Vyčtito č. 2 – občasník portálu Vykupto ZDARMA

  • View
    71

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

| 02/28/11/2011/ | Druh vydn obasnku pro vechny registrovn uivatele slevovho serveru Vykupto.cz | Neprodejn | Vechna prva vyhrazena | 2011 Vykupto.cz s.r.o. |

02

| Vytito | exkluzivn vydn | slo 2 |

M

y jsme se rozhodli, e napeme vem Jekm narz, a pomeme vm prot pedvnon as v klidu a pohod. Dnem i noc pracujeme na tom, abyste vy, nai skaln Vykoupitel, vybrali z toho nejlepho!

Momentln na naich strnkch mete vybrat z vce ne 50 nabdek. V hlavn nabdce se ji podruh nachz speciln zloka astn a Vykoupen, ve kter najdete inspiraci na Vnoce. Na oblbenou sekc jsou drky, na kterch se podlte vy sami navrhnte si napklad magnetku na lednici a obdarujte kamardy, aby nezapomnali na domluvenou schzku. S Vykupto.cz je shnn drk hraka

navrhli jsme pro vs speciln vnon Vykupn, kter vypad jako pnko. Je skldac a uvnit je msto na to, abyste do nj vepsali nebo namalovali spolu s dtmi osobn vnovn. Ve druhm sle magaznu Vytito se mimo jin dozvte, pro je dobr klikat na srdka u nabdek nebo jak darovat kredit, kter se na Vykupto.cz nsledn promn ve vysnn zitek. To a mnoho dalho je pro vs pipraveno na nsledujcch strnkch tte pozorn, teba na vs ek zase njak pekvapen.

2

3

| Vytito | exkluzivn vydn | slo 2 |

Kdo stoj za Vykupto

S

ouasn tm zkaznick podpory Vykupto.cz tvo aneta Zouharov (Z), Denisa Bagrov (DB), Lenka Janov (LJ) a Lucie Sedlkov (LS). Denn odpov na vce ne 300 mail a vyd 250 telefont. Jsou vm k dispozici od 7 do 23 hodin kad vedn den a o vkendech cel odpoledne. Jak jsou nejastj dotazy a m jste je v posledn dob rozesmli? Na hodinku jsme pozastavili zvedn telefon a popovdali si nejen o prci ve Vykupto. Ahoj holky, co jste si na naem webu naposledy koupily? DB: Gyroskopickou misku pro synovce. Z: Nakoupila jsem u ns letos vechny drky na Vnoce. Fakt. Ale z pochopitelnch dvod neeknu kter :) LJ: J drek pro ptele. Taky k Vnocm. A taky neeknu. LS: Flash disk zdarma :) Jak byl nejvtipnj dotaz na zkaznickou podporu? LS: Dobr den, mu si u akce Podloka pod my s vlastnm motivem, zvolit vlastn motiv? DB: Hodn vtipn jsou vdycky otzky k Pozemku na Msci. Zkaznci se ptaj, jestli si ho mou oplotit, vyfotit a tak... :) LJ: A na kolik kousk se d rozkrjet dort! Z: A jednou se ns ptali, kolik m irafa zub :)

A kolik jich m? Z: U nevm, ale odpov jsme mu samozejm naly :) Jak dotazy se opakuj nejastji? LS: Absolutn vedou takov ty technick. Jak uplatnm Vykupn, kde najdu kd a tak dle. DB: Obas se taky ptaj, e u maj voucher a kdy jim pijde Vykupn :) Z: Nejastji volaj a pou nov zkaznci. Nkte z nich dokonce poprv nakupuj na internetu, take jet nejsou tak v obraze. Ale to je pochopiteln, proto jsme tady. Bav vs een problm? Prce ve Vykupto? LS: Miluju prci ve Vykupto :)) Z: Jasn. Jinak bychom to nedlaly. I kdy nkdy je to docela nron. Je poteba se pod soustedit, aby nae odpovdi dvaly smysl. A taky je teba asto post odpovdat na to stejn a stle to brt s klidem. Do Vnoc zbv posledn msc. Ctte u nkupn horeku? DB: Ano. Telefony in v jednom kuse, zkaznci se ptaj na doruen do Vnoc, jestli je ta urit nabdka vhodn drek a podobn vci. LS: A taky jsou tak njak nervznj a obas se na ns zlob pln bezdvodn. Ale my mme natst ocelov nervy :) Z: Vichni shn dreky a hodn lid to nechv na posledn chvli take jich bude jet urit pibvat. Proto j

mm u vechno dvno nakoupen, abych byla v klidu :) Jasn, je to nron prce, zvlt v tomto obdob. Jak relaxujete ve volnm ase? Z: Podvm se teba na film...a tak. LJ: J relaxuji bez potae a telefonu :), toho si uiju dost v prci. LS: Chodm se odreagovat do fitness. Rda odpovm u dobr knihy nebo se taky koukm na filmy. DB: J cestuju, taky fitness a taky ty filmy. A samozejm, ve volnm ase nakupuju na Vykupto :D

aneta Zouharov Zkaznick podpora

Denisa Bagrov Zkaznick podpora

Lenka Janov Zkaznick podpora

Lucie Sedlkov Zkaznick podpora

4

5

| Vytito | exkluzivn vydn | slo 2 |

Rozdvme

Tme se

k se, e tst si za prachy nekoup, a my to tvrdme taky. Vykupto.cz rozdalo celkem 400 lampin tst, a to zadarmo! Recept na astn ivot neznme, ale byli jsme poueni, e kdy poutte lampion do oblak, napete na nj pn a ono se spln.

Ped 3 tdny jsme vm nadlili tu pravou pedvnon atmosfru s pedstihem. Mezi vs, nae vrn zkaznky, bylo rozdno celkem 2 222 svaench vn. Doufme, e vtina z vs u nasla pedvnon atmosfru tak, jak se pat. Tm, kte se na svak teprve chystaj, pejeme dobrou chu.

Advent doba poklidnch pprav na svtky je tady. lovk m plnou hlavu starost a neustle na nco zapomn. V sobotu 26. listopadu si 900 astlivc vyzvedlo v Kasahouse na Herpick 4GB flashku. Vme, e se vm nhradn pam bude hodit nejen v tomto hektickm obdob.

Stli jsme u zrodu hromadnho nakupovn v RDenn vm nabzme oblben zitky se slevou a 90 %. K aktivaci slevy je zapoteb minimln poet nakupujcch. Za rok a pl existence jsme zprostedkovali pes 1 500 slevovch akc. Vce ne 400 tisc spokojench zkaznk dky nm uetilo ji 280 milin korun.

6

7

| Vytito | exkluzivn vydn | slo 2 |

Exkluzivn

Denn s

V

e Vykupto.cz ns nyn pracuje na 40. Nae domcnosti se rozrostly o bezdotykov koe, len skkac budky a robotick vysavae. Ti jsou obzvl v nkterch bytech nuceni absolvovat pekkovou drhu. Se svmi kamardy vyrme na ebra nebo tatarky, ivotn partnery a rodinu dost asto obdarovvme tm, co se na naem serveru prodv. Cheescaky, kterch jsme prodali pes tisc, ochutnala cel firma zmizely b-

hem nkolika minut. Minul tden jsme bhem poledn pauzy zkoueli magick natky a taky to dopadlo (a na pr vytrhanch vlas) na vbornou. as od asu se stane, e sedte v kanceli a zaslechnete ponkud netypick zvuk z chodby to zrovna pnsk st firmy provd zatkvac zkouku RC modelu vrtulnku i autka. Nkdy se pracovn doba prothne a ve 3 hodiny rno hrajete v zasedac mstnosti kulenk, kter jste pr dn pedtm sloili a nafotili do akce. Slevami, kter u ns najdete, prost ijeme.

T

aky vm maminka kala jez mrkev a nebude nosit brle? A noste je, e? Nevste hlavu. Piblin kad tet lovk v evropsk populaci nos brle a to bu z dvodu krtkozrakosti, dalekozrakosti, astigmatismu, nebo rznch kombinac zmnnch vad.

Oste za pr minutNkomu brle vad, nkomu ne. A komu vad, tak je me vymnit za kontaktn oky. Nkdo ale radji rovnou zvol laserovou operaci. Na On klinice NeoVize v Brn a na On klinice DuoVize v Praze vs bhem nkolika mlo minut zbav vaich dioptri bezpen, bezbolestn a natrvalo.

Nejpesnj stroje na svtLaserov operace metodou NeoLASIK je provdna dvma lasery VisuMAX (Zeiss) a excimerovm laserem MEL 80 (Zeiss), kter pat k nejrychlejm a nejpesnjm na svt. VisuMAX m pesnost 2 mikrometry, tedy dv tisciny milimetru (!)

A protoe za svou prac ob kliniky opravdu stoj, dostanete na operaci doivotn zruku.

Za odbornky do Prahy, nebo na Moravu do BrnaOn kliniku DuoVize navtivte v Praze a On kliniku NeoVize najdete v Brn.

Nakupujte rychle, poet Vykupn je omezen!

8

| Vytito | exkluzivn vydn | slo 2 |

Aktuln

U

m anglitinu na gymnziu a jsem vdycky upmn rd, kdy ve mne ci vid tak trochu svj vzor. Pozdn pchod do prce tak pro mne nepipad v vahu. Za ta lta jsem vyzkouel ji adu osvdench metod, jak se rno bez problmu vzbudit, a vypracoval si i urit systm (dvoubudkov metoda, dvoubudkov metoda s jednm budkem na skni a s druhm pod postel apod.). Kdy jsem tedy uvidl nabdku na tanc budk Nanda Home, ekl jsem si, e ho musm vyzkouet.

Chy m, jestli to dokeHlavn pednost tohoto budku je to, e je tak trochu neposedn. Zane zvonit, rozechvje se a za chvli se u kutl po podlaze sem a tam a vydv zvuky, nebo zane hrt psniky, kter jste do nj pedtm uloili. D prci ho chytit, a ne se vm to povede, jste dokonale probuzen. Pjemnou vlastnost budku je i pam na mp3, kter je 100 MB, take se mete nechat kad den budit jinou skladbou. To je hodn fajn, protoe na

jednu melodii jsem si vdycky po ase zvykl a spal dl budk nebudk. Takovou pknou vychytvkou je i intuitivn dotykov nastavovn asu pohybem prstu kolem cifernku.

Naopak jasnm nedostatkem budku je patn kvalita reproduktoru, oblbenou psniku si po rnu skuten neuijete a nkdy ji ani nepoznte. Tko ct, jestli mm jen tvrd span, nebo je to opravdu tm reproduktorem. A taky vs to jeho vn poskakovn zane po ase otravovat. Je to zkodnick sktek, od kterho nevte, co mte po rnu zase ekat. Natst mi kolegyn etinky nahrly do budku velmi povzbudiv vzkaz a budk Tocky se stal nedlnou soust mho rannho probouzen. Alespo prozatm.

Srdcov zleitost eknte nm, co opravdu chceteMon jste je u zaregistrovali, mon je ignorujete a mon jste si ta sv u nastavili. U vtiny nabdek na Vykupto.cz nov naleznete srdka, kter nabdky popisuj. Kdy se vm

nabdka lb, kliknte na srdko a piate si ho k profilu. Pro? Protoe vm chceme jt nabdkami naproti a v blzk budoucnosti bychom vm rdi hledali a nabzeli prv to, co opravdu chcete. Srdka si mete libovoln pidvat a odebrat ve svm profilu.

Sout s Adventnm kalendemKad den na vs ek skvl vhra. Odkrvejte polka Adventnho kalende na Vykupto.cz a vyhrvejte zajmav ceny! Zanme 1. 12. 2011 a pro nejlepho hre je pipravena speciln prmie!

J

ak se nm v tomto roce dailo? Zajm vs, jak vypad rok a pl star internetov dt? Chcete fakta? Mte je mt :) 52 km Vykupn Pokud byste v centru Prahy zaali vedle sebe skldat vytitn Vykupny prodan v tomto roce, dojdete a do Kladna, a jet vm jich zbyde dostatek na cestu zpt (prosm nezkouejte to, nae lesy chceme chrnit :) 740 Oktvek Za penze, kter jsme vm v tomto roce uetili, byste si mohli koupit napklad 740 novch aut koda Octavia, 150 milion rohlk (tolik nesnte za cel ivot)

nebo 14 milion litr mlka (podobn:). Kad tu byl 4 Pokud vynsobme denn prmrnou nvtvnost naeho serveru potem dn v roce, (ist hypoteticky) nae strnky navtvil kad obyvatel R (vetn kojenc a nemluvat) zhruba tyikrt. Kolik vs je? Poet registrovanch uivatel Vykupto.cz je zhruba stejn, jako poet obyvatel Brna. Co kte, slun s