Click here to load reader

Ekskurzija poročilo

  • View
    1.574

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Ekskurzija poročilo

  • 1. STROKOVNA EKSKURZIJA Datum: 22. 10. 2010 PROGRAM EKSKURZIJE PTM MARKA LESNA INDUSTRIJA RADLJE d.o.o. BOXMARK LEATHER d.o.o. SPLAVARJENJE DELAVNICA: Metoda coachinga GOST (upan obine Radlje ob Dravi in poslanec v DZ g. Alan Bukovnik) OBISK DRAVSKE DOLINE STRATEKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT

2. Stran 2 Oranizatorji: Janja tramec, Marjeta Korent in Simona Korent Udeleenci Profesorja: Dr. Mojca Duh, mag. Igor Vreko Boris Prevolek, Simona Krian, Joica telcar, Jana Jakop, Tadej ajt, Marina Bevk, Kristijan Puki, Rok Petje Jasmina el, Sao Vidovi, Deja Golman, Ines Satler, Nina Strnad, Branka Lepej, Nataa Krajnc, Rok Krajnc Jure Grizold, profesorja, Tanja Gungl, Armina Horvat, Nina Horvat Damjan Heric in Martin Gorjanc (njuji ni na sliki) Pomo pri izvedbi delavnice: Tadeja eerko Organizatorke: Simona Korent, Marjeta Korent, Janja tramec 3. STRATEKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT Stran 3 UVOD tudentke podiplomskega tudija smeri Strateki in projektni management smo konec 1. letnika dale besedo, da organiziramo ekskurzijo in predstavimo Zgornjo Dravsko dolino vsem na tej smeri. In ker beseda dela dolg, smo se dela lotile resno. Tako smo 22. 10. 2010 izpeljale strokovno ekskurzijo. Zbiranje se je zaelo ob 7:30 v Mariboru. Nakar smo se odpeljali proti Vuhredu, kjer so nam predstavili podjetje PTM Marka in njihovo proizvodnjo. Pot smo nadaljevali mimo Radelj ob Dravi, ustavili na kavici v Bar Ekspreso na Muti, nato pa si v Slovenj Gradcu ogledali e podjetje Boxmark. Nakar je sledilo splavarjenje po reki Dravi. Proti veeru smo v Pizzeriji Flos izvedli delavnico: Metode choachinga. Za piko na i, pa smo na koncu gostili e upana obine Radlje ob Dravi. Druenje se je konalo e z domao veerjo. Tako smo uspeno izvedli program, ki smo si ga zadale. Kako je bilo v posameznem kraju, vam razkrivamo v nadaljevanju. Organizatorke 4. Stran 4 Oranizatorji: Janja tramec, Marjeta Korent in Simona Korent PTM MARKA Lesna industrija Radlje Lesna - PTM MARKA ima dolgoletno tradicijo in bogate izkunje pri proizvodnji in trenju lesenih oken, vhodnih in notranjih vrat, moderne ali klasine izvedbe, prilagojene krajinskim arhitekturnim zahtevam. S ponudbo ostreij, stopnic in lesenih fasad je monost izbire pravih izdelkov na enem mestu. Ostali so zvesti lesu in njegovi kvalitetni obdelavi. Kakovost, ustvarjalnost, razvojna naravnanost in vkljuevanje novosti so osnovna naela podjetja. Zadovoljiti kupca od svetovanja do namestitve izdelka v prostor, zagotavlja strokovno usposobljena prodajna ekipa. Trna naravnanost podjetja jim je omogoila prodati ve kot 60% izdelkov na trge Evropske unije. Njihov izdelek zagotavlja najvejo varnost, zanesljivost in trajnost. V podjetju sta nas sprejela gospod Bojan Rus, pomonik direktorja in gospod Franci Habjan, vodja proizvodnje. Predstavila sta nam vizijo in strategije podjetja, proizvodni program, spopad s krizo. Ogledali smo si celotno proizvodnjo kot primer tehnoloko dovrene proizvodnje na podroju lesne industrije in tudi razstavni salon. 5. STRATEKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT Stran 5 BOXMARK LEATHER V podjetju, ki je reitelj v primeru podjetja Prevent sta nas sprejela vodja proizvodnje gospa Zavec in direktor podjetja gospod Trobi. Predstavila sta nam proizvodnjo, vizijo in strategijo podjetja. Trenutno je Boxmark zaseda v svetovnem merilu 3. mesto po trnem deleu proizvajalcev konih prevlek, kot zagotavlja direktor Trobipostali bodo tevilka 1! Boxmark v Kidrievem zaposluje 1285 veinoma delavk, ki ivajo usnjene prevleke za avtomobilske sedee za Audi, Mercedes, Volkswagen, Porsche, Ford, Opel, Ferrari, Lamborghini, Bugatti in e nekatere druge proizvajalce. Lansko leto je podjetje konalo s pol milijona evrov dobika, za 2,5 milijona evrov je povealo lastni kapital in letos vlaga 12,7 milijona evrov v nove proizvodne prostore z novim razvojnim in raziskovalnim centrom. V dolgoronem konceptu razvoja Boxmarka na mestu Preventa so ocenili, da je celoten posel vreden med 12 in 15 milijoni evrov. Pri tem bodo deleni tudi dravne pomoi. Boxmark, ki je od 1. septembra letos najemnik prostorov dveh Preventovih drub, ki sta v steaju, v Slovenj Gradcu in Radljah ob Dravi, je prve nekdanje delavke Preventa zaposlil v mesecu septembru, skupno 200 v obratu v Slovenj Gradcu. Druba iz Kidrievega vzpostavlja proizvodnjo e v Radljah ob Dravi, kjer so Preventove ivilje stroje ustavile konec marca, Boxmark pa si eli ta obrat im prej kupiti. V Radljah bo delo lahko dobilo najve 400 delavk v dveh izmenah, kolikor jih je v najboljih asih imel ta obrat, napoveduje Trobi.. 6. Stran 6 Oranizatorji: Janja tramec, Marjeta Korent in Simona Korent UPAN OBINE RADLJE OB DRAVI IN POSLANEC V DZ ALAN BUKOVNIK upan Obine Radlje ob Dravi je Alan Bukovnik, dipl. upr. org. Rodil se je 23. 09. 1970 v Slovenj Gradcu. Osnovno olo je priel obiskovati v Radljah ob Dravi in nato v Vuzenici, kjer jo je zakljuil leta 1984. Po konani O se je vpisal na srednjo kmetijsko olo v Mariboru in jo konal leta 1988. Ker je v kmetijstvu e vedno videl izziv, se je vpisal na Vijo agronomsko olo v Mariboru. Leta 1994 je uspeno zakljuil tudij z diplomo. Zaradi znanih razmer v kmetijstvu si je poiskal zaposlitev na bencinskem servisu v Radljah in tako zagotavljal preivetje druini. Zaradi elje po znanju se je leta 1999 odloil za nadaljevanje tudija na visoki upravni oli v Ljubljani in ga v letu 2002 ob delu uspeno zakljuil z diplomsko nalogo Organizacija in delovanje obinske uprave. Trenutno pa zakljuuje tudi znanstveni magisterij na Fakulteti za evropske drubene vede. Leta 2002 je prvi kandidiral za upana obine Radlje ob Dravi in bil izvoljen. Danes opravlja e tretji mandat. Njegovo naelo se glasi: "Izkoristiti moramo vse prilo- nosti, ki se nam ponujajo na podroju razvoja podeelja. Zagovarjam politiko napredka v sozvoju z naravo.." RADLJE OB DRAVI V LETU 2025 VIZIJA PREBIVALCEV Tehnoloko podprt in okoljsko prijazen gospodarski razvoj, temelje na konkurennih prednostih obine (les, voda). Delovna mesta bo poleg predelovalne dejavnosti zagotavljal tudi turizem (gozdovi, voda, lepa pokrajina, tradicija, dogodki). Prijetna bivalna klima bo omogoala kakovost ivljenja ter hkrati podpirala gospodarski razvoj. STRATEGIJA RADELJ OB DRAVI JE RAZDELJENA NA 5 STEBROV: 1. RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA IN PODEELJA 2. SKRB ZA OKOLJE 3. SOCIALNA VARNOST 4. KULTURNI UTRIP 5. RAZVOJ TURIZMA Znotraj tEH stebrov so zastavljeni projekti do leta 2025. Ve na: http://www.radlje.si/doc/novice/Vizija_in_strategija_radlje_ob_dravi_2010_2025.pdf http://www.radlje.si/doc/novice/ kljucni_cilji_obcine_radlje_ob_dravi_z_zasnovo_operativnih_programov.pdf Obina Radlje ob Dravi je najuspeneja obina v Koroki regiji po rpanju EU sredstev na obana in ena izmed najuspenejih obin v Sloveniji glede na ta kriterij. 7. STRATEKI IN PROJEKTNI MANAGEMENT Stran 7 Splavarstvo po reki Dravi se ponaa z dolgo tradicijo. Prvi viri navajajo letnico 1280, takratni splavi so bili namenjeni predvsem prevozu vojakov in vojake opreme. Prve splavi namenjene transportu lesa pa viri omenjajo leta 1371. Preprosti splavi, najbr s trtami povezana debla v obliki pravokotnika in z vesli so gotovo bili podobni tistim, ki e vedno plujejo po reki Drini. ele s "ajkami" (solidno grajeno plovilo , doline 14 in irine 6m, ki ga je upravljalo 6 splavarjev) je postal mogo transport vejih koliin lesa in tudi drugega blaga na dalje razdalje. Postopoma je potekal tudi prehod iz "ajke" na splave, kot posledica vse vejega povpraevanja po tesanem lesu, najve v 20. stoletju. Splavarjenje tako ostaja aktualno za razvoj turizma v Dravski dolini, kar potrjuje tudi vse veji obisk nadvse zanimive plovbe po zgornjem toku reke Drave med Dravogradom in Vuzenico SPLAVARJENJE Price: $00.00 Order #: 000000 Type: Type UTRINKI 8. Stran 8 Oranizatorji: Janja tramec, Marjeta Korent in Simona Korent Nasveti za aktivno posluanje: - Postavite vpraanje in posluajte do konca! - Uporabljajte odprta vpraanja in pokaite interes (vpraanja na K: Kako? Kdaj? Koliko? Kako to?...) Pridobite im ve informacij. - Uporabljajte zaprta vpraanja ko elite jasen DA ali NE. - Pokaite razumevanje. - (Na kratko) povzemite in zagotovite razumevanje stranke. Coaching je najmoneja veina vodenja, ki se v poslovnem svetu razvija e ve kot 50 let, v Sloveniji pa se je coaching zael uveljavljati predvsem med letoma 2004 in 2005. Coaching izhaja iz sveta porta. Coach (trener) prepoznava in razvija nadarjenost/potencial drugih pri tem pa ne obsoja, ne predpostavlja in ne vsiljuje svoj prav. Ljudi ne glede skozi to kar so, ampak skozi to kar lahko postanejo. Poznamo odlino tehniko, ki blagodejno vpliva na pogovor in preprei konflikt: VOK tehnika: Vpraanja Odgovor Komentar Res je. Dri. Tako je. Me veseli. Odlino. Se strinjam z vami. Zanimivo, sam nisem nikoli tako razmiljal. Zanimivo, dovolite mi, da vam predstavim moj pogled na tole. S komentarji prepreimo konfliktnost, prav tako postanemo ve ljudem, s katerimi komuniciramo. CHOACHING LEV / ELVA LEV / ZAJEK Izrazite odkritosrno priznanje Pustite mu govoriti Pogovor naj bo formalen in temelje na dejstvih Pripravite si veliko dejstev, podatkov, rezultatov raziskav Bodite pripravljeni, da boste morali svoje trditve tudi dokazati Bodite sistematini, natanni, organizirani in pripravljeni Podpirajte njegovo premiljenost in organiziranost Priakujte poasen prodajni proces Izrazite odkritosrno priznanje Pustite mu govoriti Govorite praktino Izogibajte se podrobnostim Osredotoite se na rezultate Hitro preidite na glavno temo pogovora Osredotoite se na njegove cilje in najhitrejo pot, kako jih dosei Pripravite preprost razlog, zakaj kupiti Priakujte hiter prodajni proces JAGNJE / ELVA JAGNJE / ZAJEK Poiite skupne interese Spomnite ga, kako bo njegova odloitev imela korist tudi za ostale V pogovoru z njim bodite prijazni Poudarite podrobnosti Omenite mu natanne rezultate Simpatizirajte z njegovimi obutki in situacijo, v kateri se je znael Ne priganjajte ga k odloitvi ponudite mu podporo pri sprejemanju odlo- itve Priakujte poasno odloitev Poiit