of 2 /2
Zajednički elementi za upis: ➢ Opći uspjeh u posljednja četiri razreda osnovne škole (5.-8. razred) zaokružen na dvije decimale i uspjeh iz predmeta važnih za upis u 7. i 8. razredu ➢ Vrednuju se zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovne škole iz : HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA i ENGLESKI JEZIK Postupak prijave i upisa u srednju školu: ➢ ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPIS kroz Nacion- alni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) ➢ www.upisi.hr Nastavni planovi i programi Zrakoplovne tehničke škole omogućuju stalnu interakciju prakse i učenja, što omogućuje usvajanje trajnih i kvalitetnih znanja iz područja zrakoplovs- tva. Škola surađuje s mnogim tvrtkama: Croatia Airlinesom, Zračnom lukom Zagreb, Zrakoplovno-tehničkim centrom, Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, mnogim aerokulubovima, ECOS-om, Hrvatskom kontrolom zračne plovidbe itd. Kvalitetni programi ostvaruju se i slobodnim aktivnostima koje naglašavaju posebnost zrakoplovne struke.Slobodne aktivnosti, izvannastavne tako i izvanškolske, vode predavači i instruktori mnoglih klubova, kao i profesori naše škole. Učenici Škole svake godine sudjeluju na mogobrojnim natje- canjima kako iz područja struke, tako iz svih ostalih predmeta. Učenici su uključeni i u Zrakoplovno-sportsku sek- ciju koja obuhvaća: jedriličarstvo, padobranstvo,motorno letenje,paraglidiranje i zmajarenje, kako slododnim, tako i motornim zmajevima (Sportska zrakoplovna luka Lučko). ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA Rudolfa Fizira 6, 10150 Zagreb-ZRAČNA LUKA Telefon/Fax : 45 62 413 e-mail: [email protected] web: ss-zrakoplovna-rperesina-velikagorica.skole.hr OBRAZOVNI PROFILI (trajanje 4 godine): Obrazovni sektor: Elektrotehnika i računalstvo ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR –IRE (instrumenti, radio i elektroprema) Obrazovni sektor: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR-ZIM (zrakoplovi i motori) Obrazovni sektor: Promet i logistika ZRAKOPLOVNI PROMETNIK-ZP PO ZAVRŠETKU ZRAKOPLOVNE TEHNIČKE ŠKOLE RUDOLFA PEREŠINA UČENICI MOGU NASTAVITI ŠKOLOVANJE NA: Fakultetu strojarstva i brodogradnje Fakultetu elektrotehnike i računalstva Fakultetu prometnih znanosti AEROPROMET, KONTROLA LETA, AERONAUTIKA (civilna i vojna) i ostalim kako tehničkim tako i drugim učilištima i veleučilištima Pozivamo sve zainteresirane buduće srednjoškolce, a naročito zaljubljenike u zrakoplovstvo, da se upišu u Zrakoplovnu tehničku školu Rudolfa Perešina . Za sva dodatna pitanja slobodno nazovite ili nam pošaljite e-mail. PODRUČJA KOJE POKRIVAJU NASTAVNI PROGRAMI I MODULI UNUTAR POJEDINIH SMJEROVA ZA KOJE UČENIKE OSPOSOBLJAVA ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA www.upisi.hr Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Dobro došli navigacija aerodromi ZRAKOPLOVSTVO performanse zrakoplova teorija leta vojno zrakoplovstvo zrakoplovna meteorologija zrakoplovna medicina masa i balansiranje zrakoplova avionika i instrumenti konstrukcije pogonski sustavi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3

Zajednički elementi za upis: PO ZAVRŠETKU ZRAKOPLOVNE

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zajednički elementi za upis: PO ZAVRŠETKU ZRAKOPLOVNE

Zajedniki elementi za upis:
Opi uspjeh u posljednja etiri razreda osnovne škole (5.-8. razred) zaokruen na dvije decimale i uspjeh iz predmeta vanih za upis u 7. i 8. razredu Vrednuju se zakljune ocjene u posljednja dva razreda osnovne škole iz : HRVATSKI JEZIK, MATEMATIKA i ENGLESKI JEZIK
Postupak prijave i upisa u srednju školu:
ELEKTRONIKE PRIJAVE I UPIS kroz Nacion- alni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr
Nastavni planovi i programi Zrakoplovne tehnike škole omoguuju stalnu interakciju prakse i uenja, što omoguuje usvajanje trajnih i kvalitetnih znanja iz podruja zrakoplovs- tva. Škola surauje s mnogim tvrtkama: Croatia Airlinesom, Zranom lukom Zagreb, Zrakoplovno-tehnikim centrom, Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom, mnogim aerokulubovima, ECOS-om, Hrvatskom kontrolom zrane plovidbe itd. Kvalitetni programi ostvaruju se i slobodnim aktivnostima koje naglašavaju posebnost zrakoplovne struke.Slobodne aktivnosti, izvannastavne tako i izvanškolske, vode predavai i instruktori mnoglih klubova, kao i profesori naše škole. Uenici Škole svake godine sudjeluju na mogobrojnim natje- canjima kako iz podruja struke, tako iz svih ostalih predmeta. Uenici su ukljueni i u Zrakoplovno-sportsku sek- ciju koja obuhvaa: jedriliarstvo, padobranstvo,motorno letenje,paraglidiranje i zmajarenje, kako slododnim, tako i motornim zmajevima (Sportska zrakoplovna luka Luko).
ZRAKOPLOVNA TEHNIKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA
Rudolfa Fizira 6, 10150 Zagreb-ZRANA LUKA
Telefon/Fax : 45 62 413 e-mail: [email protected]
web: ss-zrakoplovna-rperesina-velikagorica.skole.hr
Obrazovni sektor: Elektrotehnika i raunalstvo ZRAKOPLOVNI TEHNIAR –IRE
(instrumenti, radio i elektroprema)
ZRAKOPLOVNI TEHNIAR-ZIM (zrakoplovi i motori)
Obrazovni sektor: Promet i logistika ZRAKOPLOVNI PROMETNIK-ZP
PO ZAVRŠETKU ZRAKOPLOVNE TEHNIKE ŠKOLE RUDOLFA PEREŠINA UENICI MOGU
NASTAVITI ŠKOLOVANJE NA: Fakultetu strojarstva i brodogradnje Fakultetu elektrotehnike i raunalstva Fakultetu prometnih znanosti AEROPROMET, KONTROLA LETA, AERONAUTIKA (civilna i vojna) i ostalim kako tehnikim tako i drugim uilištima i veleuilištima Pozivamo sve zainteresirane budue srednjoškolce, a naroito zaljubljenike u zrakoplovstvo, da se upišu u Zrakoplovnu tehniku školu Rudolfa Perešina . Za sva dodatna pitanja slobodno nazovite ili nam pošaljite e-mail.
PODRUJA KOJE POKRIVAJU NASTAVNI
OSPOSOBLJAVA ZRAKOPLOVNA TEHNIKA ŠKOLA
Dobro došli
ZRAKOPLOVNI TEHNIAR-ZIM (zrakoplovi i motori)
UVJETI UPISA: Uz zajednike elemente vrednuje se: -uspjeh u 7. i 8. razredu iz predmeta posebno vanih za upis: FIZIKA, KEMIJA i TEHNIKA KULTURA
Ostali uvjeti: -ope psihofiziko zdravlje (bez kontraindikacija:nepoznavanje boja,strah od visine,ošteen lokomotorni sustav, kone bolesti,govorne smetnje,tee ošteenje sluha,epilepsija,tee alergije) -potvda lijenika o nepostojanju navedenih zdravstvenih kontraindikacija.
ZRAKOPLOVNI PROMETNIK-ZP
UVJETI UPISA: Uz zajednike elemente vrednuje se: -uspjeh u 7. i 8. razredu iz predmeta poseb- no vanih za upis: FIZIKA, GEOGRAFIJA i TEHNIKA KULTURA
Ostali uvjeti: -ope psihofiziko zdravlje (bez kontraindikacija: nepoznavanje boja,strah od visine,ošteen loko- motorni sustav, kone bolesti,govorne smetnje,tee ošteenje sluha,epilepsija,tee alergije) -potvda lijenika o nepostojanju navedenih zdravstvenih kontraindikacija.
ZRAKOPLOVNI TEHNIAR-IRE (instrumenti, radio i elektrooprema)
UVJETI UPISA: Uz zajednike elemente vrednuje se: -uspjeh u 7. i 8. razredu iz predmeta posebno vanih za upis: FIZIKA, KEMIJA i TEHNIKA KULTURA
Ostali uvjeti: -ope psihofiziko zdravlje (bez kontraindikacija:nepoznavanje boja,strah od visine,ošteen lokomotorni sustav, kone bolesti,govorne smetnje,tee ošteenje sluha,epilepsija,tee alergije) -potvda lijenika o nepostojanju navedenih zdravstvenih kontraindikacija.