SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO ... ... 4 Prirodoslovno-matemati¤†ki fakultet UVOD Poveljom kralja

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SVEU¤’ILI¥ TE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO ... ... 4...

 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

  PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  RED PREDAVANJA 2011./2012.

  Uredili: Vlasta Ćosović, Mladen Vuković, Mirko Planinić, Astrid Gojmerac-Ivšić,

  Dijana Škorić, Đurđica Pezelj, Martina Jakovčić, Snježana Markušić

  Zagreb, srpanj 2011.

 • SADRŽAJ

  1. ORGANIZACIJA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA ...................... 5 1.1. Uprava, odsjeci i zavodi ......................................................................................... 5 1.2. Studentski voditelji .................................................................................................. 8 1.3. Voditelji terenske nastave .................................................................................... 10 1.4. Povjerenstvo za metodiku nastave ...................................................................... 10 1.5. Povjerenstvo za nastavu ..................................................................................... 10 1.6. Povjerenstvo za izdavačku djelatnost .................................................................. 10 1.7. Povjerenstvo za izgradnju ................................................................................... 10 1.8. Satničari ............................................................................................................... 10

  2. NASTAVA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU .........................11 2.1. Lokacije predavaonica ..........................................................................................11

  3. PRAVILA STUDIRANJA NA PRIRODOSLOVNO−MATEMATIČKOM FAKULTETU 13 3.1. Izvod iz Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ....................................... 13 3.2. Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima

  Sveučilišta u Zagrebu .......................................................................................... 22 3.3. Diplomski rad ....................................................................................................... 40 3.4. Bolonjska deklaracija i ECTS .............................................................................. 41 3.5. Diploma, Suplement i Appendix diploma .............................................................. 42 3.6. Prava redovitih studenata .................................................................................... 43 3.7. Pravila za određivanje participacije troškova studiranja prilikom upisa

  narednih godina studiranja po bolonjskom modelu ............................................. 44

  4. NASTAVNI PLANOVI ZA AKADEMSKU GODINU 2011. /2012. ............................... 46

  4.1. MATEMATIČKI ODSJEK ..................................................................................... 46 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika ............................................................... 49 Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ................................. 53 Diplomski sveučilišni studij Teorijska matematika ....................................................... 59 Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika .................................................. 61 Diplomski sveučilišni studij Matematička statistika ...................................................... 64 Diplomski sveučilišni studij Računarstvo i matematika ............................................... 66 Diplomski sveučilišni studij Financijska i poslovna matematika .................................. 69 Diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: nastavnički ........................................ 71 Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički ................... 75 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Matematika i fizika, smjer: nastavnički ........................................................................................................ 78 Kalendar nastave i ispitnih rokova u akad. godini 2011./2012. ................................... 97

  4.2. FIZIČKI ODSJEK ............................................................................................... 100 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Fizika, smjer: nastavnički ... 102 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Fizika i informatika, smjer: nastavnički ...................................................................................................... 108 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Fizika i tehnika, smjer: nastavnički .......................................................................................................114

 • Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Fizika i kemija; Kemija i fizika, smjer: nastavnički ...............................................................................119 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Fizika, smjer: istraživački ... 126

  4.3. KEMIJSKI ODSJEK ........................................................................................... 135 Preddiplomski sveučilišni studij – Kemija ................................................................. 137 Diplomski sveučilišni studij – Kemija, smjer: istraživački ........................................... 141 Diplomski sveučilišni studij – Kemija, smjer: nastavnički .......................................... 148

  4.4. BIOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 151 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Biologija i kemija; Kemija i biologija; smjer: nastavnički ......................................................................... 155 Preddiplomski sveučilišni studij Biologija .................................................................. 161 Preddiplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija .......................................... 163 Preddiplomski sveučilišni studij – Znanosti o okolišu ................................................ 166 Diplomski sveučilišni studij – Eksperimentalna biologija ........................................... 169 Diplomski sveučilišni studij – Ekologija i zaštita prirode ............................................ 173 Diplomski sveučilišni studij – Molekularna biologija .................................................. 175 Diplomski sveučilišni studij – Znanosti o okolišu ....................................................... 178 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 180

  4.5. GEOLOŠKI ODSJEK ......................................................................................... 188 Preddiplomski sveučilišni studij Geologija ................................................................. 190 Diplomski sveučilišni studij Geologija Diplomski sveučilišni studij Geologija zaštite okoliša ................................................ 192 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 196 Uvjeti prijelaza u višu godinu studija ......................................................................... 198 Raspored ispita za akademsku godinu 2011./2012. .................................................. 198

  4.6. GEOGRAFSKI ODSJEK ................................................................................... 200 Preddiplomski sveučilišni studij – Geografija, smjer: istraživački .........................203 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Geografija i povijest, smjer: nastavnički ........................................................................................209 Diplomski sveučilišni studij – Geografija, smjerovi: Fizička geografija s geoekologijom, Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Baština i turizam, Geografski informacijski sustavi ..................................................................216 Diplomski sveučilišni studij – Geografija, smjer: nastavnički ..............224 Raspored ispita za akademsku godinu 2011./12. ...................................................... 228

  4.7. GEOFIZIČKI ODSJEK ....................................................................................... 230 Preddiplomski sveučilišni studij, Geofizika ............................................................... 232 Diplomski sveučilišni studij: Fizika - geofizika ........................................................... 233 Predmeti preduvjeti ................................................................................................... 236 Raspored ispita u akademskoj godini 2011./2012. .................................................... 237

  5. PLAN NASTAVE, ISPITA I UPISA I RAZREDBENIH ISPITA ZA 343. AKADEMSKU GODINU (2011./2012.) ........................................................ 242

  6. NASTAVA NA ENGLESKOM JEZIKU ...................................................................... 244

  7. PRAVILNIK O PREDDIPLOMSKIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA PMF-a ............... 246

 • Prirodoslovno-matematički fakultet4

  UVOD

  Poveljom kralja Leopolda I. od 23.9.1669. godine bio je odobren trogodišnji visokoškolski studij na već postojećoj Isusovačkoj višoj školi u Zagrebu, na kojem su se s vremenom razvili studiji filozofije, prava i teologije.

  Odlukom Hrvatskog sabora i potvrdom kralja i cara Franje Josipa I, 5.1.1874. stupio je na snagu Zakon o osnivanju Sveučilišta u Zagrebu. Na svečanom otvorenju Sveučilišta, 19.10.1874. ban Ivan Mažuranić imenovao je za rektora dr. Matiju Mesića. Taj datum znači početa

Recommended

View more >