Click here to load reader

Vanredni broj - EKSKURZIJA UČENIKA 8. RAZREDA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Vanredni broj - EKSKURZIJA UČENIKA 8. RAZREDA

Školske novine Osnovne škole “Novi Grad” juni/lipanj 2017. godine Vanredni broj - EKSKURZIJA UENIKA 8. RAZREDA
Osvanuo je 1. juni 2017. godine. Prema autobusu, koji je bio parkiran ispred ho- tela “Tuzla” hrlili su razdragani uenici, a sa nji- ma pomalo zabrinuti roditelji. Ramo “naoruan” strpljenjem, Mirha medicinskim preparatima za nedaj Boe i Sulejman sa spiskovima i pištalj- kom, spremno su ekali ovu ushienu skupinu uenika 8. razreda Osnovne škole “Novi Grad” Tuzla. Kako je na spisku bilo i ime direktora škole, i njega smo zaokruili. On nam je zaelio sretno putovanje i uspješnu ekskuziju.
I kako to biva, im smo krenuli uenici su mašu- i upuivali pozdrave svojim roditeljima, a potom se zaula pjesma. Smijeh, pjesma, razdragana lica inila su osnovu enterijera našeg autobusa. Neki su se potrudili da ovu nastavno-naunu ekskurziju uine svojstvenom, neobinom i orgi- nalnom. Cjeloivotno uenje predvia uenje u svakom trenutku i u svim prilikama. To je prilika da gradimo karakter, a ujedno da nas nastavnici vide kako smo marljivi i eljni znanja i novih spo- znaja (naravno naunih).
Dolazak “demolera” i oduševljenje drugara
Znanje je mo
I malo po malo, stigosmo u Tešanj. U pratnji lokalnog vodia Emira, sa simpati- nom ribarskom kapicom, uskim tešanjskim ulicama krenuli smo u “osvajanje” neosvojive gradske tvrave. Emirova pria o gardnji tvr- ave, njenom znaaju za opstojnost Tešnja, brojnim legendama, o imenu ovog gradia, pli- jenila je panju naših uenika. A sa kule se pruao predivan pogled na Emi- nagia konak, aršiju i duane, damiju Ferha- diju i Tešanjku koja je vijugala ovim prelijepim bosanskim pejzaem. A onda smo pojeli chicken burger zalili se ko- lom, tek toliko da ponovo zapjevamo u nastav- ku putovanja.
Zatim smo proputovali kroz Tesli, Kotor Varoš, Banja Luku, Krupu na Vrbasu i stigli u Jajce. Puto- vanje dolinom Vrbasa, tog lijepog i toplog dana, bilo je mnogo prijatnije.
U Jajcu nas je doekala lagana kiša i topla do- brodošlica Tvrtka - lokalnog vodia.
Jedinstven kraljevski grad bio je predmet našeg interesovanja zbog svoje iznimno bogate histori- je, kulture, arheoloških lokaliteta, prirodnih i turi- stikih znamenitosti.
Gradska tvrava, zidine, katakombe, Plivski vo- dopad bili su u središtu interesovanja uenika.
Putovanje prvoga dana ekskurzije završili smo u hotelu “Plivsko jezero”.
Napokon vrijeme za odmor poslije cjelodnevnog putovanja!?
Poslije nastupi zatišje.
Zapoeše pripreme za
veeru i ples
P.S. A sada pustite maši na volju. Proitajte ovu slikovnu priu i pokušajte shvatiti šta se dešavalo u hotelu.
Napokon vrijeme za spavanje.
Kad prije!?
Slijedio je program za drugi dan ove zanimljive i dinamine ekskurzije. Odmorni nastavnici, izvještaj o stanju soba i grupna fotografija za uspomenu. Nastavljamo putovanje prema Travniku.
A uenici, kroz prozore autobusa sa velikim oduševljenjem su pratili prelijepe krajolike naše domovine.
Po dolasku, u pratnji lokalnog vodia, krenuli smo prema Zaviajnom muzeju. Prirodoslovna, arheološka i kulturno-historijska postavka “ivot i obiaji ljudi travnikog kraja” oslikavali su bogatu i burnu historiju Travnika. Da bi doivljaj bio pot- puniji pobrinuli su se kustosi muzeja. Potom smo se uputili do rodne kue Ive Andria, gdje nam je predstavljena bogata zbirka knjiga i drugih eksponata koje je koristio naš nobelo- vac Ivo Andri. Ova posjeta udahnula je posebnu notu našoj nastavno-naunoj ekskurziji. Šetnja Travnikom predstavlja zanimljivo isku- stvo, ali posmatrati Travnik sa gradske tvrave sa svim njegovim arhitektonskim i prirodnim ose- benostima to zadovoljstvo upotpunjuje. To je bila divna prilika da nam Emina, lokalni vodi, detalj- nije predstavi ovaj vezirski grad i nekadašnju bo- sansku prijestolnicu. I na kraju, kakva je to posjeta Travniku ako se ne završi ili zapone sa travnikim evapima na Plavim vodama. Bilo je vrijeme da se krene u Tuzlu.
Trei grad naše ekskurzije bio je Travnik.
U Tuzli su nas doekali mame, tate, bake, deke, nene...