24
UNIT 4.6 BIDANG PEMBELAJARAN UNTUK PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PERMATA PERKEMBANGAN BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

komunikasi kanak-kanak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

for childhood education

Citation preview

Page 1: komunikasi kanak-kanak

UNIT 4.6BIDANG PEMBELAJARAN UNTUK

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK PERMATA

PERKEMBANGAN BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 2: komunikasi kanak-kanak

KANDUNGAN UNIT 4.6

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Page 3: komunikasi kanak-kanak

HASIL PEMBELAJARAN

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Menjelaskan perkembangan bahasa kanak-kanak

Menjelaskan teori perkembangan bahasa

Kenal pasti faktor mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak

Menjelaskan konsep & kepentingan serta mengenal pasti perkembangan literasi awal

Memilih buku yang sesuai mengikut peringkat kanak-kanak

Menggalak minat membaca PESERTA

AKAN DAPAT

Kenal pasti etika mengendalikan buku dikalangan kanak-kanak

Menguasai kaedah bercerita yang sesuai

Page 4: komunikasi kanak-kanak

DEFINISI BAHASA, KOMUNIKASI & LITERASI AWAL

• BAHASA– Satu sistem bunyi, perkataan & bentuk, atau struktur

ayat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi

• KOMUNIKASI– Satu bentuk hubungan untuk menyampaikan maklumat

– 2 bentuk komunikasi; LISAN dan BUKAN LISAN

• LITERASI AWAL– Kebolehan awal membaca dan menulis, celik huruf

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 5: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Teori Perkembangan

BahasaTeori Perkembangan

Bahasa

Page 6: komunikasi kanak-kanak

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Behaviorisme

TEORITEORIPERKEMBANGANPERKEMBANGAN

BAHASABAHASA

Teori Nativis

Peringkat Perkembangan Bahasa Percakapan Kanak2 (Motherese)

•Motherese ialah cara percakapan ibu mengikut cara sebutan bayi/kanak-kanak•pertuturan bernada tinggi, ayat pendek, berulang-ulang

Faktor yg Menggalakkan Perkembangan Bahasa1) Berinteraksi dengan

kanak-kanak2) Persekitaran keluarga3) Interaksi dlm keluarga

Page 7: komunikasi kanak-kanak

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori NativisTeori BehaviorismeTEORITEORI

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASABAHASA

Pendapat:Setiap kanak-kanak dilahirkan mempunyai keupayaan berbahasa secara semulajadi yang dikenali sebagai LAD (language acquisition device)

Pelopor: Naom Chomsky (1957)

Pendapat:Kanak-kanak belajar bahasa melalui peniruan dan pengukuhan. Kanak-kanak akan meniru bahasa yang didengar dari persekitaran mereka

Pelopor: Skinner

Page 8: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Perkembangan Literasi Kanak-

Kanak

Page 9: komunikasi kanak-kanak

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Kepentingan Literasi

PERKEMBANGANPERKEMBANGANLITERASILITERASI

KANAK-KANAKKANAK-KANAK

Konsep Literasi

Cara Memperoleh Kemahiran Literasi

Perkembangan Tunas Literasi

•0-6 tahun usia kritikal, tiada pendedahan literasi awal, akan sukar belajar bahasa pada usia selanjutnya•Usia ini anak mudah menyerap pembelajaran dari persekitarannya.•Untuk atasi masalah buta huruf•Untuk lahir masyarakat minat baca

•Bermula sebelum lahir•Berkembang pesat, 0-3 tahun•Perlakuan literasi awal dapat dilihat sebelum usia prasekolah•Antaranya boleh cam lambang / tulisan

•Literasi melibatkan kebolehan mendengar, bercakap, membaca dan menulis

•Dengan melakukan berbagai aktiviti seperti bercakap, bermain, menyanyi, mendengar cerita.

•Pendedahan kepada pelbagai bahan di persekitaran seperti tulisan di iklan, bunyi di TV, radio.

Milestone Perkembangan Bahasa,Komunikasi & Literasi Awal

Page 10: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (0-6 BULAN)

• Boleh menghasilkan bunyi seperti ‘oooh’ dan ‘aaah’ untuk berkomunikasi

• Mengeluarkan bunyi huruf seperti ‘m’, ‘b’.• Menggabung bunyi dan mencantum vowel

dan konsonan “ba-ba-ba”, “da-da-da”

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 11: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (6-12 BULAN)

• Mengeluarkan bunyi suku kata bila rasa gembira.• Faham bila dikata “tak boleh”• Menjerit untuk menarik perhatian• Menggeleng tanda “tidak”, dan menggangguk

tanda “ya”• Meniru bunyi yang didengar.• Suka mengulang bunyi yang didengar berkali-kali

seperti “ma-ma-mam”, “ne-ne-ne-nen”

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 12: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (1-2 TAHUN)

• Menyebut perkataan pertama walaupun tidak jelas seperti “mama”

• Boleh sebut perkataan yang biasa didengar seperti “meow”, “cucu”, “acik”, “echer”

• Kenal orangnya apabila nama orang itu disebut.• Meniru bunyi yang dibuat oleh sesiapa sahaja di

sekelilingnya

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 13: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (2-3 TAHUN)

• Boleh menyebut 5-6 patah perkataan seperti “letak barang mainan tu”, “ambil biskut ini”

• Boleh memahami sehingga 50 patah perkataan• Faham dan mampu mematuhi arahan mudah• Berminat untuk berbual dan tahu ikut giliran

bercakap dalam perbualan.• Mula meluahkan keinginan dengan

menggunakan perkataan tertentu bersama gerakan badan.

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 14: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (3-4 TAHUN)

• Percakapannya lebih jelas• Boleh mengambil bahagian dalam perbualan

dengan aktif• Boleh menjawab soalan mudah• Suka membelek buku dan membuat cerita

tentang gambar dalam buku.• Faham konsep bahan bercetak dan simbol yang

selalu dilihat.

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 15: komunikasi kanak-kanak

MILESTONE PERKEMBANGANKANAK-KANAK (4+ TAHUN)

• Mengendalikan buku dengan berhati-hati• Tahu buku mempunyai ciri-ciri kulit depan,

belakang, tajuk, penulis dan pelukis.• Mengaitkan bentuk huruf dengan objek• Bilangan perbendaharaan kata semakin banyak• Awal bacaan• Menamakan huruf abjad• Mengaitkan bunyi abjad

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Page 16: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Kemahiran Literasi Awal

Page 17: komunikasi kanak-kanak

Kemahiran Awal Tulisan

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

KEMAHIRANKEMAHIRANLITERASILITERASI

AWALAWAL

Kemahiran Mendengar &

Bertutur

Kemahiran Awal Bacaan

•Latihan Pratulis•1)latihan pergerakan tangan supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna•2) latihan pergerakan mata ikut arah tulisan•3) latihan koordinasi tangan & mata untuk menulis dengan betul.•Kertas kosong kepada kertas bergarisan.•Pensil besar kepada pensil kecil

•Asas kepada membaca &menulis•Hubungan mesra dan kasih sayang serta peluang interaksi, menggalak kemahiran•Galakan mendengar & mengajuk bunyi sekeliling.•Elak bercakap pelat

•Aktiviti berterusan ‘Shared Reading’ mendorong minat suka kepada buku dan belajar berkomunikasi.•Perkenalkan nombor, huruf, warna, bentuk•Menyediakan peluang & pengalaman seronok semasa membaca

Page 18: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Aktiviti Literasi Awal

Page 19: komunikasi kanak-kanak

•Menyebut nama objek berdasarkan bunyi huruf•Contoh ‘Buku’ dari bunyi huruh ‘B’ – [be’h]•Bermain dengan puzzle huruf•Menyanyi lagu bunyi fonik•Memadankan huruf yang sama

Aktiviti Pratulis

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

AKTIVITIAKTIVITILITERASILITERASI

AWALAWAL

Memperkenalkan Abjad

•Mulakan dengan beri latihan koordinasi mata jari.•Menguli dan bermain dengan doh.•Mengoyak kertas ikut arah tertentu•Menguntai manik•Melakar bentuk dengan jari terlunjuk atas pasir dan permukaan berlainan.

Page 20: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Page 21: komunikasi kanak-kanak

Persekitaran Menggalakkan Perkembangan

Literasi

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

PEMILIHAN PEMILIHAN BUKU KANAK-BUKU KANAK-

KANAKKANAK

Buku

Etika Mengendalikan Buku & Cara

Menggunakan Buku

•Peluang untuk berbual/bertanya

•Untuk Bayi

•Kanak-kanak (1-2 tahun)

Memupuk Minat

Membaca

Ruang Membaca •Kanak-kanak (3-4 tahun)

•Kanak-kanak (4-6 tahun)

•Cara pegang buku

•Tunjuk halaman. Muka depan, tajuk, penulis, pelukis

•Sebut nama penerbit

•Sebut satu persatu perkataan

•Selesa•Kondusif

•Pendedahan awal kepada buku

•Galakan lakonan dan simulasi

•Perkenal perkataan secara kreatif & seronok

•Bermain berkaitan buku

•Kaitkan aktiviti dengan buku

Page 22: komunikasi kanak-kanak

TOPIK SETERUSNYA

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Teori Perkembangan

Bahasa

Perkembangan Literasi Kanak-Kanak

Kemahiran Literasi Awal

Aktiviti Literasi Awal

Pemilihan Buku Kanak-Kanak

Kaedah & Teknik Bercerita

PERKEMBANGANPERKEMBANGANBAHASA, BAHASA,

KOMUNIKASI & KOMUNIKASI & LITERASI AWALLITERASI AWAL

Kaedah & Teknik Bercerita

Page 23: komunikasi kanak-kanak

Kaedah Bercerita

KANDUNGAN TOPIK

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

KAEDAH & KAEDAH & TEKNIK TEKNIK

BERCERITABERCERITA

Faedah Bercerita

Aspek Penting Dalam Bercerita

Bercerita guna Buku

Shared Reading

•Beri pengetahuan cara menyeronokkan

•Tingkat kefahaman tentang sesuatu

•Peluang meluah perasaan •Tingkat imaginasi

•Tingkat perbendaharaan

•Pupuk nilai murni

•Laras bahasa

•Suara (intonasi)

•Gerak badan•Memek muka

•Mood bercerita•Props

•Guna boneka•Tanpa props

•Berpandu

•Gambar bersiri

•Guna bahan maujud•Teka-teki

•Teater bercerita

•Guna buku

•Tidak memaksa

•Tidak menukar buku jika kanak-kanak meminta buku tertentu

•Membacakan cerita dari buku berulang kali untuk beberapa hari

•Kanak-kanak terlibat sama membina teks

Page 24: komunikasi kanak-kanak

PENUTUP

SEKIANSEKIAN

KAP 2014 Disediakan oleh: budakpro.webs.com

Untuk maklumat lanjut & muat turun slide versi penuh sila layari:http://caliphjunior.blogspot.com/p/blog-page_10.html#1

Rujukan:Aminah Ayob, Rohani Abdullah, Nani Menon, Jameyah Shariff (2013). Modul Pendidik/Pengasuh: Kursus Asuhan & Didikan Awal Kanak-kanak Permata.

Serdang. Penerbit Universiti Putra Malaysia.