33
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA SEMESTER SEPTEMBER 2012 HBPS2203 PENILAIAN KEMAJUAN KANAK-KANAK SEPTEMBER 2013

Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pemerhatian ke atas murid prasekolah dalam aktiviti bermain. Iaitu menggunakan bongkah-bongkah untuk membentuk sesuatu model seperti rumah,kenderaan dan sebagainya. Pemerhatian yang dibuat adalah berasaskan kognitif, emosi dan mental.

Citation preview

Page 1: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER SEPTEMBER 2012

HBPS2203

PENILAIAN KEMAJUAN KANAK-KANAKSEPTEMBER 2013

Page 2: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

KANDUNGAN MUKA SURAT

1.0 PENGENALAN 1-3

2.0 KEPENTINGAN BERMAIN DALAM

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK . 3-4

3.0 JENIS-JENIS MAIN 4-6

4.0 CATATAN PEMERHATIAN 6-11

5.0 HURAIAN PEMERHATIAN 12-14

6.0 TINDAKAN SUSULAN UNTUK PENAMBAIHBAIKAN 15

7.0 KESIMPULAN 16

8.0 LAMPIRAN 18-21

1

Page 3: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS22031.0 Pengenalan.

1.1.Definisi Bermain.

“Belajar melalui bermain adalah pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi

memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang menggembirakan dan

bermakna.Pendekatan belajar melalui bermain diberi penekanan khusus dalam

proses pengajaran dan pembelajaran kerana bermain adalah fitrah kanak-

kanak.Melalui bermain mereka gembira dan senang hati membuat

penerokaan,penemuan pembinaan melalui pengalaman langsung secara semula

jadi.”

(Huraian Pra Sekolah Kebangsaan,2003)

Bermain adalah merupakan lumrah dalam kehidupan zaman kanak-kanak. Setiap kanak-

kanak gemar bermain. Bermain sering disalahtafsirkan oleh ramai orang. Bermain bagi

orang dewasa ialah untuk beriadah dan satu profesion. Ini berlainan dengan kanak-

kanak,bagi mereka bermain adalah satu proses pembelajaran.Bermain merupakan proses

pembelajaran yang mesti dilalui oleh kanak-kanak. Bermain merupakan asas untuk

kanak-kanak mengumpul dan memproses maklumat, belajar kemahiran baru dan

mengamalkan kemahiran lama. Dalam konteks bermain kanak-kanak dapat memahami,

mencipta dan memanipulasi simbol. Menerusi bermain kanak-kanak belajar tentang

persekitarannya. Bermain juga akan dapat menggalakkan pengetahuan yang perlu untuk

dikaitkan dengan cabaran yang bakal dihadapi secara efektif apabila nereka melangkah

ke alam persekolahan nanti. Melalui bermain biasanya kanak-kanak dapat meransang

fungsi otak yang dapat memupuk perkembangan kognitif,social,emosi dan fizikal kanak-

kanak. Kanak-kanak akan berinteraksi dengan rakan sebaya ataupun orang dewasa

melalui perbincangan dan soal jawab ketika bermain. Menurut Moyles ( 2005) bermain

adalah pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan menjadi keutamaan

dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tegasnya,bermain memberikan kanak-kanak

peluang untuk belajar pelbagai kemahiran yang akan memberikan impak jangka panjang

terhadap perkembangan mereka (Papalia 1996). Selain daripada meningkatkan kemahiran

motor, melalui bermain juga dapat menyumbang kepada perkembangan daya inisiatif,

regulasi diri dan kemahiran social(Hoffeth & Sandberg 2001). Kajian-kajian yang

dijalankan oleh Roskos dan Christie (2007) serta Sawyer dan DeZutter (2007) mendapati

2

Page 4: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203bermain penting untuk pekembangan kognitif kanak-kanak.Oleh yang demikian,

prasekolah digalakkan menggunakan pendekatan “belajar melalui bermain” kepada

kanak-kanak.Tokoh pendidikan awal kanak-kanak iaitu Freidrich Froebel dan Maria

Montessori juga sependapat bahawa bermain adalah penting untuk kanak-kanak. Froebel

iaitu pengasas Kindergarten berpandangan, bermain adalah penting dalam pembelajaran

secara tidak langsung (Downey & Garzoli 2007). Manakala Montessori pula

membangunkan kurikulum berasaskan aktiviti bermain percaya bahawa kanak-kanak

perlu bermain dan berhak menentukan sendiri bagaimana mereka hendak bermain dan

belajar.Menurut Hughes (1999), terdapat lima unsur yang tipikal kepada bermain iaitu:

i)Motivasi intrinsik – Iaitu aktiviti bermain datang daripada keinginan dalam diri mereka

sendiri. Ia dilakukan agar mereka merasakan kepuasannya sendiri.

ii)Bebas dipilih – Iaitu aktiviti bermain mestilah pilihan kanak-kanak itu sendiri.

Tegasnya kanak-kanak bermain apa yang mereka gemari. Kalau kanak-kanak dipaksa,

kemungkinan besar mereka tidak akan merasakan aktiviti bermain tersebut sebagai

bermain tapi merupakan satu latihan ataupun tugasan.

iii)Menyeronokkan – Kanak-kanak mesti merasa seronok apabila mereka bermain tanpa

merasa tekanan. Keseronokkan ini akan mendorong mereka untuk meneroka lebih

banyak perkara semasa mereka bermain.

iv) Tidak boleh dibaca – Iaitu aktiviti bermain melibatkan elemen-elemen tertentu seperti

kepercayaan,mengubah atau mengolah realiti untuk disesuaikan dengan kanak-kanak

yang bermain. Ini dapat diperhatikan dengan jelas dalam permainan yang bersifat

simbolik.

v)Terlibat secara aktif – Kanak-kanak mesti terblibat secara fizikal atau psikologikal atau

kedua-duanya, dan bukan bersifat pasif serta tidak memberikan apa-apa reaksi terhadap

aktiviti bermain yang berlaku.

2.0 Kepentingan Bermain Dalam Perkembangan Kanak-kanak.

Terdapat pelbagai faedah bermain untuk kanak-kanak jika dilihat daripada aspek

psikologi perkembangan. Salah satu perkembangan yang positif daripada aktiviti bermain

ialah perkembangan kesihatan dan fizikal kanak-kanak(Sutterby & Frost 2006). Semasa

bermain kanak-kanak akan bergerak aktif malahan juga mereka perlu berfikir dan

berkomunikasi. Aktiviti ini dapat membantu perkembangan motor kasar serta

3

Page 5: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203melancarkan pergerakan otot dan saraf yang seterusnya menyumbang kepada kualiti

kesihatan yang lebih baik. Menurut Freud dan Erikson pula aktiviti bermain boleh

membantu kanak-kanak mengatasi kebimbangan dan konflik dalam kehidupan seharian

dan secara tidak langsung dapa meningkatkan penghargaan kendiri. Melalui bermain juga

boleh membantu kanak-kanak bersosial dengan ahli kumpulan iaitu apabila mereka

diterima dan menerima rakan-rakan dalam kumpulan. Jika dipandang dari perkembangan

social pula,bermain memberi peluang kepada kanak-kanak belajar cara berhubung atau

berinteraksi dengan orang lain. Ini merupakan batu asas kepada perhubungan mereka

apabila dewasa kelak. Menurut Rubin dan Clark (1983) kanak-kanak yang terlibat dengan

permainan sosial lebih rapat dengan rakan-rakan dan ibu bapa berbanding kanak-kanak

yang tidak terlibat dengan permainan social. Tokoh psikologi Islam iaitu al-Ghazali juga

menggalakkan ibu bapa membenarkan anak-anak mereka bermain. Menurut beliau,

bermain berupaya untuk merehatkan fizikal dan minda kanak-kanak daripada keletihan

yang dialami di sekolah. Menurut beliau lagi,jika kanak-kanak dilarang bermain dan

hanya dipaksa belajar, akan mematikan hatinya seterusnya melemahkan otaknya dan

kecerdasannya akan terjejas.Ini disebabkan kanak-kanak akan merasa terkongkong,bosan

dengan aktiviti harian yang dan terbatas sehingga memaksa memberi alas an yang tidak

wajar untuk melepaskan diri dari keadaan ini. Akhirnya, kanak-kanak tidak bermotivasi

untuk belajar dan kecenderungan menuntut ilmu pengetahuan yang diwajibkan dalam

Islam akan diabaikan (Wan Azreena 1994).

3.0.Jenis-jenis main.

Main terbahagi kepada dua iaitu main sosial dan main kognitif.Permainan social

berfungsi untuk membantu kanak-kanak untuk membantu perkara penting iaitu memberi

peluang kepada kanak-kanak untuk berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan belajar

kemahiran sosial. Ia juga memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membina dan

berlatih kemahiran literasi. Selain daripada itu, ia membantu kanak-kanak mengawal

emosi dan perasaan. Mildred Parten (1932) telah mengelaskan main sosial kepada 6 jenis

iaitu:

1. Main tidak menentu (Unoccupied pay). Kanak-kanak tidak bermain untuk

sesuatu permainan atau dengan sesiapa pun. Dia hanya berdiri atau duduk tanpa

membuat sesuatu untuk memerhati.

4

Page 6: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS22032. Main sendirian (Solitary play). Kanak-kanak ini walau pun terlibta dalam

permainan, dia bermain sendirian seolah-olah tidak memperdulikan kanak-kanak

lain.

3. Main memerhati (Onlokker play). Kanak-kanak ini melihat dan memerhati

mainan kanak-kanak lain. Tumpuan minatnya ialah permainan kanak-kanak lain.

4. Main selari (Parallel play). Kanak-kanak bermain sendiri tetapi cara yang sama,

sama ada mainan atau peralatan yang sama dengan kanak-kanak yang lain.

5. Main hubungan (Associate play). Kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak

lain, bertanya soalan atau berkongsi peralatan tetapi tidak bermain bersama.

6. Main kerjasama ( Cooperative play). Kanak-kanak secara aktif main bersama,

selalu guru mengadakan permainan bersama di tadika.

Manakala untuk main kognitif pula Piaget telah mengelaskan kepada 4 main kognitif

iaitu :

1. Main Berfungsi (Functional paly). Berlaku di peringkat sensori motor apabila

aktiviti yang melibatkan tindakbalas otot dan keperluan untuk aktif. Ciri-ciri main

berfungsi ialah pengulangan, manipulasi dan peniruan kendiri. Pengulangan

bahasa adalah biasa di tahap ini. Main berfungsi memberi peluang kanak-kanak

belajar keupayaan fizikal semasa meneroka persekitaran.

2. Main Simbolik (Symbolic play). Piaget merujuk main di peringkat ini sebagai

tahap “main olok-olok” (let’s pretend). Kanak-kanak bebas menunjukkan

kreativitinya keupayaan fizikal dan kepekaan sosial melalui berbagai cara. Kanak-

kanak berpura-pura menjadi seperti yang lain daripada dirinya seperti

haiwan,kereta dan sebagainya.

3. Main Ikut Peraturan (Playing Games with Rules). Main diperingkat ini

melibatkan kanak-kanak berusia tujuh atau lapan tahun. Kanak-kanak bermain

berdasarkan peraturan dan had serta mengawal tingkahlakunya.Kanak-kanak di

peringkat ini sudah boleh membuat dan mengikut peraturan atau persetujuan

sosial.

4. Main Konstruktif(Contructive play). Main konstruktif dibina daripada main

simbolik dan menyatakan penyesuaian kanak-kanak terhadap masalah dan

tingkahlaku kreatif. Ciri main konstruktif apabila kanak-kanak terlibat aktiviti

5

Page 7: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203main untuk membina pengetahuan terhadap dunianya. Mula-mula kanak-kanak

manipulasi bahan mainan dan kemudian menggunakan bahan untuk mencipta dan

membina sesuatu. Main konstruktif ini merupakan satu aktiviti yang melibatkan

manipulasi objek untuk membinanya atau mereka cipta sesuatu sama ada kanak-

kanak akan bermain secara sendirian, berkumpulan atau bekerjasama. Contoh

membina bangunan dengan bongkah yang pelbagai bentuk,saiz dan warna.

Pengalaman bermain bongkah ini sangat penting bagi kanak-kanak dalam

membantu mereka dalam konsep matematik iaitu aspek segi,saiz,berat,ringan dan

ruang. Dalam aktiviti main membina, kanak-kanak menggunakan peluang

membina untuk mengenali dunia sekelilingnya.

4.0 Catatan pemerhatian terhadap tinglaku,interaksi dan hasil kerja kanak-kanak.

Untuk kerja kursus ini, saya dikehendaki untuk membuat pemerhatian terhadap 4 orang

kanak-kanak Pra Sekolah dalam menjalankan aktiviti main konstruktif di sudut

pembelajaran dengan menggunakan rekod berterusan. Main konstruktif atau Main

membina merupakan satu aktiviti yang melibatkan manipulasi objek untuk membinanya

atau mereka cipta sesuatu sama ada kanak-kanak akan bermain secara

sendirian,berkumpulan atau bekerjasama. Contoh membina bangunan dengan bongkah

yang pelbagai bentuk, saiz dan warna. Pengalaman bermain bongkah ini amat penting

bagi kanak-kanak dalam main ini ialah pelbagai bentuk bongkah seperti segi empat,

bulat, silinder, segi tiga dan sebagainya sama ada diperbuat daripada kayu ataupun

plastik. Dalam aktiviti main membina, kanak-kanak menggunakan peluang membina

untuk mengenali dunia sekelilingnya. Harriet telah menggariskan beberapa peringkat

perkembangan bermain blok dalam kalangan kanak-kanak iaitu (Jackman,1997) iaitu

menyentuh,memegang dan mengangkat serta memindahkan bongkah-bongkah,

menyusun bongkah-bongkah mengikut ketinggian seperti membina menara, menyusun

mengikut garisan dan menyusun membuat jambatan.

Saya dengan kerjasama Puan Ervie Gireen iaitu Guru Prasekolah telah menjalankan

pemerhatian terhadap 4 orang murid Pra Sekolah 6 Tahun di Sekolah Kebangsaan Sungai

Durin,Sibu. (Boleh dirujuk juga di Lampiran 1 hingga Lampiran 5 hasil pemerhatian

yang bertulisan tangan dan hasil kerja murid-murid di Lampiran 6 dan 7)

6

Page 8: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Murid A

Nama Murid : Felicia Racha

Umur : 6 tahun

Tarikh : 16 Oktober 2013

Masa : 10:00-10:05 pagi

Tempat : Pusat Pembelajaran

Nama Guru : Puan Ervie Gireen

Pemerhatian Ulasan

Felicia dan 3 orang kawannya telah habis membuat latihan

yang diberi oleh guru mereka. Maka Felicia pun mengajak

kawan-kawannya bermain di pusat pembelajaran. Kawan-

kawannya pun bersetuju dengan cadangan Felicia.

Felicia : Nurul.Nyura dan Wynnie. Jom kita bermain

membina rumah dengan blok di sana.

Felicia : Mari kita bahagikan blok-blok ini,kemudian kita

boleh bina rumah,taman atau zoo yang cantik.

Felicia dan kawan-kawannya pun membahagikan blok-blok

tersebut dan mula membina bangunan yang mereka gemari.

Kepimpinan

7

Page 9: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Murid B

Nama Murid : Nurul Fatihah

Umur : 6 tahun

Tarikh : 16 Oktober 2013

Masa : 10:15-10:20 pagi

Tempat : Pusat Pembelajaran

Nama Guru : Puan Ervie Gireen

Pemerhatian Ulasan

Sewaktu mereka seronok bermain,Nurul meminta sesuatu

daripada Felicia.

Nurul : Felicia,boleh saya minta sebuah kiub dan tingkap

itu ?

Felicia : Kenapa? Kan tadi kita telah bahagikan samarata

blok-blok itu? Sekarang nak minta pula.

Nurul : Saya tidak cukup sebuah kiub dan kurang 1 tingkap

untuk membuat rumah.

Felicia : Oh macam itu. Bolehlah kamu ambil itu.

Nurul : Terima kasih, Felicia.

Felicia : Sama-sama.

Bertolak-ansur.

Sifat murni.

8

Page 10: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Murid C

Nama Murid : Nyura

Umur : 6 tahun

Tarikh : 16 Oktober 2013

Masa : 10:30-10:35 pagi

Tempat : Pusat Pembelajaran

Nama Guru : Puan Ervie Gireen

Pemerhatian Ulasan

Nyura sedang seronok membina rumahnya,tiba-tiba Wynnie

meminta bantuannya untuk menyambung blok-bloknya.

Nyura : Apalah kamu ni,sambung ini tak pandai.Nah dah

pun saya sambungkan.

Nyura : Cuba sambung yang lain tu.Jangan ganggu saya

buat kerja.

Nyura : Kamu buat sendiri. Saya nak siapkan kerja saya ni.

Bekerjasama

9

Page 11: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Murid D

Nama Murid : Wynnie

Umur : 6 tahun

Tarikh : 16 Oktober 2013

Masa : 10:45-10:50 pagi

Tempat : Pusat Pembelajaran

Nama Guru : Puan Ervie Gireen

Pemerhatian Ulasan

Wynnie masih kelihatan ragu-ragu untk menyambung blok-

blok yang ada dihadapannya. Nyura merasa kasihan

kepadanya walaupun pada mulanya dia memarahi Wynnie.

Dia pun memberi cadangan kepada Wynnie.

Nyura : Apa hal kamu ni Wynnie? Masih tak dapat buat?

Wynnie : Susahlah nak sambung,saya tak pandai buatlah.

Nyura : Kalau macam tu,kita dua buat sama-sama mahu

tak?

Wynnie : Mahu-mahu, kita dua buat sama-sama.

Wynnie : Yalah, tak juga susah nak sambung ni.

Gembira

Berkeyakinan

10

Page 12: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Murid A

Nama Murid : Felicia Racha

Umur : 6 tahun

Tarikh : 16 Oktober 2013

Masa : 10:55-11:00 pagi

Tempat : Pusat Pembelajaran

Nama Guru : Puan Ervie Gireen

Pemerhatian Ulasan

Kelihatan Felicia telah habis membuat binaan bloknya. Dia

pun memerhatikan kawan-kawanya yang lain lalu bertanya.

Felicia : Saya telah siap kerja. Bagaimana dengan kamu

orang sudah habis tak?

Felicia : Kalau sudah habis,nanti bolehlah kita tunjukkan

kepada cikgu.

Kawan-kawanya yang lain menggangukkan kepala mereka

lalu menunjukkan hasil kerja mereka.Mereka pun

memberitahu cikgu mereka dan menunjukkan hasil kerja

mereka.

Kepimpinan

Berkolaborasi

11

Page 13: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

5.0 Huraian Pemerhatian

Dari pemerhatian yang saya buat,saya dapati adik Felicia telah menunjukkan

perkembangan kognitif yang amat meransangkan,dia telah menunjukkan sifat

kepimpinan apabila dia mengajak beberapa orang kawannya untuk membuat aktiviti

membina blok setelah mereka habis membuat latihan. Adik Felicia juga menunjukkan

perkembangan dalam motor halus dan motor kasarnya.Dia dengan senang menyambung

blok-blok yang ada padanya.Dia seorang kanak-kanak yang aktif dan kelihatan lebih

matang daripada kawan-kawan yang seusia dengannya. Selain daripada itu, dia juga

menunjukkan sikap yang bertolak-ansur dengan kawan-kawannya apabila dia sanggup

memberi blok-blok yang dipinta oleh kawannya.Selain daripada itu, adik Felicia

mempunyai hubungan yang sangat rapat dan mesra dengan kawan-kawannya. Dia

sentiasa memberi bantuan semasa bermain dan akan mengawal keadaan apabila terdapat

perselisihan faham yang berlaku dikalangan kawan-kawanya. Interaksi seperti ini sangat

penting untuk membentuk hubungan sosial antara mereka.

Bagi adik Nurul Fatihah pula, dia menunjukkan perkembangan bahasa di mana

pada mulanya dia seorang murid yang pendiam dan malu untuk bercakap.Tetapi semasa

bermain dia mula berinteraksi dengan kawan-kawannya. Ini merupakan langkah

permulaan kepadanya untuk membentuk hubungan sosial yang positif dengan kawan-

kawannya. Adik Nurul juga dapat memahami konsep matematik iaitu tentang ruang.

Dia juga mempunyai nilai murni yang tinggi di mana dia menunjukkan penghargaan

apabila kawannya memberi sebahagian daripada blok kepadanya. Ini menunjukkan

perkembangan sosial yang menggalakkan di kalangan mereka semasa bermain.

Beralih pula kepada adik Nyura, menurut guru Pra Sekolahnya, dia seorang

murid yang sederhana dalam akademiknya. Dia juga seorang yang pendiam dan jarang

bercakap,tetapi semasa bermain dia telah berkerjasama dengan adik Wynnie untuk

menghasilkan sebuah binaan. Ini menunjukkan mereka telah berkolaborasi untuk untuk

menghasilkan suatu objek daripada blok-blok tersebut. Dia sering memberi bantuan dan

pendapat kepada kawannya untuk membina blok tersebut. Dari permainan ini juga dapat

meningkatkan perkembangan kognitif adik Nyura, ia terbukti mempunyai perkaitan

dengan proses pembinaan pengetahuan melalui interaksi dan persekitarannya. Selain

12

Page 14: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203daripada itu, adik Nyura dapat berinteraksi secara lisan dengan lancar iaitu dia memberi

arahan dan pandangan kepada kawannya semasa mereka berdua menghasilkan binaan

mereka. Ini menunjukkan perkembangan sosial dalam diri adik Nyura iaitu dia dapat

berkomunikasi dengan kawannya tanpa rasa segan dan malu.

Manakala adik Wynnie,menurut guru Pra Sekolahnya ialah dia seorang murid

yang tidak mempunyai keyakinan diri apabila melakukan kerjanya. Tetapi disebabkan

bantuan dan galakkan dari adik Nyura, dia mula menunjukkan keyakinan diri dalam

aktviti tersebut. Sebelum ini adik Wynnie mempunyai kawalan motor halus dan motor

kasar yang lemah. Tetapi apabila dia membina blok pada mulanya dia kelihatan agak

sukar untuk menyambung blok-blok tersebut tapi lama-kelamaan dia mampu menyusun

atau membina blok-blok tersebut. Ini jelas menunjukkan bahawa melalui bermain kanak-

kanak dapat membentuk perkembangan motor halus dan motor kasar mereka.Di mana dia

menggunakan anggota badan seperti tangan untuk membuat kerjanya. Selain daripada itu,

ia dapat membantu adik Wynnie untuk membentuk koordinasi dan pergerakan mataserta

tangan ketika menyambung bongkah-bongkah tersebut.Dia memberanikan diri untuk

mencuba membina objek yang mereka rancangkan walaupun kadang-kala dia merasa

ragu-ragu untuk turut serta dalam permainan tersebut.Dia juga membentuk

perkembangan kognitif iaitu secara tidak langsung permainan ini membantunya dalam

perkembangan inteleknya seperti memahami konsep awal matematik iaitu ruang dan

belajar memerhati situasi yang berlaku disekelilinginya. Pada mulanya,dia tidak

menunjukkan minat untuk bermain membina blok tersebut mungkin disebabkan dia

merasa susah untuk menyambung blok-blok tersebut. Tetapi dia mula menunjukkan

minat untuk turut serta menyambung blok-blok tersebut apabila kawannya mengajaknya

untuk bekerjasama dengannya untuk menyambung blok-blok tersebut. Adik Wynnie juga

kelihatan riang dan gembira ketika membina rumah secara berpasangan. Ini telah

memberi keyakinannya kepada untuk melaksanakan kerjanya. Jelaslah terbukti bahawa

dari aktiviti bermain akan dapat membentuk seseorang itu perkembangan social dan

keyakinan diri kanak-kanak.

Menyentuh tentang enam bahagian utama perkembangan dari sudut ilmu

psikologi pula, terdapat enam cabang utama iaitu emosi, 13ocial, fizikal, kogniti, bahasa

dan juga kreatif. Jika dikaitkan dengan aktiviti bermain ini, ketika bermain sudah

13

Page 15: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203semestinya melibatkan emosi kanak-kanak dimana melalui bermain mereka dapat

mengenali diri sendiri hal yang demikian memberi pengaruh dalam perkembangan emosi

kanak-kanak tersebut. Bukan itu sahaja dari sudut 14sosial pula ketika bermain kanak-

kanak seperti yang telah dihuraikan dalam contoh-contoh terdahulu mereka akan bermain

dengan rakan-rakan sebaya melibatkan pergaulan di antara individu yang berbeza namun

dapat bermain bersama-sama kerana mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan

dan meningkatkan tingkah laku prososial. Ketika bermain, sudah semestinya kanak-

kanak akan memegang alat permainan mereka seperti dalam contoh tugasan pada kali ini,

kanak-kanak ini bermain menyusun blok untuk mencipta sesuatu objek sebagai contoh

membina rumah dengan blok tersebut. Kanak-kanak ini perlu memegang blok tersebut

untuk menyusunnya maka secara tidak langsung perkembangan motor kasar dan juga

motor halus telah berlaku. Itu adalah dari sudut fizikal. Manakala dari sudut kognitif

pula, perkembangan kognitif turut berlaku di mana kanak-kanak akan mempelajari

sesuatu mengenai keseriasian dan klasifikasi sebagai contoh ketika bermain blok ,kanak-

kanak ini mungkin akan mengasingkan objek yang mempunyai warna yang sama,

mengasingkan objek yang berlainan saiz dan sebagai nya maka perkembangan kognitif

yang melibatkan klasifikasi dan seriasi akan berlaku. Ketika bermain, kanak-kanak ini

pasti berkomunikasi dengan rakan-rakannya yang lain. Ini juga akan meningkatkan

kemahiran berbahasa kanak-kanak tersebut. Bukan sahaja melalui percakapan ataupun

komunikasi secara lisan malah perkembangan dari sudut bahasa juga boleh berlaku

melalui penulisan. Dan yang terakhir dalam cabang ilmu psikologi ialah kreatif. Sudah

pasti minda kanak-kanak yang sedang bermain ini sentiasa memikirkan sesuatu yang baru

untuk dicuba dan dibina. Maka secara tidak langsung kemahiran seni dan daya imaginasi

kanak-kanak semakin tinggi dan kemahiran mereka turut semakin tajam dan pastinya

melalui daya imaginasi ini boleh tercipta suatu rekaan terbaru lain daripada yang lain

ataupun unik. Jelas terbukti bahawa melalui aktiviti bermain ini, kanak-kanak berjaya

meningkatkan pelbagai kemahiran yang mendorong mereka menjadi seorang kanak-

kanak yang aktif, cerdas, pintar dan sentiasa mempunyai idea kreatif untuk membina

sesuatu yang baru. Bermain sememangnya mempunyai banyak kebaikan sekiranya

bersesuaian dengan usia kanak-kanak dan jenis permainan yang diberikan kepada mereka

mengikut kesesuaian.

14

Page 16: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

6.0.Tindakan susulan untuk penambaikan.

6.1 Penghargaan.

Setiap hasil kerja kanak-kanak perlu diberi penghargaan.Penghargaan berupa kata-kata

pujian,galakan ataupun hadiah. Ini akan memberi dorongan dan peransang kepada kanak-

kanak untuk lebih aktif dan melibatkan diri dalam proses pengajaran dan

pembelajaran.Penghargaan tersebut boleh ditujukan kepada kanak-kanak yang

menunjukkan perkembangan dari segi kognitif,emosi atau 15ocial. Ini boleh dilakukan

sewaktu ‘circle time’,kanak-kanak tersebut boleh diperkenalkan kepada rakan-rakan yang

lain tentang keterampilannya baik dari diri atau hasil kerjanya.

6.2 Peruntukan masa semasa aktiviti bermain ini juga perlu diberikan secukupnya kepada

kanak-kanak. Ini memandangkan kadang-kadang tersebut tidak menyiapkan kerja mereka

setelah masa yang diberikan telah tamat. Guru boleh memberi masa tambahan kepada

murid-murid untuk menyiapkan kerja mereka. Ini penting untuk menggalakkan kanak-

kanak yang lemah dari perkembangan fizikal untuk kognitif agar mereka tidak terasa

tertekan semasa menjalankan aktiviti main konstruktif tersebut.

6.3 Bahan untuk aktiviti main konstruktif ini juga perlu diperbanyakkan dan juga

dipelbagaikan jenisnya. Ini akan menggalakkan lagi penglibatan kanak-kanak dalam

aktiviti bermain. Mereka tidak akan merasa bosan dengan jenis permainan yang sama

saja setiap kali. Akhirnya ini akan membantutkan daya kreativiti kanak-kanak

tersebut.Oleh itu kepelbagaiannya bahan main kontruktif akan menjamin keseronokkan

kanak-kanak untuk bermain dan seterusnya proses pengajaran dan pembelajaran akan

lebih berkesan.

6.4 Guru mesti melibatkan diri bersama-sama dengan kanak-kanak. Guru memberi

perhatian terhadap aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak. Ini bermakna guru bukan

bertindak sebagai pengarah tetapi lebih kepada pembimbing. Guru mesti ada bersama-

sama dengan kanak-kanak dalam semua aktiviti yang dijalankan untuk memastikan

aktiviti belajar melalui bermain mencapai objektif yang diharapkan.

15

Page 17: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

7.0 Kesimpulan

Di peringkat prasekolah,pendidikan lebih tertumpu kepada kesedaran belajar.Segala

aktiviti yang dijalankan berpandukan konsep belajar melalui bermain iaitu proses

pembelajaran secara tidak formal tetapi berstruktur,terancang dan ada tujuan tertentu.

Unsur mudahubah ataupun ‘fleksible’ semasa menjalankan aktiviti prasekolah. Belajar

melalui bermain merupakan agenda utama dalam memupuk perkembangan dan

penyuburan kanak-kanak secara menyeluruh dan seimbang. Oleh itu, guru-guru

prasekolah perlulah merancangkan aktiviti supaya kanak-kanak dapat belajar dalam

suasana yang selesa,sihat dan gembira.Menerusi permainan,kanak-kanak dapat menyiasat

benda-benda,merekacipta,meruntuh dan membina. Selain itu,secara tidak langsung

kanak-kanak mempelajari pelbagai kemahiran seperti kemahiran 16ocial,emosi bahasa

dan berfikir secara kreatif disamping menggalakkan pertumbuhan rohani dan jasmani.

3274 patah perkataan

RUJUKAN

Panduan Kurikulum Prasekolah,Prof.Madya Dr.Rohani Abdullah,Nani Menon &

Mohd.Sharani Ahamad. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.2001

Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.Pembelajaran yang menyeronokkan dan

bermakna Jilid 1.Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pelajaran

Malaysia,2008.

Norhasyimah Hasyim(2003) Panduan Pendidikan Prasekolah.Malindo

Printers,Selangor

Kementerian Pendidikan Malaysia(1993).Garis Panduan Kurikulum Prasekolah. Pusat

Perkembangan Kurikulum.Kuala Lumpur.

Halimah Abdul Rahman.1994.Pengajaran Bertema di Pusat Prasekolah.Kuala

Lumpur.Fajar Bakti Sdn.Bhd.

16

Page 18: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Lampiran:

Lampiran 1

17

Page 19: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Lampiran 2

18

Page 20: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Lampiran 3

19

Page 21: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Lampiran 4

20

Page 22: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

Lampiran 5

21

Page 23: Tugasan Penilaian Kemajuan Kanak-kanak (HBPS2203)

HBPS2203

22