44
[KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS] J43404 / J43886 1.0 PENGENALAN 1.1 DEFINISI PENDIDIKAN KHAS Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid khas.Pengajaran dan pembelajaran program ini menggunakan teknik yang bersesuaian dengan murid-murid khas.Ini termasuklah dengan menggunakan sumber dan peralatan khas untuk membantu pembelajaran murid-murid khas. Munurut Hallahan dan Kauffman(2006):Pendidikan Khas didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas.Gargiulo (2003) pula menyatakan Pendidikan Khas merupakan program pengajaran khusus yang di reka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar biasa.ia mungkn memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus.Friend(2005) menyatakan pendidikan Khas adalah pengajaran yang di reka bentuk khusus bagi memenuhi keperluan kanak-kanak kurang upaya.Pengajaran ini mungkin Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 1

KANAK-KANAK AUTISME

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ssssssssxxxx

Citation preview

Page 1: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

1.0 PENGENALAN

1.1 DEFINISI PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan Khas bererti program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai

keperluan murid-murid khas.Pengajaran dan pembelajaran program ini menggunakan

teknik yang bersesuaian dengan murid-murid khas.Ini termasuklah dengan menggunakan

sumber dan peralatan khas untuk membantu pembelajaran murid-murid khas.

Munurut Hallahan dan Kauffman(2006):Pendidikan Khas didefinisikan sebagai

satu bentuk pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak

berkeperluan khas.Gargiulo (2003) pula menyatakan Pendidikan Khas merupakan

program pengajaran khusus yang di reka bentuk bagi memenuhi keperluan pelajar luar

biasa.ia mungkn memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran

khusus.Friend(2005) menyatakan pendidikan Khas adalah pengajaran yang di reka bentuk

khusus bagi memenuhi keperluan kanak-kanak kurang upaya.Pengajaran ini mungkin

dikelolakan dalam bilik darjah, di rumah, di hospital atau di institusi

lain.Mansor(2005)Program Pendidikan Khas di Malaysia merupakan satu usaha yang

berterusan menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai seorang yang

berkemahiran, berhaluan,berupaya, beriman,berdikari,mampu merancang dan

menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sebagai seorang individu dan ahli

masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 1

Page 2: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

1.2 DEFINISI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak Khas ialah gelaran yang diberi kepada kanak-kanak yang

memerlukan keperluan khas yang juga disebut sebagai kanak-kanak istimewa, kanak-

kanak kurang upaya ataupun kanak-kanak cacat.Istilah kanak-kanak cacat tidak lagi

digunakan pada masa kini atas faktor sensitiviti.Kanak-kanak khas didefinisikan sebagai

kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak biasa dalam aspek ciri-ciri

mental,keupayaan sensori,keupayaan komunikasi, tingkahlaku sosial, ataupun ciri-ciri

fizikal.Perbezaan-perbezaan ini adalah mencapai tahap yang mana kanak-kanak

memerlukan modifikasi dalam aktiviti-aktiviti sekolah ataupun perkhidmatan pendidikan

khas bagi membolehkannya berkembang pada kapasiti maksimum.Menurut Kirk(1989),

kanak-kanak hanya dianggap sebagai kanak-kanak khas apabila terdapat keperluan bagi

mengubahsuai program pendidikan.Oleh yang demikian, bantuan yang disediakan oleh

sekolah untuk kanak-kanak yang berbeza norma ini digelar pendidikan khas.Pendidikan

khas adalah pengajaran yang direkabentuk bagi memenuhi keperluan pendidikan murid

berkeperluan khas.Pendidikan ini dirancang secara teliti bagi membantu murid keperluan

khas bagi mencapai tahap pendidikan tinggi dan kejayaan hidup yang memuaskan.

Menyambut kelahiran anak yang sihat dan sempurna anggotanya dinanti-nantikan

oleh semua ibu bapa.Banyak ibu bapa seolah-olah hilang akal ketika menyambut kelahiran

baharu yang dilabel sebagai Orang Kurang Upaya.Menurut Simon Olshansky(1976)

dalam bukunya Child Devlopment, ibu bapa akan mengalami kesedihan yang sangat

mendalam sehingga tidak dapat menerima kenyataan bahawa bayi itu tidak memenuhi

kriteria yang diharapkan iaitu anak yang normal seperti orang lain.Walau bagaimanapun,

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 2

Page 3: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

reaksi ibu bapa akan semakin berubah kepada reaksi yang bersifat positif terhadap anak

istimewa mereka.

Menurut Eden (1976), ada ibu bapa yang dapat menyesuaikan diri dengan baik

terhadap kehadiran anak istimewa mereka setelah satu jangka masa tertentu.Ibu bapa dapat

menerima kehadiran anak kurang upaya, akan dapat menyesuaikan diri dengan realiti

hidup bahawa anak mereka mempunyai ketidakupayaan. Ibu bapa tersebut akan berusaha

menjalani pemulihan sebagai kesinambungan dan sentiasa menaruh harapan terhadap

perkembangan anak-anak mereka (Ashman & Elkin 1998).

Orang Kurang Upaya (OKU) ialah oarng yang mengalami keterbatasan

mobilitinya merujuk kepada jenis kecacatannya sama ada fizikal (anggota), mental

(ringan, sederhana atau berat), penglihatan dan pedengaran.Tujuan istilah OKU ini

diketengahkan adalah bagi mengelakkan sebutan orang cacat yang bermaksud melabelkan

orang itu cacat daripada semua aspek (Hashim Omar 1991).

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil langkah untuk membela

nasib golongan ini dengan menyediakan perkhidmatan pendidikan untuk muris-murid

pemulihan khas dan berkeperluan khas yang mempunyai masalah penglihatan,

pendengaran dan bermasalah pembelajaran.Kategori kanak-kanak bermasalah

pembelajaran di bawah tanggung jawab Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti

sindrom Down, Autisme ringan, Attention Deficit Hyperaktif Disorder, terencat akal

minimum termasuklah masalah mental Carebral Palsy, bermasalah pembelajaran spesifik

seperti Disleksia. Pendidikan yang diberi menekankan kepada perkembangan jasmani,

emosi, rohani dan intelek selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Namun begitu,

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 3

Page 4: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

pendidikan yang diberikan mestilah setaraf dengan kemampuan yang mereka miliki

(Mohd Dan, 2007).

2.0 Autisme

Autisme merupakan istilah yang mungkin untuk sesetengah orang hanya

memahami sebagai tanda. Namun, bagi sebahagian orang lagi, terutama para ibu bapa

yang mempunyai anak pengidap autism, istilah itu sudah tidak asing lagi. Para

professional yang membuat kajian dalam bidang perkembangan kanak-kanak telah

membuat penyelidikan tentang autism, psikopatologi, cara pencegahan, dan punca-

puncanya, serta kesannya terhadap perkembangan anak dengan autism di kemudian hari.

2.1Definisi Autisme

Pada masa ini, masalah autism mendapat perhatian, terutama dari ibu bapa. Selain itu,

perasaan bimbang timbul di kalangan ibu-ibu muda yang bakal melahirkan anak. Ini

kerana autism akan dihidapi oleh sesiapa sahaja. Ia tidak memilih perbezaan status sosial-

ekonomi, pendidikan, golongan etnik atau bangsa. Jumlah kes yang dilaporkan cenderung

meningkat dari tahun ke tahun.

Autisme bermula sejak awal 20 masihi lagi. Perkataan autism berasal daripada perkataan

bahasa Greek iaitu ‘autos’ yang bermaksud sendiri. Dalam situasi ini . autos merujuk

kepada seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri.Seorang ahli psikologi dari Harvard

iaitu Leo Kanner telah memeperkenalkan istilah autis pada tahun 1943 berdasarkan

pemerhatian beliau terhadap pengidap autism yang menunjukkan respon yang negatif

dalam berkomunikasi dengan orang lain., pengasingan diri, keadaan yang tidak fleksibal

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 4

Page 5: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

dengan orang lain dan cara komunikasi yang berbeza daripada orang biasa. Hasil kajian,

(Michael Waldman, Sean Nicholson, & Nodir Adilov, 2006), di dalam jurnalnya yang

bertajuk “Does Television cause Autism?” menyatakan bahawa 1 daripada 166 kanak-

kanak di dunia merupakan pengidap autisme.

Menurut Kamus Oxford Advance Leaner Autism ialah a mental condition in which

a person is unable to communicate aform relationship with other. Kamus elektronik

Encarta terbitan Microsoft Coporation pula menyatakan bahawa autism ialah disturbance

in phycological development in which use of language, reaction to stimuli, interpretation

of the world, and the formation of relationships are not fully established and follow

unusual pattern. Maka , dapat disimpulkan di sini, autism merupakan gangguan psikologi

terhadap perkembangan komunikasi, gerakan tubuh badan, sikap, emosi, sosial dan

sentuhan.

Kannar (dalam safari, 2005) mendefinisikan autism sebagai ketidakmampuan

untuk berinteraksi dengan orang lain. Cohen dan Bolton(1999) mendefinisikan Autisme

sebagai keadaan yang mempengaruhi anak membuat mereka tidak dapat membentuk

hubungan sosial atau mengembangkan komunikasi secara noramal.

Menurut Ginanjar(2001), autism adalah gangguan perkembangan yang komplek

disebabkan oleh adanya kerosakan pada otak., sehingga mengakibatkan gangguan

terhadap perkembangan komunikasi, perilaku, kemampuan sosialisasi, kepekaan terhadap

persekitaran dan pembelajaran.Biasanya tanda-tanda akan mula kelihatan ketika anak

berusia 3 tahun ke bawah.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 5

Page 6: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

2.2 Peringkat Autisme

a)Autisme Ringan

Pada tahap ini, anak autism masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun

tidak berlangsung lama. Anak Autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika

dipanggil namanya, menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi pun

masih boleh dilakukan secara dua arah meskipun hanya sesekali. Tindakan –tindakan yang

dilakukan seperti memukulkan kepalanya sendiri, menggigit kuku, gerakan tangan yang

sterotipik dan sebagainya. Masih boleh dikendalikan dan dikawal dengan mudah.

b)Autisme sedang

Pada tahap ini, anak autism masih menunjukkan sedikit kontek mata, namun ia

tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Tindakan agresif atau hiperaktif,

menyakiti diri sendiri, acuh dan gangguan motorik yang stereotipik cenderung agak untuk

dikendalikan tetapi masih boleh diusahakan.

c)Autisme Berat

Pada tahap ini, anak autism menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak

terkendali. Biasanya anak autism memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang-

ulang dan terus-menerus tanpa berhenti-henti. Ketika orang tua berusaha mencegah,

namun anak tidak memberi respondan tetap melakukan, bahkan kondisi berada

dipelukkan orang tuanya, anak autism tetap memukul-mukul kepalanya. Ia akan berhenti

setelah mereka rasa keletihan kemudian langsung tertidur.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 6

Page 7: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

2.3 Ciri-Ciri Kanak Autisme

a)Masalah Komunikasi

Seseorang kanak-kanak autism biasanya tidak menunjukkan perkembangan bahasa

seperti kanak-kanak lain. Malahan, tahap kefahaman bahasanya rendah dan tahap

penggunaan bahasanya terbantut. Bahasanya agak ganjil dan sukar difahami. Umpamanya

jika seseorang bertanya ‘sudah makan?’, dia menjawab “sudah makan”. Jika ditanya

“Sudah minum?”, di menjawab “sudah minum”. Dalam istilah Inggeris, ini dinamakan

echolalia. Dia tidak pandai menggunakan bahasa dengan kreatif.

b)Suka Bersendirian

Masalah paling ketara ialah kanak-kanak autism tidak menunjukkan kebolehan

berinteraksi secara spontan dengan orang lain. Dia seolah-olah hidup dalm dunianya

sendiri. Ibunya mendapati sukar untuk menjalinkan kemesraan dengannya kerana dia tidak

suka dibelai, dicium atau dipeluk. Realitinya, kemesraan yang cuba ditunjukkan oleh

ibunya tidak mendapat gerakbalas.Dia berkelakuan seperti kanak-kanak pekak, buta atau

seolah-olah tiada apa yang berlaku. Mereka turut mempunyai tingkah laku yang aneh atau

berlainan daripada kanak-kanak biasa. Kanak-kanak autism biasanya akan leka bermain

sehingga berjam-jam lamanya dengan sesuatu barang yang diminatinya dan akan menjadi

baran jika barang itu diamabil, dialih atau hilang. Kebanyakkan kanak-kanak autisme akan

menunjukkan tinkahlaku yanag bermacam-macam ragam dan pelik seperti menepuk-

nepuk tangan, menjengkit-jengkit kakinya apabila berjalan, memutar-mutar benda seperti

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 7

Page 8: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

tudung botol dan alat-alat permainan seperti mangkuk-mangkuk plastik, serta mengumpul

batu-batu, bermain suis lampu dan sebagainya.

Kebanyakan kanak -kanak autistik menunjukkan ciri -ciri perkembangan

bahasa dan sosial yang terbantut sebelum menjangkau usia tiga tahun. Dalam satu kajian,

didapati hampir 30 peratus kanak-kanak autistik mempunyai tahap intelek yang normal.

Ibu bapa kanak -kanak yang terlibat sering mengadu bahawa sejak peringkat bayi lagi,

anak mereka tidak suka didukung atau dibelai dan gemar dibiarkan bersendirian. Bayi

yang berusia tiga bulan biasanya sudah mula mesra dengan ibunya tetapi ini jarang-jarang

dirasai atau dinikmati oleh ibu -ibu yang mempunyai anak-anak autistik. Bayi-bayi dari

usia sembilan bulan ke atas sudah gemar mengikut-ikut perkataan yang dilafazkan oleh

ibu mereka tetapi kanak-kanak autistik jarang berbuat demikian. Ada sekumpulan kanak-

kanak autistik yang didapati normal perkembangan mereka tetapi mula menunjukkan ciri-

ciri autistik menjelang usia tiga tahun. Mereka dikatakan sudah boleh bercakap seperti

kanak-kanak lain tetapi kebolehan ini kemudian hilang sama sekali.

Berdasarkan masalah utama di atas, ternyata hampir 70 peratus kanak-kanak

autisme ada masalah terencat akal pada tahap berbeza. Ini sebabnya proses pembelajaran

mereka lebih lambat, ada masalah berinteraksi, berkomunikasi dan tingkah laku.

Kekurangan dialami kanak-kanak ini menyebabkan mereka tidak faham perasaan orang

lain, tiada usaha menggembirakan orang lain dan tidak pandai berinteraksi secara spontan.

Individu autistik sukar memahami keadaan persekitaran yang menyebabkan mereka sukar

terbabit secara langsung apabila berbual-bual. Hakikatnya, tingkah laku yang suka

mencederakan diri menandakan autisme teruk. Biasanya ia berlaku jika IQ kanak-kanak

berkenaan kurang daripada 20. Bagaimanapun ia boleh dibantu dengan pengambilan ubat

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 8

Page 9: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

anti kemurungan. Kebiasaannya, kanak-kanak autisme memilih satu bahasa pertuturan.

Jika selesa berbahasa Inggeris, mereka bertutur dalam bahasa berkenaan dengan sesiapa

juga dan ibu bapa disaran menggunakan bahasa pilihan anak ketika berinteraksi dengan

mereka. Ini penting dalam mewujudkan interaksi dengan kanak-kanak autism dan

memudahkan komunikasi ketika mereka berada bersama masyarakat.

c) Mempunyai masalah dalam pemikiran dan perlakuan

  Kanak-kanak autistik suka melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu

menerima perubahan. Mereka mudah terganggu jika disuruh melakukan perubahan serta

sering menunjukkan minat pelik, contohnya terhadap peta, peralatan elektronik atau roda

kereta mainan berpusing. Mereka juga sangat sensitif terhadap rasa, bau dan bunyi.

Contohnya mereka berasa terganggu apabila mendengar bunyi mesin pengisar dan

menunjukkan perlakuan di luar kawalan. Mereka sentiasa bergerak dan sering

menunjukkan pergerakan yang pelik dan serta melakukannya berulang-ulang.

 d) Masalah tingkah laku

Masalah tingkah laku kanak-kanak autistik boleh dikategorikan kepada empat jenis iaitu;

i. Suka mengasingkan diri.

Kanak-kanak autistik dalam kategori ini biasanya menunjukkan kekecewaan yang

terlampau dengan tindak balas yang negatif seperti mengamuk, marah-marah, agresif

(yang tidak ditujukan kepada sesiapa) atau perlakuan yang merosakkan seperti

mencederakan diri. Justifikasi kepada orang lain akan menimbulkan kebimbangan akan

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 9

Page 10: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

dicederakan oleh kanak-kanak autistik walaupun secara lahiriahnya mereka tidak berniat

untuk mencederakan sesiapa.

ii.  Kumpulan pasif

Kanak-kanak dalam kategori ini agak bermasalah kerana kebiasaannya tidak memahami

keadaan semasa dan tidak boleh membezakan keadaan baik dan buruk. Jadi mereka

biasanya terbabit dalam masalah yang dicetuskan orang lain. Dalam konteks ini, tingkah

laku mereka bersandarkan apa yang mereka lakukan tanpa mengira apa yang berlaku di

sekeliling mereka. Ironinya, mereka lebih senang berada dalam persekitaran mereka.

iii. Tidak tahu bersosial

Oleh sebab kanak-kanak kategori ini hidup dengan dunianya sendiri menjadikan dirinya

tidak tahu bersosial dengan rakan lain. Paling ketara kanak-kanak ini tidak yakin dengan

kemampuan dirinya untuk berinteraksi dengan orang lain.

iv. Aktif tetapi berperangai pelik

Kanak-kanak autistik jenis ini suka mendapatkan perhatian orang lain dan biasanya

mereka diejek atau dibuli kanak-kanak lain. Kanak-kanak tidak kisah diejek atau dibuli,

tetap dengan sikapnya seolah-olah dia tidak mempunyai perasaan.

 3.0 Ciri sampingan kanak-kanak Autisme

Kanak-kanak autistik menghadapi masalah untuk berkomunikasi, menjalin

hubungan sosial dan berfikir secara kreatif.Pada peringkat bayi, anak autistik tidak peduli

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 10

Page 11: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

sama ada dipeluk atau tidak oleh ibu bapanya. Mereka hidup di dalam dunia mereka

sendiri. Malahan, pada peringkat awal kanak-kanak, mereka akan mengasingkan diri serta

menunjukkan reaksi yang agresif ketika dipegang, disentuh dan dipeluk. Mereka tidak

suka senyum dan bertentang mata ketika berkomunikasi. Jika sakit, luka atau duka, anak

autistik tidak akan meluahkan masalah untuk mengurangkan ketidakselesaan. Ini bererti

jarang adanya ekspresi perasaan muka dalam pertuturan. Mereka suka berseorangan, tidak

suka menjalinkan hubungan dengan orang lain dan hidup dalam dunianya sendiri. Mereka

mempunyai suatu corak komunikasi yang digelar ‘echolalia’, iaitu suka mengulangi

percakapan orang lain. Selain itu, mereka sanggup menggunakan masa yang panjang

untuk mengulangi sesuatu perbuatan seperti memusingkan badan dalam bulatan, melambai

tangan di depan mata sendiri atau menggigit kuku.

Malah terdapat masalah sampingan yang lain melibatkan anggota keluarga yang

lain iaitu timbulnya kebimbangan antara anggota keluarga untuk membawa anak-anak

autisme ini keluar. Ironinya, peluang untuk melawat sahabat-handai atau berekreasi sukar

diperoleh kerana tumpuan perlu diberikan kepada anak autistik mereka. Aktiviti-aktiviti

seperti membeli belah, bersiar -siar pada hari cuti dan sebagainya mungkin sentiasa

diselubungi oleh perasaan khuatir kalau -kalau anak mereka bertindak di luar kawalan.

Dalam pada itu, kanak-kanak autistik perlu diberikan banyak perhatian untuk

memastikan agar keperluan mereka dipenuhi dan supaya mereka tidak menjadi bahan

ejekan orang lain serta terdedah pada keadaan yang boleh membahayakan keselamatan. Ini

sering menyebabkan ibu bapa yang terlibat mengalami ketegangan jiwa. Selalunya,

mereka sukar mendapat bantuan orang lain untuk menjaga anak mereka terutamanya di

saat -saat yang memerlukan. Lebih menyukarkan lagi jika anak sering berkelakuan ganas

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 11

Page 12: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

terhadap adik -beradiknya dan menyulitkan keluarga . Keadaan ini boleh menggugat

kesihatan mereka.

Sudah pastinya adik-beradik kepada kanak-kanak autistik mungkin juga tidak

terlepas daripada masalah emosi. Malah, ada yang berasa malu untuk mempelawa kawan -

kawan datang ke rumah. Mereka juga mungkin berasa diketepikan oleh ibu bapa kerana

perhatian sering tertumpu kepada adik autistik mereka. Jiran -jiran yang tidak faham akan

keadaan ini mungkin akan menjauhkan diri daripada keluarga berkenaan. Sememangnya

ada juga jiran yang mengambil berat dengan keluarga kanaka-kanak autistik dengan

memberi komen yang membina agar mereka kuat dalam menghadapi anak-anak yang

berkeperluan khas malah ada juga yang mengambil kesempatan dengan mengejek kanak-

kanak tersebut. Realitinya inilah yang berlaku kepada mereka sehingga mereka malu

untuk berhadapan dengan dunia luar.

Ketegangan mungkin berlaku antara pasangan suami-isteri dalam usaha mereka

mencari jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sehingga boleh menggugat

kestabilan rumah tangga mereka. Tetapi , apa yang menarik sekali ialah kebanyakan

pasangan yang mempunyai anak -anak yang autistik, terencat akal , spastik, pekak dan

sebagainya tetap mempunyai ikatan perkhawinan yang kukuh. Dalam konteks ini, ibu

bapa amnya perlu ada rasa tanggungjawab serta perasaan kasih terhadap anak mereka

mengatasi segala-galanya dan masalah-masalah yang dihadapi tidak dibiarkan menggugat

kestabilan rumah-tangga mereka.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 12

Page 13: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

Malahan, cara mendidik dan mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat

daripada penjagaan kanak-kanak autistik tentu sekali berbeza antara satu keluarga dengan

keluarga yang lain. Kanak-kanak itu sendiri mungkin mempunyai kemahiran atau bakat

yang tertentu. Terdapat juga kanak-kanak autistik yang berbakat dalam bidang muzik atau

matematik serta bijak menyusun jigsaw-puzzles serta menggunakan komputer atau mesin

taip. Oleh sebab itu, penilaian terhadap kanak-kanak autistik perlu merangkumi aspek-

aspek riwayatnya yang terperinci, pemeriksaan fizikalnya yang teliti serta penilaian

keupayaan intelek dan sosialnya. Kelemahan- kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang ada

pada dirinya perlulah dikenal pasti.

3.0 KAJIAN KES

Kajian kami bermula pada 1 Oktober 2012 hinggalah 31 Oktober 2012.Kajian

yang kami lakukan ialah di sekolah SK Taman Seri Gombak. Sekolah tersebut mempunyai

kelas murid-murid normal dan juga kelas murid berkeperluan khas ataupun masalah

pembelajaraan.Sekolah tersebut mempunyai seramai 13 orang guru pendidikan khas dan 7

orang pembantu pengurusan murid(PPM) serta 81 orang murid yang mempunyai pelbagai

jenis ketidakupayaan sebagai contoh, Sindrom Down,Autisme,Disleksia dan Masalah

Pembelajaran.Selebihnya pelajar yang diinklusifkan separa .

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 13

Page 14: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

3.1 PROFIL DAN LATAR BELAKANG SUBJEK

1. Nama : FATHIMAH BINTI KHALID

2. Jantina : PEREMPUAN

3. Bangsa : MELAYU

4. Agama : ISLAM

5. Tarikh Lahir : 14 OKTOBER 2005

6. No.Surat Beranak : BP12498

7. Bil.Adik Beradik : 3 ORANG

8. Anak Ke : 2

9. Nama Bapa : KHALID BIN HJ ZAKARIA

10. Pekerjaan Bapa : -

11. Nama Ibu : NOREHA BINTI MOHD NOH

12. Pekerjaan Ibu : SURIRUMAH

13. Alamat Rumah : 12 JLN SM 11, TAMAN SUNWAY BATU

CAVES, 68100, BATU CAVES, SELANGOR.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 14

Page 15: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

3.2 TUJUAN KAJIAN

Kajian yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengenal pasti apakah jenis-jenis

ketidakupayaan kanak-kanak tersebut.Sebelum menjalankan kajian kami telah

menyediakan senarai semak atau instrumen diagnostik mengenai ketidakupayaan –

ketidakupayaan tertentu bagi mengetahui apakah ketidakupayaan murid tersebut iaitu

Autisme.Apakah ciri-ciri yang boleh dikatakan seseorang itu mempunyai masalah

autisme. .Setelah mengenalpasti ciri-ciri yang dimiliki, seseorang itu akan dikenalpasti

apakah jenis ketidakupayaan yang dialami.

Selain itu, kajian dijalankan adalah untuk menilai sejauh mana tahap pencapaian

seseorang kanak-kanak itu.Penilaian pencapaian ini dapat dilihat melalui aktiviti-aktiviti

latihan yang telah diberikan oleh guru-guru.Penilaian pencapaian yang dijalankan

membolehkan guru-guru menilai kebolehan seseorang murid dan mengetahui kelemahan

serta kekuatan murid. Ini penting bagi guru-guru untuk membolehkan guru-guru

menyediakan Rancangan Pendidikan Individu(RPI) yang sesuai.

Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk menilai tingkah laku, mental dan emosi

kanak-kanak yang berkeperluan khas.Sebagai yang kita ketahui mereka mempunyai sifat

dan sikap yang berbeza dengan murid-murid normal yang lain.Maklumat yang diperolehi

dapat membantu sseorang guru itu untuk menyelidik dan menyelesaikan masalah

tingkahlaku, emosi dan mental kanak-kanak berkeperluan khas.Hal ini kerana, masalah-

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 15

Page 16: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

masalah ini memerlukan cara penyelesaian yang bersesuaian dengan keadaan sebenar

murid-murid khas.

3.3 KAEDAH KAJIAN(LAMPIRAN 1)

Dalam kajian yang telah kami jalankan, terdapat beberapa kaedah yang telah kami

gunakan.Kaedah-kaedah ini dapat membantu kami dalam menjalankan kajian serta

melengkapkan laporan ini. Di sini kami telah menggunakan 3 kaedah iaitu:

Pertama, kaedah temubual.Kami telah menemubual beberapa orang guru

pendidikan khas dan Pembantu Pengurusan Murid(PPM) bagi mengetahui dengan lebih

lanjut mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh murid yang dikaji.Selain itu, kami

juga sempat menemubual bapa murid berkenaan yang mana bapanya merupakan Ahli

Jawatankuasa Persatuan Ibu bapa dan Guru bagi Kelas Pendidikan Khas.Namun begitu,

apa yang kami dapati guru-guru lebih mengetahui masalah murid tersebut. Tambahan

pula, guru mempunyai lebih banyak pengalaman dalam bidang pendidikan khas

ini.Berdasarkan temubual yang telah dijalankan, kami dapati banyak maklumat yang

diperoleh dan mudah untuk difahami.

Kedua, kami telah menggunakan kaedah soal selidik.Soal selidik telah diedarkan

kepada guru-guru pendidikan khas di sekolah tersebut bagi mengisi maklumat-maklumat

yang berkaitan dengan murid yang dikaji.Ini memudahkan lagi tugasan kami untuk

menganalisis serta mengenal pasti apakah jenis ketidakupayaan yang dialami oleh murid

tersebut.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 16

Page 17: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

Ketiga, kami telah melakukan kaedah pemerhatian.Pemerhatian telah dilakukan

dengan melihat segala perbuatan atau tingkahlaku murid yang dikaji.Pemerhatian yang

dilakukan adalah untuk mengenal pasti sama ada murid tersebut bergaul dengan orang lain

ataupun tidak.Melalui kaedah ini juga kita dapat melihat kelima-lima aspek perkembangan

murid yang dikaji.Aspek yang dimaksudkan ialah kognitif, kemahiran komunikasi,

kemahiran motor, sosial , emosi dan pengurusan dirinya.

3.4 PENILAIAN PENGESANAN

Langkah pertama yang kami jalankan ialah mengenal pasti apakah jenis

ketidakupayaan Subjek . Jadi untuk mengenal pasti kami telah menggunakan penilaian

pengesanan.Sebagaimana yang diketahui, penilaian pengesanan merupakan penilaian yang

tidak formal yang dilakukan dengan cara pemerhatian.Melalui pemerhatian tersebut, kita

dapat menyenaraikan tingkah laku serta tanda-tanda ketidakupayaannya. Sewaktu kali

pertama melihat Subjek, kami berpendapat Subjek bermasalah Autisme. Jadi, untuk

meneguhkan lagi pendapat, kami telah menggunakan senarai semak yang berkaitan

dengan ciri-ciri masalah autisme.

Terdapat beberapa kategori yang dicirikan sebagai Autisme iaitu tidak mampu

bersosial, tidak boleh bertutur dan berkomunikasi, mempunyai masalah dalam pemikiran

dan perlakuan serta masalah tingkah laku. Setelah menjalankan pengesanan terhadap

subjek didapati subjek menunjukkan perlakuan sangat berbeza daripada normal seperti

tidak menghiraukan orang lain pada waktu mula berjumpa dengannya, tidak suka

bersentuhan (tidak mahu dipeluk atau dipegang) , tidak berminat dalam permainan yang

perlu menggunakan imaginasi, tidak boleh berkomunikasi dengan baik dan mempunyai

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 17

Page 18: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

masalah bercakap dan memahami percakapan orang. Di samping itu, subjek juga suka

melakukan perkara sama (berulang) dan tidak mahu menerima perubahan dan tidak boleh

duduk diam.

Jadi kesimpulannya, penilaian pengesanan yang telah dijalankan ke atas Subjek

mendapati bahawa dia mempunyai ciri-ciri seorang yang bermasalah Autisme. Ini

dikukuhkan lagi dengan laporan perubatan yang telah dijalankan oleh Pegawai Perubatan

dan Kesihatan Hospital Selayang pada tarikh 8 Februari 2011 oleh Dr Nurulwafa Binti

Hussain(lihat lampiran).

3.5 PENILAIAN PERKEMBANGAN

Penilaian perkembangan merupakan perubahan secara kuantitatif yang berlaku

secara berterusan sejak lahir hinggalah ke akhir hayat seseorang dan ianya dipengaruhi

oleh faktor baka dan persekitaran.Penilaian perkembangan dijalankan bagi menilai 5 tahap

perkembangan seseorang kanak-kanak atau murid-murid dari segi kognitif,

social,emosi,,motor,yang terdiri daripada motor halus dan kasar, bahasa dan

komunikasi.Sekiranya seseorang kanak-kanak atau individu itu tidak berupaya

berkembang secara normal, guru-guru boleh serta harus menjalankan proses intervensi

awal untuk membantu kanak-kanak tersebut berkembang mengikut tahap umurnya

walaupun tidak sepenuhnya.

4.0 CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS YANG DIPILIH.

Berdasarkan kajian kes yang telah dilakukan,kanak-kanak yang dikenali sebagai

Subjek merupakan kanak-kanak berkeperluan khas. Subjek merupakan kanak-kanak

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 18

Page 19: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

autism .Subjek dipilih dalam kajian kes ini kerana kanak-kanak autism merupakan kanak-

kanak yang snagat unik. Kanak-kanak berkeperluan khas ini mempunyai tingkah laku

yang berlainan, Namun begitu kanak-kanak autism mempunyai kelebihan dan

keisetimewaan yang tersendiri jika kita berjaya mendorong mereka melakukan sesuatu

yang lebih baik.

Berdasarkan cerita gurunya yang mendapat maklumat daripada ibunya, beliau

menyatakan bahawa pada awalnya Subjek kelihatan seperti kanak-kanak normal lain.

Namun begitu, beliau mula risau apabila anaknya berusia 6 tahun kerana telah diberitahu

oleh guru tadikanya bahawa anaknya berkemungkinan autisme. Akhirnya beliau telah

membawa anaknya melakukan pemeriksaan doktor pada bulan Februari 2011 dan barulah

beliau mengetahui anak beliau merupakan kanak-kanak autisme.

4.1 Fizikal

Subjek adalah merupakan kanak-kanak yang dikategorikan sebagai kanak-kanak

autism. Dari aspek fizikal, kanak-kanak ini mempunyai ciri-ciri fizikal yang kemas dan

menarik. Kanak-kanak ini mempamerkan ciri-ciri kebersihan yang sesuai dengan tahap

umurnya. Tidak seperti kanak-kanak normal yang lain, Subjek didapati lebih suka

bersendirian dan tidak gemar bersosial.

4.2 Komunikasi

Selain itu,ciri-ciri lain yang dapat dilihat pada subjek ialah subjek mempunyai

kebolehan mendengar dan melihat tetapi tidak mengikut norma-norma yang biasa kerana

kadangkala dia seolah-olah tidak memahami apa yang dituturkan dan apa yang

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 19

Page 20: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

dilihat..Dengan kata lain. Subjek dilihat seperti berada dalam dunianya yang tersendiri.

Masalah utama yang dihadapi oleh Subjek ialah kemahiran komunikasi daya ingatan yang

pendek. Hal ini menyebabkan dia gagal memulakan atau melibatkan diri dalam

komunikasi. Ini akan menjadi masalah yang serius juka dibiarkan berterusan. Sekiranya

tidak diberi rawatan ataupun tidak dibantu mempertingkatkan komunikasi, ia akan

menjejaskan kehidupan sosial Subjek pada masa hadapan. Hal ini akan menyebabkan

Subjek merasa tersisih daripada masyarakat normal yang lain.

4.3 Gangguan Deria

Ciri seterusnya ialah gangguan deria ialah tidak suka dipegang atau disentuh. Ciri

ini merupakan ciri yang terdapat pada Subjek berdasarkan pemerhatian yang dibuat.

Sebagai contoh, di dalam kelas matematik Subjek tidak suka disentuh oleh gurunya iaitu

Puan Siti Khadijah.Apabila melihat Subjek hanya mendiamkan diri gurunya tersebut

memegang tangan dan membantu menulis nombor tersebut. Namun begitu, kelihatan

Subjek tidak selesa apabila berbuat demikian.

4.4 Emosi

Selain itu,dari segi emosi subjek mudah berubah-ubah dan sangat sukar untuk

diramal. Subjek akan mengamuk apabila melakukan sesuatu yang tidak disukai

olehnya.Selain itu, dia juga tidak mampu mengawal emosinya daripada menyembunyikan

perasaan suka atau tidak suka kepada seseorang. Perkara tersebut sangat berbeza dengan

perkembangan emosi kanak-kanak normal seusia dengan Subjek yang sudah mampu

mengawal emosinya.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 20

Page 21: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

4.5 Sosial

Dari aspek perkembangan sosial pula, Subjek menjadi handicap apabila

berinteraksi dengan orang lain. Subjek sentiasa menjauhkan diri apabila ada orang hendak

berinteraksi dengannya.Oleh sebab,Subjek suka menyendiri maka Subjek tidak suka

bersosial . Hal in disebabkan Subjek lebih suka atau berminat bercakap mengenai dirinya

berbanding memahami orang lain .

Kesimpulan yang boleh dibuat, ciri-ciri yang didapati pada Subjek sememangnya

menunjukkan bahawa Subjek merupakan murid autism.Oleh itu , subjek perlulah

diberikan perkhidmatan pendidikan yang sesuai untuk dirinya .

5.0 PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN PERKHIDMATAN KHAS YANG

DITERIMA.

5.1 PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DI LUAR.

Subjek mendapat pendidikan di luar iaitu belajar di Maahad Tahfiz At-Tijara, di

mana dalam masa seminggu tiga hari Subjek akan menhadirkan diri ke kelas Pendidikan

Khas dan dua hari lagi ke Maahad Tahfiz At-Tijarah(Seperti lampiran surat kebenaran dan

jadual).

5.2 PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (KELAS KHAS)

Antara aktiviti yang dijalankan ke atas Subjek:-

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 21

Page 22: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

1)Terapi Berkuda

Tempat :Rawang(Jelalang Warisan)

Masa : Setahun 2 kali mengikut kesesuaian. Tujuan : Terapi untuk tulang belakang,Postur badan,Kawalan mental dan

Keseimbangan tubuh badan(Dengan bimbingan guru)

2)Lawatan Sosial

Contoh :

1)Tempat:Petrosains(KLCC)

Tujuan : Komunikasi dan sosial(pendedahan pada persekitaran)

2)Kilang Roti High 5

Tujuan : Memahami aktiviti yang dijalankan(Pengurusan diri)

3)Terapi Air(alat Noodle)

Tempat : Temple Park

Tujuan : Kekuatan pergelangan tangan /Fokus saikomotor mata dan tangan.

Masa : 2 kali setahun (Di bawah bimbingan Carolina Binti Wan Hassan)

4)Terapi Bowling

Tujuan :Lenturan badan , fokus mental dan koordinasi.(Pertama kali diperkenalkan.

5.3 .Rancangan Pendidikan Individu(RPI)(Lampiran 4)

Kanak-kanak Khas seharusnya mempunyai program individunya sendiri.Dalam

program tersebut perlu dimasukkan perancangan dan matlamat yang hendak dicapai oleh

kanak-kanak tersebut(Kauffman dan Hallahan, 2005). Oleh itu sejarah dan perkembangan

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 22

Page 23: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

Rancangan Pendidikan Individu(RPI) bermula di Amerika Syarikat apabila PL 94-142

digubal menjadi satu akta yang dikuatkuasa dari segi perundanganSeterusnya RPI menjadi

panduan dibeberapa buah negara termasuk negara kita Malaysia.dalam melaksanakan RPI

murid-murid Khas perlu mempunyai sekurang-kurangnya lapan komponen seperti:

1)Tahap pencapaian murid yang terkini.

2)Matlamat tahunan atau pencapaian yang diharapkan pada akhir tahun.

3)Objektif jangka pendek dinyatakan dalam bentuk pembelajaran mengikut langkah-

langkah berurutan hingga membawa kepada penguasaan matlamat tahunan

4)Jenis pendidikan Khas yang perlu disediakan oleh murid.

5)Jenis perkhidmatan berkaitan(jika perlu) yang akan disediakan untuk murid.

6)Jangka masa murid akan terlibat di dalam program aliran biasa.

7)Ketetapan tarikh memulakan perkhidmatan dan jangka masa perkhidmatan.

Rancangan Pendidikan Individu bagi subjek contoh bermasalah pembelajaran

(boleh di lihat seperti dalam lampiran). Contoh matlamat jangka panjang untuk Subjek

iaitu boleh menghasilkan perkaitan antara huruf konsonan dan vokal sehingga terhasil

sukukata manakala objektif jangka pendek pula ialah Subjek akan dapat mengenal huruf

dan boleh membeza vokal dan konsonan.Gurunya telah menggunakan pendekatan “flash

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 23

Page 24: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

card’ , menyebut berulang-ulang dan menulis semula.Sehingga Mac 2012 didapati banyak

penambahbaikan perlu dibuat ke atas subjek.

Kesimpulannya Rancangan Pendidikan Individu(RPI) adalah rancangan program

penilaian berterusan untuk seseorang murid dan sebagai teras perancangan pendidikan

dalam program pendidikan khas.

6.0 PENCAPAIAN SUBJEK DALAM BIDANG AKADEMIK, TINGKAH LAKU

PENYESUAIAN, KEMAHIRAN-KEMAHIRAN KHUSUS DAN SEBAGAINYA.

(LAMPIRAN 5)

6.1 Bahasa Melayu

Subjek disifatkan sebagai murid yang berada pada tahap sederhana

IQnya.Walaupun murid ini kategori Autisme , akan tetapi Subjek ini boleh mengikuti

pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan oleh guru.Kekangan yang dihadapi oleh

guru adalah sifat tumpuannya dalam mendalami mahupun menjalankan kerja-kerja

psikomotor.Subjek tetap menjalani pengajaran dan pembelajaran mengikut Rancangan

Pengajaran Individu(RPI)yang disediakan oleh guru.Melalui pemerhatian yang dibuat

mengikut mata pelajaran, Subjek ini boleh mengikuti pembelajaran akan tetapi pada

matapelajaran-matapelajaran tertentu sahaja.Hal ini disebabkan masalah tumpuan yang

dihadapinya.Bagi matapelajaran Bahasa Melayu, Subjek didapati baik dalam penulisan.

Responden dapat membuat penilaian dengan menggunakan bahan maujud dan kad

imbasan, dengan cara menyebut berulang-ulang dan menulis semula. Di dapati dengan

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 24

Page 25: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

cara ini subjek dapat mengikuti pengajaran gurunya dengan baik walaupun kadang-kadang

Subjek tidak dapat memberikan tumpuan.

6.2 Matematik

Seterusnya pemerhatian dibuat terhadap matapelajaran Matematik.Kelas tersebut

mengandungi 6 orang murid .Apa yang dapat diperhatikan guru membuat pendekatan

yang baik dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bagi membolehkan minat

murid untuk belajar.Penggunaan bahan maujud dapat memainkan peranan kepada

pengajaran dan pembelajaran dalam kelas terutamanya murid yang amat memerlukan

perhatian yang lebih daripada seorang guru.Berdasarkan pemerhatian dan temuramah

dengan guru Matematik didapati Subjek boleh mengikuti pengajaran dan pembelajaran

guru dengan baik. Subjek sudah dapat menulis nombor dari 1 hingga 100 dengan baik

dan dapat mengenal nombor-nombor tersebut.Keadaan ini menunjukkan bahawa Subjek

sudah dapat menerima pengajaran dan pembelajaran guru. Gurunya juga menggunakan

pendekatan dua hala yang mampu menarik minat murid.Tambahan pula, guru sentiasa

memastikan murid-muridnya berada dalam keadaan berminat untuk mengikuti

pembelajaran.Cara guru Matematik mendekati murid juga merupakan faktor yang amat

penting bagi mencapai RPI yang dirancang oleh seseorang guru itu.

6.3 Kemahiran Manipulatif

Bagi kemahiran manipulatif pula, melalui temubual secara tidak formal dengan

Subjek didapati bahawa Subjek tidak berminat dalam matapelajaran Pendidikan

Seni..Hasil daripada aktiviti yang dijalankan dalam kelas pendidikan seni didapati,

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 25

Page 26: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

lukisan, tampalan dan sebagainya dilakukan oleh Subjek tidak kemas.Walaupun, Subjek

dapat menguasai kemahiran motor halus dan motor kasar dengan baik contohnya bagi

kemahiran motor kasar Subjek dapat menolak bola, membaling bola, mendakap bola,

menggolek bola dan sebagainya (seperti lampiran) . Bagi kemahiran motor halus pula

didapati Subjek boleh merenyuk kertas, memerah span, mengoyak kertas, menampal kolaj

dan sebagainya(seperti lampiran).Tetapi disebabkan subjek tidak mempunyai minat dalam

pendidikan Seni maka hasil aktiviti Subjek tidak begitu kemas.

6.4 Pengurusan Tingkahlaku

Bagi rekod pengurusan tingkah laku pula, Subjek didapati dapat menguruskan diri

dengan baik seperti kanak-kanak normal yang lain. Sebagai contoh dari segi disiplin diri,

Subjek dapat beratur mengikut keperluan di sesuatu tempat, mematuhi arahan yang

diterima, mematuhi pakaian seragam sekolah, dan dapat memperkenalkan diri sendiri. Jika

dilihat dari segi sosial pula, subjek dapat mengenal rakan-rakan sebaya dalam kelas dan

dapat melafazkan panggilan yang sesuai untuk orang lain.Begitu jika dilihat dari segi

keselamatan didapati subjek dapat menguruskan diri sendiri dengan selamat.Daripada

prestasi pengurusan tingkahlaku Subjek maka dapat memudahkan guru-gurunya untuk

menguruskan subjek di dalam kelas mahupun di luar kelas.

6.5 Muzik

Berdasarkan temubual dengan gurunya didapati Subjek amat berminat dengan

subjek Muzik kerana apabila tiba waktu muzik subjek didapati bersungguh-sungguh

semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan oleh gurunya.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 26

Page 27: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

Oleh itu, dapatlah dilihat di sini perbezaan dan masalah yang dihadapi oleh Subjek

berbanding dengan kanak-kanak normal yang lain. Walaupun Subjek merupakan kanak-

kanak berkeperluan khas , ini tidak bermaksud dia perlu diabaikan. Terdapat beberapa

cadangan intervensi awal yang boleh dibuat untuk Subjek. Intervensi awal yang boleh

dibuat ke atas Subjek contohnya terapi muzik memandangkan subjek suka muzik.Terapi

muzik dapat dilakukan ke atas subjek kerana penggunaan muzik ini membolehkan kedua-

dua bahagian otak menerima pelbagai aspek yang terdapat di dalam muzik iaitu melodi,

pic, ton, ritma, dan lain-lain. Penggunaan terapi muzik dengan aktif dapat memberikan

ketenangan kepada kanak-kanak tersebut kerana kanak-kanak autism. Malah terapi ini

juga, dapat menstimulasikan dan menghiburkan kanak-kanak tersebut kerana kanak-kanak

autism sangat berminat pada muzik yang mempunyai daya tarikan yang luar biasa pada

mereka. Elemen-elemen muzik ini haruslah diterapkan di dalam pengajaran dan

pembelajaran pendidikan khas ini kerana terapi ini secara tidak langsung dapat membantu

kanak-kanak seperti subjek ini menyebut perkataan-perkataan mahupun angka yang diajar

di dalam kelas. Selain itu, kanak-kanak ini juga mampu didisiplinkan melalui muzik.

Kesimpulan berdasarkan pemerhatian,soalselidik dan temubual yang dijalankan

didapati bahawa proses pengajaran yang dijalankan iaitu berdasarkan pelaksanaan dan

keberkesanan Rancangan Pengajaran Individu yang dirancang oleh guru untuk Subjek

telah mencapai objektif pengajaran dengan bantuan dan tunjuk ajar oleh guru.Melalui

laporan ini juga, maka dapat membantu guru-guru untuk menentukan kaedah pengajaran

yang sesuai untuk digunakan dalam proses pengajaran seterusnya kepada Subjek.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 27

Page 28: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

7.0 PENUTUP

Secara kesimpulannya, permasalahan autism ini semakin meningkat dalam

kalangan kanak-kanak. Dengan ini pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Ini

kerana, kanak-kanak autism memerlukan rawatan yang terperinci dan pemeriksaan fizikal

serta penilaian perkembangan intelek dan emosinya. Kaunseling dan intensif diperlukan

untuk meningkatkan kemampuan ibu bapa melatih dan memberi rawatan kepada anak-

anak mereka. Ini memerlukan kesabaran, pengorbanan masa , tenaga dan kewangan.

Kepada guru-guru tindakan dan kaedah yang sesuai hendaklah diaplikasikan dan

direalisasikan bagi mengelakkan kanak-kanak pengidap autism ini daripada berterusan

dengan kepelbagaian masalah yang mereka timbulkan serta dapat mengawal dan

membantu mereka dengan sewajarnya.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 28

Page 29: KANAK-KANAK AUTISME

[ ] J43404 / J43886

.

Kajian Kes Kanak-Kanak Atisme Page 29