Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  1/28

  1

  1.0 PENGENALAN

  1.1 Konsep SHAPE BOOK

  Shape Book ataupun maksud dalam Bahasa Melayu ialah buku yang berbentuk atau

  mempunyai bentuk merupakan salah satu hasilan seni yang mempunyai unsur

  kerativitinya yang tersendiri. Kepelbagaian bentuk yang dihasilkan menjadi daya

  penarik untuk individu memlikinya.

  Di pasaran dewasa kini, terdapat pelbagai bentuk-bentuk buku yang begitu menarik dan

  mempunyai nilai estetikanya yang tersendiri. Sasaran utama buku-buku berbentuk ini

  biasanya di kalangan kanak-kanak dan juga pelajar. Namun begitu terdapat juga buku-

  buku berbentuk yang diterbitkan untuk golongan remaja dan dewasa. Secara

  umumnya, buku-buku berbentuk ini mempunyai sasarannya yang terdiri daripada

  pelbagai lapisan umur pembaca.

  Pemilihan bentuk bagi buku-buku ini biasanya mempunyai kaitan dengan isi kandungan

  buku tersebut. Sebagai contoh terdapat buku berbentuk kek harijadi yang isi

  kandungannya merupakan panduan mengadakan sambutan hari jadi.

  Rajah 1 : Contoh buku berbentuk kek harijadi.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  2/28

  2

  1.2 Contoh-contoh SHAPE BOOK

  Berikut adalah gambar-gambar contoh beberapa buah buku berbentuk yang terdapat di

  pasaran.

  Rajah 2 : Beberapa contoh Shape Book

  .

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  3/28

  3

  1.3 Penghasilan Shape Book

  Untuk menghasilkan Shape Book, saya telah melalui beberapa langkah penyediaan

  bermula daripada peringkat awal hinggalah Shape Book dapat disiapkan. Langkah-

  langkah penghasilan Shape Book ialah:-

  i) Memilih bentuk yang sesuai

  Pemilihan bentuk haruslah menepati kriteria yang dikehendaki. Bagi

  tugasan ini saya memerlukan Shape Book yang mempunyai ruangan

  yang agak besar untuk saya masukkan info-info berkaitan tajuk yang

  dikehendaki. Jadi saya telah memilih bentuk seperti di bawah.

  ii) Melakar dan menggunting bentuk Shape Book pada kertas kad bersaiz A4

  untuk dijadikan sebagai master template

  iii) Melakar dan menggunting helaian-helaian Shape Book

  iv) Menulis info dan maklumat dalam Shape BookTajuk : Bidang 3 : Membentuk

  dan Membuat Binaan

  v) Menghias muka depan Shape Book dan menulis maklumat yang berkaitan

  vi) Menebuk dua lubang di tepi sebelah kiri buku dengan menggunkan penebuk

  lubang

  vii) Menyusun dan menjilid buku.

  viii) Membuat penyemakan dan kemasan terakhir sekiranya ada pada Shape Book

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  4/28

  4

  2.0 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN.

  2.1 Pengenalan

  Membentuk dan Membuat Binaan adalah satu bidang yang terdapat dalam

  Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Bidang ini merupakan satu proses

  penghasilan objek tiga dimensi bersifat konkrit, berisipadu, mempunyai pandangan sisi,

  kiri, kanan, atas dan bawah. Objek ini berupa objek semula jadi, objek buatan manusia

  atau bentuk ilusi. Kegiatan membentuk boleh dilakukan sama ada daripada bentuk dua

  dimensi (2D) atau bentuk tiga dimensi (3D).

  Bidang Membentuk dan Membuat Binaan memberi perhatian kepada

  perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur,

  imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid-murid dapat memahami

  dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang

  kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid-murid dengan

  penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Ini memberi peluang kepada

  murid-murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan

  proses penghasilan seni.

  Dalam bidang ini dapat memberi peluang kepada murid-murid membuat rujukan

  kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan

  kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai

  satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti

  pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita.

  Aktiviti membentuk peringkat sekolah rendah memainkan peranan penting dalam

  perkembangan kanak-kanak. Antara aktiviti membentuk, murid dapat mengubah bentuk

  bahan seperti plastersin tanah liat, tepung dan paper mache. Anda juga dapat memilih

  alat dan bahan yang sesuai mengikut aktiviti yang dipilih. Daripada aktiviti membentuk

  dan membuat binaan ini anda dapat menghasilkan pelbagai jenis kraf.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  5/28

  5

  2.2 Tujuan Dan Kepentingan Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan

  Kegiatan membentuk dan membuat binaan mempunyai banyak kepentingan dan

  tujuan dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual.

  2.2.1 Tujuan

  Dua tujuan penting kegiatan membentuk dan membuat binaan ini ialah:

  a) Meningkatkan kreativiti

  Menurut June King Mc Fee, kreativiti itu adalah keupayaan mencipta

  perlambangan dan idea baru dengan menyusun dan mengolah semula perlambangan

  yang sedia ada. Kreativiti merupakan kebolehan berimaginasi atau mencipta sesuatu

  yang baharu. Ia merupakan satu kebolehan menjana idea baharu dengan menggabung,

  mengubah dan mengaplikasikan semua idea. Kreativiti adalah sesuatu yang asli di

  mana ia merupakan satu proses separa sedar dan sesiapa sahaja boleh menjadi kreatif

  tetapi tidak semua orang kreatif. Menurut Herberd Read (1958), beliau mengatakan

  Jika anda seorang yang sering membayangkan suatu penemuan ke arah mewujudkan

  apa yang setakat ini belum dihasil atau sesuatu yang memberi makna kepada anda,

  anda adalah seorang yang kreatif.

  Kreativiti bukan hanya bergantung kepada keupayaan, tetapi juga sikap

  seseorang dalam menghadapi kehidupan. Kreativiti paling jelas dapat dilihat pada

  kanak-kanak kerana bagi mereka segalanya adalah baru dan otak mereka yang kecil

  sentiasa cuba menggabungkan fikiran dan idea-idea, sambil meneroka dunia di

  sekeliling mereka. Carl Rogers pula menyatakan bahawa kreativiti itu wujud melalui

  tindakan sesuatu yang berkaitan dengan ciri keunikan seseorang, bahan dan alat yang

  digunakan, kejadian dan peristiwa terhadap kemanusiaan sama ada suka atau duka.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  6/28

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  7/28

  7

  Pemerhatian, penerokaan dan eksperimen terhadap bahan-bahan ini akan

  berlaku apabila murid diberi tugasan menggunakan bahan-bahan seperti ini untuk

  menghasilkan suatu karya seni. Kaedah cuba jaya dan eksperimen akan digunakan

  oleh murid untuk memastikan bahan yang sesuai untuk digunakan. Kemampuan

  kognitif murid dapat diuji semasa aktiviti sebegini di mana murid secara tidak langsung

  membuat penyelesaian masalah dalam pemilihan bahan selepas memerhati, meneroka

  dan dan membuat eksperimen ke atas bahan yang dipilih telah dijalankan.

  Semasa murid membuat penerokaan dan eksperimen bahan, murid akan melalui

  beberapa peringkat aktiviti sebelum memilih dan menggunakan bahan yang sesuai

  dengan aktiviti yang dijalankan. Murid akan memerhati, mengenali dan memahami

  bentuk dan ruang objek untuk memastikan kesesuaian pengunaan bahan tersebut.

  Murid juga akan membuat diskriminasi bahan di samping menyatakan perbezaan dan

  persamaan sifat bahan yang digunakan.

  2.2.2 Kepentingan

  Antara kepentingan dan aspek yang penting untu diambil kira semasa kegiatan

  membentuk dan membuat binaan ini antaranya ialah:

  a. Mengembangkan persepsi pelajar tentangsSeni Tiga Dimensi bahan binaan

  sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan.

  b. Jika arca yang dihasilkan, pastikan ia kuat, kukuh dan selamat.

  c. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik,

  membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik.

  d. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen.

  e. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak, pergerakan, kontra, warna,

  imbangan dan kesatuan yang menarik.

  f. Untuk arca yang menggunakan tapak, pastikan ia kuat, selamat dan kukuh.

  g. Asli, unik dan berketerampilan dari segi dapatan.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  8/28

  8

  2.3 Aktiviti-Aktiviti Dalam Bidang Membentuk dan Membuat Binaan

  Dalam kegiatan membentuk dan membuat binaan, biasanya lebih dikaitkan dengan

  penghasilan arca. Arca yang dihasilkan boleh di bahagikan kepada beberapa jenis arca

  dalam pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Penghasilan arca memerlukan

  ketelitian dan kreativiti yang tinggi.

  Untuk setiap aktiviti, guru perlu menggunakan tema yang sesuai dengan peringkat

  perkembangan murid. Sekiranya dirancang dengan rapi, murid dapat melibatkan

  kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah dalam proses penghasilan.

  Selain daripada menggalakkan minat, imaginasi dan kreativiti kanak-kanak, guru perlu

  memikirkan bagaimana tema tersebut dapat dikaitkan dengan peringkat perkembangan

  kanak-kanak.

  2.3.1 Pengenalan Arca

  a) Sejarah

  Arca ialah sesuatu seni yang dihasilkan untuk mewujudkan nilai estetika dan juga

  menyampaikan sesuatu mesej. Sesetengah arca juga digunakan untuk menjadi

  lambang sesuatu tempat serta menjadi perantaraan dalam upacara keagamaan

  dan pemujaan. Pengetahuan berkaitan arca telah bermula sejak 4500 tahuan yang

  lalu. Pengetahuan tentang arca ini pada mulanya adalah berkait rapat dengan ritual

  dan kepercayaan dan biasanya berkonsepkan figura.

  Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang

  difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak

  pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk

  menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan peranan

  pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  9/28

  9

  perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbahagi kepada dua kategori yang

  besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi.

  Arca yang paling awal dijumpai merupakan arca ukiran daripada gading, tulang,

  tanduk, dan tanah liat. Ia dihasilkan oleh orang- orang Aurignacian dan Magladenia

  pada kira- kira tahun 8000 S.M. Pada zaman dahulu , bentuk figura manusia dan

  haiwan adalah subjek utama yang digunakan untuk menghasilkan arca.Pengarca

  masyur yang mula membina arca dalam bentuk abstrak pada zaman sebelum

  perang dunia kedua ialah Henry Moore yang berbangsa Inggeris (1898- 1986) dan

  Alberto Giacometti, warganegara Switzerland (19011966).

  Sebelum Perang Dunia Kedua, bahan yang digunakan untuk arca telah beralih

  daripada bahan tradisional seperti batu marmar, kayu, gangsa, dan sebagainya

  kepada bahan plastik , nilon, fabric, dan bahan buangan lain. Antara teknik yang

  digunakan ialah teknik luakan, binaan dan tambahan, teknik acuan, pateri, jahitan,

  gam, asemblaj, dan sebagainya turut digunakan.

  Antara tokoh seni yang terlibat dengan hasil karya arca ialah Michelangelo

  Buanarroti (1475-1564) merupakan pengarca italic yang teragung pada zaman

  pembaharuan (Renaissance) di Eropah. Micgaelangelo yang telah menghasilkan

  arca manusia menggunakan marmar sekitar tahun 1501-1504. Dalam abad ke-20,

  arca tidak lagi berkonsepkan figura semata-mata tetapi telah berkembang kepada

  konsep yang lebih abstrak.

  Di Malaysia arca tidak berkembang dengan meluas seperti catan. Pengarca

  yang membina arca estetika moden hanya muncul pada sekitar tahun 1960-an.

  Antara pengarca tempatan yang terkenal ialah Anthony Lau, Latiff Mohidin, Syed

  Ahmad Jamal, Lee Kian Seng, dan lain- lain.

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  10/28

  10

  b) Kategori Arca

  i. ARCA ESTETIK

  Bahan peragaan atau tatapan - Sebagai hiasan dalam dan luar bangunan. Arca

  ini mempunyai makna yang mendalam dan pengetahuan yang intelektual

  ii. ARCA BERFUNGSI

  Boleh diguna pakai sebagai alat permainan, tempat permainan kanak dan

  lanskap. Sebagai alat ritual, penyembahan dan keagamaan. Juga sebagai

  keperluan domestik.

  c) Media Penghasilan Arca

  i. TANAH LIAT - Ada kaitan dengan tembikar (tanah dibakar). Asal kajian

  sebelum batu digunakan untuk arca

  ii. GANGSA - Gabungan tembaga, zink dan timah - Gunakan alatan leburan

  yang bersuhu tinggi. Media ini menggunakan acuan untuk membentuk arca

  iii. KAYU - Media paling tua , melalui proses ukiran dan sapu minyak pada kayu

  Penggunaan ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat pribumi Malaysia

  iv. BATU - Jenis batu lembut spt. pualam atau alabaster, batu kapur dan batu

  sabun. - Batu keras spt. granit, marmar dan batu pasir - Sering kali batu

  digabung dengan logam.

  v. LOGAM - Mula diguna kurun ke -20. Proses oksiasetilena digunakan

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  11/28

  11

  d) Jenis-Jenis Arca

  Terdapat banyak jenis arca, di antaranya ialah arca timbulan, arca luakan, arca

  dinding, arca mobail, arca asemblaj, arca stabail, arca binaan dan arca

  tambahan. Dalam Pendidikan Seni Visual (PSV) KBSR, terdapat beberapa jenis

  arca yang dimasukkan dalam bidang Membentuk dan Membuat Binaan yang

  boleh dipelajari oleh murid sesuai dengan tahap kebolehan dan kemampuan

  murid. Antara jenis-jenis aktiviti yang melibatkan penghasilan arca arca tersebut

  ialah :

  o Arca Timbul

  o Arca Stabail

  o Arca Asemblaj

  o Arca Mobail

  2.3.2 Aktiviti-aktiviti Membentuk dan Membuat Binaan

  Terdapat beberapa aktiviti dan teknik untuk menghasilkan karya dalam bidang

  Membentuk dan Membuat Binaan. Aktiviti-aktiviti tersebut adalah seperti berikut:

  a. Arca Timbul

  b. Arca Asemblaj

  c. Arca Stabail

  d. Arca Mobail

  e. Diorama

  f. Origami

  g. Topeng

  h. Boneka

  i. Model

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  12/28

  12

  a) Arca Timbul

  i) Konsep

  Arca ini jga dikenali sebagai arca relief, dibina daripada hasil karya dua dimensi

  yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. Arca ini adalah kombinasi

  antara ciri-ciri catan dan arca. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca

  dengan memotong, memahat atau mengorek keluar latar belakang yang

  mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari

  permukaan dan kelihatan menarik.

  Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara

  tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam

  arca timbulan ini.

  Arca timbul adalah arca yang terkenal sejak zaman dahulu ianya boleh

  didapati di dinding-dinding gua dan bangunan-bangunan keagamaan. Arca

  timbul merupakan bentuk tiga dimensi yang tersembul keluar dari permukaan

  dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yang akhirnya menonjolkan objek ke

  permukaan. Ia boleh dihasilkan secara acuan, tampalan, binaan atau asemblaj.

  ii) Alatan dan Media : kepingan kayu, logam, plaster of Paris, batu, plastic,

  tanah liat, pahat, penukul

  iii) Teknik :Acuan, tampalan, asemblaj, binaan

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  13/28

  13

  iv) Contoh-contoh Arca Timbul

  Rajah 3 : Contoh-Contoh Arca Timbul

  http://1.bp.blogspot.com/-_53c_btBHO4/T2ANBV2YyBI/AAAAAAAAATk/IkO0pxRzHmE/s1600/arca_beato_odorico_particolare_1.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-_53c_btBHO4/T2ANBV2YyBI/AAAAAAAAATk/IkO0pxRzHmE/s1600/arca_beato_odorico_particolare_1.jpghttp://1.bp.blogspot.com/-_53c_btBHO4/T2ANBV2YyBI/AAAAAAAAATk/IkO0pxRzHmE/s1600/arca_beato_odorico_particolare_1.jpg
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  14/28

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  15/28

  15

  iv) Contoh-Contoh Arca Asemblaj

  Rajah 5 : Contoh-Contoh Arca Asemblaj

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  16/28

  16

  c) Arca Mobail

  i) Konsep

  Arca mobail lazimnya sering dijadikan sebagai bahan perhiasan kerana sifatnya

  yang tergantung dan bergerak. Arca mobail mempunyai nilai estetika tersendiri

  yang boleh dikomersilkan.

  Arca ini boleh bergerak sendiri, berputar, berombak, dan biasanya

  terawang-awang. Pemindahannya berasaskan seni yang boleh bergerak. Mobail

  ini digantung di atas syiling. Arca ini dipelopori oleh Alexender Calder (188-

  1976), iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika dan diperkenalkan pada

  awal tahun 1930an.

  Rajah 6 : Red Mobile, oleh Alexander Calder, 1956

  ii) Alatan dan Media : Bahan besi, dawai, tali, plastic, skru, span

  iii) Teknik : cantuman, binaan, ikatan

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  17/28

  17

  iv) Contoh-contoh Arca Mobail

  Rajah 7 : Contoh.Contoh Arca Mobail

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  18/28

  18

  d) Arca Stabail

  i) Konsep

  Berbeza dengan mobail, ia tidak terawang tetapi boleh bergerak kerana

  kedudukan yang boleh bergerak. Arca gabungan ialah pengabungan beberapa

  jenis arca dalam menghasilkan karya. Gabungan ini bukan sahaja dari segi jenis

  malah teknik penghasilannya yang diserap dan dipengaruhi oleh disiplin lain

  seperti catan, cetakan dan sebagainya.

  Arca ini mempunyai pengaruh instalasi apabila penonton menikmati karya

  dengan berada dalam ruang persembahan arca tersebut dan bukan hanya di

  hadapan arca itu sahaja. Ini disebabkan ruang galeri telah menjadi sebahagian

  daripada karya. Tambahan pula, arca gabungan ini merupakan kombinasi

  daripada disiplin arca binaan, timbulan dan asemblaj. Rekaan stabail bolehdipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan

  yang ada dan mudah didapati.

  ii) Alatan dan Media : bahan besi, kayu, papan, plaster of paris,

  dawai,plastik

  iii) Teknik : kimpalan, binaan, camtuman, paku dan gam

  iv) Contoh-contoh Arca Stabail

  Rajah 8 : Contoh-Contoh Arca Stabail

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  19/28

  19

  e) Diorama

  i) Konsep

  Diorama ialah sejenis binaan tiga dimensi (3D) yang mengandungi pelbagai

  objek untuk menggambarkan situasi yang sebenar. Komposisi situasi tersebut

  hendaklah diletakkan di dalam satu kotak atau bekas yag ditebuk satu hingga

  tiga permukaan supaya dapat dilihat dari hadapan atau pun sisi. Objek yang

  hendak disusun boleh digantung, didiri atau dilekatkan pada tapak dan dinding

  kotak/bekas tersebut. Bahagian dinding kotak dilukis latar belakang untuk

  menggambarkan situasi yang diperlukan berdasarkan tema diorama . bahagian

  tapak kotak pula dihias dengan bahan untuk menimbulkan situasi yang sama

  seperti tema diorama.

  ii) Alatan dan Media : kotak, papan, kadboard, kertas, plastic,

  gunting, pisau, gam, tali

  iii) Teknik :guntingan, tampalan

  iv) Contoh-contoh Diorama

  Rajah 9 : Contoh-Contoh Diorama

  http://1.bp.blogspot.com/-zN9kSHYALEA/T2BUEqLiFkI/AAAAAAAAAVc/Z_nytP8N7wU/s1600/DIORAMA1.JPGhttp://1.bp.blogspot.com/-zN9kSHYALEA/T2BUEqLiFkI/AAAAAAAAAVc/Z_nytP8N7wU/s1600/DIORAMA1.JPG
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  20/28

  20

  f) Topeng

  i) Konsep

  Topeng ialah alat yang digunakan untuk menutup muka. Topeng digunakan

  untuk membuat persembahan dan bagi tujuan lain mengikut kehendak

  pemakainya. Topeng biasanya digunakan untuk persembaha, majlis

  keagamaann atau majlis-majlis tertentu. Kegunaan topeng adalah untuk

  menutup atau menyembunyikan identity pemakai topeng

  Terdapat beberapa jenis topeng iaitu topeng muka, topeng mata dan

  topeng sarung/ serkup. Topeng muka adalah topeng yang menutupi keseluruhan

  bahagian muka. Topeng mata pula hanya menutup bahagian mata. Manakala

  topeng serkup/sarung merupakan topeng yang menutup keseluruhan bahagian

  kepala.

  ii) Alatan dan media : plastic, kertas, beg kertas, gam, gunting dan aksesori

  hiasan

  iii) Teknik : guntingan, tampalan

  iv) Contoh-contoh topeng

  Topeng Muka

  http://2.bp.blogspot.com/-V_BkkkezgCI/T2CJ3R9abaI/AAAAAAAAAWM/A8YMVb2DQ9M/s1600/topeng.JPG
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  21/28

  21

  Topeng Mata

  Topeng Sarung . Serkup

  Rajah 10 : Contoh-Contoh Topeng

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  22/28

  22

  g) Boneka

  i. Konsep

  Boneka (daribahasa Portugis boneca) adalah sejenismainan yang dapat berbentuk

  macam-macam, terutamanyamanusia atauhewan,serta tokoh-tokoh fiksi. Boneka bisa

  dikatakan salah satu mainan yang paling tua, karena pada

  zamanYunani,Romawi ataupunMesir kuno saja boneka sudah ada. Namun fungsi,

  bentuk, maupun bahan pembuatnya ternyata berbeda sekali antara dulu dan sekarang.

  Umumnya boneka dibuat sebagai mainan anak-anak, namun kadang-kadang

  digunakan untuk fungsi fungsi ritual yang berhubungan dengan alam atau hal-hal yang

  bersifatgaib ataupunmistik misalnya berupa upacara upacara ritual keagamaan pada

  zaman dulu, permainanjelangkung,sihir ataupun upacara pemanggilanroh.Seringkali

  boneka ditemukan pada makam-makam kuno atau situs-situs sejarah maupun

  prasejarah.

  Boneka adalah merupakan sebagai sebarang benda objek yangdigerak,lakonkan

  oleh pemain sama ada secara sentuhan atau arahan yang bertujuan menyampaikan

  mesej. Apa-apa sahaja benda atau objek ini dapatdijadikan boneka itu pemain akan

  mencuba untuk menghidupkan watak sama-adamenerusidialog yang dipertuturkan oleh

  pemain atau aksi boneka tanpa sebarang dialog.

  ii) Jenis-jenis Boneka

  SARUNG TANGAN

  Boneka ini boleh digubah menjadi badan dan anggota boneka. Semasa

  menggunakan boneka jenis ini, kesemua jari atau hanya sebilangan jari

  dimasukkan ke dalam sarung tangan itu dan gerakkan untuk menghidupkan

  anggota boneka.

  http://www.blogger.com/wiki/Bahasa_Portugishttp://www.blogger.com/wiki/Mainanhttp://www.blogger.com/wiki/Manusiahttp://www.blogger.com/wiki/Hewanhttp://www.blogger.com/wiki/Yunanihttp://www.blogger.com/wiki/Romawihttp://www.blogger.com/wiki/Mesirhttp://www.blogger.com/w/index.php?title=Gaib&action=edit&redlink=1http://www.blogger.com/wiki/Mistikhttp://www.blogger.com/wiki/Jelangkunghttp://www.blogger.com/wiki/Sihirhttp://www.blogger.com/wiki/Rohhttp://www.blogger.com/wiki/Rohhttp://www.blogger.com/wiki/Sihirhttp://www.blogger.com/wiki/Jelangkunghttp://www.blogger.com/wiki/Mistikhttp://www.blogger.com/w/index.php?title=Gaib&action=edit&redlink=1http://www.blogger.com/wiki/Mesirhttp://www.blogger.com/wiki/Romawihttp://www.blogger.com/wiki/Yunanihttp://www.blogger.com/wiki/Hewanhttp://www.blogger.com/wiki/Manusiahttp://www.blogger.com/wiki/Mainanhttp://www.blogger.com/wiki/Bahasa_Portugis
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  23/28

  23

  BONEKA LIDI

  Boneka ini diperbuat daripada bahan yang keras atau tebal.Kemudian lidi panjang

  diletakkan pada badan boneka termasuk pada anggota-anggota tertentu yang bakal

  digerakkan semasa menggunakannya. Rupa bentuk boneka dilukis di atas kertas

  tebal,diwarnakan dan bentuknya dipotong keluar.Boneka ini juga bolehdibuat daripada

  kulit,plastik,lutsinar dan kertas tebal.

  BONEKA WAYANG KULIT

  Biasanya boneka ini nipis dan berbentuk dua dimensi. Lidi-lidi halus diletakkan pada

  tempat-tempat tertentu pada badan boneka itu. Semasa memainkan boneka ini,ia

  ditempatkan di bahagian belakang satu skrin putih.Lampu dinyalakan dan bayang-bayang

  boneka tersebutakan kelihatan di atas skrin.Lididigoyang-goyangkan untuk menggerakkan

  anggota boneka.

  BONEKA TONGKAT

  Boneka ini berbentuk lengkap tetapi mempunyai tongkat seperti kayu,rotan,buluh

  dan sebagainya di bahagian bawah boneka tersebut.Boneka ini menggunakan

  konsep wayang.

  BONEKA BERTALI

  Boneka bertali diperbuat daripada bahan-bahan keras seperti papier mache plaster-of-Paris

  atau kayu. Tali-tali halus disambungkan kepada bahagian-bahagian boneka yangboleh

  bergerak.Semasa digunakan, tali-tali itu ditarik-tarik untuk membuat angota angota badan

  itu bergerak.

  iii) Alatan dan Media : Kain, kertas, plastic, gam, gunting, tali, lidi/kayu

  iv) Teknik : guntingan, sambungan, binaan

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  24/28

  24

  v) Contoh-contoh Boneka

  Boneka Jari Boneka Sarung Tangan

  Boneka Tali Boneka Wayang Kulit

  Boneka Lidi

  Rajah 11 : Contoh-Contoh Boneka

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  25/28

  25

  h) Origami

  i) Konsep

  Perkataan origami berasal dari perkataan Jepun ORIKAMI yang bermaksud seni

  melipat kertas sehingga membentuk bentuk-bentuk yang diinginkan. ORI

  bermaksud lipat dan KAMI bermaksud kertas. Origami ialah seni lipatan kertas

  yang mula diperkenalkan di Jepun. Seni origami tidak memerlukan gam untuk

  melekat bahagian-bahagian kertas hingga menjadi bentuk yang diingini kerana

  kertas hanya perlu dilipat dan disisip untuk membuat bentuk yang diingini.

  Origami dipercayai telah ada sejak kertas pertama kali digunakan iaitu pada

  abad pertama China. Yang tepatnya pada 105 M oleh Ts'ai Lun. Contoh-contoh

  awal origami yang berasal dari China antara lain tokang Cina dan kotak. Pada

  abad ke enam, cara pembuatan kertas itu kemudian dibawa ke Sepanyol oleh

  orang-orang Arab dan ke Jepun (610 M) oleh seorang sami Buddha bernama

  Dokyo yang juga merupakan doktor peribadi Ratu Shotoku.

  ii) Alatan dan Media : kertas, gunting / pisau

  iii) Teknik : lipatan dan guntingan

  iv) Contoh-contoh Origami

  Rajah 12 : Contoh-Contoh Origami

  http://3.bp.blogspot.com/-acAVyzPr7f8/T2CZH4VR-JI/AAAAAAAAAXE/FKPob0oEp1o/s1600/origami17.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-1jeUVHxrVhM/T2CZF2nZF1I/AAAAAAAAAW8/iTgAY7jL8wk/s1600/untitled.bmphttp://3.bp.blogspot.com/-acAVyzPr7f8/T2CZH4VR-JI/AAAAAAAAAXE/FKPob0oEp1o/s1600/origami17.jpghttp://2.bp.blogspot.com/-1jeUVHxrVhM/T2CZF2nZF1I/AAAAAAAAAW8/iTgAY7jL8wk/s1600/untitled.bmp
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  26/28

  26

  i) Model

  i) Konsep

  Model ialah aktiviti menghasilkan sesuatu mengikut bentuk sebenar tetapi skala

  dan nisbahnya berbeza sama ada dibesarkan atau dikecilkan. Contoh-contoh

  model yang sering dihasilkan ialah model rumah, model kenderaan dan

  sebagainya.

  Model digambarkan dengan pandangan 2 Dimensi (2D) tetapi pada pandangan

  ini hanya beberapa bahagian sahaja yang dapat ditunjukkan tetapi dengan

  pandangan 3 Dimensi (3D) setiap penjuru sesuatu objek dapat dilihat. Model

  boleh dibahagikan kepada tiga iaitu model kawasan, model static dan model

  dinamik.

  o Model kawasan merupakan suatu bentuk ilustrasi yang menunjukkan satu

  kawasan yang dibuat dalam bentuk 3D yang sederhana.

  o Model statik adalah model yang dibuat hanya untuk gambaran tetap yang

  tidak berubah.

  o Model dinamik adalah model yang dibuat mengikut kesesuaian bentuk

  yang boleh diubah pergerakan mengikut kehendak.

  ii) Alatan dan Media : kadboard, kotak, bahan kutipan/buangan, gunting, gam,

  dawai, skru, salofantape

  iii) Teknik : binaan, cantuman, guntingan, tampalan

 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  27/28

  27

  v) Contoh-Contoh Model

  Rajah 12 : Contoh-Contoh Model.

  http://3.bp.blogspot.com/-LgmYMFfO4Uo/T2BOJyEEZ-I/AAAAAAAAAVM/7CnOvNQeilA/s1600/25092011656.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-ig2UEMU-lrc/T2BNS8cW2aI/AAAAAAAAAVE/Nzdt-O6RMBo/s1600/imagesCACSCC7M.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-LgmYMFfO4Uo/T2BOJyEEZ-I/AAAAAAAAAVM/7CnOvNQeilA/s1600/25092011656.jpghttp://3.bp.blogspot.com/-ig2UEMU-lrc/T2BNS8cW2aI/AAAAAAAAAVE/Nzdt-O6RMBo/s1600/imagesCACSCC7M.jpg
 • 8/11/2019 Tugasan Esei Ppsv3105 Tugasan Projek

  28/28

  3.0 KESIMPULAN DAN PENUTUP

  Membentuk dan membuat binaan merupakan kegiatan yang amat menarik dan mampu

  menjana kerativiti murid agar menjadi lebih kreatif dan inovatif. Murid juga dapat menajamkan

  pengamatan mereka melalui aktiviti-aktiviti dalam kegiatan ini. Guru dapat membantu murid

  meningkatkan pengamatan dan kreativiti mereka melalui aktiviti-aktiviti membentuk dan

  membuat binaan yang sesuai dengna tahap kebolehan murid.

  Penghasilan Shape Book pula merupakan aktiviti seni yang menarik dan boleh

  dijadikan sebagai bahan bantuan mengajar yang amat menarik. Murid-murid juga boleh diajar

  menghasilkan Shape Book masing-masing dengan mengisikan maklumat berkatitan pelajaran

  mereka di dalam Shape Book yang dihasilkan. Penghasilan Shape Book juga merupakan

  salah satu daripada aktiviti yang boleh dijalankan di bawah kegiatan membentuk dan membuat

  binaan.

  Kesimpulannya, sekiranya guru bijak mengolah idea dan merancang aktiviti pengajaran

  dan pembelajaran yang menarik dalam kegiatan membentuk dan membuat binaan ini, akan

  dapat menarik minat dan tumpuan murid dalam kegiatan atau aktiviti seni. Guru mempunyai

  banyak pilihan aktiviti dan sekiranya ditambah dengan kreativiti guru, banyak produk atau hasil

  karya yang menarik dapat dihasilkan.