Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

 • View
  218

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

 • 8/19/2019 Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

  1/52

  SVEUČILIŠTE UZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

  2015.

  Upute za prijavu, izradbu i obranu

  završnog i diplomskog rada

  V U K E L I Ć E V A 4 , 1 0 0 0 0 Z A G R E B

 • 8/19/2019 Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

  2/52

  SADRŽAJ

  1. Uvod ................................................................................................................................................ 1

  2. Značajke završnog rada ................................................................................................................... 2

  2.1. Svrha i ciljevi izrade završnog rada .......................................................................................... 2

  2.2. Elementi završnog rada ........................................................................................................... 2

  3. Značajke diplomskog rada ............................................................................................................... 4

  3.1. Svrha i ciljevi izrade diplomskog rada ...................................................................................... 4

  3.2. Elementi diplomskog rada ....................................................................................................... 4

  4. Prijava završnog rada ....................................................................................................................... 6

  5. Prijava diplomskog rada .................................................................................................................. 7

  6. Elaboriranje elemenata završnog i diplomskog rada i posebne odrednice vezane uz njihovu izradu ....................................................................................................................................................... 8

  6.1. Naslov ...................................................................................................................................... 8

  6.2. Sažetak/Summary i Ključne riječi/Keyword s ........................................................................... 8

  6.3. Sadržaj ..................................................................................................................................... 8

  6.4. Uvod ........................................................................................................................................ 9

  6.5. Izlaganje tematike .................................................................................................................... 9

  6.5.1. Obilježavanje dijelova i poddijelova ................................................................................ 9

  6.5.2. Oznake izvora podataka ................................................................................................ 10

  6.5.3. Tablice, grafikoni i slike ................................................................................................. 11

  6.5.4. Kratice i strane riječi ...................................................................................................... 11

  6.6. Zaključak ................................................................................................................................ 11

  6.7. Literatura ............................................................................................................................... 12

  7. Tehničke upute za izradu završnog i diplomskog rada .................................................................. 13

  8. Obrana završnog i diplomskog rada .............................................................................................. 15

  9. PRILOZI .......................................................................................................................................... 16

  Prilog 1. Dijagram toka procesa prijave i obrane završnog rada .............................................. 16

  Prilog 3. Obrazac ‐ Zamolba za pristupanje izradbi završnog rada ............................................ 21

  Prilog 4. Dijagram toka procesa prijave i obrane diplomskog rada ...................................... 23

  Prilog 6. Obrazac – Prilog prijavi diplomskog rada ................................................................... 27

  Prilog 7. Obrazac ‐ Zadatak diplomskog rada ............................................................................ 28

  Prilog 8 . Sažetak/summary ključne riječi/keywords ................................................................ 29

 • 8/19/2019 Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

  3/52

  Prilog 9. Sadržaj završnog ili diplomskog rada.............................................................................. 30

  Prilog 10. Obrazac – Primjer uvoda završnog ili diplomskog rada ............................................ 31

  Prilog 11. Primjeri za obilježavanje dijelova i poddijelova te poziva na bilješke uporabom uglatih zagrada .......................................................................................................................... 32

  Prilog 12. Primjer za povezivanje sa izvorima uporabom pozivnih bilješki ................................... 33

  Prilog 13. Primjer ilustracije ‐ tablica ........................................................................................ 34

  Prilog 14. Primjer ilustracije – grafikon ..................................................................................... 35

  Prilog 15. Primjer ilustracije ‐ slika ............................................................................................ 36

  Prilog 16. Primjer popisa kratica ............................................................................................... 37

  Prilog 17. Primjer zaključka završnog i l i diplomskog rada .................................................. 38

  Prilog 18. Primjer popisa korištene literature ........................................................................... 39

  Prilog 19. Obrazac – Izvješće o napretku izradbe završnog rada .............................................. 41 Prilog 20. Obrazac – Potvrda o izrađenom završnom radu ....................................................... 42

  Prilog 21. Obrazac – Potvrda o izrađenom diplomskom radu .................................................. 43

  Prilog 22. Izgled korica završnog rada ....................................................................................... 44

  Prilog 23. Izgled korica diplomskog rada ................................................................................... 45

  Prilog 24. Izgled potkorice završnog rada .................................................................................. 46

  Prilog 25. Izgled potkorice diplomskog rada ............................................................................. 47

  Prilog 26.

  Obrazac

  za

  metapodatke

  ‐ vezani

  uz

  objavu

  rada

  u

  repozitoriju

  završnih

  i diplomskih

  radova ........................................................................................................................................ 48

  Prilog 27. Izjava o akademskoj čestitosti i suglasnosti .............................................................. 49

 • 8/19/2019 Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

  4/52

  1

  1. Uvod Upute za prijavu, izradbu i obranu završnog i diplomskog rada (u daljnjem tekstu

  Upute) izdaju se s namjerom da studentima pomognu pri izradi rada. Upute se odnose

  na sve faze, od prijave do obrane završnog i diplomskog rada i vrijede za studente upisane na preddiplomski i diplomski studij Fakulteta prometnih znanosti od akademske godine

  2014./2015.

  U izradi ovog priručnika korištena su iskustva autora stečena izradom znanstvenih i stručnih radova za razne časopise i konferencije te vođenjem završnih i diplomskih radova. Također su korišteni interni priručnici s drugih fakulteta te knjiga "Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela" Ratka Zelenike.

 • 8/19/2019 Upute Za Izradu Zavrsnog i Diplomskog Rada

  5/52

  2

  2. Značajke završnog rada Završni rad je samostalno, stručno, pisano djelo studenta, u kojemu obrađuje

  određenu aktualnu stručnu temu pod voditeljstvom mentora. Tema se može odnositi na

  teorijsku ili praktičnu ili teorijsko ‐ praktičnu problematiku.

  Završni rad je stručni rad kojim student dokazuje sposobnost povezivanja stečenog znanja tijekom studija s konkretnim zadatkom koji mu se postavlja, kao i samostalnost u rješavanju problema iz struke.

  2.1. Svrha i ciljevi izrade završnog rada

  Nakon što student izvrši sve svoje obveze tijekom studija (izradi i obrani seminarske radove, položi sve ispite i odradi stručnu praksu) treba dokazati sposobnost i samostalnost u rješavanju određenog problema.

  U izradi završnog rada student mora dokazati: sposobnost uočavanja relevantnih prometnih veličina i analiziranja

  prometnih podataka, sposobnost primjene teorijskog i prak