TO I† R., ZBIRKA RE ENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE - BROJEVI

 • View
  337

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of TO I† R., ZBIRKA RE ENIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE - BROJEVI

 • ii

  Vagaja-zbirka 2010/5/28 10:02 page 1 #1 ii

  ii

  ii

  List za mlade matematike, fizike, astronome in racunalnikarje

  ISSN 0351-6652Letnik 14 (1986/1987)tevilka 3Stran 144

  Marjan Vagaja:

  TOIC R., ZBIRKA REENIH ZADATAKA IZ MA-TEMATIKE BROJEVI

  Kljucne besede: nove knjige.

  Elektronska verzija: http://www.presek.si/14/831-Vagaja.pdf

  c 1986 Drutvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenijec 2010 DMFA zalonitvo

  Vse pravice pridrane. Razmnoevanje ali reproduciranje celote aliposameznih delov brez poprejnjega dovoljenja zalonika ni dovo-ljeno.