Click here to load reader

KROV I KROVNE FOLIJE

 • View
  325

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of KROV I KROVNE FOLIJE

 • KROV I KROVNE FOLIJE

 • WRTH - PARTNER PROFESIONALACA1. Wrth je lider u snabdevanju montanom opremom i u svetu i u Srbiji2. Imamo najveu bazu profesionalnih kupaca u svetu2. Imamo najveu bazu profesionalnih kupaca u svetu3. Takoe imamo i najvei broj stalno zaposlenih predstavnika prodaje u svetu.

  SrbijaSrbija

  NemakaNemaka

  22 SADSAD Wurth d.o.o. Beograd, 20.03.2012WURTH ANKERI I TIPLOVI

 • WRTH - PARTNER PROFESIONALACA

  Tehnikim reenjima i vrhunskim artiklima gradimo saradnju kojom postajemo partner k f l d l k lna koje profesionalci mogu da se oslone u svakom segmentu poslovanja.

  33 Wurth d.o.o. Beograd, 20.03.2012WURTH ANKERI I TIPLOVI

 • TA JE KROV?

  Deo objeka koji je najizloeniji spoljanjim uticajima(kia, sneg,vetar,Sunevo zraenje).Kao takav ima ulogu da na sebeprimi spoljanje uticaje, zatiti objeka I produi mu vek

  Nekada su se krovovi pravili samo od materijala koji su se moglinai u prirodi i bez mnogo obrade ugraditi kao takvi(drvo,trska,kamen,glina(crep),bakarni lim)

  Danas se koriste i ti materijalii, ali i itav niz novih (bitumenskaindra,elini pocinkovani i plastificirani limovi, aluminijum, novevrste crepa)

 • NEKADA I SADA

 • NEKADA I SADA

  U tenji da se dobije sto vie stambenog prostora, odkrovova(potkrovlja) se oekuje da ispune i taj zahtev.Potkrovlja sudanas dom za mnoge.

  Prednosti su: relativnomala ulaganja,odlino iskorienje vepostojeeg prostora,lep pogled i sl.

  Nedostatci su:kondenzacijai vlaga, loa toplotna izolacija,tetoine i ptice u samoj krovnoj konstrukciji

 • ODAKLE DOLAZI VLAGA?

  U svakom prostoru za stanovanje sami stanovnici proizvode vlagu ito ine svakodnevnim atkivostima:kuvanjem, kupanjem,pranjem

  Prisustvo vlage u izolaciji drastino umanjuje njene karakteristike

  Ukoliko u izolaciji imamo:- 1% vlage izolacija gubi 35% svojih karakteristika- 2,5% vlage izolacija gubi 55% svojih karakteristika- 5% vlage izolacija gubi 100% svojih karakteristika

 • TERMOIZOLACIJA

  Mineralna vuna Kamena vuna

 • ODAKLE DOLAZI VLAGA?

  Priblina koliina vlage koju proizvodi jedna osoba na dan ili proces u domainstvu (g/h gram vode po satu)

  Tuiranje Cca. 2600 g/h

  Naporan rad 120-200 g/h

  Kupatilo ca. 700 g/h

  Kuvanje ca. 600-1500 g/h

  Suenje vea 100-500 g/h

  Cvee 5-10 g/h

 • KONDEZACIJA I VLAGA

  Nastaje iz dva faktora: vlaga i temperatura

  Topliji vazduh moe da primi vie pare od hladnog vazduha

  Presudna je razlika u temperaturi i vlanosti izmeu unutranje prostorije i spoljanjosti

  Redovnim provetravanjem smanjuje se prisustvo vlage u prostorijama

 • KONDEZACIJA I VLAGA

  Krovna konstrukcija unitena delovanjem vlage

 • VRSTE KROVOVA

  Prema tome da li se provetrevaju ili ne:

  Hladni krov je konstrukcija koja se provetrava pod krovom. Ona se moe provetravati na vie nivoa (npr. kod ureenog potkrovlja u podruju kontraletvi ili eventualno ispod daane oplate), ili se celitavan provetrava (neureeno potkrovlje)

  Topli krov je konstrukcija koje se ne provetrava i uglavnom se primenjuje kod ravnih krovova u izgradnji industrijskih hala

  Od ovako definisane vrste krova zavisi izbor krovne folije.

 • VENTILACIJA KROVA

  Ulaz vazduha

  Izlaz vazduha

  Temoizolacija

 • DELOVI KROVA

 • DELOVI KROVA

  SlemeVentilacijaCrep

  LetvaKontra letva

  Paropropusna folijaDaska

  Parna brana

 • DELOVI KROVASleme-vrh krova

  Ventilacija-mesto izlaska toplog vazduha ispod krova

  Kontra letva-letva koja mora biti min debljine 5cm, postavlja se paralelno sa rogovima(na sam rog)

  Paropropusna folija-folija koja sa jedne strane propusta paru a sadruge je nepropusna za uticaje spoljanje sredine(postavlja se sa gornje stane izolacije, direktno ili preko dasaka)

  Parna brana-nepropusna za paru I vazduh(postavlja se do izolacije saunutranje strane)

 • PAROPROPUSNE FOLIJE

  Wurth Top 92 br. Art.1681 001 092-za direktno postavljanje na termoizolaciju

  -iskljuivo kod nepodaanih krovnih konstrukcija

  PP( paropropusna prevlaka)Prevlaka sa difuznim otvorima

  Difuzni otvori zadravaju kiu, prainu, sneg, a proputaju vodenu paruiz unutranjosti prostorije i difundiraju je bez problema

 • PAROPROPUSNE FOLIJEWurth Top 132 Br. Art.1681 001 132

  -za direktno postavljanje na oplatu(dasku)

  -kod provetravanih I neprovetravanih krovova

  -PP prevlaka sprecava opasnost od klizanja

  Prevlaka sa difuznim otvorimaPP( paropropusna prevlaka)

  PP( paropropusna prevlaka)

  Difuzni otvori zadravaju kiu, prainu, sneg, a proputaju vodenu paruiz unutranjosti prostorije i difundiraju je bez problema

 • KROVNA FOLIJA ZA HLADNE KROVOVEWurth Top Cool Br. Art.1681 002 130

  -izuzetno pogodna za hladne krovove

  -postavlja se na daske ili OSB pre lepljenja tegole

  -OSB (Oriented Strand Boards) su ploe proizvedeneod tankog i irokog iverja metodom lepljenja I presovanja

  Gornji zatitni sloj

  Donji zatitni sloj

  Centralna folija

  OSB

 • KROVNE FOLIJE/PAROPROPUSNE FOLIJE

  Paropropusna folija mora biti postavljena poev od dna,paralelno sa nadstrenicom, blago zategnuta i bez ulegnua

  Prilikom postavljanja se mora voditi rauna o minimalnom preklapanju od 10-15 cm (do obeleenihcrtica). Ako je uobiajeni pad krova sa manjim nagibom(do maksimalno 6), delovi se moraju preklapati najmanje20 cm i biti zalepljeni jedni ispod drugih odgovarajuomlepljivom trakom

 • MONTAA KROVNIH/PAROPROPUSNIH FOLIJA

  Preklopi u vertikalnom pravcu uvek moraju leati nagredi i moraju biti zaptiveni odgovarajuom lepljivom trakom

  Velike oteene povrine krovne folije moraju bitipopravljene ukrojenim komadom originalne folije kojise fiksira lepljivom trakom, dok manje oteene povrinemogu biti popravljene samo lepljenjem trake

  Pokrivanje krova mora biti zavreno najdue 8 nedeljapo postavljanju paropropusne folije kako bi se predupredilo oteenje UV zracima

 • MONTAA KROVNIH/PAROPROPUSNIH FOLIJA

  Paropropusna folija

  Letve

  Kontra letve

 • MONTAA KROVNIH/PAROPROPUSNIH FOLIJA

 • MONTAA KROVNIH/PAROPROPUSNIH FOLIJA

 • MONTAA KROVNIH/PAROPROPUSNIH FOLIJA

 • UNUTRANJE FOLIJE PARNE BRANE

  Parna brana ima funkciju da sprei prolazak pare iz unutranjegprostora ka spoljanjem. Samim tim spreavaju se i vazdunastrujanja I gubitak toplote

  Zato je izuzetno vano da parna brana bude apsolutno kompaktna, bez rupica I loih spojeva, zalepljena meusobnim spojevima, ali i

  sa graevinskom podlogom.

  Parna brana

  Termoizolacija

 • PARNE BRANE

  Parna brana DB90 br. Art. 1681 000 090

  -Elastina i otporna na kidanje zahvaljujuiugraenoj mreastoj tkanini

  -Predupreuje gubitak toplote nastale uslednepotrebnih vazdunih strujanja

  -Spreava zasienost termo-izolacije vlagom na strani okrenutoj premasobi i redukciju izolacionog efekta nastalu kao posledica toga

  PP vetaka vunaPE mreasta tkaninaPE/EVA obloga i usporava vatre

  Skalpel 07156601

 • PARNE BRANE

  Parna brana DB140 Br. Art.1681 000 140

  -Vea otpornost na kidanje I vea povrinskagustina u odnosu na DB90-Predupreuje gubitak toplote nastale uslednepotrebnih vazdunih strujanja

  -Spreava zasienost termo-izolacije vlagom na strani okrenutoj premasobi i redukciju izolacionog efekta nastalu kao posledica toga

  PP vetaka vunaPE mreasta tkaninaPE/EVA obloga i usporava vatre

  Skalpel0715 66 04

 • PARNE BRANE - MONTAA

  Fiksirati parnu branu na toplu stranu pomou rune heftalice

  Uvek postavljati hrapavu stranu prema termo izolaciji

  Parna brana moe biti postavljena i popreno i paralelnou odnosu na grede, pri emu se postie najboljespreavanje curenja kada su trake folija postavljeneparalelno i preklapaju se na gredama

  Rucna heftalica0714 834

 • PARNE BRANE - MONTAA

  Tokom postavljanja mora se obezbediti dovoljno preklapanje traka

  Preklapanje po visini: aproksimativno 15 cm (identifikaciona nit)

  Bono preklapanje: najmanje 20 cm

  Zaptijte preklope i avove odgovarajuom lepljivom trakom

  Makaze07140317

 • KROVNE FOLIJE PREGLED ELEMENATA SISTEMA

  Pregled WURTH elemenata sistema za pravilno postavljanje krovnihfolija

 • KROVNE FOLIJE - NEKORIENJE

  A ta se deava kada ne koristimo sve ove elemente?

 • KONAC DELO KRASI...

 • PODRKA KUPCIMA

  Za sve dodatne informacije moete kontaktirati nau slubu zapodrku kupcima pozivom na broj:

  +381 11 20 78 200

  Sa zadovoljstvom oekujemo va poziv!

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice