Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

 • Upload
  hun-ter

 • View
  255

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  1/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  2/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  3/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  4/24

  SULIT6 Menurut catatan I-Tsing, Srivijtahun 671 Masihi.

  Mengapakah beliau berpen

  7 Zarnan Jahiliah bermula seApakah sebab empangan

  Kestabilan politikKekayaan sumber galiKemahiran membuatKehebatan seni bina

  Melicinkan jentera penKelalaian pemimpiriKetiadaan kemahiranStruktur binaan lemah

  Mengurangkan aktivitiMenghapuskanMengugat hubunganMenjejaskan penjualan

  Peluasan wilayah IslamPembukaan kota Makka

  ABCD

  ABCDApakah faktor ekonomi yangmenolak ajaran Islam?ABCDPerjanjian Aqabah Kedua disuku Aus dan Khazraj pada 6

  Apakah kesan daripada perjanjiABCD

  Penghijrahan umat isl

  Penyebaran Islam seca

  '1249ll @Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah

  terbuka

  SULIT

  4 124911ya menjadi sebuah kerajaan yang terkenal pada

  sedemikian?

  keruntuhan Empangan Maarib di Sabak.runtuh?biran

  yebabkan masyarakat Arab Quraisy Makkah

  r pemlagaanagangan luar

  berhalaantara Nabi Muhammad s.a.w denganMasihi,

  tersebut?

  (b.at-q)o)o.o\\9)

  Or-.ga.oc).o

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  5/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  6/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  7/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  8/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  9/24

  SULIT

  2l Apakah badan pentadbiran y

  22 Apakah kejayaan Emilio Agui

  ABCD

  AB

  CD

  BupatiKabinet MenteriDewan SenatVolksraad

  Berundur ke KelantanBerdamai dengan BritishMendapatkan bantuan SiMenjalin kerjasama den

  23

  Mencapai kemerdekaanMenubuhkan KatipunanMengusir kuasa SepanMengetuai Dewan

  Apakah tindakan Dato' Bahampentadbiran British di Pahang.ABCD

  24 Moharnmad Eunos AbdullatrPerundangan Negeri-NegeriApakah jasa beliau dalam mem

  Memajukan pendidikanMemperoleh petempatanMendapatkan jawatanMenggabungkan pe

  ABCD

  1249ll@Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MAM

  t249lr

  ditubuhkan oleh Belanda di Indonesia?

  dalam gerakan nasionalisme di Filipina?

  setelah gagal dalam penentangannya terhadap

  Terengganu

  lantik mewakili orzurg Melayu dalam Majlisrjuangkan nasib orang Melayu di Singapura?

  tadbiranMelayu

  .}/.}b'!Utl-ihat halaman .,\;belahrrE

  -f sul,lr!g9)ar-*Qa.oqJ*.@

  iTY

  o/6a.QDI

  oe/=ac)lo/s/UtDl

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  10/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  11/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  12/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  13/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  14/24

  SULIT

  ABCD

  ABCD

  .39

  ABCD

  1249I1@Hak Cipta Bahagian Pendidikan l\1cnengalr MAF-A

  Berkecuali (NAM)

  37 Pada tahun 1960-an, Amipendidikan di Malaysia.Apakah hasil kajian tersebut?

  Penubuhan sekolahPersekolahan anekajMemartabatkan bahasa layuIvlemupuk semangat otism

  38 Perang Dingin berlaku antaraPerang Dunia Kedua.

  t24911

  in Baki telah membuat kajian mengenai sistemwww. myschoolchildren.com

  ok kapitalis dan blok komunis selepas berakhir

  t4

  Apakah sebab berlaku perangPencabulan hak asasiPerebutan tanah j aj ahanPerbezaan ideologi poliPersaingan pasaran e

  Senarai berikut adalaholeh Malaysia. perfubqhan antarabangsa yang dianggotai

  Dasar berbaikMenghormatiMcnyelesaik

  Apakah pertlrbuhan tersebut?Negara-negara SelatanPertr-rbuhan Persidangan I (orc)Pertubuhan Negara-N KomanwelPergerakan Negara-Neg

  aca

  dengan semua negarapertelingkahan di meja rundingan

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  15/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  16/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  17/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  18/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  19/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  20/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  21/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  22/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  23/24

  http://edu.joshuatly.com/http://fb.me/edu.joshuatly

 • 7/27/2019 Trial MRSM SPM 2012 Sejarah

  24/24

  http://edu joshuatly com/