12
CREATED BY: SITI ZAIMAH AZIEANI BINTI MD SUHAIMI 4 OMEGA 1 3/2/15 NAMA GURU: PN HJH MASITAH BITI OMAR

Siti zaimah azieani md suhaimi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Siti zaimah azieani md suhaimi

CREATED BY: SITI ZAIMAH AZIEANI BINTI MD SUHAIMI4 OMEGA 13/2/15NAMA GURU: PN HJH MASITAH BITI OMAR

Page 2: Siti zaimah azieani md suhaimi

• Sistem piawaian moral atau nilai yang digunakan sebagai panduan garis kepada pengguna komputer.

• Mengawal produk teknologi semasa daripada dieksploitasi.

DEFINISI ETIKA KOMPUTER

Page 3: Siti zaimah azieani md suhaimi

DEFINISI KOD ETIKA• ETIKA = falsafah moral di mana seseorang membuat

pilihan moral dan kayu pengukur yang khusus untuk sesuatu perkara.

• Kod etika dalam pengkomputeran ertinya garis panduan moral untuk dirujuk apabila menggunakan komputer dan internet.

Page 4: Siti zaimah azieani md suhaimi

DEFINISI HARTA INTELEK

• Mana-mana produk intelek manusia yang unik dan mempunyai nilai dipasaran.

• Meliputi idea, ciptaan,nama unik, kod program komputer dan banyak lagi.

Page 5: Siti zaimah azieani md suhaimi

• Privasi dalam IT merujuk kepada data dan maklumat.

• Data termasuk teks, nombor, bunyi, imej dan video.• Privasi maklumat digambarkan sebagai hak

individu dan syarikat untuk menafikan atau menyekat pengumpulan dan penggunaan dan penggunaan maklumat mengenai mereka.

DEFINISI HAK PERSENDIRIAN

(PRIVACY)

Page 6: Siti zaimah azieani md suhaimi

DEFINISI JENAYAH KOMPUTER

• Jenayah komputer ditakrifkan sebagai apa-apa aktiviti jenayah yang berkaitan dengan penggunaan komputer.

• Aktiviti-aktiviti ini termasuk penipuan komputer, pelanggaran hak cipta, kecurian komputer dan serangan komputer.

Page 7: Siti zaimah azieani md suhaimi

DEFINISI UNDANG-UNDANG SIBER

• Undang-undang siber merujuk kepada mana-mana undang-undang yang berkaitan untuk melindungi internet dan teknologi komunikasi dalam talian yang lain.

Page 8: Siti zaimah azieani md suhaimi

05/03/23

PERBEZAAN ANTARA ETIKA DAN UNDANG-UNDANG

ETIKA PERBEZAAN UNDANG-UNDANG

Merupakan amalan yang sama pengguna komputer tidak megira bangsa dan negara.

CIRI-CIRI

Merupakan peraturan yang dilaksanakan berbeza-beza tertakluk kepada keadaan dan keperluan sesebuah negara

Semua penguna komputer bebas untuk megmalkan kod etika yang digariskan.

AMALANSemua pengguna komputer mesti amalkan peraturan-peraturan yang ditetapkan

Jika pengguna komputer tidak mengamalkannya akan digelar pengguna yang tidak beretika

PELANGGARAN

Pengguna komputer yang berdegil dengan undang-undang akan dikategorikan sebagai penjenayah.

Page 9: Siti zaimah azieani md suhaimi

MELINDUNGI KEBERSENDIRIAN

• UNDANG-UNDANG KEBERSENDIRIAN Di Malaysia menekankan undang-undang privasi berikut:i. Perkhidmatan keselamatan untuk mengkaji semula dasar

keselamatanii. Pengurusan keselamatan untuk melindungi sumber-sumberiii.Mekanisme keselamatan untuk melaksanakan perkhidmatan

keselmatan yang dikehendakiiv.Keselamatan Objek, entiti penting dalam persekitaran sistem• PERISIAN UTILITIi. Contoh: perisian anti-spam, firewall, anti-spyware dan

antivirus

Page 10: Siti zaimah azieani md suhaimi

KAEDAH PENGECAMAN DAN PENGESAHAN

Page 11: Siti zaimah azieani md suhaimi

KAEDAH PENGECAMAN• Terdapat 2 kaedah: • PERANTI BIOMETRIC : peranti yang menterjemah

ciri-ciri peribadi kepada kod digital yang kemudiannya akan dibandingkan dengan kod digital yang tersimpan dalam pangkalan data.

• PERANTI PANGGIL BALIK/CALLBACK : sistem pemeriksaan yang mana ianya mengesahkan pengguna.

Page 12: Siti zaimah azieani md suhaimi

KAEDAH PENGESAHAN• Terdapat 2 kaedah• KAEDAH PENGENALAN PENGGUNA: proses

pengesahan pengguna• OBJEK DIPROSES : sesuatu pengguna yang

mempunyai seperti kad pengenalan, tanda keselamatan dan telefon bimbit.