of 14 /14
บบบบบ 1 บบบบบบบบบบบ 1. บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบ บบบ a บบบบบบบบบบบบ บ บบบ n บบบบบบบบบบบบบบบบบ a บบ บบบบบบ n “ บบบบ a บบบบบบ n “ บบบบบบบบบบบบ a บบบบบบบบบบบบบบบบ a = a a a a a ….. a (a บบบบบบ n บบบ) บบบบบบบบ บบบบบบบ a บบบบบบบบบบบบบบ บบบบบ a บบบ บบบ บบบบบบบบ n บบบ บบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบ บบบบ 1) 3 = 3 3 3 3 บบ 3 บบบบ บบบ บบบ บบ 4 บบบบบบบบบบบบบบบบ 2) (-5) = -5 -5 -5 บบ -5 บบบบ บบบ บบบ บบ 3 บบบบบบบบบบบบบบบบ 3) = บบ บบบบ บบบ บบบ บบ 2 บบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบ 1 บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบ 1) 8 16 = (2 2 2) (2 2 2 2) = 2 2 2 2 2 2 2 = 2 2) 75 15 = (3 5 5) (3 5) = 3 5 5 3 5 = 3 5 2. บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบ a , b บบบบบบบบบบบบบบบบ บ บบบ m , n บบบบบบบบบบบบบบบบบ 1) บบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบบบบบบบบบบ บบบบบบบ a a = a

 · Web viewบทท 1 เลขยกกำล ง ความหมายของเลขยกกำล ง น ยาม ถ า a เป นจำนวนใด ๆ และ

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Web viewบทท 1 เลขยกกำล ง...

1

8

บทที่ 1 เลขยกกำลัง

1. ความหมายของเลขยกกำลัง

นิยาม ถ้า a เป็นจำนวนใด ๆ และ n เป็นจำนวนเต็มบวก “ a ยกกำลัง n “ หรือ “ a กำลัง n “

เขียนแทนด้วย a

n

มีความหมายดังนี้ a

n

= a

´

a

´

a

´

a

´

a …..

´

a (a คูณกัน n ตัว)

จากนิยาม จะเรียก a

n

ว่าเลขยกกำลัง เรียก a ว่า ฐาน และเรียก n ว่า เลขชี้กำลัง

ตัวอย่าง เช่น 1) 3

4

= 3

´

3

´

3

´

3 มี 3 เป็น ฐาน และ มี 4 เป็นเลขชี้กำลัง

2) (-5)

3

= -5

´

-5

´

-5 มี -5 เป็น ฐาน และ มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง

3)

÷

ø

ö

ç

è

æ

2

1

2

=

2

1

EMBED Equation.3

´

EMBED Equation.3

2

1

มี

2

1

เป็น ฐาน และ มี 2 เป็นเลขชี้กำลัง

ตัวอย่างที่ 1 จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลัง

วิธีทำ 1) 8

´

16= (2

´

2

´

2)

´

(2

´

2

´

2

´

2)

= 2

´

2

´

2

´

2

´

2

´

2

´

2

= 2

7

2) 75

´

15= (3

´

5

´

5)

´

(3

´

5)

= 3

´

5

´

5

´

3

´

5

= 3

2

EMBED Equation.3

´

5

3

2. สมบัติของเลขยกกำลัง

ถ้า a , b เป็นจำนวนจริงใด ๆ และ m , n เป็นจำนวนเต็มบวก

1) การคูณเลขยกกำลัง ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเหมือนกัน เมื่อคูณกัน ให้นำเลขชี้กำลังของตัวคูณแต่ละตัวมาบวกกัน โดยใช้ฐานตัวเดิม นั่นคือ a

m

EMBED Equation.3

´

a

n

= a

n

m

+

เช่น 2

3

EMBED Equation.3

´

2

4

= 2

4

3

+

=2

7

2) การหารเลขยกกำลัง ถ้าเลขยกกำลังมีฐานเหมือนกัน เมื่อหารกัน ให้นำเลขชี้กำลังของตัวหารไปลบเลขชี้กำลังของตัวตั้ง โดยใช้ฐานตัวเดิม นั่นคือ a

m

EMBED Equation.3

¸

a

n

= a

n

m

-

เช่น 3

7

¸

3

4

= 3

4

7

-

= 3

3

3) เลขยกกำลังซ้อน ให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกัน

นั่นคือ (a

m

)

n

= a

mn

เช่น (3

4

)

2

= 3

8

4) เลขยกกำลังของผลคูณ สามารถกระจายเป็นผลคูณของเลขยกกำลังแต่ละตัว เมื่อมีฐานคงเดิม นั่นคือ (ab)

n

= a

n

b

n

เช่น (3p)

7

=

EMBED Equation.3 3

7

p

7

5) เลขยกกำลังของผลหาร สามารถกระจายเป็นผลหารของเลขยกกำลังแต่ละตัว เมื่อมีฐานคงเดิม นั่นคือ

÷

ø

ö

ç

è

æ

b

a

n

=

n

n

b

a

เช่น

÷

ø

ö

ç

è

æ

4

3

5

=

EMBED Equation.3

4

5

3

5

EMBED Equation.3

6) เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนลบ สามารถเขียนให้เป็นส่วนกลับของ

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนบวกได้ นั่นคือ a

n

-

=

a

n

1

เช่น x

4

-

=

x

4

1

7) เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์(0) เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นศูนย์ (0) มีค่าเท่ากับ 1 เสมอ นั่นคือ a

0

= 1 เมื่อ a

¹

0 เช่น 5

0

= 1

ตัวอย่างที่ 2 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ 1) ( a

2

b

8

)(2a

5

b

6

)= 2a

5

2

+

b

6

8

+

= 2a

7

b

14

2)

y

2

x

3

y

6

x

4

4

= 4x

3

4

-

y

2

6

-

=4xy

4

3)

y

2

x

14

3

x

2

4

y

7

x

6

2

)

)(

(

=

14

)

2

6

(

y

2

7

x

3

4

2

-

-

+

´

=

7

y

5

x

6

3

ตัวอย่างที่ 3 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ

1) (2x

4

y

8

)

2

= 2

2

(x

4

)

2

(y

8

)

2

= 4 x

8

y

16

2)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

z

3

y

x

2

5

3

4

=

)

z

(

5

5

)

y

(

5

x

5

2

5

3

4

3

=

z

15

y

20

x

5

243

32

ตัวอย่างที่ 4 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ

1) 2

n

3

´

8

1

n

-

= 2

n

3

EMBED Equation.3

´

(2

3

)

1

n

-

= 2

n

3

EMBED Equation.3

´

2

)

1

n

(

3

-

= 2

n

3

EMBED Equation.3

´

2

3

n

3

-

= 2

3

n

3

n

3

-

+

= 2

3

n

6

-

2) 3

3

n

2

-

´

81

n

2

= 3

3

n

2

-

EMBED Equation.3

´

(3

4

)

n

2

= 3

3

n

2

-

EMBED Equation.3

´

3

n

8

= 3

n

8

3

n

2

+

-

= 3

3

n

10

-

ตัวอย่างที่ 5 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ และให้มีเลขชี้กำลังเป็นบวก

วิธีทำ 1)

y

2

x

4

a

-

-

=

y

2

x

4

1

1

a

=

y

2

x

4

1

a

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

x

4

a

EMBED Equation.3

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

1

y

2

=

x

4

y

2

a

2)

c

7

b

6

a

2

-

-

=

c

7

b

6

1

1

a

2

=

c

7

b

6

1

a

2

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

b

6

a

2

EMBED Equation.3

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

1

c

7

=

b

6

c

7

a

2

ตัวอย่างที่ 6 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ 1) 5a

2

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

c

b

a

4

0

5

3

= 5a

2

(1)

=5a

2

2)

x

2

)

y

x

(

)

y

x

2

(

2

0

0

4

=

x

2

)

1

)(

1

(

y

2

=

x

2

y

2

3)

4

5

0

2

c

a

)

b

a

4

(

-

=

c

4

a

5

)

1

(

=

c

4

a

5

1

4)

4

3

2

1

2

1

3

z

y

x

7

z

y

x

7

-

-

-

-

-

-

= 7

1

3

+

x

2

3

+

y

3

1

+

-

z

4

2

+

-

= 7

4

x

5

y

2

z

2

ตัวอย่างที่ 7 จงทำให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ 1) 5

2

n

3

+

EMBED Equation.3

´

10

9

n

-

EMBED Equation.3

´

2

n

9

5

-

= 5

2

n

3

+

´

(5

9

n

)

2

-

´

´

2

n

9

5

-

= 5

2

n

3

+

´

5

9

n

-

EMBED Equation.3

´

2

9

n

-

´

2

n

9

5

-

= 5

9

n

2

n

3

-

+

+

EMBED Equation.3

´

2

n

9

5

9

n

-

+

-

= 5

7

n

4

-

EMBED Equation.3

´

2

4

n

8

-

-

2)

m

2

a

49

)

a

7

(

m

n

3

2

m

3

+

+

´

=

m

2

m

2

a

7

m

n

3

2

m

3

2

a

)

7

(

´

+

+

´

=

m

2

7

a

7

a

m

2

m

n

3

)

2

m

3

(

2

´

´

+

+

=

EMBED Equation.3

a

m

2

m

n

3

7

m

2

)

2

m

3

(

2

-

+

-

+

=

a

m

n

3

7

m

2

4

m

6

-

-

+

=

a

m

n

3

7

4

m

4

-

+

3)

(

)

(

)

2

1

n

4

1

n

2

1

n

2

1

n

1

n

n

-

+

+

-

+

¸

=

(

)

(

)

2

1

n

2

1

n

2

)

1

n

(

n

2

1

n

1

n

2

-

+

+

-

+

¸

=

2

1

2

2

n

2

2

n

2

1

n

n

2

n

2

-

+

-

+

¸

=

2

2

n

2

2

1

2

n

2

1

n

n

2

n

2

+

-

-

+

´

=

2

)

2

n

2

(

)

n

(

)

1

(

)

1

n

(

n

2

n

2

+

-

-

-

-

+

+

=

2

2

n

2

n

1

1

n

n

2

n

2

-

-

+

-

-

+

+

=

2

2

-

=

2

2

1

แบบฝึกหัดที่ 1.2

1. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และมีเลขชี้กำลังเป็นบวก เมื่อ a , b , c , x , y , z

¹

0 และ m , n , p, q เป็นจำนวนเต็ม

1.1

a

12

a

10

1.8 (x

2

y

5

)(x

3

y

2

)

2

1.2 (-2)

2

y

4

1.9 (a

n

)

4

(a

1

n

+

)

1.3 (2x

2

y

4

)

5

1.10

n

3

m

2

n

m

a

a

-

+

1.4 (x

2

-

yz

4

)

5

1.11 (5

q

p

-

)(5

q

3

p

3

+

)

1.5

2

0

2

4

2

)

x

y

(

-

-

1.12 (a

m

)

n

-

EMBED Equation.3

´

(b

m

-

)

n

EMBED Equation.3

´

(ab)

mn

1.6

3

2

3

2

6

1

2

1

z

y

x

5

z

y

x

5

-

-

-

-

-

1.13

n

1

n

1

n

n

1

n

n

4

1

2

2

)

2

(

2

-

-

+

-

´

´

´

1.7

4

6

5

)

xy

(

y

x

1.14

EMBED Equation.3

1

n

2

n

1

n

1

n

5

6

15

2

+

+

-

-

-

´

2. จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และมีเลขชี้กำลังเป็นบวก

2.1

2

2

1

5

1

2

2

1

)

a

2

(

)

a

3

(

)

a

3

(

)

a

2

(

-

-

-

-

2.4

7

n

2

49

n

2

-

-

2.2

2

3

1

2

5

2

3

c

b

a

c

b

a

-

-

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

2.5

2

p

6

p

5

p

4

625

125

5

+

-

+

´

2.3

4

3

yz

243

y

4

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

EMBED Equation.3

´

EMBED Equation.3

2

5

2

2

y

16

yz

x

243

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

2.6

m

2

m

n

2

n

m

3

y

)

xy

(

x

+

-

3. การบวก ลบ เลขยกกำลัง

การบวก ลบ เลขยกกำลัง จะทำได้ก็ต่อเมื่อ เลขยกกำลังนั้นมีฐานเท่ากันและมีเลขชี้กำลังเท่ากัน

โดยการนำสัมประสิทธิ์ของเลขยกกำลังนั้นมาบวกหรือลบกัน ตัวอย่าง เช่น

1) จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 2x

2

+ 5x

2

= (2+5) x

2

= 7x

2

2) จงทำให้เป็นผลสำเร็จ a

4

+9a

4

-5a

4

= ( 1+9-5) a

4

= 5a

4

ข้อสังเกต ถ้าเลขยกกำลังที่มีฐานเท่ากัน แต่เลขชี้กำลังต่างกัน จะนำสัมประสิทธิ์ของเลขยก

กำลังมาบวกหรือลบกันไม่ได้ จะต้องใช้วิธีแยกตัวประกอบ ตัวอย่าง เช่น

1) จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 2x

2

+5x

3

- 10x

4

= 2x

2

+(5x)x

2

-(10x

2

)x

2

= (2 + 5x – 10x

2

)x

2

2) จงทำให้เป็นผลสำเร็จ 6a

4

- 3a

7

+7a

9

= 6a

4

- 3a

4

a

3

+7a

4

a

5

= (6 –3a

3

+7a

5

)a

4

ตัวอย่างที่ 8 จงทำ

5

4

2

3

3

3

+

ให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ

5

4

2

3

3

3

+

=

3

2

2

2

2

3

3

3

3

3

+

=

3

2

2

2

3

3

)

3

1

(

3

+

=

3

2

3

)

3

1

(

+

=

27

10

ตัวอย่างที่ 9 จงทำ

4

5

4

x

x

6

x

2

+

ให้เป็นผลสำเร็จ

วิธีทำ

4

5

4

x

x

6

x

2

+

=

EMBED Equation.3

4

4

4

x

xx

6

x

2

+

=

x

4

x

4

)

x

6

2

(

+

= 2 + 6x

แบบฝึกหัดที่ 1.2

จงทำให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

1. 4a

6

- 14a

6

+20a

6

2. c

3

- b

2

+4c

3

+6c

3

+ 10b

2

3. 3x

2

- 5x

3

+ 4x

2

- 6x

3

4. 3ab

2

- 6ab

2

- 4ab

2

+ 5ab

2

5. (3x

3

- 2x

2

+ 8x +9 ) – (2x

3

+ 5x

2

+2x –1)

6.

2

5

2

2

2

2

+

7.

5

4

3

3

3

3

-

-

-

+

8.

4

2

2

3

y

xy

y

x

x

-

-

9.

1

x

x

x

2

3

+

+

_1084778609.unknown
_1128834661.unknown
_1128834923.unknown
_1128835261.unknown
_1128835424.unknown
_1128835501.unknown
_1128835585.unknown
_1128835650.unknown
_1128835755.unknown
_1128835759.unknown
_1128835761.unknown
_1128835762.unknown
_1128835760.unknown
_1128835757.unknown
_1128835758.unknown
_1128835756.unknown
_1128835751.unknown
_1128835753.unknown
_1128835754.unknown
_1128835752.unknown
_1128835747.unknown
_1128835749.unknown
_1128835750.unknown
_1128835748.unknown
_1128835660.unknown
_1128835745.unknown
_1128835746.unknown
_1128835664.unknown
_1128835657.unknown
_1128835623.unknown
_1128835643.unknown
_1128835647.unknown
_1128835625.unknown
_1128835616.unknown
_1128835620.unknown
_1128835588.unknown
_1128835533.unknown
_1128835561.unknown
_1128835567.unknown
_1128835581.unknown
_1128835564.unknown
_1128835542.unknown
_1128835545.unknown
_1128835536.unknown
_1128835539.unknown
_1128835518.unknown
_1128835526.unknown
_1128835530.unknown
_1128835522.unknown
_1128835509.unknown
_1128835515.unknown
_1128835504.unknown
_1128835468.unknown
_1128835487.unknown
_1128835495.unknown
_1128835498.unknown
_1128835492.unknown
_1128835478.unknown
_1128835481.unknown
_1128835475.unknown
_1128835447.unknown
_1128835459.unknown
_1128835462.unknown
_1128835456.unknown
_1128835453.unknown
_1128835440.unknown
_1128835444.unknown
_1128835427.unknown
_1128835353.unknown
_1128835386.unknown
_1128835412.unknown
_1128835418.unknown
_1128835421.unknown
_1128835415.unknown
_1128835394.unknown
_1128835398.unknown
_1128835391.unknown
_1128835370.unknown
_1128835379.unknown
_1128835383.unknown
_1128835376.unknown
_1128835373.unknown
_1128835359.unknown
_1128835362.unknown
_1128835366.unknown
_1128835356.unknown
_1128835309.unknown
_1128835330.unknown
_1128835339.unknown
_1128835343.unknown
_1128835350.unknown
_1128835336.unknown
_1128835323.unknown
_1128835326.unknown
_1128835317.unknown
_1128835320.unknown
_1128835312.unknown
_1128835296.unknown
_1128835303.unknown
_1128835306.unknown
_1128835299.unknown
_1128835268.unknown
_1128835290.unknown
_1128835265.unknown
_1128835102.unknown
_1128835157.unknown
_1128835223.unknown
_1128835242.unknown
_1128835254.unknown
_1128835258.unknown
_1128835246.unknown
_1128835231.unknown
_1128835238.unknown
_1128835227.unknown
_1128835171.unknown
_1128835217.unknown
_1128835220.unknown
_1128835214.unknown
_1128835165.unknown
_1128835168.unknown
_1128835161.unknown
_1128835129.unknown
_1128835140.unknown
_1128835146.unknown
_1128835154.unknown
_1128835150.unknown
_1128835143.unknown
_1128835134.unknown
_1128835137.unknown
_1128835131.unknown
_1128835116.unknown
_1128835122.unknown
_1128835126.unknown
_1128835119.unknown
_1128835110.unknown
_1128835113.unknown
_1128835105.unknown
_1128835008.unknown
_1128835069.unknown
_1128835085.unknown
_1128835091.unknown
_1128835095.unknown
_1128835088.unknown
_1128835078.unknown
_1128835081.unknown
_1128835075.unknown
_1128835028.unknown
_1128835058.unknown
_1128835063.unknown
_1128835031.unknown
_1128835022.unknown
_1128835025.unknown
_1128835011.unknown
_1128834967.unknown
_1128834994.unknown
_1128835001.unknown
_1128835005.unknown
_1128834998.unknown
_1128834984.unknown
_1128834987.unknown
_1128834978.unknown
_1128834938.unknown
_1128834960.unknown
_1128834964.unknown
_1128834940.unknown
_1128834929.unknown
_1128834934.unknown
_1128834926.unknown
_1128834793.unknown
_1128834857.unknown
_1128834895.unknown
_1128834909.unknown
_1128834916.unknown
_1128834919.unknown
_1128834912.unknown
_1128834902.unknown
_1128834906.unknown
_1128834899.unknown
_1128834870.unknown
_1128834888.unknown
_1128834891.unknown
_1128834873.unknown
_1128834863.unknown
_1128834867.unknown
_1128834860.unknown
_1128834823.unknown
_1128834843.unknown
_1128834851.unknown
_1128834854.unknown
_1128834846.unknown
_1128834835.unknown
_1128834838.unknown
_1128834832.unknown
_1128834807.unknown
_1128834816.unknown
_1128834820.unknown
_1128834812.unknown
_1128834800.unknown
_1128834803.unknown
_1128834796.unknown
_1128834724.unknown
_1128834753.unknown
_1128834769.unknown
_1128834777.unknown
_1128834781.unknown
_1128834774.unknown
_1128834761.unknown
_1128834764.unknown
_1128834756.unknown
_1128834737.unknown
_1128834745.unknown
_1128834748.unknown
_1128834740.unknown
_1128834731.unknown
_1128834734.unknown
_1128834727.unknown
_1128834687.unknown
_1128834703.unknown
_1128834709.unknown
_1128834713.unknown
_1128834706.unknown
_1128834696.unknown
_1128834700.unknown
_1128834692.unknown
_1128834675.unknown
_1128834681.unknown
_1128834684.unknown
_1128834678.unknown
_1128834667.unknown
_1128834670.unknown
_1128834664.unknown
_1084911076.unknown
_1084951334.unknown
_1128834577.unknown
_1128834626.unknown
_1128834643.unknown
_1128834654.unknown
_1128834656.unknown
_1128834651.unknown
_1128834637.unknown
_1128834640.unknown
_1128834633.unknown
_1128834608.unknown
_1128834616.unknown
_1128834622.unknown
_1128834611.unknown
_1128834585.unknown
_1128834593.unknown
_1128834580.unknown
_1084951631.unknown
_1084951725.unknown
_1084952128.unknown
_1084955095.unknown
_1128834559.unknown
_1084951888.unknown
_1084951897.unknown
_1084951769.unknown
_1084951668.unknown
_1084951712.unknown
_1084951655.unknown
_1084951558.unknown
_1084951586.unknown
_1084951605.unknown
_1084951571.unknown
_1084951526.unknown
_1084951543.unknown
_1084951358.unknown
_1084951492.unknown
_1084951346.unknown
_1084911449.unknown
_1084911810.unknown
_1084951282.unknown
_1084951306.unknown
_1084951322.unknown
_1084951294.unknown
_1084951243.unknown
_1084951266.unknown
_1084911847.unknown
_1084911655.unknown
_1084911749.unknown
_1084911795.unknown
_1084911699.unknown
_1084911512.unknown
_1084911580.unknown
_1084911488.unknown
_1084911187.unknown
_1084911280.unknown
_1084911308.unknown
_1084911374.unknown
_1084911292.unknown
_1084911223.unknown
_1084911269.unknown
_1084911205.unknown
_1084911127.unknown
_1084911151.unknown
_1084911166.unknown
_1084911140.unknown
_1084911100.unknown
_1084911115.unknown
_1084911090.unknown
_1084823811.unknown
_1084910568.unknown
_1084910921.unknown
_1084911017.unknown
_1084911048.unknown
_1084911060.unknown
_1084911036.unknown
_1084910945.unknown
_1084910958.unknown
_1084910934.unknown
_1084910861.unknown
_1084910888.unknown
_1084910900.unknown
_1084910875.unknown
_1084910728.unknown
_1084910844.unknown
_1084910631.unknown
_1084909746.unknown
_1084910128.unknown
_1084910280.unknown
_1084910454.unknown
_1084910188.unknown
_1084909818.unknown
_1084909932.unknown
_1084909769.unknown
_1084824266.unknown
_1084909651.unknown
_1084909727.unknown
_1084909689.unknown
_1084909710.unknown
_1084909671.unknown
_1084909504.unknown
_1084823943.unknown
_1084824195.unknown
_1084823820.unknown
_1084779013.unknown
_1084779172.unknown
_1084779257.unknown
_1084779297.unknown
_1084779377.unknown
_1084779399.unknown
_1084779451.unknown
_1084779328.unknown
_1084779270.unknown
_1084779209.unknown
_1084779223.unknown
_1084779197.unknown
_1084779099.unknown
_1084779137.unknown
_1084779154.unknown
_1084779112.unknown
_1084779051.unknown
_1084779066.unknown
_1084779040.unknown
_1084778807.unknown
_1084778843.unknown
_1084778899.unknown
_1084779000.unknown
_1084778853.unknown
_1084778815.unknown
_1084778839.unknown
_1084778811.unknown
_1084778625.unknown
_1084778797.unknown
_1084778804.unknown
_1084778628.unknown
_1084778617.unknown
_1084778622.unknown
_1084778613.unknown
_1084776339.unknown
_1084777040.unknown
_1084778439.unknown
_1084778544.unknown
_1084778583.unknown
_1084778600.unknown
_1084778606.unknown
_1084778591.unknown
_1084778553.unknown
_1084778579.unknown
_1084778548.unknown
_1084778477.unknown
_1084778538.unknown
_1084778541.unknown
_1084778488.unknown
_1084778523.unknown
_1084778493.unknown
_1084778482.unknown
_1084778470.unknown
_1084778474.unknown
_1084778456.unknown
_1084778461.unknown
_1084778444.unknown
_1084777086.unknown
_1084777257.unknown
_1084778104.unknown
_1084778432.unknown
_1084778435.unknown
_1084778421.unknown
_1084778427.unknown
_1084778180.unknown
_1084777451.unknown
_1084777094.unknown
_1084777100.unknown
_1084777091.unknown
_1084777069.unknown
_1084777075.unknown
_1084777078.unknown
_1084777072.unknown
_1084777047.unknown
_1084777065.unknown
_1084777043.unknown
_1084776690.unknown
_1084776836.unknown
_1084776898.unknown
_1084776938.unknown
_1084776968.unknown
_1084776913.unknown
_1084776867.unknown
_1084776897.unknown
_1084776856.unknown
_1084776779.unknown
_1084776809.unknown
_1084776825.unknown
_1084776799.unknown
_1084776731.unknown
_1084776758.unknown
_1084776713.unknown
_1084776555.unknown
_1084776614.unknown
_1084776636.unknown
_1084776680.unknown
_1084776615.unknown
_1084776579.unknown
_1084776588.unknown
_1084776564.unknown
_1084776404.unknown
_1084776525.unknown
_1084776537.unknown
_1084776501.unknown
_1084776365.unknown
_1084776388.unknown
_1084776354.unknown
_1084775050.unknown
_1084776018.unknown
_1084776163.unknown
_1084776275.unknown
_1084776303.unknown
_1084776325.unknown
_1084776293.unknown
_1084776225.unknown
_1084776237.unknown
_1084776210.unknown
_1084776096.unknown
_1084776131.unknown
_1084776147.unknown
_1084776108.unknown
_1084776059.unknown
_1084776078.unknown
_1084776029.unknown
_1084775487.unknown
_1084775920.unknown
_1084775960.unknown
_1084775986.unknown
_1084775936.unknown
_1084775621.unknown
_1084775862.unknown
_1084775887.unknown
_1084775627.unknown
_1084775687.unknown
_1084775597.unknown
_1084775618.unknown
_1084775501.unknown
_1084775403.unknown
_1084775446.unknown
_1084775456.unknown
_1084775435.unknown
_1084775093.unknown
_1084775119.unknown
_1084775078.unknown
_1084774707.unknown
_1084774882.unknown
_1084774964.unknown
_1084775005.unknown
_1084775032.unknown
_1084774978.unknown
_1084774922.unknown
_1084774949.unknown
_1084774903.unknown
_1084774797.unknown
_1084774825.unknown
_1084774839.unknown
_1084774809.unknown
_1084774742.unknown
_1084774758.unknown
_1084774729.unknown
_1084774479.unknown
_1084774609.unknown
_1084774645.unknown
_1084774672.unknown
_1084774629.unknown
_1084774563.unknown
_1084774587.unknown
_1084774547.unknown
_1084774362.unknown
_1084774442.unknown
_1084774458.unknown
_1084774380.unknown
_1084774232.unknown
_1084774287.unknown
_1082229833.unknown
_1084774201.unknown
_1082401650.unknown
_1082402397.unknown
_1082459997.unknown
_1082460482.unknown
_1082571417.unknown
_1082455489.unknown
_1082401918.unknown
_1082401096.unknown
_1082401598.unknown
_1082401069.unknown
_1082223229.unknown
_1082228752.unknown
_1082228760.unknown
_1082228177.unknown
_1082223204.unknown
_1082223215.unknown
_1082222592.unknown
_1082222604.unknown