Znanstvene knjige i visoko¥Œkolski ud¥¾benici ... Znanstvene knjige i visoko¥Œkolski ud¥¾benici odobreni

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Znanstvene knjige i visoko¥Œkolski ud¥¾benici ... Znanstvene knjige i...

 • Znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici odobreni u 2019. godini

  Redni

  broj Nakladnik Naslov Autori

  Tražena

  sredstva

  Odobrena

  sredstva

  1 "STAJERGRAF" "Slučajna antologija" Zvonimir Mrkonjić 30.000,00 15.593,00

  2 AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge Antun Gustav Matoš: Pod Starčevićevim barjakom Tomislav Jonjić 70.000,00 44.781,00

  3 AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge Katyn i uloga doktora Eduarda Luke Miloslavića Mario Jareb 45.000,00 14.801,00

  4 AGM d.o.o. za izdavaštvo i usluge Brodolom pokraj Gnalića - ogledalo renesansnog svijeta Irena Radić Rossi 40.000,00 9.108,00

  5 Agronomski fakultet, Zagreb Osnove primijenjene ihtiologije Marina Piria, Tomislav Treer 92.000,00 13.860,00

  6 Agronomski fakultet, Zagreb Agronomski fakultet Sveu6ilista u Zagrebu 1919. - 2019 Jasminka Karoglan-Kontić 78.000,00 32.017,00

  7 Akademija dramske umjetnosti Rasprava o popratnoj filmskoj glazbi Nikica Gilić, Hrvoje Turković 20.000,00 7.970,00

  8 Akademija dramske umjetnosti VELIČANSTVENO NIŠTA: dramaturgije depresije Nataša Govedić 19.630,93 19.631,00

  9 Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb Geometrija melankolije, Geometrijska analiza dva Duererova bakroreza Frane Paro, Frane Paro 32.000,00 6.861,00

  10 Akademija tehničkih znanosti Inovacije i patenti članova akademije tehničkih znanosti Hrvatske, Godišnjak 2018. Vladimir Andročec, Dubravko Rogale, Vilko Žiljak 41.385,00 24.614,00

  11 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku DUŠA U STVARI. Osnovne lutkarske tehnike i njihova primjena Livija Kroflin 28.000,00 12.334,00

  12 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Ikonologija i vizualna kultura (Iconologia e cultura visuale) Krešimir Purgar 25.000,00 13.662,00

  13 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Na ruskom se umjetnost kaže iskustvo Tihomir Matijević 31.600,00 6.738,00

  14 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu Leo Rafolt 56.000,00 22.008,00

  15 AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U

  OSIJEKU Suvremeni pristupi nastavi likovne umjetnosti LANA SKENDER 26.000,00 7.128,00

  16 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku "Veliki stil": Paganini na klaviru/Le "grand style" Paganini au piano Goran Filipec 68.300,00 24.503,00

  17 Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku Larisa Loginova: Metodologija solfeggija 21. stoljeća. Aktualni problemi odgoja

  glazbenog sluha Sanja Drakulić 29.600,00 7.645,00

  18 Alfa d.d. Flora Croatica - vaskularna flora Republike Hrvatske Toni Nikolić 546.000,00 117.117,00

  19 Alfa d.d. Personalizam i ljudska prava Ivan Čulo 47.000,00 26.334,00

  20 Alfa d.d. Prirodne prijetnje i katastrofe Nina Lončar, Sanja Faivre, Zaviša Šimac 47.000,00 13.662,00

  21 Alfa d.d. Zapisi o personalizmu - Écrits sur le personnalisme Emmanuel Mounier, Božidar Petrač 56.000,00 10.360,00

  22 Alfa d.d. Je li važnije putovati ili stići? Prijelazi djece rane i predškolske dobi iz obitelji u odgojno-

  obrazovne institucije Ivana Visković, Adrijana Višnjić Jevtić 60.000,00 12.741,00

  23 Arheološki muzej u Zagrebu Monumenta marmore aereque perenniora. Zbornik radova u čast Anti Rendiću-Miočeviću Tomislav Bilić, Ivan Radman-Livaja 70.000,00 38.496,00

  24 Arheološki muzej u Zagrebu Zbirka antičkog novca zaplijenjena u Ustaškom logoru Požega Tomislav Bilić 53.000,00 10.692,00

  25 Arheološki muzej u Zagrebu Skizzenbücher – Putne bilježnice Josipa Brunšmida Ana Solter 54.000,00 1.871,00

  26 Arheološki muzej u Zagrebu Tomašani-Palača - naselja iz mlađeg kamnenog, bakrenog i brončanog doba Jacqueline Balen 47.000,00 12.830,00

  27 ArTresor naklada Zagrebački povijesni trgovi, parkovi i poneka ulica Snježana Knežević, Katarina Horvat-Levaj 62.000,00 54.978,00

  28 ArTresor naklada U znaku Jednog. Ogledi i prikazi o romanu, perenijalnoj misli i duhovnom itinerariju Jagor Bučan, Bojan Marotti 18.000,00 15.246,00

  29 ArTresor naklada, Institut za povijest umjetnosti Barokne palače u Varaždinu – reprezentativna stambena i javna arhitektura 17. i 18.

  stoljeća Petar Puhmajer, Katarina Horvat-Levaj 60.000,00 51.744,00

  30 ArTresor naklada, Institut za povijest umjetnosti Samostan benediktinki sv. Andrije u Rabu Katarina Horvat-Levaj, Danko Zelić 30.000,00 15.939,00

  31 Biakova d.o.o. Vrijeme zvonika, gradova i pojedinaca Sanja Franković 40.000,00 33.396,00

  32 Biakova d.o.o. Imago Italiae Zdravka Krpina 40.000,00 36.432,00

  33 Biakova d.o.o. Obiteljske fotografije - kulturno antropološka perspektiva Melanija Belaj 30.000,00 13.365,00

  34 Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo SOCIJALNO-DEMOGRAFSKA REPRODUKCIJA HRVATSKE

  Vlado Puljiz, Anđelko Akrap, Krešimir Ivanda,

  Ivan Čipin, Petra Međimurec, Ivana Dobrotić,

  Ninoslava Pećnik,Nada Stropnik, Ivan Rimac,

  Vlado Puljiz, Vlasta Ilišin, Jelena Ostojić, Teo

  Matković

  40.000,00 21.344,00

  35 CENTAR ZA RANOSREDNJOVJEKOVNA

  ISTRAŽIVANJA ZAGREB-LOBOR Uvod u zaštitna arheološka istraživanja - ergonomija u arheologiji Krešimir Filipec, Manuela Filipec 42.700,00 28.868,00

  36 CODUPO d.o.o. Poslovna etika - Teorija i praksa Silvija Vig 58.323,00 18.785,00

  37 Crkva u svijetu Stella maris: s Marijom na putu Mladen Parlov 15.000,00 15.000,00

  38 DAF - obrt za izadavanje knjiga April Carter, Politička teorija anarhizma (The Political Theory of Anarchism) April Carter 33.700,00 5.088,00

  39 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o UVODI U FILOZOFIJU BRANKA DESPOTA (1993/94) TOM XI Dimitrije Savić 75.000,00 20.493,00

 • Znanstvene knjige i visokoškolski udžbenici odobreni u 2019. godini

  Redni

  broj Nakladnik Naslov Autori

  Tražena

  sredstva

  Odobrena

  sredstva

  40 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o UVODI U FILOZOFIJU BRANKA DESPOTA (1996/97) TOM XIV Dimitrije Savić 80.000,00 17.078,00

  41 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o PASCAL: PROVINCIJALCI Dimitrije Savić 80.000,00 22.250,00

  42 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o VOLTAIRE: SLOVAR FILOZOFIJE Dimitrije Savić 90.000,00 19.241,00

  43 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o MULLA SADRA: UZVIŠENA MUDROST U ČETIRI DUHOVNA PUTOVANJA Dimitrije Savić 85.000,00 17.761,00

  44 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o ARISTOTEL: METEOROLOGIKA Dimitrije Savić 90.000,00 28.842,00

  45 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o UVODI U FILOZOFIJU BRANKA DESPOTA (2002/03) TOM XIX Dimitrije Savić 90.000,00 25.542,00

  46 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o DESPOTOVA PREDAVANJA (2003/04): NESPORAZUMI SUVREMENE

  FILOZOFIJE Dimitrije Savić 85.000,00 23.760,00

  47 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o DESPOTOVA PREDAVANJA (1990/91): SCHOPENHAUER / WITTGENSTEIN Dimitrije Savić 70.000,00 22.572,00

  48 DEMETRA - IZDAVAŠTVO d.o.o PODNOSITI BITAK SVIJETA - ONTOLOGIJA PRAVA I DRŽAVE Rok Svetlič 80.000,00 15.058,00

  49 Despot infinitus d.o.o. Zagreb 1914.-1918. Grad i stanovnici u Velikom ratu Marko Vukičević 60.000,00 44.352,00

  50 Despot infinitus d.o.o. Čaruga - životopis slavonskoga razbojnika Jovana Stanisavljevića 1897.-1925. Vlatko Smiljanić 35.000,00 20.493,00

  51 Despot infinitus d.o.o. Špijuni i tajne službe u Prvome svjetskom ratu Vojislav Maksimović 35.000,00 21.347,00

  52 Despot infinitus d.o.o. Vanjska politika Njemačkog Carstva 1871.-1890. Tomislav Kardum 20.000,00 7.514,00

  53 Despot infinitus d.o.o. Hrvatska legija - 369. pojačana (hrvatska) pješačka pukovnija na Istočnom bojištu 1941.-

  1943. Jason Mark, Amir Obhođaš 45.000,00 44.895,00

  54 Despot infinitus d.o.o. Nacionalna sigurnost - prognoziranje ugroza Mirko Bilandžić 30.000,00 22.770,00

  55 Despot infinitus d.o.o. Feldmaršal Svetozar Borojević Danijel Tatić 45.000,00 18.176,00

  56 Despot infinitus d.o.o. Etiopski rat i fašizam u Istri 1935.-1941. David Orlović 30.000,00 11.761,00

  57 Despot infinitus d.o.o. Pomorski rat na Jadranu 1914.-1918. Zvonimir Freivogel 40.000,00 11.583,00

  58 Despot infinitus d.o.o. Galicija 1914. - Pravi rat. Hrvati i sudbonosna bitka Austro-Ugarske Monarhije Filip Katanić 35.000,00 12.741,00

  59 Despot infinitus d.o.o. Lovstvo u Slavonskom Kobašu Josip Jagodar 35.000,00 13.900,00

  60 Despot infinitus d.o.o. NDH u Srbiji: ustaški režim u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici (travanj - rujan

  1941.) Milutin Živković 45.000,00 24.592,00

  61 Disput O MONARHIJAMA ILI VLADAR (De Principatibus) Niccolo Machiavelli, Damir Grubiša, Dragutin

  Lalović 33.264,00 16.216,00

  62 Disput RUSKA KNJIŽEVNOST OD 11. DO 21. STOLJEĆA. Analize i ogledi Josip Užarević 65.862,00 49.896,00

  63 Disput Dosjetka i njezin odnos prema nesvjesnomu (Der Witz und seine Beziehung zum

  Unbewussten) Sigmund Freud, Ivan Marković 19.219,00 11.840,00

  64 Disput LELEK TRANZICIJE. Hrvatska književnost, kultura i mediji u tranzicijskom razdoblju Igor Gajin 48.177,00 29.981,00

  65 Disput UVOD U DOSJETKU ZA JEZIKOSLOVCE Ivan Marković 38.808,00 23.909,00

  66 Disput VARIJACIJE. Promjena u modernitetu, jeziku, književnosti i kulturi Aleksandar Mijatović 27.720,00 17.078,00

  67 Disput TEORIJA FILMA. Uvod (Film Theory: An Introduction) Robert Stam 31.315,00 19.487,00

  68 Dominović d.o.o. Opuscoli riguardanti la storia degli uomini illustri di Spalato, edi parecchi altri Dalmati Andrija Ciccarelli 35.000,00 6.683,00

  69 Dominović d.o.o. Dalmatia andMontenegro, with a journey to Mostar in Herzegovina, and remarks on the

  slavonic nations; the h