15
Vrednovanje Vrednovanje obrazovnih obrazovnih postignuća u nastavi postignuća u nastavi jezičnoga jezičnoga izražavanja u izražavanja u srednjoj školi srednjoj školi (radionica) (radionica)

Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

  • Upload
    snana

  • View
    68

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi. (radionica). Sadržaj radionice. Uvod – opis kao vrsta teksta Pisanje i ispravljanje učeničkih pisanih radova (vrednovanje opisa) Zaključak. Sadržaji nastave jezičnoga izražavanja u nastavnim programima. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Vrednovanje obrazovnih Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga postignuća u nastavi jezičnoga

izražavanja u srednjoj školiizražavanja u srednjoj školi

(radionica)(radionica)

Page 2: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Sadržaj radioniceSadržaj radionice

Uvod – opis kao vrsta tekstaUvod – opis kao vrsta teksta Pisanje i ispravljanje učeničkih pisanih radova Pisanje i ispravljanje učeničkih pisanih radova

(vrednovanje opisa)(vrednovanje opisa) ZaključakZaključak

Page 3: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Sadržaji nastave jezičnoga izražavanja u Sadržaji nastave jezičnoga izražavanja u nastavnim programimanastavnim programima

gimnazijegimnazije četverogodišnje četverogodišnje strukovne školestrukovne škole

trogodišnje trogodišnje strukovne školestrukovne škole

OpisOpis kao vrsta teksta. kao vrsta teksta. Glavne značajke logičke Glavne značajke logičke i jezične organizacije i jezične organizacije opisa. Umjetnički i opisa. Umjetnički i znanstveni opis: jezične znanstveni opis: jezične i stilske razlike i i stilske razlike i sličnosti. Usmeni i sličnosti. Usmeni i pisani opis. Dinamični i pisani opis. Dinamični i statični opis. Opis statični opis. Opis vanjskog i unutarnjeg vanjskog i unutarnjeg

svijeta.svijeta.

OpisOpis kao vrsta teksta. kao vrsta teksta. Glavne značajke logičke Glavne značajke logičke i jezične organizacije i jezične organizacije opisa. Umjetnički i opisa. Umjetnički i znanstveni opis: jezične znanstveni opis: jezične i stilske razlike i i stilske razlike i sličnosti. Usmeni i sličnosti. Usmeni i pisani opis. Dinamični i pisani opis. Dinamični i statični opis. Opis statični opis. Opis vanjskog i unutarnjeg vanjskog i unutarnjeg svijeta. svijeta.

OpisOpis kao vrsta teksta. kao vrsta teksta. Glavne značajke logičke Glavne značajke logičke i jezične organizacije i jezične organizacije opisa. Umjetnički i opisa. Umjetnički i znanstveni opis: jezične znanstveni opis: jezične i stilske razlike i i stilske razlike i sličnosti. Usmeni i sličnosti. Usmeni i pisani opis. Dinamični i pisani opis. Dinamični i statični opis. Opis statični opis. Opis vanjskog i unutarnjeg vanjskog i unutarnjeg svijeta.svijeta.

Page 4: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

jezično izražavanje

nastava književnosti nastava jezika

Page 5: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Opis – plan radaOpis – plan rada

područje: književnostpodručje: književnost nastavna cjelina: lirikanastavna cjelina: lirika nakon obrade pejsažne lirike (A. G. Matoš: nakon obrade pejsažne lirike (A. G. Matoš:

Jesenje večeJesenje veče))

Page 6: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Korelacija nastave jezičnoga Korelacija nastave jezičnoga izražavanja, književnosti i jezika u izražavanja, književnosti i jezika u

obradi opisaobradi opisa

Književnost –Književnost –naglasak na naglasak na umjetnički opis umjetnički opis (umjetničko (umjetničko izražavanjeizražavanje))

Jezik – očekuje se Jezik – očekuje se poznavanje poznavanje određenih jezičnih određenih jezičnih zakonitosti u 1. zakonitosti u 1. razredu SSrazredu SS

Page 7: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Nastavna jedinica: OpisNastavna jedinica: Opis

planirano 2 školska sataplanirano 2 školska sata prvi sat – obrada opisa kao vrste tekstaprvi sat – obrada opisa kao vrste teksta drugi sat – pisana vježba: drugi sat – pisana vježba: Opis jesenskog Opis jesenskog

krajolikakrajolika napomena: pisana vježba može se zadati i za napomena: pisana vježba može se zadati i za

domaću zadaćudomaću zadaću

Page 8: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

OPISOPIS

Model obrade Model obrade nastavne jedinicenastavne jedinice

Page 9: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi
Page 10: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Opis jesenskog krajolikaOpis jesenskog krajolikaPriprema za pisanu vježbuPriprema za pisanu vježbu

Page 11: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Priprema za pisanu vježbuPriprema za pisanu vježbu PromatranjePromatranje

uočiti što više pojedinosti koje ćete uobličiti u cjelinuuočiti što više pojedinosti koje ćete uobličiti u cjelinu OpisivanjeOpisivanje 1. UVOD – nekoliko općenitih misli o predmetu opisivanja1. UVOD – nekoliko općenitih misli o predmetu opisivanja 2. RAZRADA – pojedinosti opisivanoga predmeta nižu se2. RAZRADA – pojedinosti opisivanoga predmeta nižu se prema načelu asocijativnostiprema načelu asocijativnosti - te činjenice uobličiti u cjelinu tako da- te činjenice uobličiti u cjelinu tako da imaju svoj smisaoimaju svoj smisao - jezični izraz – prevladavaju imenice i - jezični izraz – prevladavaju imenice i pridjevi – doprinosi slikovitostipridjevi – doprinosi slikovitosti 3. ZAKLJUČAK- iznijeti vlastiti stav prema predmetu 3. ZAKLJUČAK- iznijeti vlastiti stav prema predmetu

opisivanja ili izdvojiti osnovnu misaoopisivanja ili izdvojiti osnovnu misao

Page 12: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Doživljaj pejsažaDoživljaj pejsaža

vizualnivizualni auditivniauditivni olfaktivniolfaktivni gustativnigustativni taktilnitaktilni

Page 13: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Što valja izbjegavati u opisu?Što valja izbjegavati u opisu?

fraze i “potrošene“metafore, npr. jesen je uzela fraze i “potrošene“metafore, npr. jesen je uzela kist i obojila voćnjake i vinograde; jesen je kist i obojila voćnjake i vinograde; jesen je obukla svoju haljinu u žutim, crvenim i obukla svoju haljinu u žutim, crvenim i smeđim bojama …smeđim bojama …

općepoznate činjenice, npr. dani su kraći, a općepoznate činjenice, npr. dani su kraći, a noći duže; ljudi se toplije odijevaju; skuplja se noći duže; ljudi se toplije odijevaju; skuplja se drvo za ogrijev …drvo za ogrijev …

““internetske” sastavkeinternetske” sastavke

Page 14: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

Ispravljanje pisanih vježbiIspravljanje pisanih vježbi

Upute za radUpute za rad Izrada kriterijaIzrada kriterija VrednovanjeVrednovanje Obrazlaganje ocjenaObrazlaganje ocjena

Page 15: Vrednovanje obrazovnih postignuća u nastavi jezičnoga izražavanja u srednjoj školi

ZAKLJUČAKZAKLJUČAK

Kriteriji:Kriteriji: Ostvarenost temeOstvarenost teme Originalnost sastavka u skladu sa zadanom Originalnost sastavka u skladu sa zadanom

temomtemom Kompozicija sastavkaKompozicija sastavka Bogatstvo rječnika; stilBogatstvo rječnika; stil Struktura rečenica i njihova međusobna Struktura rečenica i njihova međusobna

povezanostpovezanost Pravopisna i gramatička točnostPravopisna i gramatička točnost Izgled sastavka (urednost, čitljivost)Izgled sastavka (urednost, čitljivost)