of 53 /53
Klinisk farmakologi okt. - nov. 2012 Producentobunden läkemedelsinfo Namn Titel Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning [email protected]

Titel Klinisk farmakologi – enhet för rationell …vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/141277... · 2012-10-19 · Klinisk farmakologi okt. - nov. 2012. azitromycin (Azyter)

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Titel Klinisk farmakologi – enhet för rationell...

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Producentobunden läkemedelsinfo

  Namn

  Titel

  Klinisk farmakologi – enhet för rationell läkemedelsanvändning

  [email protected]

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Innehåll

  Nya läkemedel och rekommendationer• Azitromycin (Azyter) vid purulent bakteriell konjunktivit.• Nationella riktlinjer – rörelseorganens sjukdomar.

  Blandade nyheter• Omklassning av receptläkemedel 2013.• Patentutgång för tolterodin (Detrusitol).• Avregistrering av Tryptizol.• Ny biverkningslagstiftning. • Ändrad läkemedelsföreskrift.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - indikation

  Godkänd indikation:

  Lokal antibakteriell behandling av konjunktivit som orsakas av känsliga bakteriestammar:• Purulent bakteriell konjunktivit.• Konjunktivit förorsakad av Chlamydia trachomatis.

  Godkänt från ett års ålder vid behandling avkonjunktivit förorsakad av Chlamydia trachomatis.Ansökan om indikation för barn 0-1 år är inlämnad.

  Källa: FASS, Laboratoires Théa

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - effekt

  • Azitromycin tillhör gruppen andra generationens makrolidantibiotika, verksamt mot

  - Chlamydia (alla arter) - de flesta gramnegativa bakterierna.

  Det har även god effekt på många grampositiva bakterier såsom stafylokocker och streptokocker.

  Källa: FASS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - studie

  Indikation bakteriell purulent konjunktivit:

  • Randomiderad, enkelmaskerad multicenterstudie med cirka 1000 patienter.

  • Azyter 1,5% 1 droppe x 2 i 3 dagar jämfördes med tobramycin 0,3% 1 droppe varannan timme under två dagar, därefter 4 gånger dagligen i 5 dagar.

  • Primärt effektmått – resultat: Efter 9 dagar var symtomatisk utläkning inte sämre hos patienter behandlade med Azyter jämfört med de patienter som fick med tobramycin.

  Källa: Cochereau et al, Br. J. Ophthalmol. 2007

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) – dosering, säkerhet

  • Ögondroppar, lösning i endosbehållare 15 mg/g.

  • Dos: 1 droppe morgon och kväll i 3 dygn.

  • Rapporterade mycket vanliga samt vanliga biverkningar: ohehag (sveda, dimsyn) i samband med administrering.

  • Beslut om läkemedelsförmån från TLV har inte kommit (sept 2012).

  • Pris sept 2012: Azyter 127 kr (Apoteket AB, fri prissättning) Chloromycetin salva 61,50 kr Fucitalmic salva* 96 kr

  * tub samt endospipetter

  Källa: FASS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - värdering

  Läkemedelsverkets värdering 2012

  • Det kliniska värdet avseende bakteriell konjunktivit förefaller vara jämförbart med tidigare godkända alternativ, men med fördelen av en kort behandlingstid.

  Källa: LV

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) - rekommendation

  Expertgrupp Infektion, prof. Fagerlund Ögonkliniken:

  • Azitromycin utgör inget förstahandsmedel vid purulent bakteriell konjunktivit p.g.a. risk för resistensutveckling. Då kloramfenikolinte används för systemisk behandling är Chloromycetin salva ett bättre alternativ omantibiotikabehandling är aktuellt.

  Källa: Expertgrupp Infektion, Ögonkliniken LiÖ

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  azitromycin (Azyter) – rekommendation

  Expertgrupp Infektion:

  Behandling av purulent bakteriell konjunktivit:

  • Första hand: Råd och tvättning.

  • Andra hand: Överväg odling. a. kloramfenikol (Chloromycetin)b. fusidinsyra (Fucitalmic)

  • Tredje hand: Vid allergi kan azitromycinögondroppar vara ett alternativ.

  Källa: Expertgrupp Infektion

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012

  Diagnos och behandling av

  • osteoporos• artros• inflammatorisk ryggsjukdom och

  ankyloserande spondylit• psoriasisartrit• reumatoid artrit

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Socialstyrelsens rekommendationer

  • Rekommendation 1-10 (där 1 är mest angeläget):Åtgärder hälso-och sjukvården bör eller kan erbjuda.Rangordnade efter- sjukdomens svårighetsgrad,- åtgärdens effekt,- kostnadseffektivitet.

  • Rekommendation icke-göra: Åtgärder hälso- och sjukvården inte bör utföra alls.

  • Bedömningen är gjord i relation till andra sjukdomar,(nytt för dessa riktlinjer).

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos

  Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012:

  • Osteoporos enligt WHO’s definition: T-värde < -2,5 SD.

  • Cirka 50% av kvinnorna och 25% av männenberäknas få en osteoporosrelaterad fraktur under sin livstid.

  Källa: SoS

  Det föreligger en klar underbehandling med läkemedel vid hög frakturrisk

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Läkemedelsbehandling efter osteoporosfraktur

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos – rekommendation angående utredning

  • FRAX (beräkning av frakturrisk för att avgöra om bentäthetsmätning ska göras) vid misstänkt osteoporos eller hög frakturrisk (5)

  • DXA i höft och ländrygg vid beräknad 10-årig frakturrisk på >15% enligt FRAX (3)

  • Behandling med alendronsyra vid kot-eller höftfraktur efter lågenergivåldoberoende av frakturrisk enligt FRAX(DXA behöver inte göras) (2)

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  FRAX - fracture risk assessment tool

  Verktyg för bedömning av frakturrisk vid misstanke om osteoporos. www.shef.ac.uk/FRAX/

  http://www.shef.ac.uk/FRAX/

 • Klinisk farmakologi

  Osteoporos – rekommendation angående behandling

  I II IIIAlendronsyra (Alendronat) veckotablett (2) (3) (7)

  Zoledronsyra (Aclasta)(om svårt att få följsamhet med alendronsyra) (2) (3) (8)

  Denosunab (Prolia) (3) (4) (8)

  Risedronsyra (Optinate) (3) (4) (8)

  I II III

  Källa: SoS

  olika frakturrisk, se nästa sida!

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - frakturriskIPersoner som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde på -2 eller sämre ochfrakturrisk enligt FRAX >30 %.

  IIPersoner som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde -2 eller sämre ochfrakturrisk enligt FRAX 15-30%.

  IIIPersoner som har eller har haft osteoporosfraktur samt har ett bentäthetsvärde på -2 eller sämre och en frakturrisk enligt FRAX under 15%.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos – rekommendation angående behandling

  Mycket hög till hög frakturrisk

  • raloxifen (Evista), strontiumranelat (Protelos) (8-9)

  • etidronsyra (Didronate) ibandronsyra (Bonviva, Bondronat) teriparatid (Forsteo) icke-göra

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Kalcium/vitamin D - rekommendation

  Kalcium/vitamin D som monoterapi:

  • Äldre kvinna som har svårt att komma ut. (5)

  • Postmenopausala kvinnor utan dokumenterad brist på kalcium/D-vitamin. icke-göra

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - vårdprocessprogram LiÖUtredning:

  Vårdprocessprogram för osteoporos, LiÖ

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - vårdprocessprogram LiÖ

  Val av läkemedelsbehandling:

  1:a hand alendronsyra (Alendronat) veckotablett2:a hand zoledronsyra (Aclasta)3:e hand denosumab (Prolia)4:e hand strontiumranelat (Protelos)

  raloxifen (Evista)

  med tillägg av Kalcipos-D forte 1x1.

  Vårdprocessprogram för osteoporos LiÖ, Expertgrupp endokrinologi.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - behandlingstid

  REK-lista LiÖ 2012:

  • Överväg behandlingsuppehåll efter 3-5 års behandling med bisfosfonat. Den individuella handläggningen därefter bör anpassas efter sjukdomsgrad och behandlingsresultat.

  Källa: Expertgrupp endokrinologi

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Expertgrupp endokrinologi - kommentar

  • SoS nationella riktlinjer för behandling av osteoporosöverensstämmer med lokala rekommendationer.

  • Det är viktigt att vara observant på D-vitaminbrist hosmörkhyade och beklädda personer. Vid misstankeom brist bör vitamin D kontrolleras alternativt kalcium/D-vitamin förskrivas frikostigt till dengruppen.

  Källa: Expertgrupp endokrinologi

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Osteoporos - sammanfattning • Osteoporos är en underbehandlad diagnos.

  • FRAX – bra verktyg för att identifiera riskpatienter för fraktur.

  • Kalcium + D-vitamin ska ej användas som monoterapi till postmenopausala kvinnor utan konstaterad brist.

  • Alendronat - prioritet 2 vid mycket hög frakturrisk.

  • Aclasta - prioritet 2 vid mycket hög frakturrisk för patienter som ej kan fullfölja behandling med peroral bisfosfonat.

  • Prolia - prioritet 3 vid mycket hög frakturrisk. Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Höft- och knäartros

  • Vanligaste ledsjukdomarna.

  • Starkt åldersrelaterat.

  • Ökad risk vid ärftlighet, övervikt/fetma och tidigare ledskada.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – rekommendation angående diagnos

  Knä- och höftartros är kliniska diagnoserdär röntgen endast rekommenderas vid oklar diagnos

  • där behandling medsjukgymnastisk träning eller med smärtlindrande läkemedel ej gett effekt inom förväntad tid eller

  • när annan allvarlig sjukdom som orsak till smärtanoch funktionsnedsättningen måste uteslutas.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – klinisk diagnos

  Knäartros-status: nedsatt rörlighet, svullnad och krepitationer-anamnes: smärta, stelhet efter inaktivitet ochnedsatt funktion.

  Höftartros-status: nedsatt flexion och inåtrotation, smärta vidinåtrotation-anamnes: smärta, stelhet efter inaktivitet ochnedsatt funktion.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros - behandling

  Källa:SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – rekommendation angående behandling

  Grundbehandling:• Information och utbildning (5-6)• Långvarig regelbunden

  handledd konditions-, styrke- och funktionsträning (3-4)

  • Viktnedgång (5)• Egenbehandling

  Tilläggsbehandling:• Läkemedel (6-10)• Hjälpmedel• TENS, akupunktur (knä) (7)• Kortisoninjektion i knäled (7) Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – rekommendation angående behandling

  Kirurgisk behandling: • Operation (ledprotes).

  Icke-göra vid knä- och höftartros:• Artroskopisk ledstädning.• Injektion av hyaluronsyra. • Glukosamin.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – rekommendation angående läkemedelsbehandling

  • Naproxen (6)

  (rekommenderas som förstahandsval p.g.a. effekt och att det nästan helt saknar de kardiovaskulära biverkningar som övriga cox-hämmare har)

  • Övriga cox-hämmare (7)

  • Paracetamol (8)

  • Tramadol (9)

  • Starka opioider (10)

  • Diklofenakgel, ibuprofenkräm (knä) (10) Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Expertgrupp smärta-neuro

  • Paracetamol rekommenderas som förstahandsval vidläkemedelsbehandling vid artros. Vid tillfälligt ökadsmärta kan tillägg med naproxen ges underavgränsad tid.

  • Inga cox-hämmare bör användas regelbundet undernågon längre tid.

  Källa: Expertgrupp smärta-neurologi

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Artros – sammanfattning

  • Artros i knä och höft är en klinisk diagnos – röntgen endast indicerat vid oklar diagnos (samt vid remiss till ortoped för operationsbedömning).

  • Handledd träning är förstahandsåtgärd vid knä- och höftartros. Fysisk träning minskar smärtan och ökar funktionen.

  Källa: SoS

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012oktober 2012

  Allmänläkemedel Ca 90% av volymen. Oavsett vem som förskriver så får den vårdcentral östgöten är listad vid bära kostnaden.

  FokusläkemedelCa 0,3% av volymen.Förskrivande enhet bär kostnaden.

  Klinikläkemedel Ca 9,5% av volymen.Förskrivare vid sjukhus – förskrivarens centrum får bära kostnaden.Förskrivare = primärvård eller privatläkare utan vårdavtal – kostnaden tas centralt i landstinget.

  Klassning av receptläkemedel

  Källa: Cognos

  40%54%

  1 %

  Procent av totalkostnad LiÖ, 2011

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Omklassning av receptläkemedel 2013

  klinikläkemedel allmänläkemedel

  • zoledronsyra (Aclasta vid osteoporos,Zometa vid bl.a. skelettmetastaser)

  • klopidogrel (Plavix)

  Perorala bisfosfonater samt denosumab (Prolia)klassas redan som allmänläkemedel.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Tryptizol avregistreras

  • Avregistrering av Tryptizol 30 november 2012.

  • Vid behandling av smärta rekommenderar expertgrupp smärta-neurologi amitriptylin (Saroten) som ersättningspreparat.

  • Tryptizol och Saroten är inte utbytbara på apotek.

  • Vid byte till Saroten kan ibland dosjustering behöva göras på grund av något olika mängd aktiv substans (amitriptylinbas) i de olika preparaten.

  Källa: Expertgrupp smärta/neurologi

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  tolterodin (Detrusitol)

  • Patentutgång september 2012.

  • Generiskt alternativ till Detrusitol SR (depåkapslar) kommer på marknadenunder hösten.

  • Priser oktober 2012:4,46 kr/st för generisk depåkapsel 2 eller 4 mg.13,46 kr/st för Detrusitol SR 2 eller 4 mg.

  oktober 2012

  Källa: LV, TLV, Sandoz

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  tolterodin - förskrivningsstatistik

  Källa: Cognos

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Urologiska spasmolytika - förskrivningsstatistik

  Källa: Cognos

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Ny biverkningslagstiftning 2012

  Syfte:• Gemensam lagstiftning inom EU-länderna.

  • Förenklat och mer transparent system som ska leda till ökad patientsäkerhet och förbättradfolkhälsa.

  Källa: LV

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Vad är en läkemedelsbiverkan?LVFS 12:14 3 §biverkning: en skadlig och oavsedd reaktion på ettläkemedel,

  till följd av godkänd användning av ett läkemedel inormala doser

  vilket inkluderar oönskade reaktioner efter • felanvändning (off label samt olaga läkemedel),• överdosering,• medicineringsfel, • missbruk och • bristande effekt (vacciner, antikonception

  och läkemedel vid livshotande behandling).

  NYTT!

  Källa: LV

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Vem kan rapportera?

  Hälso- och sjukvårdspersonal• sjuksköterskor• läkare• tandläkare• farmaceuter

  Privatpersoner

  Källa: LV

  NYTT!

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Vad ska rapporteras?

  LVFS 2012:14 19 §…ska snarast rapportera samtliga misstänkta

  biverkningar av läkemedel…

  Även misstänkta biverkningar som har samband medexponering i arbetet ska rapporteras.

  Källa: LV

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Hur rapporterar man?Elektroniskt

  • www.lakemedelsverket.se

  Post• Blankett• Journalkopior och

  läkemedelslista

  skickas till

  Läkemedelsverket Enheten för farmakovigilans Biverkningsgruppen Box 26 751 03 Uppsala

  Källa: LV

  NYTT!

  NYTT!

  http://www.lakemedelsverket.se/

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  SoS – ändrad läkemedelsföreskrift

  Gäller från och med 1 september 2012 och innefattar bl. a.

  • obligatoriska läkemedelsgenomgångar för patienter > 75 år som är ordinerade minst fem läkemedel,

  • läkemedelsgenomgångar för patienter med verkliga eller misstänkta läkemedelsrelaterade problem,

  • uppföljningar av läkemedelsgenomgångar,

  • överföring av information vid utskrivning från sluten vård.

  Källa: Ändringsförfattning SOSFS 2012:9, Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  SoS - ändrad läkemedelsföreskrift

  Begrepp i föreskriften:

  • Enkel läkemedelsgenomgång.

  • Fördjupad läkemedelsgenomgång.

  • Läkemedelsrelaterade problem.

  • Läkemedelsberättelse.

  Källa: Ändringsförfattning SOSFS 2012:9, Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården.

 • Klinisk farmakologi

  okt. - nov. 2012

  Tack!

  Producentobunden läkemedelsinfoInnehållBildnummer 3azitromycin (Azyter) - indikationazitromycin (Azyter) - effektazitromycin (Azyter) - studieazitromycin (Azyter) – dosering, säkerhetazitromycin (Azyter) - värderingazitromycin (Azyter) - rekommendationazitromycin (Azyter) – rekommendationBildnummer 11Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012Socialstyrelsens rekommendationerOsteoporos�Läkemedelsbehandling efter osteoporosfrakturOsteoporos – rekommendation angående utredningFRAX - fracture risk assessment toolOsteoporos – rekommendation angående behandlingOsteoporos - frakturriskOsteoporos – rekommendation �angående behandlingKalcium/vitamin D - rekommendationOsteoporos - vårdprocessprogram LiÖOsteoporos - vårdprocessprogram LiÖOsteoporos - behandlingstidExpertgrupp endokrinologi - kommentarOsteoporos - sammanfattning Höft- och knäartrosArtros – rekommendation angående diagnosArtros – klinisk diagnosArtros - behandlingArtros – rekommendation angående behandlingArtros – rekommendation angående behandling Artros – rekommendation angående läkemedelsbehandlingExpertgrupp smärta-neuroArtros – sammanfattningBildnummer 36Klassning av receptläkemedelOmklassning av receptläkemedel 2013Tryptizol avregistrerasBildnummer 40tolterodin (Detrusitol)tolterodin - förskrivningsstatistikUrologiska spasmolytika �- förskrivningsstatistik Ny biverkningslagstiftning 2012Vad är en läkemedelsbiverkan?Vem kan rapportera?Vad ska rapporteras?Hur rapporterar man?Bildnummer 50SoS – ändrad läkemedelsföreskriftSoS - ändrad läkemedelsföreskriftBildnummer 53