Click here to load reader

Štirinajsta ekskurzija v Strasbourg 2012

  • View
    46

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Štirinajsta ekskurzija v Strasbourg 2012. Evropsko pravo človekovih pravic. To je podobno kot v golfu, isto igrišče, isti nastopajoči, enaka pravila, pa je vendarle vedno znova zanimivo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Štirinajsta ekskurzija v Strasbourg 2012

Ekskurzija v Strasbourg 2012

tirinajsta ekskurzija v Strasbourg 2012Evropsko pravo lovekovih pravic

To je podobno kot v golfu, isto igrie, isti nastopajoi, enaka pravila, pa je vendarle vedno znova zanimivo ...

Udeleenci ekskurzije pred ESP s sodnico dr. Mirjano Lazarovo Trajkovsko, ki je na Pravni fakulteti v Ljubljani doktorirala s temo o pilotnih sodbah ESP.Od 20. do 23. marca je potekala ekskurzija tudentov prava v Strasbourg, na kateri smo prisostvovali javni obravnavi primera pred velikim senatom Evropskega sodia za lovekove pravice (obravnavo si lahko ogledate na www.echr.coe.int), se sreali s sodnico dr. Mirjano Lazarovo Trajkovsko, posluali predavanje sodnika dr. Botjana M. Zupania o formalizmu pri sojenju ter posluali predstavitve delovanja Sveta Evrope in njenih organov, ki so jih podali Matja Gruden, Milica Vesovi, veleposlanik Damjan Bergant in njegova namestnica Barbara Sunik ter se neformalno sreali z vrsto nekdanjih tudentov pri predmetih Pravo SE in Evropsko pravo lovekovih pravic, ki trenutno delajo v organih in slubah SE. Posebnost tokratne ekskurzije je bila generalka tekmovalcev, ki se pripravljajo za regionalno tekmovanje v simulaciji dela ESP, ki bo konec aprila v Sarajevu. ire poroio za Pravno prakso bo pripravil as. s Fakultete za upravo Nejc Brezovar. Zahvaljujem se vsem navedenim in drugim, ki so pripevali k uspeni izvedbi ekskurzije, zlasti pa Maji Jagodi, Ani Na, Blaki Marolt in Vanji Boba.

Sodnik dr. Botjan M. Zupani je terjal pozorno spremljanje predavanja o formalizmu pri sojenju.

Ekipa za regionalno tekmovanje v Sarajevu: Ale iherBarbara OvenMaja JagodiMarko KrajncPeter KasalPia Ravter

Naa ekipa je gotovo edina, ki se je pripravljala na tekmovanje tudi v Strasbourgu in imela generalko v Palai Sveta Evrope med Palao lovekovih pravic in Evropskim parlamentom. Potne stroke udeleencev ekskurzije so plaali sponzorji:tudentska organizacija univerze v Ljubljani (OU)tudentski svet Pravne fakulteteKrka, d.d.

e tega napisa ne bo prepovedalo nemko Ustavno sodie, ga bova izruvali midve!