14
BAHAGIAN A (60 Markah) Sila jawab semua soalan 1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel: (3 markah) 2. Senaraikan tiga amalan 4M a. ___________________________________ b. ___________________________________ c. ___________________________________ (3 markah) 3. Senaraikan tiga alatan tangan yang igunakan alam reka bentuk a. __________________________________ b. __________________________________ c. __________________________________ (3 markah) m!s 1 "uru #etua $nit #etua $nit #etua $nit %

koleksi soalan pt3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

koleksi berguna utk guru KHB

Citation preview

BAHAGIAN A (60 Markah)Sila jawab semua soalan

1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel:Guru

Ketua Unit

Ketua Unit

Ketua Unit A

(3 markah)2. Senaraikan tiga amalan 4M

a. ___________________________________

b. ___________________________________

c. ___________________________________(3 markah)

3. Senaraikan tiga alatan tangan yang digunakan dalam reka bentuka. __________________________________

b. __________________________________

c. __________________________________(3 markah)

6.

4.

5.

Padankan (2 Markah) 8.

7.

10.

9.

Nyatakan cara mencantum projek.

1. __________________________________________

2. __________________________________________

3. __________________________________________

(3 markah)

11.

12. Rajah 1 menunjukkan mesin jahit.

Rajah 1 Nyatakan fungsi pada bahagian yang berlabel: A : ______________________________________________________________ B: ______________________________________________________________ C: ______________________________________________________________ (3 markah)

13. Suaikan alatan tangan dengan fungsinya :Menukul dan mencabut paku.

Mengukur jarak

*membuat garisan lurus bersudut tepat.*menguji kerataan permukaan kayu*menguji kepersegian

*memotong lurus kayu dan papan bersaiz kecil

(4 markah)

14. Nyatakan tiga sumber elektrik : A:________________________________________________ B:________________________________________________ C:________________________________________________(3 markah)

15. Lengkapkan carta dibawah:

(3 markah)16. Padankan empat alatan lukisan teknik yang berikut dengan gambarnya.

GambarajahNama Alatan

Sesiku T

Jangka Lukis

Sesiku Set 45

Sesiku Set 30/60

(4 markah)17. Padankan tiga nama agensi kerajaan dengan jenis bantuan yang disediakan kepada usahawan. Logo AgensiJenis Bantuan

Memberi latihan dan bimbingan.

Membuat kajian dan penyelidikan mengenai industri kelapa sawit.

Membuat kajian dan penyelidikan tentang pelbagai hasil pertanian.

(3 markah)18. Senaraikan 3 keperluan asas manusia: A)_______________________________________________B)_______________________________________________C)_______________________________________________ (3 markah)

19.Senaraikan dua ciri-ciri milikan tunggal:A)_______________________________________________ B)_______________________________________________ (2 markah)20.Nyatakan tiga hak sebagai pengguna:A)______________________________________________B)______________________________________________C)______________________________________________ (3 markah)

BAHAGIAN B (40 markah)Jawab semua soalanSOALAN 1 (10 markah)

Ruang Jawapan:1.(a) (i) Pilih dan tentukan kaedah yang betul dalam mencabut paku dari bahan kerja itu:______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ii) Terangkan alasan pemilihan jawapan anda dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah: _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (b) Nyatakan dua langkah keselamatan yang perlu diamalkan sewaktu melakukan kerja itu di bengkel sekolah: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

SOALAN 2 (10 markah)

SOALAN 3 (10 markah)Kirakan kos penggunaan tenaga elektrik di bawah berdasarkan kadar tarif yang diberi:

Bacaan meter bulan sebelum9 6 2 3 5

Bacaan meter bulan semasa9 6 5 3 5

Mengikut kadar tarif A Tarif kediamanBagi 200 unit pertama sebulanRM 0.218Bagi 800 unit berikut sebulanRM 0.258

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(10 markah)

SOALAN 4 (10 markah)Berikut merupakan pengiraan kos pengeluaran untuk membuat 10 unit rak serbaguna.a. Lengkapkan bahagian-bahagian yang dikosongkan dalam jadual kos bahan di bawah.BilBahanKuantitiKos seunit (RM)Jumlah kos (RM)

1.

2.

3.

4.

5.

6.Kayu 80mm x 300mm x 10mm

Kayu beroti 30mm x 150mm x 10mm

MDF board 200mm x 200mm x 2mm

Perspek 65mm x 60mm x 3mm

PVC 30mm (diameter) x 100mm

Kertas las, cat, paku dan glu10

20

10

10

10

-1.00

0.50

1.00

0.50

0.50

3.00..

10.00

.

.

..

Jumlah

(5 markah)b. (i) Kirakan kos upah membuat rak serbaguna berdasarkan maklumat yang diberi:Bilangan pekerja

Masa bekerja

Kadar upah sejam2 orang

5 jam

RM5.00

=Bilangan pekerja x masa bekerja x kadar upah sejam = x . X . = RM.. (2 markah)

ElektrikAirRM8.00RM2.00

JumlahRM10.00

(ii) Kos overhed

(iii) Kirakan kos pengeluaran bagi 1 unit rak serbaguna tersebut:= Kos bahan + Kos upah + Kos overhed= RM. + RM .. + RM ..=RM 10 buah=RM.. (3 markah)KERTAS SOALAN TAMAT. SEMOGA BERJAYAm/s 1