Click here to load reader

Umag 4. cislo

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

skolní casopis SSUP

Text of Umag 4. cislo

 • 1(NO

  R/20

  12)

  KOLN

  AS

  OPIS

  ACTA/Couchsurfing

 • 2Obsahpltku

  Msnk Stedn koly um

  leckoprmyslov v

  st nad Orlic U

  MAG

  02/2012

  fredaktor: Mgr. Jan J. Pokorn

  grafi ck zpracovn: Jakub Bachork

  redakce: Lucie Podsednkov, Iva Moutelkov, Anna Chrtkov, Pavel K

  rajek, Monika M

  zorov, Luk Vacek, D

  ominik M

  lek, Michaela B

  ergov, Denisa Sm

  olov, Petr Benek, O

  ldich Holinka

  fotografi e: Mgr. B

  ohuslav paek, Zdenk Rosk, M

  gr. Jan J. Pokorn, archiv koly, Cyril Holas

  korektury: Mgr. B

  ohuslava Valov, Mgr. B

  ohuslav paek

  novinky pana holinkyACTAROZHOVOR HANA HAVLOVNORSKOENGLISH COMPETITIONMATURITA 3. DLCOUCHSURFINGINTR 2HUDEBN RECENZETIP NA TRIPMRT JOSEF KVORECKFILMOTKAKRTCE ZE SPORTU

  34-56-9

  10-111213

  14-1516-17

  1819

  20-212223

 • 3novinky pana holinky

  ze svta

  z domova

  ze sportu

  kuriozity

  Anonymous ped tdnem nabourali do zdi.

  nokia peml o zakoupen automobilky kia a nslednpejmejmenovn na nokia.

  jehovist a mormoni se dostvaj do ela ebku nejlepch crkv na svt.

  v letonm roce podlehlo na nsledky zrann zpsobench bobovnm 348 dt, 16 dosplch a 2 dchodci !

  bezdomovci se bou ! nechtj platit njem a podaj dobroinn akce a houseparty jako protest.

  v eskm krumlov vznikl wheelchair-zorbing.

  v berln se uskuten 24. 3. 2012 5.ronk wwm ( world wheelchair maraton) - vytrvalostn zvod na invalidnch vozkch okolo berlna , jedn se o kros spojen s maratonem a hlavnm favoritem je s. hawking.

  na olympdu v londn se zapsal pape benedikt XVI. na bh 100m sprint. Zda-li pob i pekky, se prozatm nev.

  v praze se kon 1. ronk nuseljump.

  ji zesnul Kim Jong-il zakzal pln ve !

  gigantick vi zatoili na tovrnu head and shoulders.

 • 4SVOBODAneboBLOKDA ?AC

  TAZdravm, spoluci, chystm se tu utrousit urit poznn, take vs odhod-lan prosm: neotet, nevyhazovat, nezavrat, pokud vm je vae SVOBO-DA mil. Ano, tete dobe, chystm se toti mluvit o vci, o kter nejsp u vtina z vs jist nco mlo slyela, a tk se vech z vs, bez vy jmek. Dovolm si zat pohdkou, abych vs krapet uvedl do obrazu, doufm, e se vm nebude lbit ;) .

  ilo, bylo jedno mal rov prastko, spokojen si kad den brouzdalo po internetu a zatracen spo-kojen tak stahovalo fi lmy a muziku (mimochodem ho velice bral pig-rock). Ale nae mal rov prast-ko vdy nebylo jen naprostm geekem, potaovm maniakem a vyvrhelem spolenosti, tak asto s ka-mardy vyjdlo na vlety. Zaplavat si k moi nebo si zajet zalyovat na hory. Pi tto pleitosti si prastko nikdy nezapomnalo brt s sebou svj penosn po-ta (laptop chcete-li) a jakoto nositel kultury mezi ostatnmi prastky mlo vdy kvantum fi lm, kter se na ospal odpoledne hod. Jednou ale, kdy s ostat-nmi prasemi chrochtky vyjeli do zasnench p-zranch Alp za dobrodrustm, stala se jim moooc nepjemn tragdie. Na hranicch esk Republiky toti ekal vlk. Nebyl to ledajak vlk, krom toho, e byl nositelem ostrch zoubk a drpk, ml hlavn povinnost, povinnost chrnit obansko-trestn zkonk a hlavn zkon R jako takov. Prastka, nutno ci, vlka nebrala na velkou vhu, u se snm v nkolika ppadech setkala a hlavn vdla, e neprovedla d-nou lotrovinu. Take kdy je vlk podal o prohldku vozidla, bez nejmenho zavhn ho vpustila dovnit. Netuila ale, e vlk m te nov trumf jak jim odfouk-nout jejich domeek. Ten trik se jmenoval ACTA.

  A te trochu nudn teorie.... ACTA (Anti-Counterfeing Trade Agreement) je protipirtsk zkon, zamezujc hlavn rozven padlanch produkt pes hrani-

  ce, co je naprosto pijateln, ne-li nutn v dnenm svt. Ptte se, pro je tedy kolem toho tolik humbuku? Odpov je nasnad. Tato dohoda velmi razant-n omezuje zkladn listinu svobody a prv lovka a mn internet z pvodnho neomezenho liberty mdia na smnou fraku, snac se udret alespo ten informan status (i kdy s tm je to tak na tru, jak zjistte). Takovto cenzura internetu je nco na-prosto nemyslitelnho. Pokud si kte jist, nen to pro ns njak zvl dob-r, ale tohle je nebezpen jenom v uritch ppa-dech, tak mte pravdu. Avak muste umt st mezi dky, pokud tato dohoda projde (byla pozastavena jenom dky obrovskm protestm v kadm vtm mst, a z sti tak ze strachu z organizace Anony-mous), bude cel komplexn svoboda internetu jako masivn holubnk, na kterm se mno ady hovnek (zkon), kad vce a vce pokrvaje ho, a z toho na-konec bude jedna velk nesourod sr... Zkrtka, kdy to povolme te, nae ance tomu pt zabrnit p-jdou rapidn dol a vte, e njak pt se najde. Nen divu, e byla vypracovna jako tajn projekt ji od roku 2008. Pokud stle jet nejste pesvdeni, e tato dohoda niemu neprospje, a ijete v pesvden, e takov-to dohoda urit vylep ekonomiku v oblasti trhu, jste vce mn opt na omylu.

 • 5Dohodu sice podepsalo nco kolem dvaceti stt, avak hlavn padlatel (na, Brazlie, Mexiko etc.) se na n nepodlej a troufm si tvrdit, e ani nikdy v budoucnu nic takovho neudlaj. Jedin, co vlastn ACTA dl, je, a te cituji sdlen anonymous z toku na strnky ODS: ACTA stav zjmy vybranch medilnch korporac nad prva lovka. Kvli ochran duevnho vlastnictv vybranch subjekt se my vichni musme vzdt sti svch prv. ACTA je vak pouze a jenom tenikou, u na i tak dost jedovatm dortu. Mluvm o dvou dalch do-hodch, kter, jak nkte z vs vd, omezuj net v mnohem hlubm slova smyslu, ne bych se kdy opo-vil tvrdit o ACT a jsou to PIPA & SOPA. Neznm sice jejich cel znn (opravdu nemm tolik asu na to, abych etl okolo tyiceti strnek napsanch v anglitin), ale jedno vm urit: jejich dopad bude mt na svdom ne-hezkou totalitn cenzuru svobodnho projevu. Natst jsou ob /prozatm/ vmyslem naich drahch stupid-nch Ameriknos. Myslte si, e tmto estrda kon? Hehe, ani nhodou. U jste nkde slyeli pojem Wikileaks /hmmm e by

  njak odno wikipedie?!/. Ne, prosm vs, je to strn-ka, kter zveejuje len mnostv tajnch vldnch informac a kadho s volnm pstupem tak opravuje dozvdt se PRAVDU. Co se samozejm nelb americ-k vld, a jeliko Wikileaks potebuje fi nann podpo-ru, rozhoda se vlda zashnout tam, kam to bol vtinu z ns, do penenky. 27. listopadu 2010 tak bankovn a kreditn fi rmy PayPal, Mastercard, Visa, National Ame-rican Bank a Western Union zmrazily vechny platby smovan na ty Wikileaks. K tomu jet nutno dodat nedvn zaten a odsouze-n vlastnk Megauploadu na 50 let, nebo informace, e nov systm Windows 8 bude mt automaticky chr-nn vechny nelegln zdroje stahovn a ve se bude muset stahovat pes ofi ciln placen servery, kter vlastn autorsk prva na fi lm/hudbu/seril/knihu/ko-miks... cokoli.Vechno se cenzuruje, omezuje a zakazuje.Moje rada? Sthnte si fi lm V jako Vendetta pro lep porozumn anonymous (sthnte, dokud to jet jde) a naute se mistrovky pouvat sarkasmus, pro legln vyjden svho nzoru dobudoucna. Hasta la Vista.....

  Vechno se cenzuruje, omezuje a zakazuje

  Sthnte si - dokud to jet jde

  Olin Kapar 4.POB

 • 6Hana HavlovrozhovorNejvt tragdi novine je, kdy mu po pozen rozhovoru zkolabuje diktafon. Veker prce v hji a respondentv as k vyhozen oknem. O to vt dk pat kolegyni Hance Havlov, kter tento mj trapas pela s humorem a po tdnu elila zvdavm dotazm znovu. Tedy pesnji eeno osm otzce a dalm, nebo alespo prvnch est mi-nut pohodovho novoronho povdn v kabinet slo 60, kter spolen obvme, se podailo zachrnit. Tykac rozhovor se v publicistice dvakrt nenos, v tomto ppad jsme se ovem rozhodli uinit v jimku.

  Nen to dlouho, co jsme proli adventn dobou. Ta by mla bt ve znamen klidu a rozjmn, jak blzko tto pedstav byla tv prosincov realita?Ani trochu. (smv) Sm v, jak to ve kole vypad. Spousta prce i doma, zklidnn nepilo, to a mezi svtky, kdy jsem mla as relaxovat. Vzhledem k tomu, e mm doma ti dal lidi, co chtj nakrmit, tak ani o svtcch jsem nemla vyloenou selanku. Ale byla jsem se svou rodinou, o tom jsou pro mne Vnoce. Bv to u en nkdy tak, e Vnoce zanou a ve chvli, kdy je vygruntovno?Z domu jsem vychovan tak, e se uklzelo se vm vudy, pak te-prve pily Vnoce. Dlouho to ve mn petrvvalo. Letos jsem po tvrten akademii pijela dom a ekla dcei Markt, e jsem v ivot nemla takhle nepipra-ven byt na Vnoce... ale e jsem v ivot nebyla tak klidn. Bn klid, dn smejen kadho msteka. Tebe bych chtl mt za mamin-ku, ta moje ped Vnocemi pod popohn k klidu.To dlaj asi vechny maminky. Njak hranice ale mus bt, tak km dtem, e do tehdy mus mt uklizeno svoje. Ale zbytek v rozumn me.A zapojuje se do pedvnonho klidu cel rodina?To ano, ale v rzn me, (smv) nejvce j a dcera. A na tdr den mme rozdlen koly, ka-d v, co m dlat. J se motm kolem vaen, manel s dcerou stroj stromeek, syn je mi po

  ruce. A prbn kad na chvli zmiz a bal drky. Na tuhle chvli se osobn moc tm. Kad drek si jet jed-nou prohldnu, zabalm a tm se, co na nj bude ten, komu je uren, kat.N kabinet slo 60 byl ped Vno-cemi pehldkou cukrov, kde jedna kolegyn trumfovala druhou. Jen tak mimochodem, kolik druh se pee u Havlovch?S cukrovm to mm bezvadn, jedin, co peu, jsou kolem Mikule pern-ky a pernkov chaloupka. To mi dcera

  neodpust! U zbytku mi natst moje maminka napee zklad, o poslednm vkendu ped Vnocemi se sejdeme se sestrou a zdobme. Tme se cel rok, pipomn mi to doby, kdy se na vesnici schzeli lid k prci a pi n si povdali. Vkend takto strvme spole-n a v pohod. No a kolik druh? U se nm podailo maminku pesvdit, e msto dvancti sta osm. Na m se pemluvit jet nenechala.Co zmiuje, mi pipomn vlastn dtstv. Dda pivezl v aut prase,

 • 7w

  cel rodina se sela v prdeln a nsledn zabijaka nemla chybu. No a takhle to u ns mme s cukro-vm, ale astn se jenom eny. A kdy bych nauknul takov ty typicky musk vnon zleitosti, zabjel se teba nkdy u Havlovch kapr?Pouze v dobch, kdy jsem byla jet dt, to se kapr kupoval, zabjel i poutl do rybnka. V m rodin u ne. To musm poprosit o kapra vykuchanho. Letos jsme jej navc nahradili jinou rybou.Vynik ve tv rodin nkdo v disci-pln vnon pejdn? Boj se pak stoupnout na vhu?V nrazov konzumaci vede syn, ta-kov to poobvn a mlsn je zase mou zlei

Search related