Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

 • Upload
  simpor

 • View
  265

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  1/23

  MAKTAB RENDAH SAINS MARA

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN

  SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

  SEJARAH

  Kertas 1

  Satu jam

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Kertas soalan ini mengandungi40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,

  pilihsatu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang

  disediakan.

  4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian

  hitamkan jawapan yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

  SULIT

  1249/1

  Sejarah

  Kertas 1

  September

  2009

  1 jam

  1

  2

  4

  9

  1249/1

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  2/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  2

  1 Penyataan berikut merujuk kepada proses pembentukan tamadun awal.

  Aktiviti di atas merujuk kepada

  A mewujudkan petempatan kekal

  B membentuk sistem pemerintahan

  C mengamalkan kehidupan berorganisasi

  D melaksanakan pengkhususan pekerjaan

  2 Apakah kehebatan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan Angkor ?

  A Bandar terancang

  B Sistem pengairan

  C Pembinaan kapal

  D Penciptaan roda

  3 Mengapakah bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktiviti maritim semasa

  kerajaan awal ?

  A Mudah dipelajari

  B Merupakan bahasa ilmu

  C Perdagangan dikuasai orang Melayu

  D Perdagangan berlaku di Asia Tenggara

  Barangan yang dihasilkan oleh kumpulan

  tertentu berbeza dengan kumpulan yang lain.

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  3/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  3

  4 Maklumat berikut merujuk kepada tindakan Maharaja Rom.

  Apakah kesan tindakan tersebut kepada India ?

  A Hubungan dengan China terjalin

  B Penghasilan barangan arca berkurang

  C Perdagangan ke Asia Tenggara meningkat

  D Hubungan diplomatik dengan Rom tamat

  5 Maklumat berikut menunjukkan pembahagian masyarakat Arab Jahilliah.

  Masyarakat tersebut berbeza dari aspek

  A fahaman politik

  B tahap pendidikan

  C lokasi petempatanD taraf sosioekonomi

  6 Mengapakah tindakan pemulauan terhadap Nabi Muhammad s.a.w di Makkah gagal ?

  A Kekuatan strategi Islam

  B Kewibawaan pemimpin Islam

  C Pengislaman tokoh penting Quraisy

  D Perpecahan dalam masyarakat Quraisy

  Maharaja Vespian (tahun 67- 69 M) telah menghentikan

  perdagangan logam emas dengan India.

  Hadari Badwi

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  4/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  4

  7 Mengapakah kehidupan di Madinah kurang aman sebelum kedatangan Islam ?

  A Ancaman daripada kerajaan Parsi

  B Penguasaan ekonomi oleh Yahudi

  C Perbezaan amalan kepercayaan

  D Kelemahan undang-undang

  8 Mengapakah peperangan dibolehkan dalam Islam ?A Meluaskan pengaruh

  B Mempertahankan diri

  C Melindungi pemimpin

  D Menjaga kepentingan ekonomi

  9 Bagaimanakah Khalifah Umar bin al-Khattab mengawal salah laku hakim ?

  A Diberi gaji yang tinggi

  B Dikenakan hukuman berat

  C Disediakan kediaman khas

  D Dipantau oleh Majlis Syura

  10 Mengapakah berlaku perubahan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Cordova semasa

  pemerintahan Bani Umaiyyah ?

  A Perluasan kuasa

  B Pemberontakan Bani Abbasiyah

  C Penentangan rakyat di Damsyik

  D Pusat kegiatan ekonomi

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  5/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  5

  11 Apakah kesan penaklukan Kerajaan Turki Uthmaniyah ke atas negara-negara Eropah

  pada tahun 1453 ?

  A Islam tersebar ke rantau Balkan

  B Bahasa Arab menjadi lingua franca

  C Eropah menjadi pusat latihan ketenteraan

  D Eropah menjadi pusat perdagangan masyarakat Islam

  12 Apakah bukti teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari China ?

  A Wujud perkampungan di Ta Shih, Sumatera

  B Catatan pada batu nisan di Gerisik, Jawa

  C Catatan pada batu bersurat di Sg. Tersat, Terengganu

  D Wujud seni muzik dabus di Tanah Melayu

  13 Apakah peranan istana dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara pada kurun ke 15 ?

  I Tempat latihan pendakwah

  II Pusat pendidikan tidak formal

  III Pusat penterjemahan kitab

  IV Tempat perbincangan hukum agama

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  6/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  6

  14 Senarai berikut merupakan karya saduran Arab.

  Apakah kepentingan kedua-dua karya di atas semasa zaman Kesultanan Melayu Melaka ?

  A.Apakah kepentingan kedua-dua karya di atas semasa zaman Kesultanan MelayuMelaka?

  A Menjadi rujukan pembesar

  B Membakar semangat tentera

  C Sumber cerita lisan rakyat

  D Sumber penyebaran agama Islam

  15 Maklumat berikut merupakan cerita lisan dalam masyarakat Melayu tradisional.

  Anjing dengan bayang-bayang

  Apakah nilai moral dalam cerita tersebut ?

  A Jangan bersikap tamak

  B Jauhi perkara yang ditegah

  C Bijak membuat keputusan

  D Sabar dalam kehidupan

  16 Mengapakah orang Eropah tidak dapat berdagang ke Timur Jauh pada

  Zaman Pertengahan ?

  A Tidak mahir ilmu pelayaran

  B Islam menguasai Mediterranean

  C Tiada galakan daripada pemerintah

  D Bersikap taklid kepada ajaran gereja

  Hikayat Muhammad Ali Hanafiah Hikayat Amir Hamzah

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  7/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  7

  17 Jadual 1 menunjukkan anggaran penduduk England dan Wales pada

  abad ke 18 dan 19.

  Jadual 1

  Apakah kesan pertambahan tersebut kepada Britain ?

  A Kemerosotan sistem sosial rakyat

  B Pengenalan Akta Pemagaran Tanah

  C Kemunculan golongan monarki baru

  D Penguatkuasaan Akta Sepuluh Jam

  18 Mengapakah British menumpukan pembangunan ekonomi di pantai barat Tanah

  Melayu ?

  A Pangkalan tentera

  B Pusat penyelidikan

  C Penempatan imigran

  D Pusat pentadbiran

  Tahun Jumlah

  1700

  1750

  1801

  5.5 juta

  6.5 juta

  9 juta

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  8/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  8

  19 Apakah faktor yang menyebabkan pengusaha Cina mengambil alih lombong-lombong

  kepunyaan orang Melayu ?

  I Buruh yang ramai

  II Modal yang besar

  III Perbalahan antara pembesar

  IV Mendapat keuntungan mudah

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  20 Mengapakah British gagal menggalakkan orang Melayu menanam padi ?

  A Kekurangan tanah yang sesuai

  B Tanaman getah lebih menguntungkan

  C Permintaan terhadap beras yang rendah

  D Kebanyakan golongan belia berpindah ke bandar

  21 Mengapakah SarekatIslam mendesak Belanda menubuhkan Volksraad di Indonesia ?

  A Memajukan sektor ekonomi

  B Mengatasi kemiskinan rakyat

  C Menuju ke arah kemerdekaan

  D Memantapkan kedudukan bangsawan

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  9/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  9

  22 Berikut merupakan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara.

  Apakah persamaan perjuangan parti politik di atas ?

  A Penubuhan kerajaan republik

  B Bekerjasama dengan penjajah

  C Kemerdekaan melalui revolusi

  D Menamatkan sistem monarki

  23 Pernyataan berikut berkaitan gerakan nasionalisme di Thailand.

  Apakah kesan peristiwa tersebut?

  A Pemerintahan raja berperlembagaan

  B Pemerintahan bercorak autokratik

  C Penubuhan kerajaan republik

  D Pelaksanaan sistem oligarki

  24 Mengapakah Persatuan Sahabat Pena Malaya (PASPAM) diterima oleh orang

  Melayu ?

  A Asas kesedaran perpaduan

  B Pertubuhan bersifat politik

  C Menggalakkan kemahiran berkaryaD Tuntut hak dalam perkhidmatan awam

  Majlis Am Sangha Sametggi Katipunan Viet Nam Quoc Dang Dang

  Parti Rakyat melancarkan Revolusi 1932

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  10/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  10

  25 Apakah matlamat penubuhan Kesatuan Melayu Muda (KMM) ?

  A Mendorong perpaduan pemuda Melayu

  B Membangkitkan semangat nasionalisme

  C Merangka gerakan sulit menentang British

  D Menanam sifat mementingkan ilmu

  26 Kedaulatan dalam konteks Kesultanan Melayu Melaka merujuk kepada

  A sistem pemerintahan beraja

  B lambang-lambang negara

  C alat-alat kebesaran diraja

  D raja yang memerintah

  27 Apakah isi kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ?

  I Kerakyatan yang sama rata

  II Pesuruhjaya Negeri mengetuai setiap negeri

  III Pesuruhjaya Tinggi British mengetuai Persekutuan

  IV Pembentukan Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  11/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  11

  28 Maklumat berikut berkaitan keadaan politik di Sabah sekitar tahun 1940-an .

  Apakah kesan daripada keadaan tersebut ?

  A Penyerahan Sabah tidak ditentang secara terbuka

  B Pentadbiran SBUB melaksanakan dasar pemusatan

  C Pemimpin Sabah tidak terlibat dalam birokrasi moden

  D Pegawai SBUB bebas memperkenalkan peraturan baru

  29 Maklumat berikut merujuk kepada cadangan Jawatankuasa Pilihan Raya Majlis

  Perundangan Persekutuan 1955.

  Bilangan ahli Car a keanggotaan

  52 Pilihanraya

  X Dilantik

  Siapakah yang melantik X ?

  A Ratu England

  B Gabenor Negeri-Negeri Selat

  C Pejabat Tanah Jajahan London

  D Pesuruhjaya Tinggi British

  30 Mengapakah British yakin untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu pada

  tahun 1957 ?

  A Perpaduan kaum

  B Pembangunan ekonomi

  C Pengaruh Gagasan Melayu Raya

  D Pengaruh bekas Pegawai Tinggi British

  Kesedaran politik perlahan Persatuan berpecah belah Aktiviti tidak berkesan

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  12/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  12

  31 Rajah di bawah menerangkan reaksi negara-negara jiran semasa penubuhan Malaysia.

  Apakah cara penyelesaian bantahan tersebut ?

  A Campur tangan PBB

  B Penubuhan ASA

  C Pembentukan ASEAN

  D Penubuhan MAPHILINDO

  32 Apakah isu yang dibincangkan dalam Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ?

  A Tarikh penubuhan Malaysia

  B Bantahan Indonesia dan Filipina

  C Perpaduan antara kaum di Tanah Melayu

  D Kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak

  33 Apakah peruntukan mengenai Sabah dan Sarawak yang dimasukkan ke dalam

  perlembagaan Malaysia ?

  A Kuasa mengawal pertahanan awam

  B Agama Islam sebagai agama rasmi

  C Kuasa hal ehwal perkhidmatan awam

  D Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi

  34 Apakah kepentingan Perkara 153 dalam Perlembagaan Malaysia ?

  A Menjelaskan Islam sebagai agama rasmi

  B Menjelaskan syarat-syarat kewarganegaraan

  C Mempertahankan kedudukan istimewa orang Melayu

  D Mengukuhkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan

  Indonesia Penubuhan Malaysia

  1963

  Filipina

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  13/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  13

  35 Apakah bidang kuasa Kerajaan Negeri ?

  I Tanah

  II Kewangan

  III Pertahanan

  IV Perhutanan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  36 Apakah nilai murni yang terkandung dalam lagu Negaraku ?

  A Rajin

  B Kesetiaan

  C Dedikasi

  D Amanah

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  14/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  14

  37 Senarai berikut merujuk kepada agensi yang bertanggungjawab memajukan ekonomi

  negeri.

  Apakah fungsi agensi tersebut ?

  I Menggalakkan perindustrian

  II Menyediakan premis perniagaan

  III Menggalakkan kegiatan koperasi

  IV Menyediakan pinjaman modal

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  38 Senarai berikut adalah pertubuhan ketenteraan.

  Apakah faktor penubuhan pakatan tersebut ?

  A Piagam Atlantik

  B Perang Dunia Pertama

  C Perjanjian Versailles

  D Perang Dingin

  Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT) Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Johor (PKENJ)

  NATO

  PAKATAN WARSAW SEATO

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  15/23

  SULIT 1249/ 1

  [ Lihat sebelah

  1249/ 1 @ 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan ( Menengah ) MARA SULIT

  15

  39 Maklumat berikut adalah berkaitan dengan Pertubuhan Komanwel.

  Apakah yang terkandung dalam deklarasi tersebut ?

  A Menentang dasar aparteid

  B Menghapuskan sekatan ekonomi

  C Membanteras penyalahgunaan dadah

  D Mengatasi masalah pencemaran alam

  40 Sebagai negara anggota ASEAN, apakah faedah yang diperolehi daripada perjanjianzon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) ?

  I Kerjasama ekonomi

  II Perdagangan serantau lebih terbuka

  III Kemasukan barangan luar dihadkan

  IV Pelaburan luar terkawal

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  KERTAS SOALAN TAMAT

  Mesyuarat Ketua-Ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) yang diadakan di

  Kuala Lumpur pada tahun 1989 telah mengisytiharkan Deklarasi Langkawi.

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  16/23

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  1249/2

  Nama: Kelas:

  MAKTAB RENDAH SAINS MARA

  PEPERIKSAAN PERCUBAANSIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009

  SEJARAH

  Kertas 2Dua jam tiga puluh minit

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak

  Untuk Kegunaan Pemeriksa

  Kod Pemeriksa

  Bahagian Soalan Markahpenuh

  Markahdiperoleh

  1 10

  2 10

  3 10A

  4 10

  5 20

  6 20

  7 20

  8 20

  B

  9 20

  Jumlah

  1.

  Tuliskan nama dan kelas anda pada ruangyang disediakan.

  2. Kertas soalan ini mengandungi duabahagian: Bahagian Adan Bahagian B.

  3.Jawabsemuasoalan dalamBahagian Adantiga soalan daripadaBahagian B

  4.Jawapan bagi Bahagian A hendaklah ditulispada ruang yang disediakan dalam kertas

  soalan

  5.Jawapan bagi Bahagian B hendaklah ditulisdalam buku jawapan yang dibekalkan oleh

  Pengawas Peperiksaan.Sekiranya buku

  jawapan tidak mencukupi,sila dapatkan

  helaian tambahan daripada pengawas

  peperiksaan.

  6. Ceraikan Bahagian B daripada kertas soalanini.Ikat buku jawapan bersama-sama kertas

  soalan ini dan serahkan kepada Pengawas

  Peperiksaan pada akhir peperiksaan.

  7.Markah yang diperuntukkan bagi setiap

  soalan atau ceraian soalan ditunjukkandalam kurungan

  SULIT

  1249/2

  Sejarah

  Kertas 2

  September2009

  2 jam

  1

  2

  4

  9

  2

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  17/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  2

  Bahagian A

  (40 markah)

  Jawab semua soalan.

  1 Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di Asia Tenggara mengamalkan pengaruhHindu Buddha dalam kehidupan seharian mereka.

  (a) Senaraikan dua cara kedatangan agama Hindu Buddha ke Asia Tenggara

  (i) .....

  (ii) ..............[2 markah ]

  (b) Apakah unsur Hindu Buddha dalam sistem pentadbiran beraja.

  (i)

  (ii)

  [2 markah ]

  (c) Senaraikan dua kepentingan monumen dalam kerajaan awal.

  (i) ....

  (ii) ........................................[2 markah ]

  (d) Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit pada zaman kerajaan awal di Asia Tenggara.

  (i) .......

  (ii) .......................................[2 markah ]

  (e) Pada pandangan anda, apakah pengaruh Hindu Buddha yang masih diamalkan oleh

  masyarakat Melayu sehingga hari ini ?

  (i) .......

  (ii) ...........

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  18/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  3

  [ 2 markah ]

  2 British telah memperkenalkan beberapa dasar berkaitan pertanian di Tanah Melayu padaawal abad ke 20.

  (a) Nyatakan cara pemilikan tanah oleh orang Melayu sebelum kedatangan British?(i) (ii) ........................

  [ 2 markah ]

  (b) Apakah sistem pemilikan tanah yang diperkenalkan oleh British ?(i) (ii) [2 markah ]

  (c) Senaraikan dua kesan pengenalan undang-undang tanah oleh British kepadamasyarakat Melayu?

  (i) ....(ii)

  [2 markah ]

  (d) Apakah tujuan Akta Tanah Simpanan Melayu diperkenalkan pada tahun 1913?

  (i) ....(ii) ....

  [2 markah ]

  (e) Sekiranya anda memiliki tanah pusaka, bagaimana anda dapat mengekalkannya?(i) (ii)

  [2 markah ]

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  19/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  4

  3 Kesultanan Melayu Melaka telah mewariskan pengaruh dalam sistem berkerajaan yang

  diamalkan di Negeri-Negeri Melayu.

  (a) Senaraikan dua unsur warisan Kesultanan Melayu Melaka

  (i)

  (ii)

  [2 markah ]

  (b) Berikan tiga maklumat berkaitan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor?

  (i)

  (ii)

  (iii)

  [3 markah ]

  (c) Senaraikan tiga fasal yang terkandung dalam Ittiqan-ilmuluk bi-tadil il-suluk di

  Terengganu?

  (i) ..

  (ii) ..

  (iii) ..

  [3 markah ]

  (d) Pada pendapat anda, apakah keunikan sistem pemilihan pemimpin yang diamalkan

  di Negeri Sembilan?

  (i) ..

  (ii) ..

  [2 markah ]

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  20/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  5

  4 Rajah menunjukkan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia.

  (a) Senaraikan dua bidang kuasa Yang Di Pertuan Agong?i) ..ii) ..

  [2 markah ]

  (b) Siapakah anggota Badan Perundangan?(i)...

  (ii).

  [2 markah ]

  (c) Apakah tugas Jemaah Menteri dalam Badan Pelaksana?

  i) ..

  ii) ..

  [2 markah]

  (d) Namakan dua jenis mahkamah atasan dalam Badan Kehakiman.

  (i)

  (ii)

  [2 markah ]

  (e) Jika anda seorang pegawai kerajaan, apakah yang perlu dilakukan untuk

  meningkatkan mutu perkhidmatan?

  (i)

  Yang Di Pertuan Agong

  Badan Perundangan Badan Pelaksana Badan Kehakiman

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  21/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  6

  (ii) [2 markah ]

  5 Tamadun Indus merupakan tamadun awal di dunia yang terkenal kerana berjayamembentuk bandar terancang.

  (a) Bagaimanakah tamadun Indus bermula?

  [6 markah]

  (b) Jelaskan ciri-ciri bandar terancang dalam tamadun Indus?

  [10 markah]

  (c) Pada pendapat anda, mengapakah perancangan bandar penting kepada kehidupan

  manusia? [4 markah]

  6 Rajah menunjukkan sejarah perkembangan kerajaan Islam.

  (a) Terangkan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah?

  [6 markah]

  (b) Bagaimanakah kerajaan Bani Abbasiyah ditubuhkan?

  [8 markah]

  (c) Huraikan kejayaan kerajaan Turki Uthmaniyah menyebarkan Islam ke Eropah?

  [6 markah]

  7 Gerakan nasionalisme merupakan usaha penentangan masyarakat tempatan terhadap

  penjajahan.

  (a) Huraikan empat faktor pemangkin nasionalisme di Tanah Melayu?

  [ 8 markah ]

  (b) Jelaskan isu perjuangan Kaum Muda.

  [ 8 markah ]

  Bani Umaiyah

  661-750 M

  Bani Abbasiyah

  750-1258 M

  Turki Uthmaniyah

  1280-1603 M

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  22/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  7

  (c) Pada pendapat anda, apakah usaha untuk meningkatkan semangat cinta akannegara dalam kalangan generasi muda?

  [ 4 markah ]

  8 Dasar luar Malaysia dibahagikan kepada tiga tahap iaitu pro-barat, berkecuali danmenekankan kepentingan ekonomi.

  (a) Apakah asas penggubalan dasar luar Malaysia?[ 8 markah ]

  (b) Terangkan dasar luar Malaysia pada tahap ketiga (1981-2003)?[ 8 markah ]

  (c) Berdasarkan pengetahuan anda, berikan empat cadangan untuk mengekalkanhubungan baik dengan negara luar.

  [ 4 markah ]

  9 Dalam melaksanakan dasar pembangunan sosial, pelbagai dasar dibentuk untuk perpaduan

  negara.

  (a) Terangkan mengenai Penyata Razak ( 1956 )

  [ 8 markah ]

  (b) Jelaskan usaha kerajaan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasakebangsaan.

  [ 8 markah ]

  (c) Bagaimanakah Dasar Kebudayaan Kebangsaan dapat memupuk perpaduan

  masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

  [ 4 markah]

  papercollection

 • 8/14/2019 Spm Trial 2009 Sej (Mrsm)

  23/23

  1249 / 2 SULIT

  [ Lihat sebelah

  1249 /2 2009 Hak Cipta Bahagian Pendidikan & Latihan (Menengah ) MARA SULIT

  8

  KERTAS SOALAN TAMAT

  papercollection