Click here to load reader

Vene Bogoslavov - Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

  • View
    1.076

  • Download
    152

Embed Size (px)

Text of Vene Bogoslavov - Zbirka rešenih zadataka iz matematike 3

  • ZBIRKA REENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE 3PREDGOVORZ A D A C I1. POVRINA (KVADRATURA) POLIGONA2. POLIEDRI2.1. Prizma i piramida. Ravni preseci prizme i piramide2.2. Povrina i zapremina prizme2.3. Povrina i zapremina piramide i zarubljene piramide3. KRUG3.1. Obim kruga i duina krunog luka. Povrina kruga, krunog iseka i krunog odseka4. OBRTNA TELA4.1. Valjak4.2. Kupa i zarubljena kupa4.3. Povrina lopte, sferne kalote i pojasa. Zapremina lopte, loptinog iseka i odseka5. DETRMINANTE SA PRIMENOM5.1. Determinante drugog i treeg reda 5.2. Sistemi linearnih jednaina6. VEKTORI6.1. Vektori u ravni i prostoru7. ANALITIKA GEOMETRIJA U RAVNI7.1. Taka7.2. Prava 7.3. Grafika interpretacija sistema linearnih nejednaina sa dve nepoznate. Reavanje problema linearnog programiranja7.4. Krunica 7.5. Elipsa 7.6. Hiperbola7.7. Parabola 7.8. Geometrijsko tumaenje reenja sistema jednaina i nejednaina prvog i drugog stepena sa dve nepoznate8. MATEMATIKA INDUKCIJA , NIZOVI8.1. Matematika indukcija 8.2. Beskonani nizovi 8.3. Aritmetiki niz 8. 4. Geometrijski niz 8.5. Diferencne jednaine 8.6. Granina vrednost beskonanog niza 8.7. Beskonani red 8.8. Sloeni interesni raun9. KOMPLEKSNI BROJEVI9.1. Oznake, obrasci i definicije 9.2. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja 9.3. Binomne jednaine9.4. Trinomne jednaine9.5. Simetrine (reciprone) jednaine9.6. Polinomi nad poljem kompleksnih brojeva 9.7. Sistem algebarskih jednaina vieg reda10. RAZNI ZADACIR E E NJ A1. POVRINA (KVADRATURA) POLIGONA2. POLIEDRI 2.1. Prizma i piramida. Ravni preseci prizme i piramide 2.2. Povrina i zapremina prizme 2.3. Povrina i zapremina piramide i zarubljene piramide3. KRUG3.1. Obim kruga i duina krunog luka. Povrina kruga, krunog iseka i krunog odseka4. OBRTNA TELA4.1. Valjak4.2. Kupa i zarubljena kupa 4.3. Povrina lopte, sferne kalote i pojasa. Zapremina lopte, loptinog iseka i odseka5. DETRMINANTE SA PRIMENOM 5.1. Determinante drugog i treeg reda 5.2. Sistemi linearnih jednaina 6. VEKTORI 6.1. Vektori u ravni i prostoru 7. ANALITIKA GEOMETRIJA U RAVNI 7.1. Taka 7.2. Prava 7.3. Grafika interpretacija sistema linearnih nejednaina sa dve nepoznate. Reavanje problema linearnog programiranja7.4. Krunica 7.5. Elipsa 7.6. Hiperbola 7.7. Parabola 7.8. Geometrijsko tumaenje reenja sistema jednaina i nejednaina prvog i drugog stepena sa dve nepoznate 8. MATEMATIKA INDUKCIJA , NIZOVI 8.1. Matematika indukcija 8.2. Beskonani nizovi 8.3. Aritmetiki niz 8. 4. Geometrijski niz 8.5. Diferencne jednaine 8.6. Granina vrednost beskonanog niza 8.7. Beskonani red 8.8. Sloeni interesni raun9. KOMPLEKSNI BROJEVI 9.2. Trigonometrijski oblik kompleksnog broja 9.3. Binomne jednaine9.4. Trinomne jednaine 9.5. Simetrine (reciprone) jednaine9.6. Polinomi nad poljem kompleksnih brojeva 9.7. Sistem algebarskih jednaina vieg reda 10. RAZNI ZADACI LITERATURASADRAJ