14
DRAMA KANAK- KANAK Disediakan oleh : NurNadhirah binti Khairazmy Nur Shafiqah Nadhira bt Ahmad Puad

Drama Kanak Kanak

  • Upload
    nad-nadz

  • View
    2.467

  • Download
    54

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drama

Citation preview

Page 1: Drama Kanak Kanak

DRAMA KANAK-KANAK

Disediakan oleh :NurNadhirah binti Khairazmy

Nur Shafiqah Nadhira bt Ahmad Puad

Page 2: Drama Kanak Kanak

DEFINISI DRAMA

KAMUS DEWAN EDISI KE-4: drama yang dipersembahkan oleh pelakon di atas pentas

Diana Morrone: drama merupakan alat untuk melibatkan murid dan

membuat pembelajaran lebih bermakna

Drama ialah sejenis cereka yang berbentuk lakonan, selalunya dipentaskan.

Drama ialah alat yang unggul untuk membolehkan murid

bertutur dan mengambil bahagian dalam aktiviti yang

dirancang.

Dramatik adalah jenis karangan yang

dipertunjukkan dalan suatu tingkah laku, mimik dan

perbuatan

Drama which is a Greek word meaning to act or to perform.

Drama is referred to an invitation of action

Page 3: Drama Kanak Kanak

Drama berasal daripada  perkataan “dran” (Greek) yang

bermaksud melakukan atau melakonkan

Merupakan gambaran hidup manusia yang dicipta oleh pengarang melalui daya imaginasi, fantasi dan pengalaman hidupnya

Menurut Aristotle, drama ialah peniruan kehidupan, sebuah

cermin budaya dan suatu bayangan kebenaran

Dalam buku The American College Dictionary, drama

didefinisikan sebagai karangan prosa dan puisi yang menyajikan

dialog, pantomin atau cereka yang mengandungi konflik untuk

dipentaskan

Mengikut Oxford Dictionary, drama sebagai komposisi prosa

boleh disesuaikan untuk diaksikan di atas pentas yang ceritanya disampaikan melalui

dialog dan aksi, dan dipersembahkan dengan bantuan

gerak, kostum dan latar hiasan seperti  kehidupan yang sebenar

Page 4: Drama Kanak Kanak

Jenis-jenis Drama

Page 5: Drama Kanak Kanak

JENIS DRAMA HURAIAN

Drama Baru / Drama Moden drama yang memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat yang umumnya bertema kehidupan manusia sehari-hari

Drama Lama / Drama Klasik drama khayalan yang umumnya menceritakan tentang kesaktian, kehidupan istana atau kerajaan, kehidupan dewa-dewi, kejadian luar biasa, dan lain sebagainya.

Drama Komedi Drama ini memaparkan kisahnya dalam bentuk lucu dan menghiburkan. Ceritanya serius,  tetapi disampaikan dalam bentuk kelucuan oleh watak-wataknya. Drama komedi mengutarakan kisah hidup sehari-hari dengan pelbagai peristiwa lucu yang boleh menyebabkan penonton ketawa. Drama ini selalunya digunakan untuk menyindir masyarakat.

Drama Tragedi drama yang ceritanya tentang kemalangan dan kesedihan.

Drama Tragedi Komedi drama yang ada unsur-unsur sedih dan ada lucu

Drama Opera drama yang mengandungi muzik dan nyanyian

Drama Pantomin drama yang ditampilkan dalam bentuk gerakan tubuh atau bahasa isyarat tanpa pembicaraan.

Page 6: Drama Kanak Kanak

JENIS DRAMA HURAIAN

Drama Sejarah drama yang menyajikan kisah sejarah dengan tokoh dan peristiwanya.

Melodrama drama yang mengeksploitasi kesedihan atau penderitaan. Jenis drama ini banyak disajikan dalam sinetron bersambung di televisyen.

Drama Misteri drama yang menahan perhatian penonton dengan suspens/ ketegangan, baik yang berasal dari tindak kriminal atau makhluk ghaib

Drama aksi drama yang banyak menampilkan adegan konfrontasi baik dengan sedikit atau banyak thriller, dengan seting tradisional, moden, mahupun diksi ilmiah

Page 7: Drama Kanak Kanak

FUNGSI DRAMA

Untuk melibatkan penonton

Untuk menghiburk

an penonton

Untuk maklumkan

kepada penonton

Untuk menyedark

an penonton

Untuk meningkatk

an kepekaan penonton

Untuk menggerak

kan masyarakat

Untuk memberi inspirasi kepada

penonton

Page 8: Drama Kanak Kanak

CIRI-CIRI DRAMA• prosa moden yang dihasilkan sebagai

naskhah untuk dibaca dan dipentaskan• Naskhah drama boleh berbentuk prosa atau

puisi• Teks berbentuk dialog : terdiri daripada

dialog yang disusun oleh pengarang dengan watak yang diwujudkan.

• Pemikiran dan gagasan pengarang disampaikan melalui dialog watak-wataknya.

Page 9: Drama Kanak Kanak

• Konflik : unsur penting dalam drama. • digerakkan oleh watak-watak dalam plot, elemen

penting dalam sesebuah skrip• Sebuah skrip yang tidak didasari oleh konflik tidak

dianggap sebuah drama yang baik.

• Gaya bahasa dalam sesebuah drama juga penting kerana ia menunjukkan latar masa dan masyarakat yang diwakilinya, sekali gus drama ini mencerminkan sosiobudaya masyarakat yang digambarkan oleh pengarang.

Page 10: Drama Kanak Kanak

ELEMEN-ELEMEN DRAMA

• Tema/Pemikiran: Tema ialah idea atau persoalan pokok yang dapat dirumuskan daripada keseluruhan inti pati cerita. Persoalan pokok ini merupakan gagasan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam skripnya

• Plot: Plot adalah struktur drama yang dibina melalui dialog dan aksi setiap watak. Dialog terbina melalui kata-kata atau bahasa

Page 11: Drama Kanak Kanak

• Latar: Latar dalam drama penting dijelaskan, tetapi perincian latar dalam drama adalah terhad. Ia hanya perlu untuk tujuan pementasan untuk menjelaskan tentang tempat dan masa, cukup untuk memberikan panduan kepada pembaca atau penonton

• Babak: Bahagian dalam drama yang menjelaskan peristiwa yang berlaku dalam sesuatu latar tempat dan masa disebut babak. Pertukaran latar tempat dan masa membawa perubahan babak.

Page 12: Drama Kanak Kanak

• Adegan: Adegan merupakan pecahan dalam sesuatu babak yang menjelaskan sesuatu peristiwa yang berlaku dalam sesuatu latar tempat tetapi pada masa yang berbeza.

Page 13: Drama Kanak Kanak

GAYA BAHASA DRAMA KANAK-KANAK

• Terbina daripada dialog dan aksi. • bahasa yang ringkas, padat dan mudah difahami• Gaya bahasa yang baik : • memberikan latar zaman, masyarakat dan tempat. • Dialek sesuatu daerah boleh digunakan oleh sesuatu

watak untuk menghidupkan lagi perwatakannya, tetapi pastikan yang pembaca dan penonton dapat memahami dialek tersebut.

• Watak yang gagal mengucapkan dialog kuat, humor dan menarik akan sukar menarik perhatian penonton.

• pemilihan diksi, ayat atau unsur bahasa penting dalam mengekalkan keinginan pembaca dan penonton sesebuah drama.

Page 14: Drama Kanak Kanak

RUJUKAN• (________). (2012). Jenis Drama & Contohnya. • http://id.shvoong.com/humanities/film-and-theater-studies/2

266696-jenis-drama-dan-contohnya/. Diakses pada 29 Julai 2012.

• (________). (2008). Arti Definisi / Pengertian Drama Dan Jenis / Macam Drama - Pelajaran Bahasa Indonesia. http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-drama-dan-jenis-macam-drama-pelajaran-bahasa-indonesia. Diakses pada 29 Julai 2012

• http://www.oppapers.com/essays/Drama/687212• BIMBINGAN BERKARYA - MENULIS SKRIP DRAMA.

http://www.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?Content=vertsections&SubVertSectionID=893&VertSectionID=25&CurLocation=208&IID=&Page=1