SUKAN & KANAK-KANAK

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  1/13

  SUKAN & KANAK-

  KANAKNURHAYATIANIM BINTI ABDUL RAHMANPJM 3172

  PSIKOSOSIAL SUKAN

  PENSYARAH : EN.KAMALULARIFIN BIN MUHAMED

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  2/13

  SELAMAT MENONTON

  VIDEO 1

  VIDEO 2

  Apaa! p"#$"%aa '()"* 1 & 2 +

  http://d/2016%20pismp/psikologi/Pelanggaran%20Paling%20banyak%20dlm%20sepak%20bola.mp4http://d/2016%20pismp/psikologi/KANAK%20KANAK%20DI%20KAMPUNG%20BERMAIN%20BOLA%20DALAM%20SAWAH%20PADI.mp4http://d/2016%20pismp/psikologi/KANAK%20KANAK%20DI%20KAMPUNG%20BERMAIN%20BOLA%20DALAM%20SAWAH%20PADI.mp4http://d/2016%20pismp/psikologi/Pelanggaran%20Paling%20banyak%20dlm%20sepak%20bola.mp4
 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  3/13

  Kaa , aa

  D( "a# $/)a a0a/ aa "(

  B"/ apa( $a(! )a 0()a

  $*"! $/a0 "p/0/a )"a")(#(

  Ba4( , 5 0a!/ 6aa8

  7 , 12 0a!/ 6p"#0!a )aa!(#8 6(( 0a!/8

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  4/13

  P"#/aa S/a Kaa-aaT"#aa

  Pa)a aa a$a) " 29 :a0('(0( %(a "$(! "#ap

  )aa "$aa(a"!()/pa aa-aa

  $(aa

  S/a )a p"#a(a)((;a0a "a#a //

  - Sp*0a

  - T()a $"#0#/0/#

  - T(a)a p"($a0a *#)"aa

  Pa)a " 2 a$a) " 29 :p"#a(a "$"#(a/a aa-aa

  "pa)a /a 0"#aa

  -p"#/aa /a0"#aa aa-aa)a#( a0/ 0(0( " p#*#a

  a0(!a /0/ p"$aa(/a

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  5/13

  K"a Kaa-aa 0"#($a0 )aa/a 0"#aa

  "a p*(0(;

  K"!()/pa 4a (!a0

  p"/a /0/ $"a

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  6/13

  P/a Kaa-aa "$/#(S/a

  S"*a!

  L"" 4a

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  7/13

  P")"a0a "a0(!aa-aa P/

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  8/13

  P"#*aa S/a )aKaa-aa

  Baa(aaa! ;a0*#

  *(a"p"a#/

  !(p"aaa

  aa-aa)aa /a0"#aa+

  Apaa!!/$/a"/a#a)(a()"a

  p"#a(0a

  /a0"#aa+

  B(aa!aa-

  aa$"#")(a

  /0//a

  0"#aa+

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  9/13

  >a)aa P"#/$a!aS/a Kaa-aa

  Ba)aS/a

  J/#/a0(!

  I$/

  $apa

  Paa#"(!a0

  a

  La0(!a/a

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  10/13

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  11/13

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  12/13

  P#*#a p"$a/a )a#(pa)aMSN

  Program Penggalakkan Sukan (PPS) p#*#a p"aaa 4a "/)a!a

  p#*" p"a#(a $aa0-$aa0 $a#/ )a

  "a#a 0()a a/ aa "/aaa( 0apa p"4"#0aa a0"0.

  A0"0 4a )($"#( "/0aaa )aa

  p#*#a (aa! )aa (/a 7 !(a1? 0a!/ )a "#"a aa "

 • 7/26/2019 SUKAN & KANAK-KANAK

  13/13

  S"(a T"#(a Ka(!