30
MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20 1 MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA 1. Pengenalan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999. 2. Latihan Praktikum Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah. Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk: i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi; ii. Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap dan bermutu tinggi. 3. Objektif Umum Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya: Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam program pelbagai bidang; Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan negara; Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

PSIKOLOGI KANAK-KANAK

  • Upload
    czo-zo

  • View
    1.101

  • Download
    11

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

1

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM

PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

1. Pengenalan

Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) telah ditubuhkan pada tahun 1997 dengan

menawarkan empat program iaitu Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga, Psikologi

Industri dan Organisasi, Pembangunan Belia dan Komuniti, Psikologi Kaunseling dan

Kerja Sosial. Setakat ini, kesemua program telah mengeluarkan graduannya sejak

konvokesyen pertama Universiti Malaysia Sabah (UMS) pada bulan September 1999.

2. Latihan Praktikum

Latihan Praktikum adalah salah satu syarat bagi memenuhi syarat pengurniaan

Ijazah Sarjana Muda Psikologi bagi semua program di SPKS. Latihan Praktikum

dilaksanakan pada semester akhir pengajian bagi setiap pelajar yang mendaftar

sebagai pelajar sepenuh masa di Universiti Malaysia Sabah.

Bagi pelajar-pelajar yang mengikuti Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga,

Latihan Praktikum adalah pelengkap dan keperluan bagi pengurniaan Ijazah Sarjana

Muda. Latihan Praktikum ini sebenarnya merupakan latihan amali di situasi sebenar

untuk mengintergrasi ilmu teori yang diperoleh. Latihan Praktikum ini selaras dengan hasrat Universiti Malaysia Sabah untuk:

i. Menyediakan graduan menghadapi kerjaya yang baik dalam bidang

akademik mahupun bukan akademik dengan semangat dan penampilan profesionalisme yang tinggi;

ii. Menyediakan program-program pengajian yang bersifat teori dan gunaan

sesuai dengan keadaan semasa yang menekankan pengurusan yang cekap

dan bermutu tinggi.

3. Objektif Umum

Objektif Latihan Praktikum ini adalah selaras dengan beberapa objektif Universiti Malaysia Sabah sendiri, khususnya:

• Mencapai kecemerlangan kesarjanaan akademik, bertaraf antarabangsa dalam

program pelbagai bidang;

• Meneroka, memelihara dan memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk

pembangunan masyarakat dan negara yang selaras dengan etos universiti dan

negara;

• Mengadakan program-program pengajian, penyelidikan dan kerja amali yang

berkualiti serta relevan kepada masyarakat dan negara;

Page 2: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

2

• Menjalinkan hubungan kerjasama yang rapat lagi berguna antara Universiti Malaysia Sabah dengan sektor perindustrian, kerajaan, swasta, badan-badan

profesional dan masyarakat.

4. Status Dan Jam Kredit

Latihan Praktikum ini merupakan satu alternatif wajib kepada pelajar di bawah

program ini yang mana pelajar boleh memilih untuk tidak menjalani Latihan

Praktikum tetapi menggantikannya dengan Latihan Ilmiah. Latihan Praktikum

diperuntukkan sebanyak enam (6) jam kredit. Prestasi pelajar dalam Latihan

Praktikum akan dikira dalam PNGK dalam proses pengijazahan.

5. Tempoh

Tempoh Latihan Praktikum ini tidak kurang dari dua belas (12) minggu bagi

program tiga tahun yang dijalankan pada semester akhir di penghujung sesi.

6. Prosedur

Sebelum menjalani Latihan Praktikum, pelajar-pelajar perlu melengkapkan perkara-

perkara berikut:-

i. Mendaftar, mengikuti dan LULUS Teras Sekolah peringkat 10000, 20000 dan

30000.

ii. Mendaftar, mengikuti dan LULUS empat (4) kursus berikut:

a. PA10203 - Psikologi Perkembangan Bayi dan Kanak-Kanak b. PA20403 - Pengenalan Kepada Keibubapaan dan Keluarga Bukan

Tradisional

c. PA30903 - Analisis Keluarga Kepada Kanak-Kanak Kurang Upaya

d. PA30803 - Penaksiran Fizikal dan Kognitif Kanak-Kanak

e. PA31003 - Teknik Teraputik Dengan Kanak-Kanak

iii. Pelajar perlu berusaha untuk mendapatkan tempat bagi Latihan Praktikum

lebih awal untuk mengelakkan pelajar tercicir daripada mendapat tempat

praktikum pada saat-saat akhir.

iv. Pelajar perlu menyediakan satu proposal kepada Penyelaras Latihan

Praktikum dan juga tempat praktikum. Proposal ini harus mengandungi

rangka kerja pelajar tersebut sepanjang menjalani praktikum termasuk

cadangan mini kajian. Perbincangan dengan Penyelia Lapangan adalah perlu

untuk menyediakan proposal ini.

v. Pelajar juga perlu mengikuti satu bengkel kecil sebelum mengikuti Latihan

Praktikum. Dalam bengkel ini pelajar akan diberi pendedahan mengenai

cara menulis laporan akhir di samping perkara-perkara berikut:

a. Teknik berkomunikasi

Page 3: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

3

b. Ketrampilan diri

c. Perlakuan dan etika kerja

d. Memahami struktur organisasi

e. Memahami keperluan organisasi dalam menangani masalah-masalah

dan tekanan-tekanan sosial

f. Mengetahui ekspektasi organisasi dan masyarakat amnya terhadap

peranan pelajar Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga

g. Pelajar membentangkan proposal (cadangan) Latihan Praktikum

Bengkel ini akan dikendalikan oleh tenaga akademik dan juga penceramah

jemputan Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial.

vi. Mendaftar untuk menjalani Latihan Praktikum satu semester sebelum menjalaninya dengan mengisi borang yang disediakan oleh Bahagian

Perkhidmatan Akademik, UMS, dan disahkan oleh Penyelaras Latihan

Praktikum yang dilantik oleh Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial.

vii. Mengisi dan menghantar Buku Catatan Latihan Praktikum serta menulis

Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format yang disediakan oleh

program dan sekolah.

viii. Pelajar hendaklah mengisi Buku Catatan Praktikum sebagai rekod aktiviti

harian di tempat latihan dengan disahkan oleh Penyelia Lapangan Latihan

Praktikum.

ix. Pelajar hendaklah menyediakan Laporan Latihan Praktikum yang telah

dijalankan dan hendaklah menyerahkan kepada Penyelia Akademik Latihan

Praktikum pada tarikh yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Pelajar juga dikehendaki memberikan salinan laporan tersebut kepada Penyelia

Lapangan Latihan Praktikum.

7. Peranan Penyelia Akademik (PA)

Peranan Penyelia Akademik (PA) yang dilantik oleh pihak sekolah untuk tugas-tugas

berikut:-

i. Berbincang dengan pelajar mengenai objektif penempatan sesuatu

organisasi.

ii. Berbincang dengan Penyelia Lapangan mengenai latihan kerja

pelajar.

iii. Memberikan khidmat nasihat dan bimbingan kepada pelajar semasa

menjalani Latihan Praktikum.

iv. Menyelia pelajar-pelajar di bawah penyeliaan sekurang-kurangnya

satu (1) kali sepanjang tempoh Latihan Praktikum.

v. Menilai prestasi Latihan Praktikum pelajar pada akhir semester dengan melihat kepada laporan bertulisnya, prestasi di organisasi

dan maklum balas daripada pihak organisasi yang terlibat.

Page 4: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

4

vi. Membuat laporan penilaian terhadap organisasi (borang LP3/SPKS)

vii. Mengisi borang penilaian pelajar melalui borang penilaian yang

disediakan oleh pihak sekolah (borang LP2/SPKS).

8. Peranan Penyelia Lapangan Praktikum (PLP)

Penyelia Lapangan Praktikum (PLP) adalah individu yang dilantik oleh organisasi

terbabit di mana pelajar ditempatkan untuk menjalani Latihan Praktikum.

Perlantikan ini adalah berdasarkan persetujuan yang dicapai bersama antara pihak

sekolah dengan pengurusan organisasi terbabit. PLP akan bertanggungjawab

memastikan pelajar menjalani Latihan Praktikum dalam tempoh yang ditetapkan. Bidang tugas PLP ialah seperti berikut:-

i. Membincangkan keperluan penempatan pelajar di organisasi

berkenaan bersama-sama Penyelia Akademik.

ii. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar selama menjalani Latihan

Praktikum.

iii. Menilai prestasi pelajar berdasarkan borang penilaian akhir Latihan

Praktikum melalui borang LP1/SPKS yang telah disediakan oleh

pihak sekolah.

iv. Menyemak dan mengesahkan Buku Catatan Praktikum pada hari

terakhir bekerja (latihan) pada setiap minggu. Penyelia Lapangan

Praktikum hendaklah menyemak dan mengesahkan Buku tersebut dan menyerahkannya semula kepada pelajar pada hari pertama

bekerja (latihan) pada minggu berikutnya.

9. Peranan Pelajar

Pelajar yang mengikuti Latihan Praktikum mestilah:-

i. Mengisi Borang Maklumat Diri Pelajar yang disediakan oleh pihak

sekolah (borang LP4/SPKS).

ii. Melaporkan aktiviti-aktiviti dalam Buku Catatan Praktikum.

iii. Berbincang dengan penyelia lapangan masing-masing sebelum

melaksanakan sesuatu aktiviti.

iv. Berbincang dengan PA dan PLP mengenai kesesuaian aktiviti dan

matlamat Latihan Praktikum.

v. Menyediakan Laporan Akhir Latihan Praktikum mengikut format

yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.

vi. Menyerahkan Laporan Akhir tersebut kepada PA pada tarikh yang

telah ditetapkan.

Page 5: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

5

vii. Menyerahkan salinan Laporan Akhir tersebut kepada PLP pada

tarikh yang telah ditetapkan.

viii. Memelihara martabat dan imej universiti serta mematuhi peraturan

organisasi/agensi di mana pelajar ditempatkan. Pelajar juga harus

sedar bahawa mereka masih lagi tertakluk kepada Peraturan-

Peraturan Pra-Siswazah Universiti Malaysia Sabah.

10. Penilaian

Prestasi pelajar yang menjalani Latihan Praktikum dinilai berdasarkan kepada

perkara-perkara berikut:

Bahagian A:

� Latar belakang organisasi,

struktur pentadbiran, aktiviti-

aktiviti organisasi, fungsi dan

objektif organisasi

� Penilaian pelajar terhadap organisasi tersebut

� Perancangan intervensi

� Tindakan intevensi

� Kesimpulan dan saranan

20 MARKAH

4 Markah

4 Markah

4 Markah

4 Markah

4 Markah

Bahagian B:

� Mini Kajian (12-15 muka surat tidak termasuk Rujukan &

Lampiran)

� Pembentangan**

30 MARKAH

20 Markah

10 Markah

Bahagian C:

� Laporan Penilaian Penyelia

Lapangan

� Laporan Penilaian Penyelia

Akademik

� Laporan Harian

� Laporan Mingguan

50 MARKAH

10 Markah

10 Markah

10 Markah

10 Markah ** Semua pelajar WAJIB hadir semua sesi pembentangan.

Penyelia Akademik bertanggungjawab mengumpulkan kesemua Borang Penilaian,

Buku Catatan Mingguan, serta Laporan Akhir untuk pengiraan markah dan penentuan gred sebelum diserahkan kepada Penyelaras Program. Gred yang telah

disahkan oleh Penyelaras Program akan dimajukan kepada Dekan Sekolah untuk

disahkan di peringkat sekolah sebelum dimajukan kepada Bahagian Perkhidmatan

Akademik, Universiti Malaysia Sabah.

Page 6: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

6

11. Arahan kepada pelajar yang akan menjalani Latihan Praktikum

i. Anda dikehendaki melapor diri kepada pegawai di organisasi yang

telah dikenalpasti sebagai Penyelia Lapangan Praktikum yang

dihubungi oleh Penyelaras Praktikum sekolah.

ii. Anda hendaklah memahami dan mematuhi sepenuhnya peraturan

organisasi/institusi.

iii. Sewaktu melaporkan diri dan menjalani Latihan Praktikum, anda

hendaklah sentiasa berpakaian kemas. Patuhi kehendak organisasi

(misalnya; jika perlu memakai tali leher, pelajar perlu memakainya).

Dalam kebanyakan keadaan, seluar jean dan baju ‘T’ tidak boleh dipakai kecuali mendapat kebenaran dari organisasi/institusi.

iv. Datang bertugas awal dan menepati waktu kerja organisasi/institusi

di mana anda ditempatkan. Sentiasa mematuhi waktu keluar masuk

organisasi/institusi di mana anda ditempatkan. Jika terpaksa berada

di tempat lain, tinggalkan pesanan/maklumkan kepada Penyelia

Lapangan anda.

v. Perlu diingatkan bahawa masa kerja di organisasi swasta dan

kerajaan adalah berlainan. Anda perlu menunjukkan sikap

bekerjasama serta membuktikan keupayaan anda untuk memenuhi keperluan tugas anda.

vi. Anda hendaklah melakukan tugas-tugas sama ada diarahkan atau

tidak dengan bersungguh-sungguh dan ikhlas. Jika menghadapi masalah, anda janganlah teragak-agak untuk memberitahu Penyelia

Lapangan anda atau Penyelia Akademik.

vii. Setiap tugasan yang diarahkan perlu dilakukan seberapa segera

bersesuaian dengan mutu dan kehendak organisasi. Anda juga

disarankan supaya memperbanyakkan bacaan bagi mendapatkan

maklumat mengenai organisasi di mana anda ditempatkan.

viii. Anda perlu bersikap ramah, berbudi bahasa, bersedia untuk bekerja

dan jangan takut untuk bertanya sekiranya tidak tahu.

ix. Anda dikehendaki mencatatkan aktiviti dan tugas-tugas harian

Latihan Praktikum dalam Buku Catatan Praktikum. Tarikh anda

menjalankan tugas-tugas tersebut juga perlu dicatatkan. Buku

Catatan Praktikum ini hendaklah diserahkan bersama Laporan Latihan Praktikum kepada Penyelia Akademik sekembalinya dari

praktikum.

x. Anda hendaklah menyerahkan Borang Penilaian (Borang LP1/SPKS)

kepada Penyelia Lapangan anda semasa melaporkan diri. Terangkan

kepada penyelia tersebut bahawa pihaknya perlu menyerahkan

borang tersebut kepada Penyelaras Akademik untuk tujuan pemarkahan apabila tempoh latihan tamat. Laporan ini adalah SULIT

dan anda tidak dibenarkan untuk melihatnya.

Page 7: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

7

xi. Segala hasil maklumat yang diperolehi semasa menjalani latihan

hendaklah difailkan dengan teratur untuk dilampirkan bersama

Laporan Praktikum anda.

xii. Sebarang perubahan jadual Latihan Praktikum yang hendak

dilakukan seperti cuti (tidak digalakkan kecuali terpaksa), anda

hendaklah memberitahu Penyelia Lapangan terlebih dahulu dan

dapatkan kebenarannya. Anda hendaklah mematuhi dan mengikuti

prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak organisasi/institusi di

mana anda ditempatkan.

xiii. Sekiranya anda sakit atau memerlukan rawatan kesihatan, anda

boleh pergi ke klinik panel/hospital kerajaan/klinik-klinik yang lain yang berhampiran untuk mendapatkan rawatan. Segala resit

rawatan perlu disimpan untuk tujuan tuntutan. Ini adalah tertakluk

kepada kontrak anda dengan organisasi di mana anda ditempatkan

(sebagaimana yang tercatat dalam surat tawaran).

xiv. Organisasi tidak bertanggungjawab membayar elaun harian atau

perjalanan anda dalam menjalani tugas semasa Latihan Praktikum.

Bagaimanapun, anda boleh menerima saguhati yang diberi oleh

pihak organisasi.

xv. Anda hendaklah bersedia untuk menerima kunjungan Penyelia Akademik dan bersedia menerangkan kepadanya mengenai latihan

yang anda jalani.

xvi. Perlu diingatkan bahawa sebagai pelajar universiti, anda merupakan pembawa imej Universiti Malaysia Sabah. Oleh itu anda perlu

mengawasi tingkah laku anda dan menjaga nama baik Sekolah

Psikologi dan Kerja Sosial dan juga Universiti Malaysia Sabah.

xvii. Semasa menjalani Latihan Praktikum, anda masih lagi terikat dengan

Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Pindaan 1984) dan

peraturan-peraturan lain yang sedang berkuatkuasa. Tindakan

tatatertib akan diambil terhadap pelajar yang melanggar mana-mana

akta dan peraturan universiti.

12. Panduan Umum Menyediakan Laporan Latihan Praktikum Sekolah

Psikologi Dan Kerja Sosial

a. Para pelajar dikehendaki menyediakan satu laporan mengenai Latihan Praktikum yang telah tamat mereka jalani.

b. Penulisan laporan ini akan dimulakan apabila tamat tempoh latihan.

Bagaimanapun, pelajar-pelajar yang terlibat dinasihatkan supaya

menyediakan bahan-bahan, data, rajah-rajah dan apa jua maklumat yang

difikirkan relevan dengan lebih awal, iaitu sebaik sahaja mereka

memulakan latihan tersebut.

Page 8: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

8

c. Catatan harian latihan boleh digunakan sebagai rujukan dalam membuat

laporan berkenaan.

d. Laporan yang telah siap hendaklah diserahkan kepada Penyelia

Akademik (PA) pada tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Sekolah

Psikologi dan Kerja Sosial.

e. Panduan bagi format laporan ditunjukkan dalam buku manual ini.

Page 9: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

9

FORMAT PENULISAN LAPORAN AKHIR LATIHAN PRAKTIKUM

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

BAHAGIAN A (Organisasi)

Tajuk

Penghargaan

1.0 Pendahuluan

2.0 Latar belakang organisasi:

• Objektif/falsafah penubuhan

• Aktiviti utama/deskripsi tugas/tanggungjawab

• Jenis perkhidmatan

• Pencapaian organisasi

3.0 Penilaian pelajar terhadap organisasi:

• Perkara yang disentuh ialah penerangan bagaimana organisasi

tersebut mencapai matlamat perkhidmatannya.

• Fungsi-fungsi khusus jabatan-jabatan/unit-unit tertentu.

• Membincangkan secara terperinci mengenai aktiviti di jabatan di

mana pelajar ditempatkan. Melalui pemerhatian, para pelajar

diharapkan dapat mengetahui:-

o Prestasi organisasi

o Bagaimana organisasi bertindak menangani sesuatu kes sosial

o Menilai kelemahan dan kekuatan organisasi secara kritis dan

membina

4.0 Perancangan intervensi (berdasarkan perancangan oleh organisasi)

5.0 Tindakan intervensi (berdasarkan cadangan pelajar dan pelaksaanan aktiviti

yang sesuai seperti bengkel, seminar dan lain-lain)

6.0 Kesimpulan dan saranan

** Buku/ bahan rujukan sepanjang membuat laporan tentang organisasi :

i. Laporan tahunan;

ii. Dokumen; iii. Buku Akademik ;

iv. Lampiran;

v. Gambar-gambar di organisasi berkenaan (sekiranya dibenarkan);

vi. Gambar aktiviti-aktiviti yang dijalankan (sekiranya ada).

Page 10: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

10

BAHAGIAN B (Mini Kajian)

1.0 Pendahuluan

2.0 Permasalahan kajian

3.0 Tujuan kajian

4.0 Hasil kajian

5.0 Perbincangan hasil kajian

6.0 Penutup

7.0 Rujukan

8.0 Pembentangan

** Buku rujukan sepanjang membuat mini kajian:

Chua Yan Piaw. (2006). Kaedah Penyelidikan (Buku 1). Kuala Lumpur: McGrawHill.

Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya, Teras Sekolah Psikologi dan

Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.

BAHAGIAN C (Laporan)

i. Penilai:

• Laporan penilaian Penyelia Lapangan

• Laporan penilaian Penyelia Akademik

ii. Pelajar:

• Laporan Harian

• Laporan Mingguan

• Laporan Akhir (lengkap)

** Buku rujukan sepanjang membuat laporan harian/ mingguan:

Mohd. Sharani Ahmad (2008). Intervensi kanak-kanak bermasalah

pembelajaran. Kota Kinabalu: Universiti Malaysia Sabah.

Rohani Abdullah, Nani Menon & Mohd. Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum

Prasekolah. Bentong: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Semua buku rujukan bagi kursus Teras Sekolah Sepunya, Teras Sekolah Psikologi dan

Teras Program yang berkenaan boleh digunakan.

Page 11: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

11

PERINGATAN :

i. Semua laporan hendaklah ditaip di atas kertas A4 - ketebalan 80gsm.

ii. Setiap bahagian (Bahagian A, B dan C) hendaklah dipisahkan dengan kertas

A4 berwarna (hijau sahaja).

iii. Helaian pertama selepas muka depan haruslah mencatatkan perkara

berikut:

• Nama dan No. Matrik

• Organisasi/institusi Latihan Praktikum

iv. Markah akan diberi kepada laporan yang bertulis lengkap.

v. Spesifikasi teknikal penulisan laporan:

• Saiz huruf (font size) : Tahoma 11, 1.5 spacing.

• Jidar (margin) : Atas (3.0 cm)

Bawah (2.5 cm)

Kiri (3.8 cm )

Kanan (2.5 cm)

• Nombor halaman diletakkan di sudut sebelah kanan 15 mm dari birai

atas dan 25 mm dari birai kanan.

• Jumlah halaman adalah 40 - 100 muka surat tidak termasuk lampiran.

• Naskah akhir:

Dua (2) naskah yang dijilid ‘soft cover’ dan perlu diserahkan kepada:

o 1 naskah kepada Penyelia Akademik

o 1 naskah kepada Penyelia Lapangan

Tiga (3) naskah bentuk ‘soft copy’ - CD dan perlu diserahkan kepada:-

o 1 naskah kepada sekolah (bentuk soft copy, CD)

o 1 naskah kepada perpustakaan (bentuk soft copy, CD) o 1 simpanan kepada pelajar (jika perlu)

vi. Pembentangan merangkumi keseluruhan Laporan Akhir, namun fokus

utama adalah kepada hasil Mini Kajian.

PROGRAM PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH BEG BERKUNCI NO. 2073

88999 KOTA KINABALU

SABAH

NO. TEL: 088-320000 Samb. 8255 atau 8189,

NO. FAKS: 088-320101

E-MAIL: [email protected] atau [email protected] atau [email protected]

http:// www.ums.edu.my/spks

Page 12: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

12

BORANG LP1/ SPKS

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

LATIHAN PRAKTIKUM

LAPORAN PENYELIA LAPANGAN PRAKTIKUM

Nama Pelajar : _________________________________________________________________________

No. Matrik : _________________________________________________________________________

Nama Penyelia : _________________________________________________________________________

Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

E-Mail : ________________________________________________________________________

Saya telah menyelia pelajar tersebut di atas yang menjalani Latihan Praktikum di organisasi

saya dari ___________________ hingga ______________. Penilaian saya terhadap prestasi beliau

adalah seperti berikut:

Bahagian A:

1. Kesesuaian pakaian waktu kerja / 10

2. Kebolehan menjalankan tugas / 10

3. Kebolehan berhubung dengan kakitangan / 10

4. Kecenderungan mengumpul pengetahuan semasa latihan / 10

5. Kebolehan serta kesungguhan pelajar / 10

6. Waktu bekerja (ketepatan masa) / 10

7. Kehadiran / 10

8. Penglibatan pelajar yang mencerminkan sikap (tanggungjawab,

inisiatif, disiplin) terhadap pekerjaan di tempat latihan

/ 10

9. Kepimpinan / 10

10. Kreativiti / 10

JUMLAH KESELURUHAN / 100

Page 13: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

13

Bahagian B:

Penilaian keseluruhan: Sila tandakan (/) di tempat yang disediakan.

Pelajar ini boleh dikategorikan dalam golongan:

A Sangat baik

B Baik

C Sedarhana

D Lemah

E Amat Lemah

Bahagian C:

1. Pada pendapat tuan/puan, adakah pelajar dapat memanfaatkan program Latihan

Praktikum ini?

2. Adakah penempatan pelajar dari Program Psikologi Kanak-Kanak dan Keluarga ini

bersesuaian dengan organisasi anda?

3. Komen dan cadangan:

Tarikh: ________________________ ___________________________________

Tandatangan Penyelia Lapangan

Nama:

Jawatan dan Cop Rasmi:

Page 14: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

14

BORANG LP2/SPKS

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

LATIHAN PRAKTIKUM

LAPORAN PENYELIA AKADEMIK

Nama Pelajar : _________________________________________________________________________

No. Matrik : _________________________________________________________________________

Nama Penyelia : _________________________________________________________________________

Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum

beliau pada _________________ dan memberi penilaian berikut berhubung dengan prestasi pelajar semasa menjalani Latihan Praktikum:

i. Cara pelajar memberikan laporan lisan kepada Penyelia

Akademik

/10

ii. Kefahaman pelajar mengenai tugas /10

iii. Keupayaan pelajar menyesuaikan diri dengan suasana

organisasi

/10

iv. Keyakinan diri /10

v. Kesanggupan pelajar belajar /10

vi. Usaha dan kreativiti /10

vii. Komitmen dan tanggungjawab terhadap tugas /10

viii. Perbincangan pelajar dengan Penyelia Akademik /10

ix. Perbincangan pelajar dengan Penyelia Lapangan /10

x. Persediaan pelajar membuat Laporan Akhir /10

JUMLAH KESELURUHAN /100

Tarikh: ________________________ ___________________________________

Tandatangan Penyelia Akademik

Nama:

Jawatan dan Cop Rasmi:

Page 15: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

15

BORANG LP3/SPKS

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

LATIHAN PRAKTIKUM

LAPORAN PENYELIA AKADEMIK MENGENAI ORGANISASI

Nama Pelajar : ______________________________________________________________________________

No. Matrik : _________________________________________________________________________

Nama Penyelia : ________________________________________________________________________

Alamat Organisasi : ______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Program : ________________________________________________________________________

Saya telah melawat dan menyelia pelajar yang tersebut di atas di tempat Latihan Praktikum

beliau pada ________________ dan memberi penilaian berikut berhubung organisasi tersebut:

1 Keupayaan Organisasi Memberi Latihan

• Perancangan Program

• Kerapian Penyediaan

• Pemberian Bimbingan

• Kesesuaian Tempoh Latihan

• Kesesuaiaan Latihan Yang Diberi

2 Kesesuaiaan Organisasi

• Keselesaan Ruang Kerja

• Kemudahan Pengangkutan

• Kemudahan Penginapan yang berdekatan

• Kemudahan Rujukan

• Kemudahan Elaun

5 = Sangat Baik 4 = Baik 3 = Sedarhana 2 = Lemah 1 = Amat Lemah

Markah Penilaian : _______________________

Tarikh : _______________________

Tandatangan Penyelia Akademik : ______________________________

Page 16: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

16

BORANG LP4/SPKS

SEKOLAH PSIKOLOGI DAN KERJA SOSIAL

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

LATIHAN PRATIKUM

MAKLUMAT DIRI PELAJAR

Nama Penuh Pelajar : _________________________________________________________________________

No. Matrik : _________________________________________________________________________

No. Kad Pengenalan : __________________________________________________________________________

Tarikh Lahir : ________________________________________________________________________

Tempat Lahir : ______________________________________________________________________________

Program : __________________________________________________________________________

Alamat (tetap) : ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Alamat (semasa praktikum) : ___________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________

No. Tel. (yang boleh dihubungi) : ____________________________________________________________

E-mail : ____________________________________________________________________

Nama dan Alamat Organisasi : _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nama Penyelia Lapangan Praktikum : ____________________________________________________________

Jawatan PLP di Organisasi : ____________________________________________________________

Nama Penyelia Akademik : ____________________________________________________________

Tempoh Latihan Praktikum : Dari ___________________ Hingga _________________________

Gambar

Page 17: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

17

PERJANJIAN PRAKTIKUM

PELAJAR DAN INSTITUSI

Nama Pelajar : __________________________________________________

Institusi/Organisasi : __________________________________________________

Dengan ini dimaklumkan bahawa setelah berbincang di antara kedua-dua belah pihak, kami

bersetuju tentang tugas-tugas berikut sepanjang tempoh Latihan Praktikum:

1. Pendedahan lapangan (konsultasi) 2. Penyelidikan/Pemerhatian langsung

3. Penilaian dan rawatan

4. Perkembangan Profesionalisme

5. Pendokumenan

6. Pentadbiran

Deskripsi Tugas

1. Pendedahan lapangan (konsultasi) merujuk kepada perjumpaan dengan ibu

bapa kanak-kanak atau pun dengan kakitangan dalam organisasi. Perjumpaan

tersebut merangkumi pengenalpastian masalah anak, analisis masalah, perancangan dan juga penilaian perancangan.

2. Penyelidikan/Pemerhatian langsung merujuk kepada mini kajian yang akan

dilakukan oleh pelajar di institusi/organisasi tersebut.

3. Penilaian dan rawatan merujuk kepada diagnosis dan rawatan yang dipelajari oleh pelajar dari pakar terlatih di organisasi berkenaan.

4. Perkembangan profesionalisme merujuk kepada semua aktiviti yang berkaitan

dengan perkembangan kerjaya contohnya pengendalian bengkel, ceramah, kerja

sukarelawan dan sebagainya.

5. Pendokumenan merujuk kepada semua rekod secara formal atau tidak formal

segala aktiviti pelajar sepanjang tempoh praktikum. Rekod ini termasuklah hasil

mini kajian yang dilakukan di organisasi tersebut.

6. Pentadbiran merujuk kepada kerja-kerja pentadbiran dalam institusi/organisasi

tersebut.

Sekian, terima kasih.

______________________________ ______________________________

Tandatangan Wakil Institusi/Organisasi Tandatangan Pelajar

Nama : ________________________ Nama : ________________________

Tarikh : ________________________ Tarikh : _______________________

Page 18: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

18

CONTOH

JADUAL WAKTU LATIHAN PRAKTIKUM

HARI/MASA

ISNIN

SELASA

RABU

KHAMIS

JUMAAT

SABTU

Page 19: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

19

CONTOH

LAPORAN HARIAN

HARI 1

Arahan : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap hari.

Nama Aktiviti :

Tarikh :

Masa :

Penyelia :

Langkah 1 :

Langkah 2 :

Langkah 3 :

Langkah 4 :

Kesimpulan :

Page 20: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

20

CONTOH

LAPORAN MINGGUAN

MINGGU 1

Arahan : Pelajar dikehendaki mengisi borang ini pada setiap minggu.

Nama Pelajar : ___________________________________________

Tempat Praktikum : ___________________________________________

Ringkaskan kegiatan anda seperti berikut:

A. Aktiviti:

B. Penilaian/Pembelajaran:

C. Rawatan yang dipelajari:

D. Lain-lain:

Tandatangan Pelajar : ___________________________ Tarikh : _________________

Tandatangan PLP : ___________________________ Tarikh : _________________

Page 21: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

21

LAMPIRAN

ALAMAT TEMPAT PRAKTIKUM

Selangor

1. Kiwanis Down Syndrome Centre

59, Jalan Gasing,

463000, Petaling, Selangor.

2. Daysprings Day Training Centre

4, Solok Limau,

41000, Kelang, Selangor.

3. The Selangor and Federal Territory Spastic Children Assosiation

14, Jalan Utara A,

46100 Petaling Jaya, Selangor.

4. Persatuan Kanak-Kanak Istimewa Kajang Selangor

17, Jalan Seksyen 2/14,

Taman Kajang Utama,

43000 Kajang, Selangor.

5. Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor

Tingkat 2, Bangunan Darul Ehsan,

No 3, Jalan Indah, Seksyen 14,

40000 Shah Alam, Selangor.

Tel : 603-55445415

Faks : 603-55190232

[email protected]

6. Hua Ming Autism Society (Training Centre)

No. 2 Jalan 20/8,

Taman Paramount,

46300 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-79587385

[email protected]

7. KIWANIS Centre for Children with Learning Disabilities

No. 46, Jalan BU 2/7,

Bandar Utama,

47800 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-79558829

[email protected]

8. Kiwanis Down Sydrome Foundation (Klang Centre)

No. 28, Jalan Kampar,

41300 Klang, Selangor.

Tel : 03-33428259

[email protected]

Page 22: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

22

9. Kiwanis Down Syndrome Centre (Petaling Jaya Centre)

No. 57 & 59, Jalan Gasing,

46000 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-79571179

http://www.kdsf.netmyne.com/main.htm

10. Persatuan Sindrom Down Malaysia (PSDM)

No. 59, Jalan Gasing,

46000 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-42579818

[email protected]

11. Centre for the Achievement of Human Potential (CAHP) No. 2, Lorong Kolam Air Lama 2,

68000 Ampang Jaya, Selangor.

Tel : 03-42563531

[email protected]

12. The YMCA of Petaling Jaya

No. 21, Jalan 20/1,

46300 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-78765810

[email protected]

13. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home

No. 2, Jalan SS24/10, Taman Megah,

47301 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-78061143 [email protected]

14. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home

(Bukit Beruntung Branch)

No. 27, Jalan Melur 1B,

Seksyen BB3, Bandar Bukit Beruntung,

Rawang, Selangor.

Tel : 03-60283527

15. Day Spring Training Centre for Persons with Learning Difficulties

No. 4, Solok Limau, Taman Meru,

41500 Klang, Selangor.

Tel : 03-33427467

[email protected]

16. Malaysian Association of Speech and Hearing (MASH)

P.O.Box 610,

Pejabat Pos Jalan Sultan,

46770 Petaling Jaya, Selangor.

Fax : 03-6028 4601

[email protected] www.mash.org

Page 23: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

23

17. Dignity & Services

No. 33D, Jalan 4/47,

Off Jalan Penchala,

46050 Petaling Jaya, Selangor.

Dignity & Services

PO Box 498,

Jalan Sultan,

46760 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-77830849

[email protected]

18. Dorset Rehab Products & Services Sdn. Bhd. No 297, Jalan 17/38,

46400 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-79600720

[email protected]

www.geocities.com/dorset_rehab

19. Persatuan Mobiliti Selangor dan Kuala Lumpur

Bilik 8 & 9, Tingkat 4,

Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah,

No. 16, Lorong Utara ‘A’,

46200 Petaling Jaya, Selangor. Tel : 03-79577255

[email protected]

www.mobiliti.info/

20. SUREA Centre for Individual Education Programme

No. 1, Jalan 7/4, Section 7,

46050, Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-79588535

[email protected]

www.krista.com.my

21. The National Autism Society of Malaysia (NASOM)

35A, Jalan SS 21/ 37, Damansara Uptown,

47400 Petaling Jaya, Selangor.

Tel : 03-7710 4098 Faks : 03-7710 4149

22. Pengetua

Kiwanis Down Syndrome Foundation Petaling Jaya Lot 13490, Jalan Jenjarum, off Jalan SS23/1,

Taman SEA, PJU 6A,

47400, Petaling Jaya, Selangor.

23. Guru Besar

Tadika Krista Seksyen 7

No. 80 Jalan Kristal 7/ 74, Seksyen 7, Shah Alam, Selangor.

Page 24: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

24

24. Penguasa

PDK Kg. Kenanga, Rawang

No. 2, Jalan Ros, Kampung Kenanga,

48000 Rawang, Selangor.

25. Agape Counseling Centre Malaysia

Jalan PJS 1/46, Taman Petaling Utama,

Petaling Jaya, Selangor.

26. Rozen Kids Enrichment Centre

Shah Alam, Selangor.

27. Tadika Islam Permata Indah Puchong, Selangor.

Kuala Lumpur

28. The Selangor School for the Deaf

Convent Bukit Nanas,

523, Jalan Bukit Nanas,

50350, Kuala Lumpur.

29. Kampung Pandan Cued Speech Centre

National Children’s Welfare Council of Malaysia, Kampung Pandan, Kuala Lumpur.

30. YMCA Deaf Club

95, Jalan Kandang Kerbau, 50470 Kuala Lumpur.

31. Wisma Harapan

522, Jalan Sultan Abdul Samad,

Brickfields 50470, Kuala Lumpur.

32. The National Autistic Education Centre (NASOM)

4, Jalan Chan Chin Mooi,

Off Jalan Pahang, Kuala Lumpur.

Tel : 03-40223744

33. Institute Masalah Pembelajaran & Autisma (IMPIAN)

No. 4, Persiaran Titiwangsa,

53000, Kuala Lumpur.

Tel : 03-40220308

34. Malaysian Association for the Blind (MAB)

MAB Complex, Jalan Tebing,

Off Jalan Tun Sambathan 4,

Brickfields 50470, Kuala Lumpur.

Tel : 03-22722672

[email protected] www.mab.org.my

Page 25: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

25

35. National Council for the Blind, Malaysia

No 94B, Jalan Tun Sambathan,

50470, Kuala Lumpur.

Tel : 03-22724959/03-22735508

[email protected]

36. Total Child Education

Jalan Sepakat, United Garden (OUG),

Kuala Lumpur.

37. National Society for the Deaf

No. 25A, Jalan Kampong Pandan,

55100, Kuala Lumpur. Tel : 03-92870739

38. Pusat Majudiri for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur)

No. 95, Jalan Padang Belia,

50470, Kuala Lumpur.

Tel : 03-22741439

[email protected]

39. YMCA (Deaf Specialist)

Pusat Majudiri Y for The Deaf (YMCA Kuala Lumpur)

No. 95, Jalan Padang Belia, 50470, Kuala Lumpur.

Tel : 03-22741439

www.geocities.com/pmydeaf

40. Sri Raflesia Learning Support Services

No 38-2, Jalan 24/70A,

Desa Sri Hartamas,

50480 Kuala Lumpur.

Tel : 03-23000760

[email protected]

www.sriraflesia.com

41. The Dyslekxia Association (Kuala Lumpur)

No. 6, Persiaran Kuantan,

Setapak, 53200, Kuala Lumpur.

Tel : 03-40255109

[email protected]

42. Taman Megah Handicap and Disabled Children’s Home

No. 68-3 2nd Floor,

Jalan Raden Tengah,

Bandar Baru Seri Petaling,

57000, Kuala Lumpur.

Tel : 03-90571704

Page 26: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

26

43. Speech Therapy Kuala Lumpur

Block A-2-18, 2nd Floor,

Millennium Court,

Jalan Elmu, Off Jalan Universiti,

59100, Kuala Lumpur.

Tel : 03-79602030

[email protected]

44. Bangsaria Training and Day Care Centre

No. 11, Lorong Maarof Satu,

Bangsar Park,

59000, Kuala Lumpur.

[email protected]

45. Calvary Life Ministries

No 38-2, Jalan 24/70A,

Desa Sri Hartamas,

50480 Kuala Lumpur.

Tel : 03-77103360

[email protected]

46. Malaysian Child Resources Institute

No 40-5-1, Jalan 1/101C,

Cheras Business Centre, Off Jalan Cheras,

56000 Kuala Lumpur.

Tel : 03-91308635

[email protected]

47. Pejabat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Aras 3, Blok E, Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana,

Jalan Dato Onn, 50515 Kuala Lumpur.

Tel : 03-26930095,

Faks : 03-3446938564

48. Ketua Pengarah

Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat,

Bangunan LPPKN, 12B, Jalan Raja Laut, Peti Surat 10414,

50712 Kuala Lumpur.

49. Pengetua Pusat Pembangunan Potensi CADS Kuala Lumpur dan Selangor

8 Lrg San Ah Wing off Jalan Semarak,

54100 Kuala Lumpur.

50. Pengerusi

Peratuan Sindrom Down Malaysia

79 Lengkongan U Thant, 55000 Kuala Lumpur.

Page 27: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

27

51. Guru Besar

Tadika Naluri Kreatif

No: 30, Lorong 3/ 27C, Seksyen 5,

Wangsa Maju, Kuala Lumour,

53300 Wilayah Persekutuan.

52. Pengerusi

Tasputra PERKIM

3498, Jalan Ampang Hilir 5,

55000 Kuala Lumpur.

53. Jabatan Psikiatri & Kesihatan Mental

Hospital Kuala Lumpur Jalan Pahang, Kuala Lumpur.

54. Pusat Pendidikan Darul Iqra Centre

101, Blok 5, SD Apartment 2,

Persiaran Meranti, PJU 9,

Bandar Seri Damansara,

52200 Kuala Lumpur.

Johor

55. Rumah Sinar Harapan Tampoi Jalan Hospital Tampoi,

Tampoi, Johor.

Kelantan

56. Jabatan Psikiatri

Pusat Pengajian Sains Perubatan

Universiti Sains Malaysia,

16150 Kubang Kerian, Kelantan.

Terengganu

57. Yayasan Islam Terengganu

Kuala Terengganu, Terengganu.

Kedah

58. Taman Sinar Harapan

Jitra, Kedah.

59. Pusat Dalam Komuniti Putra Jaya

Alor Setar, Kedah.

Sabah

60. Hospital Labuan PO Box 80832, 87018 Wilayah Persekutuan, Labuan.

Page 28: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

28

61. Sekolah Seri Mengasih

PWD 75 Petagas Avenue,

Jalan Selangor, Tanjung Aru,

89450 Kota Kinabalu, Sabah.

62. Unit Intervensi dan Pengayaan Kanak-Kanak

Hospital Mesra Bukit Padang

Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-240984

Faks : 088-244703

63. Persatuan Child

(CitaCita Learning Centre) 366, Jalan Saga, Lorong Likas 2

Kg Likas 88400,

Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-385 761

Faks : 088-385 761

[email protected]

64. Persatuan untuk Orang-Orang Pekak Tawau

Jakalan Kuhara, Batu 12 1/2,

Taman Lim Den Choi,

91000 Tawau, Sabah. Tel : 089-715 144

Faks : 089-714 526

65. Persatuan Kebajikan Kanak-Kanak Sabah Cancer Societry Building,

No: 15 Jalan Tuopai 3,

Teck Guan Villa, Jalan Penampang,

Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-269 614

Faks : 088-269 614

66. Tadika Baptis Likas

P. O. Box 30,

88856 Likas, Sabah.

Tel : 088-425 572 Faks : 088-425 497

67. Tadika Didik Mesra

(Yik Tze Early Childhood) No. 3, Lorong Punai Dekut, Off Jalan Saga,

88450 Likas, Sabah.

Tel : 088-388 506/088-426 340

68. Learning Centre

Sekolah Rendah Swasta Datuk Simon Fung

Peti Surat 14146, Taman Kingfisher,

88847 Kota Kinabalu, Sabah.

Page 29: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

29

69. Community based rehabilitation for children with special needs

P. O. Box 72,

89057 Kudat, Sabah.

Tel : 088- 623023

Faks : 088-612486

70. Pengarah

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah

Tingkat 3, Rumah Persekutuan,

Jalan Mat Salleh,

88590 Kota Kinabalu, Sabah.

71. Persatuan Bagi Orang-Orang Pekak Sabah Jalan UKM Lama,

Bukit Padang,

P. O. Box 13971,

88846 Kota Kinabalu, Sabah.

Tel : 088-230 894

Faks : 088-252 972

72. Penguasa

Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sri Stella

Peti Surat 1397, Jalan Air Panas,

91049 Tawau, Sabah.

73. Taman Didikan Kanak-Kanak Kurang Upaya Sembulan

Kota Kinabalu, Sabah,

74. Kompleks Pemulihan Orang Kurang Upaya

Kimanis, Papar, Sabah.

75. Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI)

Cawangan Tawau, TBB 322, Tingkat 3,

Bangunan Kompleks Fajar,

Jalan Haji Karim,

91007 Tawau, Sabah.

76. SK Pendidikan Khas

Sek Keb Bandar 2 P/S 61364,

910230 Tawau, Sabah.

77. SK Pendidikan Khas Sek Keb Pekan

P/S 15, 89657 Tambunan, Sabah.

78. Taska & Tadika Permai Ria

B9-36, Lrg. 15, Taman Indah Permai,

Jln. Sepanggar, 88450 Menggatal,

Kota Kinabalu, Sabah.

Page 30: PSIKOLOGI KANAK-KANAK

MANUAL LATIHAN PRAKTIKUM PROGRAM HA20

30

79. SK Pendidikan Khas Kota Kinabalu

Tuaran, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

80. Tadika Seri Bintang

Peti Surat 688,

89608 Papar, Sabah.

81. Hospital Likas

Kota Kinabalu, Sabah.

Sarawak

82. Special School for Mentally Retarded Children Jalan Ridgeway-One Tiang Swee,

92300 Kuching, Sarawak.

83. Persatuan Autisma Kuching

(Banglo LADA), Jalan Bampfylde,

PO Box 2492,

93748 Kuching, Sarawak.

84. Association for Children With Special Needs Sibu

Off Agape Centre, Alan Road,

96000 Sibu, Sarawak. Tel : 084-217 912

Faks : 084-213902

[email protected]

85. Methodist Care Centre

Off Agape Centre, Alan Road,

96000 Sibu, Sarawak.

Tel : 084-219 914

Faks : 084-219 914

[email protected]

86. Sibu Autistic Association

Agape Centre, Upper Lanag,

96000 Sibu, Sarawak.

Tel : 084-213 786 Faks : 084-213 785