WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA .wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA .wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania,

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA, REALIZACJI

I ODBIORW URZDZE I PRZYCZY

WODOCIGOWYCH

I KANALIZACYJNYCH

Krakw, czerwiec 2018

Wydanie pierwsze

2

Spis treci

I. Wprowadzenie .................................................................................................................. 11

1. Przedmiot wytycznych .............................................................................................. 12

2. Podstawa opracowania wytycznych .......................................................................... 12

3. Zakres i ukad wytycznych ........................................................................................ 13

4. Oglny schemat przyczenia do sieci ....................................................................... 14

5. Krakowski system wodocigowy .............................................................................. 14

6. Krakowski system kanalizacyjny .............................................................................. 15

II. Zasady opracowania dokumentacji projektowej .............................................................. 17

1. Dokumentacja projektowa ......................................................................................... 18

1.1 Podstawa opracowania dokumentacji projektowej ................................................ 18

1.2 Informacja techniczna/opinia techniczna ............................................................... 18

1.3 Warunki przyczenia sieci .................................................................................... 20

1.4 Warunki przyczenia nieruchomoci do sieci....................................................... 20

1.5 Uwagi oglne ......................................................................................................... 21

2. Dokumentacja projektowa urzdze ......................................................................... 22

2.1 Oglne wymagania ................................................................................................ 22

2.2 Zasady opracowania dokumentacji projektowej sieci ........................................... 22

2.3 Zawarto dokumentacji projektowej sieci wodocigowej ................................... 25

2.4 Zawarto dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej .................................... 26

2.5 Zasady opracowania i zawarto dokumentacji projektowej urzdze

wodocigowych i kanalizacyjnych innych ni sieci ........................................................ 28

3. Dokumentacja projektowa przyczy wodocigowych i kanalizacyjnych ................ 29

3.1 Oglne wymagania ................................................................................................ 29

3.2 Zasady opracowania dokumentacji projektowej przyczy ................................... 29

3.3 Zawarto dokumentacji projektowej przyczy.................................................... 30

3.4 Zawarto dokumentacji projektowej dla wodomierza rwnolegego .................. 33

3.5 Warunki zainstalowania wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynkach

wielolokalowych .............................................................................................................. 34

3.6 Warunki zainstalowania urzdzenia pomiarowego................................................ 36

3.7 Warunki zainstalowania dodatkowego wodomierza dla ustalenia iloci

bezpowrotnie zuytej wody .............................................................................................. 36

3.8 Warunki zainstalowania wodomierza dla pomiaru iloci wody z uj wasnych .. 38

III. Wymagania projektowe dla urzdze wodocigowych w szczeglnoci dla sieci

wodocigowej ........................................................................................................................... 40

3

1. Oglne warunki projektowania sieci wodocigowej ................................................. 41

1.1 Dobr rednicy sieci wodocigowej ...................................................................... 41

1.2 Klasyfikacja przewodw sieci wodocigowej ....................................................... 41

1.3 Lokalizacja sieci wodocigowej ............................................................................ 41

1.4 Zagbienie i posadowienie sieci wodocigowej ................................................... 43

1.5 Materiay do budowy sieci wodocigowej............................................................. 43

1.5.1 Rury i ksztatki z eliwa sferoidalnego ........................................................... 45

1.5.2 Rury stalowe ................................................................................................... 50

1.5.3 Rury polietylowe ............................................................................................ 51

2. Szczegowe wytyczne projektowania sieci wodocigowej ..................................... 53

2.1 Uzbrojenie sieci wodocigowej ............................................................................. 53

2.1.1 Uzbrojenie sieci magistralnej ......................................................................... 54

2.1.2 Uzbrojenie sieci wodocigowej rozdzielczej.................................................. 59

2.1.3 Uszczelki w poczeniach konierzowych ...................................................... 67

2.2 Oznakowanie uzbrojenia ........................................................................................ 67

2.2.1 Uwagi oglne .................................................................................................. 67

2.2.2 Tabliczki orientacyjne .................................................................................... 68

2.3 Bloki oporowe i podporowe ................................................................................... 68

2.4 Urzdzenia wodocigowe i obiekty na sieci wodocigowej .................................. 68

2.4.1 Hydrofornie sieciowe ..................................................................................... 69

2.4.2 Komory redukcyjno-pomiarowe ..................................................................... 70

2.4.3 Komory i tunele przeazowe ........................................................................... 70

2.4.4 Studzienki spustowe ....................................................................................... 71

2.5 Przejcia pod przeszkodami ................................................................................... 71

2.5.1 Kolizyjne skrzyowania z innymi urzdzeniami ............................................ 71

2.5.2 Przejcia pod drogami .................................................................................... 71

2.5.3 Przejcia pod torami tramwajowymi .............................................................. 72

2.5.4 Przejcia pod torami kolejowymi ................................................................... 73

2.5.5 Przejcia przez mosty i wiadukty ................................................................... 73

2.5.6 Przejcia pod ciekami wodnymi (rowy, potoki) ............................................. 73

2.5.7 Skrzyowania z sieci ciepln ........................................................................ 73

2.5.8 Skrzyowania z inn infrastruktur podziemn .............................................. 74

2.6 Rozwizania kolizji wodocigowych w ramach budowy/modernizacji drg ........ 75

2.7 Izolacja termiczna rurocigu wodocigowego ....................................................... 76

4

2.8 Pukanie i dezynfekcja ........................................................................................... 76

2.8.1 Uwagi oglne .................................................................................................. 76

2.8.2 Pukanie wstpne ............................................................................................ 76

2.8.3 Dezynfekcja .................................................................................................... 77

2.8.4 Dechloracja (neutralizacja chloru w wodzie) ................................................. 77

2.8.5 Pukanie wtrne .............................................................................................. 78

2.8.6 Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna po dezynfekcji i pukaniu

rurocigu ....................................................................................................................... 78

2.9 Warunki wykonawstwa sieci wodocigowej ......................................................... 79

IV. Wymagania projektowe dla urzdze kanalizacyjnych w szczeglnoci dla sieci

kanalizacyjnej ........................................................................................................................... 80

1. Oglne warunki projektowania sieci kanalizacyjnej ................................................. 81

1.1 Dokumentacja projektowa ..................................................................................... 81

1.2 Rodzaje i pochodzenie ciekw ............................................................................. 81

1.3 Rodzaje kanaw do odprowadzania ciekw ....................................................... 81

1.4 Rodzaje systemw kanalizacyjnych........