Web Review Suhaimi m20071000065

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  1/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  1

  ULaman 1

  HTU

  http://www.stringsmagazine.com/leveltwo/YOURINSTRUMENT-65.aspUTH

  Alamat web

  HTU

  http://www.stringsmagazine.com/leveltwo/YOURINSTRUMENT-65.aspUTH

  komen

  1. teks

  Penggunaan teks yang digunakan adalah pelbagai dan mempunyai font yangpelbagai saiz, pemilihan warna bagi font juga sesuai dengan konsep laman ini,

  jika dilihat penggunaan font yang ceria

  2. Grafik

  Grafik yang digunakan juga adalah minima, grafik yang digunakan adalah dalamresolusi yang tinggi, kerana dengan menggunakan grafik yang baik akan menarik

  minat pengguna dalam melayari laman ini, laman ini juga merupakan laman yangmenjalankan aktiviti komersial

  3. Audio

  Audio dalam laman ini tidak ditemui langsung, tiada komenya yang dapat dibuat

  Gif

  flash

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  2/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  2

  4. Video

  Video tiada disertakan dalam laman ini, penekanan kepada gambar pegun,kemungkinan strategi pemasaran laman ini bukan kepada video, kerana lebihkepada komersial sahaja

  5. Animasi

  Animasi yang digunakan adalah dalam bentuk gif dan flashHTUhttp://www.stringsmagazine.com/banners/Clarion-Strings-Web-Banner.gifUTHAnimasi ini selalu akan refresh dengan sendiri ianya akan berubah-ubah dengansendirinya, jika kita mempunyai talian yang kurang cekap yang pastinya akanmendapati laman ini membosankan.

  U

  Laman 2

  HTU

  http://www.yamahamusic.com.my/UTH

  Animasi

  flash Gambarpegun (gif)

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  3/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  3

  Alamat web : HTUhttp://www.yamahamusic.com.my/UTHkomen

  1. Teks

  Laman ini menarik berkenaan dengan teks yang digunakan, pelbagai bentuk dan

  jenis yang digunakan, teks yang digunakan adalah sebagai hiperlink kepadalaman yang lain. Penerangan yang disampaikan dalam bahasa jepun akanmempunyai sarikata dalam bahasa inggerik, ini akan membolehkan penggunaakan lebih memahami mesej yang hendak disampaikan olek yamaha muzik

  2. Grafik

  Penggunaan grafik pegun banyak digunakan ini adalah sebagai daya penarikkepada laman ini, resolusi bagi grafik ini agak begitu tinggi, penggunaan warnayang lembut sesuai dengan warna rasmi syarikat yang menjalankan perniagaanperalatan muzik. Laman ini mempunyai rangkaian yang luas dan jepunmerupakan main servernya. Grafik yang ditawarkan adalah merupakanskrinsaver dan wallpaper yang mana pengguna boleh muat turun dengan

  percuma

  3. Audio

  Audio dapat didengar dari laman iniHTUhttp://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/kakegawa/index.htmlUTH pihakyamaha muzik menggunakan bahasa inggeris dalam menerangkan akanpembuatan piano ini. Dalam sesetengah situsi penggunaan bahasa jepundigunakan dalam menerangkan sesuatu cerita, link ini dapat dicapai dari butanganimasi

  4. Video

  Video disedikan di siniHTUhttp://www.yamaha.co.jp/english/product/piano/kakegawa/index.htmlUTH penggunadapat melihatnya cerita yang berkaitan denga pembuatan piano dari jepun ,penekanan video adalah lebih kepada pembuatan.

  5. Animasi

  Animasi cuma kepada pull down menu yang mana ianya mempunyai kesan updown animasi serta ditambah dengan bunyi dalam melalui butang disediakan

  * penumpuan ulasan hanya kepada bahagian piano kakegawa sahaja

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  4/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  4

  ULaman 3

  HTUhttp://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=utama&unit=utama&bhs=myUTH

  Animasi

  gif

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  5/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  5

  Alamat web :HTU

  http://www.moe.gov.my/tayang.php?laman=utama&unit=utama&bhs=myUTH

  komen1. Teks

  Teks yang digunakan adalah bersesuain dengan kementerian, laman ini mudah

  dicapai, teks juga tdak pelbagai kerana ianya merupakan laman rasmi KPMMalaysia. Saiz teks juga sesuai dan mudah dilihat dalam mencapai sesuatu.

  2. Grafik

  Penggunaan grafik yang mudah dan simple dalam menyampaikan maklumatkepada para guru, penggunaan warna kepada antaramuka juga baik,keseragaman antara jabatan dalam kementerian pelajaran malaysia tiada yangseragam yang mana tiada warna koperat yang dicadangkan, setiap jabatanbebas dalam memilih warna disukai. Laman ini menggunaka RSS yang manapengguna dapat membaca laman ini dengan tampa grafik yang ada, serta dapatdilawati dari wap. Laman ini mempunyai pautan melaui ikon atau grafik yangdisediakan.

  3. Audio

  Tiada audio yang disertakan dalam laman ini.

  4. Video

  Laman ini hanya memberi pautan kepadaHTU

  www.eduwebtv.comUTH

  yang manapengguna dapat melayari video yang disediakan, bagi laman ini sendiri tiadavideo yang disediakan bagi gunaan para pelawat.

  5. Animasi

  Animasi didapati dari link yang disertakan dibawah ini, sepanduk ini akanberubah-ubah dalam 3 frame (semasa laman ini dibuat pemantauan)HTUhttp://www.moe.gov.my/galeri_moe/sepanduk/2008/2008_KPM_31_9876_17.gifUTH

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  6/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  6

  ULaman 4

  HTUhttp://www.maybank2u.com.my/UTH

  Animasi

  gif

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  7/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  7

  Alamat web :HTU

  http://www.maybank2u.com.my/UTH

  komen1. Teks

  Berkaitan dengan teks laman ini menggunakan teks yang standard, yang mana

  ianya merupakan satu laman koperat / bank yang menawarkan perbankan dalamtalian, penggunaan teks yang berbeza atau pelbagai akan menyukarkanpengguna dalam mengakses atau memahami kehendak komersialnya.Penggunaan teks dalam warna biru dan hitam dalam antaramuka awalannyaakan lebih memberi impresion positif kepada pengguna. Penggunaan teks dalamwarna merah pada antaramuka yang kedua adalah dalam memberi amarankepada pengguna dalam menjalan tindakan susulan dalam memadam cacheyang telah dibuat semasa melayari laman berkenaan, dalam menghalangpengguna lain mengakses jejak yang telah dilalui pengguna. Kuning masihmenjadi warna wajib dalam laman ini.

  2. Grafik

  Grafik yang digunakan adalah grafik yang standard dan lazim ditemui olehpengguna contoh seperti Maybank,Hotlink,Myzone. Penggunaan grafik yangstandard ini merupakan satu motto syarikat dalam mempromosikan syarikat-syarikat yang lain di Malaysia dan mempunyai hubungan perdagangan denganMaybank

  3. Audio

  Audio tidak kedapatan dalam laman ini, tidak ada apa yang dapat diulaskandalam ulasan ini, kerana audio bukanlah satu aspek yang dipertitikberatkandalam satu- satu laman yang berunsurkan perbankan

  4. Video

  Tiada kedapatan video dalam laman ini, kebanyakkan penerangan dibuat dalamteks.

  5. Animasi

  Penggunaan animasi dalam laman ini bertukar-tukar mengikut perayaan ataufestival yang terdapat dalam negara. Animasi yang digunakan adalah terlalusimple dan kesemuanya dalam format gif, yang mana ianya ringan dalammenyampaikan mesej-mesej.

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  8/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  8

  ULaman 5

  HTU

  http://www.aleph-one.com.my/webcast/petronas_ads/festival.htmUTH

 • 8/14/2019 Web Review Suhaimi m20071000065

  9/9

  SPM 6413 MULTIMEDIA DALAM PENDIDIKAN MUZIK

  SUHAIMI BIN SHOIB

  M20071000065

  9

  Alamat web :HTU

  http://www.aleph-one.com.my/webcast/petronas_ads/festival.htmUTH

  komen1. Teks

  Laman ini penggunaan teksnya adalah terlalu terhad, penekanan kurang sangat

  kepada teks. Teks adalah sebagai pemberitahuan berkenaan video yangterdapat dalam laman ini

  2. Grafik

  Penggunaan grafik dalam laman ini adalah dari sedutan dari video yang terdapatdarinya. Pengguna diberikan dengan paparan yang mudah untuk dicapai. Setiapgrafik berkenaan telah dipecahkan kepada jenis-jenis perayaan yang terdapat diMalaysia. Pengguna mudah memilih tayangan mana yang diminati.

  3. Audio

  Audio amat penting dalam laman ini kerana kebanyakkannya adalah berkisarkankepada video, jika tiada audio yang disertakan dalam laman ini maka tiada guna

  video yang disertakan, pengguna haruslah mempunyai speaker asas dalammenghayati mesej yang hendak disampaikan

  4. Video

  Video adalah elemen yang amat penting dalam laman koperat ini, Laman inimenyediakan video yang banyak sekali dari tahun 1997, ianya merupakan satu

  jalan dalam menyampaikan mesej kepada pengguna dalam menyedarkanpengguna. Video yang disertakan disini dapat dimuat turun ke komputerpengguna dengan menggunakan perisian yang berkenaan. Pengguna haruslahmempunyai pemain flash dalam cara untuk melihat video-video berkenaan dariweb. Dalam memuat turun video berkenaan pengguna boleh melihat daripadaperisian yang menawarkan format wmv untuk melihatnya.

  5. Animasi

  Animasi yang digunakan adalah animasi pegun yang mana animasi berkenaantiada pertukaran gambar dalam setiap minit, lihat pada header antaramukalaman utama laman berkenaan.