of 68 /68
SEMESTER 1 SESI 2013 / 201 KBK 3073 MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS TAJUK KUMPULAN GROUP UPSI-03 (A131PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON AZRIZA AZWA BT ZAKARIA D20121061710 0185723444 NAMA TUTOR E-LEARNING : KWAY ENG HOCK TARIKH SERAH : 15 NOVEMBER 2013 PEMARKAHAN 2. ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH TUGASAN 2 Pilih satu rakaman berkaitan kanak-kanak berkeperluan khas yang diambil daripada youtube atau berdasarkan gambar statik, bincangkan kategori keperluan khas dari aspek; a. Definisi b. Faktor penyebab kecacatan c. Ciri kognitif, sosial dan tingkah laku d. Peranan dan tanggungjawab kementerian kesihatan,Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pembangunan wanita keluarga dan masyarakat e. Mereka bentuk satu Rancangan Pendidikan Individu (RPI) awalan atau program intervensi awal untuk mengatasi masalah bahasa,tingkah laku dan emosi kanak-kanak berkeperluan khas yang dipilih. - KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

Tugasan 2 - Kanak-Kanak Pintar Cerdas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pendidikan

Text of Tugasan 2 - Kanak-Kanak Pintar Cerdas

 • SEMESTER 1 SESI 2013 / 201

  KBK 3073

  MURID-MURID BERKEPERLUAN KHAS

  TAJUK

  KUMPULAN

  GROUP UPSI-03 (A131PJJ)

  DISEDIAKAN OLEH

  NAMA NO. ID NO. TELEFON

  AZRIZA AZWA BT ZAKARIA D20121061710 0185723444

  NAMA TUTOR E-LEARNING : KWAY ENG HOCK

  TARIKH SERAH : 15 NOVEMBER 2013

  PEMARKAHAN 2. ESEI:

  (a) (b)

  3. FORUM

  JUMLAH

  TUGASAN 2

  Pilih satu rakaman berkaitan kanak-kanak berkeperluan khas yang diambil daripada youtube atau

  berdasarkan gambar statik, bincangkan kategori keperluan khas dari aspek;

  a. Definisi b. Faktor penyebab kecacatan c. Ciri kognitif, sosial dan tingkah laku d. Peranan dan tanggungjawab kementerian kesihatan,Kementerian Pendidikan dan

  Kementerian Pembangunan wanita keluarga dan masyarakat

  e. Mereka bentuk satu Rancangan Pendidikan Individu (RPI) awalan atau program intervensi awal untuk mengatasi masalah bahasa,tingkah laku dan emosi kanak-kanak

  berkeperluan khas yang dipilih.

  - KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

 • 1

  ISI KANDUNGAN

  Gambar kanak-kanak pintar cerdas 4

  1.0 Pendahuluan 5

  2.0 Definisi pelajar pintar cerdas 6

  2.1 Definisi kanak-kanak pintar cerdas dalam konteks pendidikan 10

  di Malaysia

  3.0 Jenis kanak-kanak pintar cerdas

  4.0 Faktor penyebab kanak-kanak terbentuknya pintar cerdas 12

  4.1 Faktor genetik

  4.2 Faktor Emosi 13

  4.3 Faktor kognitif / mental

  4.4 Faktor luar atau persekitaran 14

  4.5 Faktor bakat 15

  5.0 Ciri-ciri kanak-kanak pintar cerdas

  5.1 Ciri-ciri fizikal

  5.2 Ciri-ciri Kognitif 16

  5.3 Ciri-ciri tingkah laku 19

  5.4 Ciri-ciri emosi dan sosial 20

  5.5 Ciri-ciri personaliti 22

  5.6 Ciri-ciri pemikiran kreatif / produktif 24

  6.0 Ciri-ciri unik kanak-kanak pintar cerdas

  6.1 Personaliti

 • 2

  6.2 Kebolehan kognitif yang tinggi 25

  6.3 Sifit ingin tahu 27

  6.4 Perkembangan akademik yang maju 28

  6.5 Perkembangan fizikal 29

  6.6 Bakat yang istimewa

  6.7 Gaya pembelajaran 30

  6.8 Perkembangan moral 31

  7.0 Jenis-jenis kanak-kanak pintar cerdas 33

  7.1 Domain personaliti

  7.2 Domain interlek 35

  7.3 Domain emosi 37

  7.4 Domain kreativiti 40

  7.5 Domain moral 43

  8.0 Peranan dan tanggungjawab 45

  8.1 Kementerian Kesihatan

  8.2 Kementerian Pendidikan 47

  8.2.1 Jabatan Pendidikan Khas 49

  8.2.2 Jenis-jenis Sekolah Pendidikan Khas 51

  8.2.3 Pendidikan untuk kanak-kanak pintar cerdas

  8.3 Kementerian Pembangunan Waniti Keluarga dan Masyrakat 53

  9.0 Program Intervensi 55

 • 3

  9.1 Definisi Intervensi Awal

  9.2 Pentingnya Intervensi Awal

  9.3 Perlaksanaan 56

  9.4 Penyaringan dan pengujian dignostik 58

  10 Penutup 61

  Bibliografi 63

 • 4

  PENDIDIKAN DI MALAYSIA KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS PINTAR CERDAS

  Nurussyahamah Taqiah bt. Nurunnajmi ( Pintar Al-Quran Qhatam Al-Quran seawal usia 5

  tahun dan merupan tahfizah termuda di Malaysia, mahir 3 bahasa Melayu, Inggeris dan Arab )

  Adi Putra bin Abdul Ghani ( Pintar Matametik berupaya menyelesaikan masalah matametik

  tambahan secara congak dengan tepat seawall usia 6 tahun )

 • 5

  1.0 PENDAHULUAN

  Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauh

  lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. Walau bagaimanapun, golongan ini tidak bebas

  daripada masalah, tidak selalu berjaya mengikut kehendak dan ada kalanya menghadapi

  cabaran dalam kehidupan. Realitinya, mereka tidak menghadapi sebahagian masalah yang

  dihadapi oleh kebanyakan orang, tetapi mereka menghadapi masalah lain yang tidak dihadapi

  oleh orang kebanyakan. Masalah mereka menjadi bertambah rumit kerana masalah tersebut

  tidak difahami dan ini menjadikan mereka seolah-olah menghadapi masalah ini seorang diri.

  Keadaan ini sudah tentu memberi tekanan yang berlebih-lebih lagi kepada mereka. Salah

  faham dan stereotaip selalu menghantui golongan ini. Mereka selalu merasakan hidup seorang

  diri di dunia ini.

  Seperti kanak-kanak yang lain, mereka yang pintar cerdas belajar melalui interaksi.

  Pengalaman yang diperolehi akan digunakan sebagai proses mengumpul maklumat untuk

  mencari identiti mereka sebagai pelajar. Adakalanya, kanak-kanak pintar cerdas mengandaikan

  bahawa kanak-kanak lain juga adalah seperti mereka, sehinggalah mereka masuk ke alam

  persekolahan dan mendapati bahawa mereka mempunyai keupayaan yang tersendiri.

  Sewajarnya, kesedaran mengenai perbezaan kanak-kanak ini dari kanak-kanak yang

  lain boleh juga bermula dari awal lagi. Adalah penting untuk mempertimbangkan bagaimana

  cara kita bertindak atau respon pada kanak-kanak di bawah jagaan kita yang berbeza kerana

  ini merupakan impak yang besar terhadap identiti kanak-kanak itu sendiri. Hal ini demikian

  kerana pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan

  rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted). Dalam konteks ini,

  pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam

  pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan.

  Justeru itu, suatu program pendidikan khas perlu dilaksanakan segera dengan tujuan

  mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan kerana

  mereka merupakan aset pembangunan negara. Sekiranya, kita mempersia-siakan kepintaran

  yang dimiliki oleh mereka, ini akan mendatangkan kerugian kepada negara.

  Dari sudut perspektif perkembangan pelajar pintar cerdas ini, kegagalan membantu

  pelajar pintar cerdas bagi memperkembangkan potensi dan bakat mereka adalah satu kerugian

 • 6

  yang besar kepada negara dan masyarakat keseluruhannya. Sekiranya penekanan sebegini

  tidak diberi perhatian, dikhuatiri potensi dan bakat pelajar pintar cerdas ini akan terbantut dan

  lambat berkembang. Malahan, pengajaran guru yang tidak mencabar pemikiran mereka akan

  menyebabkan mereka cepat berasa jemu dan bosan, seterusnya akan menghilangkan minat

  belajar. Dalam konteks ini, personaliti terutama watak, perangai, tingkah laku dan cara gaya

  pembelajaran mereka perlu difahami oleh guru bagi merancang strategi pengjaran yang sesuai.

  Jika dipupuk bakat yang ada tentu dapat memperkemas dan memantapkan keistimewaan yang

  dikurniakan kepada mereka.

  Selain guru, ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan dan

  mendidik anak pintar cerdas. Ibu bapa perlu mempunyai kemahiran serta keyakinan yang

  membolehkan mereka mempraktikkan amalan-amalan mendidik anak pintar cerdas. Salah satu

  kemahiran yang perlu digarap oleh ibu bapa adalah mengisi ruang kasih sayang sekeluarga.

  Hubungan yang erat, suasana keluarga yang harmoni adalah antara perkara dan keperluan

  yang perlu wujud dalam memberi sokongan kepada anak-anak pintar cerdas. Ini menepati teori

  Ethiologi yang mementingkan hubungan yang rapat antara keluarga, rakan-rakan dan guru

  mempengaruhi perkembangan mereka ke arah pembentukan insan yang berkualiti dan

  cemerlang.

  2.0 DEFENISI PELAJAR PINTAR CERDAS

  Pintar cerdas boleh membawa maksud yang pelbagai mengikut persepsi seseorang

  individu itu, berbeza juga dari pandangan masyarakat dan pandangan kanak-kanak itu sendiri.

  Mengikut negara barat, maksud pintar cerdas adalah mereka yang mempunyai potensi dan

  pencapaian yang tinggi dari segi bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan

  kepimpinan dan mempunyai bakat dalam bidang muzik dan seni yang mengkagumkan serta

  mereka ini memerlukan aktiviti dan perkhidmatan lain dari yang lain yang tidak terdapat di

  sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akademik dan potensi mereka (Rujukan

  Laman Web).

  Terdapat pelbagai pandangan dan pendapat mengenai konsep pelajar pintar cerdas ini.

  Stanford Binet (1916), orang pertama menjalankan ujian pintar cerdas yang dikenali sebagai

  The Stanford-Binet Test telah memberikan definisi pintar cerdas sebagai merujuk kepada

  keupayaan individu memahami, membuat pertimbangan dan penaakulan dengan baik. Lewis

 • 7

  Terman (1916), pula memberi definisi pintar cerdas sebagai seseorang yang berkebolehan

  untuk berfikir secara abstrak.

  Marland (1972), telah mengemukakan satu definisi pelajar pintar cerdas yang diterima

  pakai oleh Jabatan Pendidikan Negara, Amerika Syarikat pada tahun 1972. Definisi Marland,

  (1972), dalam S.Deborah, (1998: hal. 277) iaitu:

  Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who

  by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. These are children who

  require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the

  regular school program in order to realize their contribution to self and society. Children capable

  of high performance include those with demonstrated achievement and/or potential ability in any

  of the following areas singly or in combination:

  a. General intellectual aptitude

  b. Specific academic aptitude

  c. Creative or productive thinking

  d. Leadership ability

  e. Visual and performing arts

  Persekutuan Amerika Syarikat memberi maksud pintar cerdas ditujukan kepada kanak-

  kanak pelajar atau belia mereka yang mempunyai potensi dan pencapaian yang tinggi dari segi

  bidang seperti intelektual, kreativiti, artistik, kebolehan kepimpinan dan juga mempunyai bakat

  dalam bidang seni dan muzik yang mengagumkan, serta mereka ini memerlukan aktiviti atau

  perkhidmatan yang lain dari yang lain atau istimewa yang tidak dapat diperolehi di sekolah

  biasa demi meningkatkan tahap kebolehan mereka.

  Defenisi bagi Negara Kanada, pintar cerdas ditakrifkan sebagai suatu darjah keupayaan

  intelektual yang luar biasa yang memerlukan pengalaman pembelajaran yang berlainan

  daripada apa yang disediakan di sekolah biasa untuk memenuhi tahap keupayaan akedemik

  dan potensi mereka.

  Negara England pula mendefenisikan, pintar merujuk kepada 5 peratus teratas dari

  semua populasi sekolah di dalam bidang akedemik manakala cerdas pula adalah 5 peratus

 • 8

  teratas dari semua bidang lain. Pelajar pintar adalah mereka yang memilki kebolehan tinggi

  untuk 1 atau lebih di dalam subjek akedemik. Mereka ini tidak perlu menjadi pintar untuk semua

  subjek. Pelajar cerdas pula adalah mereka yang mempunyai kebolehan tinggi dari segi sukan,

  muzik , lukisan atau seni persembahan.

  Intellectual Quotient (IQ) yang tinggi iaitu berada pada tahap IQ 130 dan ke atas

  mengikut Public Law 91-230, seorang yang pintar cerdas dan berbakat adalah golongan yang

  dikenali sebagai seseorang yang layak secara professional yang secara kebajikannya

  mempunyai kebolehan yang terserlah. Golongan seperti ini memerlukan program pembelajaran

  yang berbeza dengan / atau perkhidmatan yang bertahap lebih tinggi berbanding dengan

  program-program yang dianjurkan oleh sekolah untuk pelajar-pelajar normal yang biasa.

  Program yang khusus adalah perlu bagi menyedari sumbangan mereka terhadap diri sendiri

  dan negara. Kanak-kanak yang mempunyai pencapaian yang cemerlang termasuk individu

  yang berpotensi serta berkebolehan dalam mana-mana enam bidang kecerdasan yang

  dinyatakan.

  Menurut Susan K. Golant di dalam bukunya The Joys and Challenges Of Raising a

  Gifted Childs berpendapat, kanak-kanak yang pintar cerdas menunjukkan minat yang tinggi

  bagi belajar, curiga dan mempunyai perasaan ingin tahu yang tinggi kepada persekitaran serta

  berupaya menggabungkan beberapa maklumat dalam menghasilkannya. Umum pula

  mentakrifkan pintar cerdas sebagai kepandaian luar biasa yang dimiliki oleh individu yang

  dikatakan pintar cerdas ini. Mereka mempunyai kebolehan yang luar biasa memahami dan

  mengadaptasi segala cabaran persekitaran kepada hidup dan mindanya.

  Ahli biologi mendefinisikan pintar cerdas sebagai kebolehan luar biasa yang dimiliki oleh

  seseorang individu untuk melakukan adaptasi dan manipulasi terhadap keadaan dan

  perubahan persekitaran. Pakar psikologi mendefinisikan istilah pintar cerdas sebagai kanak-

  kanak yang berupaya melakukan taakulan iaitu mempunyai kebolehan berfikir dengan logik dan

  mempunyai fungsi kognitif yang hebat. Kanak-kanak pintar ini berkebolehan mencari dan

  mengaitkan sebab musabab terhadap sesuatu fenomena yang abstrak.

  Menurut Nik Azis Nik Pa dan Noor Aini Khalifah (1982), kanak-kanak pintar cerdas

  adalah mereka yang mempunyai interaksi tiga kelompok sifat manusia iaitu kebolehan intelek

  umum yang atas purata (murid yang mempunyai IQ melebihi 120 dikategorikan sebagai kanak-

  kanak pintar cerdas), aras yang tinggi di dalam tanggungjawab kepada tugas dan aras kreativiti

 • 9

  yang tinggi.

  Porter (2009) menyatakan kanak-kanak pintar cerdas memiliki domain kebolehan dalam

  intelektual, akademik, verbal, kemahiran bersosial, muzik, kemahiran fizikal, mencitrakan seni

  dan kecerdasan emosi (emotional intelligence). Beliau turut menerangkan cara untuk mengenal

  pasti kanak-kanak pintar cerdas yang berdomain intelektual, akademik, verbal, kecerdasan

  emosi dan kemahiran bersosial.

  Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat (2010), pintar bermaksud cekap,

  pandai, banyak akal, cerdik, licin dan mahir dalam membuat sesuatu pekerjaan dan maksud

  cerdas pula adalah sempurna akal untuk berfikir dan mengerti. Oleh itu, kanak-kanak pintar

  cerdas ini dapat ditakrifkan sebagai kanak-kanak yang pandai dalam sesuatu perkara dan

  mempunyai pemahaman yang tinggi berbanding kanak-kanak normal.

  Dalam konteks ini, Edward Dr. Gardner menyatakan bahawa individu yang pintar cerdas

  mungkin menguasai dan mempunyai kemahiran luar biasa dalam salah satu tujuh kecerdasan

  pelbagai (Multiple Intelligence) dan mungkin sederhana dalam bidang-bidang yang lain. Malah

  Dr. Stemberg dalam bukunya (Conception of Giftedness) pula berpendapat bahawa kepintaran

  terdiri daripada 3 faktor iaitu kepintaran sintetik atau kebolehan kreatif, kepintaran analitik atau

  kebolehan kreatif dan kepintaran analitik atau kebolehan melakukan analisis dan kepintaran

  praktikal iaitu menggunakan kepintaran yang dimiliki menghasilkan sesuatu ataupun digunakan

  dalam kehidupan seharian.

  Hassan Mohd Alik (2006) turut menjelaskan bahawa konsep pintar cerdas sebenarnya

  tidak tertakluk kepada kejayaan akademik semata-mata malah kebolehan berkreatif dan

  bereksperiman termasuk menghasilkan bahan ataupun teori, kebolehan seni yang hebat juhga

  adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu.

  Nasca (1978) seterusnya menggambarkan pelajar-pelajar pintar cerdas sebagai

  mempunyai tiga kebolehan yang unik iaitu mampu menerima lebih banyak maklumat daripada

  persekitaran mereka, malah berupaya menyimpan lebih banyak maklumat dan berupaya

  menggunakan pelbagai teknik untuk memproses maklumat yang mereka telah diperoleh. Oleh

  yang demikian, individu pintar cerdas ini bolehlah dikategorikan sebagai penjana maklumat.

  Bagaimanapun, menurut Nasca, rakan-rakan sebaya mereka lebih cenderung untuk bersikap

  mengumpul dan mengingati maklumat serta mengeluarkan semula maklumat tersebut tanpa

 • 10

  memprosesnya secara analitik. Itulah yang membezakan antara pelajar-pelajar pintar cerdas ini

  dengan pelajar normal.

  2.1 Definisi kanak - kakak pintar cerdas dalam konteks pendidikan di Malaysia

  Di dalam sistem pendidikan di Malaysia, murid pintar cerdas dan berbakat didefinisikan

  sebagai murid yang mempunyai keupayaan berprestasi cemerlang disebabkan kebolehan

  mereka yang tinggi berbanding dengan murid yang seumur dengannya. Mereka juga lulus

  penilaian tahap kecerdasan atau keupayaan yang ditetapkan oleh KPM dan mereka

  memerlukan pendekatan khusus dalam pendidikan. Justeru, pelajar pintar cerdas dan berbakat

  merupakan seorang pelajar yang terbukti cemerlang atau seorang yang berpotensi dalam

  bidang akademik atau dalam bidang-bidang lain seperti muzik, bahasa, kepimpinan dan lain-

  lain.

  Pendidikan pelajar pintar cerdas di Malaysia bermula semula pada tahun 2007 apabila

  seorang kanak-kanak pintar cerdas matematik, Adi Putra Abd. Ghani menjadi perhatian media

  massa. Beliau telah diuji tahap kepintarannya oleh Prof. Madya Dr. Noriah Mohd. Ishak seorang

  pakar kaunseling dan psikologi dan Dr. Rosadah Abd. Majid seorang pakar bidang bidang

  pendidikan khas untuk kanak-kanak pintar cerdas dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Adi

  Putra didapati mempunyai kepintaran yang superior dalam beberapa bahagian matematik. Adi

  Putra kemudiannya telah ditawarkan beberapa pilihan program pembelajaran berbentuk

  pecutan dan pengayaan oleh beberapa buah universiti tempatan. Ini merupakan titik tolak

  kepada permulaan program pendidikan kanak-kanak pintar cerdas di Malaysia selepas program

  PTS yang diperkenalkan pada tahun 1996 yang telah ditamatkan selepas 5 tahun

  diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Negara kita.

  3.0 JENIS-JENIS KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

  Terdapat enam jenis kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang telah dikenal pasti

  (Betts & Neihart, 1988). Jenis pertama. merupakan kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat

  yang paling senang dikenal pasti adalah mereka yang berbakat. Kanak-kanak dari kategori ini

  disukai guru dan rakan-rakan sebaya serta mencapai hasil tahap yang tinggi. Mereka lebih suka

  bergantung pada orang lain berbanding berdikari. Dalam pada itu, mereka juga tidak suka

 • 11

  mengambil risiko. Mereka juga tidak suka mengembangkan autonomi dan sebenarnya mereka

  boleh mencapai sesuatu dengan lebih tinggi jika mereka lebih menentukan hala tuju diri sendiri

  dan juga tidak bergantung pada orang lain dalam kehidupan seharian mereka.

  Jenis kedua ialah pencabar. Dalam kategori ini kebiasaannya kanak-kanak ini lebih

  kreatif. Signifikasi daripada kekurangan sokongan untuk kanak-kanak yang kreatif boleh

  mengakibatkan tingkah laku yang degil dan memberi cabaran-cabaran untuk guru dan ibu bapa.

  Justeru, para guru dan ibu bapa perlu bijak dalam menguruskan kanak-kanak ini. Cara yang

  paling baik untuk membantu kanak-kanak kategori ini ialah sentiasa memberi motivasi dan

  memahami emosi mereka. Ini akan membantu kanak-kanak pintar cerdas lebih memahami diri

  mereka dan situasi yang dialami.

  Jenis ketiga ialah kanak-kanak bawah tanah atau bersembunyi di mana kanak-kanak

  cuba untuk menyembunyikan kepintaran mereka. Kebiasaan kanak-kanak jenis ini adalah

  kanak-kanak perempuan yang sedang bersekolah. Mereka sering berasa cemas dan tidak

  selamat. Hal ini terjadi kerana satu konflik dialami antara sosial dan kejayaan akademik. Jenis

  ini juga sentiasa mengalami kemurungan kerana wujudnya ketidakyakinan dalam jiwa mereka

  untuk mengetengahkan bakat yang mereka miliki. Kanak-kanak ini perlu dibantu bagi

  mengembangkan potensi serta bakat yang ada pada mereka.

  Jenis keempat adalah kanak-kanak yang keciciran. Kanak-kanak ini mempunyai

  pencapaian rendah sepanjang masa dan memerlukan program sokongan yang cukup banyak

  untuk meningkatkan pencapaian pendidikan. Pencapaian rendah boleh dihasilkan disebabkan

  mereka tidak mempunyai dorongan motivasi yang dipengaruhi oleh program-program yang

  tidak sesuai untuk mereka. Kanak-kanak pintar cerdas jenis ini seringkali diabaikan kerana

  sering beranggapan mereka adalah kanak-kanak lembab walhal mereka adalah golongan yang

  mempunyai IQ yang tinggi. Apa yang diperlukan ialah program khas yang bersesuaian dengan

  bakat mereka.

  Jenis kelima dipanggil label berganda iaitu kanak-kanak yang mempunyai kesulitan

  pembelajaran fizikal atau emosional. Oleh itu, mereka kurang diberi perhatian dan potensi serta

  bakat mereka dibiarkan. Misalnya, seorang kanak-kanak pintar cerdas yang kurang upaya dari

  aspek fizikal mungkin kecerdikan yang dimilikinya tidak dipeduli oleh orang lain kerana dilabel

  sebagai seorang kurang upaya dan sering dipinggirkan.

 • 12

  Jenis keenam ialah kanak-kanak berautonomi. Kanak-kanak jenis ini ialah kanak-kanak

  yang mempunyai cara tersendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Kanak-kanak ini akan

  terus berkembang jika terdapat program-program pendidikan yang bersesuaian disediakan

  untuk mereka (Betts & Neihart, 1988). Kanak-kanak jenis inilah yang seringkali Berjaya seperi

  Adi Putra, Safiah, Amalina dan beberapa orang lagi.

  4.O FAKTOR PENYEBAB KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

  Perkembangan individu pintar cerdas dan berbakat ini dapat dilihat dan diperhatikan

  sejak kecil lagi. Antara perkembangan yang dikaitkan dengan golongan ini adalah

  perkembangan fizikal, perkembangan emosi dan juga sosial. Pada pandangan mata kasar

  masyarakat mereka tidak mempunyai masalah dalam setiap peringkat perkembangan, namun

  pada hakikatnya yang sebenar golongan pintar cerdas dan berbakat ini juga mempunyai

  masalah berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka juga memerlukan perhatian dan

  sokongan yang sewajarnya untuk terus menghadapi kehidupan walaupun pada dasarnya,

  mereka agak berbeza dengan individu biasa. Oleh itu, isu-isu yang berkaitan dengan golongan

  pintar cerdas dan berbakat ini tidak harus dipandang enteng oleh semua pihak agar masalah

  perkembangan yang mereka hadapi tidak akan menganggu perkembangan bakat dan potensi

  yang ada dalam diri mereka.

  Piirto (1990) menyarankan lima aspek perkembangan pintar cerdas iaitu genetik atau

  warisan sebagai faktor utama. Faktor kedua ialah faktor emosi diikuti dengan faktor kognitif

  yang merujuk kepada keperluan kecerdasan minima sebagai faktor ketiga. Faktor keempat

  dalam perkembangan pintar cerdas ialah sifat pintar cerdas (talent) itu sendiri. Aspek ini

  dikaitkan dengan sifat dalaman yang semulajadi dan bermisteri. Aspek yang terakhir ialah ialah

  aspek luaran atau persekitaran kepada individu yang berbakat. Aspek ini lebih merujuk kepada

  sokongan dan bimbingan ibu bapa dalam memperkembangkan pintar cerdas dalam diri anak-

  anak mereka.

  4.1 Faktor genetik

  Ramai pakar genetik dan psikologi telah berusaha untuk mencari dan menentukan

  sejauh manakah kebenaran bahawa tahap kepintarannya diwarisi malahan, kebanyakan pakar

 • 13

  juga bersetuju bahawa asas potensi mental seseorang sedikit sebanyak diwarisi daripada ibu

  bapanya. Boleh dikatakan bahawa kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar cerdas

  sejak saat kelahiran.

  Manakala menurut Profesor Howe, kanak-kanak menjadi pintar cerdas mungkin kerana

  hasil daripada bimbingan dan didikan ibu bapa serta guru-guru yang berada di sekeliling

  mereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra formal di antara kosong hingga

  enam tahun. Malahan, Kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865), Goddard (1890), Newman

  (1937) dan Shieldo (1962) turut membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kebolehan

  yang berbeza dan perbezaan itu biasanya diturunkan oleh genetik ibu bapa.. Kajian ahli-ahli

  psikologi sering mengaitkan perbezaan kecerdasan individu dengan kecerdasan ibu bapa

  mereka. Kebiasaannya, ibu bapa yang pintar cerdas akan melahirkan anak yang juga cerdas

  pintar.

  4.2 Faktor Emosi

  Menurut Goleman, kecerdasan emosi pula adalah kemampuan seseorang mengatur

  kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keselarasan emosi dan pengungkapannya

  melalui keterampilan, kesedaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati dan keterampilan

  sosial. Menurut Bee (1999), kanak-kanak pintar cerdas adalah satu golongan yang

  heterogeneous. Mereka yang lebih tinggi tahap kecerdasannya berbanding kanak-kanak lain

  menghadapi masalah penyesuaian diri berbanding kanak-kanak lain.

  Goleman (1999) juga menyatakan bahawa kecerdasan emosi adalah kemampuan lebih

  yang dimiliki seseorang dalam memotivasikan diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan,

  mengendalikan emosi dan kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Tuntasnya, seseorang akan

  berada dalam keadaan yang positif apabila memiliki elemen-elemen tersebut. Beliau juga

  menambah, kecerdasan emosi adalah lebih penting dan berpengaruh daripada kecerdasan

  intelektual. Seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi lebih berjaya dalam mengatur

  kehidupan dan akhirnya mencapai cita-cita.

  4.3 Faktor Kognitif / mental

  Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mempunyai kebolehan mental yang

  mana jauh lebih tinggi berbanding rakan sebayanya. Oleh sebab itu, keperluan motivasi yang

 • 14

  setanding juga perlu diberikan supaya tiada konflik timbul dalam kehidupan mereka kerana

  sudah ada panduan atau sistem pendidikan yang bersesuaian. Ibu bapa berperanan

  mempengaruhi perkembangan kognitif mereka dengan memindahkan pengetahuan berkenaan

  melalui maklumat dan budaya dengan memberi tunjuk ajar mereka melalui perlakuan ibu bapa.

  Francis Galton pula menyatakan kanak-kanak pintar cerdas sebagai seseorang yang

  mempunyai penaakulan yang tinggi dan melihat sesuatu itu di dalam perspektif yang berbeza

  daripada orang biasa. Dalam erti kata lain, perkembangan awal mereka dapat dikenal pasti

  sebagai seorang individu yang mempunyai pemikiran kognitif yang arasnya adalah lebih tinggi

  daripada individu lain. Pandangan yang dilontarkan oleh Galton adalah amat bernas kerana

  bukan semua individu mempunyai pemikiran kognitif yang tinggi serta memerlukan penerokaan

  yang lama untuk diambil oleh seseorang individu yang biasa. Dalam konteks ini, kemahiran

  kognitif kanak-kanak ini perlu dipantau agar mereka dapat berfikir secara rasional dalam

  membuat keputusan.

  4.4 Faktor luar dan persekitaran

  Faktor aspek luaran dan faktor persekitaran adalah berkaitan dengan peranan ibu bapa

  serta masyarakat dalam memberi dorongan dan sokongan terhadap anak-anak pintar cerdas.

  Yang lebih utama adalah dorongan dan sokongan dari ibu dan bapa yang berempati dan dapat

  menyedari keistimewaan anak kecil mereka. I

  bu bapa yang memberikan ruang kepada anak mereka untuk berkembang sepenuh

  potensi diri adalah ibu bapa yang boleh membentuk minda genius. Bagaimanapun, kejayaan

  mereka kelak tidak boleh diambil dan ditiru bulat-bulat kerana semua kanak-kanak amat

  berbeza dari segi minat dan personaliti mereka. Hanya ibu bapa yang dapat menilai

  kemampuan anak kecil mereka dan kemudian melakukan apa yang dirasakan perlu untuk

  membangunkan potensi dirinya.

  Seseorang ibu atau bapa yang peka terhadap keupayaan anaknya akan memberi

  pendidikan yang lebih sempurna dan yang terbaik di peringkat awal lagi. Hal ini demikian

  kerana jika bakat atau kebolehan tidak dikembangkan secara tidak langsung akan mati.

  Ternyata, keadaan ini akan merugikan banyak pihak terutama kepada negara, kerana negara

  memerlukan golongan pintar cerdas ini untuk membangunkan negara.

 • 15

  4.5 Bakat

  Aspek seterusnya ialah aspek bakat itu sendiri. Kebanyakan bakat itu diramal daripada

  tingkahlaku ramalan. (predictive behaviours). Bakat ini ditunjukkan secara domain dan dianggap

  bernilai oleh masyarakat. Terdapat bakat domain yang spesifik seperti seni visual, muzik,

  kesusasteraan, lakonan, tarian, sukan, rekaan, matematik, sains, dan sebagainya. Ini turut

  disokong oleh Model Gagne yang menekankan proses pembelajaran ataupun proses

  pembangunan bakat semulajadi yang dirangsang oleh pemangkin luaran dan interpersonal.

  Pemangkin-pemangkin ini memainkan peranan dalam membantu pengembangan bakat

  ataupun membantutkan pengembangan bakat.

  5.0 CIRI-CIRI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

  5.1 Fizikal

  Ciri-ciri perkembangan fizikal kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini dapat dilihat

  sejak kecil hingga ke peringkat yang seterusnya. Biasanya pada umur diantara 0 hingga 11

  bulan, kanak-kanak ini mula mengangkat kepala apabila diletakkan secara meniarap, membuat

  pergerakan menggunakan lengan dan kaki, mengambil objek menggunakan mulut dan

  berguling-guling ke belakang dan depan. Selain itu, mereka juga mula belajar untuk duduk dan

  memusingkan kepala sewaktu duduk. Kanak-kanak ini juga mula memegang objek kecil

  menggunakan sebelah tangan dan seterusnya dua belah tangan. Mereka juga mula merangkak

  untuk sampai ke destinasi yang ingin dituju dan pada peringkat akhir, mereka mula belajar

  berjalan secara perlahan-lahan dengan bantuan daripada orang lain.

  Pada umur 8 hingga 20 bulan pula, ciri-ciri fizikal kanak-kanak ini mula menampakkan

  kemajuan yang semakin baik. Mereka sudah pandai duduk dengan adanya sokongan, mula

  memegang objek dengan kedua-dua tangan dan merangkak dengan lebih laju. Pada peringkat

  ini juga, mereka mula memegang perabot untuk belajar berdiri dan mula berjalan dengan

  bergantung kepada perabot tersebut. Pada umur 16 bulan, mereka mula berjalan sendiri dan

  cuba untuk memanjat khasnya tangga di dalam rumah. Pada peringkat akhir lingkungan umur

  ini, mereka sudah mula pandai membongkok untuk mengambil objek walaupun pergerakan

  tersebut masih belum stabil sepenuhnya lagi.

 • 16

  Pada peringkat umur 16 hingga 26 bulan atau juga dikira sebagai dua tahun, kanak-

  kanak ini semakin aktif. Mereka mula berjalan dengan sendirinya dengan lebih stabil, bangun

  dan duduk dari kerusi tanpa bantuan daripada orang lain, merangkak menggunakan sokongan

  tangan untuk menaiki tangga dan mula berminat dengan barang permainan yang berbentuk

  besar dan menarik. Mereka juga sudah mula belajar menendang bola, menconteng kertas

  menggunakan pensil dan mula belajar untuk menaiki basikal yang mempunyai tiga roda.

  Seterusnya ciri-ciri fizikal ini dapat dilihat semasa kanak-kanak ini berumur 3 tahun.

  Pada peringkat ini mereka sudah pandai menolak dan menarik objek besar, berjalan dengan

  lebih aktif ke serata tempat, mula belajar berlari dan sudah pandai membuat pergerakan seperti

  menari iaitu respon kepada bunyi yang mereka dengar. Malah, mereka juga sudah pandai

  menghadapi sesuatu rintangan yang menghalang mereka. Pada peringkat ini juga mereka suka

  mengulang perbuatan seperti melompat dan sebagainya serta dapat memegang sesuatu objek

  dengan lebih kuat. Dalam peringkat ini juga, mereka sudah tahu menconteng kertas dengan

  membuat bentuk bulat secara bebas.

  Ciri-ciri fizikal yang seterusnya pula dapat dilihat pada peringkat umur 4 tahun setengah.

  Kanak-kanak ini mula bergerak dengan lebih stabil, melompat dengan lebih yakin tanpa terjatuh

  dan dapat mengayuh basikal roda tiga dengan baik dan laju. Mereka juga mula berjalan secara

  berjengket-jengket iaitu kemahiran menguji kekuatan otot kaki dan berminat dengan permainan

  yang menguji kemahiran motor mereka seperti menguli tepung atau sebagainya. Pada

  peringkat ini juga, mereka sudah tahu untuk memakai kasut tanpa bantuan orang lain dan dapat

  mengenakan butang baju yang dipakai dengan betul.

  5.2 Kognitif

  Kognitif adalah merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental yang terlibat dalam beberapa

  keupayaan untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah, menaakul, menganalisis, dan

  membentuk konsep. Biasanya keupayaan kognitif kanak-kanak dalam golongan pintar cerdas

  ini dapat dikenalpasti seawal peringkat bayi lagi. Perkembangan kanak-kanak ini dapat

  diperhatikan dan dipantau oleh ibu bapa kerana biasanya mereka akan menunjukkan

  perkembangan yang lebih jauh berbanding dengan kanak-kanak seusianya. Sebagai ibubapa

  yang perihatin mereka akan memberikan sokongan dan tumpuan yang lebih bagi membantu

  perkembangan kanak-kanak ini. Tahap kebolehan kognitif kanak-kanak boleh diuji

 • 17

  menggunakan ujian IQ. Kanak-kanak pintar cerdas biasanya akan mencapai tahap pencapaian

  sebanyak 140, namun kadangkalanya mereka boleh mencapai sehingga 170 mata. Namun

  demikian, kesahihan ujian ini masih boleh dipertikaikan kerana ada yang mengatakan

  perbezaan tahap umur akan menjejaskan perbandingan pencapaian dalam ujian IQ ini. Di

  bawah ini akan disenaraikan beberapa ciri kognitif kanak-kanak pintar cerdas.

  a) Mempunyai daya tumpuan yang tinggi dalam melakukan sebarang kerja atau

  aktiviti.

  Contohnya kanak-kanak yang diberikan permainan blok dan puzzle akan berusaha

  sedaya upaya bagi melengkapkannya. Mereka akan meninggalkan atau tidak

  menghiraukan orang atau keadaan sekeliling mereka kerana daya tumpuan mereka

  terhadap aktiviti yang menarik minat mereka yang terlalu tinggi. Mereka juga kurang

  berminat dengan permainan yang dimilki oleh rakan mereka. Dalam proses

  pembelajaran pula, mereka akan memberi sepenuh tumpuan mereka kepada bidang

  yang mereka minati.

  b) Boleh dan mempunyai minat membaca diusia yang muda.

  Biasanya kanak-kanak ini akan mula boleh membaca dalam usia kurang daripada 5

  tahun. Mereka juga akan fasih bercakap disamping mampu menggunakan laras bahasa

  dan kosa kata yang tinggi jika dibandingkan dengan kanak-kanak yang seusianya.

  c) Mempunyai kelebihan yang luar biasa dalam mengingat sesuatu.

  Dengan kelebihan yang mereka ada, mereka tidak perlu menghafal sesuatu fakta atau

  ilmu yang mereka pelajari. Mereka hanya perlu memahami isi kandungan dan akan

  meluahkan semula menggunakan bahasa sendiri. Kelebihan yang ada juga dapat

  membolehkan mereka membaca dengan cepat dan cepat memahami apa yang mereka

  ingati.

  d) Perasaan ingin tahu

  Disebabkan perasaan ingin tahu mereka yang kuat, kanak-kanak pintar cerdas biasanya

  akan sentiasa mengemukakan soalan-soalan yang mencabar dan inovatif yang mana

  kadangkalanya pemikiran mereka diluar jangkauan akal kanak-kanak normal. Pada

  peringkat kanak-kanak lagi sifat ini boleh dikenalpasti, contohnya mereka akan

  membuka kereta mainan mereka untuk mengetahui komponen-komponen yang ada

 • 18

  dalam kereta tersebut. Kadangkalanya sifat ini akan dikenalpasti sebagai perosak oleh

  ibubapa yang kurang memahami anak mereka yang pintar cerdas.

  e) Kebolehan membuat rumusan, menganalisa dan menaakul

  Kanak-kanak pintar cerdas bukan sahaja mampu untuk memahamai pelajaran malah

  mereka juga boleh membuat rumusan ke atas proses pengajaran dan pembelajaran

  serta boleh menganalisa dan memberi alasan kepada keputusan yang diambil selepas

  sesuatu analisa dibuat.

  f) Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain.

  Contohnya, mereka boleh mengaitkan teori-teori yang dipelajari berkaitan dengan

  burung dengan mengaitkannya dengan bagaimana terciptanya kapal terbang.

  g) Memahami dua konsep yang seolah-olah sama.

  Ini bermaksud kanak-kanak pintar cerdas ini mampu memahami atau membezakan dua

  konsep yang seolah-olah sama contohnya mereka dapat membezakan konsep berat

  dan ketumpatan, Cahaya dan terang dan menakrifkan perbezaan antara makan dan

  minum.

  h) Tertarik kepada pemikiran abstrak.

  Kanak-kanak pintar cerdas ini mampu memahami pengetahuan yang canggih, abstrak

  dan kompleks sehingga diluar jangkauan akal kanak-kanak normal yang lain.

  Umpamanya mereka akan cuba memikirkan alam selepas kematian manusia.

  i) Memahami kebolehan intelek sendiri.

  Kanak-kanak pintar cerdas ini telah menyedari potensi mereka pada peringkat awal usia

  mereka lagi, jadi dengan kesedaran itu maka mereka akan cuba untuk melakukan

  sesuatu mengikut impian dan juga gaya pembelajaran mereka sendiri. Mereka telah

  menyedari di mana kekuatan yang mereka ada dan akan mengaplikasikannya bagi

  mencapai matlamat mereka. Mereka juga menyedari bahawa sekiranya mereka tidak

  mengaplikasikan pengetahuan yang mereka ada mungkin mereka akan lupa.

  Manakala ciri-ciri istimewa kanak-kanak pintar cerdas yang berkaitan dalam bidang

  matematik pula ialah;

 • 19

  i) boleh membuat generalisasi

  ii) kebolehan menaakul

  iii) kebolehan untuk mengingat

  iv) berfikir secara logik

  v) fleksibel

  vi) kebolehan dalam menyelesaikan masalah

  Sebagai contoh, kanak-kanak pintar cerdas Adi Putra telah dikenalpasti bakat dan

  kebolehannya dalam bidang matematik sejak berumur tiga tahun lagi. Bermula dari usia yang

  sangat muda dia telah menunjukkan potensi diri yang luar biasa antaranya ialah;

  i) Mencipta kaedah menguasai sifir 1 hingga 12 dengan cara baru.

  ii) Semasa berumur 5 tahun dia mula mencipta kaedah pengiraan cepat bagi 4

  operasi asas iaitu, tambah, tolak, darab dan bahagi.

  iii) Semasa berumur 6 tahun lagi, dia telah menonjolkan dirinya kepada umum dan

  mampu membuat soalan-soalan algebra, log, trigonometri, bearing dan lain-lain

  serta mampu untuk menerangkan kepada orang lain bagaimana mendapatkan

  jawapan tersebut. Dia juga dianggap telah dapat mengatasi bagaimana seorang

  professor mengajar.

  Dari segi emosi pula, kanak-kanak yang pintar cerdas mudah merasa tertekan. Keadaan

  sosial dan emosi kanak-kanak yang pintar cerdas sangat berkait rapat dengan satu sama lain.

  Kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan yang mana kebolehan mental mereka jauh lebih

  tinggi daripada rakan sebaya mereka.

  5.3 Tingkah laku

  Renzulli (1978) menyatakan bahawa pelajar-pelajar cerdas pintar menunjukkan tingkah

  laku pintar cerdaspada situasi-situasi tertentu. Beliau mencadangkan tiga trait utama yang

  bergabung menjadikan seseorang pelajar itu dikategorikan sebagai pintar cerdas. Trait-trait

 • 20

  tersebut ialah kecerdasan atau potensi kognitif yang luar biasa, menyelesaikan masalah secara

  kreatif, dan komitmen yang tinggi dalam melakukan sesuatu tugas. Trait kecerdasan seperti

  yang telah dihuraikan merupakan ciri-ciri kognitif. Kreativiti pula seperti huraian Piirto (1999)

  merupakan ciri-ciri personaliti. Komitmen dalam melaksanakan sesuatu perkara pula

  merupakan sebahagian daripada trait tingkah laku pintar cerdas.

  Tingkah laku Pintar Cerdas boleh diukur dalam aspek atau domain berikut:

  Pembelajaran, Kepimpinan, Komunikasi, Perancangan, Motivasi, Kreativiti, Dramatik, Muzikal,

  dan Seni. Aspek-aspek tersebut terdapat dalam Skala Pemarkatan Tingkah Laku, Scale for

  Rating the Behavioral Charactersitics of Superior Students (SRBCSS) (Renzulli et al. 2002).

  Penilaian terhadap tingkah laku boleh dibuat dengan menggunakan skala pemarkatan tingkah

  laku oleh guru-guru yang mengajar pelajar-pelajar berkenaan. Guru-guru yang mengajar pelajar

  pintar cerdas mengenali kekuatan yang ada pada mereka. Guru-guru boleh membuat

  pemarkatan untuk menilai tingkah laku pintar cerdas dan tahap kekuatan tingkah laku tersebut

  dalam aspek-aspek yang terdapat dalam SRBCSS (Renzulli et al. 2002).

  5.4 Emosi dan sosial (Afektif)

  Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat afektif berkaitan dengan perasaan mahupun emosi

  dan bukannya fikiran atau daya berfikir untuk memperkembangkan minat dan motivasi

  membaca. Alam kanak-kanak haruslah berkembang serentak dengan alam-alam kognitif

  mereka.

  Manakala menurut Krathwohl dan rakan-rakannya (1964) iaitu orang pertama yang

  menggunakan terminology afektif telah menemukan satu lagi domain penting adalam

  perkembangan manusia iaitu afektif. Mereka telah mengkategorikan afektif kepada 3 ciri iaitu

  penerimaan (receiving), tindakbalas (responding), menghargai dan menilai sesuatu idea

  (valuing), menyelaraskan sistem nilai (organizing a value set) dan mengamalkan sesuatu

  mengikut sistem nilai yang kompleks (characterization). Antara ciri-ciri emosi dan sosial (afektif)

  kanak-kanak pintar cerdas yang dapat dilihat pada kanak-kanak ini ialah;

  a) Karismatik

  Kanak-kanak pintar cerdas ini biasanya mempunyai gaya tersendiri dan personaliti yang

  agak berbeza daripada orang lain. Oleh itu mereka biasanya akan menjadi bintang di sekolah di

  mana mereka akan menjadi perhatian dalam masyarakat di sekelilingnya.

 • 21

  b) Mementingkan kesempurnaan (Perfectionist)

  Kanak-kanak pintar cerdas ini akan melakukan kerja-kerja dengan penuh minat dan

  mereka amat mementingkan kesempurnaan. Walaupun mereka dapat menyiapkan kerja-kerja

  mereka namun masih mementingkan kepada kesempurnaan dan sikap ini akan menyebabkan

  mereka meluangkan banyak masa terhadap apa jua kerja yang dilakukan. Kadangkalanya

  mereka akan melakukannya sehingga berulang kali bagi mendapatkan hasil yang benar-benar

  memuaskan hati mereka. Sikap ini juga kadangkalanya akan menimbulkan kemarahan dan

  ketidak puasan hati mereka terhadap orang lain atau rakan-rakan mereka kerana mereka juga

  akan menjangkakan hasil yang sama seperti yang dilakukannya daripada orang lain.

  c) Berasa tertekan

  Sebagai seorang yang bersikap teliti dan mempunyai matlamat sendiri semenjak dari

  awal lagi, mereka akan mudah rasa tertekan dalam usaha untuk mengatasi orang lain. Sikap ini

  juga menunjukkan bahawa mereka takut kalah kepada orang lain dan akan mencetuskan kesan

  sosio emosi yang lain seperti mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mereka akan berfikir di

  luar jangkauan kanak-kanak normal dan ini akan menyebabkan mereka mudah terangsang.

  Contohnya ketika tidur, mereka mudah terjaga kerana terlalu memikirkan imaginasi

  mereka. Mungkin bila menonton cerita seram, mereka mula memikirkan pelbagai perkara yang

  berkaitan dengan rentetan cerita tersebut. Berikutan dengan sikap ini mereka mungkin akan

  menjadi fobia kepada bencana seperti kegelapan dan kematian kerana mereka akan sentiasa

  memikirkan.

  Contohnya mereka akan selalu bertanya mengenai soal kematian, apa yang berlaku

  kepada manusia selepas mati, boleh tak kalau manusia tak mati. Persoalan-persolan

  seumpama ini akan menyebabkan mereka menjadi terlalu sensitif dan fobia kepada sesuatu

  kejadian.

  d) Sentiasa bekerja kuat

  Kanak-kanak pintar cerdas biasanya telah mengenalpasti matlamat mereka sejak awal

  lagi dan mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai matlamat mereka itu. Disebabkan

  terlalu memikirkan kepada sesuatu yang dilakukan sehingga kadang kalanya mereka tidak tidur.

  Contohnya kanak-kanak yang bermain puzzle, mereka tidak akan tidur sehinggalah dapat

  melengkapkannya.

 • 22

  f) Suka menyendiri

  Disebabkan terlalu menumpukan kepada kerja, kanak-kanak pintar cerdas ini dikatakan

  lebih suka menyendiri dan menyebabkan hubungan sosialnya agak kurang baik berbanding

  dengan kanak-kanak seusia mereka.

  5.5 Personaliti

  Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children (MMTIC) adalah satu instrumen

  menentukan personaliti yang berkembang daripada The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).

  MBTI adalah instrumen khusus mengenal personaliti orang dewasa hasil kerja Carl Jung (1923)

  manakala MMTIC adalah instrumen khusus untuk menilai personaliti kanak-kanak. MMTIC

  berkembang hasil usaha Elizabeth Murphy dan Charles Meisgeier pada tahun 1987 untuk

  menilai personaliti kanak-kanak berumur 8-12 tahun yang bertujuan membantu kanak-kanak

  mengenali diri mereka dengan lebih baik serta memberikan panduan kepada guru untuk

  menyediakan platform pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif.

  Menurut Ruf (2008), MMTIC telah menyearaikan lapan jenis personaliti yang terkandung

  di dalam kanak-kanak pintar cerdas yang memberi kesan terhadap tingkahlaku dan gaya

  mereka belajar. Lapan jenis personalitI telah dikenalpasti ialah,

  a) Extrovert

  Kanak-kanak pintar cerdas ini dikategorkan sebagai ekstrovert kerana mempunyai

  tenaga yang banyak untuk bergaul dengan ramai orang serta berkomunikasi dengan

  yang lain

  b) Introvert

  Kanak-kanak pintar cerdas mendapat tenaga menerusi kaedah bersendirian. Walaupun

  mereka masih bergaul dengan ramai orang tetapi memerlukan masa untuk bersendirian

  bagi memulihkan tenaga.

  c) Sensing

  Kanak-kanak pintar cerdas mengumpul maklumat menerusi penggunaan semua deria.

  Mereka sangat teliti dan lebih suka fakta berbanding teori. Mereka suka membuat

  senarai, arahan yang jelas, jadual dan kadangkala sukar membuat generalisasi.

 • 23

  d) Intuition

  Kanak-kanak pintar cerdas kategori ini suka menggunakan naluri dalam melakukan

  sesuatu atau menyelesakan masalah dan bersikap analitikal dan teoritikal. Mereka lebih

  gemar melihat sesuatu perkara itu secara umum, menerusi generalisasi dan selesa

  dengan istilah tidak pasti.

  e) Feeling

  Kanak-kanak pintar cerdas kategori ini pula lebih mementingkan perasaan. Mereka suka

  bersifat menang dan menang. Mereka juga sangat pemurah dengan pujian. Namun

  mereka terlalu menjaga kepentingan orang lain dan kadangkala mudah kecewa jika

  tidak dihargai.

  f) Thinking

  Kategori kanak-kanak di bawah personaliti ini bersifat praktikal, dan menggunakan logic

  berbanding perasaan. Mereka melihat perasaan orang lain sebagai perkara kedua

  setelah sesuatu keputusan diambil dan dilihat kurang sensitive dalam pergaulan dan

  komunikasi.

  g) Judging

  Kanak-kanak pintar cerdas di bawah kumpulan ini bersifat sistematik, tersusun, dan

  membuat sesuatu keputusan yang boleh dijangka oleh orang lain. Mereka berasa

  terbaik apabila tugas selesai dengan sempurna, tepat pada masa dan kemas.

  h) Perceiving

  Kanak-kanak kategori ini lebih bersifat fleksibel, berfikiran terbuka dan kadangkala

  spontan. Kanak-kanak kategori ini juga dilihat berdikari, membuat keputusan

  berdasarkan perasaan ketika itu (mood), masa, dan dirasakan betul untuk mereka.

  Walaupun penyenaraian di atas bersifat tunggal setiap satunya, namun realitinya,

  kanak-kanak pintar cerdas mempunyai kombinasi MMTIC yang pelbagai. Hasil penyenaraian

  MMTIC di atas, membuatkan guru lebih memahami bagaimana kanak-kanak ini belajar pada

  keadaan terbaik mereka. Guru yang memahami personaliti kanak-kanak pintar cerdas secara

  menyeluruh akan memberikan ruang yang lebih kepada kanak-kanak pintar cerdas untuk

  membentuk perhubungan yang sihat antara guru dan rakan (Paladin; 2006 dalam Ruf; 2008).

 • 24

  5.6 Pemikiran Kreatif Produktif

  Antara ciri yang dipamerkan dengan memiliki pemikiran yang kreatif ialah sangat yakin

  ketika menjelaskan dan menyatakan idea-idea yang telah difikirkan serta idea-idea yang bernas

  itu terhasil daripada kebolehan mereka dalam membuat hubung kait antara dua idea yang

  terpencil yang tidak dapat dilihat dan difikirkan oleh orang lain. Malahan, kanak-kanak pintar

  cerdas juga boleh meneka dan mengecam akan kewujudan seseuatu masalah dalam sesuatu

  perkara tertentu dan secara spontan mereka dapat bertindak mengikut daya pemikiran yang

  kreatif. Relaitinya, idea yang sering dilontarkan dapat dikekalkan dengan hujah-hujah yang

  boleh menarik minat orang lain.

  Apa yang lebih penting apabila mereka berjaya mengekalkan idea dalam setiap

  perbincangan atau kolaborasi dengan mereka yang normal. Dalam pada itu, mereka

  menunjukkan minat yang mendalam dalam menghasilkan projek tertentu seperti projek sains

  dan robotik. Hal ini demikian kerana projek-projek seperti ini akan menggalakkan mereka

  supaya berimaginasi dengan lebih jauh dan mendalam. Jika ada yang cuba menandingi idea

  yang telah dilakukan oleh mereka, pelbagai persoalan akan diajukan sehingga mereka berpuas

  hati dengan jawapan yang diberikan.

  6.0 CIRI-CIRI UNIK KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

  6.1 Personaliti

  a) Minat

  Minat yang luas dan mendalam dalam pelbagai topik dan bidang menyebabkan konsep

  kendiri mereka menjadi positif, yakin dan optimistik (selalu berfikir yang positif). Ini

  berlaku apabila mereka berfungsi secara sihat. Yang sebaliknya akan berlaku apabila

  mereka menghadapi cabaran tertentu, contohnya mereka tidak difahami oleh orang

  biasa.

  b) Berkarisma

  Karismatik, popular dan ada gaya sendiri yang unik menjadikan mereka bintang dalam

  kelas. Sikap degil dan tidak fleksibel seperti tidak mahu melakukan sesuatu kerja yang

  tidak diminati serta yang dianggap di luar bidangnya. Selalu bersifat ekstrim.

 • 25

  c) Teliti

  Melakukan kerja dengan teliti,serta sukakan projek besar yang mengambil masa

  panjang dan usaha berterusan. Mereka juga sukakan kepada perincian iaitu sikap

  perfeksionis.

  d) Takut kalah

  Selalu berasa tertekan untuk mengatasi orang lain. Sikap takut kalah itu sering

  membawa kepada sikap cemburu dan masalah sosio-emosi yang lain.

  e) Sentiasa tidak berpuas hati

  Mereka sering meletakkan permintaan dan jangkaan yang tinggi terhadap hasil kerja

  sendiri. Selalu tidak puas hati dengan pencapaian sendiri dan orang lain dan terlalu

  bersungguh-sungguh semasa bekerja, tetapi tetap tidak puas hati apabila kerja

  disiapkan.

  f) Lebihan tenaga

  Banyak tenaga, seolah-olah tidak perlu tidur apabila melakukan kerja yang diminati.

  Motivasi mereka menjadi tinggi pada kerja-kerja yang sangat diminati seperti contohnya

  main lego sampai larut malam.

  6.2 Kebolehan kognitif yang tinggi

  a) Mampu memahami konsep yang canggih, abstrak dan kompleks

  Ahli falsafah, merupakan golongan yang tinggi kecerdasan. Kecerdasan berkait rapat

  dengan pemahaman abstrak yang tinggi. Kecerdasan juga boleh dinilai apabila mereka

  memahami apa yang dibaca walaupun membaca secara senyap untuk masa yang

  panjang. Kanak-kanak pintar cerdas tidak suka diganggu dan mudah menjadi marah

  apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya.

  b) Pengetahuan atau skemata yang luas

  Memahami banyak konsep yang tidak difahami kanak-kanak yang sebaya. Ini

  menyebabkan mereka gemar meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti

  mainan ingatan, scrabble, silang kata, catur dan permainan komputer yang menguji

  minda mereka.

 • 26

  c) Memahami persamaan dua konsep

  Dapat memahami persamaan dua konsep yang tidak diperhatikan oleh individu yang

  lain. Contohnya antara persamaan telur dan biji benih adalah kedua-duanya dilindungi

  cengkerang, mengandungi nutrien untuk tumbesaran bayi, bentuk bujur dan sebagainya.

  d) Memahami perbezaan dua konsep yang seolah-olah sama

  Dapat memahami perbezaan dua konsep yang seolah-olah sama. Dapatkah anda

  membezakan konsep berat dan ketumpatan? Cahaya dan terang? Cahaya adalah kata

  nama dan terang adalah adjektif kepada cahaya. Bolehkan anda menakrifkan

  perbezaan makan dan minum? Seorang kanak-kanak yang pintar cerdas mungkin

  menakrifkan makan sebagai kunyah dan minum itu sedut.

  d) Memahami manakah isu yang penting

  Dapat memahami manakah isu yang penting, idea yang teras atau prinsip asas yang

  penting. Kanak-kanak biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang

  penting. Contohnya semasa melakukan hasil seni, mereka mementingkan hasilan kerja

  yang cantik walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru kerana mereka

  menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain. Mereka menyedari dan memahami

  prinsip asas seni iaitu nilai hasil seni terletak pada kecantikannya bukan kaedah atau

  cara penghasilan

  e) Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju

  Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju, ini menggambarkan mereka

  memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. Ianyai boleh

  dilihat dari tingkah laku kanak-kanak lain menanyakan maksud perkataan yang

  digunakan oleh kanak-kanak pintar cerdas.

  f) Kebolehan membuat rumusan, menganalisa, menaakul

  Kebolehan membuat rumusan, menganalisa, menaakul. Contohnya mengandaikan

  makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. Mereka juga mampu

  mengaitkan konsep yang difahami dalam situasi baru. Contohnya burung boleh terbang

  sebab terdapat sayap. Kapal terbang juga boleh terbang sebab ada sayap seperti

  burung.

 • 27

  g) Ingatan semulajadi

  Ingatan semulajadi mereka ialah ingatan cair yang memangpun tinggi, dibuktikan

  dengan kadar mereka mengumpul maklumat seperti membina kosa kata yang banyak

  walaupun di persekitaran yang sama dengan adik-beradik yang lain. Akibat

  pengetahuan sedia ada yang banyak, mereka cepat membina dan menyerap konsep

  baru dengan mengaitkan apa yang telah sedia difahami oleh mereka sebelum ini.

  h) Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain

  Memindahkan apa yang dipelajari ke bidang lain. Semasa penyelesaian masalah,

  mereka dapat menyelesaikan masalah pada situasi yang berbeza. Contohnya pelajar

  yang menggunakan teknik untuk mengingati fakta dalam subjek dan situasi yang

  berbeza. Jesteru itu mereka dengan mudah menyedari hubungan antara konsep yang

  nampaknya tidak berkaitan. Contohnya Newton mengaitkan kejatuhan epal dengan

  daya tarikan yang tidak boleh nampak.

  6.3 Sifat ingin tahu

  a) Suka menanya soalan yang mencabar dan inovatif, menunjukkan pemahaman yang

  matang dan canggih. Contohnya kenapa bintang suka berkelip-kelip? Kenapa planet

  Zuhal (Saturn) ada gegelang di kelilingnya? Adakah tumbuhan beremosi / jiwa?

  b) Suka membaca buku yang berdasarkan fakta seperti ensiklopedia, menonton

  dokumentari dan melawat muzium.

  c) Berminat dengan topik seperti dinasour, makhluk asing, ekologi, apa yang berlaku

  selepas kematian, cerita dongeng, biografi dan ajaran agama yang lain.

  d) Tidak mudah menerima jawapan yang ringkas dan mudah, ingin memahami sesuatu

  secara mendalam (Kenapa saya tidak berasa terbalik apabila berdiri di hemisfera

  selatan bumi?). Menjadi kecewa kalau persoalannya tidak terjawab oleh orang dewasa.

  e) Suka memahami sebab dan akibat sesuatu, seperti bagaimana mesin boleh bergerak.

  Ingin membuka jam untuk memahaminya, dan memikirkan cara menggunakan prinsip

 • 28

  jam untuk tujuan yang lain.

  f) Memberi alasan / andaian (hipotesis) terhadap kejadian tertentu. Bunga matahari

  menyerap cahaya matahari! Durian ada duri untuk mengelakkannya dimakan binatang

  lain. Fungsi rambut adalah menyerap cahaya matahari sebab warna hitam boleh

  menyerap haba. Saya kencing sebab poket dalam badan saya telah penuh! (Tidak

  penting kalau penemuan, alasan atau hipotesis itu tidak tepat atau salah, yang penting

  adalah kebolehan memberi alasan dan pemikiran logikal). Kebolehan ini selalu dapat

  diperhatikan pada ahli teori.

  g) Suka mencipta dan menjalankan eksperimen. Mungkin hanya eksperimen yang ringkas.

  Contohnya meniup udara ke dalam air gelas untuk memerhatikan buih udara, atau

  mencampurkan susu dengan Rebena untuk mendapatkan minuman baru yang berlainan

  rasa.

  6.4 Perkembangan akademik yang maju

  a) Menonjol dalam pemahaman pembacaan, boleh memahami maksud tersirat.

  Pemahaman yang tinggi ini boleh dilihat dari dua segi, iaitu kecerdasan bahasa yang

  baik dan juga mereka cepat membina maksud daripada apa yang telah dibaca.

  b) Menonjol dalam matematik, terutamanya pemahaman matematik dan menyelesaikan

  masalah dengan cara yang kreatif (seperti menggunakan grafik / melukis untuk

  menggambarkan soalan). Contohnya dapat mengaitkan algebra dengan geometri.

  c) Suka kepada buku, membaca untuk keseronokan / sebagai minat. Ini boleh dilihat

  dengan tingkah laku seperti suka mengunjungi perpustakaan, membaca surat khabar

  dengan teliti, membeli buku sendiri. Perlu diingatkan, kecerdasan bahasa adalah

  kecerdasan yang diiktiraf tinggi dalam budaya kita, tetapi bukan semua individu pintar

  cerdas adalah canggih dari segi bahasa. Biasanya mereka yang tinggi kecerdasan

  bahasa, akan mendapat pengiktirafan awal.

  d) Fasih bercakap. Idea yang lancar dan menggunakan bahasa yang lebih rumit, seperti

  ayat yang lebih panjang dan kompleks.

 • 29

  e) Membaca buku yang lebih susah. Apa yang membezakan mereka dengan pelajar biasa

  bukan setakat tabiat membaca tetapi yang lebih penting mereka membaca buku yang

  lebih berkualiti. Ini bermaksud buku yang memerlukan pemahaman yang lebih tinggi.

  Rakan yang sebaya tidak membaca buku yang disukainya. Adik-beradik tidak

  menyentuh koleksi bukunya.

  f) Menonjol dalam bahasa bertulis. Boleh membina ayat sendiri pada umur yang muda.

  Berminat dengan membentuk garisan pada pelbagai permukaan dan memegang pena

  semasa kecil. Ada gaya yang tersendiri dalam bahasa. Penyampaian yang lebih

  berkesan, contohnya menggunakan analogi atau gambaran visual untuk menyampaikan

  maksud secara tepat.

  6.5 Perkembangan fizikal

  a) Secara keseluruhannya perkembangan fizikal mereka lebih baik daripada rakan sebaya.

  b) Berat badan yang lebih tinggi semasa lahir.

  c) Jangkaan hidup yang lebih panjang (akibat sikap mementingkan kesihatan, keadaan

  status sosio-emosi yang lebih bagus dan mungkin faktor genetik).

  d) Kadar penyakit kemerosotan mental seperti Alzheimer yang lebih rendah.

  f) Kadar membunuh diri yang lebih rendah (mungkin lebih tinggi bagi mereka yang

  terlampau pintar cerdas dan berbeza dengan orang lain).

  6.6 BAKAT YANG ISTIMEWA

  a) Kebolehan artistik yang luar biasa dalam satu atau lebih bidang, seperti muzik, seni dan

  menari.

  b) Suka berkhayal dan imaginatif. Contohnya Jean Paul Sartre semasa kecil telah menulis

  sebuah novel yang mengisahkan pengembaraan seorang saintis yang memburu rama-

  rama. Penulisan mereka berbeza daripada orang lain dengan gaya (bahasa) yang

 • 30

  tersendiri, dan konsep / tema yang kreatif (yang memberangsangkan secara intelek atau

  khayalan).

  c) Kreatif dan suka atau menghargai sesuatu yang berbeza, asli dan unik. Contohnya

  menarik perhatian ibubapa kepada sesuatu karya yang menarik perhatiannya. Meniru

  karya yang berkualiti tersebut.

  d) Pandai berjenaka, pandai memujuk dan berdebat. Mungkin pandai menghiburkan orang

  dewasa. Dia ada gaya sendiri. Menggunakan dan memanipulasikan bahasa secara

  kreatif.

  e) Kebolehan bersukan yang luar biasa, seperti ketahanan dan ketangkasan yang lebih

  tinggi.

  f) Kemahiran membina dan rekacipta yang luar biasa. Contohnya semasa bermain blok,

  membina kota yang besar dan rumit, dengan perincian yang rumit. Menunjukkan

  kebolehan / kapasiti membayangkan struktur dan ruang yang luar biasa. Contohnya

  mencipta dunia khayalan dengan sistem dan budaya yang rumit.

  g) Kemahiran kepimpinan yang luar biasa, dianggap sebagai autoriti oleh rakan lain,

  popular dan dikagumi

  h) Boleh berfikir secara lateral dan inovatif. Banyak idea yang pelbagai.

  6.7 Gaya pembelajaran

  a) Menghabiskan masa yang panjang untuk aktiviti yang diminati. Seolah-olah mengasah

  bakat yang ada pada sendiri.

  b) Pengetahuan metakognisi, digambarkan menggunakan strategi sendiri untuk

  mempelajari sesuatu. Selalu bertukar cara untuk mendapat cara yang paling berkesan.

  Minat kepada teknik ingatan (mnemonik). Perkembangan metakognisi ini berkait rapat

  perkembangan intrapersonal (pemahaman diri).

  c) Menolak tugasan yang ringkas dan mudah, atau tidak mencuba langsung kerja yang

  biasa. Menghabiskan kerja dengan tidak puas hati dan membuta tuli kalau dipaksa

  melakukan kerja yang tidak diminatinya. Biasanya mereka cenderung menyempurnakan

 • 31

  tugasan mudah yang diberi dengan cara yang kompleks (di mana tidak dijangka oleh

  orang lain atau dianggap berlebih-lebih).

  d) Motivasi intrinsik dan kawalan dalaman yang kuat. Melakukan sesuatu demi kepuasan

  diri. Mengabaikan halangan seperti sindiran orang lain. Mungkin dianggap sebagai

  angkuh atau mencabar autoriti dengan caranya yang tersendiri.

  e) Motivasi yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang diminati tetapi malas dan suka

  menangani masalah dengan cara yang paling ringkas dan kreatif. Contohnya menjawab

  secara lisan supaya tidak perlu menulis jawapan penuh. Suka menjawab soalan

  matematik tanpa menjalankan operasi matematik, terus memberi jawapan kerana tidak

  menggemari operasi yang panjang lebar.

  f) Minat yang mendalam dalam topik yang tertentu. Mereka akan mencari maklumat yang

  banyak dalam topik tersebut. Membuat nota dan menyusun maklumat sendiri secara

  sistematik tanpa disuruh. Bertindak sebagai seorang pengkaji.

  g) Memahami dan menangani masalah baru dengan cepat. Senang menyesuaikan diri

  dalam budaya dan persekitaran yang baru. Dapat mengatasi halangan dan mencapai

  apa yang diingininya.

  h) Tidak suka kerja yang berulangan seperti latih tubi. Ini mungkin menjadikan tulisan

  mereka tidak kemas, sebab terdesak untuk menghabiskan kerja dengan cepat sejak

  kecil lagi. Malas menyiapkan kerja rumah, terutamanya kerja yang salin-menyalin yang

  dianggap remeh dan menjemukan.

  i) Tertarik kepada ransangan atau cabaran baru. Bagi seorang pelajar, mereka lebih

  bermotivasi mempelajari bab atau subjek yang baru atau bidang pengetahuan yang

  tidak pernah atau kurang diterokai.

  6.8 Perkembangan moral

  a) Berusaha menjadi budak baik, membetulkan kanak-kanak lain yang dianggap nakal.

  Menjadi geram apabila orang lain tidak betul.

 • 32

  b) Idealistik dan berharap dapat menyumbang kepada kebajikan orang lain dan

  memperbaiki dunia ini. Contohnya meminta ibubapa mengitar semula sampah. Kalau

  sifat ini menjadi ekstrim, mungkin berasa bersalah dan tertekan sebab merasakan

  hidupnya tidak bernilai.

  c) Altruistik, dedikasi dan suka menolong orang lain. Simpati dan memahami penderitaan

  orang lain. Berkaitan dengan rasa bersalah dan bertanggungjawab yang menghantui

  mereka. Kecenderungan menghukum dirinya, mungkin menganggap dirinya tidak layak

  mendapat layanan yang baik (bertindak seperti hero yang tragik).

  d) Revolusioner. Suka membawa perubahan dan mencabar status quo. Selalu tidak

  berpuas hati dengan apa yang sedia ada.

  e) Reaksi yang melampau terhadap kejadian kejam, pembunuhan dan ketidakadilan.

  Berpegang kepada prinsip keadilan. Tertarik kepada isu-isu seperti peperangan,

  pemcemaran, Holocaust, kebuluran dan lain-lain. Contohnya, Siti tidak ingin makan

  selepas menyaksikan kebuluran yang berlaku di tempat A, Siti berasa bersalah untuk

  memakan.

  f) Bersimpati dengan penderitaan orang dan binatang lain. Akibat perkembangan moral

  yang tinggi dan sifat sensitif. Menggambarkan kecerdasan interpersonal yang tinggi.

  Contohnya seorang budak Hinduisme yang mendesak ibubapanya menjadi vegetarian.

  g) Mendukung sistem nilai sendiri, antaranya memilih perkerjaan yang dianggap tidak

  berprestij oleh orang lain tetapi bermakna bagi dirinya. Berkait rapat dengan

  perkembangan kecerdasan intrapersonal yang tinggi. Contohnya menjadi penulis cerita

  kanak-kanak, kartunis, pengkaji serangga dan sebagainya.

  h) Jujur dan ikhlas. Sukar berbohong. Mereka perlu merancang dengan rapi untuk

  berbohong (susah berbohong secara spontan), dengan itu susah dikesan apabila

  mereka betul-betul berbohong! Akan bercakap benar apabila dipersoalkan oleh ibubapa.

  Ibubapa tidak boleh menyalahgunakan sifat mereka ini. Sifat ini adalah ketara

  terutamanya semasa kecil dan remaja. Contohnya, apabila guru menanya, Siapa yang

  mengadu? dia akan mengaku.

 • 33

  i) Biasanya kurang terlibat dalam masalah delinkuen atau disiplin. Kalau mereka terlibat

  dalam masalah jenayah, besar kemungkinan mereka adalah pintar cerdas pencapai

  rendah di sekolah.

  7.0 JENIS-JENIS KANAK-KANAK PINTAR CERDAS

  Subotnik, seorang pengkaji dalam bidang pendidikan pintar cerdas pernah

  mengandaikan kanak-kanak ini ialah mereka yang, Some gifted individuals lives might be too

  comfortable to push them beyond their limits. Kajian Subotnik terhadap lepasan sebuah sekolah

  terpilih yang sangat berdaya saing, menunjukkan kebanyakan pelajar mencapai taraf status

  sosial yang tinggi dan kehidupan yang selesa. Tetapi mereka tidak mencapai apa-apa

  pencapaian yang luar biasa. Kebanyakan daripada mereka berasa puas hati dengan kehidupan

  sedia ada dan tidak berminat mendapat nama atau kebendaan yang berlebih-lebih, ataupun

  penemuan yang penting dalam bidang pengetahuan.

  7.1 Domain personaliti

  a) Motivasi dalaman

  Maksud motivasi dalaman di sini adalah kanak-kanak pintar-cerdas melakukan sesuatu

  kerana dorongan dari dirinya sendiri. Mereka mungkin tidak suka didorong melakukan sesuatu

  dengan motivasi luaran terutamanya hukuman, memandangkan sifat sensitif mereka yang suka

  berdendam untuk masa yang lama. Kanak-kanak yang pintar cerdas mungkin menyedari

  strategi orang dewasa untuk memanipulasikannya, dan sengaja menggagalkan usaha tersebut.

  Mereka melakukan sesuatu kerana tertarik kepada aktiviti itu tersebut, bukannya sebab

  disuruh atau memenuhi jangkaan orang dewasa semata-mata. Motivasi intrinsik ini

  diperlihatkan oleh tingkah laku mereka yang suka belajar dan mengambil inisiatif dalam

  memperlajari sesuatu. Mereka mungkin mencabar diri untuk mempelajari sesuatu yang baru

  dan mendapat kepuasan yang tinggi dalam proses tersebut dan juga hasilnya. Dengan kata

  lain, disebabkan kecerdasan mereka yang tinggi, belajar itu boleh disamakan dengan main

  untuk mereka. Tingkah laku ini dapat diperhatikan apabila mereka membaca buku dengan

  tumpuan yang tinggi dan untuk masa yang panjang atas inisiatif mereka sendiri. Main di situ

  tidak semestinya bermaksud permainan fizikal yang aktif, tetapi sesuatu yang mereka suka.

 • 34

  Contohnya, kanak-kanak pintar-cerdas suka membaca buku di luar sukatan sekolah

  samada buku cerita atau yang bersifat fakta seperti ensiklopedia. Dengan erti kata lain, motivasi

  luaran atau ekstrinsik seperti pujian orang dewasa, ganjaran kebendaan, dan hukuman bukan

  pendorong utama kepada tingkah laku mereka. Berbanding dengan kanak-kanak yang lain,

  mereka suka belajar dan menikmati proses pembelajaran tersebut. Pembelajaran adalah

  menyeronokkan kepada mereka, sebagaimana bermain.

  b) Jangkaan yang tinggi dan sikap perfeksonis

  Perfektionis, secara ringkasnya bermaksud permintaan yang tinggi terhadap hasil kerja

  dirinya dan juga orang lain. Seperti yang digambarkan oleh jangkaan diri yang tinggi oleh Freud

  semasa zaman remaja. Ini dapat diperlihatkan dengan tingkah-laku mereka yang selalu

  memperbetulkan hasil kerja yang sedia ada.

  Mereka juga menjangka tinggi pada orang lain dan berasa tidak puas hati apabila rakan

  sekumpulan mereka tidak mencapai tahap yang dijangka tersebut. Ini selalunya menjadi punca

  konflik, McClintock yang sangat cerdik dan menjangka tinggi pada pelajarnya, menjadikan calon

  di bawah penyeliaannya melarikan diri apabila melihatnya. Alasannya McClintock was not about

  to waste her time on inept students, especially when jobs were scarce for even the best

  (McGrayne, ms 161). Dia juga dikatakan tidak berminat berbual dengan orang yang tidak begitu

  cerdik sepanjang hayatnya. Bagi Rita Levi-Montalcini, She places a great importance on

  intelligence, and she could not tolerate stupidity very well (Ibid, ms219).

  Disebabkan jangkaan hasil yang terlalu tinggi ini, mereka selalu tidak puas hati dengan

  hasil atau pencapaian mereka sendiri, walaupun kerja mereka sudah dianggap cukup baik bagi

  orang lain. Mereka mungkin selalu bertangguh kerja sehingga saat terakhir, sebab belum

  mendapat idea yang canggih lagi (pada pandangan mereka sendiri). Mereka juga mungkin takut

  memulakan sesuatu kerja atas sebab yang sama. Pujian orang lain susah mengubah persepsi

  mereka sebab mereka mendukung penilaian dan sistem nilai sendiri.

  c) Pemikiran yang terbuka

  Pemikiran yang terbuka bermaksud sikap yang sedia menerima dan memahami dari

  perspektif orang lain. Sebaliknya sikap konservatif bermaksud sentiasa menolak, kaku dan

 • 35

  enggan mencabar konsep yang sedia ada. Kita perlu memahami menerima tidak semestinya

  bermaksud bersetuju ataupun mengikut bulat-bulat, tetapi kebolehan memahami kenapa orang

  lain berpegang kepada pendirian yang tertentu. Pemikiran yang terbuka juga membawa

  maksud mereka fleksibel mengikut situasi atau keadaan semasa, dan membuat keputusan

  mengikut pertimbangan yang munasabah berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka.

  Kanak-kanak yang pintar-cerdas lebih senang mengambil perspektif orang lain (kurang

  egosentrik) dan boleh berfikir apakah masalah, idea, dorongan, keperluan orang lain. Sikap

  terbuka ini boleh diperlihatkan dalam penerimaan (dan menjiwai) perbezaan kebudayaan,

  kepercayaan, sistem nilai, dan peranan jantina yang fleksibel. Mereka tidak memilih kerjaya

  mengikut stereotaip jantina, contohnya seorang kanak-kanak perempuan yang pintar-cerdas

  mungkin berazam menjadi ahli bomba atau jurutera. Mereka suka dan menyenangi budaya

  kaum yang berbeza dan ingin memahami budaya orang lain, dan menunjukkan sifat ingin tahu

  seperti seorang anthropologis.

  Mereka bersikap terbuka dan tidak menghadapi masalah memahami dan menerima

  golongan yang minoriti seperti orang cacat, homoseksual, pelajar lain yang tidak popular dan

  lain-lain. Mereka juga sedia menerima idea baru, konsep baru yang berlainan dengan

  pegangan mereka dengan senang.

  Mereka fleksibel membawa diri dalam situasi yang berbeza, seperti di organisasi yang

  tidak biasa. Sifat senang menyesuaikan diri ini juga boleh dilihat mereka senang menyesuaikan

  diri semasa masa transisi dari sekolah rendah kepada sekolah menengah sehingga peringkat

  pengajian tinggi. Contohnya cara pembelajaran untuk peringkat yang berbeza ini adalah

  berlainan, mereka cepat menguasai rahsia tersebut dan senang menjadi cemerlang dalam

  akademik, contohnya mereka lebih memahami apa yang dikehendaki oleh guru dan menjawab

  berdasarkan itu. Keadaan ini tidak bermakna mereka dapat menghadapi cabaran hidup dengan

  senang, sebab mereka menghadapi masalah lain yang tidak dihadapi orang lain. Masalah

  kanak-kanak pintar-cerdas akan dibincangkan dalam bab yang satu lagi.

  7.2 Domain intelek

  a) Kebolehan intelek am

  Maksud kebolehan intelek am ini bermaksud, mereka bukan hanya menonjol dalam satu

 • 36

  subjek atau kemahiran yang tertentu sahaja tetapi kelebihan dalam keupayaan mental secara

  am dan keseluruhan. Contohnya dari segi ingatan, bahasa, mengeluarkan idea, penaakulan,

  menganalisa dan pemahaman secara am. Mereka nampak lebih faham-faham. Dengan

  kebolehan mental yang lebih tinggi ini, mereka boleh menguasai kebanyakan subjek. Contoh

  yang biasa kepada kita adalah pelajar cemerlang dalam SPM.

  Mereka menunjukkan pengetahuan yang luas, dan mengetahui banyak maklumat yang

  tidak diketahui kanak-kanak lain, lebih-lebih lagi bagi topik yang menarik perhatiannya.

  Contohnya, apabila guru menanya apa warna isi buah tembikai, kanak-kanak menjawab warna

  merah, dan Ali mengatakan Ada tembikai kuning!, keadaan ini menunjukkan Ali lebih

  berpengetahuan berbanding kawannya. Kanak-kanak yang biasa hanya memahami bapa yang

  membeli susu, tetapi kanak-kanak pintar-cerdas menyedari susu dari pasarya adalah datang

  dari lembu! Katakanlah bagi tajuk telur, kita boleh membandingkan pengetahuan dan konsep

  dua orang kanak-kanak:

  i) . Pengetahuan kanak-kanak biasa 4 tahun:

  - Boleh makan

  - Ayam menetaskan telur, telur akan menjadi anak ayam

  ii) Pengetahuan kanak-kanak pintar-cerdas 4 tahun:

  - Boleh dimakan, terutamanya telur ayam dan telur itik

  - Terdapat binatang yang melahirkan anak dan ada yang lahirkan telur

  - Telur dimasak tidak boleh menetas menjadi anak ayam

  - Telur perlu diperam pada suhu yang sesuai untuk menetas

  - Adanya telur yang elok dan buruk

  - Hanya ibu ayam atau itik boleh mmenetaskan telur

  - Anak ayam atau iktik akan menjadi ibu dan bapa ayam dan menetaskan anak

  yang lain

  Kelebihan yang lain termasuklah daya ingatan, daya pemerhatian dan tumpuan yang

  baik. Ingatan dan daya pemerhatian yang baik adalah berkait rapat dengan tumpuan yang tinggi

  itu. Daya pemerhatian yang baik bermakna mereka boleh mengenalpsti perincian yang

  diabaikan oleh kebanyakan orang lain. Contohnya, kanak-kanak itu mungkin boleh

  membezakan daun sayur yang berbeza, jenis kereta dan lain-lain. Mereka mungkin bertanya

 • 37

  kenapa ikan emas tidak pernah tidur, bentuk bulan boleh berubah dan sebagainya. Daya

  tumpuan yang tinggi bermaksud menjalankan sesuatu aktiviti untuk satu jangka masa dan tidak

  senang dipengaruhi oleh gangguan di sekeliling.

  b) Minat yang luas

  Minat bukan terhad kepada subjek akademik di sekolah sahaja. Ia juga merangkumi

  aktiviti-aktiviti, hobi-hobi, topik-topik lain yang tidak dimasukkan dalam sukatan sekolah. Hobi

  adalah mainan bagi orang dewasa. Kebanyakan daripada kita memiliki hobi yang tertentu,

  seperti mengumpul, seni lukis, seni muzik, beristirahat dan senaman, memasak dan

  berkomputer. Golongan pintar-cerdas menunjukkan bakat, minat dan hobi yang luas. Mereka

  juga terlibat giat dalam aktiviti tersebut itu dengan motivasi yang tinggi, mereka melakukannya

  dengan bersungguh-sungguh dan menunjukkan tumpuan yang tinggi. Contohnya melukis dan

  membaca seorang diri selama beberapa jam.

  Bacaan mereka adalah meluas dan mereka membaca buku yang lebih baik, atau buku

  yang lebih susah difahami, lebih banyak maklumat, lebih tinggi tahapnya dan lebih mencabar

  konsepnya, ini disebabkan pemahaman mereka yang lebih baik berbanding rakan yang sebaya.

  Topik yang mereka baca juga lebih luas. Mereka membaca sebab naluri ingin tahu yang tinggi

  bukan sekadar untuk menghadapi peperiksaan atau diminta oleh orang dewasa.

  Seorang yang pintar-cerdas mungkin berminat dengan banyak subjek dan topik, seperti

  psikologi, biologi, agama, sejarah, sains dan pengurusan. Bagi kanak-kanak, mereka mungkin

  berminat dengan topik-topik seperti dinasour, makhluk asing, serangga, magnet, jam, telur,

  binatang, mengumpul spesimen daun, memasak, api dan bayang. Kalau anak murid anda

  memperlihatkan tingkah laku yang sangat berminat terhadap kebanyakan topik yang

  memberangsangkan, dia berkemungkinan seorang yang pintar-cerdas. Dia mungkin

  menyimpan sebuah buku nota atau diari untuk merekodkan apa yang diketahuinya dan

  temubual orang dewasa.

  Dengan berlalunya masa, dia mencapai tahap kemahiran dan pengetahuan yang tinggi

  dalam dua atau lebih bidang seperti melukis, menyanyi, astrologi, memasak atau dalam bidang

  perubatan herba. Minat mereka luas dan mendalam, menunjukkan sikap tertarik kepada

  pengetahuan dan mengasah bakat yang ada pada mereka.

 • 38

  c) Pemikiran logikal dan kritikal

  Saya : Bolehkah kita makan susu?

  Aini : Susu untuk minum bukan makan.

  Saya : Apakah bezanya makan dan minum?

  Aini : Kalau makan kita kunyah! Minum itu sedut.

  Saya : Tapi kalau cikgu makan susu?

  Aini : Boleh, kalau dia gula susu.

  Begitulah canggihnya pemikiran seorang kanak-kanak pintar-cerdas yang ditemuduga

  oleh penulis. Kanak-kanak itu adalah seorang pelajar Melayu perempuan yang berusia 6 tahun

  di Pra Sekolah Masalah Pembelajaran di sekolah saya. Perbualannya tersebut jelas

  memperlihatkan pemikiran yang kritikal dan analitikal. Soalan yang ditanya bukan memerlukan

  kanak-kanak memberi maklumat tetapi mengkehendaki mereka memberi alasan dan menaakul.

  Kanak-kanak tersebut menjawab dengan baik, contohnya dia dapat memberi definisi makan

  dan minum untuk membezakan dua konsep ini. Pada pengalaman kita, kadang-kadang adalah

  susah untuk kita memperjelaskan sesuatu yang kita sudah biasa dan fahami. Memberi definisi

  kepada konsep-konsep merupakan item bagi sesetengah ujian IQ.

  Seorang yang logikal cekap mengesan kesilapan pada logik orang lain. Dia memahami

  keadaan yang tidak munasabah dan pandai menyampaikan konsep ini dengan jelas kepada

  orang lain. Dia suka menanya kenapa dan bagaimana. Ini mungkin menimbulkan perasaan

  kecewa bagi pihak ibubapa dan guru. Ibubapa jangan jawab sembarangan kalau tidak faham,

  sebab jawapan yang tidak betul akan mengelirukan kanak-kanak tersebut. Mereka berasa benci

  kalau mereka dapat mengesan kesilapan logik pada orang lain. Ahli pidato merupakan

  golongan yang pandai dalam aspek pemikiran logikal ini.

  d) Pemikiran yang abstrak dan kompleks

  Banyak golongan pintar-cerdas menunjukkan minat yang mendalam terhadap idea yang

  abstrak dan terperinci. Mereka tertarik kepada teori dan falsafah. Pada zaman remaja mereka

  menjadi kagum kepada ahli pemikir yang terkenal dan suka membaca buku terhadap falsafah,

 • 39

  psikologi, pengajian sosial, sains dan matematik pada usia yang muda. Pemikiran abstrak boleh

  dikatakan satu-satunya ciri-ciri yang paling signifikan membezakan seorang yang pintar-cerdas

  dengan orang kebanyakan.

  Pada peringkat kanak-kanak, mereka lebih cepat memahami konsep yang abstrak

  seperti konsep sifar, nombor negatif, masa. Contohnya dia boleh menyatakan perbezaan antara

  jam tangan, jam, masa dan tempoh. Jam tangan adalah alat untuk menunjukkan masa, jam

  jugalah unit masa untuk mengukur panjangnya masa, tempoh adalah berapa lamanya masa itu.

  Pemikiran yang abstrak bukan setakat melibatkan pemikiran semata-mata, tetapi juga

  penyampaian idea itu dalam bentuk bahasa. Mereka cekap mendefinisikan sesuatu konsep.

  Sebenarnya inilah konsep yang digunakan oleh banyak ujian kecerdasan, iaitu keupayaan

  mendefinisikan konsep. Perkembangan bahasa selalu berkembang selaras dengan

  perkembangan konsep.

  e) Kefasihan bahasa dan aliran idea yang lancar

  Disebabkan perkembangan bahasa mereka yang lebih baik, mereka fasih bercakap dan

  banyak idea. Satu aspek yang senang diperhatikan adalah penggunaan perkataan yang tidak

  diketahui kanak-kanak sebaya, guru perlu prihatin kalau mendapati kanak-kanak lain menanya

  apakah maksud perkataan canggih yang digunakan oleh seorang kanak-kanak.

  Ayat yang dipertuturkan juga lebih kompleks dan pelbagai dari segi strukturnya, seperti

  menggunakan ayat pasif, menyoal serta ayat yang panjang dan lebih lengkap. Bahasa mereka

  juga lebih teratur, memperlihatkan aliran idea yang jelas dan lancar. Adalah biasa kanak-kanak

  bercakap dengan menjangkau perkataan dan sukar mengekalkan satu topik perbualan,

  sebaliknya kanak-kanak pintar-cerdas boleh bercakap dengan orang dewasa berkaitan sesuatu

  peristiwa dengan jelas.

  7.3 Domain Emosi

  a) Penyesuaian sosial yang baik

  Secara keseluruhannya, kanak-kanak pintar cerdas adalah canggih dari segi

  perkembangan sosial. Mereka menjadi bintang dalam kelas dan selalu menarik perhatian guru

 • 40

  murid. Pada masa yang sama, kita menganggap mereka yang pintar cerdas hanya

  mementingkan pembelajaran dan pekerjaan tidak pandai bersosial. Keadaan ini terutamanya

  berlaku pada tempoh mereka paling produktif dan menumpukan segala perhatian dalam kerja..

  Kanak-kanak pintar cerdas dari segi pergaulannya menominasi rakan sebaya. Kanak-

  kanak pintar cerdas menjadi pemimpin, kanak-kanak lain berasa kagum dan senang mengikut

  ideanya. Dengan kata lain, dia ada pengaruh sosial. Tetapi kalau kecerdasannya terlalu

  berbeza, keadaan yang sebaliknya berlaku.

  b) Konsep kendiri yang positif yang sering berubah

  Konsep kendiri ini tidak bersifat kekal. Keyakinan mereka senang terjejas kalau mereka

  menghadapi persaingan hebat dengan pelajar pintar cerdas yang lain. Mereka akan berasa

  rendah diri dan seterunya meragui nilai hasil kerja dirinya. Konsep kendiri ini bagaikan pedang

  dua mata bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang bersifat sensitif dam perasan. Konsep

  kendiri yang positif ini adalah salah satu faktor pelindung kepada masalah dan faktor penggalak

  kepada kejayaan mereka dalam kehidupan. Keyakinan diri yang tinggi akan memberi kesan

  kepada perkembangan mereka dari pelbagai segi:

  i. Berani mencuba perkara yang baru.

  ii. Menyedari dan yakin merebut peluang yang sedia ada.

  iii. Ini seterunya memberi lebih pendedahan / pengalaman kepada mereka.

  iv. Tidak senang diganggu oleh kesan kegagalan.

  7.4 Domain Kreativiti

  Kreativiti menjadi isu yang penting dalam pendidikan pintar cerdas. Ia merupaka satu-

  satu ciri yang paling unik bagi golongan ini, walau bagaimanapun ini tidak bermakna semua

  golongan pintar cerdas kreatif ataupun sebaliknya semua orang yang kreatif adalah pintar

  cerdas. Perhatikan ciri-ciri seperti berdikari, idea yang tersendiri, keunikan, keaslian adalah

  berkait rapat dengan ekspresi diri dan kecerdasan intrapersonal yang tinggi.

 • 41

  Sifat kreatif ini selalunya membawa kepada sifat lain yang tidak begitu dikehendaki oleh

  masyarakat, seperti tidak memberi perhatian kepada perincian, cuai, tidak berorganisasi, suka

  bersendirian, sukar difahami. Mereka yang kreatif mesti menyampaikan kreativiti itu dalam

  domain yang tertentu seperti seni, sains atau falsafah. Ini bermakna, kreativiti ini mesti

  disertakan pengetahuan, kemahiran, bakat yang lain. Contohnya penyanyi yang kreatif perlu

  memiliki suara yang baik terlebih dahulu.

  a) Berdikari

  Berdikari bermaksud sanggup bekerja keseorangan, memulakan sesuatu dan

  menghabiskannya atas usaha sendiri. Seorang yang kreatif perlu menanggung tekanan menjadi

  berbeza daripada majoriti yang lain di samping sikap tabah kepada pengalaman gagal. Dia

  menyenangi tidak diterima oleh orang lain ataupun dianggap betul. Kenyataan ini juga sesuai

  bagi menerangkan mereka yang kritis. Dalam aspek ini, kelebihan golongan pintar cerdas

  sebenarnya jugalah punca masalah sosioemosi mereka.

  Seorang yang berdikari suka menyelesaikan masalahnya sendiri, lebih-lebih lagi

  tugasan yang mencabar. Dia tidak suka panduan atau arahan oleh orang lain. Keadaan ini

  mungkin menjadi punca kepada satu lagi masalah mereka: sukar bekerja dengan orang lain.

  Seseorang yang kreatif itu unik, keunikan itu bermakna dia berbeza, perbezaan ini

  menjadikannya sukar berkongsi idea atau pandangan.

  b) Keaslian

  Antara kriteria yang paling penting untuk menilai samada seseorang adalah pintar

  cerdas dalam bidang yang tertentu adalah menilai keaslian dalam hasil kerjanya. Semua orang

  boleh mencapai kualiti yang baik, tetapi hanya golongan pintar cerdas boleh mencapai kualiti

  keaslian ini. Seseorang yang pintar cerdas juga membuktikan keistimewaannya dalam aspek

  keaslian ini. Dengan kecerdasan yang sama tinggi, keaslian dan kreativiti yang menentukan

  samada seseorang biasa atau luar biasa. Keaslian adalah antara ciri-ciri pintar cerdas yang

  paling dihargai.

  Seorang yang kreatif tidak suka mengikut-ikut jejak kaki orang terdahulu. Ini tidak

  bermaksud mereka tidak meniru semasa menghasilkan sesuatu kerja. Semasa kecil, mereka

 • 42

  cenderung meniru hasil karya yang baik dan kreatif. Peniruan itu hanyalah satu bentuk

  pembelajaran, apabila mereka sudah cekap dalam ekspresi diri secara bebas, mereka akan

  berusaha mencipta gaya sendiri. Mereka agak menegaskan setiap hasil kerja itu membawa

  gaya unik yang tersendiri, dengan kata lain mereka ada gaya.

  c) Mengambil risiko

  Apabila kita mengkaji biografi pereka yang cemerlang seperti George Westinghouse

  yang mendapat beratus-ratus hak paten, mereka tidak suka ke sekolah, sebab kecerdasan

  mekanikal mereka tidak mendapat sokongan yang secukupnya di sekolah. Bagi individu dengan

  kecerdasan dan minat yang tidak konvensional, biasanya keputusan sekolah mereka adalah

  biasa, contohnya Erikson, Maslow, Charles Darwin. Bagi pereka seperti Westinghouse, Thomas

  Edison dan George Stephenson, mereka tidak dapat menyesuaikan diri dalam sekolah. Mereka

  juga cenderung mengambil jalan yang bukan konvensional dalam kerjaya. George Stephenson

  tidak pernah ke sekolah, Edison hanya beberapa bulan. Stephenson adalah buta huruf semasa

  remaja dan belajar sendiri.

  Dalam kehidupan yang penuh dengan pelbagai kemungkinan, mereka yang berani

  mengambil risiko selalu mendapat ganjarannya (walaupun bukan dengan senangnya, atau

  dengan segeranya). Contohnya dalam dunia keusahawanan, sifat ini dianggap sangat penting.

  Sifat ini jelas ditunjukkan oleh pereka dan saintis yang membuat pelbagai percubaan sebelum

  berjaya. Sifat suka mengambil risiko ini mungkin membahayakan diri mereka, ibubapa perlu

  memberi perhatian kepada isu keselamatan.

  d) Kepelbagaian

  Kepelbagaian ini boleh dikaitkan dengan sifat kompleksiti yang ada pada mereka. Dalam

  karya seni, kanak-kanak pintar cerdas menggunakan pelbagai jenis media (kolaj, cat air etc.),

  tema dan unsur untuk menyampaikan ideanya. Mereka tidak terkongkong kepada media atau

  tema yang tertentu. Mereka juga suka mencuba melukis tema yang berlainan berbanding

  kanak-kanak lain dan mencuba sesuatu yang baru.

  Kepelbagaian ini jelas diperlihatkan dalam minat mereka yang pelbagai dan potensi

  yang pelbagai. Ia memungkinkan mereka mensintesiskan apa yang ada dan menghasilkan