29
STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA Sarajevo, Holiday Inn Januar 2014 ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH ∙ Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙ 2014

STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

  • Upload
    hollye

  • View
    116

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA. Sarajevo, Holiday Inn Januar 2014. l. ŠTA SU STANDARDI? . l. Standardi predstavljaju opis nivoa kvantiteta i kvalitete znanja i vještina koje učenici postižu na završetku određene razine obrazovanja. l. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

STANDARDI UČENIČKIH POSTIGNUĆA

Sarajevo, Holiday InnJanuar 2014

∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙

2014

Page 2: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

ŠTA SU STANDARDI?

Page 3: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

• Standardi predstavljaju opis nivoa kvantiteta i kvalitete znanja i vještina koje učenici postižu na završetku određene razine obrazovanja.

Page 4: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

• Standardi učeničkih postignuća su definisani u terminima mjerljivog ponašanja učenika. Zasnovani su na empirijskim podacima, a stepen njihove ostvarenosti može se, iz godinu u godinu, empirijski provjeravati.

Page 5: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

1. Provjerljivost – konkretna i mjerljiva specifična znanja i vještine učenika za određeni predmet mogu se mjeriti standardiziranim testom

2. Fokus na osnovnim znanjima i vještinama–konkretiziraju(najvažnije) ishode učenja, strukturna znanja i vještine iz neke oblasti

KARAKTERISTIKE STANDARDA

Page 6: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

3. Kumulativnost (kumulativno znanje stečeno tijekom školovanja)-svaki naredni nivo podrazumijeva ovladanost znanjima i vještinama sa predhodnih nivoa

4. Diferencijacija - prave razlike između različitih nivoa postignuća

KARAKTERISTIKE STANDARDA

Page 7: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

5. Razumljivost - formulirani su jasno, koncizno i pomoću pojmova razumljivih za sve učesnike obrazovnog sustava

6. Izvodljivost - zahtjevi definirani u okviru standarda predstavljaju izazov za učenike i nastavnike, a mogu biti ostvareni uz njihovo adekvatno učestvovanje

KARAKTERISTIKE STANDARDA

Page 8: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

7. Obaveznost za sve - obrazovni standardi se odnose na sve učenike

KARAKTERISTIKE STANDARDA

Page 9: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

Standardi učeničkih postignuća trebaju poslužiti kao mehanizam koji će osigurati i unaprijediti kvalitetu obrazovanja

SVRHA STANDARDA

Page 10: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

Standardi služe za praćenje realizacije ishoda učeničkih postignuća u školama u cilju:• usmjeravanja i izrade politika djelovanja;• prepoznavanja strategija za poboljšanje realizacije

ishoda;• opremanja nastavnika sa „alatom za dijagnostiku“;• opremanja škola sa „alatom za samo-

ocjenjivanje“;

KONKRETNA SVRHA STANDARDA

Page 11: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

• definirati očekivane rezultate iz određenih nastavnih predmeta (historija) na odgovarajućem nivou obrazovanja za cijelu Bosnu i Hercegovinu

• dati ocjenu nivoa učeničkih postignuća

KONKRETNA SVRHA STANDARDA

Page 12: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

• pridonijeti objektivnijem vrednovanju rezultata rada u našoj nastavnoj praksi

• omogućiti upoređivanje sa standardima drugih zemalja Evrope i svijeta

KONKRETNA SVRHA STANDARDA

Page 13: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PRIMJENA STANDARDA

Primjena standarda u obrazovnom sistemu omogućava sljedeće:

1. obrazovni rad učitelja/nastavnika/učenika treba biti efikasniji i kvalitetniji, a objektivnije i pouzdanije vrednovanje rezultata

2. povećava objektivnost svakodnevnog školskog ocjenjivanja, kao i uporedivost školskih ocjena

Page 14: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PRIMJENA STANDARDA

3. učitelji/nastavnici jasnije sagledavaju hijerarhije obrazovnih ciljeva i zadataka, te usmjeravaju napore u nalaženju različitih oblika i metoda nastave/učenja koji u najvećoj mjeri doprinose njihovom ostvarivanju

Page 15: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PRIMJENA STANDARDA

4. učenici znaju što se od njih očekuje, što treba naučiti i kako će se njihovo učenje provjeravati, što će im pomoći da usmjere dodatnu pažnju i napore na savladavanje suštinskih dijelova gradiva

Page 16: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PRIMJENA STANDARDA

5. U razvijanju instrumenata namijenjenih za samovrednovanje rada škola, učitelja/nastavnika i učenika

Page 17: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PRIMJENA STANDARDA

6. odgovarajuće stručne institucije pristupe razvoju nastavnih materijala koji će biti kvalitetna podrška nastavnicima i učenicima u njihovom svakodnevnom radu

Page 18: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

RAZVOJ STANDARDA

Direktna korist od razvoja standarda učeničkih postignuća je da ima implikacije na nastavni program predmeta, sadržaje i didaktički dizajn udžbenika, usavršavanje kompetencija nastavnika za vođenje procesa učenja i podučavanja.

Page 19: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA1. definisanje ishoda učenja

2. definisanje vještina i

sposobnosti

3. definisanje

tri nivoa postignuća

4. definisanje indikatora

5. izrada testnih

zadataka

6. pilot testiranje

7. analiza i revizija

zadataka i ishoda

Page 20: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDAStandardi postavljeni u okviru eksternog ocjenjivanja su kombinacija apriornih (ekspertskih) standarda i empirijskih (statističkih) pokazatelja

1. Apriorni standardi (očekivanja eksperata) su procjena o potrebnom i poželjnom nivou učeničkih postignuća

Page 21: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA1. Apriorni standardi (očekivanja eksperata)Standardi su struktuirani po nivoima postignuća

OSNOVNI NIVO• Predstavlja najniži nivo učeničkih postignuća - uz

izvjesne teškoće, dovoljan je da se nastavi daljnje školovanje. Ovaj nivo treba da ostvare svi učenici, najmanje 80-85% učenika

Page 22: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA1. Apriorni standardi (očekivanja eksperata)Standardi su struktuirani po nivoima postignuća

SREDNJI NIVO• Srednji nivo pokazuje nivo postignuća koji

omogućava učenicima da bez teškoća uspješno nastave školovanje. Ovaj nivo treba da ostvari oko 55-60% učenika

Page 23: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA1. Apriorni standardi (očekivanja eksperata)Standardi su struktuirani po nivoima postignuća

VISOKI NIVO• Visoki nivo može postići samo mali broj tj. 15-20%

učenika koji mogu vrlo uspješno nastavit daljnje školovanje

Page 24: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDAStandardi postavljeni u okviru eksternog ocjenjivanja kombinacija su apriornih (ekspertskih) standarda i empirijskih (statističkih) pokazatelja

2. Empirijski podaci (podaci dobijeni testiranjem) pokazatelji su realnog stanja u našoj nastavnoj praksi

Page 25: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA

• Šk.god. 2011-12: testiranje na 13 lokacija širom BiH (>350 učenika) – V/VI razredi

• Šk.god. 2012-13: testiranje na 13 lokacija širom BiH (>1000 učenika) – V/VI razredi i VIII/IX razredi

Page 26: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

365

500

400

600

465

555

8%

12.5%

47.5%

32%

5/6 razred

Page 27: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA

Realno stanje za V/VI razred nakon dva kruga testiranja:

• Osnovni nivo: 87,5 %• Srednji nivo: 40 %• Visoki nivo: 8 %

Page 28: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

330

500

400

600

425

510

15%

14%

37%

34%

8/9 razred

∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙

2014

Page 29: STANDARDI U ČENIČKIH POSTIGNUĆA

l ∙ Odbor za reformiranje nastave historije u BiH Odbor za reformu nastave povijesti u BiH ∙ ∙

Одбор за реформисање наставе историје у БиХ ∙ Committee for the Reform of History Teaching in BiH ∙2014

PROCES IZRADE STANDARDA

Realno stanje za VIII/IX razred nakon jednog kruga testiranja:

• Osnovni nivo: 86 %• Srednji nivo: 49 %• Visoki nivo: 15 %

N.B. Potreban je još jedan krug za finalizaciju standarda za VIII/IX razred.