Click here to load reader

Soalan PT3 Tingkatan 1

  • View
    738

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh soalan akhir tahun tingkatan 1 mengikut format pt3 2014 yang terbaru

Text of Soalan PT3 Tingkatan 1

SULIT

SMA AD-DINIAH AL-ISLAMIAH33700 PADANG RENGAS UJIAN BERTULISNOVEMBER 2 Jam

55

ARAHAN :1. Tuliskan Nama dan timgkatan pada ruangan yang disediakan2. Kertas soalan ini adalah dalam bahasa Malaysia3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.4. Jawapan anda hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

SCIENCE

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA

NAMA PEMERIKSA :

SoalanMarkah PenuhMarkah Diperoleh

16

26

36

46

56

66

76

86

96

106

1110

1210

1310

1410

NAMA CALON : ..TINGKATAN : .JUMLAH

SULITJawab semua soalan.1. Rajah menunjukkan organisasi sel manusia.

(a)On the diagram, label J, K and L in the spaces provided using the following words.

Dalam rajah tersebut, label J, K dan L pada ruang yang telah disediakan dengan perkataan berikut.

OrganOrganSystemSistemTissueTisu

[ 3 markah]

(b)Lukis garisan untuk memadankan setiap jenis sel dengan fungsinya.

[ 3 markah]

2. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis neraca, X dan Y

Neraca X Neraca Y

(a) Nyatakan kegunaan setiap neraca itu.X:____________________________Y:____________________________(2 markah)

(b) Apakah unit piawai yang terdapat pada neraca itu?

X:___________________________

Y:___________________________(2 markah)

(c) Jadual 1 menunjukkan nilai yang diperoleh apabila suatu objek ditimbang dengan menggunakan neraca X dan neraca Y.NeracaDitimbang di BumiDitimbang di Bulan

X1 kg1 kg

Y10 N1.67 N

Jadual 1/ table 1Jelaskan maklumat yang diperoleh dari Jadual 1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2 Markah)

3. Rajah dibawah menunjukkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembakaran.

(a) Label rajah di atas dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk pembakaran.[3 markah]

(b) Alat pemadam api digunakan untuk memadamkan api apabila berlaku kebakaran kecil. Rajah di bawah menunjukkan alat pemadam api.

(i) Namakan satu gasyang digunakan dalam alat pemadam api.

[1 markah]

(ii) Nyatakan satu sifat gas ini yang menjelaskan mengapa ia digunakan dalam alat pemadam api. ________________________________________________________________________________________________________________________[2 markah]

4. Rajah di bawah menunjukkan air sedang dipanaskan dengan menggunakan periuk. Tulis konduksi, perolakan atau sinaran untuk melabel setiap cara pengaliran jaba yang berlaku dalam rajah di bawah.

(a)

[3 markah]

(b) Seorang murid menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji suatu proses pengaliran haba. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas yang disediakan oleh murid itu. Suhu termometer direkodkan selepas 5 minit.

Anda diberi tiga suhu. Tulis dalam petak yang disediakan dalam rajah di atas suhu-suhu yang direkodkan oleh termometer A,B dan C pada akhir eksperimen. 420c950c560c

[3 markah]

5. Pelajar-pelajar 1 Kenanga diberi beberapa keping gambar oleh Guru Sains mereka.

(a) Lukiskan susunan zarah-zarah untuk menunjukkan keadaan jirim berdasarkan gambar rajah di atas.

Jus LimauKeretaBelon udara panas

[3 markah]

(b) Nyatakan satu sifat yang membezakan antara keadaan jirim itu.

_________________________________________________________________[1 markah]

(c) Ketumpatan ditentukan sebagai jisim per isipadu. Jisim bagi 20 cm3 besi ialah 158g. Hitung ketumpatan bagi besi itu

[2 markah]

6. Terdapat pelbagai jenis bahan di dalam dunia. Gambar rajah di bawab menunjukkan beberapa contoh bahan.

(a) Namakan ciri bahan untuk

P:___________________________Q:___________________________R:___________________________[3 markah]

(b) Terangkan bagaimana hendak mengasingkan bahan-bahan yang ada di dalam S.__________________________________________________________________[1 markah](c) Cadangkan bagaiman anda mengelaskan P, Q, R dan S kepada kumpulannya.

[2 markah]

7. Adib sedang bermain gelongsor bersama adiknya di taman permainan. Adib mendapati ketika adiknya menuruni papan gelongsor, perubahan tenaga berlaku.

R

S

T

(a) Nyatakan perubahan tenaga yang berlaku apabila adik Adib menuruni papan gelongsor.

[3 markah]

(b) Pada kedudukan manakah adik Adib mempunyai tenaga kinetik yang tinggi?__________________________________________________________________[1 markah]

(c) Jelaskan jawapan anda di (b). ____________________________________________________________________________________________________________________________________[2 markah]

8. Ali dan keluarganya bercuti di Pantai Cahaya Bulan pada musim cuti sekolah yang lalu. Ada satu ketika Ali mendapati air laut bergelora dengan kuat dan adakalanya air laut tenang. Ali tertanya mengapa kejadian ini berlaku.

(a) Rajah dibawah menunjukkan fenomena bayu laut.

(i) Lukis anak panah untuk menunjukkan arah aliran bayu laut.[1 markah]

(ii) Terangkan bagaimana bayu laut terjadi. _______________________________________________________________________________________________________________________[2 markah](b) Rajah di bawah menunjukkan ruang yang terdapat antara kepingan konkrit di laluan pejalan kaki.

(i) Terangkan situasi ini ________________________________________________________________________________________________________________________[2 markah]

(ii) Berikan satu lagi contoh aplikasi pengembangan dan pengecutan jirim. ____________________________________________________________[1 markah]

9. Terdapat pelbagai cabang ilmu sains seperti botani, astronomi, biologi, geologi, dan sebagainya. Setiap cabang ilmu sans boleh melahirkan ahli sains yang profesional mengikut bidang pengkhususan yang di ceburi.

(a) .

(i) Gambar menunjukkan satu kerjaya yang berkaitan dengan salah satu cabang ilmu sains. Namakan satu kerjaya yang berkaitan dengan gambar tersebut.

____________________________________________________________[1 markah]

(ii) Apakah peranan kerjaya tersebut.

____________________________________________________________[1 markah]

(b) Berikan satu contoh kerjaya lain yang berkaitan dengan sains.

__________________________________________________________________[1 markah]

(c) Kaedah penyiasatan saintifik dijalankan untuk memperoleh jawapan mengenai sesuatu fenomena semula jadi. Lengkapkan carta alir langkah-langkah penyiasatan di bawah.

[3 markah]

10. Udara terdiri daripada perlbagai gas. Gas-gas ini mempunyai kegunaan yang berbeza.

(a) Rajah di bawah menunjukkan kegunaan gas dalam kehidupan seharian kita.

(i) Namakan gas-gas di atas.

Gas X: ________________________________

Gas Y: ________________________________

Gas Z: ________________________________[3 markah]

(ii) Nyatakan satu proses yang memerlukan gas Y

___________________________________________________________[1 markah]

(b) Ramli dan rakan-rakannya pergi ke stadium untuk menonton perlawanan bola sepak. Ramai penyokong berasak-asak semasa berada di pintu masuk stadium. Ramli yang turut berada di pintu masuk secara tiba-tiba berasa pening.

Terangkan mengapa Ramli berasa pening apabila berada di tempat yang ramai orang.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________[2 markah]

11. Rajah 1 di bawah menunjukkan kesan tarikan graviti ke atas jisim dan berat seorang lelaki dilokasi yang berbeza iaitu di bumi dan di bulan.

Berat = 600NBerat = 100N

Jisim = XkgJisim = Ykg

Bumi

Bulana) Berdasarkan pernyataan pada rajah 1 di atas, nyatakan perbezaan dari segi berat lelaki tersebut di kedua-dua lokasi yang diberikan.

..........................................................................................................................................[1 markah]

b) Tuliskan satu inferens tentang jisim lelaki lelaki tersebut samaada di atas bumi atau di bulan.

..........................................................................................................................................[1 markah]

c) Anggarkan jisim lelaki tersebut di atas bumi dan bulan (Tuliskan jalan penyelesaian)(i) Bumi

(ii) Bulan

[4 markah]

d) Sekiranya anda terpilih menjadi seorang angkasawan suatu hari nanti, anda akan dikehendaki membuat satu misi ke bulan. Anda telah diberitahu maklumat tentang keadaan di bulan seperti tarikan graviti, radiasi matahari, kandungan air dan oksigen tanah dan sebagainya. Sebagai seorang angkasawan, bincangkan perkara-perkara di bawah ini.

i. Masalah-masalah yang akan dihadapi

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................[2 markah]

ii. Bagaimana anda akan hadapi masalah-masalah tersebut

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................[2 markah]