Zajednički letnji program čitanja - Zlatiborski okrug

  • View
    215

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of Zajednički letnji program čitanja - Zlatiborski okrug

  • 1. IBBY Zajedniki letnji program itanjaDaniela Skokovi / Gordana Stevi Narodna biblioteka Poega

2. ta je IBBY? Meunarodni odbor za knjievnost zadecu i mlade Neprofitna organizacija koja podstiekulturu razumevanja i mir uz pomo knjigaza decu IBBY je osnovala Jela Lepman (1953) saseditem u Cirihu 3. Vie od 70 nacionalnih sekcija Misija: Da se promovie meunarodno razumevanjeputem knjiga za decu Da se deci irom sveta omoguipristup knjigamavisoke umetnike vrednosti i kvaliteta Da se podstakne izdavanje i distribucijakvalitetnih dejih knjiga, posebno u zemljama urazvoju Da se obezbedi podrka, kroz obuku, svimaonima koji rade sa knjigama i decom 4. ta IBBY radi: Dodeljuje prestine nagrade (Andersenovanagrada) Organizuje kongrese posveene knjievnosti zadecu Organizuje izlobe Izdaje asopis posveen knjievnosti za decuBOOKBIRD Glavni organizator obeleavanja 2. aprila Medjunarodnog dana knjige za decu 5. IBBY-Yamada Programme The Childs Right to Become a ReaderTo keep national childrens literaturesalive: Supporting independent and regionalbased publishing in Southeast Europe andformer Soviet countries. 5000 CHF 6. CSRP Zajedniki letnji programitanja Regionalni projekat (10 biblioteka) Naa Nacionalna sekcija obnovila je rad2011. godine i nominovala LjubivojaRumovia i Boba ivkovia Kontakt i izloba postera za Medjunarodnidan deje knjige Poster o projektu Sister libraries (London2012) 7. Odgovor: Dear Ms Skokovic, Mr Markovi and friends at IBBY Serbia The Executive Committee was very pleased to receive project proposals from around the world. The members of the Project Subcommittee thoroughly discussed all the projects and made their recommendations to the Executive Committee of those they felt deserved support in 2013. The regulations were closely followed and the projects were looked at from all angles. The EC studied these proposals and accepted the recommendations unanimously. I am pleased to inform you that the members of the Executive Committee were impressed by the project submitted by Daniela Skokovic with the support of IBBY Serbia and approved funding for the Summer Reading Porgramme. Please send periodic updates and we will also require a final report as well as a financial report at the end of the project. We would like to have a timetable of events, including when the project will start. At the end of the project we shall post a report on the IBBY website: with pictures. So please also send any photographs or other visual materials you may have. The allocated funding of CHF 5,000 will be available at the beginning of 2013. I will contact you at that time to organize the transfer. 8. Zajedniki letnji program itanja 2013 Zlatiborski okrug Iskustvo u sprovodjenju programa od2004. godine (tokom letnjeg i zimskograspusta) Cilj: privui to vei broj dece da koristebiblioteku tokom raspusta, kada imajunajvie slobodnog vremena Raste ugled biblioteke kao ustanove ulokalnoj zajednici 9. Pripremna faza: Januar 2013 Sastanak direktora 10 biblioteka Predstavljanje projekta i formiranjekoordinacionog tima 10. Vodi za bibliotekare Priprema i tampa Vodia za bibliotekarekoji e im pomoi u planiranju programa Priprema i tampa promotivnog materijala(izrada logotipa, posteri, flajeri, majice) (kraj februara/poetak marta 2013) 11. Radionica za bibliotekare Kraj marta/poetak aprila Precizan dogovor, predstavljanje letnjihprograma iz drugih biblioteka (aak,Kovaica, Sremska Mitrovica, Indjija) Gosti: American corners Podela promotivnog materijala 12. Jun 2013. Poetak Letnjeg programa itanja posopstvenoj dinamici i idejama Distribucija paketa sa neophodnimmaterijalom za radionice po specifikaciji Sve aktivnosti dokumentovati,fotografisati, snimiti... 13. Septembar 2013. Projekat ZLP kod Ministarstva kulture(ekamo odgovor) Zajednika manifestacija u Poegi Prikazati aktivnosti, radove Izloba slikovnica iz fonda javnihbiblioteka iz cele Srbije Gostovanje dva deja pisca 14. Budet Vodi, promotivni materijal (dizajn, priprema,tampa) Radionica (putni trokovi, ketering, gosti,potreban materijal) Paketi sa neophodnim materijalom 5000 CHF = 450.000 rsd Ministarstvo kulture zavrna manifestacija(170.000) (prostor, dekoracija, dva pisca, Izlobaslikovnica sa katalogom, ketering) 15. PowerPlugs: Templates Highest Quality Greatest Quantity Largest Variety Consistent Professionalism Visually Appealing