10

VASILE ŞELARU / ISTORIA LITERATURII DIN ŢARA BÂRSEI ŞI ... literaturii din Tara Barsei.pdf · vasile Şelaru / istoria literaturii din Ţara bÂrsei Şi Împrejurimi de la origini

  • Upload
    others

  • View
    63

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

VASILE ŞELARU / ISTORIA LITERATURII DIN ŢARA BÂRSEI ŞI ÎMPREJURIMI DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT

DIE SÄCHSISCHEN SCHRIFSTSTELLER AUS DEM BURZENLAND

BARCASÁG ÉS KÖRNYÉKÉNEK IRODALOMTŐRTÉNETE KEZDETEKTŐL

NAPJAINKIG

Redactor: Aurel Ştefanachi Coperta: Cristian Almăşanu

© Tipo Moldova Editura TipoMoldova este recunoscută academic de Consiliul Național al Cercetării Științifice pentru domeniile filologie (PN-II-ACRED-ED-2012-0285) și istorie și studii culturale (PN-II-ACRED-ED-2012-0355). Iaşi, 2013 Editura Tipo Moldova, E-mail: [email protected] www.tipomoldova.ro

ISBN:978-606-676-212-0

VASILE ŞELARU

Istoria literaturii din Ţara Bârsei şi împrejurimi

de la origini până în prezent

DIE SÄCHSISCHEN SCHRIFSTSTELLER AUS DEM BURZENLAND

BARCASÁG ÉS KÖRNYÉKÉNEK IRODALOMTŐRTÉNETE KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

Făgăraş Ţara Bârsei

4

Corectură: Adrian Mirică Ambrus Attila ( numai pentru textul scris în limba maghiară)

EDIŢIE ADĂUGITĂ ŞI MODIFICATĂ DE AUTOR - 2013 O parte din fotografiile scriitorilor sunt executate de autor

contact autor: [email protected]

AVERTISMENT ! Această lucrare este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială prin orice mijloace sau sub orice formă, cum ar fi printarea, xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, video, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau sisteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scop comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite fără permisiunea/acrodul scris al autorului deţinător al dreptului de copyright, reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepseşte penal şi/sau civil în conformitate cu legile în viguare. Adresa autorului : [email protected]

5

VASILE ŞELARU / ISTORIA LITERATURII DIN ŢARA BÂRSEI ŞI IMPREJURIMI DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT

6

Fără cultură poate încă trăi un popor cu nădejdea că la un moment firesc al dezvoltării sale se va ivi şi această formă binefăcătoare a vieţii omeneşti, dar cu o cultură falsă nu poate trăi un popor şi dacă stăruieşte în ea, atunci dă un exemplu mai mult pentru vechea lege a istoriei : că, în lupta între civilizaţia adevărată şi între o naţiune rezistentă, se nimiceşte naţiunea dar niciodată adevărul. Titu Maiorescu Rămâne să ne întrebăm care sunt chestiunile asupra cărora istoricul literar trebuie să dea un răspuns? Chestiunile acestea se pot rezuma în trei: a constata, a aprecia şi a explica. ” Ovid Densuşianu Când chestiunile de literatură le vom judeca după simpatii şi antipatii personale, ce încredere vei mai avea atunci în critici. Gheorghe Bogdan-Duică Gazeta Transilvaniei ( nr. 108, Anul 1888, pag. 2-3, Revista literară)

Iar dacă cineva se va plânge că nu am definit adevărul, sau faptul, sau realitatea, nu mă pot apăra decât spunând că nu am avut câtuşi de puţin această intenţie ci am vrut doar să găsesc o schemă înlăuntrul căreia adevărul, faptul realitatea, indiferent care sunt ele, să-şi găsească locul. ( T.S. Eliot, Eseuri - Funcția criticii,Ed. Univers, pag.150)

7

878

Cuprins Capitolul I Comentarii privind fenomenul literar din Ţara Bârsei ( şi nu numai) în context istoric.......................................................................................................................... 9 Ţara Bârsei şi Ţara Făgăraşului....................................................................................... 12 Trei Scaune.................................................................................................................... 17 Transilvania după retragerea aureliană şi colonizarea Ţării Bârsei....................... .......... 20 Cetatea Braşovului......................................................................................................... 37 Preoţii primii scriitori de acte administrative şi scrisori ; Primele şcoli....................... 42 Scurte comentarii privind spiritul religios şi cărturăresc................................................. 45 Bătăliile voievozilor.......................................................................................................... 50 Din Cetatea Braşovului un trubadur rătăcitor prin Europa............................................... 52 Diplome nobiliare ( Diplome de boierie) pentru valahi................................................... 53 Mihai Viteazul şi Michael Weiss, trăind în Ţara Bârsei spiritul cavaleresc al epocii... 58 Evenimente care au marcat populaţia Braşovului : fenomene naturale, asediu asupra cetăţii, răscoale şi marele incendiu................................................................................. 66 Câteva consideraţii privind identitatea naţională........................................................... 69 Conflictele religioase din Ţara Bârsei.............................................................................. 72 Primele arhive ale Braşovului – Documente ce încă îşi aşteaptă cercetarea.................... 76 Cronicile / Începutul literaturii la Braşov........................................................................ . 82 Cronica preotului Vasile ( 1597-1659).......................................................................... 83 Quellen zur geschichte Der Stadt Kronstadt in Sibebürgen ( Izvoare privind istoria oraşului Braşov ).............................................................................................................. 85 Lingvişti şi filologi........................................................................................................... 87 Tipografi, fondatori de publicaţii şi editori..................................................................... 93 O scurtă istorie privind explorarea originii latinităţii limbii române............................... 96 Primii poeţi ai Ţării Bârsei............................................................................................. 109 Câteva consideraţii generale privind perioada de început a literaturii altor popoare până spre sfârşitul secolului al XVII-lea .......................................................................... 111 Generalităţi privind începutul literaturii engleze .......................................................... 114 Generalităţi privind începutul literaturii franceze ........................................................ 116 Generalităţi privind începutul literaturii germane ........................................................ 121 Generalităţi privind începutul literaturii italiene ........................................................... 123 Primii prozatori braşoveni . Ioan Codru Drăguşanu şi romanul epistolar..................... 126 Un caz insolit „ Cerşetorul de cărţi” ........................................................................... 129 Adolf Meschendorfer „şlefuitorul” literaturii săseşti din Ţara Bârsei.......... ............. 130 Cărturari şi scriitori din Trei Scaune............................................................................ 134 Maiorescu, Eminescu, Caragiale şi Braşovul............................................................. 139 Dumitru Stăniloaie ( 1903-1993), teolog şi scriitor de excepţie ................................... 143 Academiceni din Ţara Bârsei şi împrejurimi................................................................. 147 De la creatorii de direcţii literare la literatura politică şi didactică ............................... 148

879

Ovid Desuşianu ( 1873 – 1938), un model al cercetării sistematice a literaturii şi a istoriei limbii române .............................................................................................................. 161 Un capitol dureros / Cenzura politică şi direcţia literară proletcultistă ..................... 165 Cenaclul, transformat din „ Atelier literar” în formă de manipulare şi îndoctrinare a scriitorilor............................................................................................................................180 Ierarhizarea scriitorilor – un orgoliu al criticilor ....................................................... ...... 185 Scriitori braşoveni consemnaţi în alte istorii literare ................................................. .....191 Comentarii privind siajul criticii literare în raport cu mediul politic .......................... ..... 193 Literatura de la dascăli la profesori .............................................................................. .... 209 În final, sumare observaţii subiective lagate de estetică, ideologii, doctrine, direcţii literare şi canoane ......................................................................................................................... 212 Date biografice şi comentarii critice privind scriitorii şi veleitarii din Ţara Bârsei şi

împrejurimi de la 1420 până în prezent .............................. ..............................................225

Capitolul III Catalog alfabetic al ziarelor, revistelor şi publicaţiilor periodice româneşti din Braşov (1837-1990) ......................................................................................................................807 Publicaţii braşovene ( româneşti) apărute după 1990 ......................................................819 Gazeta Transilvaniei –Reper în cultura şi viaţa politică românească până la 23 decembrie, 1944 ...................................................................................................... .................. ........824 Brassói Lapok ( Foi braşovene) – O publicaţie de referinţă privind istoria presei maghiare de pretutindeni .................................................................................................................. 826 Presa săsească din Ţara Bârsei / De la „ Siebenbürger Wochenblatt” şi „ Kronstädter Zeitung” la „ Karpathenr Rundschau ” ........................................................................... 832 Dezintegrarea culturii în publicistica braşoveană de după 1940 şi până astăzi................. 834 Revista „ Astra” şi cultura locală ................................................................ .................... 835