47

Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 1/46

Page 2: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 2/46

LAPORAN KESELURUHAN ANALISIS KEPUTUSANPEPERIKSAAN SPM TAHUN 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) sekali lagi telah berjaya mengekalkan

prestasi kecemerlangan dan keunggulannya dalam Peperiksaan Sijil

Pelajaran Malaysia (SPM) 2012. Pada tahun 2012, seramai 7299 orang

pelajar daripada 42 buah MRSM seluruh Malaysia telah menduduki

peperiksaan tersebut yang telah diadakan pada 05 November 2012 hingga 05

Disember 2012.

MRSM Cemerlang mengikut Pencapaian GPM

Pencapaian keseluruhan calon SPM MRSM bagi tahun 2012 berdasarkanNilai Gred Purata Maktab (GPM) ialah 1.9847 berbanding dengan GPM SPM2011 iaitu 1.7933.

Pencapaian Prestasi Pelajar Cemerlang

Seramai 1354 orang (18.55% ) mendapat semua A (A+, A atau A-) bagisemua subjek yang diambil dalam peperiksaan ini berbanding denganpencapaian tahun 2011 iaitu seramai 1368 orang (19.85%). Pencapaiantahun ini menunjukkan perbezaan sebanyak 1.30 %.

Seramai 29 orang (0.40%) telah memperoleh pencapaian cemerlang iaitu

memperoleh A+ bagi semua subjek yang telah diambil berbanding dengan

Page 3: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 3/46

Dengan pencapaian ini pelajar MRSM berpeluang melanjutkan pelajaranmelalui dua program iaitu Skim Pelajar Cemerlang (SPC) luar negara danSPC Diploma. Bagi program SPC luar negara yang menetapkan syaratminimum kelayakan 7A dan 8A, seramai 3110 pelajar (42.6%) MRSM

berpeluang mendapat tawaran ini yang menawarkan sebanyak 140 kursus.

Manakala seramai 2427 pelajar (33.2%) berpeluang mengikuti kursus-kursusdi bawah program SPC Diploma yang menetapkan syarat kelayakansekurang-kurangnya mendapat 5A. Pelajar yang mengikuti program iniberpeluang meneruskan pengajian mereka ke luar negara selepas 3 tahunmengikuti program persediaan di kolej MARA dengan memperolehsekurang-kurangnya CGPA 3.75.

3110

2427

1762SPC

DIPLOMA SPC

LAIN-LAIN

CARTA PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

DI BAWAH TAJAAN MARA

42.6%

33.2%

24.1%

Page 4: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 4/46

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

LAPORAN KEPUTUSANPEPERIKSAAN

Page 5: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 5/46

Lampiran 1

2012 2011

1 TUN GHAFAR BABA 1.0391 1.0002 0.0389

2 TAIPING 1.0997 1.0630 0.0366

3 LANGKAWI 1.1971 1.2124 -0.0153

4 PONTIAN 1.2245 1.2863 -0.0617

5 PENGKALAN CHEPA 1.3870 1.1278 0.2591

6 KUANTAN 1.5745 1.1898 0.3847

7 TUN ABDUL RAZAK 1.6171 - 0.0000

8 ALOR GAJAH 1.7092 2.0360 -0.3268

9 PENDANG 1.7419 1.7964 -0.0545

10 PASIR SALAK 1.8093 1.7255 0.0838

11 BALING 1.8728 - 0.0000

12 BATU PAHAT 1.8808 1.9175 -0.0366

13 KUALA BERANG 1.9541 2.1996 -0.2456

14 TRANSKRIAN 2.0164 1.6993 0.3171

15 PENGKALAN HULU 2.0336 1.9237 0.1099

16 KEPALA BATAS 2.0422 2.0634 -0.0212

17 TUMPAT 2.0668 - 0.0000

18 MERSING 2.0811 2.3159 -0.2349

19 TUN GHAZALI SHAFIE 2 0824 2 1046 0 0223

Beza +/-BIL MRSMGPM

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Gred Purata Maktab (GPM)

Page 6: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 6/46

Lampiran 2

BIL % BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 0 0.00 34 7.82 185 42.53 219 50.34

2 TAIPING 391 0 0.00 12 3.07 176 45.01 188 48.08

3 PENGKALAN CHEPA 354 0 0.00 33 9.32 106 29.94 139 39.27

4 PONTIAN 133 0 0.00 2 1.50 58 43.61 60 45.11

5 ALOR GAJAH 236 0 0.00 12 5.08 38 16.10 50 21.19

6 LANGKAWI 146 0 0.00 21 14.38 24 16.44 45 30.82

7 BALING 205 0 0.00 0 0.00 40 19.51 40 19.51

8 KUALA BERANG 167 7 4.19 1 0.60 24 14.37 32 19.16

9 PASIR SALAK 142 0 0.00 10 7.04 22 15.49 32 22.54

10 KUANTAN 136 0 0.00 1 0.74 30 22.06 31 22.79

11 PENDANG 140 0 0.00 0 0.00 31 22.14 31 22.14

12 PENGKALAN HULU 223 0 0.00 10 4.48 19 8.52 29 13.00

13 BATU PAHAT 147 0 0.00 4 2.72 24 16.33 28 19.05

14 MERBOK 212 0 0.00 0 0.00 25 11.79 25 11.79

15 TUN ABDUL RAZAK 121 0 0.00 6 4.96 18 14.88 24 19.83

16 FELDA 203 0 0.00 3 1.48 20 9.85 23 11.33

17 TRANSKRIAN 147 0 0.00 3 2.04 19 12.93 22 14.97

18 GEMENCHEH 176 0 0.00 1 0.57 19 10.80 20 11.36

19 KEPALA BATAS 175 0 0.00 1 0.57 19 10.86 20 11.43

11

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Bagi SEMUA Subjek

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

10 9 JUMLAHBIL MRSM BIL CALON

Page 7: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 7/46

Lampiran 3

BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 18 4.14 73 16.78 91 20.92

2 TAIPING 391 3 0.77 73 18.67 76 19.44

3 PENGKALAN CHEPA 354 13 3.67 38 10.73 51 14.41

4 PONTIAN 133 1 0.75 21 15.79 22 16.54

5 LANGKAWI 146 8 5.48 9 6.16 17 11.64

6 PENDANG 140 0 0.00 13 9.29 13 9.29

7 ALOR GAJAH 236 5 2.12 6 2.54 11 4.66

8 BALING 205 0 0.00 10 4.88 10 4.88

9 KUANTAN 136 1 0.74 8 5.88 9 6.62

10 PASIR SALAK 142 2 1.41 7 4.93 9 6.34

11 FELDA 203 1 0.49 7 3.45 8 3.94

12 KEPALA BATAS 175 1 0.57 7 4.00 8 4.57

13 PENGKALAN HULU 223 3 1.35 4 1.79 7 3.1414 TRANSKRIAN 147 1 0.68 6 4.08 7 4.76

15 BATU PAHAT 147 0 0.00 6 4.08 6 4.08

16 PDRM KULIM 139 0 0.00 6 4.32 6 4.32

17 TUN ABDUL RAZAK 121 2 1.65 4 3.31 6 4.96

18 KUALA TERENGGANU 142 2 1.41 3 2.11 5 3.52

19 MERBOK 212 0 0.00 5 2.36 5 2.36

20 BALIK PULAU 145 0 0.00 4 2.76 4 2.76

21 GEMENCHEH 176 0 0.00 4 2.27 4 2.27

22 TAWAU 116 1 0 86 3 2 59 4 3 45

JUMLAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ atau A Bagi SEMUA Subjek

BIL MRSM BIL CALON10 9

Page 8: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 8/46

Lampiran 4

BIL % BIL % BIL %

1 TUN GHAFAR BABA 435 0 0.00 9 2.07 9 2.07

2 PENDANG 140 0 0.00 2 1.43 2 1.43

3 LANGKAWI 146 1 0.68 1 0.68 2 1.37

4 TAIPING 391 1 0.26 3 0.77 4 1.02

5 PENGKALAN CHEPA 354 0 0.00 3 0.85 3 0.85

6 ALOR GAJAH 236 0 0.00 2 0.85 2 0.85

7 PONTIAN 133 0 0.00 1 0.75 1 0.75

8 PDRM KULIM 139 0 0.00 1 0.72 1 0.72

9 PASIR SALAK 142 1 0.70 0 0.00 1 0.70

10 KUALA KUBU BHARU 144 0 0.00 1 0.69 1 0.69

11 KEPALA BATAS 175 0 0.00 1 0.57 1 0.57

12 BALING 205 0 0.00 1 0.49 1 0.49

13 PENGKALAN HULU 223 0 0.00 1 0.45 1 0.4514 BALIK PULAU 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00

15 BATU PAHAT 147 0 0.00 0 0.00 0 0.00

16 BESERI 160 0 0.00 0 0.00 0 0.00

17 BESUT 165 0 0.00 0 0.00 0 0.00

18 BETONG 94 0 0.00 0 0.00 0 0.00

19 FELDA 203 0 0.00 0 0.00 0 0.00

20 GEMENCHEH 176 0 0.00 0 0.00 0 0.00

21 JELI 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00

22 KOTA KINABALU 144 0 0 00 0 0 00 0 0 00

JUMLAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+ Bagi SEMUA Subjek

BIL MRSM BIL CALON10 9

Page 9: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 9/46

Lampiran 5

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 12 5.08 44 18.64 22 9.32 41 17.37 36 15.25 40 16.95 30 12.71 10 4.24 1 0.42 0 0.00 0 0.00 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 1 0.69 19 13.10 17 11.72 14 9.66 25 17.24 29 20.00 23 15.86 14 9.66 3 2.07 0 0.00 0 0.00 145

3 BALING 0 0.00 0 0.00 40 19.51 20 9.76 17 8.29 39 19.02 45 21.95 36 17.56 6 2.93 2 0.98 0 0.00 0 0.00 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 4 2.72 25 17.01 19 12.93 14 9.52 23 15.65 23 15.65 28 19.05 9 6.12 2 1.36 0 0.00 0 0.00 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 11 6.88 3 1.88 13 8.13 26 16.25 42 26.25 37 23.13 18 11.25 6 3.75 4 2.50 0 0.00 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 10 6.06 12 7.27 13 7.88 22 13.33 30 18.18 39 23.64 25 15.15 10 6.06 2 1.21 2 1.21 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 12 12.77 13 13.83 12 12.77 7 7.45 15 15.96 16 17.02 17 18.09 1 1.06 1 1.06 0 0.00 94

8 FELDA 0 0.00 3 1.48 22 10.84 25 12.32 22 10.84 36 17.73 39 19.21 27 13.30 17 8.37 9 4.43 3 1.48 0 0.00 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 1 0.57 19 10.80 20 11.36 23 13.07 23 13.07 49 27.84 21 11.93 15 8.52 4 2.27 1 0.57 0 0.00 176

10 JELI 2 1.38 4 2.76 6 4.14 10 6.90 13 8.97 25 17.24 34 23.45 2 9 20.00 1 7 11.72 3 2.07 2 1.38 0 0.00 145

11 KEPALA BATAS 0 0.00 1 0.57 22 12.57 16 9.14 25 14.29 26 14.86 47 26.86 21 12.00 15 8.57 1 0.57 1 0.57 0 0.00 175

12 KOTA KINABALU 0 0.00 0 0.00 11 7.64 9 6.25 15 10.42 22 15.28 22 15.28 26 18.06 19 13.19 13 9.03 5 3.47 2 1.39 144

13 KOTA PUTRA 0 0.00 0 0.00 11 6.32 13 7.47 16 9.20 30 17.24 39 22.41 32 18.39 18 10.34 12 6.90 3 1.72 0 0.00 174

14 KUALA BERANG 7 4.19 9 5.39 25 14.97 23 13.77 18 10.78 19 11.38 18 10.78 27 16.17 13 7.78 3 1.80 4 2.40 1 0.60 167

15 KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 4 2.78 9 6.25 6 4.17 18 12.50 33 22.92 29 20.14 31 21.53 13 9.03 1 0.69 0 0.00 144

16 KUALA KUBU BHARU 0 0.00 2 1.39 13 9.03 12 8.33 19 13.19 30 20.83 28 19.44 23 15.97 12 8.33 3 2.08 2 1.39 0 0.00 144

17 KUALA TERENGGANU 0 0.00 4 2.82 18 12.68 15 10.56 12 8.45 17 11.97 25 17.61 27 19.01 14 9.86 9 6.34 1 0.70 0 0.00 1427       

18 KUANTAN 0 0.00 1 0.74 30 22.06 31 22.79 21 15.44 19 13.97 26 19.12 5 3.68 3 2.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 136

19 KUBANG PASU 0 0.00 4 1.73 18 7.79 11 4.76 29 12.55 50 21.65 63 27.27 37 16.02 14 6.06 4 1.73 1 0.43 0 0.00 231

20 KUCHING 0 0.00 3 2.50 9 7.50 9 7.50 17 14.17 26 21.67 24 20.00 19 15.83 9 7.50 3 2.50 1 0.83 0 0.00 120

21 LANGKAWI 0 0.00 21 14.38 37 25.34 28 19.18 26 17.81 20 13.70 7 4.79 6 4.11 1 0.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 146

22 LENGGONG 0 0.00 0 0.00 20 13.16 9 5.92 14 9.21 9 5.92 33 21.71 42 27.63 20 13.16 5 3.29 0 0.00 0 0.00 152

23 MERBOK 0 0.00 0 0.00 25 11.79 23 10.85 26 12.26 27 12.74 52 24.53 34 16.04 20 9.43 2 0.94 3 1.42 0 0.00 212

24 MERSING 0 0.00 2 1.49 11 8.21 12 8.96 28 20.90 27 20.15 32 23.88 13 9.70 6 4.48 0 0.00 3 2.24 0 0.00 134

25 MUADZAM SHAH 0 0.00 1 0.69 7 4.86 13 9.03 22 15.28 27 18.75 42 29.17 20 13.89 10 6.94 1 0.69 1 0.69 0 0.00 144

26 MUAR 0 0.00 3 1.78 15 8.88 13 7.69 15 8.88 20 11.83 29 17.16 40 23.67 25 14.79 8 4.73 1 0.59 0 0.00 169

27 MUKAH 0 0.00 0 0.00 8 8.99 4 4.49 18 20.22 9 10.11 32 35.96 1 2 13.48 5 5.62 1 1.12 0 0.00 0 0.00 89

28 PASIR SALAK 0 0.00 10 7.04 25 17.61 14 9.86 17 11.97 28 19.72 27 19.01 18 12.68 2 1.41 1 0.70 0 0.00 0 0.00 142

29 PDRM KULIM 0 0.00 0 0.00 19 13.67 10 7.19 14 10.07 20 14.39 34 24.46 29 20.86 9 6.47 3 2.16 1 0.72 0 0.00 139

30 PENDANG 0 0.00 0 0.00 31 22.14 14 10.00 10 7.14 34 24.29 35 25.00 14 10.00 1 0.71 1 0.71 0 0.00 0 0.00 140

31 PENGKALAN CHEPA 0 0.00 33 9.32 115 32.49 37 10.45 37 10.45 38 10.73 57 16.10 26 7.34 9 2.54 1 0.28 1 0.28 0 0.00 354

32 PENGKALAN HULU 0 0.00 10 4.48 26 11.66 26 11.66 26 11.66 29 13.00 44 19.73 38 17.04 18 8.07 6 2.69 0 0.00 0 0.00 223

33 PONTIAN 0 0.00 2 1.50 59 44.36 16 12.03 16 12.03 19 14.29 13 9.77 8 6.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133

34 SERTING 0 0.00 0 0.00 11 6.40 15 8.72 22 12.79 22 12.79 34 19.77 41 23.84 18 10.47 8 4.65 1 0.58 0 0.00 172

35 TAIPING 0 0.00 1 2 3.07 176 45.01 81 20.72 50 12.79 28 7.16 21 5.37 19 4.86 4 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 391

36 TAWAU 0 0.00 2 1.72 19 16.38 12 10.34 15 12.93 11 9.48 20 17.24 18 15.52 16 13.79 3 2.59 0 0.00 0 0.00 11637 TERENDAK 0 0.00 0 0.00 11 9.02 7 5.74 14 11.48 22 18.03 31 25.41 27 22.13 7 5.74 2 1.64 1 0.82 0 0.00 122

38 TRANSKRIAN 0 0.00 4 2.72 19 12.93 14 9.52 17 11.56 20 13.61 42 28.57 21 14.29 6 4.08 4 2.72 0 0.00 0 0.00 147

39 TUMPAT 0 0.00 0 0.00 22 9.36 31 13.19 26 11.06 36 15.32 52 22.13 43 18.30 19 8 .09 5 2.13 1 0.43 0 0.00 235

40 TUN ABDUL RAZAK 0 0.00 6 4.96 20 16.53 20 16.53 19 15.70 18 14.88 33 27.27 2 1.65 2 1.65 1 0.83 0 0.00 0 0.00 121

41 TUN GHAFAR BABA 0 0.00 34 7.82 191 43.91 78 17.93 48 11.03 38 8.74 28 6.44 17 3.91 1 0.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 2 1.54 2 1.54 16 12.31 13 10.00 17 13.08 17 13.08 20 15.38 31 23.85 10 7.69 2 1.54 0 0.00 0 0.00 130

JUMLAH 11 0.15 191 2.62 1252 17.15 799 10.95 857 11.74 1038 14.22 1389 19.03 1051 14.40 505 6.92 156 2.14 45 0.62 5 0.07 7299

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

2 1 0JUM

6 5 310 9 8 7 4BIL MRSM

11

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Bilangan A+, A atau A- Yang Diperoleh

Page 10: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 10/46

Lampiran 6

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 5 2.12 10 4.24 16 6.78 29 12.29 34 14.41 50 21.19 45 19.07 26 11.02 14 5.93 7 2.97 0 0.00 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 0 0.00 4 2.76 6 4.14 5 3.45 28 1 9.31 21 14.48 29 20.00 26 17.93 17 11.72 8 5.52 1 0.69 1453 BALING 0 0.00 0 0.00 10 4.88 8 3.90 15 7.32 29 14.15 35 17.07 56 27.32 32 15.61 14 6.83 6 2.93 0 0.00 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 0 0.00 6 4.08 17 11.56 11 7.48 14 9.52 20 13.61 32 21.77 27 18.37 17 11.56 2 1.36 1 0.68 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 2 1.25 6 3.75 3 1.88 15 9.38 20 12.50 35 21.88 26 16.25 34 21.25 16 10.00 3 1.88 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 3 1.82 0 0.00 4 2.42 7 4.24 19 11.52 32 19.39 34 20.61 36 21.82 20 12.12 10 6.06 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 3 3.19 6 6.38 8 8.51 3 3.19 11 11.70 16 17.02 2 7 28.72 1 2 12.77 8 8.51 0 0.00 94

8 FELDA 0 0.00 1 0.49 9 4.43 6 2.96 14 6.90 20 9.85 30 14.78 41 20.20 33 16.26 26 12.81 17 8.37 6 2.96 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 0 0.00 5 2.84 5 2.84 11 6.25 9 5.11 24 13.64 32 18.18 43 24.43 29 16.48 16 9.09 2 1.14 176

10 JELI 0 0.00 2 1.38 1 0.69 5 3.45 3 2.07 14 9.66 22 15.17 37 25.52 34 23.45 16 11.03 9 6.21 2 1.38 145

11 KEPALA BATAS 0 0.00 1 0.57 7 4.00 4 2.29 9 5.14 24 13.71 33 18.86 29 16.57 31 17.71 22 12.57 14 8.00 1 0.57 175

12 KOTA KINABALU 0 0.00 0 0.00 2 1.39 3 2.08 7 4.86 8 5.56 12 8.33 28 19.44 26 18.06 29 20.14 24 16.67 5 3.47 144

13 KOTA PUTRA 0 0.00 0 0.00 3 1.72 1 0.57 11 6.32 18 10.34 25 14.37 40 22.99 30 17.24 20 11.49 25 14.37 1 0.57 174

14 KUALA BERANG 0 0.00 3 1.80 6 3.59 17 10.18 23 13.77 11 6.59 16 9.58 24 14.37 30 17.96 20 11.98 13 7.78 4 2.40 167

15 KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 1 0.69 2 1.39 1 0.69 8 5.56 15 10.42 33 22.92 28 19.44 35 24.31 19 13.19 2 1.39 144

16 KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0 0.00 2 1.39 5 3.47 5 3.47 20 13.89 24 16.67 33 22.92 24 16.67 19 13.19 8 5.56 4 2.78 144

17 KUALA TERENGGANU 0 0.00 2 1.41 3 2.11 8 5.63 5 3.52 13 9.15 14 9.86 22 15.49 26 18.31 23 16.20 24 16.90 2 1.41 142 8        

18 KUANTAN 0 0.00 1 0.74 8 5.88 8 5.88 17 12.50 29 21.32 22 16.18 25 18.38 18 13.24 8 5.88 0 0.00 0 0.00 13619 KUBANG PASU 0 0.00 1 0.43 3 1.30 7 3.03 12 5.19 30 12.99 52 22.51 57 24.68 34 14.72 23 9.96 9 3.90 3 1.30 231

20 KUCHING 0 0.00 0 0.00 3 2.50 4 3.33 5 4.17 18 15.00 25 20.83 23 19.17 24 20.00 9 7.50 9 7.50 0 0.00 120

21 LANGKAWI 0 0.00 8 5.48 23 15.75 15 10.27 26 17.81 26 17.81 21 14.38 22 15.07 3 2.05 1 0.68 1 0.68 0 0.00 146

22 LENGGONG 0 0.00 0 0.00 2 1.32 7 4.61 5 3.29 16 1 0.53 16 10.53 32 21.05 31 20.39 33 21.71 8 5.26 2 1.32 152

23 MERBOK 0 0.00 0 0.00 5 2.36 15 7.08 10 4.72 15 7.08 55 25.94 46 21.70 34 16.04 21 9.91 9 4.25 2 0.94 212

24 MERSING 0 0.00 0 0.00 4 2.99 2 1.49 13 9.70 16 11.94 30 22.39 36 26.87 14 10.45 13 9.70 3 2.24 3 2.24 134

25 MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 1 0.69 6 4.17 7 4.86 14 9.72 33 22.92 34 23.61 27 18.75 16 11.11 2 1.39 4 2.78 144

26 MUAR 0 0.00 0 0.00 2 1.18 7 4.14 6 3.55 15 8.88 16 9.47 34 20.12 47 2 7.81 22 13.02 17 10.06 3 1.78 169

27 MUKAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.12 7 7.87 9 10.11 13 14.61 30 33.71 17 19.10 9 10.11 3 3.37 0 0.00 89

28 PASIR SALAK 0 0.00 2 1.41 7 4.93 15 10.56 12 8.45 16 11.27 32 22.54 26 18.31 14 9.86 14 9.86 4 2.82 0 0.00 142

29 PDRM KULIM 0 0.00 0 0.00 6 4.32 6 4.32 10 7.19 10 7.19 22 15.83 42 30.22 24 17.27 10 7.19 6 4.32 3 2.16 139

30 PENDANG 0 0.00 0 0.00 13 9.29 9 6.43 13 9.29 22 15.71 44 31.43 19 13.57 15 10.71 3 2.14 2 1.43 0 0.00 140

31 PENGKALAN CHEPA 0 0.00 13 3.67 48 13.56 42 11.86 38 10.73 43 12.15 71 20.06 50 14.12 30 8.47 12 3.39 6 1.69 1 0.28 354

32 PENGKALAN HULU 0 0.00 3 1.35 8 3.59 7 3.14 18 8.07 28 12.56 36 16.14 60 26.91 36 16.14 17 7.62 10 4.48 0 0.00 223

33 PONTIAN 0 0.00 1 0.75 21 15.79 13 9.77 23 17.29 24 18.05 20 15.04 18 13.53 9 6.77 3 2.26 1 0.75 0 0.00 133

34 SERTING 0 0.00 0 0.00 3 1.74 5 2.91 6 3.49 7 4.07 25 14.53 52 30.23 31 18.02 30 17.44 12 6 .98 1 0.58 17235 TAIPING 0 0.00 3 0.77 79 20.20 48 12.28 61 15.60 55 1 4.07 41 10.49 61 15.60 29 7.42 13 3.32 1 0.26 0 0.00 391

36 TAWAU 0 0.00 1 0.86 3 2.59 6 5.17 9 7.76 13 11.21 13 11.21 26 22.41 16 13.79 14 12.07 13 11.21 2 1.72 116

37 TERENDAK 0 0.00 0 0.00 3 2.46 2 1.64 8 6.56 10 8.20 28 22.95 33 27.05 24 19.67 9 7.38 4 3.28 1 0.82 122

38 TRANSKRIAN 0 0.00 1 0.68 9 6.12 6 4.08 6 4.08 14 9.52 30 20.41 31 21.09 26 17.69 15 10.20 8 5.44 1 0.68 147

39 TUMPAT 0 0.00 0 0.00 2 0.85 7 2.98 12 5.11 26 11.06 49 20.85 60 25.53 49 20.85 22 9.36 5 2.13 3 1.28 235

40 TUN ABDUL RAZAK 0 0.00 2 1.65 8 6.61 11 9.09 15 12.40 10 8.26 34 28.10 27 22.31 11 9.09 2 1.65 1 0.83 0 0.00 121

41 TUN GHAFAR BABA 0 0.00 18 4.14 80 18.39 74 17.01 63 14.48 54 12.41 57 13.10 52 11.95 21 4.83 15 3.45 1 0.23 0 0.00 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.00 2 1.54 2 1.54 6 4.62 7 5.38 13 10.00 21 16.15 30 23.08 31 23.85 14 10.77 4 3.08 0 0.00 130

JUMLAH 0 0.00 70 0.96 420 5.75 444 6.08 573 7.85 808 11.07 1197 16.40 1490 20.41 1 118 1 5.32 731 10.02 375 5.14 73 1.00 7299

2

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Bilangan A+ atau A Yang Diperoleh

BIL MRSM11 10 9 8 1 0

JUM7 6 5 4 3

Page 11: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 11/46

Lampiran 7

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 0 0.00 0 0.00 4 1.69 1 0.42 4 1.69 12 5.08 23 9.75 31 13.14 48 20.34 46 19.49 35 14.83 32 13.56 236

2 BALIK PULAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.38 5 3.45 4 2.76 13 8.97 19 13.10 22 15.17 39 26.90 41 28.28 145

3 BALING 0 0.00 0 0.00 1 0.49 1 0.49 2 0.98 11 5.37 10 4.88 24 1 1.71 31 15.12 44 21.46 47 22.93 34 1 6.59 205

4 BATU PAHAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.04 6 4.08 4 2.72 9 6.12 12 8.16 20 13.61 33 22.45 40 27.21 20 13.61 147

5 BESERI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.63 1 0.63 0 0.00 5 3.13 6 3.75 12 7.50 23 14.38 54 33.75 58 36.25 160

6 BESUT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.61 3 1.82 4 2.42 15 9.09 29 17.58 39 23.64 74 44.85 165

7 BETONG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.13 3 3.19 9 9.57 12 12.77 19 20.21 26 27.66 23 24.47 94

8 FELDA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.99 2 0.99 4 1.97 6 2.96 17 8.37 31 15.27 37 18.23 50 24.63 54 26.60 203

9 GEMENCHEH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2.84 3 1.70 8 4.55 8 4.55 27 15.34 65 36.93 60 3 4.09 176

10 JELI 0 0 .00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 2 1.38 2 1.38 6 4.14 8 5.52 18 12.41 21 14.48 38 26.21 49 33.79 145

11 KEPALA BATAS 0 0.00 0 0.00 1 0.57 1 0.57 1 0.57 1 0.57 5 2.86 13 7.43 34 19.43 30 17.14 49 28.00 40 22.86 175

12 KOTA KINABALU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 5 3.47 0 0.00 8 5.56 19 13.19 23 15.97 46 31.94 42 29.17 144

13 KOTA PUTRA 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.15 5 2.87 8 4.60 25 14.37 34 19.54 46 26.44 54 31.03 174

14 KUALA BERANG 0 0.00 0 0.00 1 0.60 1 0.60 5 2.99 3 1.80 6 3.59 24 14.37 27 16.17 27 16.17 49 29.34 24 14.37 167

15 KUALA KRAI 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 1 0.69 1 0.69 7 4.86 14 9.72 37 25.69 41 28.47 42 29.17 144

16 KUALA KUBU BHARU 0 0.00 0 0.00 1 0.69 0 0.00 2 1.39 2 1.39 2 1.39 10 6.94 21 14.58 32 22.22 38 26.39 36 25.00 144

17 KUALA TERENGGANU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.70 0 0.00 0 0.00 5 3.52 11 7.75 11 7.75 28 19.72 46 32.39 40 28.17 142 9        

18 KUANTAN 0 0.00 0 0.00 1 0.74 2 1.47 1 0.74 4 2.94 5 3.68 14 10.29 26 19.12 29 21.32 32 23.53 22 16.18 136

19 KUBANG PASU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 1 0.43 4 1.73 8 3.46 16 6.93 49 21.21 50 21.65 64 27.71 38 16.45 23120 KUCHING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.67 3 2.50 4 3.33 7 5.83 15 12.50 23 19.17 27 22.50 39 3 2.50 120

21 LANGKAWI 0 0.00 1 0.68 2 1.37 2 1.37 8 5.48 13 8.90 13 8.90 36 24.66 28 19.18 25 17.12 13 8.90 5 3.42 146

22 LENGGONG 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2.63 16 10.53 23 15.13 29 19.08 53 34.87 27 17.76 152

23 MERBOK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.94 0 0.00 5 2.36 9 4.25 23 1 0.85 30 14.15 51 24.06 49 23.11 43 2 0.28 212

24 MERSING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.24 1 0.75 7 5.22 10 7.46 24 17.91 28 20.90 28 20.90 33 24.63 134

25 MUADZAM SHAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.69 0 0.00 9 6.25 10 6.94 16 11.11 38 26.39 39 27.08 31 21.53 144

26 MUAR 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.59 1 0.59 5 2.96 10 5.92 17 10.06 40 23.67 54 31.95 41 24.26 169

27 MUKAH 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.12 1 1.12 9 10.11 17 19.10 21 23.60 22 24.72 18 20.22 89

28 PASIR SALAK 0 0.00 1 0.70 0 0.00 1 0.70 6 4.23 3 2.11 11 7.75 20 14.08 17 11.97 21 14.79 31 21.83 31 21.83 142

29 PDRM KULIM 0 0.00 0 0.00 1 0.72 1 0.72 0 0.00 1 0.72 9 6.47 6 4.32 20 14.39 22 15.83 34 24.46 45 32.37 139

30 PENDANG 0 0.00 0 0.00 2 1.43 6 4.29 5 3.57 16 11.43 13 9.29 22 15.71 16 11.43 27 19.29 25 17.86 8 5.71 140

31 PENGKALAN CHEPA 0 0.00 0 0.00 6 1.69 15 4.24 17 4.80 41 11.58 33 9.32 49 13.84 64 18.08 49 13.84 54 15.25 26 7.34 354

32 PENGKALAN HULU 0 0.00 0 0.00 1 0.45 1 0.45 1 0.45 3 1.35 16 7.17 20 8.97 39 17.49 52 23.32 55 24.66 35 15.70 223

33 PONTIAN 0 0.00 0 0.00 1 0.75 5 3.76 6 4.51 9 6.77 25 18.80 16 12.03 27 20.30 29 21.80 10 7.52 5 3.76 133

34 SERTING 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.58 6 3.49 3 1.74 15 8.72 18 10.47 35 20.35 60 34.88 34 19.77 172

35 TAIPING 0 0.00 1 0.26 3 0.77 20 5.12 20 5.12 35 8.95 54 13.81 51 13.04 59 15.09 72 18.41 51 13.04 25 6.39 391

36 TAWAU 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.72 2 1.72 3 2.59 11 9.48 18 15.52 19 16.38 21 18.10 40 34.48 116

37 TERENDAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2.46 4 3.28 9 7.38 15 12.30 27 22.13 30 24.59 34 2 7.87 122

38 TRANSKRIAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.36 4 2.72 3 2.04 8 5.44 14 9.52 21 14.29 34 23.13 35 23.81 26 17.69 147

39 TUMPAT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.28 3 1.28 7 2.98 19 8.09 52 22.13 58 24.68 51 21.70 42 1 7.87 235

40 TUN ABDUL RAZAK 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.65 3 2.48 4 3.31 11 9.09 16 13.22 16 13.22 25 20.66 25 20.66 19 15.70 121

41 TUN GHAFAR BABA 0 0.00 0 0.00 17 3.91 25 5.75 30 6.90 43 9.89 58 13.33 52 11.95 72 16.55 78 17.93 44 10.11 16 3.68 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.54 3 2.31 6 4.62 6 4.62 18 13.85 22 16.92 45 34.62 28 21.54 130

JUMLAH 0 0.00 3 0.04 42 0.58 97 1.33 146 2.00 267 3.66 422 5.78 690 9.45 1082 14.82 1416 19.40 1700 23.29 1434 19.65 7299

2

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Bilangan A+ Yang Diperoleh

BIL MRSM11 10 9 8 1 0

JUM7 6 5 4 3

Page 12: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 12/46

Lampiran 8

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

1 ALOR GAJAH 56 23.73 103 43.64 48 20.34 23 9.75 5 2.12 1 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 236

2 BALIK PULAU 16 11.03 52 35.86 47 32.41 26 17.93 4 2.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 145

3 BALING 35 17.07 79 38.54 62 30.24 26 12.68 3 1.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 205

4 BATU PAHAT 31 21.09 48 32.65 45 30.61 20 13.61 3 2.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 147

5 BESERI 11 6.88 22 13.75 57 35.63 49 30.63 18 11.25 3 1.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1606 BESUT 5 3.03 39 23.64 47 28.48 53 32.12 17 10.30 4 2.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 165

7 BETONG 14 14.89 26 27.66 32 34.04 20 21.28 2 2.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 94

8 FELDA 22 10.84 72 35.47 57 28.08 39 19.21 12 5.91 1 0.49 0 0.00 0 0.00 0 0.00 203

9 GEMENCHEH 15 8.52 64 36.36 63 35.80 26 14.77 8 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 176

10 JELI 10 6.90 37 25.52 54 37.24 32 22.07 11 7.59 1 0.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 145

11 KEPALA BATAS 16 9.14 69 39.43 56 32.00 31 17.71 3 1.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 175

12 KOTA KINABALU 13 9.03 36 25.00 45 31.25 38 26.39 7 4.86 5 3.47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 144

13 KOTA PUTRA 7 4.02 52 29.89 54 31.03 37 21.26 19 10.92 5 2.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 174

14 KUALA BERANG 31 18.56 58 34.73 47 28.14 20 11.98 10 5.99 1 0.60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 167

15 KUALA KRAI 3 2.08 29 20.14 53 36.81 42 29.17 16 11.11 1 0.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 144

16 KUALA KUBU BHARU 12 8.33 51 35.42 46 31.94 23 15.97 10 6.94 2 1.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 144

17 KUALA TERENGGANU 16 11.27 43 30.28 41 28.87 38 26.76 4 2.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1421        

 0         18 KUANTAN 30 22.06 64 47.06 35 25.74 7 5.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 136

19 KUBANG PASU 19 8.23 76 32.90 83 35.93 43 18.61 9 3.90 1 0.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 231

20 KUCHING 7 5.83 40 33.33 32 26.67 32 26.67 9 7.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 120

21 LANGKAWI 59 40.41 66 45.21 15 10.27 6 4.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 146

22 LENGGONG 14 9.21 35 23.03 55 36.18 33 21.71 14 9.21 1 0.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 152

23 MERBOK 27 12.74 69 32.55 68 32.08 33 15.57 15 7.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 212

24 MERSING 15 11.19 45 33.58 48 35.82 21 15.67 5 3.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 134

25 MUADZAM SHAH 10 6.94 48 33.33 53 36.81 28 19.44 4 2.78 1 0.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 144

26 MUAR 15 8.88 46 27.22 60 35.50 36 21.30 12 7.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 169

27 MUKAH 5 5.62 29 32.58 44 49.44 11 12.36 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 89

28 PASIR SALAK 32 22.54 47 33.10 48 33.80 12 8.45 3 2.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 142

29 PDRM KULIM 16 11.51 38 27.34 45 32.37 31 22.30 7 5.04 2 1.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 139

30 PENDANG 37 26.43 43 30.71 42 30.00 16 11.43 1 0.71 1 0.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 140

31 PENGKALAN CHEPA 132 37.29 131 37.01 62 17.51 23 6.50 6 1.69 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 354

32 PENGKALAN HULU 29 13.00 86 38.57 65 29.15 34 15.25 8 3.59 1 0.45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 223

33 PONTIAN 58 43.61 51 38.35 23 17.29 1 0.75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 133

34 SERTING 12 6.98 46 26.74 70 40.70 36 20.93 8 4.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17235 TAIPING 183 46.80 162 41.43 43 11.00 3 0.77 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 391

36 TAWAU 18 15.52 34 29.31 35 30.17 22 18.97 7 6.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 116

37 TERENDAK 8 6.56 41 33.61 44 36.07 26 21.31 3 2.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 122

38 TRANSKRIAN 25 17.01 41 27.89 55 37.41 22 14.97 4 2.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 147

39 TUMPAT 21 8.94 102 43.40 68 28.94 38 16.17 6 2.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 235

40 TUN ABDUL RAZAK 29 23.97 50 41.32 35 28.93 7 5.79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 121

41 TUN GHAFAR BABA 229 52.64 154 35.40 48 11.03 4 0.92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 435

42 TUN GHAZALI SHAFIE 16 12.31 46 35.38 44 33.85 22 16.92 2 1.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 130

JUMLAH 1359 18.62 2470 33.84 2074 28.41 1090 14.93 275 3.77 31 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7299

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Mengikut Gred Purata Pelajar (GPP)

BIL MRSM0.00-0.99 1.00-1.99 2.00-2.99 3.00-3.99 4.00-4.99

JUM5.00-5.99 6.00-6.99 7.00-7. 99 8. 00- 9. 00

Page 13: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 13/46

Lampiran 9.1

Bil. % Bil. %

1 PENGKALAN HULU 223 223 100.00 1 PENDANG 140 136 97.14

2 MERBOK 212 212 100.00 2 TUN GHAFAR BABA 435 410 94.25

3 PENDANG 140 140 100.00 3 TUN ABDUL RAZAK 121 112 92.56

4 TUN GHAZALI SHAFIE 130 130 100.00 4 KUANTAN 136 122 89.71

5 BATU PAHAT 147 146 99.32 5 PONTIAN 133 115 86.47

6 PDRM KULIM 139 138 99.28 6 BALIK PULAU 145 124 85.52

7 PENGKALAN CHEPA 354 351 99.15 7 PENGKALAN CHEPA 354 302 85.31

8 MUKAH 89 88 98.88 8 LANGKAWI 146 119 81.51

9 KUALA KUBU BHARU 144 142 98.61 9 PASIR SALAK 142 115 80.99

10 TUN ABDUL RAZAK 121 119 98.35 10 TAIPING 391 316 80.82

11 MERSING 134 130 97.01 11 ALOR GAJAH 236 184 77.97

12 TAIPING 391 379 96.93 12 GEMENCHEH 176 137 77.84

13 JELI 145 140 96.55 13 MERBOK 212 159 75.00

14 PASIR SALAK 142 137 96.48 14 FELDA 203 152 74.88

15 TUN GHAFAR BABA 435 415 95.40 15 TAWAU 116 82 70.69

16 LENGGONG 152 145 95.39 16 KUALA KUBU BHARU 144 94 65.28

17 SERTING 172 164 95.35 17 MUADZAM SHAH 144 94 65.28

18 KUBANG PASU 231 220 95.24 18 MERSING 134 85 63.43

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

A+, A atau A- A+, A atau A-

BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS

Bil. MRSM Bil Calon Bil. MRSM Bil Calon

Page 14: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 14/46

Lampiran 9.2

Bil. % Bil. %

1 PONTIAN 133 131 98.50 1 TUN GHAFAR BABA 435 435 100.00

2 TUN ABDUL RAZAK 121 118 97.52 2 LANGKAWI 146 146 100.00

3 TAIPING 391 378 96.68 3 KUANTAN 136 136 100.00

4 LANGKAWI 146 141 96.58 4 PENDANG 135 135 100.00

5 KEPALA BATAS 175 169 96.57 5 PONTIAN 133 133 100.00

6 KUANTAN 136 131 96.32 6 TAIPING 391 389 99.49

7 PDRM KULIM 139 131 94.24 7 PASIR SALAK 141 140 99.29

8 PENGKALAN CHEPA 354 332 93.79 8 PENGKALAN CHEPA 354 351 99.15

9 PASIR SALAK 142 131 92.25 9 BALING 205 203 99.02

10 TUN GHAFAR BABA 435 401 92.18 10 LENGGONG 152 150 98.68

11 KUALA BERANG 167 153 91.62 11 BATU PAHAT 147 145 98.64

12 KUBANG PASU 231 211 91.34 12 TERENDAK 118 116 98.31

13 KUCHING 120 109 90.83 13 TUMPAT 235 231 98.30

14 BALING 205 184 89.76 14 ALOR GAJAH 236 231 97.88

15 TRANSKRIAN 147 131 89.12 15 MUKAH 43 42 97.67

16 ALOR GAJAH 236 210 88.98 16 TUN ABDUL RAZAK 121 118 97.52

17 PENDANG 140 122 87.14 17 TAWAU 107 104 97.20

18 TERENDAK 122 106 86.89 18 MUADZAM SHAH 140 136 97.14

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MRSMA+, A atau A-

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bil. Bil Calon

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Page 15: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 15/46

Lampiran 9.3

Bil. % Bil. %

1 LANGKAWI 146 128 87.67 1 TUN GHAFAR BABA 435 435 100.00

2 TAIPING 391 313 80.05 2 TAIPING 391 391 100.00

3 TUN GHAFAR BABA 435 348 80.00 3 BALING 205 205 100.00

4 PONTIAN 133 104 78.20 4 BATU PAHAT 147 147 100.00

5 ALOR GAJAH 236 163 69.07 5 LANGKAWI 146 146 100.00

6 PASIR SALAK 142 95 66.90 6 PONTIAN 133 133 100.00

7 PENGKALAN CHEPA 354 228 64.41 7 BETONG 94 94 100.00

8 KUANTAN 136 87 63.97 8 KEPALA BATAS 175 174 99.43

9 MUKAH 89 56 62.92 9 SERTING 172 171 99.42

10 TRANSKRIAN 147 92 62.59 10 TRANSKRIAN 147 146 99.32

11 BALING 205 126 61.46 11 KUALA KRAI 144 143 99.31

12 TUMPAT 235 143 60.85 12 KUALA TERENGGANU 142 141 99.30

13 KUALA KRAI 144 85 59.03 13 PENDANG 140 139 99.29

14 SERTING 172 101 58.72 14 KUANTAN 136 135 99.26

15 KUALA BERANG 167 98 58.68 15 MERSING 134 133 99.25

16 KEPALA BATAS 175 97 55.43 16 TUN ABDUL RAZAK 121 120 99.17

17 MERSING 134 74 55.22 17 ALOR GAJAH 236 234 99.15

18 KUALA TERENGGANU 142 77 54.23 18 MUKAH 89 88 98.88

MATEMATIK TAMBAHAN MATEMATIK

A+, A atau A-

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Bil.Bil. MRSM Bil Calon MRSM Bil CalonA+, A atau A-

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

Page 16: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 16/46

Lampiran 9.4

Bil. % Bil. %

1 TAIPING 391 315 80.56 1 TAIPING 391 295 75.45

2 PONTIAN 133 87 65.41 2 TUN GHAFAR BABA 435 315 72.41

3 TUN GHAFAR BABA 435 280 64.37 3 LANGKAWI 146 103 70.55

4 KUANTAN 136 71 52.21 4 PENGKALAN CHEPA 354 202 57.06

5 PENGKALAN CHEPA 354 180 50.85 5 PONTIAN 133 74 55.64

6 TAWAU 116 50 43.10 6 KUALA BERANG 167 90 53.89

7 TUN ABDUL RAZAK 121 52 42.98 7 KUANTAN 136 68 50.00

8 PASIR SALAK 142 61 42.96 8 BATU PAHAT 147 60 40.82

9 TUN GHAZALI SHAFIE 130 55 42.31 9 PENGKALAN HULU 223 91 40.81

10 LANGKAWI 146 61 41.78 10 PASIR SALAK 142 53 37.32

11 BALING 205 84 40.98 11 TUN GHAZALI SHAFIE 130 48 36.92

12 KUALA BERANG 167 68 40.72 12 ALOR GAJAH 236 81 34.32

13 TRANSKRIAN 147 51 34.69 13 BALIK PULAU 145 48 33.10

14 BATU PAHAT 147 50 34.01 14 GEMENCHEH 176 57 32.39

15 BETONG 94 31 32.98 15 TUN ABDUL RAZAK 121 39 32.23

16 ALOR GAJAH 236 75 31.78 16 FELDA 203 63 31.03

17 SERTING 172 52 30.23 17 KOTA KINABALU 144 44 30.56

18 KEPALA BATAS 175 52 29.71 18 PENDANG 140 40 28.57

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

FIZIK KIMIA

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Page 17: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 17/46

Lampiran 9.5

Bil. % Bil. %

1 TUN GHAFAR BABA 378 314 83.07 1 TUN GHAFAR BABA 57 57 100.00

2 TAIPING 353 236 66.86 2 KUBANG PASU 24 24 100.00

3 PONTIAN 109 71 65.14 3 TUMPAT 24 24 100.00

4 LANGKAWI 123 72 58.54 4 TAIPING 22 22 100.00

5 PENGKALAN CHEPA 324 181 55.86 5 LANGKAWI 19 19 100.00

6 KUALA KUBU BHARU 120 65 54.17 6 TUN ABDUL RAZAK 18 18 100.00

7 ALOR GAJAH 191 96 50.26 7 MUKAH 17 17 100.00

8 GEMENCHEH 153 72 47.06 8 PONTIAN 12 12 100.00

9 MERSING 90 42 46.67 9 PASIR SALAK 6 6 100.00

10 TUN ABDUL RAZAK 102 46 45.10 10 KUANTAN 24 23 95.83

11 KUALA BERANG 167 75 44.91 11 MUADZAM SHAH 24 23 95.83

12 BATU PAHAT 117 52 44.44 12 MERSING 21 20 95.24

13 PENDANG 114 50 43.86 13 PDRM KULIM 21 20 95.24

14 KUCHING 90 36 40.00 14 TERENDAK 41 39 95.12

15 BETONG 72 28 38.89 15 KUALA KRAI 20 19 95.00

16 MUKAH 72 28 38.89 16 JELI 38 36 94.74

17 KEPALA BATAS 133 48 36.09 17 TRANSKRIAN 19 18 94.74

18 MUAR 142 51 35.92 18 KUCHING 33 31 93.94

Bil CalonA+, A atau A-

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

BIOLOGI

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Bil. MRSM Bil Calon

PRINSIP PERAKAUNAN

A+, A atau A-Bil. MRSM

Page 18: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 18/46

Lampiran 9.6

Bil. % Bil. %

1 KOTA KINABALU 47 47 100.00 1 KUBANG PASU 53 53 100.00

2 MUKAH 46 46 100.00 2 KUALA TERENGGANU 24 24 100.00

3 PENGKALAN HULU 13 13 100.00 3 BALING 22 22 100.00

4 TRANSKRIAN 11 11 100.00 4 MERSING 22 22 100.00

5 PDRM KULIM 10 10 100.00 5 KUCHING 18 18 100.00

6 PENDANG 5 5 100.00 6 TAIPING 16 16 100.00

7 MUADZAM SHAH 4 4 100.00 7 PONTIAN 12 12 100.00

8 SERTING 4 4 100.00 8 PENGKALAN CHEPA 9 9 100.00

9 TERENDAK 4 4 100.00 9 TUN GHAFAR BABA 8 8 100.00

10 GEMENCHEH 3 3 100.00 10 TUN ABDUL RAZAK 5 5 100.00

11 MUAR 3 3 100.00 11 KUANTAN 14 13 92.86

12 PASIR SALAK 1 1 100.00 12 LANGKAWI 19 17 89.47

13 BETONG 60 58 96.67 13 MERBOK 19 17 89.47

14 KUCHING 46 42 91.30 14 KUALA KUBU BHARU 7 6 85.71

15 MERSING 23 21 91.30 15 KOTA KINABALU 32 24 75.00

16 TUN GHAZALI SHAFIE 18 16 88.89 JUMLAH 280 266 95.00

17 TAWAU 9 8 88.89

18 KUALA KUBU BHARU 16 14 87.50

A+, A atau A-A+, A atau A-Bil. MRSM

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

PENDIDIKAN MORAL REKA CIPTA

Bil. MRSM Bil Calon Bil Calon

Page 19: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 19/46

Lampiran 9.7

Bil. % Bil. %

1 MUAR 19 19 100.00 1 TUN GHAFAR BABA 21 21 100.00

2 PENGKALAN CHEPA 14 14 100.00 2 PENGKALAN HULU 19 19 100.00

3 BESUT 12 12 100.00 3 PASIR SALAK 9 9 100.00

4 FELDA 12 12 100.00 4 TAIPING 8 8 100.00

5 TRANSKRIAN 12 12 100.00 5 KEPALA BATAS 7 7 100.00

6 BATU PAHAT 11 11 100.00 6 PENGKALAN CHEPA 7 7 100.00

7 KUCHING 11 11 100.00 7 TRANSKRIAN 5 5 100.00

8 TUMPAT 11 11 100.00 8 LANGKAWI 34 33 97.06

9 TUN GHAZALI SHAFIE 11 11 100.00 JUMLAH 110 109 99.09

10 MUADZAM SHAH 10 10 100.00

11 PONTIAN 10 10 100.00

12 TUN ABDUL RAZAK 10 10 100.00

13 TUN GHAFAR BABA 10 10 100.00 Bil. %

14 BESERI 9 9 100.00 1 JELI 3 2 66.67

15 KUALA TERENGGANU 9 9 100.00 2 KUALA BERANG 29 14 48.28

16 KOTA PUTRA 8 8 100.00 JUMLAH 32 16 50.00

17 ALOR GAJAH 7 7 100.00

18 KUALA BERANG 7 7 100.00

Bil CalonA+, A atau A-

PENDIDIKAN SENI VISUAL TASAWWUR ISLAM

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

A+, A atau A-Bil. MRSM

A+, A atau A-Bil.

BAHASA ARAB TINGGI

Bil. MRSM

Bil CalonMRSM Bil Calon

AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

Page 20: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 20/46

Lampiran 9.8

Bil. % Bil. %

1 TUN GHAZALI SHAFIE 4 4 100.00 1 TUN GHAFAR BABA 9 9 100.00

2 TRANSKRIAN 2 2 100.00 JUMLAH 9 9 100.00

3 PDRM KULIM 1 1 100.00

4 KUALA KUBU BHARU 3 2 66.67

JUMLAH 10 9 90.00

Bil. % Bil. %

1 TRANSKRIAN 1 1 100.00 42 TUN GHAZALI SHAFIE 1 1 100.00

2 TUN GHAZALI SHAFIE 4 3 75.00 JUMLAH 1 1 100.00

JUMLAH 5 4 80.00

KESUSASTERAAN TAMIL

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

Bil. MRSM

BAHASA TAMIL

Bilangan Pelajar Yang Mendapat A+, A atau A- Mengikut Subjek

Bil CalonA+, A atau A-

Bil. MRSM Bil CalonA+, A atau A-

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ICT

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Lampiran 10 1

Page 21: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 21/46

Lampiran 10.1

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 PENDANG 124 88.6 16 11.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 0.114

2 BATU PAHAT 91 61.9 46 31.3 9 6.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 0.456

3 PENGKALAN CHEPA 202 57.1 131 37.0 18 5.1 3 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 354 0.497

4 MERBOK 112 52.8 91 42.9 9 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 212 0.514

5 PENGKALAN HULU 105 47.1 106 47.5 12 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 223 0.583

6 TUN GHAZALI SHAFIE 50 38.5 75 57.7 5 3.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 130 0.654

7 KUALA KUBU BHARU 67 46.5 59 41.0 16 11.1 1 0.7 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 0.688

8 TAIPING 181 46.3 157 40.2 41 10.5 12 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 0.703

9 KUBANG PASU 121 52.4 63 27.3 36 15.6 10 4.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 231 0.732

10 LANGKAWI 55 37.7 78 53.4 6 4.1 5 3.4 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 146 0.774

11 LENGGONG 53 34.9 75 49.3 17 11.2 7 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 152 0.855

12 PASIR SALAK 42 29.6 81 57.0 14 9.9 4 2.8 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 0.880

13 MERSING 40 29.9 71 53.0 19 14.2 3 2.2 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 134 0.910

14 ALOR GAJAH 90 38.1 97 41.1 33 14.0 11 4.7 5 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 236 0.915

15 MUKAH 18 20.2 55 61.8 15 16.9 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 89 0.989

16 PDRM KULIM 29 20.9 82 59.0 27 19.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 139 1.000

17 SERTING 37 21.5 102 59.3 25 14.5 5 2.9 2 1.2 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 172 1.0471       

 9       18 BALING 37 18.0 129 62.9 28 13.7 11 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 205 1.063

19 KUCHING 24 20.0 69 57.5 21 17.5 6 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 120 1.075

20 TUN ABDUL RAZAK 21 17.4 71 58.7 27 22.3 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 1.083

21 JELI 22 15.2 94 64.8 24 16.6 4 2.8 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.090

22 BETONG 15 16.0 61 64.9 11 11.7 7 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 1.106

23 TUMPAT 47 20.0 130 55.3 39 16.6 15 6.4 3 1.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 235 1.149

24 TUN GHAFAR BABA 78 17.9 230 52.9 107 24.6 19 4.4 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 1.161

25 TERENDAK 18 14.8 74 60.7 18 14.8 10 8.2 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 122 1.213

26 BESERI 25 15.6 85 53.1 38 23.8 9 5.6 3 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 160 1.250

27 PONTIAN 22 16.5 69 51.9 29 21.8 9 6.8 4 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 1.278

28 TRANSKRIAN 26 17.7 68 46.3 40 27.2 12 8.2 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 1.279

29 KUANTAN 20 14.7 68 50.0 38 27.9 9 6.6 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 1.287

30 MUADZAM SHAH 18 12.5 76 52.8 36 25.0 12 8.3 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.333

31 TAWAU 21 18.1 53 45.7 28 24.1 11 9.5 2 1.7 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 116 1.336

32 KUALA TERENGGANU 19 13.4 72 50.7 32 22.5 19 13.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 1.359

33 KOTA PUTRA 14 8.0 101 58.0 43 24.7 14 8.0 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 174 1.362

34 MUAR 19 11.2 89 52.7 37 21.9 20 11.8 4 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 169 1.414

35 BALIK PULAU 12 8.3 75 51.7 37 25.5 18 12.4 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.483

36 GEMENCHEH 15 8.5 74 42.0 62 35.2 22 12.5 2 1.1 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 176 1.574

37 BESUT 10 6.1 69 41.8 67 40.6 17 10.3 2 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 165 1.588

38 KEPALA BATAS 11 6.3 84 48.0 47 26.9 24 13.7 7 4.0 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 175 1.646

39 KUALA BERANG 9 5.4 77 46.1 52 31.1 22 13.2 7 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 167 1.647

40 FELDA 10 4.9 84 41.4 63 31.0 31 15.3 12 5.9 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 203 1.803

41 KOTA KINABALU 10 6.9 47 32.6 36 25.0 34 23.6 15 10.4 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 2.021

42 KUALA KRAI 0 0.0 22 15.3 57 39.6 50 34.7 15 10.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 2.403

JUMLAH 1940 26.6 3456 47.3 1319 18.1 471 6.5 101 1.4 12 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7299 1.092

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

BAHASA MELAYU

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Lampiran 10.2

Page 22: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 22/46

p

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAFAR BABA 164 37.7 196 45.1 50 11.5 22 5.1 3 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 0.860

2 PENDANG 39 27.9 79 56.4 18 12.9 4 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 0.907

3 TUN ABDUL RAZAK 31 25.6 68 56.2 13 10.7 7 5.8 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 1.017

4 PONTIAN 28 21.1 70 52.6 17 12.8 14 10.5 4 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 1.218

5 KUANTAN 17 12.5 84 61.8 21 15.4 11 8.1 3 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 1.257

6 BALIK PULAU 24 16.6 75 51.7 25 17.2 14 9.7 7 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.345

7 PENGKALAN CHEPA 68 19.2 154 43.5 80 22.6 37 10.5 10 2.8 5 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 354 1.384

8 LANGKAWI 15 10.3 83 56.8 21 14.4 22 15.1 3 2.1 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 146 1.459

9 ALOR GAJAH 55 23.3 96 40.7 33 14.0 32 13.6 14 5.9 5 2.1 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 236 1.466

10 PASIR SALAK 23 16.2 55 38.7 37 26.1 14 9.9 8 5.6 5 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 1.606

11 MERBOK 41 19.3 81 38.2 37 17.5 33 15.6 10 4.7 7 3.3 3 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 212 1.637

12 TAIPING 25 6.4 168 43.0 123 31.5 58 14.8 13 3.3 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 1.688

13 FELDA 28 13.8 71 35.0 53 26.1 40 19.7 6 3.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 203 1.704

14 GEMENCHEH 12 6.8 70 39.8 55 31.3 20 11.4 16 9.1 3 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 176 1.813

15 MERSING 10 7.5 45 33.6 30 22.4 30 22.4 13 9.7 5 3.7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 134 2.075

16 TAWAU 6 5.2 46 39.7 30 25.9 10 8.6 15 12.9 7 6.0 1 0.9 1 0.9 0 0.0 0 0.0 116 2.103

17 MUADZAM SHAH 24 16.7 40 27.8 30 20.8 15 10.4 22 15.3 8 5.6 3 2.1 2 1.4 0 0.0 0 0.0 144 2.1182       

 0       18 KEPALA BATAS 9 5.1 52 29.7 49 28.0 39 22.3 23 13.1 2 1.1 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 175 2.143

19 MUKAH 5 5.6 33 37.1 18 20.2 18 20.2 8 9.0 6 6.7 0 0.0 1 1.1 0 0.0 0 0.0 89 2.157

20 KUALA KUBU BHARU 8 5.6 42 29.2 44 30.6 24 16.7 22 15.3 3 2.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 2.160

21 KUCHING 5 4.2 40 33.3 24 20.0 30 25.0 16 13.3 5 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 120 2.225

22 TERENDAK 2 1.6 42 34.4 24 19.7 34 27.9 14 11.5 3 2.5 3 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 122 2.303

23 KUALA TERENGGANU 2 1.4 36 25.4 45 31.7 42 29.6 9 6.3 7 4.9 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 2.317

24 BALING 13 6.3 60 29.3 46 22.4 42 20.5 24 11.7 11 5.4 7 3.4 2 1.0 0 0.0 0 0.0 205 2.366

25 BATU PAHAT 4 2.7 46 31.3 34 23.1 33 22.4 19 12.9 8 5.4 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 147 2.367

26 KUBANG PASU 9 3.9 68 29.4 46 19.9 60 26.0 33 14.3 14 6.1 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 231 2.372

27 BETONG 2 2.1 26 27.7 21 22.3 27 28.7 10 10.6 6 6.4 2 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 2.457

28 TRANSKRIAN 4 2.7 32 21.8 33 22.4 45 30.6 25 17.0 7 4.8 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 2.544

29 PENGKALAN HULU 6 2.7 67 30.0 42 18.8 44 19.7 41 18.4 14 6 .3 7 3.1 2 0.9 0 0.0 0 0.0 223 2.570

30 KUALA BERANG 13 7.8 42 25.1 33 19.8 31 18.6 21 12.6 19 11.4 6 3.6 2 1.2 0 0.0 0 0.0 167 2.575

31 TUMPAT 13 5.5 42 17.9 58 24.7 67 28.5 35 14.9 11 4.7 8 3.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 235 2.591

32 KOTA PUTRA 2 1.1 52 29.9 38 21.8 29 16.7 29 16.7 16 9.2 4 2.3 4 2.3 0 0.0 0 0.0 174 2.661

33 BESERI 1 0.6 41 25.6 39 24.4 31 19.4 26 16.3 17 10.6 5 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 160 2.694

34 PDRM KULIM 8 5.8 27 19.4 26 18.7 30 21.6 28 20.1 17 12.2 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 139 2.770

35 LENGGONG 0 0.0 31 20.4 38 25.0 36 23.7 27 17.8 13 8.6 6 3.9 1 0.7 0 0.0 0 0.0 152 2.836

36 TUN GHAZALI SHAFIE 6 4.6 30 23.1 20 15.4 30 23.1 20 15.4 17 13.1 5 3.8 2 1.5 0 0.0 0 0.0 130 2.838

37 BESUT 0 0.0 21 12.7 53 32.1 46 27.9 28 17.0 9 5.5 5 3.0 3 1.8 0 0.0 0 0.0 165 2.867

38 JELI 0 0.0 19 13.1 27 18.6 39 26.9 39 26.9 16 11.0 4 2.8 1 0.7 0 0.0 0 0.0 145 3.152

39 MUAR 2 1.2 14 8.3 40 23.7 38 22.5 45 26.6 22 13.0 4 2.4 4 2.4 0 0.0 0 0.0 169 3.254

40 KOTA KINABALU 11 7.6 18 12.5 17 11.8 22 15.3 32 22.2 27 18.8 11 7.6 6 4.2 0 0.0 0 0.0 144 3.396

41 SERTING 1 0.6 13 7.6 26 15.1 34 19.8 45 26.2 42 24.4 9 5.2 2 1.2 0 0.0 0 0.0 172 3.634

42 KUALA KRAI 1 0.7 10 6.9 17 11.8 33 22.9 36 25.0 31 21.5 14 9.7 2 1.4 0 0.0 0 0.0 144 3.750

JUMLAH 737 10.1 2385 32.7 1531 21.0 1287 17.6 804 11.0 399 5.5 117 1.6 39 0.5 0 0.0 0 0.0 7299 2.123

BAHASA INGGERIS

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Lampiran 10.3

Page 23: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 23/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 PONTIAN 85 63.9 34 25.6 12 9.0 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 0.481

2 TAIPING 201 51.4 122 31.2 55 14.1 12 3.1 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 0.696

3 TUN ABDUL RAZAK 61 50.4 39 32.2 18 14.9 1 0.8 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 0.711

4 LANGKAWI 71 48.6 53 36.3 17 11.6 3 2.1 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 146 0.712

5 KUALA BERANG 88 52.7 45 26.9 20 12.0 9 5.4 5 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 167 0.790

6 KUANTAN 55 40.4 53 39.0 23 16.9 4 2.9 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 0.846

7 TUN GHAFAR BABA 197 45.3 141 32.4 63 14.5 30 6.9 4 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 0.857

8 PENGKALAN CHEPA 154 43.5 123 34.7 55 15.5 13 3.7 9 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 354 0.870

9 KEPALA BATAS 68 38.9 66 37.7 35 20.0 5 2.9 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 175 0.886

10 PDRM KULIM 50 36.0 58 41.7 23 16.5 6 4.3 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 139 0.935

11 KUBANG PASU 89 38.5 90 39.0 32 13.9 17 7.4 2 0.9 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 231 0.944

12 PASIR SALAK 47 33.1 62 43.7 22 15.5 7 4.9 3 2.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 1.014

13 TRANSKRIAN 51 34.7 60 40.8 20 13.6 13 8.8 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 1.034

14 PENDANG 56 40.0 44 31.4 22 15.7 15 10.7 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 1.043

15 ALOR GAJAH 85 36.0 88 37.3 37 15.7 18 7.6 7 3.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 236 1.055

16 BALING 71 34.6 63 30.7 50 24.4 17 8.3 4 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 205 1.122

17 KUCHING 33 27.5 48 40.0 28 23.3 8 6.7 2 1.7 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 120 1.1752       1       

18 TERENDAK 35 28.7 48 39.3 23 18.9 12 9.8 4 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 122 1.197

19 KUALA KUBU BHARU 41 28.5 54 37.5 25 17.4 15 10.4 5 3.5 4 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.313

20 TUN GHAZALI SHAFIE 33 25.4 51 39.2 26 20.0 12 9.2 7 5.4 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 130 1.323

21 FELDA 56 27.6 69 34.0 42 20.7 24 11.8 10 4.9 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 203 1.355

22 MERSING 28 20.9 58 43.3 30 22.4 10 7.5 6 4.5 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 134 1.358

23 MUADZAM SHAH 29 20.1 64 44.4 32 22.2 11 7.6 5 3.5 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.368

24 BALIK PULAU 40 27.6 48 33.1 30 20.7 18 12.4 8 5.5 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.372

25 BATU PAHAT 30 20.4 51 34.7 41 27.9 19 12.9 6 4.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 1.456

26 MERBOK 47 22.2 78 36.8 43 20.3 34 16.0 7 3.3 3 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 212 1.458

27 KUALA KRAI 18 12.5 67 46.5 34 23.6 18 12.5 5 3.5 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.521

28 KOTA PUTRA 37 21.3 59 33.9 45 25.9 22 12.6 5 2.9 6 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 174 1.523

29 PENGKALAN HULU 43 19.3 83 37.2 52 23.3 26 11.7 15 6.7 3 1.3 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 223 1.552

30 BESERI 32 20.0 57 35.6 38 23.8 16 10.0 13 8.1 2 1.3 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 160 1.594

31 LENGGONG 26 17.1 55 36.2 40 26.3 20 13.2 6 3.9 5 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 152 1.605

32 KUALA TERENGGANU 24 16.9 48 33.8 39 27.5 22 15.5 7 4.9 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 1.620

33 TUMPAT 39 16.6 89 37.9 50 21.3 38 16.2 15 6.4 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 235 1.630

34 TAWAU 17 14.7 43 37.1 31 26.7 15 12.9 10 8.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 116 1.638

35 GEMENCHEH 25 14.2 62 35.2 56 31.8 16 9.1 15 8.5 2 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 176 1.659

36 SERTING 38 22.1 48 27.9 41 23.8 27 15.7 12 7.0 6 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 172 1.680

37 MUAR 31 18.3 48 28.4 47 27.8 32 18.9 6 3.6 5 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 169 1.698

38 JELI 29 20.0 41 28.3 38 26.2 21 14.5 12 8.3 4 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.710

39 MUKAH 10 11.2 31 34.8 25 28.1 18 20.2 4 4.5 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 89 1.753

40 BESUT 20 12.1 59 35.8 42 25.5 31 18.8 8 4.8 4 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.6 165 1.800

41 KOTA KINABALU 28 19.4 42 29.2 30 20.8 22 15.3 14 9.7 5 3.5 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.854

42 BETONG 10 10.6 28 29.8 23 24.5 21 22.3 5 5.3 7 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 2.043

JUMLAH 2228 30.5 2570 35.2 1455 19.9 700 9.6 259 3.5 79 1.1 7 0.1 0 0.0 0 0.0 1 0.0 7299 1.242

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

SEJARAH

Lampiran 10.4

Page 24: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 24/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 PONTIAN 86 64.7 45 33.8 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 0.368

2 TUN GHAFAR BABA 274 63.0 151 34.7 10 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 0.393

3 LANGKAWI 83 56.8 60 41.1 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 146 0.452

4 PENGKALAN CHEPA 192 54.2 134 37.9 25 7.1 3 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 354 0.545

5 TUN ABDUL RAZAK 50 41.3 64 52.9 4 3.3 2 1.7 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 0.678

6 PENDANG 57 42.2 64 47.4 14 10.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 135 0.681

7 ALOR GAJAH 102 43.2 107 45.3 22 9.3 5 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 236 0.703

8 TAIPING 147 37.6 212 54.2 30 7.7 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 0.711

9 KUANTAN 45 33.1 84 61.8 7 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 0.721

10 BALING 74 36.1 113 55.1 16 7.8 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 205 0.741

11 PASIR SALAK 46 32.6 75 53.2 19 13.5 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 141 0.823

12 TUMPAT 74 31.5 130 55.3 27 11.5 4 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 235 0.834

13 TERENDAK 30 25.4 72 61.0 14 11.9 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 118 0.898

14 MUKAH 12 27.9 23 53.5 7 16.3 1 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 43 0.930

15 MERSING 28 25.2 68 61.3 10 9.0 4 3.6 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 111 0.937

16 PENGKALAN HULU 53 25.2 122 58.1 28 13.3 5 2.4 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 210 0.957

17 BATU PAHAT 35 23.8 81 55.1 29 19.7 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 0.9862       2       

18 BALIK PULAU 42 29.0 68 46.9 28 19.3 7 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 1.000

19 MUADZAM SHAH 28 20.0 87 62.1 21 15.0 4 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 1.007

20 JELI 24 18.0 88 66.2 17 12.8 4 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 1.008

21 KEPALA BATAS 38 21.7 97 55.4 33 18.9 6 3.4 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 175 1.057

22 MUAR 33 19.9 97 58.4 29 17.5 6 3.6 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 166 1.066

23 LENGGONG 26 17.1 83 54.6 41 27.0 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 152 1.125

24 KUCHING 11 14.9 48 64.9 11 14.9 3 4.1 0 0.0 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 74 1.135

25 KUBANG PASU 32 13.9 144 62.3 46 19.9 9 3.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 231 1.139

26 TRANSKRIAN 23 16.9 78 57.4 29 21.3 5 3.7 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 1.154

27 KUALA KRAI 22 15.3 83 57.6 31 21.5 8 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 1.174

28 FELDA 33 16.3 116 57.1 39 19.2 12 5.9 3 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 203 1.192

29 TAWAU 14 13.1 61 57.0 29 27.1 3 2.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 107 1.196

30 KOTA PUTRA 33 19.2 90 52.3 33 19.2 14 8.1 2 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 172 1.198

31 SERTING 27 16.1 91 54.2 40 23.8 9 5.4 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 168 1.202

32 KUALA KUBU BHARU 15 11.7 77 60.2 30 23.4 3 2.3 3 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 128 1.234

33 BESUT 28 17.0 84 50.9 40 24.2 12 7.3 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 165 1.236

34 TUN GHAZALI SHAFIE 11 9.8 68 60.7 27 24.1 5 4.5 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 112 1.259

35 GEMENCHEH 15 8.7 111 64.2 35 20.2 11 6.4 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 173 1.260

36 PDRM KULIM 13 10.1 76 58.9 30 23.3 10 7.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 129 1.287

37 MERBOK 22 10.4 123 58.0 50 23.6 15 7.1 2 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 212 1.302

38 KUALA BERANG 16 11.6 76 55.1 31 22.5 15 10.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 138 1.326

39 BESERI 19 11.9 85 53.1 45 28.1 7 4.4 3 1.9 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 160 1.331

40 BETONG 3 8.8 19 55.9 9 26.5 2 5.9 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 34 1.382

41 KOTA KINABALU 8 8.2 47 48.5 29 29.9 8 8.2 4 4.1 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 97 1.546

42 KUALA TERENGGANU 5 3.5 57 40.1 57 40.1 17 12.0 6 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 1.732

JUMLAH 1929 27.8 3659 52.8 1077 15.5 229 3.3 35 0.5 3 0.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6933 0.961

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

PENDIDIKAN ISLAM

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Lampiran 10.5

Page 25: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 25/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 LANGKAWI 105 71.9 4 2.7 19 13.0 9 6.2 4 2.7 3 2.1 1 0.7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 146 0.774

2 TAIPING 223 57.0 11 2.8 79 20.2 44 11.3 28 7.2 6 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 1.133

3 TUN GHAFAR BABA 258 59.3 9 2.1 81 18.6 46 10.6 27 6.2 6 1.4 7 1.6 0 0.0 1 0.2 0 0.0 435 1.143

4 PONTIAN 74 55.6 6 4.5 24 18.0 12 9.0 8 6.0 5 3.8 3 2.3 1 0.8 0 0.0 0 0.0 133 1.293

5 ALOR GAJAH 106 44.9 5 2.1 52 22.0 36 15.3 16 6.8 6 2.5 11 4.7 2 0.8 2 0.8 0 0.0 236 1.725

6 TRANSKRIAN 61 41.5 4 2.7 27 18.4 32 21.8 11 7.5 8 5.4 2 1.4 2 1.4 0 0.0 0 0.0 147 1.796

7 PENGKALAN CHEPA 163 46.0 12 3.4 53 15.0 54 15.3 30 8.5 17 4.8 14 4.0 7 2.0 3 0.8 1 0.3 354 1.839

8 PASIR SALAK 57 40.1 5 3.5 33 23.2 22 15.5 12 8.5 7 4.9 4 2.8 0 0.0 0 0.0 2 1.4 142 1.845

9 KUANTAN 53 39.0 4 2.9 30 22.1 21 15.4 15 11.0 4 2.9 5 3.7 3 2.2 1 0.7 0 0.0 136 1.956

10 MUKAH 30 33.7 4 4.5 22 24.7 13 14.6 12 13.5 6 6.7 2 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 89 1.989

11 BALING 77 37.6 7 3.4 42 20.5 36 17.6 22 10.7 10 4.9 4 2.0 6 2.9 1 0.5 0 0.0 205 2.005

12 TUMPAT 98 41.7 7 3.0 38 16.2 25 10.6 32 13.6 21 8.9 6 2.6 6 2.6 2 0.9 0 0.0 235 2.064

13 BETONG 33 35.1 2 2.1 15 16.0 16 17.0 16 17.0 9 9.6 3 3.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 2.202

14 TUN ABDUL RAZAK 35 28.9 6 5.0 24 19.8 26 21.5 16 13.2 10 8.3 4 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 2.231

15 KEPALA BATAS 53 30.3 3 1.7 41 23.4 35 20.0 23 13.1 9 5.1 7 4.0 4 2.3 0 0.0 0 0.0 175 2.269

16 SERTING 53 30.8 6 3.5 42 24.4 26 15.1 20 11.6 12 7.0 9 5.2 3 1.7 0 0.0 1 0.6 172 2.279

17 KUALA BERANG 61 36.5 3 1.8 34 20.4 25 15.0 14 8.4 12 7.2 8 4.8 9 5.4 1 0.6 0 0.0 167 2.2812       

 3       18 KUALA KRAI 57 39.6 4 2.8 24 16.7 15 10.4 13 9.0 7 4.9 15 10.4 6 4.2 3 2.1 0 0.0 144 2.361

19 KUALA TERENGGANU 42 29.6 3 2.1 32 22.5 28 19.7 16 11.3 7 4.9 6 4.2 4 2.8 3 2.1 1 0.7 142 2.444

20 PENGKALAN HULU 72 32.3 6 2.7 37 16.6 34 15.2 33 14.8 22 9.9 11 4.9 5 2.2 3 1.3 0 0.0 223 2.462

21 MUADZAM SHAH 41 28.5 5 3.5 29 20.1 21 14.6 26 18.1 7 4.9 5 3.5 8 5.6 2 1.4 0 0.0 144 2.549

22 MERSING 40 29.9 3 2.2 31 23.1 21 15.7 13 9.7 8 6.0 7 5.2 8 6.0 3 2.2 0 0.0 134 2.552

23 JELI 45 31.0 0 0.0 32 22.1 23 15.9 15 10.3 11 7.6 5 3.4 9 6.2 4 2.8 1 0.7 145 2.634

24 TAWAU 37 31.9 2 1.7 15 12.9 19 16.4 18 15.5 13 11.2 7 6.0 3 2.6 1 0.9 1 0.9 116 2.638

25 PENDANG 48 34.3 1 0.7 19 13.6 16 11.4 25 17.9 13 9.3 11 7.9 5 3.6 1 0.7 1 0.7 140 2.643

26 FELDA 58 28.6 7 3.4 32 15.8 34 16.7 26 12.8 19 9.4 13 6.4 10 4.9 4 2.0 0 0.0 203 2.719

27 KUBANG PASU 54 23.4 6 2.6 49 21.2 48 20.8 24 10.4 16 6.9 16 6.9 10 4.3 5 2.2 3 1.3 231 2.844

28 BATU PAHAT 37 25.2 4 2.7 25 17.0 26 17.7 17 11.6 16 10.9 12 8.2 8 5.4 2 1.4 0 0.0 147 2.884

29 BALIK PULAU 40 27.6 4 2.8 19 13.1 25 17.2 10 6.9 25 17.2 13 9.0 8 5.5 1 0.7 0 0.0 145 2.924

30 MUAR 38 22.5 6 3.6 31 18.3 28 16.6 21 12.4 21 12.4 16 9.5 6 3.6 2 1.2 0 0.0 169 2.929

31 TUN GHAZALI SHAFIE 28 21.5 3 2.3 24 18.5 22 16.9 19 14.6 14 10.8 8 6.2 12 9.2 0 0.0 0 0.0 130 3.038

32 MERBOK 51 24.1 3 1.4 36 17.0 26 12.3 40 18.9 23 10.8 15 7.1 13 6.1 5 2.4 0 0.0 212 3.061

33 PDRM KULIM 39 28.1 4 2.9 15 10.8 13 9.4 21 15.1 23 16.5 10 7.2 9 6.5 4 2.9 1 0.7 139 3.137

34 KOTA PUTRA 45 25.9 6 3.4 24 13.8 26 14.9 20 11.5 18 10.3 15 8.6 8 4.6 8 4.6 4 2.3 174 3.149

35 LENGGONG 35 23.0 3 2.0 21 13.8 26 17.1 25 16.4 15 9.9 12 7.9 8 5.3 6 3.9 1 0.7 152 3.178

36 BESUT 35 21.2 5 3.0 29 17.6 16 9.7 24 14.5 20 12.1 18 10.9 15 9.1 1 0.6 2 1.2 165 3.309

37 GEMENCHEH 26 14.8 0 0.0 34 19.3 40 22.7 23 13.1 24 13.6 15 8.5 9 5.1 5 2.8 0 0.0 176 3.369

38 KOTA KINABALU 27 18.8 1 0.7 26 18.1 23 16.0 20 13.9 19 13.2 11 7.6 8 5.6 5 3.5 4 2.8 144 3.438

39 TERENDAK 18 14.8 2 1.6 16 13.1 26 21.3 16 13.1 18 14.8 14 11.5 9 7.4 3 2.5 0 0.0 122 3.582

40 KUALA KUBU BHARU 21 14.6 0 0.0 25 17.4 24 16.7 27 18.8 14 9.7 17 11.8 6 4.2 8 5.6 2 1.4 144 3.653

41 KUCHING 18 15.0 3 2.5 16 13.3 11 9.2 24 20.0 21 17.5 9 7.5 9 7.5 8 6.7 1 0.8 120 3.825

42 BESERI 17 10.6 3 1.9 13 8.1 25 15.6 18 11.3 32 20.0 23 14.4 16 10.0 11 6.9 2 1.3 160 4.325

JUMLAH 2509 34.4 182 2.5 1310 17.9 1094 15.0 840 11.5 577 7.9 394 5.4 256 3.5 109 1.5 28 0.4 7299 2.413

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

MATEMATIK TAMBAHAN

Lampiran 10.6

Page 26: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 26/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAFAR BABA 403 92.6 31 7.1 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 0.076

2 PONTIAN 115 86.5 18 13.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 0.135

3 LANGKAWI 122 83.6 23 15.8 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 146 0.171

4 PENGKALAN CHEPA 292 82.5 54 15.3 4 1.1 4 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 354 0.209

5 TAIPING 308 78.8 79 20.2 4 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 0.223

6 BALING 152 74.1 49 23.9 4 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 205 0.278

7 KUALA BERANG 128 76.6 33 19.8 4 2.4 1 0.6 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 167 0.293

8 PENDANG 106 75.7 29 20.7 4 2.9 0 0.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 140 0.300

9 SERTING 124 72.1 44 25.6 3 1.7 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 172 0.314

10 BETONG 66 70.2 26 27.7 2 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 0.319

11 ALOR GAJAH 171 72.5 59 25.0 4 1.7 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 236 0.331

12 TRANSKRIAN 104 70.7 38 25.9 4 2.7 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 0.340

13 MUKAH 62 69.7 24 27.0 2 2.2 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 89 0.348

14 LENGGONG 114 75.0 29 19.1 6 3.9 0 0.0 3 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 152 0.349

15 KEPALA BATAS 116 66.3 56 32.0 2 1.1 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 175 0.360

16 TUMPAT 162 68.9 64 27.2 6 2.6 2 0.9 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 235 0.366

17 BATU PAHAT 96 65.3 46 31.3 5 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 147 0.3812       4       

18 MUADZAM SHAH 98 68.1 36 25.0 7 4.9 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 0.410

19 KUANTAN 86 63.2 46 33.8 3 2.2 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 0.412

20 TUN GHAZALI SHAFIE 81 62.3 46 35.4 1 0.8 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 130 0.415

21 KUALA TERENGGANU 90 63.4 46 32.4 5 3.5 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 0.415

22 MERSING 88 65.7 37 27.6 8 6.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 134 0.42523 MUAR 111 65.7 50 29.6 4 2.4 3 1.8 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 169 0.432

24 KUALA KRAI 88 61.1 51 35.4 4 2.8 0 0.0 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 0.438

25 TUN ABDUL RAZAK 71 58.7 48 39.7 1 0.8 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 0.438

26 KOTA PUTRA 108 62.1 58 33.3 5 2.9 2 1.1 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 174 0.448

27 PENGKALAN HULU 138 61.9 72 32.3 6 2.7 6 2.7 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 223 0.475

28 FELDA 127 62.6 64 31.5 8 3.9 1 0.5 1 0.5 2 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 203 0.478

29 GEMENCHEH 102 58.0 67 38.1 3 1.7 3 1.7 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 176 0.489

30 BALIK PULAU 84 57.9 54 37.2 4 2.8 1 0.7 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 0.503

31 TERENDAK 70 57.4 47 38.5 2 1.6 1 0.8 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 122 0.508

32 PASIR SALAK 89 62.7 40 28.2 10 7.0 0 0.0 1 0.7 0 0.0 2 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 0.535

33 KOTA KINABALU 85 59.0 47 32.6 3 2.1 3 2.1 3 2.1 3 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 0.618

34 KUBANG PASU 118 51.1 97 42.0 8 3.5 2 0.9 5 2.2 0 0.0 0 0.0 1 0.4 0 0.0 0 0.0 231 0.632

35 JELI 76 52.4 58 40.0 4 2.8 4 2.8 1 0.7 1 0.7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 145 0.641

36 MERBOK 115 54.2 74 34.9 11 5.2 8 3.8 4 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 212 0.642

37 PDRM KULIM 63 45.3 69 49.6 3 2.2 2 1.4 1 0.7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 139 0.647

38 KUALA KUBU BHARU 80 55.6 46 31.9 9 6.3 6 4.2 2 1.4 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 0.660

39 KUCHING 54 45.0 56 46.7 7 5.8 2 1.7 1 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 120 0.667

40 BESERI 81 50.6 61 38.1 11 6.9 5 3.1 1 0.6 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 160 0.669

41 TAWAU 59 50.9 43 37.1 7 6.0 5 4.3 2 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 116 0.690

42 BESUT 76 46.1 67 40.6 10 6.1 5 3.0 6 3.6 0 0.0 0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 165 0.806

JUMLAH 4879 66.8 2082 28.5 200 2.7 75 1.0 44 0.6 12 0.2 5 0.1 2 0.0 0 0.0 0 0.0 7299 0.409

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

MATEMATIK

Lampiran 10.7

Page 27: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 27/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TAIPING 111 28.4 82 21.0 122 31.2 59 15.1 15 3.8 2 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 391 1.465

2 TUN GHAFAR BABA 76 17.5 70 16.1 134 30.8 101 23.2 40 9.2 13 3.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 435 2.005

3 PONTIAN 22 16.5 21 15.8 44 33.1 26 19.5 13 9.8 7 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 2.060

4 KUANTAN 9 6.6 18 13.2 44 32.4 38 27.9 17 12.5 10 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 2.485

5 PENGKALAN CHEPA 40 11.3 49 13.8 91 25.7 70 19.8 48 13.6 34 9.6 16 4.5 6 1.7 0 0.0 0 0.0 354 2.658

6 LANGKAWI 11 7.5 17 11.6 33 22.6 50 34.2 19 13.0 9 6.2 6 4.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 146 2.719

7 TUN ABDUL RAZAK 7 5.8 13 10.8 32 26.7 36 30.0 21 17.5 8 6.7 3 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 120 2.725

8 TAWAU 13 11.2 6 5.2 31 26.7 28 24.1 28 24.1 7 6.0 2 1.7 1 0.9 0 0.0 0 0.0 116 2.741

9 TUN GHAZALI SHAFIE 7 5.4 13 10.0 35 26.9 39 30.0 27 20.8 5 3.8 4 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 130 2.746

10 PASIR SALAK 14 9.9 15 10.6 32 22.5 33 23.2 28 19.7 16 11.3 3 2.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 142 2.782

11 BALING 13 6.3 19 9.3 52 25.4 50 24.4 35 17.1 24 11.7 10 4.9 2 1.0 0 0.0 0 0.0 205 2.961

12 KUALA BERANG 13 7.8 17 10.2 38 22.8 35 21.0 34 20.4 11 6.6 12 7.2 7 4.2 0 0.0 0 0.0 167 3.054

13 TRANSKRIAN 10 6.8 12 8.2 29 19.7 31 21.1 28 19.0 25 17.0 8 5.4 3 2.0 1 0.7 0 0.0 147 3.245

14 BATU PAHAT 12 8.2 13 8.8 25 17.0 26 17.7 32 21.8 27 18.4 9 6.1 3 2.0 0 0.0 0 0.0 147 3.259

15 KEPALA BATAS 7 4.0 18 10.3 27 15.4 48 27.4 30 17.1 32 18.3 10 5.7 3 1.7 0 0.0 0 0.0 175 3.297

16 GEMENCHEH 6 3.4 11 6.3 35 19.9 48 27.3 35 19.9 32 18.2 7 4.0 2 1.1 0 0.0 0 0.0 176 3.301

17 SERTING 7 4.1 12 7.0 33 19.2 49 28.5 32 18.6 19 11.0 19 11.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 172 3.3082       

 5       18 ALOR GAJAH 12 5.1 14 5.9 49 20.8 65 27.5 37 15.7 32 13.6 19 8.1 7 3.0 1 0.4 0 0.0 236 3.331

19 KUALA TERENGGANU 9 6.3 9 6.3 15 10.6 43 30.3 27 19.0 23 16.2 14 9.9 2 1.4 0 0.0 0 0.0 142 3.444

20 KOTA KINABALU 5 3.5 7 4.9 23 16.0 40 27.8 34 23.6 24 16.7 6 4.2 5 3.5 0 0.0 0 0.0 144 3.472

21 BETONG 3 3.2 8 8.5 20 21.3 15 16.0 20 21.3 15 16.0 11 11.7 2 2.1 0 0.0 0 0.0 94 3.489

22 TUMPAT 6 2.6 14 6.0 40 17.0 55 23.4 62 26.4 31 13.2 24 10.2 2 0.9 1 0.4 0 0.0 235 3.52323 PENGKALAN HULU 7 3.1 16 7.2 41 18.4 48 21.5 51 22.9 28 12.6 24 10.8 7 3.1 1 0.4 0 0.0 223 3.529

24 PDRM KULIM 4 2.9 12 8.6 22 15.8 28 20.1 27 19.4 26 18.7 12 8.6 8 5.8 0 0.0 0 0.0 139 3.640

25 MUAR 6 3.6 9 5.3 22 13.0 39 23.1 38 22.5 39 23.1 10 5.9 6 3.6 0 0.0 0 0.0 169 3.663

26 MERBOK 5 2.4 15 7.1 41 19.3 39 18.4 47 22.2 27 12.7 27 12.7 10 4.7 1 0.5 0 0.0 212 3.665

27 BALIK PULAU 2 1.4 10 6.9 21 14.5 34 23.4 33 22.8 24 16.6 19 13.1 2 1.4 0 0.0 0 0.0 145 3.683

28 PENDANG 8 5.7 7 5.0 21 15.0 27 19.3 33 23.6 20 14.3 14 10.0 10 7.1 0 0.0 0 0.0 140 3.686

29 KUALA KUBU BHARU 3 2.1 5 3.5 25 17.4 37 25.7 27 18.8 26 18.1 16 11.1 5 3.5 0 0.0 0 0.0 144 3.715

30 TERENDAK 1 0.8 5 4.1 22 18.0 25 20.5 26 21.3 26 21.3 15 12.3 2 1.6 0 0.0 0 0.0 122 3.787

31 MUADZAM SHAH 1 0.7 1 0.7 19 13.2 45 31.3 34 23.6 24 16.7 15 10.4 5 3.5 0 0.0 0 0.0 144 3.854

32 LENGGONG 3 2.0 9 5.9 25 16.4 22 14.5 37 24.3 26 17.1 21 13.8 9 5.9 0 0.0 0 0.0 152 3.895

33 MUKAH 0 0.0 1 1.1 11 12.4 21 23.6 26 29.2 15 16.9 15 16.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 89 3.989

34 FELDA 6 3.0 9 4.4 25 12.3 37 18.2 45 22.2 38 18.7 31 15.3 10 4.9 2 1.0 0 0.0 203 4.000

35 BESUT 3 1.8 8 4.8 22 13.3 33 20.0 30 18.2 32 19.4 24 14.5 13 7.9 0 0.0 0 0.0 165 4.036

36 KOTA PUTRA 5 2.9 9 5.2 20 11.5 35 20.1 33 19.0 27 15.5 24 13.8 20 11.5 1 0.6 0 0.0 174 4.098

37 KUCHING 2 1.7 5 4.2 17 14.2 16 13.3 26 21.7 29 24.2 18 15.0 6 5.0 1 0.8 0 0.0 120 4.117

38 KUBANG PASU 3 1.3 6 2.6 23 10.0 43 18.6 59 25.5 52 22.5 30 13.0 15 6.5 0 0.0 0 0.0 231 4.165

39 JELI 3 2.1 2 1.4 15 10.3 23 15.9 34 23.4 34 23.4 22 15.2 11 7.6 1 0.7 0 0.0 145 4.303

40 KUALA KRAI 2 1.4 6 4.2 11 7.6 22 15.3 36 25.0 31 21.5 21 14.6 14 9.7 1 0.7 0 0.0 144 4.340

41 MERSING 1 0.7 3 2.2 12 9.0 22 16.4 31 23.1 33 24.6 18 13.4 14 10.4 0 0.0 0 0.0 134 4.388

42 BESERI 1 0.6 2 1.3 9 5.6 13 8.1 25 15.6 41 25.6 43 26.9 25 15.6 1 0.6 0 0.0 160 5.031

JUMLAH 479 6.6 598 8.2 1408 19.3 1594 21.8 1360 18.6 1004 13.8 603 8.3 240 3.3 12 0.2 0 0.0 7298 3.295

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

FIZIK

Lampiran 10.8

Page 28: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 28/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TAIPING 118 30.2 97 24.8 80 20.5 60 15.3 19 4.9 14 3.6 2 0.5 1 0.3 0 0.0 0 0.0 391 1.540

2 TUN GHAFAR BABA 143 32.9 88 20.2 84 19.3 58 13.3 37 8.5 16 3.7 8 1.8 1 0.2 0 0.0 0 0.0 435 1.639

3 LANGKAWI 32 21.9 34 23.3 37 25.3 29 19.9 6 4.1 6 4.1 1 0.7 1 0.7 0 0.0 0 0.0 146 1.795

4 PENGKALAN CHEPA 62 17.5 73 20.6 67 18.9 64 18.1 41 11.6 31 8.8 9 2.5 7 2.0 0 0.0 0 0.0 354 2.319

5 PONTIAN 22 16.5 18 13.5 34 25.6 20 15.0 19 14.3 11 8.3 7 5.3 2 1.5 0 0.0 0 0.0 133 2.504

6 KUANTAN 12 8.8 24 17.6 32 23.5 27 19.9 18 13.2 13 9.6 10 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 136 2.691

7 KUALA BERANG 23 13.8 36 21.6 31 18.6 17 10.2 21 12.6 16 9.6 11 6.6 12 7.2 0 0.0 0 0.0 167 2.772

8 BATU PAHAT 19 12.9 21 14.3 20 13.6 25 17.0 27 18.4 23 15.6 7 4.8 5 3.4 0 0.0 0 0.0 147 2.966

9 PENGKALAN HULU 16 7.2 28 12.6 47 21.1 42 18.8 38 17.0 23 10.3 16 7.2 10 4.5 3 1.3 0 0.0 223 3.161

10 TUN GHAZALI SHAFIE 5 3.8 14 10.8 29 22.3 26 20.0 24 18.5 19 14.6 10 7.7 2 1.5 1 0.8 0 0.0 130 3.254

11 TUN ABDUL RAZAK 8 6.6 14 11.6 17 14.0 24 19.8 24 19.8 17 14.0 11 9.1 6 5.0 0 0.0 0 0.0 121 3.380

12 ALOR GAJAH 12 5.1 27 11.4 42 17.8 50 21.2 40 16.9 30 12.7 18 7.6 16 6.8 1 0.4 0 0.0 236 3.386

13 PASIR SALAK 8 5.6 26 18.3 19 13.4 19 13.4 28 19.7 17 12.0 12 8.5 13 9.2 0 0.0 0 0.0 142 3.387

14 GEMENCHEH 11 6.3 15 8.5 31 17.6 39 22.2 31 17.6 24 13.6 15 8.5 9 5.1 1 0.6 0 0.0 176 3.403

15 BALIK PULAU 8 5.5 13 9.0 27 18.6 23 15.9 18 12.4 34 23.4 12 8.3 10 6.9 0 0.0 0 0.0 145 3.586

16 TUMPAT 4 1.7 16 6.8 46 19.6 43 18.3 46 19.6 43 18.3 24 10.2 11 4.7 2 0.9 0 0.0 235 3.715

17 BALING 13 6.3 12 5.9 25 12.2 50 24.4 32 15.6 30 14.6 28 13.7 14 6.8 1 0.5 0 0.0 205 3.7272       

 6       18 FELDA 15 7.4 15 7.4 33 16.3 27 13.3 28 13.8 34 16.7 28 13.8 22 10.8 1 0.5 0 0.0 203 3.813

19 KEPALA BATAS 5 2.9 18 10.3 18 10.3 34 19.4 32 18.3 27 15.4 28 16.0 12 6.9 1 0.6 0 0.0 175 3.880

20 MERSING 7 5.2 12 9.0 18 13.4 19 14.2 27 20.1 18 13.4 14 10.4 18 13.4 1 0.7 0 0.0 134 3.888

21 KOTA KINABALU 5 3.5 7 4.9 32 22.2 24 16.7 21 14.6 20 13.9 17 11.8 11 7.6 7 4.9 0 0.0 144 3.903

22 PENDANG 12 8.6 12 8.6 16 11.4 22 15.7 15 10.7 24 17.1 18 12.9 18 12.9 3 2.1 0 0.0 140 3.91423 BETONG 4 4.3 9 9.6 11 11.7 17 18.1 12 12.8 15 16.0 16 17.0 10 10.6 0 0.0 0 0.0 94 3.947

24 PDRM KULIM 8 5.8 16 11.5 15 10.8 22 15.8 16 11.5 21 15.1 17 12.2 21 15.1 3 2.2 0 0.0 139 3.986

25 TRANSKRIAN 12 8.2 8 5.4 18 12.2 17 11.6 26 17.7 25 17.0 24 16.3 15 10.2 2 1.4 0 0.0 147 4.007

26 MUAR 4 2.4 13 7.7 22 13.0 26 15.4 28 16.6 36 21.3 26 15.4 12 7.1 2 1.2 0 0.0 169 4.041

27 TAWAU 5 4.3 8 6.9 12 10.3 22 19.0 15 12.9 23 19.8 18 15.5 11 9.5 2 1.7 0 0.0 116 4.086

28 KUALA TERENGGANU 8 5.6 9 6.3 14 9.9 22 15.5 20 14.1 29 20.4 26 18.3 14 9.9 0 0.0 0 0.0 142 4.099

29 TERENDAK 2 1.6 6 4.9 11 9.0 21 17.2 26 21.3 24 19.7 19 15.6 13 10.7 0 0.0 0 0.0 122 4.262

30 SERTING 4 2.3 6 3.5 22 12.8 31 18.0 27 15.7 33 19.2 26 15.1 22 12.8 1 0.6 0 0.0 172 4.267

31 MERBOK 6 2.8 15 7.1 24 11.3 32 15.1 28 13.2 43 20.3 32 15.1 24 11.3 8 3.8 0 0.0 212 4.292

32 KUBANG PASU 7 3.0 16 6.9 13 5.6 35 15.2 53 22.9 26 11.3 36 15.6 41 17.7 4 1.7 0 0.0 231 4.433

33 KUALA KUBU BHARU 3 2.1 5 3.5 15 10.4 25 17.4 22 15.3 30 20.8 16 11.1 23 16.0 5 3.5 0 0.0 144 4.479

34 LENGGONG 4 2.6 13 8.6 19 12.5 13 8.6 18 11.8 27 17.8 29 19.1 22 14.5 7 4.6 0 0.0 152 4.480

35 BESERI 8 5.0 9 5.6 13 8.1 20 12.5 21 13.1 33 20.6 24 15.0 27 16.9 5 3.1 0 0.0 160 4.481

36 MUKAH 0 0.0 2 2.2 8 9.0 9 10.1 19 21.3 19 21.3 21 23.6 11 12.4 0 0.0 0 0.0 89 4.708

37 MUADZAM SHAH 1 0.7 5 3.5 9 6.3 22 15.3 22 15.3 37 25.7 22 15.3 22 15.3 4 2.8 0 0.0 144 4.722

38 JELI 2 1.4 4 2.8 14 9.7 18 12.4 15 10.3 33 22.8 29 20.0 28 19.3 2 1.4 0 0.0 145 4.807

39 KUALA KRAI 1 0.7 4 2.8 10 6.9 17 11.8 19 13.2 34 23.6 26 18.1 32 22.2 1 0.7 0 0.0 144 4.924

40 KOTA PUTRA 1 0.6 11 6.3 13 7.5 16 9.2 27 15.5 26 14.9 34 19.5 36 20.7 9 5.2 1 0.6 174 4.943

41 BESUT 2 1.2 4 2.4 13 7.9 22 13.3 22 13.3 23 13.9 25 15.2 39 23.6 15 9.1 0 0.0 165 5.103

42 KUCHING 1 0.8 4 3.3 5 4.2 16 13.3 16 13.3 22 18.3 18 15.0 32 26.7 6 5.0 0 0.0 120 5.133

JUMLAH 643 8.8 787 10.8 1066 14.6 1165 16.0 1044 14.3 1049 14.4 790 10.8 656 9.0 98 1.3 1 0.0 7299 3.557

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

KIMIA

Lampiran 10.9

Page 29: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 29/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAFAR BABA 78 20.6 155 41.0 81 21.4 43 11.4 16 4.2 4 1.1 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 378 1.418

2 TAIPING 40 11.3 112 31.7 84 23.8 77 21.8 30 8.5 9 2.5 1 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 353 1.932

3 PONTIAN 9 8.3 36 33.0 26 23.9 20 18.3 16 14.7 2 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 109 2.037

4 LANGKAWI 6 4.9 35 28.5 31 25.2 28 22.8 15 12.2 6 4.9 2 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 123 2.301

5 PENGKALAN CHEPA 25 7.7 90 27.8 66 20.4 61 18.8 47 14.5 25 7 .7 8 2.5 2 0.6 0 0.0 0 0.0 324 2.407

6 KUALA KUBU BHARU 6 5.0 31 25.8 28 23.3 24 20.0 22 18.3 4 3.3 4 3.3 1 0.8 0 0.0 0 0.0 120 2.483

7 MERSING 5 5.6 14 15.6 23 25.6 26 28.9 12 13.3 10 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 90 2.622

8 ALOR GAJAH 8 4.2 40 20.9 48 25.1 36 18.8 40 20.9 13 6.8 5 2.6 1 0.5 0 0.0 0 0.0 191 2.649

9 GEMENCHEH 3 2.0 28 18.3 41 26.8 41 26.8 28 18.3 11 7.2 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 153 2.654

10 BATU PAHAT 6 5.1 21 17.9 25 21.4 30 25.6 25 21.4 9 7.7 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 117 2.667

11 TUN ABDUL RAZAK 4 3.9 19 18.6 23 22.5 22 21.6 20 19.6 14 13.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 102 2.755

12 PENDANG 8 7.0 20 17.5 22 19.3 22 19.3 26 22.8 12 10.5 3 2.6 1 0.9 0 0.0 0 0.0 114 2.798

13 KUALA BERANG 9 5.4 37 22.2 29 17.4 29 17.4 37 22.2 17 10.2 6 3.6 3 1.8 0 0.0 0 0.0 167 2.826

14 KUCHING 1 1.1 17 18.9 18 20.0 23 25.6 17 18.9 11 12.2 2 2.2 1 1.1 0 0.0 0 0.0 90 2.933

15 KUANTAN 3 2.9 12 11.7 21 20.4 32 31.1 22 21.4 13 12.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 103 2.942

16 BETONG 5 6.9 9 12.5 14 19.4 15 20.8 19 26.4 7 9.7 2 2.8 1 1.4 0 0.0 0 0.0 72 2.944

17 MUKAH 0 0.0 10 13.9 18 25.0 19 26.4 13 18.1 11 15.3 1 1.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 72 3.0002       7       

18 MUAR 3 2.1 20 14.1 28 19.7 36 25.4 32 22.5 18 12.7 5 3.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 142 3.042

19 KEPALA BATAS 1 0.8 17 12.8 30 22.6 30 22.6 38 28.6 15 11.3 2 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 133 3.053

20 BALING 3 1.9 21 13.0 31 19.1 45 27.8 40 24.7 13 8.0 9 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 162 3.068

21 FELDA 4 2.6 16 10.5 33 21.6 39 25.5 39 25.5 17 11.1 5 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 153 3.072

22 TERENDAK 1 1.2 11 13.1 17 20.2 26 31.0 11 13.1 15 17.9 3 3.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 84 3.09523 TUMPAT 2 0.9 24 11.4 44 20.9 57 27.0 59 28.0 14 6.6 10 4.7 1 0.5 0 0.0 0 0.0 211 3.109

24 MUADZAM SHAH 2 1.7 18 15.0 22 18.3 26 21.7 35 29.2 10 8.3 5 4.2 2 1.7 0 0.0 0 0.0 120 3.117

25 JELI 4 3.4 13 11.2 22 19.0 22 19.0 31 26.7 17 14.7 6 5.2 1 0.9 0 0.0 0 0.0 116 3.233

26 PDRM KULIM 2 1.7 17 14.4 19 16.1 29 24.6 23 19.5 19 16.1 7 5.9 2 1.7 0 0.0 0 0.0 118 3.263

27 KUBANG PASU 2 1.2 16 9.6 34 20.4 39 23.4 36 21.6 29 17.4 7 4.2 4 2.4 0 0.0 0 0.0 167 3.353

28 TRANSKRIAN 4 3.1 14 10.9 24 18.6 21 16.3 33 25.6 25 19.4 5 3.9 3 2.3 0 0.0 0 0.0 129 3.357

29 KUALA TERENGGANU 3 2.6 10 8.5 21 17.9 28 23.9 21 17.9 21 17.9 10 8.5 3 2.6 0 0.0 0 0.0 117 3.470

30 TAWAU 2 2.4 10 11.8 12 14.1 16 18.8 19 22.4 18 21.2 8 9.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 85 3.482

31 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.0 6 6.4 20 21.3 21 22.3 20 21.3 21 22.3 6 6.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 94 3.511

32 BALIK PULAU 1 0.9 11 9.4 17 14.5 29 24.8 29 24.8 20 17.1 7 6.0 3 2.6 0 0.0 0 0.0 117 3.513

33 MERBOK 3 1.8 20 12.0 23 13.9 37 22.3 33 19.9 34 20.5 7 4.2 9 5.4 0 0.0 0 0.0 166 3.518

34 KOTA KINABALU 2 2.0 9 8.8 14 13.7 26 25.5 24 23.5 18 17.6 6 5.9 2 2.0 1 1.0 0 0.0 102 3.520

35 PENGKALAN HULU 1 0.6 15 8.3 34 18.9 40 22.2 45 25.0 23 12.8 17 9.4 4 2.2 1 0.6 0 0.0 180 3.533

36 LENGGONG 1 0.8 10 8.4 18 15.1 25 21.0 38 31.9 17 14.3 6 5.0 4 3.4 0 0.0 0 0.0 119 3.546

37 PASIR SALAK 2 1.4 13 9.2 27 19.0 24 16.9 32 22.5 30 21.1 10 7.0 4 2.8 0 0.0 0 0.0 142 3.556

38 SERTING 1 0.7 10 6.9 23 15.9 24 16.6 41 28.3 29 20.0 12 8.3 5 3.4 0 0.0 0 0.0 145 3.752

39 KUALA KRAI 1 0.8 5 4.0 10 8.1 21 16.9 40 32.3 29 23.4 13 10.5 5 4.0 0 0.0 0 0.0 124 4.081

40 BESUT 0 0.0 9 6.5 14 10.1 28 20.1 29 20.9 32 23.0 19 13.7 6 4.3 2 1.4 0 0.0 139 4.094

41 BESERI 1 1.0 6 5.8 6 5.8 16 15.4 30 28.8 25 24.0 14 13.5 6 5.8 0 0.0 0 0.0 104 4.202

42 KOTA PUTRA 1 0.7 4 2.8 11 7.6 29 20.1 34 23.6 31 21.5 24 16.7 10 6.9 0 0.0 0 0.0 144 4.292

JUMLAH 263 4.4 1011 16.9 1152 19.2 1282 21.4 1217 20.3 718 12.0 260 4.3 84 1.4 4 0.1 0 0.0 5991 2.971

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

BIOLOGI

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Lampiran 10.10

Page 30: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 30/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TAIPING 19 86.4 3 13.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 0.136

2 TUMPAT 19 79.2 5 20.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 0.208

3 LANGKAWI 13 68.4 6 31.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.316

4 PONTIAN 8 66.7 4 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.333

5 TUN GHAFAR BABA 33 57.9 21 36.8 3 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 57 0.474

6 KUALA KRAI 13 65.0 5 25.0 1 5.0 1 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 0.500

7 BALING 15 71.4 3 14.3 1 4.8 2 9.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 0.524

8 TUN ABDUL RAZAK 8 44.4 10 55.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 0.556

9 KUBANG PASU 12 50.0 10 41.7 2 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 0.583

10 TERENDAK 22 53.7 15 36.6 2 4.9 2 4.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 0.610

11 PENGKALAN CHEPA 38 58.5 19 29.2 3 4.6 1 1.5 3 4.6 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 65 0.692

12 KUCHING 17 51.5 13 39.4 1 3.0 1 3.0 0 0.0 1 3.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 0.697

13 BATU PAHAT 14 46.7 12 40.0 2 6.7 2 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 30 0.733

14 MUKAH 6 35.3 8 47.1 3 17.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 0.824

15 TRANSKRIAN 7 36.8 9 47.4 2 10.5 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.842

16 MERSING 6 28.6 13 61.9 1 4.8 1 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 0.857

17 PDRM KULIM 7 33.3 12 57.1 1 4.8 0 0.0 1 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 0.8572       

 8       18 PENDANG 14 53.8 6 23.1 3 11.5 1 3.8 2 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26 0.885

19 JELI 12 31.6 19 50.0 5 13.2 1 2.6 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 38 0.947

20 KOTA KINABALU 3 30.0 6 60.0 0 0.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 1.000

21 PASIR SALAK 0 0.0 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 1.000

22 SERTING 7 25.9 15 55.6 2 7.4 3 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 1.03723 KUANTAN 4 16.7 15 62.5 4 16.7 1 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 1.083

24 MUADZAM SHAH 6 25.0 14 58.3 3 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4.2 0 0.0 0 0.0 24 1.125

25 MERBOK 11 45.8 8 33.3 1 4.2 1 4.2 1 4.2 1 4.2 1 4.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 1.167

26 FELDA 25 46.3 16 29.6 4 7.4 1 1.9 3 5.6 3 5.6 1 1.9 1 1.9 0 0.0 0 0.0 54 1.241

27 TAWAU 13 35.1 13 35.1 4 10.8 5 13.5 1 2.7 0 0.0 1 2.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 37 1.243

28 BETONG 7 31.8 11 50.0 0 0.0 1 4.5 1 4.5 1 4.5 1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 1.318

29 BESERI 13 23.2 25 44.6 5 8.9 7 12.5 2 3.6 3 5.4 1 1.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 56 1.518

30 ALOR GAJAH 12 20.0 27 45.0 7 11.7 4 6.7 3 5.0 2 3.3 3 5.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 60 1.783

31 KOTA PUTRA 7 23.3 8 26.7 7 23.3 3 10.0 0 0.0 2 6.7 2 6.7 1 3.3 0 0.0 0 0.0 30 2.000

32 PENGKALAN HULU 11 26.8 10 24.4 3 7.3 6 14.6 2 4.9 5 12.2 4 9.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 2.220

33 KUALA KUBU BHARU 2 11.8 7 41.2 4 23.5 1 5.9 0 0.0 0 0.0 1 5.9 2 11.8 0 0.0 0 0.0 17 2.235

34 KUALA TERENGGANU 3 10.7 10 35.7 4 14.3 2 7.1 4 14.3 5 17.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 28 2.321

35 KEPALA BATAS 7 16.7 11 26.2 4 9.5 8 19.0 7 16.7 2 4.8 1 2.4 2 4.8 0 0.0 0 0.0 42 2.405

36 MUAR 0 0.0 10 37.0 6 22.2 5 18.5 0 0.0 2 7.4 4 14.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 2.630

37 TUN GHAZALI SHAFIE 3 8.3 13 36.1 4 11.1 4 11.1 3 8.3 3 8.3 4 11.1 2 5.6 0 0.0 0 0.0 36 2.722

38 BALIK PULAU 2 7.1 9 32.1 3 10.7 4 14.3 4 14.3 3 10.7 2 7.1 1 3.6 0 0.0 0 0.0 28 2.750

39 GEMENCHEH 3 13.0 5 21.7 2 8.7 2 8.7 7 30.4 1 4.3 2 8.7 1 4.3 0 0.0 0 0.0 23 2.913

40 BESUT 3 11.5 4 15.4 3 11.5 3 11.5 5 19.2 3 11.5 4 15.4 1 3.8 0 0.0 0 0.0 26 3.269

41 LENGGONG 2 6.1 8 24.2 2 6.1 6 18.2 2 6.1 7 21.2 4 12.1 2 6.1 0 0.0 0 0.0 33 3.364

JUMLAH 427 35.5 444 36.9 102 8.5 80 6.7 53 4.4 45 3.7 36 3.0 16 1.3 0 0.0 0 0.0 1203 1.374

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

PRINSIP PERAKAUNAN

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Lampiran 10.11

Page 31: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 31/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TERENDAK 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.000

2 PASIR SALAK 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.000

3 TRANSKRIAN 10 90.9 1 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.091

4 PDRM KULIM 6 60.0 4 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.400

5 SERTING 3 75.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.500

6 KOTA KINABALU 31 66.0 8 17.0 8 17.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 47 0.511

7 PENGKALAN HULU 7 53.8 4 30.8 2 15.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 0.615

8 TAWAU 6 66.7 1 11.1 1 11.1 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.667

9 GEMENCHEH 1 33.3 2 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.667

10 MUKAH 19 41.3 15 32.6 12 26.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 46 0.848

11 PENDANG 1 20.0 3 60.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.000

12 MUADZAM SHAH 1 25.0 2 50.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.000

13 KUCHING 20 43.5 9 19.6 13 28.3 4 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 46 1.022

14 BETONG 15 25.0 19 31.7 24 40.0 2 3.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 60 1.217

15 MUAR 0 0.0 2 66.7 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.333

16 MERSING 3 13.0 6 26.1 12 52.2 2 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 1.565

17 KUALA KUBU BHARU 2 12.5 4 25.0 8 50.0 2 12.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 1.625

18 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.0 3 16.7 13 72.2 2 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 1.9442       

 9        19 KOTA PUTRA 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.000

JUMLAH 130 40.0 84 25.8 97 29.8 14 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 325 0.985

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN ABDUL RAZAK 4 80.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.200

2 PONTIAN 9 75.0 3 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.250

3 TAIPING 7 43.8 9 56.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 16 0.563

4 TUN GHAFAR BABA 3 37.5 5 62.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.625

5 KUCHING 9 50.0 5 27.8 4 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 0.722

6 MERBOK 8 47.1 5 29.4 4 23.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 0.765

7 PENGKALAN CHEPA 2 22.2 4 44.4 3 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 1.111

8 KUALA TERENGGANU 4 16.7 13 54.2 7 29.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 1.125

9 BALING 2 9.1 14 63.6 6 27.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 1.182

10 KUBANG PASU 5 9.4 32 60.4 16 30.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 53 1.208

11 MERSING 0 0.0 14 63.6 8 36.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 1.364

12 KUANTAN 1 7.1 6 42.9 6 42.9 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 1.500

13 LANGKAWI 0 0.0 5 26.3 12 63.2 2 10.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 1.842

14 KOTA KINABALU 0 0.0 7 21.9 17 53.1 6 18.8 2 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 32 2.094

15 KUALA KUBU BHARU 0 0.0 1 14.3 5 71.4 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 2.143

JUMLAH 54 19.4 124 44.6 88 31.7 9 3.2 3 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 278 1.219

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

REKA CIPTA

PENDIDIKAN MORAL

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Lampiran 10.12

Page 32: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 32/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TAIPING 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.000

2 TAWAU 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.000

3 MERBOK 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.000

4 KUBANG PASU 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.000

5 PDRM KULIM 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.000

6 MUAR 16 84.2 3 15.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.158

7 TUMPAT 9 81.8 1 9.1 1 9.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.273

8 KOTA PUTRA 5 62.5 3 37.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.375

9 TRANSKRIAN 7 58.3 5 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.417

10 PENDANG 4 57.1 3 42.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.429

11 MUADZAM SHAH 6 60.0 3 30.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.500

12 TUN GHAFAR BABA 5 50.0 5 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.500

13 MERSING 2 50.0 2 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.500

14 BATU PAHAT 5 45.5 6 54.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 0.545

15 FELDA 7 58.3 3 25.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.583 3        0       

16 PONTIAN 3 30.0 7 70.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.700

17 KUALA TERENGGANU 3 33.3 5 55.6 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.778

18 KUALA BERANG 2 28.6 4 57.1 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.857

19 TUN ABDUL RAZAK 3 30.0 5 50.0 2 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 0.900

20 PENGKALAN CHEPA 3 21.4 8 57.1 3 21.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 1.000

21 BESERI 2 22.2 5 55.6 2 22.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 1.000

22 LANGKAWI 1 14.3 5 71.4 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.00023 BALING 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 1.000

24 TUN GHAZALI SHAFIE 1 9.1 8 72.7 2 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 1.091

25 ALOR GAJAH 1 14.3 4 57.1 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.143

26 KUALA KUBU BHARU 2 28.6 2 28.6 3 42.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 1.143

27 KUCHING 3 27.3 3 27.3 5 45.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 1.182

28 KOTA KINABALU 3 20.0 7 46.7 4 26.7 1 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 1.200

29 GEMENCHEH 1 20.0 2 40.0 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.200

30 PENGKALAN HULU 5 18.5 13 48.1 7 25.9 2 7.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 1.222

31 BESUT 2 16.7 5 41.7 5 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 1.250

32 PASIR SALAK 2 15.4 4 30.8 4 30.8 3 23.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 1.615

33 BALIK PULAU 1 5.0 5 25.0 11 55.0 3 15.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20 1.800

34 JELI 1 20.0 1 20.0 1 20.0 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.800

35 KEPALA BATAS 0 0.0 1 20.0 3 60.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 2.000

36 SERTING 0 0.0 0 0.0 3 50.0 3 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 2.500

JUMLAH 122 36.6 129 38.7 67 20.1 15 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 333 0.925

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Lampiran 10.13

Page 33: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 33/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TAIPING 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.000

2 TUN GHAFAR BABA 20 95.2 1 4.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21 0.048

3 PENGKALAN HULU 14 73.7 4 21.1 1 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 19 0.316

4 TRANSKRIAN 4 80.0 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 0.400

5 PASIR SALAK 6 66.7 2 22.2 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.444

6 LANGKAWI 20 58.8 13 38.2 0 0.0 1 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 34 0.471

7 KEPALA BATAS 3 42.9 3 42.9 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.714

8 PENGKALAN CHEPA 3 42.9 2 28.6 2 28.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 0.857

JUMLAH 78 70.9 25 22.7 6 5.5 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 110 0.364

 3       1       

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 JELI 0 0.0 1 33.3 1 33.3 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.000

2 KUALA BERANG 4 13.8 1 3.4 9 31.0 11 37.9 3 10.3 0 0.0 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 29 2.448

JUMLAH 4 12.5 2 6.3 10 31.3 12 37.5 3 9.4 0 0.0 0 0.0 1 3.1 0 0.0 0 0.0 32 2.406

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 KUALA BERANG 11 37.9 7 24.1 9 31.0 1 3.4 0 0.0 1 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 1.138

2 JELI 3 25.0 4 33.3 5 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 1.167

JUMLAH 14 34.1 11 26.8 14 34.1 1 2.4 0 0.0 1 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 1.146

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AS-SUNNAH

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

BAHASA ARAB TINGGI

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

TASAWWUR ISLAM

Lampiran 10.14

Page 34: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 34/46

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 JELI 9 75.0 1 8.3 2 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12 0.417

2 KUALA BERANG 3 10.3 8 27.6 6 20.7 9 31.0 3 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 29 2.034

JUMLAH 12 29.3 9 22.0 8 19.5 9 22.0 3 7.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 41 1.561

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAZALI SHAFIE 3 75.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 0.250

2 TRANSKRIAN 1 50.0 1 50.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.500

3 PDRM KULIM 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.000

4 KUALA KUBU BHARU 0 0.0 0 0.0 2 66.7 0 0.0 0 0.0 1 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.000

JUMLAH 4 40.0 3 30.0 2 20.0 0 0.0 0 0.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 1.200

 3       2       

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAFAR BABA 3 33.3 6 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.667

JUMLAH 3 33.3 6 66.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 0.667

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TRANSKRIAN 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.000

2 TUN GHAZALI SHAFIE 0 0.0 3 75.0 0 0.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.500

JUMLAH 0 0.0 4 80.0 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.400

BIL MRSM A+ % A % A- % B+ % B % C+ % C % D % E % G % CALON GPS

1 TUN GHAZALI SHAFIE 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.000

JUMLAH 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.000

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

BAHASA TAMIL

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH

KESUSASTERAAN TAMIL

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut Gred Purata Subjek (GPS)

INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

Page 35: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 35/46

Lampiran 11

BIL GPS GPS

PELAJAR 2012 2011

1 BAHASA MELAYU 7299 1.092 0.659 0.433

2 BAHASA INGGERIS 7299 2.123 1.946 0.177

3 MATEMATIK TAMBAHAN 7299 2.413 2.292 0.121

4 MATEMATIK 7299 0.409 0.555 -0.145

5 SEJARAH 7299 1.242 0.755 0.486

6 PEND. ISLAM 6933 0.961 0.915 0.046

7 FIZIK 7298 3.295 3.010 0.285

8 KIMIA 7299 3.557 3.152 0.405

9 BIOLOGI 5991 2.971 3.071 -0.100

10 PRINSIP PERAKAUNAN 1203 1 374 0 825 0 549

ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 2012

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

Pencapaian Subjek Mengikut GPS Keseluruhan Maktab

BEZA +/-BIL SUBJEK

Page 36: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 36/46

MAKTAB RENDAH SAINS MARA

LAPORAN KEPUTUSAN

PEPERIKSAAN

Page 37: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 37/46

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

   T   U   N   G   H   A   F

   A   R   B   A   B   A

   T   A   I   P   I   N   G

   L   A   N   G   K   A   W   I

   P   O   N   T   I   A   N

   P   E   N   G   K   A   L   A

   N   C   H   E   P   A

   K   U   A   N   T   A   N

   T   U   N   A   B   D   U

   L   R   A   Z   A   K

   A   L   O

   R   G   A   J   A   H

   P

   E   N   D   A   N   G

   P   A   S

   I   R   S   A   L   A   K

   B   A   L   I   N   G

   B   A   T

   U   P   A   H   A   T

   K   U   A   L   A

   B   E   R   A   N   G

   T   R   A

   N   S   K   R   I   A   N

   P   E   N   G   K   A   L

   A   N   H   U   L   U

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   T   U   M   P   A   T

   M   E   R   S   I   N   G

   T   U   N   G   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   T   A   W   A   U

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   B   E   T   O   N   G

   M   U   K   A   H

   G   E   M

   E   N   C   H   E   H

   M   E   R   B   O   K

   F   E   L   D   A

   K   U   B   A

   N   G   P   A   S   U

   T   E

   R   E   N   D   A   K

   M   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   P   D   R

   M   K   U   L   I   M

   K   U   A   L   A   K   U   B

   U   B   H   A   R   U

   K   U   A   L   A   T   E   R   E

   N   G   G   A   N   U

   S   E   R   T   I   N   G

   M   U   A   R

   K   U   C   H   I   N   G

   L   E

   N   G   G   O   N   G

   J   E   L   I

   K   O   T   A   K

   I   N   A   B   A   L   U

   K   O   T

   A   P   U   T   R   A

   K   U

   A   L   A   K   R   A   I

   B   E   S   E   R   I

   B   E   S   U   T

   1 .   0   4

   1 .   1   0    1

 .   2   0

   1 .   2   2

   1 .   3   9

   1 .   5   7

   1 .   6   2    1

 .   7   1

   1 .   7   4

   1 .   8   1

   1 .   8   7

   1 .   8   8

   1 .   9   5

   2 .   0   2

   2 .   0   3

   2 .   0   4

   2 .   0   7

   2 .   0   8

   2 .   0   8

   2 .   1   3

   2 .   1   4

   2 .   1   6

   2 .   1   6

   2 .   1   7

   2 .   1   7

   2 .   1   7

   2 .   2   1

   2 .   2   2

   2 .   2   3

   2 .   2   5

   2 .   2   6

   2 .   2   7

   2 .   3   4    2 .   3   6

   2 .   3

   7

   2 .   4   3

   2 .   4   3    2

 .   5   3

   2 .   5   8    2

 .   7   2

   2 .   7   3

   2 .   7   3

GPM

MRSM

PENCAPAIAN MENGIKUT GRED PURATA MAKTAB (GPM)

Page 38: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 38/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   M   E   R   B   O   K

   P   E   N   D   A   N   G

   T   U   N   G   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   M   U   K   A   H

   K   U   A   L   A

   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   M   E   R   S   I   N   G

   T   A   I   P   I   N   G

   J   E   L   I

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   L   E   N   G   G   O   N   G

   S   E   R   T   I   N   G

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   L   A   N   G   K   A   W   I

   K   U   C   H   I   N   G

   B   A   L   I   N   G

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   K   U   A   N   T   A   N

   B   E   T   O   N   G

   B   E   S   E   R   I

   T   U   M   P   A   T

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   M   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   P   O   N   T   I   A   N

   T   E   R   E   N   D   A   K

   B   E   S   U   T

   T   A   W   A   U

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   M   U   A   R

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   F   E   L   D   A

   K   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   9   9 .   3   2

   9   9 .   2   8

   9   9 .   1   5

   9   8 .   8   8

   9   8 .   6   1

   9   8 .   3   5

   9   7 .   0   1

   9   6 .   9   3

   9   6 .   5   5

   9   6 .   4   8

   9   5 .   4   0

   9   5 .   3   9

   9   5 .   3   5

   9   5 .   2   4

   9   5 .   2   1

   9   5 .   0   0

   9   4 .   6   3

   9   3 .   2   2

   9   2 .   6   5

   9   2 .   5   5

   9   2 .   5   0

   9

   1 .   9   1

   9   1 .   1   6

   9   0 .   8   0

   9   0

 .   2   8

   9   0

 .   2   3

   9   0

 .   1   6

   8   8 .   4   8

   8   7 .   9   3

   8   6 .   6   2

   8   5 .   8   0   8   5 .   8   0   8   5 .   5   2

   8   2 .   6   3

   8   1 .   1   4

   7   7 .   3   4

   6   4 .   5   8

   5   4 .   8   6

PERATUS

MRSM

BAHASA MELAYU : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 39: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 39/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   P   E   N   D   A   N   G

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   K   U   A   N   T   A   N

   P   O   N   T   I   A   N

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   L   A   N   G   K   A   W   I

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   T   A   I   P   I   N   G

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   M   E   R   B   O   K

   F   E   L   D   A

   T   A   W   A   U

   K   U   A   L   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   M   E   R   S   I   N   G

   M   U   K   A   H

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   B   A   L   I   N   G

   K   U   C   H   I   N   G

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   T   E   R   E   N   D   A   K

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   B   E   T   O   N   G

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   B   E   S   E   R   I

   T   U   M   P   A   T

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   L   E   N   G   G   O   N   G

   B   E   S   U   T

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   T   U   N   G   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   M   U   A   R

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   J   E   L   I

   S   E   R   T   I   N   G

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   9   7 .   1   4

   9   4 .   2   5

   9   2 .   5   6

   8   9

 .   7   1

   8   6 .   4   7

   8   5 .   5   2   8   5 .   3   1

   8   1 .   5   1

   8   0 .   9   9

   8   0 .   8   2

   7   7 .   9   7

   7   7 .   8   4

   7   5 .   0   0

   7   4 .   8   8

   7   0 .   6   9

   6   5 .   2   8

   6   5 .   2   8

   6   3 .   4   3

   6   2 .   9   2

   6   2 .   8   6

   5   8 .   4   5

   5   8 .   0   5

   5   7 .   5   0

   5   7 .   1   4

   5   5 .   7   4

   5   3 .   2   5

   5   2 .   8   7

   5   2 .   6   9

   5   2 .   1   3

   5   1 .   5   7

   5   0 .   6   3

   4   8 .   0   9

   4   6 .   9   4

   4   5 .   3   9

   4   4 .   8   5

   4   3 .   8   8

   4   3 .   0   8

   3   3 .   1   4

   3   1 .   9   4

   3   1 .   7   2

   2   3 .   2   6

   1   9 .   4   4

PERATUS

MRSM

BAHASA INGGERIS : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 40: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 40/46

88.00

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   T   A   I   P   I   N   G

   B   A   L   I   N   G

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   L   A   N   G   K   A   W   I

   P   O   N   T   I   A   N

   B   E   T   O   N   G

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   S   E   R   T   I   N   G

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   P   E   N   D   A   N   G

   K   U   A   N   T   A   N

   M   E   R   S   I   N   G

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   M   U   K   A   H

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   T   U   M   P   A   T

   T   U   N   G   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   F   E   L   D   A

   L   E   N   G   G   O   N   G

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   M   U   A   R

   T   E   R   E   N   D   A   K

   K   U   C   H   I   N   G

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   B   E   S   E   R   I

   J   E   L   I

   M   E   R   B   O   K

   T   A   W   A   U

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   K   U   A   L   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   B   E   S   U   T

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   9   9 .   4   3

   9   9 .   4   2

   9   9 .   3   2

   9   9 .   3   1

   9   9 .   3   0

   9   9 .   2   9

   9   9 .   2   6

   9   9 .   2   5

   9   9 .   1   7

   9   9 .   1   5

   9   8 .   8   8

   9   8 .   8   7

   9   8

 .   8   0

   9   8

 .   7   2

   9   8 .   4

   6

   9   8 .   2   8

   9   8 .   0   3

   9   8 .   0   3

   9   7 .   9   3

   9   7 .   9   2

   9   7 .   8   9

   9   7 .   7   3

   9   7 .   6   3

   9   7 .   5   4

   9   7 .   5   0

   9   7 .   1   2

   9   6 .   8   6

   9   6 .   5   4

   9   5 .   6   3

   9   5 .   1   7

   9   4 .   3   4

   9   3 .   9   7

   9   3 .   7   5

   9   3 .   7   5

   9   2 .   7   3

PERATUS

MRSM

MATEMATIK : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 41: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 41/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   P   O   N   T   I   A   N

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   T   A   I   P   I   N   G

   L   A   N   G   K   A   W   I

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   K   U   A   N   T   A   N

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   K   U   C   H   I   N   G

   B   A   L   I   N   G

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   P   E   N   D   A   N   G

   T   E   R   E   N   D   A   K

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   M   E   R   S   I   N   G

   T   U   N   G   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   K   U   A   L   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   F   E   L   D   A

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   L   E   N   G   G   O   N   G

   B   E   S   E   R   I

   M   E   R   B   O   K

   T   A   W   A   U

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   T   U   M   P   A   T

   M   U   A   R

   J   E   L   I

   M   U   K   A   H

   S   E   R   T   I   N   G

   B   E   S   U   T

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   B   E   T   O   N   G

   9   8 .   5   0

   9   7 .   5   2

   9   6 .   6   8

   9   6 .   5   8

   9   6 .   5   7

   9   6 .   3   2

   9   4 .   2   4

   9   3 .   7   9

   9   2 .   2   5

   9   2 .   1   8

   9

   1 .   6   2

   9

   1 .   3   4

   9   0 .   8   3

   8   9

 .   7   6

   8   9 .   1   2

   8   8 .   9   8

   8   7 .   1

   4

   8   6 .   8

   9

   8   6 .   8

   1

   8   6 .   5

   7

   8   4 .   6   2

   8   3 .   3   3

   8   2 .   9   9

   8   2 .   6   4

   8   2 .   2   7

   8   1 .   3   8

   8   1 .   2   5

   8   1 .   0   3

   7   9 .   8   2

   7   9 .   6   1

   7   9 .   3   8

   7   9 .   2   5

   7   8 .   4   5

   7   8 .   1   7

   7   5 .   7   4

   7   4 .   5   6

   7   4 .   4   8

   7   4 .   1   6

   7   3 .   8   4

   7   3 .   3   3

   6   9 .   4   4

   6   4 .   8   9

PERATUS

MRSM

SEJARAH : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 42: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 42/46

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   L   A   N   G   K   A   W   I

   K   U   A   N   T   A   N

   P   E   N   D   A   N   G

   P   O   N   T   I   A   N

   T   A   I   P   I   N   G

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   B   A   L   I   N   G

   L   E   N   G   G   O   N   G

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   T   E   R   E   N   D   A   K

   T   U   M   P   A   T

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   M   U   K   A   H

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   T   A   W   A   U

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   J   E   L   I

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   M   U   A   R

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   M   E   R   S   I   N   G

   K   U   A   L   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   T   U   N   G

   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   K   U   C   H   I   N   G

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   S   E   R   T   I   N   G

   B   E   S   E   R   I

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   F   E   L   D   A

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   B   E   S   U   T

   M   E   R   B   O   K

   B   E   T   O   N   G

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   1   0   0 .   0   0

   9   9 .   4   9

   9   9 .   2   9

   9   9 .   1   5

   9   9 .   0   2

   9   8 .   6   8

   9   8 .   6   4

   9   8 .   3   1

   9   8 .   3   0

   9

   7 .   8   8

   9   7 .   6   7

   9   7 .   5   2

   9   7 .   2   0

   9   7 .   1   4

   9   6 .   9   9

   9   6 .   6

   7

   9   6 .   1   0

   9   6 .   0   0

   9   5 .   7   8

   9   5 .   5   9

   9   5 .   5   0

   9   5 .   3   1

   9   5 .   1   7

   9   4 .   6   4

   9   4 .   5   9

   9   4 .   4   4

   9   4 .   0   5

   9   3 .   1   3

   9   3 .   0   6

   9   2 .   6   1

   9   2 .   2   5

   9   2 .   1   2

   9   1 .   9   8

   9   1 .   1   8

   9   0 .   7   0

   8   9 .   1   3

   8   6 .   6   0

   8   3 .   8   0

PERATUS

MRSM

PENDIDIKAN ISLAM : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Carta 2

Page 43: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 43/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   L   A   N   G   K   A   W   I

   T   A   I   P   I   N   G

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   P   O   N   T   I   A   N

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   K   U   A   N   T   A   N

   M   U   K   A   H

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   B   A   L   I   N   G

   T   U   M   P   A   T

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   S   E   R   T   I   N   G

   K

   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   M   E   R   S   I   N   G

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   B   E   T   O   N   G

   J   E   L   I

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   P   E   N

   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   P   E   N   D   A   N   G

   F   E   L   D   A

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   T   A   W   A   U

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   M   U   A   R

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   M   E   R   B   O   K

   T   U   N   G

   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   B   E   S   U   T

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   L   E   N   G   G   O   N   G

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   K   U   A   L   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   K   U   C   H   I   N   G

   T   E   R   E   N   D   A   K

   B   E   S   E   R   I

   8   7 .   6   7

   8   0 .   0   5

   8   0 .   0   0

   7   8 .   2   0

   6   9 .   0   7

   6   6 .   9   0

   6   4 .   4   1

   6   3 .   9   7

   6   2 .   9   2

   6   2 .   5   9

   6   1 .   4   6

   6   0 .   8   5

   5   9 .   0   3

   5   8 .   7   2

   5   8 .   6   8

   5   5 .   4   3

   5   5 .   2   2

   5   4 .   2   3

   5   3 .   7   2

   5   3 .   1   9

   5   3 .   1   0

   5   2 .   0   8

   5   1 .   5   7

   4   8 .   5   7

   4   7 .   7   8

   4   7 .   1   9

   4   6 .   5   5

   4   4 .   9   0

   4   4 .   3   8

   4   3 .   4   5

   4   3 .   1   0

   4   2 .   4   5

   4   2 .   3   1

   4   1 .   8   2

   4   1 .   7   3

   3   8 .   8   2

   3   7 .   5   0

   3   4 .   0   9

   3   1 .   9   4

   3   0 .   8   3

   2   9 .   5   1

   2   0 .   6   3

PERATUS

MRSM

MATEMATIK TAMBAHAN : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 44: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 44/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   T   A   I   P   I   N   G

   P   O   N   T   I   A   N

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   K   U   A   N   T   A   N

   P   E   N   G

   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   T   A   W   A   U

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   T   U   N   G

   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   L   A   N   G   K   A   W   I

   B   A   L   I   N   G

   K   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   B   E   T   O   N   G

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   S   E   R   T   I   N   G

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   M   E   R   B   O   K

   P   E   N   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   P   E   N   D   A   N   G

   T   U   M   P   A   T

   L   E   N   G   G   O   N   G

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   T   E   R   E   N   D   A   K

   K   U   A   L

   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   M   U   A   R

   B   E   S   U   T

   K   U   C   H   I   N   G

   F   E   L   D   A

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   J   E   L   I

   M   U   K   A   H

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   M   E   R   S   I   N   G

   B   E   S   E   R   I

   8   0 .   5   6

   6   5 .   4   1

   6   4 .   3   7

   5   2 .   2   1

   5   0 .   8   5

   4   3 .   1   0

   4   2 .   9   8

   4   2 .   9   6

   4   2 .   3   1

   4   1 .   7   8

   4   0 .   9   8

   4   0 .   7   2

   3   4 .   6   9

   3   4 .   0   1

   3   2 .   9   8

   3   1 .   7   8

   3

   0 .   2   3

   2

   9 .   7   1

   2

   9 .   5   5

   2   8 .   7   7

   2   8 .   7   0

   2   7 .   3   4

   2   5 .   7

   1

   2   5 .   5

   3

   2   4 .   3   4

   2   4 .   3   1

   2   3 .   2   4

   2   2 .   9   5

   2   2 .   9   2

   2   2 .   7   6

   2   1 .   8   9

   2   0 .   0   0

   2   0 .   0   0

   1   9 .   7   0

   1   9 .   5   4

   1   4 .   5   8

   1   3 .   8   5

   1   3 .   7   9

   1   3 .   4   8

   1   3 .   1   9

   1   1 .   9   4

   7 .   5   0

PERATUS

MRSM

FIZIK : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 45: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 45/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   T   A   I   P   I   N   G

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   L   A   N   G   K   A   W   I

   P   E   N   G   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   P   O   N   T   I   A   N

   K   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   K   U   A   N   T   A   N

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   P   E   N   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   T   U   N   G

   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   F   E   L   D   A

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   P   E   N   D   A   N   G

   T   U   M   P   A   T

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   M   E   R   S   I   N   G

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   B   E   T   O   N   G

   B   A   L   I   N   G

   L   E   N   G   G   O   N   G

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   M   U   A   R

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   T   A   W   A   U

   M   E   R   B   O   K

   B   E   S   E   R   I

   S   E   R   T   I   N   G

   K   U   A   L

   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   T   E   R   E   N   D   A   K

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   J   E   L   I

   B   E   S   U   T

   M   U   K   A   H

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   K   U   C   H   I   N   G

   7   5 .   4   5

   7   2 .   4   1

   7   0 .   5   5

   5   7 .   0   6

   5   5 .   6   4

   5   3 .   8   9

   5   0 .   0   0

   4   0 .   8   2

   4   0 .   8   1

   3   7 .   3   2

   3   6 .   9   2

   3   4 .   3   2

   3   3 .   1   0

   3   2 .   3   9

   3   2 .   2   3

   3   1 .   0   3

   3   0 .   5   6

   2   8 .   5   7

   2   8

 .   0   9

   2   8

 .   0   6

   2   7

 .   6   1

   2   5 .   8   5

   2   5 .   5

   3

   2   4 .   3   9

   2   3 .   6   8   2   3 .   4   3

   2   3 .   0   8

   2   1 .   8   3

   2   1 .   5   5

   2   1 .   2   3

   1   8 .   7   5

   1   8 .   6   0

   1   5 .   9   7

   1   5 .   5   8

   1   5 .   5   7

   1   4 .   3   7

   1   3 .   7   9

   1   1 .   5   2

   1   1 .   2   4

   1   0 .   4   2

   1   0 .   4   2

   8 .   3   3

PERATUS

MRSM

KIMIA : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-

Page 46: Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

7/27/2019 Ranking MRSM Semua Subjek SPM 2012

http://slidepdf.com/reader/full/ranking-mrsm-semua-subjek-spm-2012 46/46

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

   T   U   N

   G   H   A   F   A   R   B   A   B   A

   T   A   I   P   I   N   G

   P   O   N   T   I   A   N

   L   A   N   G   K   A   W   I

   P   E   N   G   K   A   L   A   N   C   H   E   P   A

   K   U   A   L

   A   K   U   B   U   B   H   A   R   U

   A   L   O   R   G   A   J   A   H

   G   E   M   E   N   C   H   E   H

   M   E   R   S   I   N   G

   T   U   N

   A   B   D   U   L   R   A   Z   A   K

   K   U   A   L   A   B   E   R   A   N   G

   B   A   T   U   P   A   H   A   T

   P   E   N   D   A   N   G

   K   U   C   H   I   N   G

   B   E   T   O   N   G

   M   U   K   A   H

   K   E   P   A   L   A   B   A   T   A   S

   M   U   A   R

   M

   U   A   D   Z   A   M   S   H   A   H

   K   U   A   N   T   A   N

   F   E   L   D   A

   T   E   R   E   N   D   A   K

   B   A   L   I   N   G

   J   E   L   I

   T   U   M   P   A   T

   T   R   A   N   S   K   R   I   A   N

   P   D   R   M   K   U   L   I   M

   K   U   B   A   N   G   P   A   S   U

   P   A   S   I   R   S   A   L   A   K

   K   U   A   L   A

   T   E   R   E   N   G   G   A   N   U

   T   A   W   A   U

   P   E   N   G   K   A   L   A   N   H   U   L   U

   M   E   R   B   O   K

   T   U   N   G

   H   A   Z   A   L   I   S   H   A   F   I   E

   B   A   L   I   K   P   U   L   A   U

   K

   O   T   A   K   I   N   A   B   A   L   U

   L   E   N   G   G   O   N   G

   S   E   R   T   I   N   G

   B   E   S   U   T

   K   U   A   L   A   K   R   A   I

   B   E   S   E   R   I

   K   O   T   A   P   U   T   R   A

   8   3 .   0   7

   6   6 .   8   6

   6   5 .   1   4

   5   8 .   5   4

   5   5 .   8   6

   5   4 .   1   7

   5   0 .   2   6

   4   7 .   0   6

   4   6 .   6   7

   4   5 .   1   0

   4   4 .   9   1

   4   4 .   4   4

   4   3 .   8   6

   4   0 .   0   0

   3   8 .   8   9

   3   8 .   8   9

   3   6 .   0   9

   3   5 .   9   2

   3   5 .   0   0

   3   4 .   9   5

   3   4 .   6   4

   3   4 .   5   2

   3   3 .   9   5

   3   3 .   6   2

   3   3 .   1   8

   3   2 .   5   6

   3   2 .   2   0

   3   1 .   1   4

   2

   9 .   5   8

   2   9 .   0   6

   2   8

 .   2   4

   2   7

 .   7   8

   2   7

 .   7   1

   2   7

 .   6   6

   2   4 .   7

   9

   2   4 .   5   1

   2   4 .   3   7

   2   3 .   4   5

   1   6 .   5   5

   1   2 .   9   0

   1   2 .   5   0

   1   1 .   1   1

PERATUS

MRSM

BIOLOGI : Pencapaian Subjek Mengikut Peratus A+, A atau A-