of 50 /50
CONSILIUL JUDETEAN SPITALUL DE PSlliIATRIE NEUROLOGIE Adresa : PRUNDULUI NR. 7 - 9 Telefon: 0768186022; 026851 1481; Fax: 0268410205 E-mail - [email protected] Web:http:// www.spnbrasov.ro ..... / """= ..., CODUL DE CONDUITA ETICA DE DEONTOLOGIE PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN SPITALULUL DE PSIHIATRIE NEUROLOGIE 1

CODUL DE CONDUITA ETICA ~I DE DEONTOLOGIE PROFESIONALA de conduita etica si de... · de conduita etica ~i de deontologie profesionala are menirea de a contribui la lmbunatatirea continua

 • Author
  others

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CODUL DE CONDUITA ETICA ~I DE DEONTOLOGIE PROFESIONALA de conduita etica si de... · de conduita...

 • CONSILIUL JUDETEAN BRA~OV SPITALUL DE PSlliIATRIE ~I NEUROLOGIE BRA~OV

  Adresa : PRUNDULUI NR. 7 - 9 Telefon: 0768186022; 026851 1481; Fax: 0268410205

  E-mail - [email protected] Web:http:// www.spnbrasov.ro

  ..... / """=..., ~ CODUL DE CONDUITA ETICA

  ~I DE DEONTOLOGIE PROFESIONALA

  A PERSONALULUI CONTRACTUAL

  DIN SPITALULUL DE

  PSIHIATRIE ~I NEUROLOGIE

  1

 • CUPRINS

  Pag.

  Preambul Misiune ...... ....................................... .... ............. ....... .... ...... ......... ........... ......... ....... ....... ....... ... .... ... 6 Viziune ..... ....... ......... ....... ... .. ...... ...... .. ............. ....... .... .... ........ ......... ........ ... .... ........ .. .... .. ...... ... .... ..... 6

  CAPITOLUL I Domeniul de aplicare ~i principii generate ......... ... ............ ... ..... .. ..... ... ...... .. .... ........ .......... ........ 7 Art. 1 - Domeniul de aplicare ............ .. ...... .. ..... .... ...... .. ...... .. .......... ............ .......... ... ............ ... ........ 7 Art. 2 - Obiective ..... .......... .. ........ ........ ......... ...... ...... ....... ... ... .................. ....... ... ... ............ ....... ....... 7 Art. 3 - Principii generale .. ...... ... .. ................... ........... ....... .... ..... ....... ...... .......... ... .... ........ .............. 8 Art. 4 - Termeni .... ............ .......... ........ .......... .... ... ...... ... .... ....... .......... ........ ..... ...... ........... ....... ...... 11

  CAPITOLUL II Norme generate de conduita profesionala a personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov ................... .......... .... ....... .... ................................................................. ... ....... 12 Art. 5 - Asigurarea unui serviciu public de calitate .. ....... ................................... ... ............... ........ 12 Art. 6 - Respectarea Constitutiei ~i a legilor ......... .... ................ ....... ........ ........ ....... .. ..... ............... 12 Art. 7 - Loialitatea fata de Spitalul de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov .. .................... .................. 12 Art. 8 - Libertatea opiniilor .. ... .. ........ ....... ...... .... ........ ........ ........ ........ ............... ........ ... .... ...... ....... 13 Art. 9 - Activitatea publica ... ........ ............. ... ........ .. ....... .... ...... ....... ....... ........ ....... ........ ...... ........ ... 13 Art. 10 - Activitatea politica .... ...... ......................... .. ...... .. ....... ....... .... ............... .......................... . 13 Art. 11 - Folosirea imaginii proprii ........... ........... ........ ......... ....... .... ... ......... ...... .................... .... .. 14 Art. 12 - Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei ..... ... ....... ......... ...... ... ..... ........ ....... ... 14 Art. 13 - Conduita in cadrul relatiilor internationale ...... ......... ........ ........ ....... ....... .... .... ..... ......... . 14 Art. 14 - Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor ~i avantajelor ......... ... ... .. ............. 15 Art. 15 - Participarea la procesul de luare a deciziilor ........................... ...... ........................... ..... 15 Art. 16 - Obiectivitate in evaluare ........ ....... ............................. .... .... ... ......... ....... ... ..... ...... .. ...... ... 15 Art. 17 - Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute .. ... ....... ... ............ ........ ........ .. .... ........ .. 15 Art. 18 - Utilizarea resurselor publice ......................... ......... ............... ......... ................ .... ....... ..... 16 Art. 19 - Limitarea participarii la achizifii, concesionari sau inchirieri ....... ....... ........ ...... ........... 16

  CAPITOLUL III Responsabilitatea personaHi, integritatea ~i independenfa profesionaHi ......... .... .................. 17 Art. 20 - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a medicului: ... . 17 (1) Despre independenta profesionala a medicului $i responsabilitate .. .... .. .. ....... ............. .... ...... 17 (2) Secretul profesional ... ........ .... ..... ................. .. ....... ......... .. ...... ......... ............................ ........ ..... 17 (3) Reguli generale de comportament in activitatea medicala .... ........ ....... ...... .... .... ....... ........... .. 18

  2

 • ( 4) Obligativitatea acordarii asistentei medicale .................... . .............................. ... .. 18

  (5) intretinerea ~i folosirea cuno~tintelor profesionale. Educatia medicala continua .............. 19 (6) Integritatea ~i imaginea medicului ............................................ ....... ... ............ ....................... 19

  (7) Onorarii ~i atragerea bolnavilor .............................................................................................. 20

  (8) Respectarea drepturilor persoanei ...................................................................................... ... .. 20

  (9) Relatia cu pacientul . ..... ...... . ..... .. ..... . . ........ . ......... ..... .. ................. ............ .... 20

  (10) Consimtamantul ......................................................... ... ........................... 21

  (11) Probleme ale ingrijirii minorilor ......................................................... .................................. 21 (12) Eliberarea de documente .............................................................................. 21 (13) indatoriri fata de public ............................................ ......... . ........................ 22 Art. 21 - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a Asistentilor medicali generali~ti , moa~elor ~i asistentilor medicali ............................................. 22

  Art. 22 - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a farmacistului ........................................................................................................ 22

  Art. 23 - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala

  a biochimistului, biologului sau chimistului ................................................................................ 24

  Art. 24 - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a consilierului juridic ................................................................................................................... 25

  CAPITOLUL IV Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar ~i institufii .. ...... 26 Art. 25 - Raporturi profesionale cu alti profesionisti din domeniul medico-sanitar

  si institutii pentru medici ......................................................................... ..................................... 26 (1) Relatiile medicului cu colegii ~i colaboratorii. Confraternitatea ......... . ... ... .. ... ....... ... .. 26

  (2) Consultul medical .................................................................................................. ................. 27

  (3) Raporturi cu al ti profesioni~ti sanitari ............................................................... 28 Art. 26 - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar

  si institutii pentru asistentul medical generalist, moa~a ~i asistentul medical .................. ... ........ 28

  (a) Raporturile profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul sanitar ........................................ 28

  (b) Raporturile profesionale cu institutiile .................................................................................... 25

  Art. 27 - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar

  si institutii pentru farmaci~ti ....................................... ......................... ..... ............... ........... ......... 29

  Art. 28 - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar si institurii pentru biochimist, biolog ~i chimist din sistemul sanitar ........................................... 29

  CAPITOLUL V Situatii speciale ..................................................................................................... ....................... 30 Art. 29 - Reguli privind cercetarea medicala pe subiecti umani ................................................... 30

  Art. 30 - Exercitiul medicinei de expertiza judiciara ................................................................... .32

  Art. 31 - Exercitiul medicinei private . ... . ................................................................ 32 Art. 32. - Atentarea la viata ~i integritatea fizica a bolnavului. Eutanasia .... ....................... 33 Art. 33 - Situatia bolnavului psihic ..................... .. ...... ............... ........... .................... ................... 33

  3

 • Art. 34 - Prescrierea, eliberarea pe baza unei retete medicale ~i administrarea drogurilor ...... .. .. 34

  Art. 35 - Pacientul privat de libertate ...... .. ...... .. .... .. ..... ........ .... ................ ................................... .. 34

  Art. 36 - Situatia pacientilor infectati cu HIV sau bolnavi de SIDA .............................. ...... ... ... . 34

  CAPITOLUL VI Educatia medicala continua ..................... .......................... .. ........ .. ..... ..... ... ............. ..... ............. 34 Art. 37 -Cre~terea gradului de pregatire profesionala ......... .... ..................................................... 34

  CAPITOLUL VII Obligatii etice ~i deontologice ... .. .. ... ........ ................................................................................... 35 Art. 38 - Obligatia acordarii ingrijirilor medicale ..... .. ..... ............. ..... ... ....... ..... ..... ... ..... ... ....... .... 35

  Art. 39 - Respectarea drepturilor pacientului ............... ........ .... .............. .......................... .......... ... 35 Art. 40 - Consimtamantul .................. ...... .. .. ..... ... ......... ... .... ......... ..... .. ........ ....... ................. ... ...... 36

  Art. 41 - Secretul profesional ...... ....... ......... ....... .................. ......... ....... ......... ......... .. .. ........ ........... 36

  Art. 42 - Probleme ale ingrijirii minorilor ......................................... ......... ... ... .... .............. ...... .. .. 37

  Art. 43 - Concurenta neloiala ..................... ........................................................ ....... .................... 37

  Art. 44 - Publicitatea ...... .. .......... ... ............................................................................................... 37

  CAPITOLUL VIII Norme generale de conduita profesionala a personalului tesa ....... ........ .. .... ....... ... ....... .... .38 Art. 45. - Asigurarea unui serviciu de calitate ................ .... ................................................ ......... 38 Art. 46. - Respectarea Constitutiei ~i a legilor ........ ... ..... ... ...... ...................... .............. ............. .. . 38

  Art. 47. - Loialitatea fata de institutie ........ ...... .. ................... .... ..... ...... ................ .... .... ... ... ..... .... . 38 Art. 48. - Libertatea opiniilor ................................................ ... .............. ........ ....... ........ ... ........... . 39 Art. 49. - Activitatea publica ........ ................ ....... ....... .... ... ..... ....................... ... ..... ............. ...... .. .. 39

  Art. 50. - Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei ...................................................... .39

  Art. 51. - Conduita in cadrul relatiilor internationale ... .......... ..... ... ... .... .............. ....... ...... ... .... .... .40 Art. 52. - Interdiqia privind acceptarea cadourilor, serviciilor ~i avantajelor ..... ........... ............ .40

  Art. 53. - Participarea la procesul de luare a deciziilor ......... .... .... ... ..... ... ....... .............. .... ........... .41

  Art. 54. - Obiectivitate in evaluara peronalului angajat in serviciile tesa .... ............. ....... ............ .41

  Art. 55. - Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute ..... ....... .................. ........... .... ... .......... .41

  Art. 56. - Utilizarea resurselor publice .. ... ........................................... ..... ........... ........ .... .......... .... 42

  Art. 57. - Comunicarea in cadrul entitatii publice .. ....... ... ...... ............... ...... ....... ..... .. ................ .. .42

  CAPITOLUL IX Coordonarea ~i controlul aplicarii normelor de conduita etica ~i deontologie profesionala de catre personalul contractual ... .. ..... ......................... ....... ....... ........ ...... ........ .... 42 Art. 58 - Sesizarea ......................................................................................................................... 42

  CAPITOLUL X Reguli privind solutionarea petitiilor adresate spitalului de catre salariati sau terte persoane .............. ..................... .... ... ...... .... ... .... ..... .............. ..... ... .. .... .. ...... .... 43

  4

 • CAPITOLUL XI Raspunderea Disciplinara .......................................................................................................... 44 Art. 59 - Abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile .............................................................. .44 Art. 60 - Sanctiuni disciplinare speciale ...................................................................................... .45 Art. 61 - Rapundere patrimoniala ......................................................................... ...... ...... ... .... .... 46 Art. 62- Solutionarea sesizarii ................................................................................. .................... 47

  CAPITOLUL XII

  Dispozitii finale ................................................................................ ..... ............................... .... .... 4 7 Art. 63 - Raspunderea ................ .... ... .... ..... ... ........ ................... ....... .. .......................................... .. 4 7 Art. 64 - Asigurarea publicitatii ................ .... .... ............... .... ....................... ....... ....... ............... ..... 48 Art. 65 - Intrarea in vi go are .......................................................................................................... 48 Art. 66. - Legislatia conform careia a fost intocmit prezentul cod de conduita etica ~i deontologie profesionala ................................................................................... .48

  5

 • Preambul Codul de conduita etica ~i de deontologie profesionala reprezinta un cadru de formalizare

  a unor reguli consensuale intre angajafii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, privitoare la modul de a actiona In acela~i spatiu social, pentru a conferi un spor de autoritate acestuia In ansamblul societatii. Parte integranta a mecanismelor de asigurare a calitatii institutionale, Codul de conduita etica ~i de deontologie profesionala are menirea de a contribui la lmbunatatirea

  continua a procesului de formare profesionalii, morala ~i civica, la punerea in act a unor atitudini ~i comportamente cat mai aproape de exemplaritate, In temeiul integritatii profesionale.

  Furnizand un model de conduita, Codul este un contract moral lntre angajatii Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Bra~ov, a carei coeziune o mentine prin angajarea adeziunii ~i devotamentului, a aprecierii, a impartialitatii ~i a comunicarii profesionale. La interferenta dintre moralii ~i drept, Codul de conduita etica ~i de deontologie profesionala este un instrument de orientare, de interventie ameliorativa, de evaluare a moralitatii actiunilor angajafilor Spitalului de Psihiatrie si Neurologie Bra~ov, pe baza unor standarde generate ,,bune pentru fiecare, dar ~i pentru societate'', conciliind: concurenta ~i cooperarea, individualismul ~i solidaritatea, asumarea regulilor generale ~i liberul-arbitru, In scopul de a proteja atat libertatea ~i demnitatea persoanei, cat ~i binele public. Expresie a pozitiilor etice definitorii pentru ceea ce este permis sau nu , Codul de conduita etica ~i de deontologie profesionala desra~oara un ansamblu de drepturi ~i obligatii ce decurg din valori ~i principii civice fundamentale, aplicabile cu flexibilitate in situatii concrete, in ideea afirmarii unei interactiuni sociale armonioase - cadru de realizare justa ~i eficienta a potentialului intelectual ~i uman al tuturor angajatilor Spitalului de Psihiatrie si

  Neurologie Bra~ov.

  Misiunea noastra

  Misiunea Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov este aceea de a oferi servicii medicale de o inalta calitate, de a imbunatatii starea sanatatii populatiei din zona pe care o deserve~te, precum ~i de a ne orienta permanent catre necesitafile acute ale pacientilor ~i de a le furniza servicii medicate integrate ~i aliniate la principiul imbunatatirii continue.

  Viziunea noastra

  Viziunea conducerii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Br~ov, in domeniul calitatii este de a constitui imaginea unei institutii medicale de prestigiu, reprezentativ pentru juderul Bra~ov, de a dobandi ~i mentine o buna reputatie a spitalului prin calitate. Calitatea serviciilor noastre medicate trebuie sa constituie un exemplu pentru unitatile medicale similare ~i o recomandare pentru pacientii no~tri !

  Principiile eticii sunt generale, indiferent de locul de munca al personalului angajat in spital, de aceea, orice abdicare de la principiul universalitatii , in virtutea caruia orice om este privit ca demn de respect ~i de ajutorare prin insa~i calitatea sa umana, este un regres etic. De asemenea, un regres etic este orice abdicare de la principiul in virtutea caruia omul este un "scop in sine".

  6

 • 0 serie de abateri de la relatiile interumanc ce trebuie sa se manifeste intre membrii

  corpului medical, intre corpul medical ~i celelalte categorii de personal din cadrul

  spitalului, intre ace~tia ~i beneficiarii serviciilor noastre, merita a fi enuntate ~i analizate tocmai pentru a stabili care sunt normele deontologice ce trebuie sa ne conduca activitatea.

  In dorinta de imbunatatire a relatiilor interumane, Consiliul de etica al Spitalului de Psihiatrie ~i neurologie Bra~ov, a procedat la intocmirea prezentului cod de conduita etica ~i de deontologie profesionala, valabil pentru intreg personalul angajat al institutiei.

  CAPITOLUL I Domeniul de aplicare ~i principii generale

  Art. 1. - Domeniul de aplicare

  (1) Codul de conduita etica ~i de deontologie profesionala a personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, cuprinde un ansamblu de principii ~i reguli ce reprezinta valorile

  fundamentale in baza carora se desfa~oara activitatea in Spitalul de Psihiatrie ~i Neurologie

  Bra~ov.

  (2) Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita etica ~i de

  deontologie profesionala sunt obligatorii pentru personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, incadrat iin baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile

  ulterioare.

  (3) Sanatatea omului este telul suprem al actului medical. Obligatia cadrelor medicale consta in a apara sanatatea fizica ~i mentala a omului, in a u~ura suferintele, in respectul vietii ~i

  demnitatii persoanei umane, f'ara discriminari in functie de varsta, sex, rasa, etnie, religie,

  nationalitate, conditie sociala, ideologie politica sau orice alt motiv, in timp de pace, precum ~i in timp de razboi. Respectul datorat persoanei umane nu inceteaza nici dupa decesul acesteia.

  ( 4) in exercitarea profesiei sale, cadrul medical acorda prioritate intereselor pacientului, care primeaza asupra oricaror alte interese.

  Art. 2. - Obiective

  Obiectivele prezentului cod de conduita etica ~i deontologie profesionala urmaresc sa asigure: a) ocrotirea drepturilor pacientului;

  b) respectarea obligatiilor profesionale de catre personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie

  Bra~ov;

  c) cre~terea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public,

  precum ~i eliminarea birocratiei ~i a faptelor de coruptie din administratia publica, prin: - reglementarea normelor de conduita etica ~i deontologie profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale ~i profesionale corespunzatoare crearii ~i mentinerii la nivel inalt a prestigiului personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov;

  7

 • - informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se a~tepte

  din partea personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov;

  - crearea unui climat de incredere ~i respect reciproc intre pacienti ~i personalul Spitalului de

  Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov;

  Art. 3. - Principii generale

  ~ Principiile care guverneaza conduita etica ~i deontologia profesionala a

  personalului medical angajat al Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov sunt urmatoarele:

  (1) exercitarea profesiilor medicale se face exclusiv in respect fata de viata ~i de persoana umana;

  (2) in orice situatie primeaza interesul pacientului ~i sanatatea publica; (3) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;

  ( 4) colaborarea, ori de cate ori este cazul, cu to ti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a pacientului;

  (5) acordarea serviciilor se va face la cele mai inalte standarde de calitate posibile, pe baza unui

  nivel inalt de competente, aptitudini practice ~i performante profesionale rara niciun fel de discriminare;

  (6) in exercitarea profesiilor medicale trebuie sa dovedeasca loialitate ~i solidaritate unii fata de

  altii in orice imprejurare, sa i~i acorde colegial ajutor ~i asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;

  (7) personalul medical trebuie sa se comporte cu cinste ~i demnitate profesionala ~i sa nu

  prejudicieze in niciun fel profesia sau sa submineze increderea pacientului;

  (8) prioritatea interesului pacientului - principiu conform caruia personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are indatorirea de a considera interesul pacientului mai presus decat interesul personal,in exercitarea atributiilor functiei;

  (9) asigurarea egalitatii de tratament al pacientului in fata personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, principiu conform caruia personalul are indatorirea de a aplica acela~i regim

  in situatii identice sau similare; (10) profesionalismul - principiu conform caruia personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie

  Bra~ov are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta,

  eficienta, corectitudine ~i con~tiinciozitate ; (11) impaqialitatea ~i nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice

  interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

  (12) integritatea morala - principiu conform caruia personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material; (13) libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov poate sa-~i exprime si sa-~i fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept ~i a bunelor moravuri;

  8

 • (14) cinstea $i corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei $i in indeplinirea

  atributiilor de serviciu, personalul Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra$OV trebuie sa fie de

  buna-credinta $i sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;

  (15) deschiderea $i transparenta - principiu conform caruia activitatile desfa$urate de angajatii Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra$OV in exercitarea atributiilor functiilor lor sunt publice

  $i pot fi supuse monitorizarii pacientilor.

  ~ Principiile care guverneaza conduita etica $1 deontologia profesionala a

  farmacistului in cadrul Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra$OV sunt urmatoarele:

  (1) Codul deontologic al farmacistului cuprinde un ansamblu de principii $i reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se exercita profesia de farmacist pe teritoriul Romaniei.

  (2) Prezentul cod exprima adeziunea farmaci$tilor romani la Carta Universala a Drepturilor

  Omului $i la Carta Farmaciei Europene.

  (3) Codul deontologic al farrnacistului are drept principal scop: a) ocrotirea drepturilor pacientilor; b) respectarea obligatiilor profesionale de catre farmaci$ti;

  c) apararea demnitatii $i a prestigiului profesiunii de farmacist. ( 4) In exercitarea profesiei sale, farmacistul fumizeaza servicii de sanatate specializate

  pacientului $i publicului in general fara niciun fel de discriminare. (5) Relatiile dintre farrnacist $i beneficiarii serviciilor acordate trebuie sa aiba la baza increderea

  in competenta $i experienta profesionala a farmacistului. (6) Aceasta incredere obliga farrnacistul ca de-a lungul intregii sale cariere sa asigure $i sa

  mentina la eel mai inalt nivel performantele $i conduita sa profesionala $i personala, sa i~i

  actualizeze cunO$tintele profesionale permanentiin sfera activitatii sale. (7) Principiile fundamentaleiin baza carora se exercita profesia de farmacist sunt urmatoarele:

  a) exercitarea profesiei se face exclusiv in respect fata de viata $i de persoana umana; b) in orice situatie primeaza interesul pacientului $i sanatatea publica;

  c) respectarea in orice situatie a drepturilor pacientului;

  d) colaborarea ori de cate ori este cazul cu toti factorii implicati in asigurarea starii de sanatate a

  pacientului;

  e) adoptarea unui rol activ fata de informarea $i educatia sanitara a publicului, precum $i fata de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicatiei $i a altor flageluri; f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai inalte standarde de calitate posibile pe

  baza unui nivel inalt de competenta $tiintifica, aptitudini practice $i performante profesionale, in concordanta cu progresele $liintelor $i practicii farmaceutice;

  g) in exercitarea profesiei farmaci$tii trebuie sa dovedeasca loialitate $i solidaritate unii fata de

  altii in oriceiimprejurare, sa i$i acorde colegial ajutor $i asistenta pentru realizarea indatoririlor profesionale;

  h) farrnaci$tii trebuie sa se comporte cu cinste si demnitate profesionala $i sa nu prejudicieze in niciun fel profesia de farmacist sau sa submineze increderea publica in aceasta.

  9

 • (8) in situatiile in care in rezolvarea unei probleme alegerea solutiei nu este prevazuta in normele legale, farmacistul trebuie sa ia o decizie in concordanta cu etica profesiei ~i sa i~i asume responsabilitatea. (9) Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat sa i~i pastreze libertatea ~i independenta profesionala conform juramantului profesiei. (10) Colegiul Farmaci~tilor din Romania garanteaza mentinerea standardelor profesionale la eel mai inalt nivel posibil , in scopul ocrotirii sanatatii publice, prin supravegherea respectarii de

  catre farmaci~ti a indatoririlor profesionale ~i a eticii profesionale, precum ~i prin apararea independentei, onoarei si demnitatii profesionale.

  )> Principiile care guverneaza conduita etica ~i deontologia profesionala a persoanelor care desfa~oara activitatea de control financiar preventiv propriu in cadrul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov sunt urmatoarele:

  (1) Competenta profesionala. Persoana desernnata sa exercite controlul financiar preventiv

  propriu trebuie sa cunoasca ~i sa aplice cu consecventa ~i fermitate prevederile legale in domeniu, asigurand legalitatea ~i regularitatea proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, precum ~i incadrarea acestora in limitele creditelor bugetare sau ale creditelor de angajament. in acest scop, aceasta are obligatia sa cunoasca in permanenta toate reglementarile legale specifice domeniului in care i~i exercita atributiile de acordare a vizei de control financiar preventiv

  propriu. (2) Independenta decizionala in conditiile separarii atributiilor. Persoana desemnata sa exercite controlul financiar preventiv propriu este independenta in luarea deciziilor ~i nu i se poate impune in nici un fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru

  actele sale, intreprinse cu buna credinta, in exercitiul atributiilor sale ~i in lirnita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiva nu poate fi sanctionata sau schimbata din aceasta activitate. Conducerea entitatii publice in care se exercita activitatea de control financiar preventiv propriu este obligata sa ia masurile necesare pentru separarea atributiilor de aprobare, efectuare ~i control a operatiunilor, astfel incat acestea sa fie incredintate unor persoane diferite. (3) Obiectivitate. in exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu ~i, mai ales, in

  luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnata trebuie sa verifice sistematic ~i temeinic proiectele de operatiuni, sa nu cedeze unor prejudecati, presiuni sau influente ce i-ar putea afecta aprecierea corecta a acestora, sa dea dovada de impartialitate, sa aiba o atitudine neutra, lipsita de subiectivism. (4) Conduita morala. Persoana desemnata cu exercitarea activitatii de control financiar preventiv propriu trebuie sa fie de o probitate morala recunoscuta, sa aiba o conduita corecta, sa dea dovada de comportare profesionala reprosabila, la nivelul celor mai inalte standarde. Aceasta trebuie sa aiba o comportare demna in societate, sa-~i desfa~oare activitatea astfel incat sa aiba o buna reputatie. (5) Confidentialitate. Persoana desemnata sa exercite activitate de control financiar preventiv propriu este obligata sa pastreze secretul de stat, secretul de serviciu, dupa caz, in legatura cu continutul proiectelor de operatiuni ce fac obiectul vizei, sa nu divulge in nici un fel informatiile

  10

 • unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei in drept, sau in situatia in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala.

  (6) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv

  propriu persoanele aflate in curs de urmarire penala, de judecata, sau care au fost condamnate, pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, in~elaciune, dare sau luare de mita ~i alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

  Art. 4. - Termeni

  in intelesul prezentului Cod de conduita etica ~i deontologie profesionala , expresiile ~i termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  a) personal al Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov - persoana numita intr-o functie in Spitalul de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile

  ulterioare; b) funqie - ansamblul atributiilor ~i responsabilitatilor stabilite de Spitalul de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, in temeiul legii, in fi~a postului; c) interesul pacientului - acel interes care irnplica garantarea ~i respectarea de catre Spitalul de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov a drepturilor, libertatilor ~i intereselor legitirne ale pacientilor, recunoscute de Constitutie, legislatia intema ~i tratatele intemationale la care Romania este parte, precum ~i indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienfei, eficacitatii ~ i

  economicitatii cheltuirii resurselor; d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor functiei. e) conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov contravine interesului pacientului, astfel !neat afecteaza sau ar putea afecta independenta ~i impaqialitatea sa in luarea deciziilor ori

 • unei terte persoane, cu exceptia cazurilor in care este autorizata in mod expres de catre cei 'in

  drept, sau in situatia 'in care furnizarea informatiei reprezinta o obligatie legala sau profesionala. (6) Incompatibilitate. Nu pot fi desemnate sa exercite activitate de control financiar preventiv

  propriu persoanele aflate 'in curs de urmarire penala, de judecata, sau care au fost condamnate,

  pentru fapte privitoare la abuz in serviciu, fals, uz de fals, in~elaciune, dare sau luare de mita ~i alte infractiuni prin care au produs daune patrimoniului persoanelor fizice sau juridice.

  Art. 4. - Termeni

  in 'intelesul prezentului Cod de conduita etica ~i deontologie profesionala , expresiile ~i termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

  a) personal al Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov - persoana numita intr-o functie 'in Spitalul de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare;

  b) funqie - ansamblul atributiilor ~i responsabilitatilor stabilite de Spitalul de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, 'in temeiul legii, in fi~a postului;

  c) interesul pacientului - acel interes care implica garantarea ~i respectarea de catre Spitalul de

  Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov a drepturilor, libertatilor ~i intereselor Jegitime ale pacientilor, recunoscute de Constitutie, legislatia intema ~i tratatele intemationale la care Romania este parte,

  precum ~i 'indeplinirea atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii ~i

  economicitatii cheltuirii resurselor; d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatieL influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii

  atributiilor functiei. e) conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov contravine interesului pacientului, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta ~i impartialitatea sa in luarea deciziilor ori

  indeplinirea la timp ~i cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute; f) informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei. g) informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau

  identificabila.

  11

 • CAPITOLUL II Norme generate de conduita profesionata a personalului

  Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov

  Art. 5. - Asigurarea unui serviciu public de calitate

  (1) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul pacientului, prin participarea activa la luarea deciziilor ~i la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii obiectivelor Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, in limitele atributiiilor stabilite prin fisa postului.

  (2) In exercitarea functiei personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a avea un comportament profesionist, precum ~i de a asigura, In conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga ~i a mentine !ncrederea pacientului in integritatea, impartialitatea ~i eficacitatea Spitalului de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov.

  Art. 6. - Respectarea Constitufiei ~i a legilor

  (1) Angajatii Spitalului de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia ca, prin actele ~i faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tiirii ~i sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conforrnitate cu atributiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale. (2) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii funttiilor detinute.

  Art. 7. - Loialitatea fafa de Spitalul de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov

  (1) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul spitalului in care i~i desfa~oara activitatea, precum ~i de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

  (2) Angajatilor Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov le este interzis: a) sa exprime In public aprecieri neconforme cu realitatea In legatura cu activitatea Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, cu politicile ~i strategiile acestuia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual; b) sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare ~i in care activitatea Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens; c) sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege; d) sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea funqiei , daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile Spitalului de Psihaitrie ~i Neurologie Bra~ov ori ale unor sau angajati contractuali, precum ~i ale persoanelor fizice sau juridice;

  12

 • e) sa acorde asistenta si consultanfa persoanelor fizice sau juridice, in vederea promoviirii de

  actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov.

  (3) Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplica ~i dupa incetarea raportului de munca, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.

  (4) Prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a personalului contractual de a fumiza informatii de interes public celor interesati, In condi!iile legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

  Art. 8. - Libertatea opiniilor

  (1) in mdeplinirea atributiilor de serviciu angajatii Spitalului de Psibiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia de a respecta demnitatea funqiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in care i~i desfa~oara activitatea.

  (2) in activitatea lor angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia de a respecta libertatea opiniilor ~i de a nu se lasa influentati de considerente personale.

  (3) In exprimarea opiniilor, personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov trebuie sa

  aiba o atitudine concilianta ~i sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

  Art. 9. - Activitatea publica

  (1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desernnate in acest sens de conducatorul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov in conditiile legii.

  (2) Angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare

  incredintat de managerul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov. (3) in cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i

  Neurologie Bra~ov pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face

  cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al Spitalului de

  Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov.

  Art. 10. - Activitatea politica

  In exercitarea functiei detinute, personalului Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov ii este interzis: a) sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

  b) sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica; c) sa colaboreze, atat In cadrul relatiilor de serviciu, cat ~i in afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice; d) sa afi~eze in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice insernne ori obiecte inscriptionate cu

  sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

  13

 • Art. 11. - Folosirea imaginii proprii

  in considerarea functiei pe care o detine, personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum ~i in scopuri electorale.

  Art. 12. - Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei . . . (1) in relatiile cu personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, precum ~i cu persoanele fizice sau juridice, angajapi institutiei sunt obligati sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine ~i amabilitate. (2) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei ~i demnitatii persoanelor din cadrul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, precum ~i ale persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei, prin: a) intrebuintarea unor expresii jignitoare;

  b) dezvaluirea aspectelor vietii private; c) formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

  (3) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov trebuie sa adopte o atitudine impaqiala ~i justificata pentru rezolvarea clara ~i eficienta a problemelor pacientilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte principiul egalitatii pacientilor in fata legii ~i a Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, prin: a) promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la aceea~i categorie de situatii de fapt; b) eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase ~i politice, starea materiala, de sanatate, varsta, sexul sau alte aspecte.

  Art. 13. - Conduita in cadrul relatiilor internationale

  (1) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov care reprezinta autoritatea sau institutia publica in cadrul unor organizatii intemationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii ~i alte activitati cu caracter international are obligatia sa promoveze o imagine favorabila tarii ~i a Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov. (2) in relatiile cu reprezentantii alter state, angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia de a nu exprima opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale. (3) In deplasarile in afara tarii, personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov este obligat sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol ~i sa respecte legile ~i obiceiurile

  tarii gazda.

  14

 • Art. 14. - Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor ~i avantajelor

  Angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov nu trebuie sa solicite ori sa

  accepte cadouri, servicii, favoruri , invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal,

  familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura

  politica, care le pot influenta impartialitatea In exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

  Art. 15. - Participarea la procesul de luare a deciziilor

  (1) in procesul de luare a deciziilor angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale ~i sa i~i exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat ~i impartial.

  (2) Angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre spital, precum ~i indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

  Art. 16. - Obiectivitate in evaluare

  (1) in exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia sa asigure egalitatea de ~anse ~i tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul din subordine.

  (2) Personalul de conducere al Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia sa examineze ~i sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru

  personalul din subordine, atunci cand propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din funqii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma

  de favoritism ori discriminare.

  (3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori

  promovarea In functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3.

  Art. 17. - Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute

  (1) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia de a nu folosi atributiile

  functiei detinute in alte scopuri decat cele prevazute de lege. (2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

  (3) Angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea , , functiei pe care o detin.

  15

 • ( 4) Angajatii Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov au obligafia de a nu impune altar angajati ai spitalului sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de

  a nu le sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

  Art. 18. - Utilizarea resurselor publice

  (1) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov este obligat sa asigure ocrotirea

  proprietatii publice ~i private a statului ~i a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.

  (2) Personalul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov are obligatia sa foloseasca timpul de

  lucru, precum $i bunurile apartinand spitalului numai pentru desfa$urarea activitatilor aferente

  functiei detinute. (3) Personalul Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra$OV trebuie sa propuna $i sa asigure,

  potrivit atributiilor care ii revin, folosirea utila $i eficienta a banilor publici , in conformitate cu prevederile legale.

  ( 4) Personalului Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra~ov care desfa$oara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice ii este interzis sa foloseasca timpul de

  lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.

  Art. 19. - Limitarea participarii la achizifii, concesionari sau inchirieri

  (1) Orice angajat al Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra~ov poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile

  legii , cu exceptia urmatoarelor cazuri: a) cand a luat cuno$tinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atribufiilor de serviciu, despre

  valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute; b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

  respectiv; c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele

  interesate de cumpararea bunului nu au avut acces. (2) Dispozitiile alin. ( 1) se aplica in mod corespunzator $i in cazul concesionarii sau inchirierii

  unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ

  teritoriale. (3) Angajatilor Spitalului de Psihiatrie $i Neurologie Bra~ov le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte

  conditii decat cele prevazute de lege. ( 4) Prevederile al in. (1)-(3) se aplica in mod corespunzator $i in cazul realizarii tranzactiilor prin

  interpus sau in situafia conflictului de interese.

  16

 • CAPITOLUL III Responsabilitatea personala, integritatea

  ~i independenta profesionala

  Art. 20. - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a medicului:

  (1) Despre independenta profesionala a medicului ~i responsabilitate:

  a) Medicul are independenta profesionala absoluta, libertatea absoluta a prescriptiilor ~i actelor medicale pe care le considera necesare, in limitele competentei sale, ~i este raspunzator pentru acestea. in cazul limitarii prin constrangeri administrative ~i/sau economice a independentei sale, medicul nu este raspunzator;

  b) Medicul nu va garanta vindecarea afeqiunii pentru care pacientul i s-a adresat; c) in activitatea medicala ce se des~oara in echipa (sectii de spital, proces de invatamant medical tip rezidentiat), raspunderea pentru actele medicale apartine ~efului echipei, in limitele atributiilor administrative de coordonare, ~i medicului care efectueaza direct actul medical , in limitele competentei sale profesionale ~i rolului care i-a fost atribuit de ~eful echipei. in echipele interdisciplinare, ~eful echipei se considera a fi medicul din specialitatea in care s-a stabilit diagnosticul major de internare, daca nu exista reglementari speciale care sa prevada altfel; d) incredintarea totala sau partiala a obligatiilor proprii catre alte persoane, in lipsa controlului personal, constituie abatere deontologica; e) Exprimarea consimtamantului informat al pacientului pentru tratament nu inlatura responsabilitatea medicului pentru eventualele gre~eli profesionale.

  (2) Secretul profesional:

  a) Secretul profesional este obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege; b) Fae obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, in timpul exercitarii profesiei sale, a aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a bolnavului, a fami liei, a apartinatorilor, precum ~i probleme de diagnostic, prognostic, tratarnent, diverse circumstante in legatura cu

  boala. Secretul profesional persista ~i dupa terminarea tratamentului sau decesul pacientului; c) Secretul profesional trebuie pastrat ~i fata de apartinatori, daca pacientul nu dore~te altfel; d) Secretul profesional trebuie pastrat fata de colegi, cadre sanitare ~i institutiile medicale care nu sunt implicate in actul medical al pacientului in cauza; e) in comunicarile ~tiintifice cazurile vor fi in asa fel prezentate incat identitatea bolnavului sa nu poata fi recunoscuta; f) in cazul in care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul mass-media la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii ~efi ai unitatilor medicale sunt obligati sa ia toate masurile in a~a fel incat accesul mass-media la pacient sa se faca numai cu

  17

 • acceptuJ medicului curant $i al pacientului. Acordarea de informatii cu privire la un anumit caz

  se poate face numai cu acordul pacientului, al medicului curant $i al $efului unitatii medicale; g) Evidentele medicale trebuie pastrate ca materiale secrete profesionale.

  (3) Reguli generale de comportament in activitatea medicala:

  a) Medicul nu poate trata un pacient tara a-J examina medical in prealabil, personal. Numai in

  cazuri exceptionale, de urgenta sau in cazuri de forta majora (imbolnaviri pe nave maritime aflate in mers, pe avioane in zbor, Jocuri inaccesibile sau in timp util) se vor da indicatii de tratament prin mijloace de teJecomunicatii;

  b) Medicul poate executa o activitate medicala doar daca are pregatire $i practica suficienta

  pentru aceasta. Aceasta prevedere nu se aplica in cazuri de urgenta vitala, care nu poate fi rezolvata altfel;

  c) Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate $i pentru manuirea

  carora are pregatire ori suficienta practica; d) Daca in urma examinarii sau in cursul tratamentului medicul considera ca nu are suficiente cuno$tinte ori experienta pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, va solicita un consult, prin

  orice mijloace, cu alti speciali$ti sau va indrurna bolnavul catre ace$tia; e) in caz de pericol de moarte iminent, medicul va ramane langa pacient atat timp cat este nevoie

  de ajutorul Jui profesional; f) Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceea$i grija $i aceea~i atentie ca ~i eel care are ~anse de

  vindecare; g) Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar ~i a ~anselor de

  1nsanato$ire. MedicuJ va evita sa trezeasca prin comportamentul Jui imaginea unei boli mai grave

  decal este ea in realitate; h) Medicul va pastra o atitudine de stricta neutralitate $i neamestec in problemele familiale ale

  bolnavului, exprimandu-~i parerea numai daca este solicitat ~i numai daca interventia este

  motivata de interesul sanatatii boJnavului ; i) Medicul nu trebuie sa se implice in problemele legate de interesele materiale din familia

  bolnavului sau.

  ( 4) Obligativitatea acordarii asistentei medicale:

  a) Medicul care se gase~te in prezenta unui bolnav sau ranit in pericol are obligatia sa ii acorde

  asistenta la nivelul posibilitatilor momentului ~i locului ori sa se asigure ca eel in cauza prime$te

  ingrijiriJe necesare; b) in caz de calamitati naturale sau accidentari in masa, medicuJ este obJigat sa raspunda la

  chemare, chiar sa i~i ofere de bunavoie serviciile medicale imediat ce a luat cunostinta despre

  eveniment; c) Medicul poate refuza acordarea de mgrijiri de sanatate din motive personale sau profesionale temeinice, indrumand pacientul spre alte surse de ingrijire medicala, cu exceptia situatiilor de

  18

 • urgenfa. Medicul este obligat sa puna la dispozitie confratelui care preia pacientul toate informatiile medicale referitoare la caz.

  (5) intretinerea ~i folosirea cuno~tintelor profesionale. Educatia medicala continua:

  a) Medicii au datoria de a-~i perfectiona continuu cuno~tintele profesionale;

  b) in folosirea unor metode terapeutice noi trebuie sa primeze interesul pacientului, iar acestea nu pot fi utilizate decat dupa evaluarea raportului risc-beneficiu.

  (6) Integritatea ~i imaginea medicului:

  a) Medicul trebuie sa fie model de comportament etico-profesional, contribuind la cre~terea nivelului sau profesional ~i moral, a autoritatii ~i prestigiului profesiunii medicale pentru a merita stima ~i increderea pacientilor ~i a colaboratorilor;

  b) Medicul nu trebuie sa se foloseasca de un mandat electiv, o functie administrativa sau de alte autoritati pentru a-~i cre~te clientela;

  c) Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregatirii sale profesionale; d) Informarile privind serviciile medicale sunt acceptate, cu conditia sa fie corecte, ~i se pot

  referi la sediul profesional, orele de functionare, conducerea institutiei medicale, specialitatea ~i

  titlul medicului, metodele de diagnostic ~i tratament folosite (aceste informatii trebuie sa se

  refere numai la metode de diagnostic ~i tratament fundamentate ~tiintific ~i acceptate in lumea

  medicala. Nu trebuie sa contina informatii eronate sau care ar putea induce pacientii in eroare),

  tarifele percepute (aceste informatii nu trebuie sa induca pacientilor impresia ca neapelarea la serviciile medicului respectiv le poate pune in pericol starea de sanatate fizica sau psihica);

  e) Medicul nu poate face reclama unor medicamente sau bunuri medicale de consum. Mentionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale in cuprinsul unor articole, ciifti, facuta in scop ~tiintific, nu se considera reclama; f) Medicul nu trebuie sa faca propaganda in mediile nemedicale sau chiar medicate unor procedee de diagnostic ori tratament insu:ficient probate, fara sa sublinieze ~i rezervele ce se

  impun; g) Este contrara eticii intelegerea dintre doi medici, intre medic ~i farmacist sau intre medic ~i un

  cadru auxiliar pentru obtinerea de avantaje materiale; h) Este interzisa medicului practician implicarea in distribuirea unor remedii, aparate sau produse

  medicamentoase autorizate ori neautorizate; i) Este interzisa practicarea de catre medic a unor activitati care dezonoreaza profesia medicala.

  Orice medic trebuie sa se abtina, chiar in afara vietii profesionale, de la acte de natura sa duca la

  desconsiderarea acesteia; j) Medicul nu poate fi obligat sa i~i exercite profesia in conditii ce ar putea compromite calitatea ingrijirilor medicale ~i a actelor sale profesionale, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale

  vi tale; k) Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de riscuri remedii sau procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice practica nestiintifica este interzisa;

  19

 • I) Este interzisa acordarea de facilitati, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care practica ilegal medicina. Medicul are obligatia de a sesiza existenta unor astfel de situatii Colegiului Medicilor, filiala Bra~ov.

  (7) Onorarii ~i atragerea bolnavilor

  a) Este interzisa emiterea oricarui document medical care ar aduce pacientului un avantaj material nejustificat sau ilicit;

  b) Este interzisa medicului practicarea concurentei neloiale, inclusiv prin practicarea unor tarife

  minimale, vadit disproportionate fafa de costul real al serviciului medical, 1n scopul atragerii clientelei. Este admis serviciul gratuit in scopuri filantropice, cu informarea colegiului teritorial al medicilor eel mai tarziu la 3 zile dupa acordarea asistentei medicale.

  (8) Respectarea drepturilor persoanei

  a) Medicul trebuie sa respecte dreptul persoanei in privinta optiunii libere asupra medicului sau curant ~i chiar sa faciliteze aceasta posibilitate;

  b) Un medic care este solicitat sau are obligatia sa examineze o persoana privata de libertate ori sa dea 1ngrijiri in mediu carceral nu poate nici direct, nici indirect, fie ~i numai prin simpla

  prezenta, sa cautioneze sau sa favorizeze atingerea integritatii fizice ori psihice a vreunui detinut, inclusiv a dernnitatii acestuia. Daca medicul constata ca persoana privata de libertate a suportat maltratari, are obligatia sa informeze autoritatea judiciara.

  (9) Relatia cu pacientul

  a) Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facuta impersonal, ci incercand stabilirea unei relatii umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului sa nu para un act

  formal; b) Este interzis ca medicul curant sa intretina relatii sexuale cu pacientii sai sau sa-i supuna pe ace~tia unor acte degradante pentru fiinta umana;

  c) Medicul trebuie sa dea dovada de diligenta maxima in stabilirea diagnosticului, tratamentului

  adecvat ~i in evitarea complicatiilor previzibile la pacientul aflat in ingrijirea sa;

  d) Prescriptiile medicale trebuie formulate cat mai clar, medicul asigurandu-se ca a fost inteles complet de catre bolnav ~i anturajul acestuia, mergand pana la incercarea de a supraveghea

  executarea tratamentului; e) Din momentul in care a raspuns unei solicitari, medicul este automat angajat moral sa asigure

  bolnavului in cauza ingrijiri con~tiincioase ~i devotate, inclusiv prin trirniterea pacientului la o

  unitate medicala sau la un specialist cu competente superioare; f) Medicul curant are obligatia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului

  sau obtinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boala; g) In caz de razboi, cataclisme, epidemii ~i atentate, medicul nu are dreptul sa i~i abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente in conformitate cu legea.

  20

 • (10) Consimtamantul

  a) Pentru orice interventie medicala diagnostiaa sau terapeutica este necesar consimtamantul informat al pacientului;

  b) Consimtamantul pacientului va fi exprimat in conditiile legii; c) Consimtamantul va fi dat dupa informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, altemativelor terapeutice, cu riscurile $i beneficiile acestora;

  d) in situatia pacientilor minori, incompetenti sau care nu i$i pot exprima vointa, consimtamantul va apartine reprezentantilor legali. Daca medicul curant apreciaza ca decizia reprezentantului legal nu este in interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de specialitate pentru a

  evalua cazul $i a lua decizia; e) In situatii de urgetaa, cand este pusa in pericol viata pacientului, iar acesta nu i$i poate exprima vointa $i rudele sau reprezentantii legali nu pot fi contactati, consimtamantul este implicit, iar medicul va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmand ca informarea acestuia sa se faca ulterior; t) Prognosticul grav va fi imparta~it pacientului cu prudenta $i tact, tinandu-se cont de starea psihica a acestuia. Prognosticul va fi dezvaluit $i familiei doar daca pacientul consimte la aceasta. in cazul in care se considera ca dezvaluirea prognosticului infaust va dauna pacientului sau atunci cand acesta nu dore$te sa afle, prognosticul poate fi dezvaluit familiei.

  (11) Probleme ale iogrijirii minorilor

  a) Medicul trebuie sa fie aparatorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci cand

  apreciaza ca starea de sanatate a copilului nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine

  protejata de anturaj; b) Daca medicul apreciaza ca un minor este victima unei agresiuni sau privatiuni, are obligatia de

  a-I proteja uzand de prudenta $i anuntand autoritatea competenta.

  (12) Eliberarea de documente

  a) Este interzisa eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenta sau a unor rapoarte tendentioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectiva; b) Medicul poate emite certificate, atestate ~i documente permise de lege, pe baza propriilor sale constatari $i a examenelor necesare in acest scop. Este interzis ca informatiile medicale sa fie prezentate deformat sau ascunse. Documentele medicale vor respecta forma prevazuta de lege. Documentele medicate nu trebuie sa contina mai multe date decat este necesar scopului pentru

  care acestea sunt intocmite $i eliberate; c) Persoana la care se refera documentul medical emis are dreptul de a fi informata cu privire la continutul acestuia.

  21

 • (13) indatoriri fata de public

  a) Medicul chemat intr-o familie ori colectivitate trebuie sa se ingrijeasca de respectarea regulilor

  de igiena $i de profilaxie. El va semnala bolnavului ~i anturajului responsabilitatea ce revine

  acestora fata de ei 1n$i$i, dar ~i fata de comunitate ~i colectivitate;

  b) Medicul are obligatia morala de a aduce la cuno$tinta organelor competente orice situatie de

  care afla $i care reprezinta un pericol pentru sanatatea publica.

  Art. 21. - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a asistentilor medicali eeneralisti, moaselor si asistentilor medicali:

  (1) Asistentul medical generalist, moa$a si asistentul medical trebuie sa evite in exercitarea profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei $i sa evite tot ceea ce este incompatibil cu demnitatea si moralitatea individuala $i profesionala;

  (2) Asistentul medical generalist, moa$a $i asistentul medical au obligatia sa manifeste o

  conduita irepro$abila fata de bolnav, respectiind intotdeauna demnitatea acestuia;

  (3) In caz de pericol public, asistentul medical generalist, moa$a $i asistentul medical nu au dreptul sa i$i abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente, conform legii .

  ( 4) Asistentul medical generalist, moa$a $i asistentul medical sunt raspunzatori pentru fiecare dintre actele lor profesionale;

  (5) Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesionala, asistentii medicali generali$ti, moa$ele $i asistentii medicali din sistemul public sau privat incheie o asigurare de raspundere civila

  pentru gre$eli in activitatea profesionala; (6) incredintarea atributiilor proprii unor persoane lipsite de competenta constituie gre$ala

  deontologica; (7) Asistentul medical generalist, moa$a $i asistentul medical trebuie sa comunice cu pacientul intr-o maniera adecvata, folosind un limbaj respectuos, minimalizand terminologia de

  specialitate pe intelesul acestora; (8) Asistentul medical generalist, moa$a $i asistentul medical trebuie sa evite orice modalitate de

  a cere recompense, altele decat formele legale de plata.

  Art. 22. - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a farmacistului:

  (1) lndiferent de sfera de activitate, farmacistul trebuie aa aiba in centrul atentiei sale binele

  pacientului $i al publicului in general; (2) Farmacistul este raspunzator pentru toate deciziile sale profesionale, indiferent de

  responsabilitatile asumateiin exercitarea profesiei sale; (3) farmacistul, in timpul exercitarii actului profesional, este obligat sa respecte urmatoarele

  reguli:

  22

 • a) sa i~i exercite profesia in conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevazute de regulile de buna practica din domeniul sau de activitate;

  b) sa i~i indeplineasca iindatoririle profesionale cu competenfa, in termenele stabilite;

  c) sa profeseze doar in acele posturiiin care i se perrnite sa i~i respecte indatoririle esentiale ca farmacist, libertatea de decizie ~i independenta profesionala; d) sa accepte acele posturi pentru care are competenfa~si disponibilitatea necesare pentru a indeplini cu succesiindatoririle profesionale. in acest sens trebuie sa se informeze asupra

  specificului activitatii, accesului la mijloacele necesare pentru exercitarea profesiunii la standardele necesare;

  e) sa i~i indeplineasca personal atribtiile ~i la nevoie sa delege o persoana competenta autorizata pentru indeplinirea anumitor activitati profesionale, asumandu-~i raspunderea; f) sa informeze imediat o persoana responsabila in cazul in care nu i~i poate indeplini indatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp masuri de remediere; g) sa raporteze medicului prescriptor sau autoritafilor competente orice efect nedorit sau advers al medicamentelor, in scopul optimizarii tratamentelor;

  h) sa se abtina sa critice sau sa condamne convingerile personale ori religioase ale pacientului care apeleazii la serviciile sale; i) sa acorde servicii in mod egal pentru to!i pacientii, rara discriminare, in ordinea solicitarii acestora, cu excepfia situatiilor de urgenta; j) sa se asigure ca serviciile sale au fost percepute ~i infelese corect de pacient, incurajandu-1 sa participe activ la reu~ita tratamentului; k) sa nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care ii intra in atribufii, conform legii.

  ( 4) Farmacistul po ate refuza acordarea unor servicii catre pacient atunci ciind refuzul este justificat de interesul sanatatii pacientului. (5) lnainte de a-~i asuma o functie de conducere, farmacistul trebuie sa se autoevalueze ~i sa se asigure ca este capabil sa indeplineasca toate responsabiliattile acestei functii. (6) in exercitarea functiei , farmacistul-~ef are urmatoarele obligafii: a) trebuie sa se informeze asupra tuturor aspectelor ~i cerintelor legate de funqia pe care o

  indepline~te;

  b) trebuie sa se asigure ca tofi membrii personalului aflat in subordinea sa sunt informati asupra

  atributiilor profesionale pe care trebuie sa le indeplineasca; c) trebuie sa transmita instruqiunile clar pentru a impiedica orice rise de eroare; in masura

  posibilitatilor, el va transmite in scris proceduri standard de operare; d) se va asigura ca membrii personalului aflat in subordinea sa i~i indeplinesca atribufiile in

  conformitate cu prevederile legale, dar ~i cu competenta ~i aptitudinile personale; e) trebuie sa respecte independenta profesionala a farmaci~tilor din subordine; f) se asigura ca echipamentele, localul ~i utilitatile de la locul de munca sunt mentinute la standardele acceptate pentru desra~urareaiin bune conditii a activitatilor profesionale; g) se asigura ca toate activitatile profesionale desfasurate sub controlul sau, precum ~i cele exercitate de el personal sunt supuse asigurarii de raspundere profesionala; h) se asigura ca toate masurile privind pastrarea confidentialitafii sunt efective;

  23

 • i) are datoria sa notifice colegiului pe raza caruia i$i desfa$oara activitatea orice schimbare de interes profesional privind membrii personalului din subordinea sa ori functia sa;

  j) trebuie sa accepte, in masura posibilitatilor, elevi $i studenti pentru indeplinirea stagiului de practica in unitatea pe care o conduce.

  (7) Competenta profesionala

  a) Farmacistul trebuie sa i$i asigure $i sa i$i mentina la uniinalt nivel preaatirea profesionala, prin

  actualizarea permanenta a cuno$tinteloriin aria sa profesionala, in scopul indeplinirii atributiilor cu competenta necesara.

  b) in vederea actualizarii permanente a cuno$tintelor profesionale, farmacistul este obligat:

  - sa i$i planifice $i sa participe la formele de pregatire profesionala organizate sau acreditate de Colegiul Farmaci$tilor din Romania;

  - sa evalueze $i sa aplice in practica curenta cuno$tintele actualizate permanent;

  - sa ateste cu documente doveditoare pregatirea sa, prin formele programelor de dezvoltare

  profesionaaa acceptate, atunci cand acest lucru ii este solicitat de comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este inregistrat; (8) Confidentialitatea

  a) Farmacistul are datoria de a respecta si proteja informatia profesionala;

  b) Farmacistul trebuie sa respecte $i sa protejeze confidentialitatea informatiilor referitoare Ia pacienti, obtinute in cursul activitatilor profesionale;

  c) lnformatiile pot fi dezvaluite in urmatoarele cazuri: - cand pacientul $i-a dat consimtamantul scris;

  - cand tutorele pacientului a consiftit in scris, daca varsta pacientului sau starea sa de sanatate nu permite aceasta;

  - cand este necesar pentru a preveni afectari majore sau punereaiin pericol a sanatatii pacientului,

  a unei terte persoane sau a publicului in general;

  - stabilirea vinovatiei in cazul savar$irii unor infractiuni, la solicitarea instantei de judecata; - in alte situatii prevazute de lege; d) Farmacistul nu trebuie sa dezvaluie, decat cu acordul scris al medicului prescriptor, nici o

  informatie referitoare la practica prescrierii acestuia;

  e) Farmacistul trebuie sa protejeze informatia profesionala interna, respectad urmatoarele reguli: - sa nu permita accesul tertilor la informtt:ii privind activitatea unitatii in care i$i desfa$oara activitatea, decat cu acordul scris al angajatorului sau in alte situatii prevazute de lege; - sa respecte ceritele legale de protectie a informatiilor privind acumularea $i utilizarea acestora; - sa asigure proteqia informatiilor la operatiunile de stocare, transmitere, primire ori distrugere.

  Art. 23. - Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a biochimistului, biologului sau chimistului:

  (1) in exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul $i chimistul din sistemul sanitar respecta demnitatea fiintei umane $i principiile eticii, dand dovada de responsabilitate profesionala $i morala, actionand intotdeauna in interesul pacientului , al familiei pacientului $i al comunitatii.

  24

 • (2) Biochimistul, biologul ~i chimistul din sistemul sanitar sunt obligati sa pastreze secretul profesional.

  (3) Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza ~i masurile se iau, dupa caz, de

  catre ~eful echipei medicale sau de conducerea unitatii ori de catre Colegiul Medicilor din

  Romania, impreuna cu Ordinul Biochimi~tilor, Biologilor ~i Chimi~tilor, potrivit Codului de etica ~i deontologie profesionala a biochimi~tilor, biologilor ~i chimi~tilor din sistemul sanitar.

  Art. 24. Responsabilitatea personala, integritatea ~i independenta profesionala a consilierului juridic:

  (1) lntegritatea ~i autonomia profesionala, respectarea legilor, probitatea, onoarea, vigilenta, confidentialitatea, organizarea, eficacitatea ~i perseverenta sunt ideile diriguitoare care guverneaza activitatea consilierului juridic;

  (2) Indeplinirea corecta ~i in timp util a atributiilor profesionale confera substanta principiului integritafii profesionale;

  (3) Autonomia ~i independenta profesionala a consilierului juridic se manifesta prin asumarea unor responsabilitati ~i actionarea la moment oportun intr-un context determinat; (4) Consilierii juridici sunt independenti din punct de vedere profesional ~i se supun numai Constitutiei Romaniei, legii, statutului profesiei ~i prezentului cod de deontologie profesionala. Prin independenta profesionala in sensul prezentului cod se intelege libertatea de actiune ~i de opinie care este limitata doar prin dispozttii legale sau regulamentare aplicabile profesiei de consilier juridic; (5) Corectitudinea ~i integritatea morala sunt valori fundamentale pe care consilierul juridic este obligat sa le respecte atat in timpul serviciului cat ~i in afara acestuia; (6) Rezultatul activitatii consilierului juridic este o consecinta a urmaririi atente ~i continue a derularii sarcinilor incredintate; (7) Datoria fiecarui consilier juridic este sa pastreze secretul datelor ~i informatiilor de care a luat la cuno~tinta in virtutea exercitarii profesiei cu exceptia unor dispoztii legale sau statutare contrare. Confidentialitatea datelor ~i informatiilor detinute contribuie la crearea unui climat de siguranta pentru entitatea beneficiara a serviciilor oferite; (8) Organizarea riguroasa a activitatii consilierului juridic se face in scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate ~i eficacitate a muncii; (9) Prin discernerea intre serviciul oferit ~i a~teptarile beneficiarului, intre a~teptarile personale, profesionale ~i consecintele economice, in activitatea consilierului juridic primeaza respectarea legii; (10) Consilierul juridic este obligat sa depuna efortul necesar pentru realizarea ~i reu~ita sarcinilor ce ii revin in exercitarea profesiei; (11) Respectarea ~i aplicarea principiilor enuntate constituie un deziderat ~i un scop al exercitarii profesiei de consilier juridic. Respectarea lor se impune chiar ~i in afara exercitarii activitatii profesionale, consilierul juridic fiind obligat sa se abtina de la savar~irea de fapte ilegale sau contrarii dispoztiilor statutare ale asociatiei profesionale din care face parte, de natura a aduce

  25

 • atingere principiilor fundamentale, ordinii publice ~i bunelor moravuri sau demnitatii profesiei de consilier juridic;

  (12) Consilierul juridic asigura apararea drepturilor ~i intereselor legitime ale statului, ale

  autoritatilor publice centrale ~i locale, ale institutiilor publice ~i de interes public, ale celorlalte

  persoane juridice de drept public, precum ~i ale persoanelor juridice de drept privat ~i ale

  celorlalte entitati interesate in conformitate cu Constitutia ~i cu legile tarii; (13) in virtutea unei pregatiri profesionale deosebite ai a stapanirii perfecte a tehnicilor de

  asisteta, consiliere ~i reprezentare consilierul juridic trebuie sa dovedeasca o amanuntita

  cunoa~tere a problematicii cauzelor supuse spre rezolvare; (14) Apartenenta consilierului juridic pe baza unui contract sau a unui act de numireiin funqie la

  o entitate privata sau publica, nu aduce atingereiindatoririlor sale profesionale, oportunitatii de a

  alege metodele de lucru sau posibilitatii de luare a unor decizii in plan profesional;

  (15) Consilierului juridic ii este interzis in exercitarea profesiei sa tolereze acte ilegale.

  Consilierul juridic nu se poate prevala de pozitia sa pentru a satisface anumite interese personale. El va refuza orice oferta sau promisiune de avantaje ilicite ~i se va abtine de la acte care

  contravin principiilor rnoralei ~i celor de ordine publica;

  (16) Consilierul juridic este responsabil de concluziile ~i actiunile sale in exercitarea profesiei; (17) Profesia de consilier juridic se exercita personal de catre consilierul juridic inscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, tinut de catre Colegiile

  Consilierilor Juridici din Romania; (18) Consilierul juridic va utiliza cu buna credinta mijloacele tehnice ~i baza materiala puse la

  dispozitie de catre beneficiarul serviciilor sale.

  CAPITOLUL IV Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul

  medico-sanitar ~i institutii

  Art. 25. - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar ~i

  institutii pentru medici

  (1) Relatiile medicului cu colegii ~i colaboratorii. Confraternitatea

  a) Medicul va trebui sa i~i trateze confratii a~a cum ar dori el insu~i sa fie tratat de ei. in baza spiritului de corp, medicii i~i datoreaza asistenta morala. b) Schimbul de informatii intre medici privind pacientii trebuie sa se faca obiectiv ~i in timp util,

  in a~a fel incat asistenta medicala a pacientilor sa fie optima. c) Daca un medic are neiftelegeri cu un confrate, trebuie sa prevaleze concilierea potrivit

  Statutului Colegiului Medicilor din Romania. d) Este interzisa raspandirea de comentarii ce ar putea sa prejudicieze reputatia profesionala a unui confrate. Medicii trebuie sa ia apararea unui confrate atacat pe nedrept.

  26

 • e) Constituie lncalcare a regulilor etice blarnarea $i de!aimarea colegilor ( critica pregatirii sau activitatii lor medicale) in fata bolnavilor, apaf!inatorilor, a personalului sanitar etc., precum $i orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea in medicul curant ~i autoritatea acestuia.

  t) Atunci cand un medic ia cunostinta despre gre$eli etice sau profesionale care aduc atingere imaginii profesiei, comise de catre un coleg, trebuie sa ia atitudine cu tact, incercand sa discute problema cu confratele in cauza. Daca aceasta nu da rezultate, medicul are obligatia sa discute cazul In cadrul Colegiului Medicilor din Romania, inainte de a se adresa autoritatilor competente.

  (2) Consultul medical

  a) Ori de cate ori medicul considera necesar sa ceara parerea unui coleg pentru elucidarea diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicatiei unei interventii, acesta va propune, de acord cu bolnavul sau apartinatorii lui $i tinand cont de preferintele acestuia, un consult cu alti confrati.

  b) Consultul este organizat de medicul curant ~i este recomandabil ca medicii chemati pentru consult sa exarnineze bolnavul In prezenta medicului curant. Apoi medicii se retrag pentru a discuta cazul. Dupa ce au cazut de acord, medicul curant comunica bolnavului sau apaf!inatorului rezultatul consultului. Daca exista divergente de pareri, se va proceda, dupa caz, la completarea exarninarilor, intemarea In spital , largirea consultului prin invitarea altor speciali$ti etc. c) in consultul medical se va pastra o atmosfera de stima $i respect reciproc, nu se va manifesta superioritate fata de medicul curant. Discutia cazului ~i observatiile critice nu se vor face in fata bolnavului sau a altor persoane straine, chiar daca este vorba de medici subordonati. d) Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie sa revada ulterior pacientul din proprie initiativa $i f'ara aprobarea medicului curant. e) In cazul colaborarii mai multor medici pentru exarninarea sau tratarnentul aceluia$i pacient, fiecare practician i~i asuma responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini ~i responsabilitati privind indicatiile de investigatii, prescrierea de medicamente sau concedii medicale catre alti medici care nu au participat la consultul medical. t) Daca in urma unui consult avizul celor chemati difera fundamental de eel al medicului curant, pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber sa se retraga daca parerea medicilor chemati la consult prevaleaza in opinia pacientului sau a anturajului acestuia. g) Pacientul aflat in tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru probleme incidente urgente, cu informarea prealabila sau ulterioara a medicului. h) Daca propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului acestuia, medicul are obligatia organizarii modalitatii de consult. in cazul in care medicul curant nu este de acord, se poate retrage f'ara explicatii. in urma consultului se va redacta un document sernnat de participanti. Daca documentul nu este redactat, se considera ca participantii la consult sustin punctul de vedere al medicului curant.

  27

 • (3) Raporturi cu alp profesioni~ti sanitari

  a) Medicii vor avea raporturi bune, in interesul pacientilor, cu ceilalti profesioni~ti din domeniul medical.

  b) Medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romania trebuie sa sustina organizatia din toate punctele de vedere.

  c) Medicul aflat in ancheta profesionala este obligat sa colaboreze cu persoanele desemnate de colegiu ~i sa furnizeze toate datele solicitate in vederea incheierii investigatiei in eel mult 14 zile de la solicitare.

  Art. 26. - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeoiul medico-sanitar ~i institutii pentru asistentul medical generalist, moa~a ~i asistentul medical

  (a) Raporturile profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul sanitar (1) in baza spiritului de echipa, asistentii medicali generali~ti, moa~ele ~i asistentii medicali i~i datoreaza sprijin reciproc. (2) Constituie incalcari ale regulilor etice:

  a) jignirea ~i calomnierea profesionaaa; b) blamarea ~i defaimarea profesionala; c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnitatii profesionale a asistentului medical

  generalist, a moa~ei ~i a asistentului medical. (3) in cazul unor neintelegeri, in considerarea calitatii profesionale, conflictul in prima instanta trebuie mediat de comisia de mediere a conflictelor din cadrul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov. (4) Daca acesta persista, cei implicati se pot adresa Comisiei de etica din cadrul Spitalului de Psihiatrie ~i Neurologie Bra~ov, sau justitiei, fiind interzisa perturbarea activitatii profesionale din aceste cauze. (5)In cazul in care se constata incalcari ale regulilor de conduita etica ~i deontologie profesionala, se urmeaza procedura de sanctionare, conform prevederilor Statutului Ordinului Asistentilor Medicali Generali~ti , Moa~elor si Asistentilor Medicali din Romania, adoptat prin Hotararea Adunarii Generale Nationale a Ordinului Asistentilor Medicali Generali~ti, Moa~elor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 1/2009. (6) In cazul colaborarii mai multor asistenti medicali generali~ti, moa~e ~i asistenti medicali pentru examinarea, tratamentul sau ingrijirea aceluia~i pacient, fiecare practician i~i asurna responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale (sernnaturii) in dreptul fiecarei manevre sau tehnici executate personal. (7) In interesul pacientilor, asistentii medicali generali~ti, moa~ele ~i asistentii medicali vor avea relatii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnitatii ~i onoarei profesionale.

  (b) Raporturile profesionale cu institutiile (l)Angajatorul trebuie sa asigure condttii optime asistentului medical generalist, moa~ei ~1 asistentului medicaliin exercitarea profesiei.

  28

 • (2) Asistentul medical generalist, moa~a ~i asistentul medical aduc la cuno~tinta persoanelor

  competente ~i autoritatilor competente orice circumstanta care poate prejudicia ingrijirea sau calitatea tratamentelor,lin special in ceea ce prive~te efectele asupra persoanei sau care limiteaza exercifiul profesional.

  (3) Asistentul medical generalist, moa~a ~i asistentul medical, in concordanta cu diferitele niveluri de responsabilitate pe care le indeplinesc, contribuie la orientarea politicilor ~i dezvoltarea sistemului de sanatate.

  Art. 27. - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar ~i institutii pentru farmaci~ti

  (1) in exercitarea profesiei, farmacistul are datoria pentru interesul bolnavului ~i al pacientului 1n general sa colaboreze cu toti confratii sai. In acest sens:

  a) toti farmaci~tii i~i acorda ajutor reciproc ~i consultanta pentru realizarea indatoririlor profesionale;

  b) farmaci~tii i~i rezolva singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate; daca nu reu~esc, fac apel la comisia de litigii a colegiului;

  c) farmacistul trebuie sa i~i trateze toti colaboratorii cu respect, bunavointa ~i colegialitate; d) farmacistul trebuie sa dovedeasca 1n orice imprejurare solidaritate fata de colegii sai ~t loialitate fata de corpul profesional ~i profesia de farmacist. (2) in interesul pacientului ~i al publicului in general, farmacistul trebuie sa colaboreze cu medicul ~i cu aJ!i membri ai echipei de sanatate. In acest sens: a) farmacistul colaboreaza activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea tratamentului

  pacientului la timp, in parametrii optimi ~i in interesul acestuia;

  b) in colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abtine de la orice intelegere in scop material sau de alta natura care ar avea drept rezultat incalcarea dreptului pacientului;

  c) farmacistul trebuie sa se abtina de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii demnitatii ~i

  imaginii medicului sau altor membrii ai profesiunilor sanitare, pentru a nu creea neincredere

  pacientului.

  Art. 28. - Raporturi profesionale cu alti profesioni~ti din domeniul medico-sanitar ~i institutii pentru biochimist, biolog ~i chimist din sistemul sanitar

  (1) Activitatea biochirnistului, biologului ~i chimistului din sistemul sanitar se desra~oara

  individual sau in cadrul unor colective mixte. (2) Biochimistul, biologul ~i chimistul din sistemul sanitar colaboreaza cu medicul ~i recunosc

  rolu1 coordonator al acestuia, precum ~i cu ceilalti membri ai colectivului, participand la mentinerea relatiilor amiabile In cadrul acestuia ~i contribuind la asigurarea calitatii actului

  medical. (3) Membrii Ordinului Biochimi~tilor, Biologilor ~i Chimi~tilor in sistemul sanitar din Romania

  sunt obligati sa aplice parafa cuprinzand numele, prenumele, gradul ~i specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectueaza.

  29

 • ( 4) Relatiile dintre biochimi$ti, biologi $i chimi$ti din sistemul sanitar se bazeaza pe corectitudine, colaborare, respect reciproc $i solidaritate profesionala, potrivit Codului de

  conduita etica $i deontologie profesionala a biochimi$tilor, biologilor $i chimi$tilor din sistemul sanitar.

  CAPITOLUL V

  Situatii Speciale

  Art. 29. - Reguli privind cercetarea medicala pe subiecfi umani

  (1) Cercetarea medicala pe subiecti umani se face cu respectarea prevederilor conventiilor $i declaratiilor intemationale la care Romania este parte semnatara. (2) Medicul implicat in cercetarea biomedicala are datoria de a promova $i proteja viata, sanatatea, intimitatea $i demnitate