utm ---etica profesionala

Embed Size (px)

Text of utm ---etica profesionala

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  1/60

  Cuprins

  MODULUL I........................................................................................................................................

   NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ............................................................................................ ...........Concepte de bază...............................................................................................................................Obiectie ur!ărite.............................................................................................................................Reco!andări priind studiu"...............................................................................................................Rezu"tate a#teptate.............................................................................................................................Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Eti!o"o(ie) de*ini+ii #i de"i!itări conceptua"e........................... ...........Capito"u" , %Unitatea de curs ,&' Istoric #i abordări a"e eticii.................................................................Capito"u" - %Unitatea de curs -&' Ro"u" #i *unc+ii"e eticii .n societate......................................................Test pentru autoea"uare %Modu"u" I&...................................................................................................Reco!andări bib"io(ra*ice.................................................................................................................

  MODULUL II.......................................................................................................................................

  MORALA/0TIINŢĂ 0I ARTĂ..............................................................................................................Concepte de bază...............................................................................................................................Obiectie ur!ărite.............................................................................................................................Reco!andări priind studiu"...............................................................................................................Rezu"tate a#teptate.............................................................................................................................Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Concepte"e de !ora"ă #i !ora"itate......................................................Capito"u" , %Unitatea de curs ,&' 1a"ori"e !ora"e *unda!enta"e.................................................. ...........Capito"u" - %Unitatea de curs -&' Le(ea !ora"ă #i nor!e"e socia"e.........................................................Capito"u" 2 %Unitatea de curs 2&' 3i!+u" etic sau con#tiin+a !ora"ă.......................................................Capito"u" 4 %Unitatea de curs 4&' Responsabi"itatea !ora"ă..................................................................Test pentru autoea"uare %Modu"u" II&...................................................................................... .........Reco!andări bib"io(ra*ice...................................................................................................... .........

  MODULUL III.......................................................................................................................... .........ETICA 5N A6ACERI...........................................................................................................................

  Concepte de bază.............................................................................................................................Obiectie ur!ărite...........................................................................................................................Reco!andări priind studiu".............................................................................................................Rezu"tate a#teptate...........................................................................................................................Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Concepte teoretice.................................................................. .........Capito"u" , %Unitatea de curs ,&' Nie"uri"e de ap"icare a"e eticii .n a*aceri...........................................Capito"u" - %Unitatea de curs -&' Ro"u" #i i!por+anta studierii eticii .n a*aceri.......................................

  Capito"u" 2 %Unitatea de curs 2&' Responsabi"itatea socia"ă ca responsabi"ită+i !ora"e...........................Capito"u" 4 %Unitatea de curs 4&' Di"e!e"e etice .n a*aceri...................................................................Capito"u" 7 %Unitatea de curs 7&' Ana"iza #i so"u+ionarea prob"e!e"or etice...........................................Capito"u" 8 %Unitatea de curs 8&' 9rincipii practice a"e eticii .n a*aceri..................................................Test pentru autoea"uare %Modu"u" III&..................................................................................... .........Reco!andări bib"io(ra*ice...................................................................................................... .........

  MODULUL I1.......................................................................................................................... .........ETICA 0I MANAGEMENTUL.................................................................................................. .........

  Concepte de bază.............................................................................................................................Obiectie ur!ărite...........................................................................................................................Reco!andări priind studiu".............................................................................................................

  Rezu"tate a#teptate...........................................................................................................................Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Repere istorice #i eo"u+ia eticii !ana(eria"e......................................Capito"u" , %Unitatea de curs ,&' 9ăreri"e !ana(eri"or conte!porani despre etic:!ora" .n a*aceri

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  2/60

  ............................................................................................................................................. .........Capito"u" - %Unitatea de curs -&' Do!eniu" eticii conducerii...................................................... .........Capito"u" 2 %Unitatea de curs 2&' Etica #i decizii"e !ana(eria"e............................................................

  2;$; De ce se iau decizii contrare eticii

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  3/60

  MODULUL I

  NOŢIUNI GENERALE DE ETICĂ

  Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Etimologie, definiţii şi delimitări one!t"#leCapito"u" , %Unitatea de curs ,&' I$tori şi #%ordări #le etiiiCapito"u" - %Unitatea de curs -&' Rol"l şi f"nţiile etiii &n $oiet#te

  Concepte de bază:

  Etică) idea" socia") bine:rău) corect:(re#it) irtute) cadru nor!ati) "ibertate;

  Obiective urmărite:

  $; 3tabi"irea ori(ini"or #i eti!o"o(iei cu=ntu"ui >etică>?,; De*inirea Eticii ca #tiin+ă?-; 9recizarea obiectu"ui de studiu a" Eticii?2; Rea"izarea unei scurte incursiuni .n istoria Eticii?4; Cunoa#terea ro"u"ui #i a *unc+ii"or Eticii .n societate?7; 3tabi"irea prob"e!e"or centra"e a"e !ora"ei;

   Recomandări privind studiul:

  • 3e i!pune .nsu#irea corectă a concepte"or cu care operează Etica?• Este necesară apro*undarea te!aticii propuse prin parcur(erea serioasă a tit"uri"or bib"io(ra*ice

  ob"i(atorii?• Ar *i *oarte uti" pentru *iecare student să citească c=t !ai !u"t din *i"oso*ia Eticii) ape"=nd ce"

   pu+in "a bib"io(ra*ia sup"i!entară ata#ată "a s*=r#itu" acestui !ateria"?• Ini+ierea unor discu+ii #i ana"ize "e(ate de bine:rău) corect:(re#it) idea" socia") etc;

   Rezultate aşteptate

  5n ur!a parcur(erii atente a con+inutu"ui !odu"u"ui I %No+iuni (enera"e de Etică&) studen+ii trebuiesă *ie *a!i"iariza+i cu concepte"e de bază a"e Eticii; Ace#tia trebuie să cunoască obiectu" de studiu #icon+inutu" Eticii ca #tiin+ă; Un aspect *oarte i!portant ." constituie .n+e"e(erea #i recunoa#terearo"u"ui #i *unc+ii"or Eticii .n societate) precu! #i identi*icarea prob"e!e"or centra"e a"e !ora"ei;3tuden+ii trebuie să ur!ărească căutarea suportu"ui ra+iona" a unor pozi+ii !ora"e *a+ă de a"te"e) să

  identi*ice obiectie"e .n "e(ătură cu *e"u" .n care ar trebui să trăiască) ce .nsea!nă o ia+ă cu sens) cu!trebuie să/i trateze pe se!eni) etc;

  Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Etimologie, deini!ii şi delimitări conceptuale

  Sinteză

  Din punct de edere etimologi) >etica> proine de "a cuinte"e (rece#ti'• [email protected] %@o!er& pri!ordia") patrie) "ocuin+ă) "oc de .nt="nire) "ocu" nata") obiceiuri)

  caracter?• [email protected] %Aristote"& #tiin+a cunoa#terii;

  Din >[email protected]> a deriat cu=ntu" >[email protected]>) cu sensu" >din sau pentru !ora"ă>) uti"izat de (reci1

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  4/60

  atunci c=nd discutau despre principii"e co!porta!entu"ui u!an;9entru .nceput) pute! considera etica  ca *iind  ştiinţa ethosului (a moralei), a binelui/răului(Socrate, Platon, Cicero), a fericirii, a virtuţii (Aristotel), a plăcerii (Aristip), a idealului socialEtica a apărut ca ra!ură distinctă a cunoa#terii) datorită "ui 3ocrate; Ca discip"ină #tiin+i*ică eaeistă din ti!pu" "ui Aristote") care a ridicat etica "a nie"u" >de!nită+ii #tiin+e"or>;Etica este de*inită ca >#tiin+a care se ocupă cu studiu" principii"or !ora"e) cu "e(ături"e "or de

  dezo"tare istorică) cu con+inutu" "or de c"asă #i cu ro"u" "or .n ia+a socia"ă? tota"itatea nor!e"or deconduită !ora"ă corespunzătoare ideo"o(iei unei c"ase sau societă+i>;$ Etica reprezintă *or!a de cunoa#tere #i "e(iti!are .n con#tiin+ă prin inter!ediu" nor!e"or #ii!peratie"or !ora"e) a unor acte #i *apte o!ene#ti;De#i .nrudite) concepte"e de etică şi morală, au ori(ini #i substan+e di*erite' etica este teoria #i#tiin+a !ora"ei) .n ti!p ce !ora"a reprezintă obiectu" de studiu a" eticii; Denu!irea de etică este deori(ine (reacă .n ti!p ce !ora"a .#i are ori(inea .n cu.ntu" "atin mos!moris %!ora/!orauri&) deunde a apărut #i ter!enu" moralis) eti!onu" !odern a" ter!enu"ui !ora"ă;, A#adar) pute! considera etica drept o #tiin+ă a co!porta!entu"ui) a !orauri"or) un ansa!b"u de

   prescrip+ii concrete sau o teorie asupra !ora"ei; Acesta este #i sensu" pe care ." o*erăundenbur(er) care spune că eti# reprezintă >ansa!b"u" re(u"i"or de conduită .!părtă#ite de

  către o co!unitate anu!e) re(u"i care sunt *unda!entate pe distinc+ia .ntre bine #i rău) .n ti!p ce!ora"a cuprinde un ansa!b"u de principii de di!ensiune uniersa"/nor!atiă;>- 

  Capitolul " (Unitatea de curs "): #storic şi abordări ale eticii 

  Sinteză

  Dacă *ace! o incursiune .n istoria eticii ca *i"ozo*ie practică) pute! constata că to+i autorii sunt deacord că

  o%iet"leticii ." constituie căutarea unui răspuns "a .ntrebarea Ce este bine"eF<

  Răspunsuri"e "a o ase!enea .ntrebare a proocat .nsă) nu!eroase dispute; Abia .n seco"u" "ucruri"e sunt "ă!urite .ntr/un *e") iar dispute"e atenuate) căci G; E; Moore de!onstrează .ntr/o"ucrare de aner(ură)  Principia "thica,  că bine"e nu este capabi" de nici o de*ini+ie; 5n+e"e(e!ar(u!entu" său %ace"a că riscu" de eroare .n căutarea unei de*ini+ii co!p"ete a bine"ui a *i !airedus& de re!e ce nu contează cu! ." denu!i!) cu condi+ia să ." recunoa#te! atunci c.nd ne.nt."ni! cu e";2 De aici) probabi") de!ersu" ce"or interesa+i de etică de a/#i .ndrepta aten+ia de "a proprietă+i"econceptu"ui de bine spre prob"e!a co!porta!entu"ui *iin+ei u!ane) căut=nd răspunsuri "a .ntrebăride (enu"' Ce este bine#, Ce este rău#, Ce este corect#, Ce este $reşit#  Răspunsuri"e "a ase!enea.ntrebări o*eră pri"eHu" de a constata caracteru" co!p"e pe care ." o*eră rea"itatea re"a+ii"or 

  interu!ane #i inter/cauza"itatea care do!ină s*era co!porta!entu"ui u!an;Ana"iza prob"e!e"or pe care "e pune etica .n (enera") #i etica !ana(eria"ă .n particu"ar) trebuie săaibă ca punct de p"ecare principa"e"e repere istorice care au contribuit "a constituirea acestei #tiin+e;Eident) repere"e istorice sunt !arcate de contribu+ii"e *i"oso*i"or "a constituirea principa"e"or doctrine !ora"e #i prin ur!are) a eticii !ana(eria"e de astăzi;Dinco"o de a!estecu" de "e(endă #i adeăr pe care ." o*eră !ora"a bra!anică #i cea budistă) a"eIndiei antice) .nă+ături"e "ui Con*ucius #i Lao/tse din Cina seco"u"ui 1I .;e;n;) .ncercă! să "uă!ca reper .n .n+e"e(erea izoare"or scrise a"e eticii) (.ndirea e"ină care) odată cu apari+ia "ui 3ocrate)*ace trecerea de "a preocuparea spre des"u#irea taine"or uniersu"ui) "a deter!inarea "e(i"or *unda!enta"e a"e conduitei u!ane;

  1

   

   $ic!ionar e%plicativ al limbii rom&ne) Ed; Acade!iei R3R) Jucure#ti) $K2) p; -;2 Ioan Grigoraş, Probleme de etică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999, . !.! "a#ues ". $unden%urger, Questions d’etique, &resses Universitaires de 'ran(e, &aris, 199!, . )I*.+ G. E. oore, Principia Ethica, CEU &ress, Editura -U t/le, 0u(ureşti, 199, . 12.

  2

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  5/60

  Dacă 3ocrate #i/a .!părtă#it .nă+ături"e proprii"or săi discipo"i sub *or!ă de dia"o(uri) 9"aton este pri!u" care *ace re*erire "a a"ori"e supre!e a"e ie+ii !ora"e .ntr/o *or!ă scrisă;Aristote" scrie .n "tica %icomahică că obiectu" eticii este studiu" bine"ui sau a" irtu+ii) arăt=nd că%inele este scopu" supre!; Jine"e supre! despre care orbe#te Aristote" este scopu" abso"ut) sprecare tinde totu") dar nu un bine abstract) transcendenta" pe care ." .nt."ni! .n #coa"a p"atoniciană) ciun bine rea"izabi" .n practică) un bine accesibi" o!u"ui;4 

  Mu"t !ai t.rziu) .n zorii renascentis!u"ui ita"ian) Maciae""i rea"izează .n  Principele  apo"o(ia!ora"ei bur(eze) prin !aciae"is! .n+e"e(=ndu/se o co!bina+ie .ntre tactica po"itică #i nor!a!ora"ă care conine conducătoru"ui) cre=ndu/i acestuia condi+ii de (uernare de pe pozi+ia unui!onar abso"ut) .n ter!eni !oderni de conducător autocrat) tota"itar;Maciae""i o*eră .n "ucrarea sa de căpăt=i un tab"ou *ide" epocii .n care a trăit arăt=nd că .nconducerea statu"ui dictează interese"e #i *or+a) #i nicidecu! considerente"e !ora"e; De#icriticabi"e) o serie de s*aturi trans!ise .n scris !onari"or !erită aten+ie' nici un principe nu aizbuti să dob.ndească !ai !u"tă pre+uire dec=t ace"a care a să=r#i *apte !ăre+e #i care a da pi"derare despre .nsu#iri"e "uiF;7 Cu circa un deceniu .nainte de a apărea  Principele) do!nitoru" ro!=n Nea(oe Jasarab o*erea prins*aturi"e date .n  &nvaţăturile lui %ea$oe 'asarab către fiul său heodosie un !ode" a" ecită+ii #i

  un set de re(u"i de co!porta!ent .n ederea asi(urării unei conduceri e*iciente; 9entru etica!ana(eria"ă)  &nvăţăturile lui %ea$oe 'asarab au o re"ean+ă etraordinară o*erind precepte ce"

   pu+in .n ur!ătoare"e direc+ii' conturarea trăsături"or pozitie #i ne(atie a"e conducătoru"ui)aspecte "e(ate de ierarii"e !ana(eria"e) distribuirea surse"or de putere) rezo"area #i ne(ociereacon*"icte"or) etc;Toate nvăţăturile subscriu ideii că un bun conducător ar trebui să *ie un pro!otor nedisi!u"at a"ecită+ii) un ee!p"u pentru supu#ii săi;Mai t.rziu) Bant stabi"e#te re(u"a de aur a deonto"o(iei' 'n" tr#t# o #ltă !er$o#nă #ş# "m n" #idori $ă fii tr#t#t t" &n$"ţi() inspirată din precepte"e !ora"ei cre#tine; A#a cu! rezu"tă din Criticaraţiunii practice,  etica "ui Bant este o etică a datorii"or ra+iona"e; Ra+iunea trebuie să do!inedorin+a8 iar un act a *i !ora") corect dacă se ac+ionează .n irtutea principii"or #i nor!e"or !ora"e;5n seco"u" 1II) 3pinoza o*eră un .ndreptar a" ie+ii !ora"e; Apărută după !oartea sa)  "ticaorbe#te despre Du!nezeu) despre natura #i ori(inea su*"etu"ui) despre ori(inea #i natura a*ecte"or)despre sc"aia #i "ibertatea o!u"ui;3pinoza de*ine#te o!enia) bine"e) rău") !odestia) ura) !i"a) a!bi+ia) !=ndria) .n(=!*area) inidia)u!i"in+a) *rica) "ăco!ia) a!bi+ia) toate din dorin+a de a cunoa#te esen+aF o!u"ui' Ni!ic nu #ti!si(ur că este bun sau rău dec=t ceea ce ne duce cu adeărat "a cunoa#tere sau ceea ce ne poate.!piedica să cunoa#te!F;  A*"at .n con*"ict cu autorită+i"e ec"eziastice) 3pinoza a*ir!ă denenu!ărate ori că do(!e"e relevate nu au nici o re"ean+ă) sin(ura instan+ă "e(iti!ă a adeăru"ui*iind r#ţi"ne#)

  Capitolul ' (Unitatea de curs '): Rolul şi unc!iile eticii n societate

  Sinteză3copu" de!ersuri"or etice ." reprezintă !ora"itatea;Misiunea eticii este nu nu!ai de a epune aspecte"e teoretice a"e !ora"ei) ci #i de a constitui un (id

   practic) rea") .n .ndru!area #i a!e"iorarea ie+ii !ora"e a societă+ii;Ro"u" eticii este să aHute oa!enii #i institu+ii"e să decidă ce este !ai bine să *acă) pe ce criterii să a"ea(ă #icare "e sunt !otia+ii"e !ora"e .n ac+iuni"e "or; Unii consideră că etica) ca #tiin+ă) nu are uti"itate deoareceaceasta are un caracter nor!ati iz=nd conduita oa!eni"or) neput=ndu/i in*"uen+a) .n !od rea" "a unco!porta!ent rea";Cunoscutu" *i"ozo* pesi!ist Schopenhauer, considera că nu po+i deeni un o! !ora" prin si!p"a

  3

   Aristotel, Etica Nicomahică, Editura I4I, 0u(ureşti, 1995, . !367 8i((olo a(iavelli, Principele, Editura ondero, 0u(ureşti, 199, . 56 I::anuel ;ant, Critica raţiunii practice, Editura

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  6/60

  cunoa#tere a !ora"ei) după cu! nu po+i *i un artist doar prin cunoa#terea esteticii) sau poet prin .nsu#irea poezii"or; 9entru a arăta că deter!inarea oin+ei nu depinde nu!ai de cunoa#tere) e" ne spune' 1e""enon discitur %a oi nu se .na+ă&;

   Noi crede! că etica nu/" *ace pe o! !ai bun) ." poate aHuta) cu si(uran+ă) să se *erească de rău" pe care ." poate *ace a"tora sau sie#i; 5n (enera") etica ur!ăre#te a (ăsi adeăru") a stabi"i izoare"e !ora"ei) aepune *apte"e !ora"e) a ana"iza si!+u" etic #i con#tiin+a !ora"ă) a contura idea"u" !ora") a separa bine"e

  de rău) etc;Etica este .n căutarea suportu"ui ra+iona" a unei pozi+ii *a+ă de a"ta) caută eiden+e obiectie .n"e(ătură cu *e"u" .n care ar trebui să trăi!) ce .nsea!nă o ia+ă cu sens) cu! trebuie să/i trată! pe se!eni;Acceptarea drepturi"or o!u"ui ca aspect esen+ia" a" dezo"tării !ora"e) po"itice #i a" prosperită+ii

   persona"e #i co!unitare nu reprezintă un consens (enera" .ntre teoreticieni; Mari#tii de ee!p"u) "eatacă din perspectia re"atiistă #i a pro(resu"ui socia"; Insistă !ai de(rabă pe ce"e pozitie %dreptu" "a!uncă) "a concediu de odină p"ătit& #i operează cu a"te cate(orii de drepturi uniersa"e) după principiu"dependen+ei drepturi"or de dezo"tarea re"a+ii"or de produc+ie #i abo"irea proprietă+ii priate%"icidarea ep"oatării #i a ine(a"ită+ii dintre oa!eni&;Obiec+ia *recentă .!potria cadru"ui nor!ati centrat pe drepturi"e persoanei se re*eră "a *aptu" căaccentuează e(ois!u" #i "ipsa de responsabi"itate *a+ă de a"+ii; Cu a"te cuinte) se poate presupune că

  indiidua"is!u" pro!oat de "ibera"is! este neetic; Dar o ast*e" de obiec+ie nu se poate sus+ine; Este (re#itsă considera! că indiidua"is!u" "ibera" centra" pe drepturi este inco!patibi" cu responsabi"itatea odatăce *iecare drept pe care ." are o persoană este "i!itat de ace"a#i drept pentru a"tă persoana; *ibertatea oricuiare o sin$ura limită+ libertatea altei persoane; *ro%lemele entr#le a"e !ora"ei sunt ur!ătoare"e'• Ce ar trebui să *ace! %ce ar *i bine) drept) corect) onest&<• Cu! ar trebui să/i Hudeca! pe a"+ii #i pe noi .n#ine<• Cu! trebuie să/i trată! pe a"+ii #i să ad!ite! să *i! trata+i de cei"a"+i<• Ce scopuri sunt de!ne de a *i ur!ate .n ia+ă<• Care este ce" !ai bun !od de ia+ă<• Ce *e" de persoană ar trebui să *iu<

  Ca să conc"uzionă!) ro"u" eticii este să aHute oa!enii să decidă ce este !ai bine să *acă) pe cecriterii să a"ea(ă #i care sunt !otia+ii"e !ora"e .n ac+iuni"e pe care "e .ntreprind;

  est pentru autoevaluare (*odulul #)

  $; De*ini+i Etica #i preciza+i ori(ini"e eti!o"o(ice;,; Care este obiectu" de studiu a" Eticii<-; 9reciza+i ro"u" Eticii .n societate;2; Care sunt prob"e!e"e centra"e a"e !ora"ei<

   Recomandări bibliograice

  Coz!a) C; %$KK8&; "lemente de etică şi deontolo$ie; Ia#i' Editura Uni; A"eandru Ioan CuzaF; %p;8/,K&Crăciun) D; %,4&; "tica n afaceri; Jucure#ti' Editura A;3;E; %p;,-/,8&Ţi(u) G;%,-&; "tica afacerilor n turism; Jucure#ti' Editura Uranus; %p;K/,&

  +

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  7/60

  MODULUL II

  MORALA+TIINŢĂ I ARTĂ

  Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Cone!tele de mor#lă şi mor#lit#teCapito"u" , %Unitatea de curs ,&' -#lorile mor#le f"nd#ment#leCapito"u" - %Unitatea de curs -&' Lege# mor#lă şi normele $oi#leCapito"u" 2 %Unitatea de curs 2&' .imţ"l eti $#" onştiinţ# mor#lăCapito"u" 4 %Unitatea de curs 4&' Re$!on$#%ilit#te# mor#lă

  Concepte de bază:

  Mora"ă) !ora"itate) a!ora") i!ora") a"ori !ora"e) standarde persona"e) "e(e !ora"ă) nor!ă socia"ă)uniersa"is!) re"atiis!) con#tiin+ă !ora"ă) re"a+ii !ora"e) responsabi"itate !ora"ă;

  Obiective urmărite:

  $; De*inirea Mora"ei #i !ora"ită+ii?,; 3tabi"irea di*eren+e"or de bază dintre etică) !ora"ă #i !ora"itate?-; Enun+area a"ori"or !ora"e *unda!enta"e?2; 3tabi"irea unui siste! de a"ori co!une pentru do!eniu" a*aceri"or?

  4; De*inirea #i caracterizarea "e(ii !ora"e?7; De*inirea con#tiin+ei !ora"e?8; De*inirea responsabi"ită+ii !ora"e) consecin+ă *irească a "ibertă+ii;

   Recomandări privind studiul:

  • 3e i!pune .nsu#irea corectă a concepte"or de !ora"ă #i !ora"itate prin parcur(erea serioasă atit"uri"or bib"io(ra*ice ob"i(atorii?

  • Ar *i *oarte uti" pentru *iecare student să citească c=t !ai !u"t despre a"ori"e !ora"e*unda!enta"e) despre "e(ea !ora"ă #i con#tiin+a !ora"ă?

   Rezultate aşteptate:• Dob=ndirea capacită+ii de a identi*ica di*eren+e"e dintre etică) !ora"ă #i !ora"itate?• 5n+e"e(erea #i .nsu#irea con+inutu"ui a"ori"or !ora"e *unda!enta"e) a ro"u"ui acestora pentru

  indiid) (rup #i societate?• 9osibi"itatea e"aborării unor opinii persona"e "e(ate de "e(ea !ora"ă) con#tiin+a !ora"ă) de

  responsabi"itatea !ora"ă?• Dob=ndirea capacită+ii de a recunoa#te #i stabi"i un ansa!b"u de nor!e !ora"e #i a"ori co!une

   pentru do!eniu" a*aceri"or;3tudentu") prin re"a+ii"e sa"e cu a"+i !e!bri ai societă+ii) cu a"te co"ectiită+i socia"e) trebuie sădob=ndească o iziune p"ura"istă despre !uncă #i ia+ă) un spriHin .n distan+area de atitudini"e sa"e

  anterioare; Eperien+a a"tor !oduri de re"a+ii socia"/u!ane a contibui "a .nsu#irea a"ori"or noi dinsocietate) con*i(ur=nd !ai pro*und) !ai puternic) ro"u" eperien+ei cu"tura"e #i !ora"e dob=ndite .nia+a de zi cu zi ;

  3

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  8/60

  O!u" este o *iin+ă co!p"eă) cu nu!eroase caracteristici ce eo"uează #i inter*erează continuu; 5n!are) .n *iecare eistă tendin+e !ai !u"t sau !ai pu+in pronun+ate) re*eritoare "a !odu" .n caresunte! dispu#i să percepe! rea"itatea; Educa+ia) #i i!p"icit studierea Eticii) poate) .ntre anu!ite"i!ite) să contribuie "a >#"e*uirea> uneia sau a"teia dintre tendin+e"e principa"e;

  Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Conceptele de morală şi moralitate

  Sinteză

  Eti!o"o(ic) cu=ntu" !ora"ă proine din adHectiu" "atin MO3/MORI3F) care .nsea!nă !orauri)sau din (recescu" MORALI3F) adică  "thos Li!ba ro!=nă a pre"uat !ai .nt=i cu=ntu" !ora"%!ora"ă& din "i!ba "atină) #i nu!ai !ai t=rziu "/a pri!it sub *or!ă de etic %etică&) din "i!ba (reacă;Mora"a este) deci) obiectu" de studiu a" eticii;Mor#l# reprezintă tota"itatea conin(eri"or) atitudini"or) deprinderi"or) senti!ente"or re*"ectate .n

   principii) nor!e) re(u"i deter!inate istoric #i socia") care re("e!entează co!porta!entu" #iraporturi"e indiizi"or .ntre ei) precu! #i dintre ace#tia #i societate %*a!i"ie) (rup) na+iune)societate&) .n *unc+ie de cate(orii"e' bine) rău) datorie) dreptate) nedreptate #i a căror respectare se

  .nte!eiază pe con#tiin+ă #i opinie pub"ică;Mor#l# !ai poate *i de*inită ca ansa!b"u" principii"or de di!ensiune uniersa"/nor!atiă %adeseorido(!atică&) bazate pe distinc+ia .ntre bine #i rău; Mor#l#  reprezintă >ansa!b"u" nor!e"or deconie+uire) de co!portare a oa!eni"or unii *a+ă de a"+ii #i *a+ă de co"ectiitate #i a căror .ncă"carenu este sanc+ionată de "e(e) ci de opinia pub"ică; Mora"a este discip"ina #tiin+i*ică care se ocupă cunor!e"e de co!portare a oa!eni"or .n societate>K;5n po"itică) ad!inistra+ie pub"ică) a*aceri) !ass/!edia) educa+ie) !edicină #; a) ter!enu" pre*erat este ce" deetică; Unii autori consideră că ter!enu" !ora"ă este "e(at de ia+a priată; Respectă! !ora"a .n ia+a

   priată #i etica .n ia+a pub"ică %po"itică) ciică) pro*esiona"ă etc;&;Mora"a este o parte considerabi"ă a ie+ii noastre; Doar .n si tua+ ii de rutină #i auto!atis!e nu ae!di"e!e #i nu ne pune! prob"e!e"e speci*ice !ora"ei;Orice !ora"ă se centrează pe co!ponenta norm#ti/ă) Cu a"te cuinte) ea ne spune ce ar trebui să *acăoa!enii pentru a *i socoti+i de!ni de respect #i nu ceea ce *ac ei e*ecti %co!ponenta descriptiă&; Deee!p"u) un enun+ de$ri!ti/ este de tipu"' unii po"iticieni *ac pro!isiuni !incinoase; Un enun+ eticnor!ati este de tipu"' po"iticienii nu trebuie să *acă pro!isiuni *a"se; Mai ep"icit) dacă or să *iede!ni de .ncredere %!ora"i&) po"iticienii nu trebuie să *acă pro!isiuni !incinoase;5ncrederea pub"ică) .n cazu" nostru) este *unda!ent pentru !en+inerea coeziunii co!unitare #i ainstitu+ii"or) ba ciar #i a siste!u"ui po"itic de!ocratic ;Mor#lit#te# reprezintă !ani*estarea e*ectiă a !ora"ei prin atitudini) con#tiin+ă) *iind sus+inută de

   principii !ora"e;Dacă !ora"itatea are o se!ni*icatiă co!ponentă e!o+iona"ă) etica i!p"ică !ai !u"tă deta#are)

  ciar ep"orarea !oduri"or de ia+ă a"ternatie; O ase!enea nuan+ă se!antică pune prob"e!a"ibertă+ii indiidua"e .n a"e(erea unui curs a" ac+iunii) *iind ridicată prob"e!a oa!eni"or trata+i caoa!eni #i a eticii care depinde .n !are !ăsură de ceea ce *ace! noi unii *a+ă a"+ii; 5n acest sens)6ernando 3aater arată că spre deosebire de a"te *iin+e ii) oa!enii pot inenta #i a"e(e .n *or!a deia+ă pe care o doresc' 9ute! opta pentru ceea ce ni se pare bun) cu a"te cuinte conenabi"

   pentru noi) *a+ă de ceea ce ne pare a *i rău #i inconenabi";F$ 5n sens !ai "ar() !ora"itatea cuprinde #i *eno!ene"e ce +in de con#tiin+a !ora"ă) ca"ită+i"e #i de*ecte"e!ora"e) Hudecă+i"e #i senti!ente"e !ora"e) a"ori"e !ora"e etc;$$

   *oralitatea este un idea" .n sens nor!ati a" ter!enu"ui idea"; Mora"itatea epri!ă ceea ce ar trebuisă *ace! #i ceea ce nu ar trebui să *ace! dacă a! *i ra+iona"i) bineoitori) i!par+ia"i) bine

  9  $ic!ionar e%plicativ al limbii rom&ne) Ed; Acade!iei R3R) Jucure#ti) $K2;1 'ernando avater, Etica pentru amador, Editura >i:ul, Iaşi, 199, . !3.11 Ţi(u) Gabrie"a) Etica aacerilor n turism) Ed; Uranus) Jucure#ti) ,-) p;$$;

  7

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  9/60

  inten+iona+i$,;9entru o !ai bună .n+e"e(ere a di*eren+e"or dintre etică) !ora"ă #i !ora"itate) preciză!ur!ătoare"e'•  "tica are caracter accentuat co(niti #i ep"icati?•  orala are caracter proiecti P pro(ra!ator?•  oralitatea are caracter rea" P practic;

  Capitolul " (Unitatea de curs "): +alorile morale undamentale

  Sinteză

  1a"ori"e !ora"e cuprind .ntrea(a eisten+ă u!ană) *iind repere de bază a"e ie+ii noastre su*"ete#ti#i spiritua"e; Une"e sunt *unda!enta"e %cardina"e&) a"te"e sunt secundare sau deriate? une"e +in descopuri %denu!ite a"ori *ina"e&) a"te"e de !iH"oace %a"ori instru!enta"e&? une"e priesc "ucruri"e%opere) bunuri&) a"te"e priesc persoane"e %caracter) persona"itate&? anu!ite a"ori au caracter *acu"tati) a"te"e au un caracter ob"i(atoriu; Acestea din ur!ă sunt spriHinite #i apărate) pro!oate

  de siste!e nor!atie care inc"ude re(u"i #i sanc+iuni !ora"e) Huridice) re"i(ioase etc;3tandarde"e etice sunt di*erite #i rezu"tă din diersitatea siste!e"or de a"ori %!odu" .n care neor(aniză! sau ierariză! proprii"e a"ori care ne (idează .n "uarea decizii"or&;Ast*e") di*erite"e se(!ente a"e societă+ii deter!inate pe baze etnice) cu"tura"e) re"i(ioase) po"iticesau pro*esiona"e .#i creează siste!e de a"ori proprii care sunt re*"ectate .n siste!e etice di*erite;Toate .nsă) se racordează indestructibi" principii"or etice (uernante .ntr/o societate #i izeazădirect conduita curentă) obiceiuri"e #i atitudini"e oa!eni"or) cu priire "a conceptele $enerale debine şi rău, de adevăr şi minciună, de echitate şi discriminare, libertate şi constr-n$ere, etc;$- 6iecare ac+iune pe care o *ace o persoană este considerată de către acea persoană ca *iind o ac+iunecorectă) .n "u!ina a ceea ce ea se străduie#te #i dore#te să *acă; E posibi" ca cinea să nu *ie deacord cu !ode"u" a"tora despre "u!e) cu (=ndirea etică a a"tora) cu .n+e"e(eri"e sau cu decizii"e "or /

  dar acei >a"+ii> sunt de acord cu e"e) baz=ndu/se pe proprii"e criterii de a"oare / care eo"uează #ie"e odată cu indiizii #i societatea; Ceea ce societatea a considerat cu c=ta ti!p .n ur!ă ca *iind>corect>) poate *i considerat azi ca *iind >(re#it>? ceea ce unii a! considerat ca *iind >(re#it> .ntr/un trecut nu prea .ndepărtat) pute! spune acu! că este >corect>; Uneori conda!nă! pe a"tcineacare nu a reu#it să +ină pasu" cu proprii"e noastre idei .n per!anentă sci!bare) re*eritoare "a ceeste per!is #i ce nu; 3ci!b=ndu/ne părerea despre ceea ce este >corect> #i >(re#it>) noi eo"uă!;Uneori) poate) sunte! at=t de !u"+i cei care insistă! să crede! că a"ori"e pe care "e ae! suntce"e corecte #i per*ecte #i că to+i cei"a"+i ar trebui să adere "a e"e; .nii suntem plini deautomulţumire şi convin$ere că avem dreptate deile noastre despre 0corect0 şi 0$reşit0 nedefinesc pe noi, ne arată cine suntem noi cu adevărat Adu"tu") prin eperien+a sa cu a"+i !e!bri ai societă+ii) cu a"te co"ectiită+i socia"e) dob=nde#te o

  iziune p"ura"istă despre !uncă #i ia+ă) un spriHin .n distan+area de atitudini"e sa"e anterioare;Eperien+a a"tor !oduri de re"a+ii socia"/u!ane a contribui .n *e"u" acesta "a .nsu#irea a"ori"or noi din societate) con*i(ur=nd !ai pro*und) !ai puternic) ro"u" eperien+ei cu"tura"e cu care e" intră.n "e(ătură .n ia+a de zi cu zi ;Obsera+ii"e *ăcute sunt !enite să sub"inieze *aptu" că di!ensiunea #tiin+i*ică %in*or!a+iona"ă&)sin(ură) nu este su*icientă pentru o dezo"tare a reprezentări"or cu"tura"e #i !ora"e) pentruacceptarea sau re*uzu" unui anu!it siste! de a"ori socia"e; Acesta depinde #i de *actori de !ediusocia") de dezo"tare bio/psio"o(ică) de (radu" de e"ea+ie a" re"a+ii"or socia"e din co"ectiită+i"e .ncare adu"tu" este inte(rat;9este tot .n "u!e eistă cu"turi) co!unită+i #i *a!i"ii care au idei co!p"ee despre etică; De ce"e!ai !u"te ori) standarde"e sunt bazate pe principii uniersa"e %idea"uri cu! ar *i onestitatea)

  12 AiraQsinen) Ti!o) roessional Et-ics) .n Encic"opedia o* Ap""ied Etics) 1o"; -) Acade!ic 9ress) $KK) p; ,,;1! &ride, $., ?uges, 4., ;aoor, "., Business, ?ougton i==lin Co., 0oston, 1991, . 1!2.

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  10/60

  respectu" #i responsabi"itatea& pe care speră! că "e pute! .nsu#i; Dar c=nd trebuie să iei o decizie pe care doar tu o po+i "ua) doar tu e#ti ace"a care decide ce ei *ace) #i te raportezi "a toate acestestandarde izor=te din educa+ie) *a!i"ie) tradi+ie) cu"tură; 5nsă "e ap"ici a#a cu! consideri tu decuiin+ă; Ce *aci) cu! *aci) sunt "ucruri pe care tot tu "e decizi) pentru că idei"e despre cu! săac+ionezi in de "a tine) iar etica pe care o ur!ezi este a ta; Eistă $t#nd#rde !er$on#le desprecare speră! să *ie .n acord cu principii"e uniersa"e eistente peste tot .n "u!e;

  1alorile morale fundamentale sunt+0)1inele' uti" pentru un scop:o *iin+ă) e*icacitate) bunăstare) succes .n a*aceri %dar nu cu orice!iH"oace) oricu!&?2)Ade/ăr"l mor#l' opusu" !inciunii) ipocriziei) ic"eniei) dup"icită+ii) etc;?3)I"%ire# #!ro#!el"i' respect) pre+uire) bunătate) b"=nde+e) co!pasiune) !i"ă) dăruire)so"icitudine) etc?4)Dre!t#te#' ecitate) ra+iune) corectitudine) ciis!) etc?5)Omeni#' u!anis!) onestitate) sinceritate) !odestie) etc?6)D#tori# şi o%lig#ţi# mor#lă' a !unci) a aHuta pe cei din Hur) a *i (enero#i) a *i cinsti+i) acu"tia prietenia) Husti+ia) a ur!a bine"e) a eita rău";

  3peci*icu" #i particu"arită+i"e epri!ării /#lorilor mor#le &n #f#eri deriă toc!ai din asu!area

  responsabi"ită+ii *a+ă de succesu" *ir!ei;5n a*aceri o serie de a"ori !ora"e co!une %!i"a) a"truis!u") dra(ostea *a+ă de aproape) *i"antropiaetc;& pot duce "a prăbu#ire) "a *a"i!ent) cu toate consecin+e"e i!ora"e ce deriă dintr/o catastro*ăor(aniza+iona"ă;6i"oso*ia a*acerii trebuie să co!patibi"izeze !ora"a cu *ina"itatea speci*ică; 3inta(!a "ui Nicco"oMaciae""i scopu" scuză !iH"oace"eF este speci*ică a*aceri"or) .n !ăsura .n care nu depă#e#te"i!ite"e unui !ode" nor!ati propus de societate; 5n rea"itate) orice business este supus unor nor!e:re(u"i ce de*inesc Hocu"F; Respectarea re(u"i"or Hocu"uiF) atunci c=nd acestea suntra+iona"e #i sti!u"atie este su*icientă pentru a de*ini responsabi"itatea .n coordonate"e eticiia*aceriiF;

  Capitolul ' (Unitatea de curs '): *e$ea morală şi normele sociale

  Sinteză

   Nu eistă popor) indi*erent de nie"u" cu"turii sau cii"iza+iei pe care se a*"ă) a cărui ia+ă socia"ă să nu*ie re("e!entată printr/o serie de prescrip+ii) nor!e) re(u"i) interdic+ii) restric+ii) etc; După cu! ordinea

   fizică se re*eră "a *eno!ene"e naturii) iar ordinea lo$ică "a actiitatea (=ndirii u!ane) tot a#a #i ordineamorală se "ea(ă .n !od ob"i(atoriu de co!porta!entu" !ora" a" oa!eni"or;

  Bant *o"ose#te conceptu" de lege cu un rost de*initoriu pentru #tiin+a eticii; 3pre deosebire de "e(i"enaturii) "e(i"e studiate de etică sunt >"e(i a"e "ibertă+ii>; 5n ti!p ce >"e(i"e naturii> sunt "e(i con*or!cărora se nt-mplă totu") >"e(ea !ora"ă> %"a Bant) >"e(i"e oin+ei>& este "e(ea con*or! căreia trebuie să

   se nt-mple totu";Lege# mor#lă  nu are caracter de constr=n(ere) ca cea Huridică) de ee!p"u) dar i!pune totu#isanc+iuni) #i pedepse dacă nu este respectată;Le(ea !ora"ă i!pune datoria de a *ace bine) interzice să=r#irea rău"ui) o*eră s*aturi !ora"e) etc; 9rinaceastă "e(e nu se poate i!pune) .ntotdeauna #i oricui) rea"izarea unui bine deter!inat) "ăs=nd "ibertate.n a"e(ere #i ac+iune; Le(ea !ora"ă are ca obiect %inele) care are ca scop supre!) feriire#;Le(ea !ora"ă pe care se bazează "e(ea datoriei #i a drepturi"or) izează' ordinea !ora"ă) inio"abi"itatea

   persoanei) rersponsabi"itatea ac+iuni"or) etc) i!p"ic=nd "ibertatea;

  Răspunsuri"e "a prob"e!e"e !ora"e "e pute! a*"a din !ora"a co!ună) d in obiceiuri) din standarde"eco!unită+ii .n care trăi!; Dar !ora"a co!ună este nere*"ectiă; Atunci c=nd o adoptă!) tendin+aeste să ne "uă! după a"+ii) *ără să ne .ntrebă! de ce #i nici dacă este bine sau drept să o *ace!;

  5

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  11/60

  Le(ea ar trebui să *ie epresia practică a percepte"or !ora"e) #i ceea ce contează sunt percepte"e!ora"e #i nu "e(eaF; Trebuie să *i! one#ti .n *e"u" .n care ne .ndep"ini! responsabi"ită+i"e #i .n*e"u" .n care interac+ionă! unu" cu a"tu";9ersoane"e cu inten+ii dubioase sunt discret identi*icate #i eitate; 5n "u!ea a*aceri"or cinea carese "audă cu! a .n#e"at sau cu! a *urat pe cinea a *i eitat .n !od tacit;Ter!enu" de >nor!ă> este de*init ca re(u"ă ob"i(atorie după care trebuie să se conducă cinea sau

  cea) conduc=nd "a ce" de >nor!a">) adică con*or! unei nor!e) unor re(u"i; Nor!a"itatea apareast*e" ca o !ăsură a respectării nor!e"or) a constr=n(eri"or #i prescrip+ii"or societa+ii căreia .iapar+ine persoana respectiă; Anor!a"itatea) co!porta!entu" .n a*ara nor!e"or) prooacă e*ectene(atie asupra "ui; Respectarea nor!e"or apare ast*e" ca o constr=n(ere a societa+ii asupra!e!bri"or ei;

   Nor!e"e) a#adar) nu in din interioru" indiidu"ui) e"e sunt eterioare "ui #i proin din obiceiuri"e)"e(i"e) tradi+ii"e unei societă+i sau (rup socia" care .#i constr=n(e ast*e" !e!brii să adopte conduite#i co!porta!ente care să corespundă a#teptări"or ace"ei societă+i sau (rup socia" ;

   Nor!a) ca >no!os> a" eci"or (reci %respectare a ordinii #i "e(i"or instituite de zei& .#i (ăse#tecorespondent #i .n spiritua"itatea asiatică; Dao) >Ca"ea>) are !ai !u"te *or!e' Dao a" ceru"ui) Daoa" oa!eni"or #i Dao a" o!u"ui) *or!e di*erite una de a"ta dar care se in*"uen+ează ieraric de sus .n

   Hos; Nor!e"e eo"uează odată cu societatea care "e construie#te #i ap"ică datorita eo"u+iei a"tor se(!ente a"e ace"eia#i societă+i' po"itic) econo!ic) re"i(ios ;

   Nor!e"e socia"e sunt i!puse) pro!oate #i perpetuate prin !ai !u"te !etode'• sunt interzise ace"e co!porta!ente sau conduite care aduc atin(ere a"ori"or societă+ii sau

  (rupu"ui socia"?• sunt reco!andate) aprobate ace"e co!porta!ente sau conduite care aHută "a inte(rarea

  indiidu"ui ca !e!bru a" societă+ii?• sunt ob"i(atorii ace"e co!porta!ente sau conduite care conseră ordinea ace"ei societă+i;

   Nerespectarea nor!e"or #i !ode"e"or societă+ii denotă un co!porta!ent deiant) o ie#ire din

  nor!a"itatea ie+ii #i ordinii socia"e;Con*or!area sau necon*or!area "a nor!e conduce subiectu" u!an "a ocuparea unei pozi+ii %ro"/status& .n societatea respectiă iar această pozi+ie pri!e#te o a"oare %pozitiă sau ne(atiă& .n*unc+ie de a#teptări"e societă+ii pentru ace" ro" sau status) .n sensu" con*or!is!u"ui sau a proiec+ieieo"utie a"e ace"ei societă+i; O (=ndire con*or!ă cata"o(ează indiidu" ca >o! "a "ocu" "ui>? o(=ndire care produce o eo"u+ie .n societate) o inen+ie sau sci!bare de paradi(!ă %decinecon*or!ă&) indică un >saant>;

   Nor!e"e !ora"e trebuie sa se supună principiu"ui "ni/er$#lităţii, cu a"te cuinte) să *ie ap"icabi"e oricui)oric=nd) oriunde; E"e ar trebui să aibă caracter #%$ol"t şi o%ieti/7 să nu depindă de credin+e) senti!ente)obiceiuri particu"are) nici de oin+a arbitrară a cuia a*"at .n pozi+ie de putere nor!atiă;Uni/er$#li$m"l presupune că eistă re(u"i etice uniersa"e #i obiectie) #i aceasta) *ără a eista

  un cadru etic) care este deHa sup"init de conen+ii #i tratate .nceiate) a*aceri"e "a nie" interna+iona"neput=nd a"t*e" eistaF$2; Cei care adoptă pozi+ia uniersa"istă sus+in că eistă o "ar(ă accep+iune a!ai !u"tor principii a"e a*aceri"or .n .ntrea(a "u!e; Uniersa"i#tii sus+in) .nsă) că eistă o.n+e"e(ere conceptua"ă răsp=ndită printre to+i oa!enii cu priire "a !ora"itatea acesteia;Rel#ti/i$m"l sus+ine că nu eistă standarde abso"ute) uniersa"e; E"e di*eră .n *unc+ie de co!unitate #iistorie;Rel#ti/i$m"l indi/id"#l) presupune că) nu eistă un principiu abso"ut "e(at de ceea ce este dreptsau nedrept) bine sau rău? .n orice situa+ie) ceea ce este bine sau rău trebuie "ăsat "a "atitudinea #i.nde!=na indiidu"ui sau indiizi"or i!p"ica+i .n respectia situa+ie; Un indiid cu o concep+ie pur re"atiistă poate sus+ine *aptu" că practici"e care sunt interzise .n !od uniersa" de către !aHoritateasocietă+i"or) cu! ar *i) de ee!p"u) incestu") caniba"is!u") sc"aia) nu sunt nici bune) dar nu sunt

  nici (re#ite) e"e pur #i si!p"u depind de credin+e"e *iecărui indiid #i nu!ai de e";

  1+ @e""rie(e" Don) 3"ocu! S;;) ood!an R;;) Organizational .e-avior ) est 9ub"isin( Co!pan) 3t; 9au") $KK,;

  9

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  12/60

  Rel#ti/i$m"l "lt"r#l de*ine#te >ceea ce este drept sau (re#it) ceea ce este bun sau rău #i caredepinde de cu"tura *iecăruiaF$4; De ee!p"u) dacă ir"andezii consideră aortu" ca *iind din punct deedere !ora" (re#it) atunci aortu" nu este acceptat din punct de edere !ora" .n această +ară; Dacăsuedezii nu consideră că aortu" este (re#it din punct de edere !ora") atunci ace#tia ." or acceptadin punct de edere !ora"; Nu eistă un principiu uniersa" "a care suedezii sau ir"andezii să seraporteze) pentru a deter!ina dacă această practică este cu adeărat (re#ită sau nu;

  Capitolul / (Unitatea de curs /): 0im!ul etic sau conştiin!a morală

  Sinteză

  Con#tiin+a !ora"ă este or(anu" de !ani*estare #i de cunoa#tere a "e(ii !ora"e? este o Hudecată aa"orii !ora"e a *apte"or noastre sau a"e a"tora) a=nd caracter subiecti #i te!pora"; Con#tiin+a!ora"ă este rezu"tatu" presiuni"or socia"e #i a"e eo"u+iei societă+ii .n care indiidu" s/a *or!at;A aea con#tiin+ă !ora"ă .nsea!nă) .n pri!u" r=nd) a cunoa#te #i a recunoa#te eisten+a unei ordini!ora"e; Ast*e") con#tiin+a a *ost #i ră!=ne "iantu" inizibi") (ra+ie căruia co!unitatea nu s/a năruit;6iecare dintre noi ae! anu!ite standarde etice pe baza cărora trăi!; 3tandarde"e noastre

  reprezintă idei despre bine #i rău care ne aHută să ac+ionă! atunci c=nd ae! de "uat o decizie; De#istandarde"e noastre sunt bazate pe principii #i a"ori proprii) eistă #i principii uniersa"e) asupracărora sunte! to+i de acord;

   2e unde vin toate aceste standarde, principii şi valori#O parte din nor!e"e etice .#i au ori(inea .n trecutu" nostru; Une"e idei despre ce trebuie #i ce nutrebuie să *ace! in de "a părin+i) pro*esori sau prieteni; Oa!enii care ne in*"uen+ează ne dau ideidespre ce e bine #i ce e rău; Mai stai a*ară după ora de cu"care< Cu! te por+i cu bunicii< Ce .i spuiunui prieten care rea să copieze te!a de "a tine< Toate astea sunt ee!p"e de decizii etice pe care"e adoptă!) iar prietenii #i *a!i"ia au un cu=nt de spus .n toate acestea;Ad!i+=nd ideea că pri!a *or!ă de .nă+are u!ană este imit#ţi#) nu trebuie să ne !ire *aptu" căaceasta ne .nso+e#te de/a "un(u" ie+ii; Este !ai de(rabă *o"ositor o!u"ui) după cu! a*ir!ă  3

   *ipton) să uzeze de co!porta!ente cu"tura"e e"aborate deHa) dec=t să conceapă a"te"e) prin !etoda.ncercării #i erorii) dat *iind că se doede#te a *i !ai econo!icos din punct de edere ener(etic;A#adar) .ncă de !ic o!u" este obi#nuit să aibă !ode"e; AHuns "a =rsta !aturită+ii nu se pune

   prob"e!a dacă să !ai aibă sau nu !ode"e) ci să "e a"ea(ă pe ce"e care corespund interese"or sa"e;Etica !ai este deter!inată #i de om"nit#te# .n care trăie#ti; 0co"i"e) a*aceri"e #i toate (enuri"e deor(aniza+ii au standarde #i se a#teaptă ca oa!enii să "e ur!eze; Atunci c=nd toate aceste (rupurisunt priite .!preună) e"e *or!ează o co!unitate) un (rup ai cărui !e!bri "ucrează .!preună #i seaHută .ntre ei; O co!unitate trebuie să aibă etică) trebuie să trans!ită anu!ite standarde;Mode"e"e identi*icabi"e .n rea"itatea i!ediată .n care este inte(rat indiidu") pot *i directe) iz=nd

   pe pro*esorii) prietenii) părin+ii săi) dar pot *i #i !ediate de di*erite ipostaze cu"tura"e' "iteratură)

  *i"!) !uzică; Le pute! .nt="ni din .nt=!p"are) *ără căutări pre!editate) a"e(=ndu/"e din proprieini+iatiă; De !u"te ori acestea pot *i su(erate) induse sau i!puse;Mode"area *ăcută de a"+ii trebuie să conducă "a conturarea unei autono!ii #i a unei responsabi"ită+i.n ceea ce prieste auto!ode"area; De pre*erat ră!=ne) totu#i) căutarea pe baza propriei cibzuin+e)a !ode"u"ui autentic #i potriit propriu"ui eu; Aceasta trebuie să constituie +inta supre!ă a oricărui

   pro(ra! de pre(atire;Dar >etica> noastră !ai ine #i din "lt"ră #i tr#diţii) 3unte! .nconHura+i de cu"tură #i tradi+ie .n*iecare zi; Cu"tura caracterizează (rupu" cu care ne identi*ică! %uneori este (enera+ia noastră&;A"teori) este co!unitatea .n care trăi!; 9oate *i na+iunea noastră sau co"e(ii;Constr=n(erea pentru respectarea nor!e"or socia"e .ncepe .ncă de "a cre#terea #i educarea copii"or)acestea const=nd toc!ai din e*ortu" de a i!pune copi"u"ui !oduri de a edea) si!+i) ac+iona .ntr/un

  *e" "a care e" poate n/ar aHun(e dacă n/ar *i condus "a acestea; Copi"u" este .nă+at să respecteobiceiuri"e) tradi+ii"e) conen+ii"e iar dezo"tarea persona"ită+ii ur!ează un curs printre aceste13Menda"" MarQ) 9unnett J;S;) RicQs Daid ) lobal *anagement ) J"acQe"" 9ub"isers) Ca!brid(e) $KK4;

  1

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  13/60

   Ha"oane' credin+e"e) tendin+e"e) practici"e (rupu"ui "uate .n .ntre(u" "or; Obi#nuin+a co"ectiă setrans!ite prin educa+ie din (enera+ie .n (enera+ie) d=nd ast*e" !e!bri"or societa+ii si(uran+ă #istabi"itate;Tr#diţiile sunt ac+iuni izor=te din a"ori i!portante) pe care "e o! epune #i .n iitor; 6e"u" .ncare ne practică! con*esiunea re"i(ioasă) ne petrece! aniersări"e) acan+e"e) sunt ee!p"e detradi+ii; 0i sunt idei despre cu! ar trebui să *ace! "ucruri"e pentru a continua tradi+ii"e;

  Cert este că) *unda!enta" capacitatea noastră de a ac+iona etic) eisten+a noastră !ora"ă este ceeace ne distin(e *a+ă de ani!a"e; A *i !ora" .nsea!nă a trăi doar .n "i!ite"e ei(en+e"or adeăru"uinea"terat de e!o+ii #i preHudecă+i) corect) drept) "o(ic #i preizibi";Con#tiin+a !ora"ă poate *i considerată'

  • un instinct diin)• o Hudecată practică a su*"etu"ui) ra+iunii) spre a *ace o *aptă rea"ă)• o putere psiică prin care deosebi! *apte"e bune de ce"e re"e;

  3i!+u" etic reprezintă *acu"tatea unei persoane de a deosebi bine"e de rău #i de a respecta ordinea!ora"ă;9entru a *i !ora" trebuie să trăie#ti .n acord cu codu" co!unită+ii ta"e #i să "e respec+i pe ce"e a"ea"tora; Dar #i .n interioru" ace"eia#i co!unită+i eistă dispute despre ceea ce este drept) iar prob"e!atoleran!ei absolute *a+ă de a"te coduri creează situa+ii uneori inacceptabi"e; Nazi#tii aeau codu" "or !ora")dar nu pute! spune că respectă! dreptu" "a (enocid *iindcă puri*icarea rasia"ă era cerută de un ast*e" decod; Nu pute! spune că) .n nu!e"e respectu"ui pentru !u"ticu"tura"itate #i a" to"eran+ei pute! acceptade ee!p"u sc"aia) discri!inarea pe baza apartenen+ei "a un se) eu(enia spartană %teorie care

   preconizează a!e"iorarea popu"a+ii"or u!ane prin !ăsuri (enetice P a"e(erea părin+i"or) steri"izarea)interzicerea procreării etc;) *o"osită de rasi#ti #i nazi#ti&) etc;Re"atiis!u" sus+ine că nu eistă standarde !ora"e dinco"o de coduri particu"are) ni!ic nu e niciabso"ut) nici uniersa"; Nu ae! unde căuta standarde abso"ute dinco"o de rea"itate #i dacă e"e ar eista) ar *i nedrepte;6or+a !otrice a dezo"tarii persona"ită+ii o constituie contradic+ia dintre trebuin+e"e socia"e) pe de o

   parte) #i aspira+ii"e indiidu"ui) respecti) posibi"ită+i"e satis*acerii "or) pe de a"tă parte; E"e se!ani*estă .n actiită+i"e o!u"ui) .n re"a+ii"e sa"e cu a"+i oa!eni) #i !ai a"es cu societatea;Contradic+ia este trăită de o! ca preocupare) ne"ini#te) supărare sau ne!u"+u!ire; Dacă trăireane!u"+u!irii este *a+ă de sine .nsu#i) cu! se .nta!p"ă adeseori) aceasta este doada unei ana"izecritice a *apte"or sau a trăsături"or persona"ită+ii sa"e) ceea ce a duce "a o tendin+ă de a se sci!ba)a se reeduca; C=nd nie"u" dezo"tării persona"ită+ii este redus) contradic+ia internă este trăită ca ocontradic+ie eternă) ca un con*"ict cu !ediu" său) cu oa!enii din a!bian+a sa) care nu/" .n+e"e()nu/" obseră sau i se opun;5n !o!entu" .n care apare inten+ia de reeducare) #i acest *apt denotă ideea eisten+ei unei a"ori) aunui idea") spre a cărui .!p"inire sunt !obi"izate e*orturi"e) are "oc din punct de edere co(nitie"aborarea unui portret/robot a co!porta!entu"ui dorit; 5n cazu" .n care se (ăse#te un corespondent

  a" acestuia .n rea"itatea i!ediată) acesta este a"es; 5n acest caz #anse"e de reu#ită sunt !ari; 5n cazu".n care rea"itatea nu poate *urniza un ast*e" de !ode") au "oc un nu!ăr se!ni*icati de tatonări)cra!ponări .n situa+ia deter!inantă) #anse"e de reu#ită *iind !ai !ici ;5n esen+ă) ce"e !ai i!portante caracteristici a"e o!u"ui) din acest punct de edere) sunt "e(ate de!odu" de ana"iză a rea"ită+ii' !ai !u"t "o(ic) !ai !u"t i!a(inati sau !ai !u"t senti!enta";6iecare o! are o !isiune pă!=nteană pe care poate să #i/o .ndep"inească cu cinste; Unii nu #tiucu! să *acă; Ar *i uti" dacă ar .n+e"e(e că *iecare este o peta"ă din *"oarea "u!ii) că *iecare areneoie ca de aer de respect *a+ă de sine #i) .n ace"a#i ti!p) *a+ă de to+i cei"a"+i; Lu!ea poate eo"uanor!a" doar dacă !area !aHoritate .n+e"e(e că este parte a ace"uia#i .ntre(;

  Capitolul 2 (Unitatea de curs 2): Responsabilitatea morală

  Sinteză

  11

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  14/60

  Consecin+a *irească a "ibertă+ii este re$!on$#%ilit#te# mor#lă) adică atitudinea su*"etească #ira+iona"ă prin care sunte! con#tien+i de *iecare ac+iune a noastră) asu!=ndu/ne consecin+e"e;Responsabi"itatea !ora"ă se .ntrepătrunde per!anent cu ce"e"a"te di!ensiuni a"e responsabi"ită+ii'

   Huridică) po"itică) re"i(ioasă) pro*esiona"ă) *a!i"ia"ă) etc;Măsurarea responsabi"ită+ii este dată de uti"itatea sau inuti"itatea socia"ă a indiidu"ui) de (radu" dedezo"tare a" con#tiin+ei u!ane) care "a r=ndu" ei depinde de educa+ie) =rstă) instruc+ie) etc;

  Rel#ţiile mor#le sunt .nt="nite .n orice do!eniu' econo!ic) Huridic) re"i(ios) #tiin+i*ic) educa+iona") po"itic) ad!inistrati etc; Acestea pot *i c"asi*icate ast*e"'• re"a+ii indiid P co"ectiitate?• re"a+ii interindiidua"e?• re"a+ii (rup P societate?• re"a+ii"e cu sine?• re"a+ii"e cu natura;

  A *i responsabi" !ora" .nsea!nă a da socotea"ă .n cip de!n #i onest) de ca"itatea decizii"or #iacte"or) a rezu"tate"or #i i!p"ica+ii"or socio/!ora"e) indiidua"e #i co"ectie; 9e "=n(ăresponsabi"itatea !ora"ă) !ai pute! orbi de responsabi"itate econo!ică) Huridică) socia"ă)

  #tiin+i*ică) peda(o(ică etc;Dacă o persoană se apropie de standarde"e !ora"e a"e unei co!unită+i %re"i(ioase) po"itice) pro*esiona"e) etc&) ea se bucură de apreciere %este !e!bră a"oroasă a co!unită+ii&) .ncredere %este o persoană pe care te po+i baza) nu te trădează) se +ine de pro!isiuni) respectă principii& sau di!potriă)este b"a!ată %Hudecată ca o persoana inoată) socotită i!ora"ă) pedepsită prin dispre+) izo"are)!ar(ina"izare) ec"udere;Etica este interesată de ob"i(a+ii"e !ora"e #i de no+iunea de ac+iune bună) dreaptă) cinstită #i Hustă;Indiizii .ntreprind ac+iunea #i .#i asu!ă) abia .n *ina") responsabi"itatea ac+iuni"or etice sauneetice;V!i"e DurQei! spunea'>Cauza deter!inantă a unui *apt socia" trebuie căutată printre *apte"esocia"e anterioare) nu printre stări"e con#tiin+ei indiidua"e%;;;&; 6unc+ia unui *apt socia" trebuie

  .ntotdeauna căutată .n raportu" pe care ." .ntre+ine cu reun scop socia">;$7 Eistă !u"te prob"e!e i!portante) dar cea a responsabi"ită+ii asu!ate .n cuno#tin+ă de cauză este*unda!enta"ă; Eistă !u"te *e"uri de a edea "u!ea #i de a aprecia rezu"tate"e; Toate sunt !arcatede !aturitatea indiidu"ui care ede !ai !u"t sau !ai pu+in din >rea"itatea o"istică>;Despre responsabi"itate s/au scris !u"te căr+i #i s/au purtat discu+ii interesante; 5n esen+ă *iin+a!atură poate *i >responsabi"ă>; Responsabi"itatea ine de "a atitudinea ar!onioasă a indiidu"ui)adică de "a !odu" .n care se otără#te să/#i epri!e *iin+a) ca parte din siste!u" uniersa" din care*ace parte;

  est pentru autoevaluare (*odulul ##)

  $; De*ini+i !ora"a #i !ora"itatea;,; 9reciza+i di*eren+e"e dintre etică) !ora"ă #i !ora"itate;-; Care sunt a"ori"e !ora"e *unda!enta"e<2; Care sunt principa"e"e !etode prin care sunt pro!oate #i i!puse nor!e"e socia"e<4; De*ini+i responsabi"itatea !ora"ă;7; Cu! pot *i c"asi*icate re"a+ii"e !ora"e<

   Recomandări bibliograice

  Je""u) N; %$KKK&; Sensul eticului n viaţa morală; Jucure#ti' Editura 9aideia; %p; ,,/-2&Coz!a) C; %$KK8&; "lemente de etică şi deontolo$ie; Ia#i' Editura Uni; A"eandru Ioan CuzaF; %p;

  ,K/48&Crăciun) D; %,4&; "tica n afaceri; Jucure#ti' Editura A;3;E; %p;,-/,8&

  17 [email protected]:, E:ile, Regulile metodei sociologice, Editura &oliro:, Iaşi, 22, . 13.

  12

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  15/60

  @uber!as) S;%,&; Conştiinţa morală şi acţiune comunicativă; Jucure#ti' Editura A""; %p;$$/,8)$K,/,$&Macintre) A; %$KK&; ratat de morală; Jucure#ti' Editura @u!anitas; %p; -2/4o) $-K/$7$&

  MODULUL III

  ETICA 8N A9ACERI

  Capito"u" $ %Unitatea de curs $&' Cone!te teoretieCapito"u" , %Unitatea de curs ,&' Ni/el"rile de #!li#re #le etiii &nCapito"u" - %Unitatea de curs -&' Rol"l şi im!orţ#nt# $t"dierii etiii &n #f#eriCapito"u" 2 %Unitatea de curs 2&' Re$!on$#%ilit#te# $oi#lă # re$!on$#%ilităţi mor#leCapito"u" 4 %Unitatea de curs 4&' Dilemele etie &n #f#eriCapito"u" 7 %Unitatea de curs 7&' An#li:# şi $ol"ţion#re# !ro%lemelor etieCapito"u" 8 %Unitatea de curs 8&' *rini!ii !r#tie #le etiii &n #f#eri

  Concepte de bază:

  Etica a*aceri"or) i!peratie !ora"e) atitudine) conduită) datorie) uti"itate) trata!ent corect) cu"turăor(aniza+iona"ă) .ncredere) responsabi"itate socia"ă) "oia"itate) di"e!e etice) principii *unda!enta"e;

  Obiective urmărite:

  $; De*inirea Eticii a*aceri"or?,; Tratarea din perspectiă istorică a interesu"ui pentru co!porta!entu" etic .n "u!ea a*aceri"or?-; 3tabi"irea principa"e"or nie"uri de ap"icare a Eticii .n a*aceri?

  2; Descrierea ro"u"ui pe care ." Hoacă >.ncrederea> .n re"a+ii"e de a*aceri?4; De*inirea responsabi"ită+ii socia"e a unei *ir!e?7; De*inirea di"e!e"or etice #i precizarea principa"e"or do!enii .n care acestea apar?8; 3tabi"irea !oda"ită+i"or de so"u+ionare a di"e!e"or etice?; 9recizarea unui cu!u" de re(u"i !ora"e?K; Descrierea co!porta!entu"ui etic .n a*aceri #i precizarea principa"e"or !oda"ită+i de pro!oare

  a acestuia?$; E"aborarea c=tora ee!p"e de principii etice uniersa"e;

   Recomandări privind studiul 

  3tudierea acestui !odu" %Etica .n a*aceri& are o i!portan+ă !aHoră pentru studen+ii econo!i#i care

  trebuie să/#i .nsu#ească principii"e practice a"e eticii .n a*aceri; Ace#tia trebuie să .n+e"ea(ă!otia+ii"e intrării .n "u!ea a*aceri"or) prin con#tientizarea per!anentă a ro"u"ui Hucat #i prin

   pro"i*erarea responsabi"ită+ii socia"e "a nie"u" *iecărei *ir!e;3u(eră! studen+i"or să/#i .nsu#ească cu !u"tă seriozitate concepte"e de di"e!e etice)responsabi"itate socia"ă) .ncredere) "oia"itate) re(u"i !ora"e) etc;

   Rezultate aşteptate:

  • Recunoa#terea ro"u"ui #i i!portan+ei studierii Eticii .n a*aceri?• Incitarea studen+i"or .n a !ani*esta un co!porta!ent etic .n "u!ea a*aceri"or?• Con#tientizarea raportu"ui dintre responsabi"itate) .ncredere) "oia"itate) pe de o parte) #i ob+inerea

  succesu"ui *inanciar #i pro*esiona") pe de a"tă parte?• Cunoa#terea principa"e"or do!enii .n care apar di"e!e etice) precu! #i a !oda"ită+i"or de

  so"u+ionare a acestora?

  1!

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  16/60

  • 5nsu#irea principii"or etice uniersa"e;3tuden+ii trebuie să accepte *aptu" că discursu" etic este condi+ie si (aran+ie a respectării "e(i"or .na*aceri) sin(uru" e"e!ent eta"on stabi" #i intan(ibi" .n e!iterea oricărei Hudecă+i de a"oare;

  Capitolul 1 (Unitatea de curs 1): Concepte teoretice

  Sinteză

  Etica a*aceri"or este o discip"ină nouă care o*eră un teren deosebit de *erti" pentru dezbateri pub"ice)*oru!uri) artico"e) dizerta+ii etc;La une"e #co"i de business) precu! #i .n pro(ra!e"e de !asterat) a *ost introdusă etica) cadiscip"ină de studiu) *ără să se ur!ărească neapărat *or!area unor cetă+eni !ode") ci .n inten+ia!ai de(rabă de a/i aertiza pe studen+i asupra i!p"ica+ii"or socia"e a"e unor decizii de a*aceri;Eti# #f#erilor de*ine#te un siste! de principii) a"ori) nor!e #i coduri de conduită) .n baza unei*i"oso*ii a *ir!ei) care se i!pun ca i!peratie !ora"e induc=nd ob"i(atiitatea respectării "or; 5n

   bună !ăsură coduri"e etice #i de co!porta!ent .#i inte(rează a"ori"e !ora"e ca atare) de#i) acesteadein *unc+iona"e #i credibi"e nu!ai .n !ăsura .n care sunt asociate obiectie"or a*acerii;Eti# #f#erilor  poate *i considerată un do!eniu de studiu ap"icati a" eticii) cu priire "adeter!inarea principii"or !ora"e #i a coduri"or de conduită ce re("e!entează re"a+ii"e interu!ane dincadru" or(aniza+ii"or #i (uernează decizii"e oa!eni"or de a*aceri sau a"e !ana(eri"or;Etica .n a*aceri izează) printre a"te"e) atitudinea) conduita corectă #i onestă a unei *ir!e *a+ă dean(aHa+i) c"ien+i) co!unitatea .n care ac+ionează) inestitori) ac+ionari) etc;Di!ensiunea etică a unei a*aceri poate iza tendin+e"e oricărei *ir!e #i a an(aHa+i"or săi) de arespecta cu stricte+e "e(i"e) acte"e nor!atie re*eritoare "a'

   –  ca"itatea produsu"ui? – 

  si(uran+a !uncii? –   practici corecte de recrutare a persona"u"ui? –   practici corecte de !arQetin(? –   practici corecte de =nzări? –  !odu" .n care se uti"izează in*or!a+ia con*iden+ia"ă? –  i!p"icarea .n prob"e!e"e co!unită+ii .n care operează *ir!a? –  atitudinea *a+ă de !ită? –  atitudinea *a+ă de co!isioane i"e(a"e acordate .n scopu" ob+inerii unor *aci"ită+i) etc;

  Ra+iunea oricărei a*aceri induce subiec+i"or participan+i) *ie că sunt din interioru" ei) *ie că se a*"ă.n tan(en+ă sau co!p"e!entaritate cu ea) un co!porta!ent etic corespunzător standardu"ui dea"ori proprii) #i care or inc"ude oric=nd e"e!ente prezentate !ai sus;

  Interesu" pentru un co!porta!ent !ora" .n "u!ea a*aceri"or este eci; Ceea ce #ti!) din perspectiăistorică) este că acest interes a .nceput .n cea !ai aansată societate co!ercia"ă de acu! cinci !ii deani) .n 3u!er; Grecia Antică !ani*esta deopotriă interes pentru teoria econo!ică #i pentru a"ori"e#i nor!e"e !ora"e i!p"icate .n sci!buri"e econo!ice; Aristote" *ăcea distinc+ia .ntre oeconomica%(ospodărire priată) cu scopuri *a!i"iare& #i -remastica  (schimburi econo!ice a căror scop este

   pro*itu"&$8; 9ri!a practică aea o .ncărcătură etică) cea de/a doua aea o sin(ură di!ensiune' cea a pro*itu"ui; Este o ocupa+ie pur e(oistă; 3ci!buri"e co!ercia"e) actiitatea că!ătărească au aut!ereu aceea#i interpretare' ocupa+ii "ipsite de di!ensiune !ora"ă) cu uti"itate pur econo!ică; I!a(ineaacestei separa+ii a durat p=nă .n seco"u" a" 1III/"ea; Cicero orbea totu#i despre corectitudine .ntranzac+ii) ca di!ensiune !ora"ă a a*aceri"or;

   Ne(ustorii trecutu"ui erau .n (enere sti(!atiza+i ca "ipsi+i de respectabi"itate) cu .nde"etniciri

  neonorabi"e; Susti*icarea cre#tină a unei ast*e" de percep+ii era dată de re"atarea din Nou" Testa!ent

  1Aristote") olitica) Ed;Cu"tura Na+iona"ă) Jucure#ti) $K,2) ed;.n(riHită de Di!itrie Gusti)   p; ;

  1+

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  17/60

  asupra a"un(ării ne(ustori"or din Te!p"u) precu! #i de re"uare a acestei idei .n scrieri"e teo"o(ice; 3ă nuuită! că) .n acea re!e unica !ora"ă ad!isă .n "u!ea europeană era cea cre#tină; Nu eista o !ora"ă aie+ii pub"ice) desprinsă de conota+ii re"i(ioase; C=tea ee!p"e .n această perspectiă "e/au reprezentat

   bres"e"e #i (i"de"e !ediea"e care aeau proprii"e "or coduri !ora"e;5n anii pre!er(ători *or!ării capita"is!u"ui sunt de re!arcat preocupări"e societă+ii de are("e!enta re"a+ii"e corecte .ntre oa!eni; Ast*e") tot .n seco"u" 1II apare "lizabethan Poor *a4)

  "e(e pro(resistă "a acea re!e) .n care co"ectiită+i"e erau *ăcute răspunzătoare pentru soarta ce"or neoia#i) stabi"ind o taă pentru sărăcie asupra pă!=ntu"ui a*"at .n posesia ce"or .nstări+i; Mait.rziu) Ada! 3!it "ansează conceptu" de homo oeconomicus) insist=nd asupra responsabi"ită+ii dea ob+ine pro*it din toate ac+iuni"e) iar A; Carne(ie) .n he 5ospel of 6ealth, pro!oează ideeaac+iuni"or caritabi"e sus+inute din banii c=#ti(a+i din a*aceri;5n p"in a=nt) capita"is!u" nu a o*erit .ntotdeauna o protec+ie a interese"or tuturor !e!bri"or societă+ii ceea ce a deter!inat apari+ia unor acte nor!atie care au .ncercat să e"i!ine abuzuri"esocia"e; De re*erin+ă ră!=n  *e$ea Sherman Antitrust   %$87&) pri!u" cod de etică .ndreptat.!potria abuzuri"or (roso"ane a"e ce"or i!p"ica+i .n a*aceri) 6emble7 Code of "tichs %$K,2&) sauConsumer 'ill of 3i$ht  pro!oată de S; 6; Benned .n $K7,) prin care (uernu" a!erican deine(arantu" corectitudinii a*aceri"or *a+ă de consu!atori;

  Ada! 3!it %$8,-/$8K;  .n  Avuţia naţiunilor %$887& >canonizează> noua credin+ă %.n ersiune popu"ară&' sau de econo!ia de autoconsu!) acest *eno!en nu are dec=t #anse in*i!e să se propa(e;9=nă *oarte recent %acu! !ai pu+in de , de ani&) acest subiect a *ost circu!scris unor discu+ii ne(atiedespre scanda"uri"e #i dezastre"e aduse !ai a"es de "u!ea corpora+ii"or) despre iresponsabi"itate) iar recent e"e au *ost re"uate .n di*erite *or!e .n contetu" ("oba"izării #i eisten+ei corpora+ii"or !ondia"e;Locu" co!un a" acestor abordări "e(ate de "u!ea a*aceri"or este dat !ereu de >nu!itoru" co!un a"a*aceri"or' banu">;$  5ntrebarea care ră!=ne descisă este' e sau nu o contradic+ie .n ter!enii epresiei>"ăco!ia este bună><5n !are) teoreticienii de orientare "ibera"ă au insistat pe ideea că succesul este o virtute, sărăcia este un iciu#i că bo(ă+ia deine sursa de noblesse obli$e %este (eneratoare de ob"i(a+ii !ora"e) pe c=nd sărăcia este(eneratoare de prob"e!e !ora"e&; Recent discu+ii"e teoretice s/au !ai eci"ibrat #i au aHuns "a nie"u"construc+iei idea"uri"or !ora"e .n a*aceri) cu accente) inc"usi pe dreptate socia"ă #i (riHa *a+ă de consu!ator;5n +ara noastră !u"t ti!p ter!enu" de a*acere aea o conota+ie ne(atiă *iind asi!i"at unui *aptreprobabi") specu"a+iei) .n#e"ăciunii .n dauna interesu"ui pub"ic sau priat;De *apt) departe de a *i un ter!en cu .n+e"esuri i"e(a"e #i cu sens .n(ust %asi!i"at unei tranzac+ii&ter!enu" de a*acere a căpătat o nuan+ă concretă) bine de*inită .n +ări"e cu econo!ie de pia+ă)de*inind actiită+i"e des*ă#urate P .n di*erite *or!e de or(anizare Huridică P care ini+iază) dezo"tă

   pe risc propriu obiectie bine de*inite aducătoare de c=#ti(;

  Capitolul " (Unitatea de curs "): 3ivelurile de aplicare ale eticii n aaceri 

  Sinteză

  Concepte"e centra"e cu care operează etica a*aceri"or sunt' d#torie şi "tilit#te) A*aceri"e sunt un !ediucare este perceput ca !ai pu+in nobi") eentua" un !ediu *ără >scrupu"e> *iindcă este "e(at de pro*it; 1icii"ec"asice) cu! ar *i "ăco!ia sau aari+ia) trec drept !otia+ii *recente pentru intrarea .n "u!e a*aceri"or;

  Aceasta nu .nsea!nă că nu a eistat o tendin+ă per!anentă ca a*aceri"e să *ie (uernate de a"ori #i nor!e

  15 Robert) 3;) Op; Cit;) p; -4$;

  13

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  18/60

  !ora"e) oric=t ar părea de paradoa") a=nd .n edere tipu" de !otia+ii a!intite !ai sus;5n a*aceri pot să *ie detectate c=tea nie"uri de ap"icare a"e eticii$K '0) Ni/el"l miro+ este ce" care se stabi"e#te .ntre indi/i:i .n baza principiu"ui corectitudinii sci!bu"ui;Acest nie" este !ai aproape de etica tradi+iona"ă #i cuprinde' o%lig#ţii, !romi$i"ni, intenţii, on$einţe,dre!t"ri indi/id"#le) Toate acestea se a*"ă sub principii"e $=im%"l"i in$tit, >ştig"l"i in$tit,tr#t#ment"l"i oret) Unui ast*e" de nie" i se ap"ică ceea ce Aristote" nu!ea dreptate comutativă, cea

   practicată .ntre e(a"i; O *ir!ă care inde !a#ini) trebuie să/#i preină cu!părătorii dacă e"e au de*ecte "asiste!u" de *r=nare sau o *ir!ă care inde anticoncep+iona"e trebuie să preină c"ien+ii că acestea producdere("ări or!ona"e; C"ientu" trebuie considerat ra+iona") autono! #i trebuie in*or!at ca să poată cu!părasericiu" sau produsu" .n cuno#tin+ă de cauză;2) Ni/el"l m#ro+ se re*eră "a re(u"i in$tit"ţion#le sau socia"e a"e co!er+u"ui) a"e "u!ii a*aceri"or;Concepte"e centra"e cu care se operează pentru acest nie" sunt' dre!t#te şi legitimit#te) 9rob"e!e"e puse.n contetu" nie"u"ui !acro sunt de de natura *i"oso*ică) preponderent etică #i sunt de tipu" ur!ător' Caree scopu" pie+ei "ibere< Este proprietatea priată un drept prioritar< Este drept siste!u" de re("e!entare a"

   pie+ei< Ce ro" trebuie să aibă statu" .n a*aceri< 3unt corecte #i ecitabi"e po"itici"e de i!pozitare ap"icate*ir!e"or<3) Ni/el"l or!or#ţiilor; Discu+ii"e etice se re*eră preponderent "a ro"u" Hucat .n societate) "a

  responsabi"itatea socia"ă #i interna+iona"ă a corpora+ii"or; Nie"u" !acroecono!ic pune #i prob"e!a strin(entă a prob"e!e"or etice .n ("oba"izarea a*aceri"or;E"e apar !ai a"es c=nd une"e corpora+ii interna+iona"e des*ă#oară a*aceri .n +ări cu econo!ii s"abdezo"tate) cu un nie" !ai redus de !aturizare a con#tiin+ei ciice; Consi!+ă!=ntu" ob+inut .nur!a unei in*or!ări de*icitare sau !incinoase %.n rec"a!a unor produse&) dreptu" "a un !ediunatura" sănătos %eco"o(izarea Occidentu"ui prin trans*eru" teno"o(ii"or po"uante .n Est&) uti"izareaunor practici ne"oia"e %du!pin(u" sub *or!a .n"esniri"or de tae acordate .n +ări"e "u!ii a treia&)dependen+a de corpora+ii %cre#terea po"arizării socia"e din cauza do!ina+iei corpora+ii"or .n ia+a

   pub"ică) .n A!erica Latină& sunt tot at=tea ee!p"e care de!onstrează necesitatea i!p"icării eticii!ana(eria"e #i pe p"an interna+iona";,

  Astăzi) toate or(aniza+ii"e din "u!e trebuie să recunoască i!portan+a #i necesitatea "uării .nconsiderare a unor concepte ca' etică) !ora"ă) responsabi"itate socia"ă) ecitate #i) totodată) să.ncerce să "e i!p"e!enteze .n cu"tura "or or(aniza+iona"ă;

  Capitolul ' (Unitatea de curs '): Rolul şi importan!a studierii eticii n aaceri 

  Sinteză

  Etica a*aceri"or este esen+ia"ă pentru succesu" pe ter!en "un( a" actiită+ii; Acest adeăr este probatat=t din perspectiă !acroecono!ică) c=t #i din cea !icroecono!ică; La nie" !acroecono!ic)

  etica a*ectează .ntre(u" siste! econo!ic? co!porta!entu" i!ora" poate distorsiona pia+a) duc=nd"a o a"ocare ine*icientă a resurse"or;Din perspectia !icroecono!ică) etica este adesea asociată cu .ncrederea; Etica este necesară) dar nu su*icientă) pentru a c=#ti(a .ncrederea *urnizori"or) c"ien+i"or) co!unită+ii) an(aHa+i"or; 5ntrea(a"iteratură econo!ică apreciază *aptu" că  &nredere#  este deosebit de i!portantă .n re"a+ii"e dea*aceri;8nredere# .nsea!nă de *apt !ic#orarea riscu"ui asu!at; 5ncrederea) bazată pe eperien+a bune"or re"a+ii cu a"+i oa!eni) *ir!e) (rupuri etc;) a asi(ura proteHarea drepturi"or #i interese"or) deci riscu"a *i !ai !ic; 5ncrederea #i bune"e re"a+ii a"e *ir!ei se re*eră "a,$'0) ncrederea n relaţiile cu furnizorii / *urnizorii sunt parteneri de a*aceri *oarte i!portan+i) directa*ecta+i de decizii"e or(aniza+iei) de co!porta!entu" acesteia; Mai a"es dacă este orba de re"a+ii pe

  19Robert) 3;) Op; Cit;) p; -7;2 -avid Ael%au:, ara *. aBton, Ethics and the Profesions, &renti(e ?all, 8eB "erse/, 199, . 23.21 Ţi(u) Gabrie"a) op; cit;) p;,4)

  17

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  19/60

  ter!en "un() .ncrederea .ntre doi parteneri este *oarte i!portantă; Ea se c=#ti(ă prin respectareaob"i(a+ii"or de către *iecare parte #i prin !ini!izarea surprize"or de orice *e"; 5ncrederea deter!inăo !ai !are e*icien+ă) .n ti!p) a sci!bu"ui; Iar re"a+ii"e de sci!b bazate pe .ncredere se dezo"tăatunci c=nd *iecare partener ." tratează pe ce"ă"a"t a#a cu! ar rea e" să *ie tratat;2) ncrederea n relaţiile cu consumatorii / un =nzător c=#ti(ă .ncrederea c"ientu"ui său atuncic=nd este onest) co!petent) orientat către neoi"e c"ientu"ui #i p"ăcut; C"ien+ii a#teaptă de "a

  =nzător produse"e:sericii"e de ca"itatea pro!isă) precu! #i in*or!a+ii rea"e) pertinente;3) ncrederea n relaţiile cu an$a8aţii  / .ncrederea trebuie acordată at=t #e*i"or) c=t #isubordona+i"or; Un c"i!at de .ncredere duce "a o !ai bună co!unicare) "a o *ide"itate !ai !are aan(aHa+i"or) "a con*iden+ă) "a reducerea con*"icte"or de !uncă sau a con*"icte"or dintre (rupuri"e de!uncă etc; Un studiu rea"izat "a Genera" Motors a identi*icat cinci *actori core"a+i cu .ncrederea .nre"a+ii"e cu an(aHa+ii'

  •  percep+ia unei co!unicări descise #i oneste) .n sus #i .n Hos pe scară ierarică?• trata!entu" corect pentru *iecare (rup de !uncă?• .!păr+irea obiectie"or #i a a"ori"or .ntre !uncitori #i suprae(etori?• autono!ia) ca un se!n a" .ncrederii .n an(aHat?•

  *eedbacQ din partea !ana(e!entu"ui priind per*or!an+e"e #i responsabi"ită+i"e sa"aria+i"or?• .ncrederea este .n re"a+ie directă cu une"e tenici !oderne de !ana(e!ent #i anu!e'

  cre#terea responsabi"ită+ii) !ana(e!entu" participati) !ana(e!entu" prin obiectie)cercuri"e de ca"itate etc;

  Etica .n a*aceri se re*eră de *apt "a ace" eci"ibru care ar trebui (ăsit .ntre per*or!an+e"e econo!ice#i ce"e socia"e a"e *ir!ei;9entru .n+e"e(erea c"ară a ro"u"ui eticii .n a*aceri este deosebit de i!portantă atitudinea conduceriisuperioare a *ir!ei din care să reiasă respectarea eticii at=t prin ac+iuni"e proprii a"e !ana(eri"or c=t #i din po"itici"e abordate .n *ir!ă) din decizii"e "uate) din sarcini"e trans!ise) din po"itici"esa"aria"e adoptate) din !odu" de ap"icare a sanc+iuni"or discip"inare) etc;

  Capitolul / (Unitatea de curs /): Responsabilitatea socială ca responsabilită!i morale

  Sinteză

  Literar prin responsabilitate se .n+e"e(e ob"i(a+ia de a răspunde) de a da sea!ă de cea) de a!ani*esta o atitudine con#tientă *a+ă de ob"i(a+ii"e socia"e; 5n acest sens) o de*ini+ie *or!a"ă aresponsabi"ită+ii socia"e preede ob"i(a+ia !ana(eru"ui de a a"e(e #i ap"ica ace"e ac+iuni carecontribuie "a bunăstarea indiidu"ui .n consens cu interesu" societă+ii #i a" or(aniza+iei pe care

  o conduce;Eti!o"o(ic)  social   proine din "atinescu"  socialis) adică *ăcut pentru societate; N; 6iri(ioiuarată că .n sens "ar() prin socia" se .n+e"e(e tot ceea ce izează societatea ca ansa!b"uarticu"at de re"a+ii #i structuri' econo!icu") po"iticu") cu"tura"u" etc;? .n sens restr=ns) prin socia"se .n+e"e( condi+ii"e de ia+ă a"e indiizi"or #i (rupuri"or) precu! #i re"a+ii"e dintre acesteentită+iF,,;Re$!on$#%ilit#te# $oi#lă  este considerată ca *iind ob"i(a+ia *er!ă a unei *ir!e) dinco"o deob"i(a+ii"e "e(a"e sau de ce"e i!puse de restric+ii"e econo!ice) de a ur!ări obiectie pe ter!en"un( care sunt .n *o"osu" societă+ii; 6ir!a se consideră responsabi"ă nu nu!ai *a+ă de proprietari%ac+ionari&) ci #i *a+ă de c"ien+i) *urnizori) an(aHa+i) or(anis!e (uerna!enta"e) creditori) co!unită+i"oca"e) opinie pub"ică;

   Nu este su*icient ca !ana(erii nu!ai să proc"a!e necesitatea răspunderii socia"e #i a eticiiac+iuni"or pentru or(aniza+ii"e "or; Jine"e sau e*ecte"e scontate nu in din aceste proc"a!ări;22 'irigioiu, 8., Politici sociale n cadrul statului social, n o(ietatea şi (ultura, nr. 3, 0u(ureşti, 1991.

  1

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  20/60

  5ntrea(a cu"tură a or(aniza+iei a spriHini răspunderea socia"ă #i a trebui să reco!penseze #i să.ntărească ac+iuni"e etice;Rezu"tă că abordarea prob"e!aticii responsabi"ită+ii socia"e trebuie .ncadrată #i core"ată cu !ediu"socia" #i cu"tura" a" perioadei de ti!p) a +ării #i a or(aniza+iei respectie; De ase!enea) trebuiespeci*icat că responsabi"itatea socia"ă .n a*aceri deine rea"itate c=nd persoane"e i!p"icate acceptăconduita #i co!porta!entu" stabi"it;

  5n $K A; Carne(ie pub"ica "ucrarea 9he 5ospel of 6ealth: .n care pro!oa ideea că baniic=#ti(a+i din a*aceri) trebuie să reină societă+ii prin ac+iuni caritabi"e #i ciice; Acesta adezo"tat teoria responsabi"ită+ii socia"e a a*aceri"or bazată pe două aspecte esen+ia"e'

   principiu" carită+ii #i principiu" ad!inistratoru"ui de arcă; 9rincipu" carită+ii) ca o pri!ădoctrină a responsabi"ită+ii socia"e pro!oează ideea sporirii ac+iuni"or *i"antropice care au cascop asistarea #i aHutarea ce"or care sunt !e!bri ai societă+ii !ai pu+in noroco#iF; 9rincipu"ad!inistratoru"ui de arcă) este o doctrină bib"ică care pretinde oa!eni"or de a*aceri unco!porta!ent responsabi") con#tien+i că sunt conducători sau .n(riHitori de apor) care trebuiesă ob+ină prin adeăr #i cinste aerea pe care trebuie să o (estioneze .n bene*iciu" societă+iiF;9rob"e!a cea !ai i!portantă care trebuie "uată .n considerare) indi*erent de tipu" de a*acere) esterea"izarea interesu"ui pub"ic #i a responsabi"ită+ii socia"e a a*acerii;

  Interesu" pub"ic este de*init ca bine"e co!unită+ii de indiizi #i institu+ii care deseresc sau suntinteresa+i de a*acere; 9ub"icu" a*acerii speră .n acceptarea responsabi"ită+ii a*acerii *a+ă de e")

   baz=ndu/se pe obiectiitatea #i inte(ritatea !ode"atori"or a*acerii) .n condi+ii"e !en+inerii unei*unc+ionări corecte a acesteia;Responsabi"itatea bine .n+e"easă *aorizează "oia"itatea; Loia"itatea #i spriHinu" reciproc serăsp=ndesc "a *e" de departe #i .n toate direc+ii"e ca #i a*aceri"e) at=t .n cadru" or(aniza+ii"or c=t #i .neterioru" acestora; Datoria #i ob"i(a+ii"e !ora"e se propa(ă asupra co"e(i"or) a persona"u"ui) ac"ien+i"or) #i a *urnizori"or) to+i ace#tia a=nd neoie de contracte onorate #i de .n+e"e(ere;C=nd "ucruri"e !er( prost #i c=nd apar di*icu"tă+i) !aHoritatea oa!eni"or or *i .n+e"e(ători #i pe c=t

   posibi" or aHuta; Doar onestitatea .n .ncercarea de a aertiza asupra unor ast*e" de eeni!entecritice ă a aduce cooperare #i spriHin; 5n ast*e" de cazuri ae! #i o ob"i(a+ie !ora"ă *a+ă deco!unitate) deoarece actiitatea *ir!ei ca #i siste!u" po"itic) au *ost concepute ast*e" .nc=t săserească neoi"e societă+ii #i nu iners; 5n acest sens) ni se descid noi perspectie #i identi*ică!#i a"te ob"i(a+ii) precu! ce"e "e(ate de protec+ia !ediu"ui) ca parte a responsabi"ită+ii noastre;Apare ineitabi" cestiunea !ora"ită+ii #i a pro*itu"ui; Ceea ce ne interesează pe noi nu este!ora"itatea pro*itu"ui .n sine) ci mor#lit#te# !roe$"l"i  prin care a *ost ob+inut #i mor#lit#te#fel"l"i .n care este *o"osit .n continuare; 3/a pro*itat .n !od ru#inos de *urnizori) c"ien+i #i a"+ii careau *ost i!p"ica+i< Au aut inestitorii un pro*it !ora" Husti*icabi"<

   Nici o actiitate econo!ică care se bazează pe i!ora"itate nu poate *i de succes pe ter!en "un(;Adeăru" econo!ic nu poate *i *a"si*icat "a in*init;Orice .ntreprindere are o anu!ită re$!on$#%ilit#te &n !l#n eonomi şi $oi#l ; Acesta este un

   punct de edere acceptat .n prezent de to+i >actorii> "u!ii a*aceri"or; Dar !ăsura .n care aceastăresponsabi"itate se .!parte .ntre ce"e două p"anuri) econo!ic #i socia") este percepută .n !oddi*erit; 5n ceea ce prie#te "atura econo!ică) se orbe#te .n principa" despre două abordări,-'0) #%ord#re# l#$iă  / *ir!e"e eistă pentru a aduce bene*icii proprietari"or sau pentru a reducecosturi"e de tranzac+ie; Mi"ton 6ried!an sus+inea că principa"a răspundere a !ana(eri"or este de a(estiona a*acerea ast*e" .nc=t să !ai!izeze bene*iciu" proprietari"or) respecti a" ac+ionari"or? iar ace#tia) "a r=ndu" "or) au o sin(ură preocupare' rezu"tate"e *inanciare; 5n iziunea autoru"ui) orice>bun socia"> p"ătit de *ir!ă sub!inează !ecanis!e"e pie+ei' >bunuri"e socia"e> or *i p"ătite *ie deac+ionari %se di!inuează pro*itu"&) *ie de sa"aria+i %se reduc sa"arii"e&) *ie de c"ien+i %prin cre#terea

   pre+uri"or&; 5n acest din ur!ă caz) =nzări"e ar putea scădea #i *ir!a ar aea di*icu"tă+i;2) #%ord#re# $oio+eonomiă / >!ai!izarea pro*itu"ui este a doua prioritate a *ir!ei? pri!a

  este asi(urarea supraie+uirii acesteia>; Ar(u!ente'

  2! Ţi(u) Gabrie"a)  Etica aacerilor n turism, Editura Uranus) Jucure#ti) ,-) p;,$;

  15

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  21/60

  • societă+i"e co!ercia"e sunt persoane Huridice .nre(istrate .ntr/o anu!ită +ară #i trebuie să secon*or!eze "e(i"or din +ara .n care operează? deci e"e nu sunt responsabi"e nu!ai *a+ă deac+ionari?

  • orizontu" de ti!p a" eisten+ei *ir!ei este unu" "un() deci ea trebuie să ur!ărească rezu"tate"eecono!ice pe ter!en "un( #i .n acest scop a accepta #i une"e ob"i(a+ii socia"e %ca nepo"uarea)nediscri!inarea etc;& #i costuri"e ce "e sunt asociate?

  •  practica arată că *ir!e"e nu sunt institu+ii econo!ice pure) ci e"e se i!p"ică #i .n po"itică) .nsport %sponsorizări&) spriHină autorită+i"e na+iona"e sau "oca"e etc;

  BonosuQe Matsusita %creatoru" !ărcii 9anasonic& arăta) "a .nceputu" seco"u"ui a" /"ea) că'>Misiunea industria#u"ui este să .nin(ă sărăcia) să e"ibereze societatea .n (enera" de !izerie #i să/iaducă bunăstarea; A*aceri"e #i produc+ia au scopu" de a .!bo(ă+i nu nu!ai !a(azine"e #i *abrici"e*ir!ei respectie) ci .ntrea(a societate>; E" arăta că *ir!a este ob"i(ată să ob+ină pro*it prin *aptu"că o parte din acesta este a"ocat societă+ii prin p"ata i!pozite"or #i tae"or; 5n acest sens) este dedatoria o!u"ui de a*aceri) .n ca"itate de cetă+ean) să ob+ină un pro*it rezonabi"; Dar >ra+iuneaa*aceri"or este) desi(ur) să *acă disponibi"e bunuri de bună ca"itate #i "a pre+uri rezonabi"e .nederea acoperirii neoi"or consu!atori"or; Acest punct de edere este reprezentati pentruiziunea !odernă .n ceea ce prie#te responsabi"itatea *ir!ei;,2

  Concep+ia !odernă a eticii a*aceri"or priită din ce" !ai i!portant un(i prie#te prob"e!arăspunderii socia"e a a*aceri"or) stabi"irea unei noi cu"turi or(aniza+iona"e) care să +ină sea!a denecesitatea nu nu!ai a !ăririi pro*itu"ui) enituri"or ac+ionari"or #i asocia+i"or ci #i a satis*aceriiadecate a necesită+i"or societă+ii) a tuturor condi+ii"or socia"e care ac+ionează .n societate;Etica a*aceri"or trebuie să (ăsească răspunsuri "a ur!ătoare"e .ntrebări'

  • Unde .ncepe responsabi"itatea *a+ă de societate a or(aniza+ii"or #i unde se s*=r#e#te<• Ce re(u"i de conduită ar trebui să (uerneze a*aceri"e #i pe conducătorii "or<• Este bine ca a*aceri"e să pună !ai presus de neoi"e societă+ii pe ce"e a"e ac+ionari"or

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  22/60

   Nu este u#or să *ie (ăsite so"u+ii"e pentru di"e!e"e etice; Mana(erii trebuie să inesti(eze cu!u"tă aten+ie toate aspecte"e prob"e!ei #i să adopte o decizie care să *ie Hudecată după consecin+e"esocia"e #i !ai pu+in după rezu"tate econo!ice de !o!ent; 9racticarea unui !ana(e!ent !odern)

   pe coordonate !ora"e) a doedit că rezo"area di"e!e"or !ana(eria"e este .n core"a+ie cu a"ori"e persona"ită+i"or indiidua"e an(aHate .n actu" deciziona" !ana(eria"F;,7

  Di"e!e"e etice apar .n "u!ea a*aceri"or atunci c=nd eistă o neconcordan+ă .ntre principii"e etice

  #i situa+ia practică) .ntre ceea ce se dore#te #i ceea ce este de *apt) .ntre siste!e"e proprii de a"ori#i !odu" de satis*acere practică a neoi"or;3e re!arcă de *apt) una din prob"e!e"e practice etre! de di*ici" de rezo"at) deoarece ia+ade!onstrează cu prisosin+ă că ceea ce este etic pentru unu" poate părea "ipsit de etică pentru a"tu";,8

  Din punctu" de edere a" !ana(eru"ui) atenuarea acestor stări %practic) nu se poate orbi dedispari+ia con*"icte"or de interese intra sau etra or(aniza+iona"e& a aea succes nu!ai princon#tientizarea) cunoa#terea #i instru!entarea principii"or etice) a standarde"or etice #i a siste!e"or de a"ori proprii do!eniu"ui econo!ic #i) .n deta"iu) a or(aniza+iei pe care o conduce;Etica .n a*aceri reprezintă ap"icarea standarde"or !ora"e "a situa+ii"e concrete din a*aceri; Oa!eniide a*aceri se con*runtă zi"nic cu prob"e!e de natură etică) ce decur( dintr/o arietate de surse; Une"esunt !ai rare) a"te"e apar cu re(u"aritate;

  9aradou" eticF poate *i pus sub se!nu" unei (rae intero(a+ii pentru o!u" de a*aceri' să/#i asu!eresponsabi"itatea #i riscuri"e inerente ac+iunii sa"e econo!ice sau să ră!=nă "a Hudecata !ora"ă)abstractă) "ipsită de an(aHare responsabi"ă<Această di"e!ă /responsabilitate/moralitate/ i!pune !utarea accentu"ui discursu"ui asupracodu"ui de conduită a o!u"ui de a*aceri de "a !ora"is!F "a etica responsabi"ită+ii;

  Capitolul 4 (Unitatea de curs 4): 5naliza şi solu!ionarea problemelor etice

  Sinteză

  C"m /om deide &n #:"l dilemelor etie?3tandarde"e noastre !ora"e "e(ate) de ee!p"u) de corect) Hust) drept) di*eră de un indiid "a a"tu")datorită di*eren+ei de a"ori "a care se raportează; 9rin ur!are) ni!eni nu poate spune cucertitudine că un anu!e standard !ora" este bun sau rău) dar se poate doedi dacă e" epri!ă oob"i(a+ie *a+ă de a"+ii #i nu nu!ai un bene*iciu *ată de noi .n#ine;De ce"e !ai !u"te ori e *oarte di*ici") ciar #i .n ce"e !ai si!p"e situa+ii) să distin(e! .ntre noi #icei"a"+i) .ntre bene*icii #i ob"i(a+ii #i) .n !od particu"ar este (reu să *aci aceste distinc+ii .ndo!eniu" a*aceri"or) unde un bene*iciu pentru unii poate reprezenta o daună %sau o ob"i(a+ienep"ăcută& pentru a"+ii;

  5n so"u+ionarea di"e!e"or etice) .ntrebări"e ceie sunt'• Cine ar c=#ti(a #i c=t de !u"t<• Cine a pierde #i c=t de !u"t<

  9eter DrucQer arată că proprietaru") o!u" de a*aceri) !ana(erii trebuie să/#i asu!e con#tientresponsabi"itatea pentru bine"e co!un #i să/#i .n*r=neze interesu" propriu #i autoritatea atuncic=nd eecutarea "or dăunează acestora #i "ibertă+ii indiidua"eF,) iziune conseratoare)ei(entă) izor=tă din ideea unei or=nduiri socia"e bazate pe un scop !ora" .n care acceptarearesponsabi"ită+i"or) a .ndatoriri"or #i a ob"i(a+ii"or Husti*ică reendicarea drepturi"or;Un cu!u" de reg"li mor#le) izor=te din respectarea ce"or !ai e"e!entare no+iuni de etică trebuiesă con+ină'

  27 iuţ, I., Consumatorul "i managementul ofertei, Editura -a(ia, CluD8ao(a, 1997.2 -a=t, 4., #anagement, >e -r/den &ress, 8eB [email protected], 1955.25 -ru(@er, &., Realităţile lumii de m$ine, Editura >eora, Iaşi, 1999.

  2

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  23/60

  $;  3espectarea an$a8amentelor făcute; To+i dori! să ae! certitudinea că pro!isiuni"e *ăcute dea"+ii sunt .n tota"itate .ndep"inite) pentru că nerespect=nd această nor!ă e"e!entară)interac+iunea socia"ă construită cu e*ort tinde a se opri iar a*aceri"e or e#ua; Orice teorie!ora"ă este inuti"ă .n condi+ii"e .n care o!u" nu/#i respectă pro!isiuni"e *ăcute) corect #i "ati!p;

  ,;  %onviolenţa; A*ectarea inte(rită+ii *izice #i presiuni"e psiice conduc "a apari+ia unor co!p"ee)

  cu i!p"ica+ii ne(atie asupra !ediu"ui de "ucru? or *i ascunse adeăruri #i a *i denaturatăia+a; Cu drepturi #i ob"i(a+ii no!ina"izate .n coduri de co!porta!ent se poate construi o ca"ede dia"o( prin care se pot preeni con*"icte"e io"ente;

  -;  A8utorul mutual ; Mora"itatea #i codu" etic re("e!entează co!porta!entu" u!an .n co!unitate)inc"uz=nd actiită+i"e indiidu"ui direc+ionate spre o co"aborare .n interese"e co!une a"e(rupu"ui dar #i pentru interese"e indiidua"e a"e *iecăruia; Ciar dacă unii consideră că aceastădescidere .n interesu" indiidu"ui poate a*ecta ar!onia) trebuie rea"izată .n condi+ii"e .n carecostu" pentru rea"izarea dezideratu"ui nu este prea !are;

  2;  3espectul pentru persoană Mora"a co!unită+ii so"icită a prii #i a considera a"te persoane ca pesine .nsu#i) trat=nd serios prob"e!e"e #i interese"e "or) accept=ndu/"e ca "e(iti!e;

  4;  3espectul pentru proprietate; 9ersoane"e doresc să uzeze de dreptu" de proprietate asupra

   bunuri"or) iar dacă e"e consideră că propriu" corp este o proprietate) acest aspect reprezintă uncoro"ar a" respectu"ui pentru persoană;

  *rini!iile f"nd#ment#le uti"izate .n so"u+ionarea prob"e!e"or de etică a a*acerii sunt'• inte(ritatea an(aHa+i"or .n des*ă#urarea actiită+i"or?• obiectiitatea) e"i!in=nd con*"icte"e de interese) in*"uen+e"e eterne .n rea"izarea unor 

  oportunită+i?• co!peten+ă) con#tiinciozitate) aptitudini pro*esiona"e a"e !ana(eri"or #i persona"u"ui an(aHat

  .n a*aceri?• con*iden+ia"itatea in*or!a+ii"or dob=ndite pe parcursu" deru"ării actiită+i"or) cu ecep+ia

  situa+ii"or i!puse de "e(e c=nd se i!pune deză"uirea acestor in*or!a+ii?

  • sericii .n concordan+ă cu standarde"e tenice #i pro*esiona"e re"eante;Ce"e !ai co!une prob"e!e de natură etică sunt' con*"icte"e de interese a"e an(aHa+i"or) daruri"e)ăr+uirea seua"ă) p"ă+i neautorizate) spa+iu" priat a" an(aHa+i"or) prob"e!e de !ediu) securitate!uncii) po"itica de pre+uri) discri!inări"e de orice *e") etc;Eistă nu!eroase cazuri .n care an(aHa+i ai unor *ir!e dau doadă de "ipsă de etică .n a*aceri; Deee!p"u'• acordarea unor co!isioane i"e(a"e pentru ob+inerea de in*or!a+ii con*iden+ia"e despre *ir!e"e

  concurente?• tra*ic i"e(a" cu produse a*"ate .n !onopo"u" statu"ui?• des*ă#urarea unor actiită+i neautorizate?•

  *o"osirea unor docu!ente cu re(i! specia" *a"se sau procurate .n !od i"e(a"?• cazuri"e de eaziune *isca"ă) econo!ie subterană?• .n#e"area corpuri"or de contro" a statu"ui?• uti"izarea unor bunuri *ără proenien+ă "e(a"ă) etc;Mana(erii sunt ob"i(a+i să no!ina"izeze toate persoane"e #i (rupuri"e din interioru" sau eterioru"or(aniza+iei care au "e(ături) an(aHa!ente) ac+iuni sau interese .n rea"izarea sau a"ori*icarea

   per*or!an+e"or *ir!ei;Le(at de etica a*aceri"or eistă nu!eroase subiecte de discu+ie #i i!p"ica+ii; Două te!e interesantesunt ce"e care priesc re"atiis!u" #i ana"iza staQeo"ders %ana"iza ce"or i!p"ica+i&;Re"atiis!u"F ea!inează de ce i(noră! adesea etica .n "uarea decizii"or) iar ana"izastaQeo"dersF *urnizează o structură) un cadru de con*runtare a decizii"or etice;Cei ce sus+in re"atiis!u" dec"ară că nu pute! discerne .ntre corect P (re#it) drept P nedrept) bine P rău; Rareori) "ucruri"e sunt ne(re sau a"be; Ce" !ai des eistă o !u"+i!e de tonuri de (ri;

  21

 • 8/15/2019 utm ---etica profesionala

  24/60

  Re"atiis!u" su(erează că etica este re"atiăF) .n *unc+ie de circu!stan+e"e persona"e) socia"e #icu"tura"e .n care se a*"ă cinea; Re"atii#tii nu sunt cinui+i de di"e!e etice at=ta ti!p c=t ei nu credcă adeăru" poate *i descoperit prin introspec+ie;5n identi*icarea *actori"or situa+iona"i care in*"uen+ează co!porta!entu" etic) or$anizaţia ocupă un"oc centra"; Oa!enii .na+ă a"ori"e !ora"e nu nu!ai .n pri!ii ani de ia+ă) acasă sau .n societate)ci #i de "a !ediu" "or or(aniza+iona"; 9o"itici"e #i coduri"e de conduită) cu"tura or(aniza+iei pot

   pro!oa o considera+ie .na"tă acordată an(aHa+i"or) iar (rupuri"e din interior in*"uen+ează) prinspriHinu" #i perspectie"e pe care "e o*eră !e!bri"or) co!porta!entu" etic; Re(u"i"e scrise .nso+ite#i de !ăsuri punitie) de#i sunt uti"e pentru pro!oarea unui c"i!at etic pentru .ntrea(aor(aniza+ie) nu pot (aranta .ntotdeauna rezu"tate"e bune; Mu"t !ai bene*ice pot *i e"e!ente"ee!o+iona"e de re"a+ionare din cadru" or(aniza+iei) *aorabi"e co!porta!entu"ui etic #i care creeazădisponibi"itate !are pentru a!endarea ac+iuni"or i"e(a"e sau .ncă"carea nor!e"or or(aniza+iona"e;

   ediul  .n care operează or(aniza+ii"e este !arcat de re("e!entări (uerna!enta"e) nor!e #i a"ori.!părtă#ite .n co!un de !e!brii societă+ii; Aceste e"e!ente pot .ncuraHa co!porta!ente"e etice #i

   pot "i!ita aria de ac+iune a unor ac+iuni i!ora"e; Mana(erii trebuie să cunoască ceea ce esteinterzis) să respecte preederi"e "e(a"e #i să pro!oeze practici co!ercia"e "oia"e cu partenerii dea*aceri; Cadru" econo!ic (enera" .ncuraHează prin concuren+ă un standard de co!porta!ent "a care

  trebuie să adere to+i cei care aspiră "a ob+inerea de aantaHe co!petitie .n do!eniu" de actiitate;De ase!enea) nu pot *i i(norate se!na"e"e societă+ii cii"e #i eeni!ente"e socia"/po"itice din Huru"o