P+4 P+4 P+4 P+4 P+4 NADSTREŠNICA PJEŠAČKE ZONE PARCELA - VODNO DOBRO P: 2.852 m 2 ZELENI KROV ZELENI KROV TRG. centar - zračni prostor P: 1.576 m 2 STANOVI P: 360 m 2 TRG. centar - zračni prostor P: 1.631 m 2 STANOVI P: 360 m 2 STANOVI P: 360 m 2 STANOVI P: 360 m 2 STANOVI P: 360 m 2 STANOVI P: 360 m 2 EVAK. STUBIŠTE ZELENI KROV ZELENI KROV ZELENI KROV ZELENI KROV ZELENI KROV ZELENI KROV EVAK. STUBIŠTE EVAK. STUBIŠTE EVAK. STUBIŠTE EVAK. STUBIŠTE EVAK. STUBIŠTE STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 STAMBENA ZGRADA P: 600 m 2 GARAŽA P: 1.068 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 400 m 2 STAMB. - POSL. ZGRADA P: 325 m 2 P+11 P+4 P+4 P+4 P+4 P+4 UREDSKI PROSTORI 1. i 2. KAT STANOVI 3. - 11. KAT STAMBENA ZGRADA P: 616 m 2 STAMB. - POSL. ZGRADA - "TORANJ" P: 320 m 2 UGOSTITELJSTVO P: 340 m 2 UGOSTITELJSTVO P: 520 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 520 m 2 POSLOVNA ZGRADA P: 520 m 2 PROSTORNO RJEŠENJE S PRIJEDLOGOM RAZMJEŠTAJA, OBLIKOM I VELIČINOM PLANIRANIH GRAĐEVINA 1:1000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1:1000 KARAKTERISITIČNI PRESJECI 1:1000 PRIZEMLJE LIST 03 1. KAT / KARAKT. KAT SJEVERNA ZONA - POSTOJEĆA IZGRADNJA MJEŠOVITOG TIPA Zona postojeće izgradnje van obuhvata bivše tvornice Badel, uz Zagrebačku ulicu, doživjet će postupnu i sporiju transformaciju zbog usitnjenog vlasništva, ovisno o stvarnim poslovnim planovima vlasnika i tržišnim kretanjima. Ovdje se predviđa niža paviljonska izgradnja (P+1) poslovnih - uredskih sadržaja koja predstavlja postupni prijelaz od intenzivnog prometa Zagrebačke ulice prema unutrašnjosƟ naselja i višoj izgradnji. Kroz taj dio zone predviđena je također jedna pješačko- biciklisƟčka transverzala sjever-jug koja se nadovezuje na raskrižje sa Ulicom Anke Krizmanić. UrbanisƟčki koncept ne ovisi isključivo o rješavanju i transformaciji ovog dijela zone, ali, u perspekƟvi će dobiƟ dodatnu kvalitetu njegovim razvojem.

PROSTORNO RJEŠENJE S PRIJEDLOGOM RAZMJEŠTAJA, … · zeleni krov zeleni krov zeleni krov evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte stambena

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PROSTORNO RJEŠENJE S PRIJEDLOGOM RAZMJEŠTAJA, … · zeleni krov zeleni krov zeleni krov evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte evak. stubiŠte stambena

GSPublisherVersion 0.31.100.18

S

NATJEČAJ ZA ODABIR STRUČNOG RJEŠENJA ZA IZRADU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NA LOKACIJI BADEL, SESVETE

DOSTAVA

DOSTAV

A

DOSTAVA

GARAŽAGARAŽA

GAR

AŽA

DOSTAVA

DOSTAVA

ULAZ - STANOVIULAZ - STANOVI ULAZ - TRGOVINA

ULAZ - STANOVI

ULAZ - STANOVIULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA

ULAZ - STANOVI

ULAZ - STANOVI

ULAZ - TRGOVINA ULAZ - TRGOVINA

ULAZ

- TRGOVIN

A

ULAZ

- TRGOVIN

A

ULA

Z - S

TAN

OVI

ULA

Z - S

TAN

OVI

ULAZ - POSLOVNA/JAVNA NAMJENA

GAR

AŽA

DO

STAV

A

ULAZ - VRTIĆ

ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI

ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI

ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI

ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI ULAZ - STANOVI

ULAZ-IZLAZ

ULAZ-IZLAZ

ULA

Z-IZ

LAZ

14 PM

4 PM

12 PM 6 PM

13 P

M

14 PM

ZON

A U

SPO

REN

OG

PRO

MET

A

TRG

P+4

P+4

P+4

4 PM

8 PM

4 PM

DJEČJI VRTIĆ U PRIZEMLJU

P+1

P+1

P

P

P+4

TRG

P+4

DJEČJI VRTIĆ - DVORIŠTE

(PRIZEMLJE)

KATOVI - GARAŽE

P+1P+1

ODGOJNO-OBRAZOVNA USTANOVA - 200 m2

12 PM8 PM 12 PM 6 PM

KAZETA 2A: 2.811 m2

KAZETA 4A: 8.524 m2

UŽI OBUHVATA: 62.170 m2

PARCELA P3 - PARKA: 1.669 m2

KAZETA 1A: 19.172 m2

KAZETA 5A: 4.840 m2

PARCELA P1 - PARKA: 3.757 m2

PARCELA - VODNO DOBROP: 2.852 m2

KAZETA 3A: 5.759 m2

PARCELA PROMETNICEA: 13.052 m2

POSLOVNI PROSTORIP: 616 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 400 m2

STAMBENO-POSLOVNA ZGRADAP: 325 m2

GARAŽAP: 452 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

P+11

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

TRGOVINAP: 1.631 m2

UGOSTITELJSTVOP: 340 m2

STAMBENA ZGRADAP: 616 m2

STAMBENO-POSL. ZGRADA - "TORANJ"P: 320 m2

UGOSTITELJSTVOP: 520 m2

TRGOVINAP: 1.576 m2

TRGOVINAP: 2.285 m2

TRGOVINAP: 2.310 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 520 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 520 m2

±0,00

+4,50

+7,50

+13,50

+16,50

+19,50

-3,00

±0,00

+4,50

+7,50

+13,50

+16,50

+19,50

-3,00

±0,00

+4,50

+7,50

±0,00

+4,50

±0,00

+4,50

+4,50

-3,25

±0,00

+7,50

+10,50

+13,50

+16,50

+4,50

-3,25

±0,00

+7,50

+10,50

+13,50

+16,50

+4,50

-3,25

±0,00

+4,50

±0,00

+7,50

+1,50

+4,50

+7,50

±0,00

+10,50

+13,50

+16,50

-1,50

+1,50

+4,50

+7,50

±0,00

+10,50

+13,50

+16,50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

P+4

P+4

P+4

KAZETA 1A: 19.403,25 m2

KAZETA 4A: 8.210,50 m2

KAZETA 3A: 6.025,00 m2

KAZETA 2A: 2.811,25 m2

28 PM x 4 et. = 112 PM

KAZETA 5A: 4.840 m2

P+1

P+1

P+1P+1

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

NADSTREŠNICA PJEŠAČKE ZONE

PARCELA - VODNO DOBROP: 2.852 m2

ZELENI KROV

ZELENI KROV

TRG. centar - zračni prostorP: 1.576 m2

STANOVIP: 360 m2

TRG. centar - zračni prostorP: 1.631 m2

STANOVIP: 360 m2

STANOVIP: 360 m2

STANOVIP: 360 m2

STANOVIP: 360 m2

STANOVIP: 360 m2

EVAK. STUBIŠTE

ZELENI KROVZELENI KROV

ZELENI KROV

ZELENI KROV

ZELENI KROV

ZELENI KROV

EVAK. STUBIŠTE

EVAK. STUBIŠTEEVAK. STUBIŠTE

EVAK. STUBIŠTE

EVAK. STUBIŠTE

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

STAMBENA ZGRADAP: 600 m2

GARAŽAP: 1.068 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 400 m2

STAMB. - POSL. ZGRADAP: 325 m2 P+11

P+4

P+4

P+4

P+4

P+4

UREDSKI PROSTORI1. i 2. KAT

STANOVI3. - 11. KAT

STAMBENA ZGRADAP: 616 m2

STAMB. - POSL. ZGRADA - "TORANJ"P: 320 m2

UGOSTITELJSTVOP: 340 m2

UGOSTITELJSTVOP: 520 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 520 m2

POSLOVNA ZGRADAP: 520 m2

PROSTORNO RJEŠENJE S PRIJEDLOGOM RAZMJEŠTAJA,OBLIKOM I VELIČINOM PLANIRANIH GRAĐEVINA

1:1000

12345

1

2

3

4 5

1:1000KARAKTERISITIČNI PRESJECI

1:1000

PRIZEMLJE

LIST 03

1. KAT / KARAKT. KAT

SJEVERNA ZONA - POSTOJEĆA IZGRADNJA MJEŠOVITOG TIPAZona postojeće izgradnje van obuhvata bivše tvornice Badel,uz Zagrebačku ulicu, doživjet će postupnu i sporijutransformaciju zbog usitnjenog vlasništva, ovisno o stvarnimposlovnim planovima vlasnika i tržišnim kretanjima. Ovdjese predviđa niža paviljonska izgradnja (P+1) poslovnih -uredskih sadržaja koja predstavlja postupni prijelaz odintenzivnog prometa Zagrebačke ulice prema unutrašnjosnaselja i višoj izgradnji.Kroz taj dio zone predviđena je također jedna pješačko-biciklis čka  transverzala  sjever-jug koja se nadovezuje naraskrižje sa Ulicom Anke Krizmanić.Urbanis čki  koncept  ne  ovisi  isključivo  o  rješavanju  itransformaciji ovog dijela zone, ali, u perspek vi  će  dobidodatnu kvalitetu njegovim razvojem.