Dostupn na portlu dumy.cz

  • Published on
    14-Jan-2016

  • View
    34

  • Download
    0

DESCRIPTION

Nzev koly: Svobodn zkladn kola,o.p.s. Autor: Karolna Bryczov Vaskov Nzev materilu: VY_32_INOVACE_06_MATEMATIKA _ZVTKA DDY LESON Nzev: ZVTKA DDY LESON slo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0929. ZVTKA DDY LESON. Dostupn na portlu http://dumy.cz/. Anotace: - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Nzev koly: Svobodn zkladn kola,o.p.s. Autor: Karolna Bryczov Vaskov Nzev materilu: VY_32_INOVACE_02_ANGLITINA_numbers Nzev: numbers slo projektu:

Nzev koly: Svobodn zkladn kola,o.p.s.Autor: Karolna Bryczov VaskovNzev materilu: VY_32_INOVACE_06_MATEMATIKA _ZVTKA DDY LESONNzev: ZVTKA DDY LESONslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0929Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Karolna Bryczov Vaskov

Dostupn na portlu http://dumy.cz/

ZVTKA DDY LESON

Anotace:Materil je uren pro ky 2. tdy.Pat do vzdlvac oblasti Matematika a jej aplikace.Vychz z uebnic nakladatelstv Fraus, jejich autorem je pan prof. Hejn.Cvien v prosted Ddy Leson pracuje s veliinou zapsanou pomoc ikony. Dti pomoc hry se zvtky pracuj s rovnicemi.Pomcky: tabulka na psan + fix (papr a tuka)Fixy na tabuli (monost vyuit popisovae v programu Microsoft PowerPoint.) kartiky s ikonami zvtek (doporueno)

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Karolna Bryczov VaskovPokyny:Okna . 4, 8, 12 po chvli se zvtka sami objev. Okna . 5, 9, 13 na kliknut se kad ze skupin petahuje a objev se zpis rovnosti i nerovnosti pomoc ikon.Okna . 6, 10 kliknutm na ikony se objev znamnko nerovnosti.Okno . 7 kliknutm se postupn zakroukuj jednotliv skupiny.Okno . 11 kliknutm na rmeek se objev chybjc zvtko v zpisu rovnosti.Okno . 14 kliknutm na zvtko se objev jeho ikona. Kliknutm na volnou plochu se jednotliv skupiny spoj.Okna . 15 po chvli zvtka i Dda Leso zmiz.

AHOJ, J JSEM DDA LESO

Obr.01PEDSTAVUJI VM SVOJE ZVTKA:

Obr.02MYKA

Obr.04HUSA

Obr.03KOKA

Obr.01MOJE ZVTKA SI RDA HRAJ NA PETAHOVANOU.

Obr.04

Obr.03

Obr.02

Obr.02

Obr.03

Obr.02

Obr.03

Obr.04KDO JE NEJSILNJ?KDO JE NEJSLAB?

=

=RD PRO N PODM ZVODY V PETAHOVN.

Obr.01

Obr.02

Obr.04

Obr.03

==

STARTUHODNE, KTER DRUSTVO VYHRAJE?POME MI, PROSM, ROZDLIT ZVTKA DO DVOU STEJN SILNCH DRUSTEV?

Obr.01

DKUJI.DNES MEZI NS PIEL NKDO NOV. UHODNE, KDO TO JE?

Obr.01

Obr.05

VLK

Obr.01I VLK SI VELMI RD HRAJE.

Obr.04

Obr.02Obr.05

=

Obr.05

JAK TE DOPADNOU ZVODY?

Obr.01

Obr.02

Obr.04

Obr.03==START

Obr.01NKDO SE ZTRATIL, POZN KDO?

Obr.02

Obr.04

Obr.03Obr.05

=

=

=

=

=

=

Obr.05

NAEL JSEM ZVTKM NOVOU KAMARDKU.

Obr.01

KOZAObr.06V, JAK JE SILN?

Obr.01KOZA PROTO ZMILA SV SLY.Obr.05

Obr.02

Obr.06=

NAKRESLI IKONY A SPOJ VDY K SOB STEJN SILN DRUSTVA.

Obr.01

Obr.05

LOUME SE A TME SE ZASE NKDY NA NAE SHLEDN.

Obr.01

Obr.06

Obr.02

Obr.03

Obr.04ZDROJE:Obr. 01: OCAL., Man clip art [online]. 2008-10-28 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-24775.html.Obr. 02: OCAL., Simple Cartoon Mouse clip art [online]. 2008-07-07 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-simple-cartoon-mouse-1.html.Obr. 03: NADINE., Cat clip art [online]. 2011-07-21 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-cat-15.html.Obr. 04: ORANGESKY., Goose Without Feet clip art [online]. 2012-04-16 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-goose-without-feet.html.Obr. 05: CHLOE, ELIZABETH., Cartoon Wolf clip art [online]. 2012-02-19 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-cartoon-wolf.html.

Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Karolna Bryczov VaskovZDROJE:Obr. 06: OCAL., Cartoon Goat clip art [online]. 2008-01-15 [cit. 2012-08-17]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-23242.html.Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Mgr. Karolna Bryczov Vaskov

Recommended

View more >