16
Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture Damir Purković, prof. Odsjek za politehniku Filozofski fakultet u Rijeci [email protected]

Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

  • Upload
    thelma

  • View
    127

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture. Damir Purković, prof. Odsjek za politehniku Filozofski fakultet u Rijeci [email protected]. Na početku. Od učenika moramo “izvući” ono što najbolje zna i može (ono u čemu je dobar) i to ocijeniti. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Damir Purković, prof.Odsjek za politehniku

Filozofski fakultet u [email protected]

Page 2: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Na početku...

Od učenika moramo “izvući” ono što najbolje zna i može (ono u čemu je dobar) i to ocijeniti.

Učenikovo postignuće u nastavi je u dobroj mjeri odraz našeg nastavnog rada.

Page 3: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi učenja - podsjetnik

Ishodi učenja “...su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost koje je osoba stekla učenjem i dokazuje nakon postupka učenja”

ŠTO MORA ZNATI?

ŠTO MOĆI NAPRAVITI - UMIJETI?

KOJE VRIJEDNOSTI USVOJITI?

Page 4: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Razina postignuća

Treba težiti prihvatljivoj razini postignuća učenika:

Znanje i razumijevanje Vještine i umijeća Stavovi i uvjerenja

reprodukcija

razumijevanje

primjena

imitacija

manipulacija

precizacija

prihvaćanje

reagiranje

usvajanje vrijednosti

Prihvatljiva razina postignuća

Page 5: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

... sustavno prikupljanje podataka u procesu učenja i postignutoj razini kompetencija: znanjima, vještinama, sposobnostima, samostalnosti i odgovornosti prema radu...

Praćenje: uočavanje i bilježenje zapažanja o postignutoj razini kompetencija...

Provjeravanje: procjena postignute razine kompetencija

Ocjenjivanje: pridavanje brojčane ili opisne vrijednosti rezultatima praćenja i provjeravanja

Vrednovanje razine postignuća

Page 6: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje

Zašto okvir I. ?

Ishodi polazište Programiranje nastave(sadržaji i aktivnosti)

okvir

Vrednovanjepostignuća

za

za

nastava

VAŽNO: Provjeravati i ocjenjivati samo u okviru ishoda učenja!

Iznimno je važno dobroodabrati i pravilno formulirati ishode učenja

su

su

Page 7: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje

Zašto okvir II. ?

Što trebam znati (naučiti)?

Što se od mene očekuje?

Što trebam moćinapraviti?

Kako se trebam ponašati?

Kako ću najučinkovitije postići najviše?

ISHODI – daju odgovor na pitanja učenika.

VAŽNO: Učenika moramo upoznati s onimšto se od njega očekuje.

Page 8: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje Ishodi - okvir ili nešto drugo?

Važno: ishodi učenja uključuju nižu razinu...

Primjer: Ishod:...ovladati postupcima mjerenja Unimerom ... Uključuje predznanje o mjernim jedinicama pa se taj sadržaj može provjeravati bez da se izdvoji kao poseban ishod učenja.

Ishodi – pri planiranju

2D –samo ishodi trenutnog učenja

Ishodi – u stvarnosti

3D –uključuju i niže razine koje je učenik prije učio

ZnanjaUmijećaVrijednosti

“kutija” ili “škrabica” Ili “oblačić”...Ima obujam i “masu”

Page 9: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje

Opravdanost uporabe termina okvir?

OPRAVDANO – jer se vrednovanjepostignuća mora obaviti u zadanimokvirima – ishodima

OKVIR – uobičajeno za definiranje određenosti nečega - determiniranje

Page 10: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Posebnosti nastave TK

Neke posebnosti nastave TK koje utječu na načine vrednovanja postignuća:

Orijentiranost na praktične aktivnosti (vježbe) – praktična primjena znanja (puno elemenata koje je potrebno vrednovati);

Organizacija nastave – rad u radionici (praktikumu), rad s pola razrednog odjela, blok-sat (90 min), 35 sati godišnje (zbog složenosti nastavnog procesa vrlo ograničeno vrijeme za evaluaciju);

Page 11: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje u nastavi tehničke kulture

Tema

Pojmovi, generalizacije i apstrakcije kao posljedicaobrade sadržaja

Umijeća i vještine koje proizlaze iz praktičnih vježbi (zadataka)

Samostalnost, odgovornost (ponašanje) pri obavljanju praktičnih zadataka

Interakcija samo pri praktičnim vježbama

Interakcija samo pri praktičnim vježbama

Evaluacija znanja prema ishodima

Preciznost uratka, ispravnost postupaka,estetski dojam, korištenje sredstava,vremenska korektnost...

Evaluacija ponašanja pri izvedbi vježbe

Page 12: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje – spoznajna komponenta

Pojmovi, generalizacije, apstrakcije

ZNANJE:

RAZUMIJEVANJE:

PRIMJENA:

Definirati pojmove,nabrojiti - imenovati dijelove (činjenice).

Objasniti, opisati postupak, način rada.

Povezati činjenice, primijeniti znanje,Prikazati-nacrtati-skicirati postupak,Izvesti-protumačiti.

NAPOMENA: najbolje je vrednovati ona znanja koja učenik pokazuje tijekom Izvođenja zadataka na nastavi ili su produkt praktičnih aktivnosti.

Page 13: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje – psihomotorička komponenta

Umijeća i vještine

IMITACIJA:

MANIPULACIJA:

PRECIZACIJA:

Ponavljanje operacije kojunastavnik pokazuje

Izvođenje operacije uz instrukcije nastavnika

Samostalno-precizno izvođenje operacije ili manipulacije (sporo)

Ovisno o vremenu, vrsti aktivnosti imat. - teh. uvjetima

NAPOMENA: Zbog ograničenog vremena često moramo vrednovati vježbe( i predvježbe) u kojima učenik nema mogućnost dostići stupanj precizacije.

Page 14: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje – afektivna komponenta

Samostalnost i odgovornost

SAMOSTALNOST:

ODGOVORNOST: (ponašanje)

Razina samostalnosti pri obavljanju zadataka na nastavi(najčešće praktičnih)

- Prihvaćanje i praćenje

- Aktivno sudjelovanje

- Usvajanje vrijednosti

NAPOMENA: vrednovati samo uočenu razinu saostalnosti na nastavii vanjsku manifestaciju ponašanja učenika tijekom nastavnog procesa.PAŽLJIVO: Postoji mogućnost nenamjerne diskriminacije učenika!

Page 15: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Ishodi kao okvir za vrednovanje u nastavi tehničke kulture

Zaključci: A) valjano vrednovanje postignuća (učenika i

nastavnika) - neizostavni čimbenik uspješne nastave;

B) ishodi učenja – temelj za planiranje i programiranje nastave ali i okvir za vrednovanje;

Zašto? Jedino ono što smo predvidjeli za rezultat

nastavnog rada – ishod može biti predmetom vrednovanja.

Kako? Rasčlambom ishoda učenja; njihovim

stupnjevanjem na temelju razina postignuća i svrstavanjem u ocjenske skupine.

Page 16: Ishodi učenja kao okvir za vrednovanje razine postignuća u nastavi tehničke kulture

Hvala na pažnji!

Pitanja?

Damir Purković

[email protected]