Click here to load reader

Unges arbejde i forbindelse med social- og … · TEMA Unges arbejde. 2 Indhold 3 Unge under 18 år i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 5 På skolen og i praktik

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Unges arbejde i forbindelse med social- og … · TEMA Unges arbejde. 2 Indhold 3 Unge under 18 år...

 • Unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

  Branchevejledning

  TEMAUnges arbejde

 • 2 Indhold

  3 Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen

  5 P skolen og i praktik

  6 P arbejde

  7 Arbejdstider

  8 Forflytning og lft

  10 Det psykiske arbejdsmilj

  12 Farlige stoffer, materialer og lgemidlet cytostatika

  14 Her kan man f mere at vide

  Indhold

  Arbejdsmiljsekretariatet Studiestrde 3, 3. sal., 1455 Kbenhavn K, [email protected]

  Styregruppen Inger Bolwinkel, FOA Fag og Arbejde (formand), Preben Meier Pedersen, KL, Erik Nygaard, FOA Fag og Arbejde, Karen Therkelsen, EPOS, Nicolaj Krog Jensen, Danske Regioner

  Projektleder Susanne Ulk, Arbejdsmiljsektretariatet

  Tekst: vinkel+co Layout: fru nielsens tegnestue Tryk: GP tryk, Grenaa juni 2010, ISBN 87-92364-21-7

 • P skolen og i praktik 3Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 3

  Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsenMlet er at sikre et godt, sundt og langt arbejdsliv. Og arbejdsmiljet spiller en meget vigtig rolle i den forbindelse for bde unge og ldre.

  De almindelige arbejdsmiljregler glder for alle, der er i arbejde. Ogs de helt unge. Men de unge under 18 r er nye og uerfarne p arbejdsmarkedet og har brug for, at der bliver taget ekstra hensyn til dem. Derfor er der srlige regler for netop denne gruppe af medarbejdere. Disse regler findes i Arbejdstilsynets bekendtgrelse nr. 239 af 6. april 2005 Bekendtgrelse om unges arbejde og glder for unge under 18 r, for eksempel unge vikaransatte i sommerperioden.

  Arbejdstilsynet har givet en dispensation, s unge under 18 r i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen i begrnset omfang m arbejde mellem kl. 20 og kl. 24. Det anses for et ndvendigt led i gennemfrelsen af uddannelsen. P samme mde m unge under 18 r arbejde med visse tekniske hjlpemidler og med visse stoffer og materialer, nr det er et ndvendigt led i uddannelsen.

  Denne vejledning beskriver kort og enkelt de srlige regler, der er for unges arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen.

 • 4 Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen 4 Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen

  Vejledningen henvender sig til:

  MED-udvalg/arbejdsmiljorganisation og ledelser i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger samt MED-udvalg/arbejdsmiljorganisation p sygehuse og danske regioner

  Lrere og vejledere p uddannelses- og praktiksteder

  Arbejdsgivere, som uddanner unge under 18 r p social- og sundhedsomrdet

  Ikke alle forhold er beskrevet lige detaljeret i vejledningen, der er i stedet henvisninger til, hvor man kan finde yderligere informationer p Internettet.

  Vejledningen er en branchevejledning, der er udgivet af Branchearbejds-miljrdet Social & Sundhed.

  Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljlovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dkker samtlige relevante emner inden for det pgldende omrde. Herudover tager Arbejdstilsynet forbehold for den teknologiske udvikling.

 • P skolen og i praktik 5P skolen og i praktik 5

  P skolen og i praktikUnder den teoretiske del af uddannelsen p social- og sundhedsskolerne bli-ver eleverne oplrt i alle de elementer, der indgr i arbejdet. I undervisningen indgr praktisk bistand, pleje og omsorg.

  Nr eleverne er i praktik, er ledelsen ansvarlig for en grundig instruktion i de risici, der kan vre forbundet med arbejdet i praktikperioden, og arbejdsplad-sen kan udarbejde skriftlige retningslinjer vedr. arbejdsopgaver, som krver en srlig bevgenhed i forhold til unges sikkerhed og sundhed. Det kan for eksempel vre risikoen ved at arbejde med rengringsmidler eller ved forflyt-ning af borgere. Ogs vold og trusler om vold udgr en risiko.

  Arbejdsgiveren skal srge for, at de unge fr grundig oplring og instruktion, sledes at arbejdet kan udfres sikkerheds- og sundhedsmssigt fuldt for-svarligt.

  Arbejdsgiveren skal srge for, at de unge er fortrolige med de oplysninger, der fremgr af brugsanvisningerne vedrrende tekniske hjlpemidler m.v. til brug for de ansatte under arbejdet, samt de oplysninger, der findes p arbejds-pladsbrugsanvisningerne vedrrende stoffer og materialer.

  Det kan vre praktikvejlederen, arbejdsmiljgruppen eller ledelsen, som instruerer, vejleder og oplrer.

  Arbejdsgiver/vejleder skal nje vurdere situationer, de unge kan komme ud for. Det kan vre arbejdsopgaver, som:

  eleverne ikke m udfre

  eleverne kun m udfre, hvis der er en voksen med

  eleverne m udfre alene

  Arbejdsgiver/vejleder skal sikre sig, at eleverne forstr at vurdere opgavens art.

 • 6 P arbejde

  P arbejdeI borgerens hjem eller p institutionerne er der en rkke arbejdsopgaver, som unge under 18 r ikke m udfre, nr det glder praktisk bistand, pleje og omsorg. Derfor skal arbejdsgiveren tage srlige hensyn og fre et effektivt tilsyn med det arbejde, de unge udfrer. Det glder for alle unge under 18 r og naturligvis ogs for praktikanter.

  Ls mere om, hvad unge ikke m arbejde med eller udsttes for, i bilagene til Arbejdstilsynets bekendtgrelse om unges arbejde.

  Disse ting skal arbejdsgiver/vejleder vurdere grundigt og tage stilling til, inden den unge bliver sat i arbejde:

  borgernes psykiske og fysiske tilstand

  risiko for vold, mobning og chikane

  forflytninger

  brug af hjlpemidler og forflytningsteknik

  brug af farlige stoffer og materialer (ogs rengringsmidler)

  omgang med lgemidler

 • Arbejdstider 7

  ArbejdstiderUnge under 18 r m normalt kun arbejde i tidsrummet mellem kl. 06.00 og kl. 20.00.

  For social- og sundhedshjlperelever har Arbejdstilsynet dog givet dispensation, s de m arbejde i tidsrummet mellem kl. 20.00 og 24.00, idet arbejde i dette tidsrum anses for et ndvendigt led i uddannelsen.

  Der sondres mellem arbejde i hjemmeplejen og arbejde p et plejehjem. I hjemmeplejen, herunder i beskyttede boliger og ldreboliger, m eleven arbejde mellem kl. 20.00 og 24.00, hvis eleven ledsages af en person over 18 r med erfaring p omrdet.

  Den unge under 18 r m arbejde mellem 20.00 og 24.00 p et plejehjem, hvis der er mulighed for hurtigt at tilkalde hjlp fra en voksen person med erfaring p omrdet. I institutioner, hvor der kan vre voldelige klienter, skal eleven dog ledsages af en person over 18 r med erfaring p omrdet.

  Unge m ikke arbejde i tidsrummet 24:00 06:00

  Alle unge under 18 r skal have en samlet hvileperiode p mindst 12 timer mellem vagternes afslutning og begyndelse.

  Ls mere om arbejdstid i kapitel 4 i bekendtgrelsen om unges arbejde www.at.dk > Regler > Bekendtgrelser > Bekendtgrelse 239 om unges arbejde.

  Ls mere

  Aftenarbejde

  Hvileperriode

  http://www.at.dk
 • 8 Forflytning og lft

  Forflytning og lftNr unge under 18 r skal forflytte en borger, er det vigtigt, at det sker sammen med en kollega, og at forflytningen ikke bliver vurderet som sundhedsskadelig. Man skal altid bruge egnede og effektive hjlpemidler, nr den unge er med til personforflytning.

  Eleven skal grundigt instrueres i, hvordan man bruger disse hjlpemidler, samt i, hvordan man sundhedsmssigt forsvarligt sammen med en kollega hndterer borgeren. Det er vigtigt, at den unge lrer, hvordan man planlgger og tilrettelgger en forflytning, for eksempel at der er ryddet omkring de steder, hvor forflytningen skal foreg, at alle de ting, der skal bruges under processen ligger parat, og at man har talt med kollegaen og borgeren om, hvordan tingene skal foreg.

  Forflytning er et fagudtryk for det, man gr i stedet for at lfte patienter, beboere og borgere. Brug af rigtige forflytningsteknikker er med til at forebygge mange rygskader, isr i ldreplejen, p sygehuse og p dgninstitutioner.

  Men forflytning er mere end teknikker og hjlpemidler. Det handler ogs om relationen mellem hjlper og borger, om samarbejde mellem kolleger og om lring og videndeling p arbejdspladsen.

  Se ogs BAR Social & Sundheds hjemmeside www.forflyt.dk, ls Bekendtgrelse om unges arbejde bilag 6 nr. 9), 10) og 11) og i At-vejledning D.3.3. Forflytning, lft og anden manuel hndtering af personer.

  Ls mere

  http://www.forflyt.dk
 • Forflytning og lft 9

  For unge er belastningsretningslinjerne lavere end for voksne af hensyn til de unges srlige srbarhed.

  Ved lft af tunge byrder skal der tages srligt hensyn til den unges alder, kn og fysik, ligesom der skal tages hensyn til, at lftet foretages tt ved kroppen, og at byrdevgten i videst muligt omfang ikke overstiger 12 kg. Under tilsvarende hensyn skal det i enkelttilflde bestrbes, at der ikke foretages lft af byrder op til 25 kg. Hvis byrden bres over afstand, skal der ske en forholdsmssig reduktion i byrdevgten.

  Hvis den unge manuelt udfrer skub eller trk, m der tages srligt hensyn til kn, alder og fysik. Arbejdet m ikke udgre en sikkerheds- el-ler sundhedsrisiko for den unge og skal foreg sledes, at den kraft, der prsteres ved igangstning eller transport, er lav.

  Helt srlige hensyn til kn, alder og fysik skal tages, nr det glder ved-varende manuelt arbejde, der er kraftbetonet eller af ensartet fysisk bela-stende karakter. Et sdant arbejde skal altid begrnses til korte perioder.

  For unge under 18 r, som er ansat i et uddannelsesforlb, er der undta-gelser fra arbejdsmiljlovens generelle bestemmelse om, at unge ikke m beskftiges med tekniske hjlpemidler. Dog kun, hvis det er ndvendigt for deres uddannelse, og sfremt de er fortrolige med brugsanvisninger-ne. De m gerne betjene:

  mobile personlftere

  lfteredskaber til brug for handikappede

  rengringsmaskiner

 • 10 Det psykiske arbejdsmilj

  Det psykiske arbejdsmiljDet er vigtigt med ekstra opmrksomhed p de unge, og arbejdet skal tilrettelgges specielt med henblik p dem, s de ikke udsttes for psykiske belastninger eller risiko for traumatiske oplevelser i arbejdet. Man br ogs vre opmrksom p, at unge ikke bliver udsat for mobning og chikane.

  Det er vigtigt, at de unge gres bekendt med de retningslinjer og politikker, der findes p arbejdspladsen, isr p omrderne vold og stress.

  Hvis der er en srlig risiko for vold p arbejdspladsen, m unge under 18 r ikke arbejde alene.

  Iflge Arbejdstilsynet er der tale om mobning, nr en eller flere personer regelmssigt og over lngere tid eller gentagne gange p grov vis udstter en eller flere andre personer for krnkende handlinger, som vedkommende opfatter som srende eller nedvrdigende.

  De krnkende handlinger bliver dog frst til mobning, nr de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstende konflikter, er ikke mobning.

  Det er sledes vigtigt at skelne mellem drillerier og konflikter mellem ligestillede og s den mobbede, som ikke kan forsvarer sig.

  Definitioner p

  mobning og chikane

 • Det psykiske arbejdsmilj 11

  Definitioner p

  vold

  Ls mere

  Hvis de unge alligevel kommer ud for psykiske belastninger i forbindelse med arbejdet, skal arbejdsgiveren/arbejdspladsen srge for, at oplevelsen bliver bearbejdet sammen med en erfaren voksen, for eksempel en kollega eller professionel hjlp.

  I vrigt br man altid bestrbe sig p at undg, at de unge bliver sat i situationer, hvor de er alene og bliver stillet over for svre valg i forbindelse med pleje og omsorg.

  Ls mere om mobning p www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/ mobning.aspx. P www.etsundtarbejdsliv.dk >vold og trusler findes der inspiration og oplg til forebyggelse og arbejdet med retningslinjer, og p www.personaleweb.dk/voldmobning er der en vejledning om at forebygge vold, mobning eller chikane p arbejdspladsen i kommunerne.

  Ved fysisk vold er der tale om aktivt pfrt vold som fx slag, spark, bid, kvlningsforsg og knivstik. Der kan ogs vre tale om, at medarbejderne bliver involveret i et rveri.

  Ved psykisk vold er der tale om episoder, hvor medarbejderne bliver udsat for verbale trusler, krnkelser, truende adfrd, systematisk fornedrelse, ydmygelse m.m.

  Begge typer af vold kan vre rettet direkte mod medarbejderen - eller medarbejderens familie og venner.

  http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning.aspxhttp://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning.aspxhttp://www.etsundtarbejdsliv.dkhttp://www.personaleweb.dk/voldmobning
 • 12 Farlige stoffer, materialer og lgemidlet cytostatika

  Rengring

  Farlige stoffer, materialer og lgemidlet cytostatikaDer er en rkke farlige stoffer og materialer, som unge under 18 r ikke m arbejde med eller udsttes for pvirkninger af. Det glder blandt andet stoffer og materialer, der er tsende, der kan fremkalde allergi, hjerneskade, krft eller fosterskader.

  Denne regel glder dog ikke, hvis den unge er under social- og sundhedsuddannelsen, og hvis arbejdet med disse stoffer er ndvendigt for at gennemfre uddannelsen. De unge m dog ikke rutinemssigt arbejde med stofferne.

  P Arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk > bekendtgrelser > bekendtgrelse nr. 239 om unges arbejde 12 findes listen over farlige stoffer som bilag 4.

  Ved brug af rengringsmidler skal de unge instrueres i at lse og flge de oplysninger, der str i arbejdspladsbrugsanvisningerne. Vr opmrksom p, at det ikke altid er tilstrkkeligt at lse p etiketten.

  P betingelse af, at de under arbejdet er under professionelt tilsyn og instruktion, kan social- og sundhedselever under 18 r beskftiges med flgende arbejde:

  a) Fortynding med vand af rengringsmidler med organiske oplsningsmidler til den ansattes eget brug, hvis den brugsklare blanding ikke indeholder 1% eller mere af organiske oplsningsmidler.

  b) Lejlighedsvis anvendelse af polermidler med op til 15% ethanol eller 5% propanol.

  http://www.at.dk
 • Farlige stoffer, materialer og lgemidlet cytostatika 13

  Ls mere

  Hndtering af cytostatika

  og biologiske agenser

  Hvis unge under 18 r deltager i pleje af klienter, der bliver behandlet med cytostatika, eller kommer i forbindelse med biologiske agenser, skal arbejdsgiveren eller praktikvejlederen srge for, at arbejdet bliver udfrt, s der ingen risiko er for, at den unge optager lgemidlet eller udsttes for smittefare.

  Cytostatikaprparater bruges til behandling af krftpatienter, som kan udskille cytostatika fra deres krop. Nogle cytostatika kan ved direkte kontakt forrsage hud-, slimhinde- og jenskader p grund af irriterende og tsende egenskaber. Unge under 18 r m ikke blive udsat for krftfremkaldende stoffer og prparater og processer det drejer sig om Carc1, Carc2, Mut1 og Mut2 stoffer.

  Ls mere p: www.at.dk > Regler > At-vejledninger mv. > Arbejdets udfrelse > At-vejledninger om arbejdets udfrelse > D.2 Enkelte typer af arbejde > D.2.12 Arbejde med cytostatika december 2004.

  Vejledningen orienterer om, hvorledes arbejde med cytostatika og visse lgemidler i forbindelse med patientpleje, -behandling og -undersgelse kan foreg p en forsvarlig mde.

  http://www.at.dk
 • 14 Her kan man f mere at vide

  Hjemmesider

  Her kan man f mere at videDer findes mange materialer, som handler om arbejdsmilj bde arbejdsmilj generelt og arbejdsmilj p arbejdspladser indenfor social- og sundhedssektoren.

  Nedenfor er en rkke adresser p hjemmesider, hvor man kan finde mere information.

  www.arbejdsmiljoweb.dk

  BAR Social & Sundheds hjemmeside med informationer, gode rd og kam-pagner, som specielt er rettet mod jer, der arbejder med sundhed og pleje.

  Her findes bl.a. en rkke temasider, der mlrettet fortller om, hvordan I konkret kan arbejde med:

  Trivsel og stress p arbejdspladsen

  Indeklima

  Arbejdstilling og ensidigt gentagende arbejde

  Sygefravr

  Stj, lys og luft

  www.forflyt.dk BAR Social & Sundheds hjemmeside om forflytning.

  www.indeklimaportalen.dk Indeklimaportalen indholder tips, informationer og retningslinjer om, hvordan man skaber det bedste indeklima p din arbejdsplads.

  www.etsundtarbejdsliv.dk En hjemmeside om psykisk arbejdsmilj og forebyggelse af stress.

  http://www.arbejdsmiljoweb.dkhttp://www.forflyt.dkhttp://www.indeklimaportalen.dkhttp://www.etsundtarbejdsliv.dk
 • Her kan man f mere at vide 15

  www.sund-hud.dk Hjemmeside til alle, der har hudbelastende og vdt arbejde. Sitet er udar-bejdet for at ge opmrksomheden p, at en sund og hel hud er vigtig for ansatte i social- og sundhedssektoren.

  www.stikboksen.dk et ressourcested om stikskader p sygehuse, men ogs relevant for sundhedspersonale indenfor andre sektorer. Stikboksen handler primrt om stikskader, men forholder sig ogs til andre uheld, hvor kroppen bliver udsat for fremmed blod eller andet potentielt smittefarligt materiale

  www.arbejdsmiljoviden.dk Videncenter for Arbejdsmilj er en del af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilj og har p deres hjemmeside forsgt at skabe n indgang til viden om arbejdsmilj, hvor man bl.a. kan holde sig opdateret om nyhe-der og arrangementer inden for arbejdsmiljverdenen.

  www.at.dk Arbejdstidsynets hjemmeside med informationer om relevante regler og vejledninger ift. arbejdsmilj og de krav, som myndighederne stiller.

  www.personaleweb.dk En portal-hjemmeside, der fungerer som en samlet indgang til de centrale parters (Danske Regioner, KL, KTO, Sundhedskartellet) flles aktiviteter.

  http://www.sund-hud.dkhttp://www.stikboksen.dkhttp://www.arbejdsmiljoviden.dkhttp://www.at.dkhttp://www.personaleweb.dk
 • 16 Unge under 18 r i arbejde som en del af social- og sundhedsuddannelsen

  Denne vejledning er skrevet for at hjlpe MED-udvalg/arbejdsmiljorganisationen og ledelserne i de kommunale social- og sundhedsforvaltninger samt MED-udvalg og arbejdsmiljorganisation p sygehuse og danske regioner, til lrerne og vejlederne p uddannelses- og praktikstederne og til arbejdsgivere, som beskftiger unge under 18 r i forbindelse med social- og sundhedsuddan-nelserne.

  Bag vejledningen str arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne p social- og sundhedsomr-det. Indholdet svarer til, hvad parterne er enige om, er god praksis p omrdet.

  Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsomrdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmilj bde fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljrdet Social & Sundhed. Branchearbejdsmilj-rdet kortlgger branchens srlige arbejds milj problemer og hjlper arbejdspladserne med at lse dem ved bl.a. at udarbejde informa tions- og vejledningsmateriale samt holde temamder og kurser.

  I Branchearbejdsmiljrdet Social & Sundhed deltager reprsentanter for KL, Danske regioner, AC, Kost & Ernringsforbundet, Dansk Sygeplejerd, vrige sundhedsorganisationer i FTF, BUPL, FOA Fag og Arbejde, Socialpdagogerne og 3F.

  Varenummer: 152082 Pris: 30 kr.