Click here to load reader

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ (T.B.)

 • View
  117

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TÜMÖR BELİRTEÇLERİ (T.B.). DR.CİHAN ÖZEN. Sağlık. Slayt. http://hastaneciyiz.blogspot.com. 1-) TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN GENEL SINIFLAMASI 2-)TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN SPESİFİK KULLANIM YERLERİ 3-)CERRAHİDE SIK KULLANILAN TÜMÖR BELİRTEÇLERİ. TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN GENEL SINIFLAMASI. - PowerPoint PPT Presentation

Text of TÜMÖR BELİRTEÇLERİ (T.B.)

 • TMR BELRTELER (T.B.)

  DR.CHAN ZENSalkSlaythttp://hastaneciyiz.blogspot.com

 • 1-) TMR BELRTELERNN GENEL SINIFLAMASI2-)TMR BELRTELERNN SPESFK KULLANIM YERLER 3-)CERRAHDE SIK KULLANILAN TMR BELRTELER

 • TMR BELRTELERNN GENEL SINIFLAMASI

 • Tmr belirteleri esitli sekillerde ortaya ortaya kabilirTmr Spesifik ProteinlerHcre Spesifik ProteinlerMalign Hcrelerle iliskili Nonspesifik BelirtelerMalign Hcrelerde Ekspresyonu Artan belirteler

 • TMR BELRTELERNN KLNK KULLANIM AMALARI NEOPLAZ TARAMASIKANSER TANISIKANSERN SINIFLAMASIPROGNOZUN BELRLENMESTEDAV TAKBREKRRENS TAKBMETASTAZ TAKBNDE KULLANILIR.

 • Tmr belirtelerinin bulunduklar yerler Dolasmda Vcut bosluklarndaki svlarda Hcre membranlarnda,sitoplazmasnda ya da nkleusta Lenf nodlarnda Kemik iliinde Tmrn kendisinde bulunabilir.

 • TMR BELRTELERNN SINIFLANDIRILMASI

  Karbohidrat YaplPlasental ProteinlerEnzim ve izoenzimlerHormonlarOnkofetal Antijenler

  DERLERMonoklonal immunglobulinler Protein Yapl belirteler nsan Tmrlerinde Bulunan Baz Onkogenler Baz Tmr Supresr Genler Steroid Reseptrler immunfenotiplendirme DNA Analizi Molekler Tan

 • Karbonhidrat Yapl BelirtelerMusin Yapl belirteler CA125 EpisialinCA15-3CA 549CA 27.29 MCA DU-PAN-2Kan Grup Antijenleriyle iliskili belirteler CA 19-9 CA 19-5 CA 50 CA 72-4 CA 242

 • Plasental Proteinler

  Human Plasental Lactogen (HPL) Human Chorionic Gonadotropin(hCG,intactve -hCG) Plasental Alkalen Fosfataz(Reganizoenzimi)

 • Enzim ve izoenzimler Enzim ve izoenzimler

  Prostatik Asit Fosfataz(PAP) Kreatin Kinaz BB izoenzimi(CK-BB) Alkalen Fosfataz Nron Spesifik Enolaz(NSE) Laktat Dehidrogenaz (LDH 1) Lizozim(Muramidaz)

 • Hormonlar

  topik Hormonlar topik Hormonlar (Dokuda normalde sentezlenen hormonlar) hCG :Trofoblastik tmrler,Nonseminomatz testiklertmrler Epinefrin,Norepinefrin : Feokromositoma ve iliskili kanserler Gastrin:Zolinger Elison Sendrom(gastrinoma) Kalsitonin:Tiroidin Medller KarsinomuEktopik Hormonlar ( Doku taraf Doku tarafndan normalde normalde sentezlenmeyen hormonlar) ACTH:Akcier kk hcreli Ca ADH Paratiroid -related peptit Eritropoetin

 • Onkofetal Antijenler Karsinoembriyojenik Antijen(CEA) Alfa-fetoprotein (AFP) Doku Polipeptid Antijeni(TPA) Prostat Spesifik Antijen(PSA )

 • TMR BELRTELERNN SPESFK KULLANIM YERLER

 • GASTRONTESTNAL SSTEM TMRLER T.B.CEA (KARSNO MEBRYONK ANTJEN)CA 19-9 AFP(ALFA FETO PROTEN)DERLER (CA 50,CA 195,CA 72-4 )

 • MEME TMRLER T.B.

  CEATPSA (DOKU POLPEPTT SPESFK ANTJEN)CA15-3DERLER(CAM 26,M29,CA27, CA 29 ,M)CA

 • TROD TMRLER T.B.TROGLOBLN KALSTONN (TROD MEDLLER KARSNOM)NSE (TROD MEDLLER KARSNOM)

 • NROENDOKRN TMRLERKARSNOD TM => 5 HAA(HDROKS NDOL ASETK AST)NROBLASTOM => NSEPANKREAS ENDOKRN TMRLER NSULNOMA => NSLN GASTRNOMA => GASTRN SAMOTOSTOMA=> SSMDE NROENDOKRN TM => GASTRNHPOFZ TMR => ACTH

 • PROSTAT TMR T.B.PSA (PROSTAT SPESF ANTJEN)PAP (PROSTATK AST FOSFATAZ)

 • OVER TMRLER T.B.CA 125PLAP (PALSENTAL AST FOSFATAZ)B-HCG

 • TESTS TMRLER T.B.EMBRYONEL TERATOBLASTOM => B-HCGSEMNOM => LDH ,PLAP(PLASENTAL AST FOSFATAZ)

 • AKCER TMR T.B.NSE (NRON SPESFK ENOLAZ )CK-BB ( CREATN KNAZ)

 • KEMK TMR BELRTECALP (ALKALEN FOSFATAZ)

 • MULTPLE MYELOMBENCE JONES PROTEN

 • CERRAHDE SIK KULLANILAN TMR BELRTELER

 • CEA(KARSNOEMBRYONK ANTJEN)MEME CA (%40)GS (KOLOREKTAL CA)%50 artar.K.B. Ve rektum kanseri hcrelerinin ou tarafndan retilerek kan dolamna salnr.K.B. Kanseri nedeni ile tedavi alm hastalarn takibinde kullanlr.CEA dzeyleri hastal tekrarlayanlarda erken dnemde ykselebilir buda erken tan konmasn salayabilir.AC CA %45 ARTAR.OVER CA ,MDE CA.,PANKREAS CA,SAFRA KESES CA.,TROD CA,OVER CA,UTERUS CA.MW %45-55 K.HDRAT OLAN GLKOPROTENDR.SALIKLI KLERDE 3 MKROGR OLUP SGARA ENLERDE 5 MKROGR SEVYESNDEDR.ALKOL KULLANIMINDADA SEVYES YKSELMEKTEDR.SROZ,AMFZEM,BENGN MEME KTLELER,REKTAL POLPTEDE YKSELEBLR.YANLI NEGATF SONULAR ELDE EDLEBLECENDEN TARAMA AMALI KULLANILMAZ.AST SIVISINDA 10 NANOGRAMDAN YKSEK SE KANSERZ EFZYONLAR DNLMELDR.

 • CEAKOLON MEME-AC KANSERLERNN TAKBNDE KOLON TMRLERNN PROGNOZUNUN BELRLENMESNDECEA in kanser d nedenlerle de ykselebilmesi nedeni ile, insanlarn kanserli olup olmadnn aratrlmasnda kullanlmas uygun deildir. CEA, kalnbarsak kanseri tans konmu ve tedavi alm veya halen tedavi alan hastalarn izlenmesinde ok yararldr.

 • GS.MALGNTELERNDE CEA KULLANIMIGE EVRE MDE CA. DA %30 YKSELRKEN,ERKEN EVREDE YKSELMEYEBLR.KOLOREKTAL CA.DA TARAMA TEST OLARAK UYGUN DELDR.PREOPERATF EVRELEMEDE VE POST OPERATF TAKPTE KULLANILIR,KOLOREKTAL CA CERRAHS SONRASI 2. AYDA BAKILIR.CEA SEVYELER POST OP.YKSELRSE %89-93 TMR NX OLARAK DEERLENDRLR.

 • TPSA (DOKU POLPEPTT SPESFK ANTJEN)ARA FLAMANLARDAN OLAN STOKERATN 18 KOMPLEKSDR.EPTELYAL HCRE KKENLDR.NFLAMATUAR HASTALIKLARDADA YKSELEBLR.TMR KTLESNDEN OK PROLFERASYONUN GSTERGESDR.KANSERL HASTALARIN TEDAVSNN ZLENMESNDE KULLANILIR.TPSA TMR AKTFLNN BR ARET OLUP TMR KTLES LE LKL DELDR.KLNK DEKLKLERE VE UYGULANAN TEDAVLERE DER BELRTELERDEN DAHA HIZLI YANIT VERR.MEME CA DA TEDAV SRESNCE HASTALIIN SEYRN ZLEMEDE CEA VE CA 15-3 DEN DAHA HIZLI AZALIR.OVER CA,SERVKS CA,PROSTAT CA,AC CA,GS TM DE DE YKSELMEKTEDR.AKUT-KRONK KC HASTALIKLARI,PANKREAS HASTALIKLARI,BBREK HASTALIKLARI,DOKU ZEDELENMES VE NFLAMASYON GB BENGN DURUMLARDADA YKSELMEKTEDR.

 • MEME CA DA KULLANILAN K.H. BELRTELER:

  CA 15-3TPSACA 549CA 27.29MCA

 • CA.15-3(KARBONHDRAT ANTJEN=POLMORFK EPTELYAL MUSN=MUC 1)DF3 REAKTF ANTJEN (MURN MONOKLONAL ANTKORU =Mab) DOLAIMDA BULUNUR.PLASMADA,BOS,PLEURAL EKSDA VE AST MAYNDE LLR.STANDART ST SINIRI 17 DEN 40 IU/ML KADAR DER.LAKTASYONDA,GEBELKTE,DALZ,HEPATK HASTALIKLARDA,TBC,ROMATZMAL HAST.DA ARTABLR.MEME KANSERNDE TEDAV,TEHS,TARAMA VE EVRE BELRLEMEDE KULLANILMAZ.RELAPS,NKS VE METASTAZI BELRLEMEDE KULLANILIR.OVER CA,ENDOMETRUM CA,TUBA CA DA ,AC CA.,PANKREAS CA,MDE CA,KOLOREKTAL CA DA DA YKSELR.MENSTRASYON,HAMLELK,ENDOMETROSS,PD ,MEME BENGN KTLELER,KR.KC. HASTALIKLARI,RNER NFEKSYONAKUT PANKREATT,GB BENGN DURUMLARDADA YKSELR.

 • ALFA FETO PROTEN(AFP)HEPATOSELLER CA. ,OVER CA VE TESTS GERM HCREL TMRLERDE KULLANILIR.HAMLELK VE DER KARACER HASTALIKLARINDA DA YKSELR.ALBUMNE BENZER BR GLKOPROTENDR. MDE.BARSAK KANALI,FETAL YUMURTA KESESNDEN SALGILANIR.AMNYON SIVISINDAN PLASENTA ARACILIIYLA ANNE SERUMUNA GEER

 • AFPGERM HCREL TM VE HEPATOCELLLER CA DA TANI VE TAKPTE KULANILIRKEN.EMBRYONEL KKENL TM DE PROGNOZU TAKP ETMEKTE KULLANILIR.

 • KALSTONNTROD MEDLLER KANSERNDE YKSELR.Tiroid bezinin parafolikler hcrelerinden sentez edilir.HPERPARATROD,BBREK YETMEZL, AC CA. , MYELOPROLFERATF HASTALIKLARDADA YKSELMEKTEDR.

 • TROGLOBULNTROGLOBULN TROD BEZNDEK BR DEPO PROTENDR.TROD KANSERL HASTALARIN ZLENMESNDE VE ZELLKLEDE RADYOAKTF YOT TDV ALMI VEYA AMELYAT OLMU HASTALARIN TAKBNDE KULLANILIR.DFERANSYE TROD KANSERLERNDE ARTARTROD AB,TROTOKSKOZ,TRODT,TROD ADENOMASINDADA YKSELR.

 • CA 19-9PANKREAS CA , SAFRA YOLLARI CA. DA ,KOLOREKTAL CA,MDE CA,, MEME CA,OVER CA YKSELR.KTER,DABETK NEFROPAT,ROMATZMAL HASTALIKLAR GB BENGN DURUMLARDADA YKSELMEKTEDR.

 • CA 19-9PANKREAS TMRLERNN TANI VE TAKBNDE SAFRA YOLLARI TMRLERNN TAKBNDE KULLANILIR.

 • CA 125CA125 yksek molekl arlkl msinli bir glikoproteindir ( 200-10 000 kDa ). Protein ekirdeinde pepee tekrarlayan 3 farkl epitop bulunur. Over kanserlerinde artm CA 125 dzeyleri tmr kitlesi ile koreledir. Ca 125 baka kanserlerde bulunup overlere spesifik deildir.OVER KKENL MALGNTELERDE TAKPTE KULLANILIR.

 • CA 125Endometirum ve fallop tp kanselerindede ykselebilir.Menstrasyon,hamilelik,endometriosis,pelvis enflmasyonu,pankreatit,kr k.c. hastal,siroz,akcier kanseri.SalkSlaythttp://hastaneciyiz.blogspot.com

Search related