Click here to load reader

Ekskurzija na Goričko (MEDPREDMETNOST NA TERENU)

 • View
  59

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ekskurzija na Goričko (MEDPREDMETNOST NA TERENU). EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Evelina Katalinić in Simona Pajnhart. Ne hodi po uhojeni poti, raje pojdi tja, kjer ni poti, in pusti sledi !. 3 nivoji dejavnosti:. PREDEKSKURZIJSKE DEJAVNOSTI JEDRNE/KLJUČNE DEJAVNOSTI EKSKURZIJE - PowerPoint PPT Presentation

Text of Ekskurzija na Goričko (MEDPREDMETNOST NA TERENU)

 • Ekskurzija na Goriko(MEDPREDMETNOST NA TERENU)EKONOMSKA OLA MURSKA SOBOTAEvelina Katalini in Simona Pajnhart

 • Ne hodi po uhojeni poti, raje pojdi tja, kjer ni poti, in pusti sledi !

 • VRSTA POVEZAVEmedpredmetna, multidisciplinarnaPOVEZOVALNI ELEMENTvsebina, dejavnosti (terensko delo), kompetence(okoljska vzgoja)NOSILNI PREDMETIgeografija, biologija, zgodovinaPODPORNI PREDMETIslovenina, tuji jeziki, informatika, umetnost, portnavzgojaSKUPNI CILJIprepozna temeljne znailnosti domae pokrajinerazvija raziskovalne spretnosti in veinerazvijajo spotljiv odnos do naravne in kulturne dediinePRIAKOVANI SKUPNI REZULTATIpredstavi temeljne znailnosti Gorikegazna uporabiti raziskovalni pristop pri raziskovalnem delurazume kompleksnost okoljaovrednoti pomen zavarovanih obmoij (Natura 2000)EVIDENCEizdelane seminarske naloge in pripravljene tematske naloge za dijakevsebinska predstavitev na terenubilten

 • 3 nivoji dejavnosti:PREDEKSKURZIJSKE DEJAVNOSTIJEDRNE/KLJUNE DEJAVNOSTI EKSKURZIJEPOEKSKURZIJSKE DEJAVNOSTI

 • Predekskurzijske dejavnosti:ekskurzija s poudarkom na medpredmetnostiiskanje skupne teme: Gorikodoloitev temeljnih/splonih ciljev ekskurzije

 • vsak uitelj / mentor je poiskal in posredoval najve 5 razlinih tem o skupni temi in doloil cilje, vsebino, pripomokedijaki so si izbrali temo, ki jih je najbolj zanimala

  glede na izbrane teme smo doloili pot ekskurzije

 • uitelji / mentorji so posredovali podrobneja navodila za izdelavo poroil in kraj poroanjadijaki so pripravili poroila in sestavili 2-3 naloge za ostale soolcena podlagi zbranih nalog so sestavili delovni listnekateri dijaki so poroali o svoji temi pred odhodom na ekskurzijo

 • JEDRNE DEJAVNOSTI EKSKURZIJE

 • ASKRAJPOROILA in ostale dejavnosti na ekskurziji:7.30 odhod avtobusaE MSUvodna navodila namen, reevanje delovnihlistov, evalvacijski list, fotografiranjePredstavitev poti ekskurzijeNa avtobusu + postankiPovrje in kamnine Gorikega (jemanje vzorcev)Podnebje in vodovje (jemanje vzorcev)Vidra8.15Dolenci (pri cerkvi)kratek sprehodPredstavite kraja Dolenci in obisk Lainkoverojstne hie 9.00Stanjevci Intervju z gospo Mooney (fotografiranje, snemanje)9.30 10.30Stanjevci Grad (ez Kriarko)Naravna dediina Gorikega Znailne drevesne vrste na Gorikem Tujerodne rastlinske vrste na Gorikem11.00 13.30Grad naGorikemGrad na Gorikem ivljenje na GraduStrokovno vodenje po graduPredstavitev Krajinskega parka GorikoBodonciCerkve na Gorikem ogled evangelianske cerkvepredvidoma ob 14.00E MS

 • Poekskurzijske dejavnosti:analiza evalvacijskih listovpregled delovnih listov analiza / refleksija ekskurzije v razredu

 • Analiza evalvacijskih listovNapii katera nova znanja si pridobil na ekskurziji?vasi in pokrajino na Gorikem, grad in vse v zvezi z njim, ogroene rastline in ivali na Gorikem, znane osebnosti na Gorikem, Krajinski park Goriko, skrb za naravo

  Napii 3 stvari, ki so se ti na ekskurziji najbolj vtisnile v spomin!druenjepredstavitev v gradukulturni dom v Stanjevcihgrad

  Napii kaj si na ekskurziji pogreal!ve glasbepodrobneji ogled prostorov in e ve zanimivosti na Gorikempremalo sprehoda v naravi

  Opii obutke, kako je nastopati pred soolci in kakodoivlja poroila svojih soolcev!za veino brez teav ali tremeporoila soolcev so se jim zdela dobra ideja in so mnenja, da si tako ve zapomnijo

 • Evidence: - album s fotografijami na spletni strani ole- bilten

  http://picasaweb.google.com/ekonomskasms

 • Predlogi za naprej:preiti od multidisciplinarnih k interdisciplinarnim povezavamnartovati problemsko razvoj problemskega miljenjapoveati raziskovalno uenje dijakov

 • En gram prakse je ve kot tona teorije.

  *************