of 6 /6

Pertumbuhan kanak kanak

Embed Size (px)

Text of Pertumbuhan kanak kanak

Konsep Asas Perkembangan Kanak-Kanak

Pertumbuhan Kanak-Kanak

Konsep Asas Pertumbuhan kanak-kanak

Karl E. Garrison : Perkembangan individu dalam bentuk saiz badan iaitu perubahan otot, tulang, kulit, rambut dan kelenjar.

Atan Long : Perubahan yang dapat diukur dari satu peringkat ke satu peringkat yang lain dari semasa ke semasa.

D.S Wright & Ann Taylor : Pertambahan dalam pelbagai sifat luaran seseorang (sifat jasmani saiz, tinggi, berat badan dan lain-lain).

Pertumbuhan ialah: Perubahan bersifat kuantitatif (perubahan saiz dan struktur dalam aspek fizikal, mental untuk mencapai kemuncak bila individu matang.)

Kuantiti perubahan dapat dilihat dengan nyata atau dapat diukur berdasarkan peringkat-peringkat pertumbuhan melalui teknik antropometrik.

Porter merumuskan bahawa kadar pertumbuhan fizikal adalah pengasas perihal maju atau lembabnya seseorg kanak-kanak, tetapi pendapat ini ditentang oleh Franz Voaf.Faktor-faktor mempengaruhi pertumbuhan manusia ialah: Potensi yang diwarisi (baka).Keadaan kesihatan ibu semasa proses kehamilan. Kadar pertumbuhan sebelum lahir. Ada atau tidak ada trauma sebelum lahir. Pemakanan dan keperluan badan lain dapat dijaga. Ada atau tidak kecacatan fizikal. Kemudahan perubatan dan kesihatan. Keadaan hidup satu budaya atau kebudayaan masyarakat.

Suatu proses yang lengkap dan sempurna.

Perubahan dapat diukur dan dilihat dengan jelas.

Pertumbuhan seseorang mengikut proses kematangan.

Peringkat pertumbuhan adalah sama bagi semua individu tetapi kadar berlainan.

Ciri-ciri Pertumbuhan:

Suatu keutuhan dan fenomena pertumbuhan serta perubahan itu berterusan dan berkualiti.