Vyčtito – občasník portálu Vykupto ZDARMA

  • Published on
    14-Oct-2014

  • View
    67

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chcete vdt, kdo pro vs kad den pipravuje hav nabdky a jak funguje hromadn nakupovn? Rozhodli jsme se vytvoit obasnk, kter vm umon nahldnout pod pokliku 2. nejvtho slevovho portlu v R!Dozvte se, jak se va ty nejlep nabdky, seznmte se s chystanmi novinkami a dozvte se tak nkter informace ze zkulis Vykupto. Zrove se tak mete zastnit soute o 10 000 K!

Transcript

<p>Speciln slevov akce</p> <p>S</p> <p>ituace na slevovch serverech je takov, e se a na vjimky vichni prezentuj pouze pod svoj obchodn znakou. Mlokdo si pak doke pedstavit, od koho si vlastn slevy kupuje. Vykupto jde svm zkaznkm naproti, proto jsme se rozhodli vytvoit obasnk pro nae nejvrnj vykupitele. Prostednictvm nsledujcch strnek vm</p> <p>umonme nahldnout pod pokliku tvorby exkluzivnch nabdek, seznmte se s chystanmi novinkami a dozvte se zajmavosti ze svta slevovho byznysu. Zrove jsme si pro vs pipravili i adu zajmavch sout o hodnotn ceny. Pevn vme, e se Vytito stane bnou soust vaeho internetovho ivota stejn tak, jako se stalo Vykupto.</p> <p>15 mon nen magick slo, ale nm se prost lb. Nachystali jsme pro vs 15 specilnch akc na 15 dn. Rozdvme lampiony tst, udlali jsme magazn a spousty dalho. A protoe vme, e rdi soutte, nabzme vm monost vyhrt kredit na Vykupto v hodnot 10 000 K! A abychom se dreli patnctky, soutit mete rovnou dvojnsobn dlouhou dobu, tedy 30 dn.</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>Kdo stoj za Vykupto</p> <p>kaj zakladatel slevovho serveru Vykupto.cz Tom Btrla a Ji Musil. Podrobili jsme tyto dva mlad pny rozhovoru, abychom zjistili, co jsou za a jak to vechno vlastn bylo Jak vznikl slevov portl Vykupto? Tom: Inspiraci jsme nali v zmo, kde v t dob fungoval ji zaveden Groupon. Lbila se nm mylenka obchodu vhodnho pro firmy i zkaznky zrove. Prvn akci jsme si otestovali na Facebooku a pak piel samostatn web. Jirka: Po sputn webu jsme odeli ze stvajcch zamstnn a vrhli se do projektu naplno. Prvn 2 msce jsme se nehnuli od potae, pracovali jsme i 16 hodin denn. Mli jsme na starost obchod i marketing zrove. Bhem lta 2010 se situace zaala zlepovat a na podzim u jsme se sthovali od Toma z kuchyn do na prvn kancele. Pamatujete na prvn prodanou slevu? Co to bylo? Jirka: To opravdu nelze zapomenout. Bylo to 6chodov menu pro dva v luxusn restauraci Rialto za 999 K. Prodali jsme tenkrt 11 Vykupn. Tom: (smje se) Vtinu z nich koupili nai ptel a jejich znm. Kolik lid v souasn dob tvo Vykupto? Jirka: Vykupto se rozrstalo opravdu skokov. Jet zatkem z minulho roku jsme byli jen my dva. Ale pak to lo stran rychle koncem roku 2010 talo Vykupto asi patnct lid Tom: a dnes je ns skoro tyicet. Nikdy by ns nenapadlo, e ns bude tolik. Mme super tm vichni thnou za jeden provaz a pracuj na 200 %.</p> <p>Mme z toho ohromnou radost a s Jirkou za n ctme velkou odpovdnost. Vykupto uetilo lidem pes 200 000 000 K, jak je to pocit? Jirka, Tom: Skvl! Jirka: Ale vn. Vkendy a noci strven u potae. Web denn navtv destky tisc lid a my jim nememe nabdnout nekvalitn zbo i sluby. To by jich ztra taky mohlo pijt o polovinu mn a za dal msc teba nikdo. Tom: V dnen dob je to naprosto klov otzka lid ns vnmaj jako solidnho partnera, kter nenabz unty. Slevovou akci uveejnme tak kadmu ptmu dodavateli. Co chyst Vykupto na podzim? Nebo u rovnou plnujete Vnoce? Jirka: Vnoce jsou pro ns dleit. Mme toho hodn, prvn podzimn vlatovkou je i akce 15, dky kter tete tento magazn. Tom: V tomto druhu byznysu ijete o tvrt a pl roku naped. Take o Vnocch zante pemlet pi koupn, kdy jsou venku tictky. Kde berete npady na slevy? Tom: Sledujeme trendy, inspirujeme se v zahrani a mme na to samozejm skvl lidi! Kdy jste si naposled koupili slevu na Vykupto a co to bylo? Jirka: Mon tomu nebudete vit, ale sami kupujeme tm vechno, co dokeme asov vyut. Pokud to jen troku jde, nae akce testujeme na vlastn ki. Tom: Teba Rumy Appleton mme otestovny opravdu dokonale. (smch obou) Jak byla vae nejoblbenj slevov akce?</p> <p>Tom: Nejvce vzpomnme na We-vibe. Po dvou mscch pprav a vyjednvn jsme ji spustili tyi dny ped minulmi Vnoci s aktivac od 500 kus. Tuto trendy novinku jsme nabzeli za zejm nejni cenu na svt. Vykupn bylo mono vyut v destkch kamennch obchod po cel R, pro ns i dodavatele to byla extrmn ztovka. Ale doufm, e jsme spoust pr pipravili originln vnon pekvapen. Vyjmenujte ti vci, kter jsou pro Vykupto klov. Jirka: Rychlost, dvra a solidnost. Tom: Jet bych pidal n vynikajc kvovar v kuchyce. Bez toho by to opravdu nelo (smje se)</p> <p>zakladatel Vykupto.cz</p> <p>Ing. Tom Btrla zakladatel, marketingov editel</p> <p>Ing. ji Musil zakladatel, jednatel</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>Bavme se</p> <p>Z</p> <p>a dobu svho psoben na eskm trhu pro vs Vykupto pipravilo vce ne 1 300 slevovch akc. Diskuze u tchto akc jsou asto velice iv taj na statisce koment. Jako vechny zatky, ani ty nae nebyly zrovna ideln. Jeden z prvnch koment, kter se objevil pod slevovou nabdkou na Vykupto, znl: proboha, kdy u nco nabzte, tak si aspo pohldejte zklady pravopisu ze zkladn koly :-( V tom jsme se rozhodn zlepili! Uspokojit diskutujc je nkdy opravdu oek. Obzvl tehdy, kdy pln nerozumme, co mte ve skutenosti na srdci. J, Unsubscribe jsem j :) jsem taky pseudoprofil? Prosm, prosm, pseudoprofilem jsem jet nebyla! Kuba a cyplnil email? tgzahik o,a? Nkdy na ns hovote pln neznmou e :) Kdy jsme ped minulmi Vnoci spoutli akci na We-vibe II, stanovili jsme po dohod s dodavatelem jako aktivan minimum 500 prodanch kus a hned od rna spolen trnuli, jestli se akci poda aktivovat. Nakonec jste si koupili 2 099 vibrtor. ... V, sex nen o tom, e bude 5 minutek buit a hotovo Haha, toto je suvernn nejzbavnj diskuze poslednch dn, vlm se smchy u nkolikt den. Nejdve zloba z poadavku 500 prodanch kus, vystdna radost z dosaen poadovanho potu Nae slevov akce se vdy sname popsat jasn, abyste pesn vdli, co za sv penze kupujete. Nkdy ovem opravdu nevme, v em je problm ;) Pobyt pro dva v magickm Prosm vs, pro kolik osob je pobyt uren? Ale jsme rdi, e si obas umte odpovdt sami! Dky za skvl nabdky! Chci se ujistit za pobyt MIMO vkend se d povaovat pjezd v pondl a odjezd v ter? Asi ano, e Rozumte vemu? Mte jakkoliv problm se slevovou akc? Obrate se na ns, rdi si s vmi povdme!</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>V recenze ae</p> <p>Aktuln</p> <p>N</p> <p>a mn je luxovn, ona utr prach. Ona m pocit, e doma pomhm, j to beru jako nutn zlo. Nakonec jsme spokojen oba a doma je isto. Kdy jsem zahldl nabdku na koupi robotickho vysavae, okamit jsem se zamyslel. To nepjemn penen vysavae po mstnostech, hledn zsuvky, bolest zad pi vysvn pod postel, spln robotick pomocnk opravdu to, co slibuje? Po domluv s ptelkyn jsme si uklzecho kmoe nakonec podili. Ztov test a pekkov drha Mj prvn klid vypadal nsledovn: nejdve jsem si z vysavae udlal osobnho robota, kter um pes dlko-</p> <p>v ovldn penet po pokoji nejrznj vci od ponoek a po plechovky s pivem. Tolik legrace jsem si s normlnm vysavaem nikdy neuil. Z hrnek na kvu jsem si vytvoil men slalom a pokouel se pekonat svtov rekord v jzd na as. Hrnky to natst peili (a ptelkyn nebyla doma). Pak ale nastal as pro skuten uklzen a j nechal robota dlat to, co um ze veho nejlpe Prost jsem ho zapnul a el si pustit film. Po dvou hodinch jsem se ho vrtil zkontrolovat. Vsledek? Spokojenost! Take jak tenhle krasavec dopadl? Robotick vysava sebere ze zem opravdu hodn, hlavn drobky od jdla a prach. Pravda, zvuk k filmu by byl</p> <p>lpe slyet pes sluchtka. Na druhou stranu si pt musm pamatovat, e s nktermi pekkami si prost neporad. Hlavn je poteba pedem ze zem sebrat odloen kusy obleen, ponoky a odstranit kabely poloen na podlaze. Koberec byl ale zbaven neistoty dkladn... Myslm, e robotick vysava svj kol splnil. Hlavn u nemusm lzt pod stl, pod postele a sloit hledat msto, kter jsem vynechal. Robot to ve udl za m. Sm taky pozn, e se mu vybj baterie a sm se tak dobije v dokovac stanici. Njak robotick utra prachu by nebyl?</p> <p>8</p> <p>Hlavn v pohod</p> <p>Mil Vykupto, chtli jsme vm moc podkovat za zprostedkovn dovolen v Tatrch! Na Vykupto.cz nm padl do oka hotel Tatranec v Tatransk Lomnici, v cen pobytu byla polopenze, vstup do baznu i muzea zdarma. dn vaen a jet relax v cen? Ideln rodinn dovolen:-) Vysokohorsk hotel ns pivtal pjemnm ubytovnm a dechberoucm vhledem na vrcholky Tater. Hned rno po sndani jsme vyrazili na tru sice</p> <p>jsme pijeli autem, ale vlastn nebylo vbec poteba. Vesnikou projd horsk vlek, kter spojuje vechna dleit horsk centra. Vyrazili jsme smr trbrsk pleso a vystoupali jsme a do 2 050 metr nad moem, odkud poslme fotku ze zitku:-). Bhem 6 dn jsme si pardn odpoinuli, po celodennm lozen piel vhod jak vstup do baznu, tak do soln jeskyn. Jeden den nm neplo poas, navtvili jsme obrovsk akvapark v Popradu a Tatry jsme obdivovali alespo na fotce v mu-</p> <p>zeu TANAP. Hotel Tatranec mohu vele doporuit, pro milovnky hor je to ideln msto. V arelu se nachz i koliba, kde jsme si moc pochutnali na brynzovch pirokch a halukch (nakonec jsme vlastn ani moc nepohubli, i kdy jsme celou dobu bhali po horch jako kamzci). Dova se vyvedla na vbornou, u zase pemlme, kam vyrazme pt! Nemte v plnu njak zimn pobyty do Alp, e bychom protentokrt vyvtrali lye a bky? S pozdravem Magdalena Kvov</p> <p>N</p> <p>en sleva jako sleva a nechci slevu zadarmo. To jsou nejastj slova zarputilch odprc hromadnho nakupovn. Pokud si vak budete vmat uritch vc, nemete nikomu nalett. A na co si dt pozor? Dleit je pedevm ovitelnost slevy a dvryhodnost slevovho portlu, na kterm se chystte nakupovat.</p> <p>Vrcen penz do 14 dn bez udn dvodu je samozejmost Produkt v akci by ml bt dohledateln a mt konkrtn cenu. Zadat do vyhledvae nzev nen a tak obtn sta si prohldnout prvnch pr odkaz a mte jasno. Pro ovovn ceny pouvme ve Vykupto tak rzn srovnvac portly. Navc, u ns nikdy neriskujete ze zkona mte prvo na vrcen penz do 14 dn bez udn dvodu! Slevy? Kdepak zitky s prmrnm hodnocenm 8 z 10 I my jsme pravidelnmi zkaznky slevovch akc. Akce pro ns pedstavu-</p> <p>j pleitost, jak vypadnout ze edi kadodennosti. Vykupto vm nabz zbo a sluby, kter pin radost a poten. Koncem minulho roku jsme pro vs zavedli hodnocen probhlch nabdek. Od t doby jste hodnotc formul vyplnili vce ne 20 tisckrt. Akce hodnotte na stupnici od nuly do desti a prmrn slo za vechna dosud uskutenn hodnocen se pohybuje kolem 8! Dkujeme!</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>Pomhme</p> <p>K</p> <p>upte si kalend, pispjete nadaci Etincelle! Bra Nesvadbov, lenov Tingl Tangl a fotograf Petr Weigl v charitativnm projektu pomhaj lidem s mentlnm postienm. Spisovatelka Bra Nesvadbov se stala tv charitativnho kalende. Tentokrte se ovem jedn o velmi originln projekt ve spoluprci s divadelnm souborem Tingl Tangl! Jedn se ji o druh kalend tohoto typu, kdy vybran penze poputuj na konto sdruen Etincelle. Fotografie na hran travesti show, pln rov a fialov barvy, pezdoben</p> <p>kostmy a veern len, to ve utv atmosfru celho dla. Vichni zastnn spolupracovali zadarmo a s velkou chut. Kalend fotil znm esk fotogral Petr Weigel, na fotkch se spolu s Brou Nesvadbovou objevili lenov Tingl Tangl. Nadace Etincelle pomh lidem s mentlnm postienm Etincelle, o.s. a Startujeme, o.p.s. jsou neziskov organizace, kter se zamuj na podporu lid s mentlnm postienm. Sna se hledat a aktivn vytvet pracovn pleitosti, kter pomohou lidem se zdravotnm znevhodn-</p> <p>nm zptky do spolenosti. V souasnosti m 90 zamstnanc, z toho 65 lid s handicapem. Provozuje klidovou firmu, kavrnu v Kladn a ve Slanm a dv biofarmy v Ledcch u Slanho a v Psrech u Prahy. V polovin kvtna 2011 nadace otevela novou pekrnu v Jlovm u Prahy. Psob ve Stedoeskm kraji a v Praze, se sdlem v Kladn.</p> <p>Uinkujc projektu: Bra Nesvadbov, Chi-Chi Torndo, Julia Landis, Ginger Zzvorov, Vlasta Wild, Daisy Dee, Madonna Daniela Maxov</p> <p>K</p> <p>dy se v na nabdce objevila elektronick cigareta, nikdo z ns netuil, jak spch u vs bude mt.</p> <p>Elektronick cigareta neobsahuje dehet ani dal karcinogenn ltky, protoe zkrtka neho. Kuk do sebe vpravuje pouze nikotin, jeho dvku si me postupn regulovat. Pestat kouit nen snadn, ale my vm podali pomocnou ruku. Podlte se s nmi o vae zkuenosti s elektronickou cigaretou!</p> <p>... a uvidte poty prodanch akc, zkuste se s nmi zamyslet nad fenomnem hromadnho nakupovn. Kad den vm nabzme tipy na zbo i zitky, kter si koupte s vraznou slevou. Vce ne 300 000 spokojench zkaznk se k nm vrac a nakupuje pro sebe i sv okol. Kolik restaurac, o kterch jste mon dosud nemli tuen, jste u dky nm navtvili? Sla Vykupto nen pouze v tom, e etme vae penenky. Vykupto hbe svtem! V tuto chvli jsme prodali na 1 100 nhrdelnk s krystaly Swarovski (mon i vce). Nkter z nich poslou jako krsn drek a udlaj radost nkomu dalmu, kdo o Vykupto jet vbec nev. Podlte se o radost z nakupovn se svmi pteli!</p> <p>Kolik mst po cel R, ale i za hranicemi, jste poznali jen dky nabdkm na naich strnkch? Pes lto jsme vm zprostedkovali dovolenou v italskm Garganu s Vykupto odjelo letos k moi vce ne 2 000 lid! Tolik zme jedna rok a pl star webov strnka. Tedy, omlouvme se, webov strnka se stovkami tisc spokojench klient protoe bez vs bychom nebyli nic. Dkujeme, e jste n magazn doetli a sem. Doufme, e jste se pi jeho ten pobavili stejn jako my pi jeho tvorb. A vte, e pokud pohneme i vmi, bude to vdy pouze sprvnm smrem!</p> <p>Cigareta, kter nehoV esk republice holduje cigaretm zhruba 28 % lid. Mnoz z nich chtj pestat, ale nikdy se k tomu neodhodlaj.</p> <p>12</p> <p>13</p>