PRIRODOSLOVNO-MATEMATIؤŒKI FAKULTET Marina إ  prirodoslovno-matematiؤŒki fakultet marina إ ekutor adamantanski

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PRIRODOSLOVNO-MATEMATIؤŒKI FAKULTET Marina إ  prirodoslovno-matematiؤŒki fakultet marina...

 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  Marina Šekutor

  ADAMANTANSKI SPOJEVI S GVANIDINSKOM

  PODJEDINICOM: SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I

  PRIMJENA

  DOKTORSKI RAD

  Zagreb, 2013.

 • FACULTY OF SCIENCE

  Marina Šekutor

  ADAMANTANE COMPOUNDS WITH A GUANIDINE

  SUBUNIT: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND

  APPLICATION

  DOCTORAL THESIS

  Zagreb, 2013

 • PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

  Marina Šekutor

  ADAMANTANSKI SPOJEVI S GVANIDINSKOM

  PODJEDINICOM: SINTEZA, KARAKTERIZACIJA I

  PRIMJENA

  DOKTORSKI RAD

  Mentor: Prof. dr. sc. Kata Majerski

  Zagreb, 2013.

 • FACULTY OF SCIENCE

  Marina Šekutor

  ADAMANTANE COMPOUNDS WITH A GUANIDINE

  SUBUNIT: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND

  APPLICATION

  DOCTORAL THESIS

  Supervisor: Prof. Dr. Kata Majerski

  Zagreb, 2013

 • Zahvale

  Iskreno zahvaljujem svojoj mentorici prof. dr. sc. Kati Majerski na iskazanoj potpori

  tijekom izrade ove doktorske disertacije te na korisnim savjetima i sugestijama koji će mi i u

  budućnosti biti od koristi.

  Hvala svim članovima LSOK-a na podršci i stvaranju ugodne radne atmosfere, hvala

  Tanji na stalnoj pomoći oko otvaranja raznoraznih boca i ventila (znam da sam naporna s

  time, ali kad ne mogu otvoriti!). Naročito bih se željela zahvaliti dr. sc. Jeleni Veljković na

  prenesenom znanju i iskustvu čime mi je znatno pomogla u mom razvoju u samostalnog

  sintetskog kemičara. Hvala Vam, Jelice!

  Također bih se zahvalila svim članovima Centra za NMR na strpljivom snimanju

  velikog broja spektara, bez Vaše susretljivosti ne bi mi bilo lako.

  Hvala i Lidiji Brkljačić, dipl. ing. na snimanju ESI-MS spektara, znam da nije bilo

  lako svaki čas snimati „još samo ovaj uzorak“.

  Naročito bih se zahvalila dr. sc. Zoranu Glasovcu na iznimnoj pomoći i savjetima

  prilikom analize dobivenih masenih spektara, ali i na neformalnom uvodu u osnove računalne

  kemije, Vaši savjeti za to, do tada meni slabo poznato polje kemije, bili su mi uistinu

  dragocijeni (bez brige, dosađivat ću Vam još oko toga i ubuduće).

  Hvala i izv. prof. dr. sc. Ines Primožič, prof. dr. sc. Srđanki Tomić-Pisarović, dr. sc.

  Ruži Frkanec i Adeli Štimac, dipl. ing. na provedenim enzimskim ispitivanjima i uspješnoj

  suradnji. Profesorici Tomić sam iznimno zahvalna na toplim preporukama nakon završetka

  mog dodiplomskog studija koje su doprinijele da dođem u ovako izniman sintetski laboratorij

  te da dalje znanstveno napredujem.

  Za kraj sam ostavila najvažniju zahvalu, a to je mojim roditeljima bez čije potpore i

  ljubavi u cijelom svom životu ne bih mogla postići sve ono što sam oduvijek željela. Hvala

  vam, volim vas najviše!

  Marina

 • § Sadržaj ix

  Marina Šekutor Doktorska disertacija

  Sadržaj

  SAŽETAK ............................................................................................................................... XI

  ABSTRACT ......................................................................................................................... XIII

  § 1. UVOD ............................................................................................................................... 1

  § 2. LITERATURNI PREGLED .......................................................................................... 3

  2.1. Biološka aktivnost adamantana .................................................................................................. 3

  2.1.1. Svojstva adamantana važna za biološku aktivnost ......................................................................... 3

  2.1.2. Adamantanska podjedinica u bioaktivnim spojevima .................................................................... 4

  2.2. Biološka aktivnost gvanidina .................................................................................................... 13

  2.2.1. Svojstva gvanidina važna za biološku aktivnost ........................................................................... 13

  2.2.2. Gvanidinska podjedinica u bioaktivnim spojevima ...................................................................... 15

  2.3. Gvanidini kao anionski receptori ............................................................................................. 20

  2.4. Spektrometrija masa gvanidina ................................................................................................ 26

  2.5. Policiklički gvanidinski spojevi ................................................................................................. 29

  § 3. EKSPERIMENTALNI DIO ........................................................................................ 43

  3.1. Priprava gvanilhidrazona 1-6 ................................................................................................... 43

  3.1.1. Priprava 2-(gvanidino)iminoadamantan-hidroklorida (1) .......................................................... 43

  3.1.2. Priprava 2,4-bis(gvanidino)diiminoadamantan-dihidroklorida (2) ............................................ 44

  3.1.3. Priprava 2,6-bis(gvanidino)diiminoadamantan-dihidroklorida (3) ............................................ 45

  3.1.4. Priprava 4-hidroksi-2-(gvanidino)iminoadamantan-hidroklorida (4) ........................................ 45

  3.1.5. Priprava 5-hidroksi-2-(gvanidino)iminoadamantan-hidroklorida (5) ........................................ 46

  3.1.6. Priprava 8,11-bis(gvanidino)diiminopentaciklo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undekana (6) ...................... 47

  3.2. Priprava aminogvanidina 7-12.................................................................................................. 47

  3.2.1. Priprava 1-(3-aminogvanidino)adamantan-hidrojodida (7) ....................................................... 48

  3.2.2. Priprava 2-(3-aminogvanidino)adamantan-hidrojodida (8) ....................................................... 48

  3.2.3. Priprava 2,6-bis-(3-aminogvanidino)adamantan-dihidrojodida (9) ........................................... 49

  3.2.4. Priprava 1,3-bis-(3-aminogvanidino)adamantan-dihidrojodida (10) ......................................... 49

  3.2.5. Priprava E-2-(3-aminogvanidino)-5-hidroksiadamantan-hidrojodida (11) ................................ 50

  3.2.6. Priprava Z-2-(3-aminogvanidino)-5-hidroksiadamantan-hidrojodida (12) ................................ 50

  3.3. Priprava prekursora .................................................................................................................. 51

  3.3.1. Priprava S-metilizotiosemikarbazid-hidrojodida (20) ................................................................. 51

  3.3.2. Priprava 4-oksahomoadamantan-5-ona (28) .............................................................................. 51

  3.3.3. Priprava 4-hidroksiadamantan-2-ona (17) .................................................................................. 52

 • x § Sadržaj

  Doktorska disertacija Marina Šekutor

  3.3.4. Priprava adamantan-2,4-diona (15) ............................................................................................ 53

  3.3.5. Priprava 1-hidroksiadamantan-4-ona (18) .................................................................................. 53

  3.3.6. Priprava adamantan-2,6-diona (16) ............................................................................................ 54

  3.3.7. Priprava pentaciklo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undekan-8,11-diona (19) ............................................... 55

  3.3.8. Priprava oksima adamantan-2-ona (36) ...................................................................................... 55

  3.3.9. Priprava 2-aminoadamantana (22) ............................................................................................. 56

  3.3.10. Priprava oksima adamantan-2,6-diona (37) .............................................................................. 56

  3.3.11. Priprava 2,6-diaminoadamantana (23) ..................................................................................... 57

  3.3.12. Priprava 1,3-diacetamidoadamantana (39) ............................................................................... 58

  3.3.13. Priprava 1,3-diazidoadamantana (40) ....................................................................................... 58

  3.3.14. Priprava 1,3-diaminoadamantana (24) ..................................................................................... 59

  3.3.15. Priprava N-(4-hidroksiadamantil)-1-feniletanamina (43 i 44) .................................................. 60

  3.3.16. Priprava 2-amino-5-hidroksiadamantana (25 i 26) ................................................................... 61

  3.4. Teorijski izračun geometrija spojeva 1-12 u plinskoj fazi ...................................................... 62

  3.5. Fragmentacije protoniranih gvanilhidrazona u plinskoj fazi ....

Recommended

View more >